Anda di halaman 1dari 7

1 | A b u U m a r

Dakwah Sebagai Bekalan Akhirat


Nilai Kehidupan di dunia
Aku di dunia ini hanyalah bagaikan seorang penunggang kenderaan yang berehat di bawah
sebatang pokok, kemudian pergi meninggalkannya (Riwayat al-Tirmizi, dinilai sahih oleh al-Albani).
Hidup ini adalah perjalan pulang pada Allah SWT. Setiap hari yang kita lalui, setiap detik waktu
yang kita tempuhi dan setiap hari baru yang kita temui, mendekatkan kita pada kematian. Disebalik
kematian adalah saat-saat untuk kita kembali kepada Allah SWT bersama amalan yang kita lakukan
semasa hidup kita di dunia.
Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tiba saatnya kita akan pasti berdepan dengan kematian dan
akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT.
~ Ep) =OE^- Og~-.-
]OOg> +OuLg` +O^^) :OUN`
W O 4p14O> _O) )U4N
U^O4^- jEEE_O=-4
7NO)Ol4[NO E) u7+L7
4pOUEu> ^g
Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sebenarnya maut Yang kamu melarikan diri daripadanya itu,
tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui
Segala Yang ghaib dan Yang nyata, lalu ia memberitahu kepada kamu apa Yang kamu telah lakukan
(serta membalasnya)".(Al Jumuah:8)
Saat inilah setiap amalan kita akan dibentangkan. Jika amalan kebaikan kita lebih berat
timbangannya maka syurga dengan segala kenikmatan sedang menanti kita. Jika amalan keburukan
kita lebih berat timbangannya maka Neraka Jahannamlah kesudahan kita. Kita samasekali tidak akan
menanggung dosa orang lain atau dizalimi. Kita menerima balasan mengikut apa yang lakukan
semasa hidup kita di dunia.
E7N4 CU4-^- O4O4
4-g`@O;^- 4-g;=N` Og`
gO1g 4pO7O4C4 E44-UuC4O4C
4` -EOE- U4-:^- +Og14NC
LE4OO= 4 E4OO)lE )
E_=;O _ W-E}44 4`
W-OUg4N -LOg~4 4 O)U;4C
ElG4O -44 ^j_
49. dan "Kitab-kitab Amal" juga tetap akan dibentangkan, maka Engkau akan melihat orang-orang Yang
berdosa itu, merasa takut akan apa Yang tersurat di dalamnya; dan mereka akan berkata:" Aduhai celakanya
2 | A b u U m a r

kami, mengapa Kitab ini demikian keadaannya? ia tidak meninggalkan Yang kecil atau Yang besar, melainkan
semua dihitungnya!" dan mereka dapati Segala Yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya); dan
(ingatlah) Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorangpun.

3 | A b u U m a r

Inilah prinsip hidup mukmin
Dunia ini adalah ladang Akhirat. Jika di dunia ini kita menanam pohon-pohon yang baik maka di
Akhirat nanti kita akan menuai buah-buahan yang harum dan manis.
Tetapi jika dunia ini menjadi ladang maksiat dan keengkaran maka Akhirat akan menjadi medan
penyesalan dan penyiksaan yang tiada penghujungnya.
Inilah nilai hidup mukmin
Kebaikan akan dibalas kebaikan manakala keburukan akan dibalas keburukan, tidak ada
seorangpun akan terlepas dari balasan bagi apa yang dikerjakan semasa kehidupannya di dunia.
Inilah batasan hidup mukmin
Ketaatan dan ketaqwaan akan mengundang rahmat dan keredhaan Allah SWT manakala
pengingkaran akan berakhir dengan kemurkaan dan kedukaan.
Inilah neraca ukuran kita
Setiap yang kita lakukan akan ada balasannya. Kehidupan ini merupakan medan ubudiyyah kita
kepada Allah SWT. Segala ketaatan dan keingkaran kita akan dinilai seadil-adilnya dengan nilaian
Allah SWT. Segala kesempitan yang kita hadapi dengan penuh sabar dan pasrah akan ada
ganjarannya.
Tidak ada yang akan dizalimi oleh Allah SWT, dunia bukan segala-galanya dan ukuran utama kita.
Kejayaan sebenar ialah kejayaan di Akhirat, begitu juga kerugian yang nyata ialah kerugian di
hari kita kembali kepada Allah dengan tangan kosong.
Neraca ini menjadikan jiwa kita merdeka. Hanya syarak atau nilai Allah SWT yang membatasi
tindakan kita. Hanya syarak yang menentukan sikap dan tingkahlaku kita. Kita melakukan dan
meninggalkan sesuatu kerana Allah bukan kerana nafsu kita yang cenderung kepada maksiat dan
keburukan. Bukan juga kerana desakan masyarakat dan suasana bahkan kita bebas dari
perhambaan kepada sesama makhluk. Kita tidak menjadi hamba kepada nafsu kita apatah lagi
menjadi hamba kepada nafsu orang lain yang tidak melihat kehidupan dengan neraca yang
sama.
Jiwa kita bebas ketika jasad kita terpenjara atau kehidupan kita dihimpit kesukaran dan
penderitaan. Jiwa kita merdeka ketika manusia lain menjadi hamba dunia. Jiwa kita lapang dan
tenang ketika jiwa-jiwa lain keluh kesah dengan tipu daya dunia.
Jiwa kita merasa kecukupan ketika jiwa-jiwa lain rakus mengejar kemewahan dunia sedangkan
dunia itu umpama wanita curang yang mengungkap cinta dan janji setia pada kita sebaliknya,
janji yang sama ditaburkan pada manusia-manusia rakus yang lain. Kita merasakan ianya milik
kita sedangkan dirinya juga kekasih orang lain.
Jiwa kita merasa tenang dan bahagia ketika jiwa-jiwa lain lemas dalam pelukan dan tipu daya
dunia yang penuh keraguan dan kepalsuan.
4 | A b u U m a r

Amalan terbaik sebagai bekalan
Firman Allah SWT:
E4O4:> Og~-.- jg4O)
lU^- 4O-4 _O>4N ]7
7/E* vOCg~ ^ Og~-.- 4-UE
=OE^- E_O4OO4^-4
74OUl4Og 7GC }=O;O
1E44N _ 4O-4 +OCjGE^-
+OO4^- ^g
Maha berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan Yang Menguasai pemerintahan (dunia dan
akhirat); dan memanglah ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia lah Yang telah mentakdirkan
adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara
kamu Yang lebih baik amalnya; dan ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun,
(bagi orang-orang Yang bertaubat) (Al Mulk:1-2)
Hidup ini adalah ujian untuk menentukan siapakah yang paling baik amalannya disisi Allah SWT
bukan yang paling banyak. Manusia boleh beramal sebanyk mungkin tetapi belum tentu amal itu
diterima oleh Allah SWT atau mungkin amalnya diterima tetapi nilainya terlalu rendah. Kita
memerlukan ilmu dan bimbingan (Tarbiyyah) untuk menentukan apakah amalan terbaik (manhaj
amal) yang betul dan menepati kehendak Alllah SWT.
Seharusnya kehidupan yang seketika ini kita jadikan sebagai medan amal untuk pulang kepada Allah
SWT. Tetapi kita jangan lupa bahawa Allah lah yang akan menghisab segala amalan kita berdasarkan
nilaianNya bukan nilaian kita atau nilaian masyarakat. Oleh itu kita seharusnya mengambil nilaian
Allah dalam menentukan apa yang utama dan kurang utama, apa yang perlu kita lakukan dan apa
pula yang perlu kita tinggalkan.
Malangnya ramai yang beramal tetapi amalannya tidak termasuk amalan yang diterima oleh Allah
SWT walaupun amalannya katshir (banyak).
Kemuliaan Hidup Dengan Dakwah
Firman Allah SWT:
;}4`4 }=O;O LO~ }Og)` .~4E1
O) *.- g4N4 w)U= 4~4
/j_^^) =}g` 4-g)UO^- ^@@
4 OO4-O OE4=OO4^- 4
OEj1OO- _ ;7u1- /-)
"Og- }=O;O -O) Og~-.-
El4LuO4 +O4LuO44 E4E4N
+O^^WE Oj4 _1gEO ^@j 4`4
5 | A b u U m a r

.E_OUNC ) 4g~-.- W-+OE=
4`4 .E_OUNC ) O ]^EO
1g4N ^@)

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan
amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" Dan
tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka
tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman
yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang
sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang
besar. (al Fussilat :33-35)
Ayat ini menggambarkan pengiktirafan Allah SWT terhadap penggunaan lidah yang paling mulia.
Sebaik baik penggunaan lisan atau lidah kita ialah untuk mengajak manusia balik kepada Allah SWT.
Bahkan Rasulullah SAW bersabda:
Andaikata Allah s.w.t memberikan hidayat kepada seorang dari hasil usahamu, adalah lebih baik
bagimu dari dunia dan seisinya.
Inilah gambaran betapa mulianya kerja-kerja dakwah atau kerja-kerja membimbing manusia balik
kepada kebenaran dan keimanan.
Bukanlah Allah yang memerlukan manusia untuk mempertahankan agamanya sebaliknya ianya
adalah peluang untuk kita menjadikan dunia sebagai medan menyediakan bekalan untuk balik
kepada Allah SWT. Bahkan Allah dengan segala kekuasaannya tidak memerlukan mahkluk untuk
memelihara agamaNya. Dalam suatu hadith Qudsi Allah berfirman:
!
!


Wahai hamba-hamba Ku, jikalau kamu semua yang terdahulu dan yang terakhir dari manusia dan
jin semuanya memiliki (hati sebagaimana) hati orang yang paling taqwa, maka hal itu tidak akan
menambah (keagungan) sedikitpun di dalam kerajaan Ku. Wahai hamba-hamba Ku, jikalau kamu
semua yang terdahulu dan yang terakhir dari manusia dan jin semuanya memiliki 9hati
sebagaimana) hati orang yang paling durhaka, maka hal itu tidak mengurangi (kemuliaan)
sedikitpun di dalam kerajaan Ku (Hadith Riwayat Muslim)
Allah itu berdiri sendiri (Qiamuhu Bi Nafsih) tetapi kitalah yang memerlukan rahmat dan
pengampunanNya. Bahkan sentiasa ada sekumpulan manusia (toifah) yang akan mempertahankan
Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
(
6 | A b u U m a r

Dari Tsauban dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: Akan sentiasa ada sebuah toifah
dari kalangan umatku yang menzahirkan kebenaran, mereka tidak akan dapat dimudharatkan (tidak
akan dikalahkan) oleh sesiapa yang ingin menjatuhkan mereka hinggalah datang ketentuan Allah,
mereka tetaplah begitu.
Persoalannya adakah kita akan menyertai toifah itu atau membiarkan rombongannya berlalu tanpa
kita.
Rasulullah SAW Adalah Rasul Dakwah Dan Rasul Tarbiyyah
Rasulullah SAW adalah Rasul dakwah dan tarbiyyah. Seluruh kehidupan baginda adalah
perjuangannya untuk menyebarkan cahaya hidayah Allah disamping membangunkan manusia dari
tahap ke satu tahap keimanan yang lebih tinggi.
Generasi pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW adalah generasi yang hidup dibawah naungan
hidayah dan menyedut nafas dakwah dan tarbiyyah, seluruh kehidupan meeka adalah jihad dan
perjuangan untuk menyebarkan dan menanam kebenaran di hati-hati manusia.
Masyarakat memerlukan dakwah kita.
Hari ini kita dapat menyaksikan bagaimana; Hari demi hari luka-luka baru menjaluri tubuh ummat
ini sedang luka-luka semalam belum menampakkan tanda-tanda akan sembuh. Musuh-musuh Islam
terus menerus melancarkan gerakan untuk menghapuskan atau setidak-tidaknya menghina ummat
ini dengan sehina-hinanya. Sedangkan pemuda-pemudanya yang menjadi modal dan harapan
kebangkitan semula ummat ini masih terlena. Terlena dengan irama dan lagu yang dihidangkan oleh
musuh-musuh Islam hingga melumpuhkan semangat dan daya juang mereka...hinggakan
'Kemahuan' yang menjadi asas kebangkitan turut terpadam bersama menungan dan lena yang
panjang.
Syeikh Jumaat Amin menyebutkan bahawa tanpa kehadiran para pendakwah umat manusia
umpama makanan kepada jahiliyyah dan kekufuran. Masyarakat akan terus hidup dalam kegelapan
hinggalah ada orang yang akan membimbing mereka kepada jalan yang benar.
Muhammad Ahmad ar Rasyid pula menyifatkan pendakwah sebahagian dari sistem cakerawala
alam, kehilangan daie atau pendakwah dalam kehidupan mengakibatkan alam ini hilang
keseimbangan alam dan berakhir dengan kemusnahan dan kebinasaan. Apa tidaknya, apabila
kerosakan dan keruntuhan sosial berlaku tanpa kawalan maka kehidupan itu sendir akan musnah.
Bahkan bala Allah SWT akan turun pada bila-bila masa.
Dakwah Perlu Disebarkan
Hassan Al Banna menggariskan sekurang-kurangnya tiga sebab kenapa dakwah itu perlu disebarkan
yang menggambarkan kewajiban dakwah keatas setiap mukmin.
1. Kerana fikrah yang kita terima adalah hak semua umat manusia; mereka yang berdampingan
dengan kita tetapi tidak mendengar ajakan kepada kebenaran dari kita akan mendakwa kita di
Akhirat nanti.
7 | A b u U m a r

2. Kerosakan Aqidah dan Akhlak yang menimpa manusia lambat laun akan meresapi kehidupan
kita; kalau bukan kita, anak-anak kita nanti yang akan menerima akibatnya.
3. Mereka yang dihanyutkan oleh arus jahiliyyah itu adalah saudara-saudara kita. Inilah tuntutan
Ukhuwah yang selalu kita laungkan tetapi setakatmanakah kita melaksanakan tuntutannya.
Penutup
Tidak ada bekalan yang lebih tinggi nilainya selain bekalan berjuang diatas jalan dakwah yang penuh
dengan ujian dan halangan. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bahawa jalan yang pali berat
ialah jalan yang diikuti oleh para nabi kemudian jalan yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya.