Anda di halaman 1dari 1

Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri ra.

, ia berkata: Aku sedang duduk dalam majlis orang-orang Ansar di Madinah lalu tiba-tiba Abu Musa ra. datang dengan ketakutan. Kami bertanya: Kenapa engkau? a menjawab: !mar menyuruhku untuk datang kepadanya. Aku pun datang. "i depan pintunya, aku mengu#ap salam tiga kali tetapi tidak ada jawaban, maka aku kembali. $etapi, ketika bertemu lagi, ia bertanya: Apa yang menghalangimu datang kepadaku? Aku menjawab: Aku telah datang kepadamu. Aku mengu#ap salam tiga kali di depan pintumu. Setelah tidak ada jawaban, aku kembali. Sebab, %asulullah saw. telah bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian minta i&in tiga kali dan tidak mendapatkan jawaban, maka hendaklah ia kembali