Kelantan

Pusat Ilmu

Pusat Penemuan Pusat Pengajaran

Pusat Profesional

Pusat Pembelajaran Pusat Hubungan Masyarakat

Kelantan

Organisasi Bahan Sumber Pendokumentasian Perkhidmatan
Kelantan

Prasarana

Ahli Jawatankuasa Induk

Daftar Buku Perpustakaan Fail Kuasa Buku Pengurusan Rekod-rekod
Kelantan

Gaya pengurusan yang berpaksikan pengkalan Data dan sistem maklumat

Kelantan

Fail rasmi sebagai prosedur/ Manual Kualiti dalam Pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

Kelantan

Susunan Buku Kebersihan Label / Papan Tanda Koleksi / Galeri Hiasan
Kelantan

Organisasi Bahan Sumber Pendokumentasian Perkhidmatan
Kelantan

Prasarana

Pinjaman Buku Pinjaman Peralatan Pinjaman Media Pendidikan Rakam Salin / Penduaan
Kelantan

Bahan Sumber Pendidikan

Bahan Bercetak

Bukan Bercetak
Kelantan

Buletin Buku

carta

Majalah Surat Khabar
Kelantan

Broshur Poster

Model Relia Media Eletronik
Media Analog
Kelantan

Media Digital

Bersifat maujud

Kelantan

Bersifat maujud

Kelantan

Bersifat maujud

Kelantan

Audio Digital

Video Digital

Imej digital Perisian Kursus
•CDRI •PPSMI •Bestari
Kelantan

•Serasi dengan media digital •Berintegrasi dengan media digital •Dapat disunting dalam berbagai keadaaan

Kelantan

Media aplikasi P&P di bilik darjah
CDRI Perisian Kursus - PPSMI Audio Digital - CDDA Video Digital –VCD TVP Grafik / Imej Digital
Kelantan

‘Efective Umbrella’

Kelantan

Dalam Power Point

Kelantan

Dalam Power Point

Mengelak kehilangan slipar di masjid
Kelantan

Dalam Power Point

‘ Petunjuk arah di Kelantan?
Kelantan

Pindah image ke dalam fail Power Point / Words.

Kelantan

•Sambungan devices vcam melalui USB Cable. •Setengah devices mempunyai driver Program tersendiri. •Format video: AVI / MPEG / 3GP
Kelantan

Kelantan

Video – Dalam Bentuk VCD /DVD
Kelantan

Kelantan

1. IMPAK

1.1 Pengurusan • Sistem mengikut Sains Perpustakaan • Sistematik • Cepat dan mudah
PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

1.

IMPAK (…samb)

1.2 Fizikal • Tersusun • Kemas • Ceria • Menarik

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

1.

IMPAK (…samb)

1.3 Pengajaran & Pembelajaran •Menggunakan modul Kemahiran Maklumat •Menggunakan lambaran kerja •Menggunakan sumber dalam P & P •Menggunakan ICT/Internet •P&P lebih menarik dan mudah •Kesan Pembelajaran tahan lama
PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

1.

IMPAK (…samb)

1.4 Penggunaan & Aktiviti • Galakan Membaca • Pondok Bacaan • Laluan Ilmu • Program Buku Ditangan • Program 1 + 1 = 40 • Aktiviti diperhimpunan • Pertandingan & kuiz PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

FOKUS
BAHAGIAN A (80 MARKAH=10%)
(KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN DAN BAHAN (10%)

1. LOKASI PSS INDUK & BILIK MEDIA/BBM 2. RUANG / KEMUDAHAN TAMBAHAN 3. SUSUN ATUR BILIK DAN RUANG 4. PERABOT DAN KELENGKAPAN 5. BAHAN CETAK 6. BAHAN BUKAN CETAK 7. PERALATAN / PERKAKASAN 8. CIRI-CIRI KESELAMATAN
PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

BAHAGIAN B
(PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSS (80 MARKAH =15%)

1. STRUKTUR ORGANISASI 2. RANCANGAN TAHUNAN 3. PENGURUSAN KEWANGAN PSS 7. DOKUMEN DAN REKOD : Pengurusan Pusat Sumber Sekolah 5. DOKUMEN DAN REKOD : Pengelolaan Koleksi 6. DOKUMEN DAN REKOD : Pengelolaan Peralatan PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN 7. KECERIAAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN 8. PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH DAN Kelantan

BAHAGIAN C (PENGGUNAAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (130 MARKAH=45%)

1. WAKTU OPERASI PUSAT SUMBER SEKOLAH 2. JADUAL WAKTU 3. PINJAMAN (SIRKULASI) 4. PENGGUNAAN RANCANGAN TV PENDIDIKAN 5. AKTIVlTI PAMERAN 6. AKTIVITI GALAKAN 7. PEMBELAJARAN KENDIRI 8. BAHAN PROMOSI / PUBLISITI 9. LITERASI MAKLUMAT PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
10. PENGHASILAN BAHAN DAN PERISIAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA
16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

BAHAGlAN D
( PROGRAM NILAM (60MARKAH=20%) 1. PROGRAM NILAM 2. KUMPULAN SASARAN 3. DOKUMEN DAN REKOD • PENCAPAIAN
- Gangsa ( 15% Pelajar) - Perak (10% Pelajar) - Emas ( 7% Pelajar) - NILAM ( 5% Pelajar) Rakan Pembaca – 1 % Pelajar Jauhari

5.

PENGIKTIRAFAN

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

BAHAGIAN E
(PROGRAM PENINGKATAN PSS (40MARKAH=10%)

1. RANCANGAN-PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2. SUMBER KEWANGAN LAIN 3. PEMBANGUNAN STAFF 4. PENILAIAN

PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

BAHAGIAN F
(KRITERIA KHUSUS (5MARKAH=5%)

1. CIRI KElSTIMEWAAN Keistimewaan Pusat Sumber Sekolah yang tidak termasuk dalam Bahagian A hingga Bahagian E (1 markah untuk-satu ciri)
Contoh : Karya Besar- Nilaian Sasterawan(Canon Literature), Koleksi - Setempat (Local Collection), Reference Tools (untuk pengkatalogan dan pengkelasan) (maksimum 5 markah)
PUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

DAPATAN UMUM
KEKUATAN •Mempunyai kemudahan asas yang mencukupi • Kebersihan dan kecerian persekitaran yang baik •Koleksi buku,akhbar dan majalah yang menepati •Mengambil langkah-langkah keselamatan •Struktur organisasi terkini dan betul •Perancangan strategik dan taktikal •Rekod/dokumen yang kemaskini dan sistematik •Penggunaan dan pengelolaan PSS yang baik •Jaringan kerjasama yang baik dengan komuniti PIBG dan lain •Sokongan dan kerjasama pihak pengurusan dan guru-guru adalah baik NEGERI KELANTAN PUSAT SUMBER PENDIDIKAN
JALAN MAKTAB PENGKALAN CHEPA 16100 KOTA BHARU KELANTAN Kelantan

3

KOMPONAN PSS YANG BERKESAN
KEMUDAHAN FIZIKAL - Bangunan , ruang , perabut TENAGA MANUSIA - Guru , staf , manusia KOLEKSI BAHAN - cukup . Relevan ,terkini KEPINPINAN - berwibawa futuristik, berwawasan KEWANGAN - gran , SUWA , luar dll PENGGUNAAN - peruntukan masa, integrasi, kerja projek, kemahiran maklumat

Kelantan

4

ASPEK-ASPEK PENGURUSAN PSS

1. Pentadbiran 2. Pengoperasian 3. Rancangan Perkhidmatan PSS 4. Latihan dan bengkel 5. Kemudahan fizikal dan keceriaan 6. Orientasi PSS 7. Rekod PSS 8. Promosi dan galak guna PSS 9. Lawatan dan ceramah
Kelantan

10. Penyemakan stok, penilaian dan laporan

CONTOH BIDANG KUASA DAN SENARAI TUGAS JK INDUK
1. Menentukan keputusan & dasar-dasar penting dalam pengurusan PSS. 2. Menentukan polisi dan objektif Pusat Sumber Sekolah. 3. Meluluskan Program – program media yang dicadangkan oleh Ketua-ketua Bidang / Ketua Panitia dan Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah. 4. Menentukan sumber-sumber kewangan dan cara perbelanjaannya. 5. Pengagihan penyelarasan peruntukan pembelian– pembelian bahan. 6. Menyediakan garis panduan belanja dan mengurus. 7. Merangka strategi pengembangan Pusat Sumber Sekolah / aktiviti Pusat Sumber Sekolah. 8. Mengkaji dan menilai perkhidmatan yang diberikan untuk mengetahui keberkesannya.
Kelantan

4.2

PENGOPERASIAN

 Menggubal polisi pelaksanaan dan penggunaan PSS.  Merancang bajet PSS.  Menentukan Peraturan dan Panduan PSS (untuk guru dan murid).  Menentukan sistem dan perturan pinjaman bahan.
Kelantan

4.3

RANCANGAN PERKHIDMATAN PSS

 Perkembangan kemudahan fizikal.  Pembinaan koleksi.  Pengelolaan bahan.  Perancangan promosi/seranta.  Perancangan aktiviti.  Rekod penggunaan bahan, alatan dan kemudahan.  Penilaian pengurusan dan pengurusan PSS.  Penghasilan bahan P&P.
Kelantan

4.4

LATIHAN DAN BENGKEL

 Memfail keratan akhbar  Penyusunan bahan  Proses teknik bahan  Mengurus pinjaman di kaunter  Menjilid  Fail tegak  Mengemas, membersih dan menceria PSS  Memperbaiki buku  Mengendali pondok ilmu/ Sudut Aktiviti
Kelantan

4.5

KEMUDAHAN FIZIKAL & KECERIAN

 Pengubahsuaian susun atur ruang dan perabot.  Susun atur bahan dan alatan  Panduan dan label tunjuk arah  Pameran pertauran dan panduan  Poster, carta dan gambar-gambar di tempat yang sesuai.
Kelantan

4.6

ORIENTASI PSS

 Jenis-jenis perkhidmatan

 Peraturan dan panduan PSS  Bahan dan penggunaan mengikut keperluan  Kad ahli dan kegunaan  Mendapatkan profil pelajar bagi tujuan perolehan bahan mengikut minat dan keperluan pelajar.
Kelantan

4.7

REKOD-REKOD PSS

 Perolehan bahan  Pinjaman bahan  Penggunaan bahan/alatan  Koleksi bahan  Bajet  Akhbar, majalah  Pembacaan  Lain-lain yang diperlukan
Kelantan

4.8

LAWATAN DAN CERAMAH

 Perpustakaan Awam  PSS yang maju  Pesta buku  Syarikat-syarikat percetakan buku, akhbar, majalah  Jabatan / agensi –agensi tertentu  Menjemput penceramah dan tokohtokoh tertentu
Kelantan

4.9

PROMOSI DAN GALAK GUNA PSS

 Pameran bahan  Ceramah buku  Pertandingan  Pameran poster-poster  Sesi bercerita, lakonan , nyanyian  Membuat projek seperti model, carta dll.  Lain-lain.
Kelantan

4.10
- hilang - rosak

PENYEMAK STOK,PENILAIAN DAN LAPORAN TAHUNAN PSS

 Penyemakan Stok

- tidak sesuai - tidak diguna langsung - pelupusan  Penilaian - Kajian - Bidang dan skop - Kaedah dan data - Anilisis dan laporan
Kelantan

- Laporan tahunan PSS

K

ejayaan penggunaan PSS dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi tanggungjawab bersama pentadbir dalam seluruh masyarakat sekolah

Kelantan

APAKAH KELENGKAPAN YANG PERLU ADA UNTUK MEWUJUDKAN SESEBUAH PSS YANG BERFUNGSI?

Kelantan

4.1

PENTADBIRAN

 Penubuhan JK PSS

 Penubuhan JK Kerja PSS  Perlantikan Pembantu Perkeranian  Penentuan dan pembahagian bidang tugas.

Kelantan

AHLI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGERUSI Guru Besar/Pengetua

NAIB PENGERUSI P. Kanan Kurikulum

SETIAUSAHA Ketua Penyelaras PSS

AHLI-AHLI JAWATANKUASA Semua Ketua Panitia dan Guru Kanan Matapelajaran
Kelantan

Wakil PIBG

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGERUSI PK Pentadbiran /PK 1

SETIAUSAHA Penyelaras PSS

PENYELARAS PSS I (Perpustakaan)

PENYELARAS PSS II (TVP/RP)

PENYELARAS PSS III (BBB/M)

PENYELARAS PSS IV (KOMPUTER)

PENGAWAS PUSTAKA

KERANI PSS
Kelantan

KEMUDAHAN FIZIKAL Lokasi Keluasan Bilik Perabut • Rak buku • Papan
• Meja • • Kerusi • • Rak Majalah/akhbar • • Kaunter edaran • kenyataan Kabinet Katalog Kotak risalah Troli Settee • Lain-lain

Kelantan

TUMPUAN UTAMA
•BILIK-BILIK •PERABUT • BAHAN •PENGURUSAN •PROSES TEKNIT BAHAN
Kelantan

PENGURUSAN
• • • • Peraturan Perpustakaan. Carta Organisasi PSS Matlamat dan Objektif PSS Proses Teknik dan Pengkelasan
Cop hak milik Pengkelasan (mengikut SPPD) Poket dan kad buku Slip tarikh pulang Label ditulang belakang
Kelantan

Pengkatalogan mengikut SPPD.
KAD PENGARANG

KAD JUDUL KAD PERKARA KAD SENARAI RAK
Kelantan

Buku Stok.
Buku daftar perolehan Buku stok peralatan (kekal dan bukan kekal) Buku rekod penggunaan Buku rekod pinjaman Buku rekod pinjaman berkelompok (bulk loan) Blue Print PSS (perancangan aktiviti) Buku rekod kewangan (pembelian dan lain-lain) Buku catatan lawatan.

Kelantan

Koleksi Bahan
Jumlah buku/Nisbah Buku-Murid Akhbar Majalah Fail Tegak Buku Skrap dan lain-lain

Kelantan

AKTIVITI
1. Pertandingan Bercerita Mengarang Poster Syarahan lain-lain 2. Book talk (Ulasan buku)
Kelantan

3. Kerja Projek/Bertopik Fail Tegak Buku Skrap Diorama Keratan akhbar lain-lain 4. Lawatan

IAN EK S
Pusat Sumber Pendidikan Negeri Kelantan
Kelantan

IMA TER ASIH K

Kelantan

Kelantan

Perkakasan PPSMI Untuk Pendidikan Bestari 1. Komputer riba (Notebook/ Laptop 2. Troli –Audio set 3. LCD Projector Dibekalkan oleh Bahagian Sekolah KPM

Perisian Pendidikan Dibekalkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan CD Pendidikan

Kelantan

Tip Penggunaan dan keselamatan Peralatan PPSMI

1. Komputer riba (Notebook/ Laptop - Kawalan keselamatan fizikal
•Penempatan •Penyimpanan •Pembersihan •Penggunaan device lain

Kawalan Keselamatan System
•Log in komputer •Arahan / sintaksis •Quit program
Kelantan

Tip Penggunaan dan keselamatan Peralatan PPSMI

1. Komputer riba (Notebook/ Laptop

Kawalan Keselamatan System
•Log in komputer •Arahan / sintaksis •Quit program •Kawalan Virus

Kelantan

Tip Penggunaan dan keselamatan Peralatan PPSMI

1. Komputer riba (Notebook/ Laptop Kawalan Virus
Tanda-tanda diserang virus •Tindakbalas Komputer menjadi perlahan •Komputer tidak mahu bertindakbalas •Ada grafik yang tidak diperlukan pada dekstop •Sistem komputer menjadi kucar kacir.

Kelantan

Tip Penggunaan dan keselamatan Peralatan PPSMI

1. Komputer riba (Notebook/ Laptop Kawalan Virus

Kelantan

Kelantan

Tip Penggunaan dan keselamatan Peralatan PPSMI

2. Troli –Audio set - Kawalan keselamatan fizikal - Kawalan Keselamatan System 3. LCD Projector
•Kedudukan •Aplikasi •Tip keselamatan

Kelantan

Peranti / Devices
•Peralatan tambahan sambungan pada komputer.

•Kamera Still •Kamera video •Pendrive •Scanner •Pemain MP3 dan MP4

Kelantan

Peranti / Devices

Kelantan

•Storage

•Peranti yang popular sebagai pusat penyimpanan DATA.

Kelantan

•Storage

•Peranti yang popular sebagai pusat penyimpanan DATA. •Media player untuk audio( MP3 dan video (AMV)
Kelantan

•Storage
Untuk playback Audio mp3

Media player untuk movie format AMV

Kelantan

•Pengimbas

Kelantan

•Pengimbas

•Peranti untuk penghasilan imej digital. •Format imej : JPEG •Penukaran Format imej jpeg - BMP, Gif melalui penggunaan Perisian Komputer. •Penghasilan imej bergerak (motion) pendek.
Kelantan

•Pengimbas

Kelantan

Keperluan capaian maklumat Menerusi internett:1. Perkakasan 2. Telekomunikasi 3. Peluncur
Komputer Modem Talian Telefon

Software interface dengan WWW
Microsoft internett explorer

4. Akaun Internet

Netscape Navigator

•Sambungan melalui direct access  Schoolnet / streamyx •Dial up Kelantan

Perkhidmatan Asas Internett
1. Word wide Web : www 2. Mel Eletronik 3. Internet Relay Chat
Sebuah perpustakaan maya sejagat

Perghantaran mesej secara eletronik

Bercakap secara maya

Kelantan