Anda di halaman 1dari 1

Tajuk : 3. Standard Kandungan : 3.1 Standard Pembelajaran : 3.1.

Pengalaman Muzikal Meneroka bunyi Mengaplikasi bunyi yang didengar i) Hai an ii) Manusia iii) Kenderaan

SENARAI SEMAK !ama :""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Kelas :""""""""""""""""" Tarik# :"""""""""""""""""

$ra#an : Tandakan % ) pada ruangan &Menguasai' atau &(elum Menguasai' berdasarkan kebole#an murid. B3 D2 E1 BI L ALATAN MENGUASAI BELUM MENGUASAI CATATAN

)e*leksi :