Anda di halaman 1dari 25

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN Rogol ialah jenayah yang hina dan dosa besar. Jenayah terkutuk ini dilarang bukan sahaja dalam

Rogol ialah jenayah yang hina dan dosa besar. Jenayah terkutuk ini dilarang bukan sahaja dalam Islam tetapi dalam semua agama, dan semua manusia yang berfikiran waras dan naluri manusia yang suci menolaknya.

Perkataan Arab ightisab (rogol) merujuk kepada mengambil sesuatu secara salah dengan kekerasan. Perkataan itu sekarang digunakan khasnya untuk merujuk kepada pencabulan terhadap maruah wanita dengan kekerasan 1 .

Rogol ialah satu jenayah yang hina yang dilarang dalam semua agama dan dalam minda semua manusia baik dan mereka yang memiliki naluri manusia yang suci. Semua sistem dan undang-undang dunia menganggap perbuatan ini sebagai hina dan mengenakan hukuman paling berat atasnya.

Islam mempunyai pendirian jelas yang menyatakan yang perbuatan terkutuk ini haram (dilarang) dan mengenakan hukuman pencegahan atas seseorang yang melakukannya.

Islam menutup pintu kepada penjenayah yang ingin melakukan jenayah ini. Kajian barat menunjukkan kebanyakan perogol ialah penjenayah sedia ada yang membuat jenayah mereka dibawah pengaruh alkohol dan dadah, dan mereka mengambil kesempatan atas keadaan mangsa mereka berjalan sendiri di tempat terlindung atau tinggal sendirian di rumah. Kajian itu juga menunjukkan apa-apa yang penjenayah saksikan di media dan gaya pakaian separuh- bogel yang perempuan pakai semasa keluar juga mendorong kepada perlakuan jenayah hina ini.

Hukum Islam datang untuk melindungi maruah dan kehormatan wanita. Islam melarang perempuan memakai pakaian yang tidak sopan. Bahkan, Islam menggalakkan lelaki dan permpuan muda berkahwin awal, dan banyak lagi hukum yang menutup pintu rogol dan jenayah lain. Maka tidaklah mengejutkan apabila kita dengar atau membaca yang kebanyakan jenayah ini berlaku dalam masyarakat yang bebas, yang dipandang oleh sebahagian Muslim sebagai contoh ketamadunan dan kecemerlangan! Perlu dinyatakan disini yang di Amerika , contohnya, Amnesty International menyatakan dalam satu laporan 2004 yang bertajuk “Hentikan Keganasan Terhadap Wanita” yang setiap 90 saat seorang wanita dirogol sepanjang tahun itu.

1 pensyarah Islam Saudi (Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid)

1

Ada sesetengah Ulama berpendapat hukuman rogol dalam Islam sama dengan hukuman zina, iaitu rejam jika penjenayah berkahwin, dan satu ratus sebatan dan buang negeri untuk satu tahun jika dia belum berkahwin.

Disamping itu, Ibn `Abdul-Barr berkata : Para ulama bersepakat bersetuju yang perogol tertakluk kepada hukuman hadd jika terdapat bukti jelas terhadapnya yang dia sepatutnya diberi hukuman hadd, atau jika dia mengakui. Sebaliknya, dia dihukum (iaitu, jika tiada bukti yang hukuman hadd untuk zina boleh dilaksanakan terhadapnya kerana dia tidak mengakui dan tiada empat saksi, maka hakim boleh menghukumnya dan menetapkan satu hukuman yang akan mencegahnya atau yang lain sepertinya). Tiada hukuman untuk perempuan jika benar yang lelaki memaksanya dan mengatasinya. (Al-Istidhkaar, 7/146).

Disamping itu, perogol itu tertakluk kepada hukuman hadd untuk zina, walaupun jika rogol itu tidak dilakukan dengan pisau atau senapang. Jika senjata digunakan untuk mengancam, maka dia ialah muharib, dan tertakluk kepada hukuman hadd yang dinyatakan dalam:

ayat Allah berfirman : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar)”. (Al-Ma’idah 5:33).

Jadi hakim mempunyai pilihan empat hukuman yang disebutkan dalam ayat ini dan boleh memilih mana-mana yang beliau fikirkan paling sesuai untuk mencapai matlamat, iaitu untuk menyebarkan keamanan dan keselamatan dalam masyarakat, dan mencegah penjenayah dan pencabul.

2

DIFINISI/PENGENALAN

Dari Pandangan Islam

Dalam Islam, definisi rogol lebih luas. Rogol dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu rogol dewasa, rogol kanak-kanak dan rogol mahram. Bagi jenisnya pula, rogol dibahagikan kepada dua iaitu rogol oleh orang yang dikenali, rogol oleh orang yang tidak dikenali, sementara bentuk paksaan terbahagi kepada tiga iaitu terpaksa apabila mangsa diugut akan dicederakan, dan ugutan akan dicederakan orang lain seperti keluarga dan sebagainya dan ugutan keadaan seperti mangsa diugut akan disebarkan gambar-gambar dia dirogol sekiranya melawan. Selain itu ada juga paksaan yang dibuat oleh orang yang berkuasa seperti majikan atau lain-lainnya. Setiap satunya membawa kepada kesan dalam perletakan hukum bagi kes-kes zina.

Dalam Islam rogol mempunyai makna yang hampir sama dengan paksaan berzina. Syariat Islam mendefinisikan rogol sebagai zina bi al jabr (zina paksaan) iaitu perempuan yang terpaksa berzina atau diperkosa. Dosanya hanya atas orang yang memaksa saja. Itupun dengan syarat perempuan tersebut tidak merasa kelazatan perlakuan rogol itu ke atasnya. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi yang bermaksud

Dari Alqamah bin Waiel mengenai kisah seorang wanita yang pernah dipaksa untuk berzina ia berkata: Bersabda Nabi SAW kepadanya, “Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa engkau”, Dan ia berkata pula kepada lelaki yang telah memaksa perempuan tersebut berzina.“Rejamlah dia”. Hadith Riwayat Al-Tirmidzi.

Dari Pandangan Barat

Rogol didefinisikan sebagai perlakuan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang lelaki terhadap seseorang perempuan tanpa kerelaan perempuan terbabit dalam atau dilakukan dengan paksa atau dilakukan terhadap perempuan bawah umur walau dengan kerelaannya.

Dalam undang-undang jenayah, istilah "rogol" merujuk kepada serangan seksual yang mana penyerang memaksa mangsa yang enggan bersetuju untuk melakukan hubungan seksual. Sesetengah perundangan menggunakan istilah seperti "serangan seksual" atau

3

"dipukul untuk seksual", dan ada juga yang mentakrifkan "rogol" sebagai serangan seksual dengan penembusan. "Rogol" boleh juga merujuk kepada hubungan seksual dengan seorang yang rela tetapi dari segi undang-undang belum cukup umur ini dikenali sebagai "rogol statutori".

Menurut undang undang sivil rogol termasuk dalam Kanun Keseksaan yang diambil dari Kanun Keseksaan India. Kanun tersebut digubal berdasarkan Common Law England dan digunapakai sehingga ke hari ini. Seseorang lelaki itu di kira melakukan rogol jika ia bersetubuh dengan seseorang perempuan dalam keadaan yang termasuk dalam lima perkara berikut;

 • 1. Bertentangan dengan kemahuan perempuan tersebut, atau

 • 2. Dengan tiada kerelaan perempuan itu, atau

 • 3. Dengankerelaan perempuan itu manakala kerelaannya telah didapati dengan mendatangkan kepadanya ketakutan bahawa pembunuhan/cedera akan berlaku.

 • 4. Dengan kerelaan perempuan itu manakala lelaki itu ketahui bahawa ia bukannya suaminya dan kerelaan itu diberi kerana perempuan itu percaya lelaki itu ialah seorang lelaki yang menjadi atau yang ia percaya menjadi suaminya yang sah di sisi undang undang atau yang kepadanya ia akan memberi kerelaan.

 • 5. Samada dengan kerelaan perempuan itu atau tidak jika perempuan itu dibawah umur.( 18 tahun ke bawah)

4

PERLAKSANAAN HUKUMAN JENAYAH ROGOL

Perlaksanaan Dalam Islam

Dalam Undang-undang Jenayah Islam, peruntukan kesalahan rogol adalah termasuk ke dalam kesalahan zina; kesalahan zina adalah sebahagian daripada kesalahan hudud. Kesemua peruntukan dalam kesalahan tersebut telah sabit menerusi nas al-Qur'an dan Sunnah dan dilaksanakan Baginda s.a.w. semasa hayatnya. Ia adalah peruntukan Allah dan RasulNya yang kita sama-sama yakini akan keadilannya. Dalam peruntukannya, seorang pesalah yang disabitkan dengan kesalahan ini wajib menjalani hukumannya tanpa mengira kedudukan di mata masyarakat atau agamanya. Hukuman sebat seratus kali jika pesalah yang belum lagi berkahwin (surah al-Nur, 24:2) atau hukuman rejam sampai mati jika pesalah sudah berkahwin (al-Hadith). Perlaksaan hukuman rogol berdasarkan undang-undang Jenayah Islam telah dilaksanakan di beberapa buah Negara seperti Arab Saudi.

Perlaksanaan Di Malaysia

Peruntukan Undang-undang Jenayah rogol di Malaysia terletak dibawah bidang kuasa mahkamah sivil, dan tidak meperuntukan kesalahan rogol dalam salah satu dari perundangan Islam.

Akta Mahkamah Syariah (bidang kuasa jenayah), semakan 1986, tidak memberi kuasa yang lebih tinggi kepada Mahkamah Syariah dalam usaha menangani jenayah-jenayah berat termasuk jenayah rogol.

Di Malaysia sebelum tahun 1976, hukuman bagi kesalahan merogol di bawah Kanun Keseksaan adalah tidak melebihi 10 tahun penjara. Manakala, melalui pindaan kepada Kanun Keseksaan pada tahun 1976, hukuman bagi kesalahan rogol telah dinaikkan kepada 20 tahun. Pindaan kepada Kanun Keseksaan pada tahun 1989 telah memperkenalkan hukuman minimum bagi kesalahan rogol iaitu penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan bolehlah juga dikenakan sebat.

5

KESALAHAN ROGOL DI DALAM UNDANG-UNDANG MALAYSIA KANUN KESEKSAAN JENAYAH 1994

Kesalahan rogol di dalam kanun jenayah yang disemak sehingga tahun 1994, terdapat dua seksyen yang diperuntukan untuk menghukum penjenayah, iaitu :

SEKSYEN 375

Seseorang lelaki adalah dikata melakukan "rogol" jika ia, kecuali dalam hal yang dikecualikan kemudian daripada ini, bersetubuh dengan seseorang perempuan dalam keadaan yang termasuk di bawah mana-mana daripada perihal-perihal yang berikut:

Pertama : Bertentangan dengan kemahuan perempuan itu. Kedua : Dengan tiada kerelaan perempuan itu.

Ketiga : Dengan kerelaan perempuan itu manakala kerelaannya telah didapati dengan mendatangkan kepadanya atau mana-mana orang lain ketakutan mati atau cedera, atau telah didapati melalui salah tanggapan fakta dan lelaki itu tahu atau ada sebab untuk mempercayai bahawa kerelaan itu telah diberi akibat dari salah tanggapan tersebut.

Keempat : Dengan kerelaan perempuan itu manakala lelaki itu ketahui bahawa ia bukan suaminya, dan kerelaan itu diberi kerana perempuan itu percaya lelaki itu ialah seorang lelaki yang menjadi atau yang ia percaya menjadi suaminya yang sah di sisi undang-undang atau yang kepadanya ia akan memberi kerelaan.

Kelima : Dengan kerelaannya, jika pada masa memberi kerelaan itu dia tidak boleh memahami jenis dan akibat mengenai apa yang dia memberi kerelaan.

Keenam : Sama ada dengan kerelaan perempuan itu atau tidak jika perempuan itu di bawah umur enam belas tahun.

Huraian : Kemasukan adalah memadai bagi persetubuhan yang perlu bagi kesalahan rogol.

6

Kecualian : Persetubuhan oleh seseorang lelaki dengan isterinya dengan perkahwinan yang sah di bawah mana-mana undang-undang bertulis pada masa itu berkuatkuasa, atau diiktiraf dalam Persekutuan sebagai sah, bukanlah rogol.

Huraian 1 : Seorang perempuan

(a) tinggal berasingan dari suaminya di bawah dekri permisahan kehakiman atau suatu dekri tidak dibuat mutlak; atau

(b)

yang

memperolehi

injunksi

menyekat

suaminya

dari

melakukan

persetubuhan

dengannya, hendaklah disifatkan sebagai bukan isteri bagi maksud seksyen ini.

Huraian 2 : Seorang perempuan Islam yang tinggal berasingan dari suaminya dalam tempoh iddah, yang mana akan dihitung mengikut Hukum Syarak hendaklah disifatkan sebagai bukan isteri suaminya bagi maksud seksyen ini.

SEKSYEN 376 Seksaan Bagi Rogol:

Barang siapa melakukan rogol hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari lima tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun, dan bolehlah juga dikenakan sebat 2 .

AKTA KETERANGAN, 1950

Akta keterangan 1950 dibuat untuk memberi had-had keatas perbicaraan berkaitan dengan kes jenayah rogol.

SEKSYEN 146A

Sekatan-sekatan Terhadap Keterangan Di Perbicaraan Rogol :

Walau apa pun apa-apa yang terkandung dalam Akta ini, dalam prosiding-prosiding berkenaan dengan kesalahan rogol, tiada keterangan dan tiada soalan dalam pemeriksaan balas boleh dikemukakan atau ditanya, oleh atau bagi pihak tertuduh, berkenaan dengan

2 Lembaga Penyelidikan Undang-undang, Panduan Undang-undang, 1994, International Law Book Services.

7

kegiatan seksual pengadu dengan mana-mana orang lain selain daripada tertuduh melainkan jika :

(a )ia adalah keterangan yang mematahkan, atau suatu soalan yang berkecondongan mematahkan, keterangan mengenai kegiatan seksual pengadu atau ketiadaannya yang dahulu-nya telah dikemukakan oleh pihak pendakwaan;

(b )ia adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang misalan-misalan tertentu mengenai kegiatan seksual pengadu yang berkecondongan mcmbuktikan identiti orang yang mempunyai hubungan seksual dengan pengadu pada waktu kejadian yang dinyatakan dalam pertuduhan atau;

(c ) ia adalah keterangan, atau suatu soalan, tentang kegiatan seksual yang berlaku pada waktu yang sama dengan kegiatan seksual yang menjadi hal perkara pertuduhan, yang mana keterangan atau soalan itu berhubungan dengan persetujuan yang dikatakan oleh tertuduh dipercayainya telah diberikan oleh pengadu.

PEMBUKTIAN KES ROGOL MENGIKUT ISLAM

Bagi kes-kes rogol, seseorang yang didakwa dirogol hendaklah membuktikan bahawa dianya dirogol dan bukan atas kerelaan atau melalui paksaan, sama ada paksaan secara terus atau paksaan persekitaran. Ini bukan bererti seseorang perempuan itu perlu membuktikan behawa si lelaki berkenaan yang merogolnya Ini kerana pembuktian merogol adalah tinggi. Bahkan cukup menampilkan bukti atau saksi yang menyokong bahawa dia dirogol seperti saksi pakar (doktor) atau orang yang mendengar jeritannya.

Penyabitan zina bagi mangsa rogol masih perlu dibuat berdasarkan prinsip asas pembuktian zina dibawah kanun hudud iaitu :

Empat Saksi Yang Adil

Tanpa pembuktian empat saksi yang adil, pendakwaan tidak boleh untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan hukuman hudud, tetapi boleh dilaksanakan mengikut hukuman takzir. Namun begitu, pihak mangsa masih boleh mengelak hukuman takzir sekiranya boleh membuktikan bahawa wujud keterpaksaan dalam kes beliau dirogol seperti

8

yang disebutkan tadi. Ini kerana, dalam Islam, keterpaksaan bukanlah berbentuk niat atau qasad pelaku dan sabitan tidak boleh dikenakan.

Sekiranya tahap kesaksian untuk pendakwaan dilakukan dalam hukum Hudud tidak mencukupi empat orang saksi yang melihat kejadian tersebut, pihak pendakwa masih boleh mendakwanya di bawah undang-undang Takzir. Melalui peruntukan Takzir, beban pembuktian adalah lebih longgar dan hukumannya juga lebih ringan berbanding Hudud.

Berlaku peristiwa di zaman pemerintahan Islam di mana terdapat seorang gadis yang mengandung lalu dibawa ke muka pengadilan. Gadis itu mempertahankan dirinya menyatakan bahawa beliau tidak tahu sesiapa yang merogolnya, tetapi menyebut bahawa beliau adalah seorang yang terlalu kuat tidur sehingga tidak sedar jika diperlakukan sesuatu yang tidak baik ke atasnya. Memandangkan kes ini jarang berlaku, hakim telah membenarkan tertuduh mengemukakan beberapa saksi yang boleh mengesahkan dakwaannya bahawa beliau adalah seorang yang terlalu kuat tidur. Setelah hakim berpuas hati dengan kesaksian bahawa gadis tersebut memang dikenali sebagai seorang wanita yang taat beragama serta berakhlak baik, dan kesaksian bahawa beliau memang seorang yang terlalu kuat tidur sehingga tidak sedar diperlakukan sesuatu ke atasnya ketika sedang tidur, maka hakim telah menggugurkan kes tersebut kerana terdapat keraguan yang munasabah bahawa gadis tersebut telah berzina secara sukarela.

Kedudukan Perogol Bagi Kaum Lelaki

Sebenarnya, kedudukan pembuktian yang terletak kepada kaum wanita mempunyai implikasi yang besar kepada perogol. Bagi kes-kes dimana perogol dapat dikenalpasti, pihak pendakwaan boleh mendakwa perogol dibawah kanun ta'zir bahawa pihak yang dituduh merogol dan sekiranya lemah kes pendakwaan (bukti yang tidak mencukupi), mahkamah boleh mengarahkan pihak yang dituduh supaya mengambil sumpah (yamin) iaitu sumpah laknat dengan kalimah "Wallahi Wabillahi Watallaahi". Sekiranya enggan atas sumpah itu, lelaki itu boleh disabit. Ini berasaskan prinsip keadilan Islam, "pembuktian atas orang mendakwa, dan sumpah bagi yang ingkar (atas dakwaan itu). Sumpah hendaklah dibuat hanya selepas mahkamah mendapati pendakwaan adalah lemah.

9

Ikrar Atau Pengakuan

Ikrar bermaksud pengakuan dan dalam konteks hudud, pengakuan melakukan salah satu daripada kesalahan-kesalahan hudud. Pengakuan adalah satu bentuk pembuktian yang tinggi dalam penyabitan sesuatu jenayah. Seseorang yang mengaku bersalah akan diputuskan hukuman. Walau bagaimanapun, dalam kes hudud, pengakuan pesalah perlu diperiksa. Dalam ertikata yang lebih luas, para hakim hendaklah mencari ruang untuk menolak pengakuan terbabit seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menyuruh orang yang datang kepadanya yang mengaku berzina pulang dan berkata "mungkin engkau tidak waras". Sehinggalah pesalah tadi mengaku sebayak empat kali dalam waktu yang berbeza, dan mengesahkan zakar telah masuk melepasi hafasyah (kepala zakar) barulah dia disabitkan dengan rejam atau sebat 100 rotan ke atas orang yang mengaku.

Ikrar atau pengakuan boleh mensabitkan hudud dari kesalahan jenayah rogol. Apabila untuk mensabitkan bukti adalah amatlah sukar bahkan sampai ke tahap mustahil untuk mendakwa seseorang atas hudud. Memang benar. Bahkan kalau dilihat pada zaman Rasulullah s.a.w sendiripun, hampir keseluruhan kes hudud disabit akibat pengakuan pesalah, dan bukannya atas bentuk pembuktian lantaran ketatnya pembuktian hudud itu. Rasulullah s.a.w sendiri mengarahkan para kadi untuk seboleh-bolehnya mencari ruang untuk menimbulkan syak atas pendakwaan hudud. Sekiranya telah tidak dapat dicari kelemahan kes, barulah kes berkenaan disahkan atas hudud.

Keterangan Berbentuk Qarinah

Seseorang yang mengadu dirinya dirogol, sepertimana kes-kes biasa, perlu membuat laporan polis dan melakukan pemeriksaan doktor. Ini prosedur biasa. Polis atau pegawai penyiasat akan melakukan penyiasatan berdasarkan laporan dan keterangan yang diberikan. Sekiranya terdapat bukti yang kukuh bahawa kes rogol sememangnya telah berlaku, pegawai penyiasat akan menyerahkan laporan kepada pihak pendakwa 3 .

Pemeriksaan doktor dan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polis seperti yang biasa dikemukakan iaitu :

3 دمحم عيمسلا دبع ةليبن .د, ةرصاعم ةيهقف اياضق, 1002, ةعابطلل ناسرفلا راد, 200ص .

10

 • a. Dari tubuh yang kena rogol : seperti DNA, jenis darah, air mani, bebulu atau rambut, kuku, peluh,bau dan sebagainya.

 • b. Peralatan atau barang milik mangsa rogol : seperti baju, tali pinggang, tapak kasut Kasut, seluar dan sabagainya,

Qarinah boleh digunakan sebagai bahan bukti yang boleh mensabitkan kesalahan takzir ke atas perogol. Qarinah ini juga boleh mengelakkan mangsa rogol dari dakwaan Qazaf, kerana Qazaf merupakan kesalahan Hudud dan sebarang keraguan yang boleh ditimbulkan melalui Qarinah dalam kes Hudud boleh menggugurkan kes tersebut. Hukuman Hudud boleh dilakukan ke atas seseorang hanya apabila tiada sebarang keraguan langsung. Manakala untuk kesalahan yang boleh dibuktikan secara jelas oleh Qarinah, tetapi tidak mencapai tahap kesaksian yang diperlukan oleh Hudud, hukum Takzir boleh dikenakan terhadap penjenayah tersebut 4 .

NILAI KEADILAN DALAM ISLAM

Di Negara Pakistan, mereka menerima pakai rogol bagi lelaki melalui enakmen Hudud 1979, The offence of Zina (ENFORCEMENT OF HUDOOD) ORDINANCE, 1979

(VII

OF

1979);

yang mendefinisikan Zina bil jabr (rogol); A person is said to commit zina bil jabr if he or she has sexual intercourse with a woman, or man as the case may be,to whom he or she not validly married.

Berdasarkan penggunaan gantinama She dan He dalam definisi tersebut menunjukkan rogol juga berkemungkinan boleh berlaku ke atas kaum lelaki. Ini berbeza dalam Perlembagaan Persekutuan, kanun keseksaan, seksyen 375 hanya menyebut rogol berlaku ke atas wanita sahaja.

Islam agama yang adil jika sekiranya perkara tersebut benar benar berlaku maka si pesalah tetap mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan terkutuknya itu. Islam tidak membeza antara wanita dan lelaki dalam soal menegakkkan keadilan. Sewajarnya kita

4 Ibnu Rusyd, Bidayatu'l Mujtahid, Juz 3, Bab II, Bab III, hal. 617-633, Cetakan pertama 1991, Edisi Malaysia, Victory Agencie, Kuala Lumpur.

11

yakin dengan keadilan undang undang Islam dalam mengawal dan membanteras gejala ini dengan mengharamkan segala perkara yang boleh meransang dan menyuburkan gejala zina dan juga rogol. Adalah menjadi hak bersama di antara lelaki dan perempuan untuk memastikan kelakuan baik di antara satu sama lain. Tidak seorang pun di antara mereka perlu didedahkan kepada keinginan nafsu (ransangan atau pujukan) yang akan memesongkan kehendak atau sentimen mereka daripada seorang teman kepada menjadi musuh. Keinginan nafsu diikuti dengan penyelewengan akan membawa kepada perzinaan yang mana ianya menjadi ancaman terbesar terhadap kestabilan masyarakat.

Berdasarkan tiga definisi tentang kesalahan rogol yang telah diterangkan maka yang adil dan pratikal adalah dari pandangan Islam yang mana ianya tidak perlu kepada ubahsuai dan pindaan oleh manusia lagi. Acara dan keterangan dalam jenayah rogol Para fuqaha semuanya bersetuju secara ijmak bahawa zina boleh disabitkan dengan pengakuan dan dengan keterangan saksi. Walau bagaimanapun mereka bercanggah pendapat samada kesalahan zina itu boleh disabitkan dengan qarinah atau bukti atau sebaliknya. Di samping itu para fuqaha juga sependapat bahawa zina tidak boleh disabitkan dengan cara lain seperti pengetahuan qadi, sumpah dan lain lain.

HUKUMAN KEATAS PENJENAYAH ROGOL

Persoalan sama ada jenayah rogol boleh disamakan dengan zina atau sebaliknya mengundang perselisihan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh.

Antara kalangan ulama fiqh berkenaan ada yang berpendapat bahawa jenayah rogol adalah lebih serius dan lebih berat kesalahannya daripada kesalahan zina. Menurut mereka, pesalah boleh dikenakan hukuman yang berat seperti hukuman mati atau hukuman penjara bagi satu tempoh yang lama.

Penerimaan kepada pendapat ini sekali gus mewajarkan pertimbangan kepada pelaksanaan hukuman yang lebih berat seperti hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati yang dikenakan kepada pesalah dalam jenayah rogol.

Sementara itu, ahli fiqh yang berpegang bahawa rogol bukan zina pula berpendapat bahawa jenayah itu boleh dibuktikan dengan pelbagai cara. Dengan pendapat ini, pembuktian kes menerusi empat saksi lelaki adil sebagaimana keadaannya dengan pembuktian kes zina

12

adalah tidak perlu. Menurut mereka, pembuktian kes rogol dan proses mensabitkan kesalahan boleh dibuat menerusi pengakuan bersalah oleh tertuduh sendiri ataupun keterangan berbentuk `qarinah' seperti keterangan DNA.

Dalam Islam rogol mempunyai makna yang hampir sama dengan paksaan berzina. Syariat Islam mendefinisikan rogol sebagai zina bi al jabr, berdasarkan terdapat persamaan tersebut, ada sesetengah berpendapat perlaksanaan mengikut hukuman hudud bagi jenayah zina,

Kategori Hukuman Zina

Hukuman Zina Dibahagikan Kepada Dua Kategori:

1. Hukuman sebat yang dikenakan ke atas penzina yang dara berlandaskan firman Allah dari surah (an-Nur: 2) yang bermaksud "Penzina perempuan dan penzina lelaki hendaklah dikenakan hukuman sebat setiap orang seratus kali."

Ahli perundangan Islam tidak sependapat adakah penzina dara yang dijatuhkan hukuman sebat itu dikenakan serentak dengan hukuman buang daerah?

Aliran Hanafi berpendapat hukuman buang daerah tidak dicampurkan dengan hukuman sebat kerana Allah menyebut hukuman sebat itu sebagai keseluruhan hukuman zina dan jika kita kenakan pula dengan hukuman buang daerah bererti hukuman sebat itu merupakan sebahagian dari hukuman zina dan ini melebihi nas yang disebutkan Allah dan hukuman yang melebihi nas merupakan pemansuhan nas, sedangkan pemansuhan nas tidak boleh dilakukan dengan hadis dari kategori khabar al-Wahid, juga kerana hukuman buang daerah itu mendedahkan pesalah itu kepada perbuatan zina, kerana di sana tidak ada kawan, teman dan kaum keluarga yang dimaluinya.

Hukuman buang daerah mengikut aliran Hanafi bukanlah hukum hudud, malah hukuman itu terserah kepada budibicara pemerintah, jika hukuman itu dilihat mendatangkan muslihat yang baik bolehlah ia mengenakan hukuman itu sebagaimana juga ia diharuskan mengenakan hukuman penjara hingga pesalah itu bertaubat.

13

Mengikut aliran Syafi'e dan Hanbali hukuman sebat dicampurkan dengan hukuman buang daerah selama setahun di tempat-tempat yang jarak jauhnya mengharuskan

sembahyang Qasar, Ini berlandaskan sabda Rasulullah s.a.w.: "Ambillah dariku:

Sesungguhnya Allah telah mengadakan satu jalan penyelesaian kepada perempuan- perempuan itu, iaitu si dara yang berzina dengan si dara hendaklahdihukum sebat seratus kali serta dibuang daerah selama setahun dan si yang telah berkahwin berzina dengan si yang telah berkahwin hendaklah dihukum seratus kali sebat serta direjam."

Tetapi bahagian yang kedua dari hadis ini "si yang telah berkahwin berzina dengan si yang telah berkahwin hendaklah dihukum seratus kali sebat serta direjam" tidak dipakai oleh aliran-aliran Syafi'e, Hanbali dan aliran-aliran yang lain, malah penzina yang telah berkahwin itu hanya dikenakan hukuman rejam sahaja berlandaskan hadis-hadis yang akan diterangkan kelak mengenai hukuman rejam. Sehubungan dengan hukuman buang daerah ini, si perempuan tidak boleh dibuang daerah sendirian sahaja, malah hendaklah disertakan dengan suami atau mahram berdasarkan hadis "Perempuan tidak boleh bermusafir melainkan hendaklah ditemani oleh suami atau mahram."

Mengikut aliran Malikiah lelaki dibuang daerah setahun, iaitu dipenjarakan ditempat di mana ia dibuang, tetapi perempuan tidak dibuang daerah kerana dikhuatir terdedah kepada perzinaan sekali lagi dengan sebab hukuman itu.

2. Hukuman rejam yang dikenakan ke atas penzina yang telah berkahwin mengikut

kata sepakat para ulama'. berlandaskan banyak hadis dan di antaranya ialah sabda Rasulullah s.a.w.: "Tidak halal darah seseorang muslim melainkan dengan salah satu dari tiga kesalahan. Orang yang telah berkahwin melakukanperzinaan, nyawa dibalas dengan nyawa dan orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah."

Dan di antaranya lagi ialah kisah al-'Asif yang telah berzina dengan seorang perempuan lalu Rasulullah s.a.w. berkata kepada seorang lelaki dari suku Aslam: "Wahai Anis pergilah engkau menemui perempuan ini(perempuan yang berzina dengan al-'Asif), jika ia mengaku maka laksanakanlah hukuman rejam ke atasnya."

Juga kisah Ma'iz yang diriwayatkan oleh berbagai-bagai pihak, yang telah mengaku berzina lalu Rasulullah s.a.w. memerintah supaya ia dikenakan hukuman rejam dan seterus-nya kisah

14

seorang perempuan dari suku Ghamidi yang telah mengaku berzina lalu Rasulullah s.a.w. menjatuhkan hukumam rejam ke atasnya dan hukuman itu dilaksanakan selepas ia melahirkan anak 5 .

BENTUK HUKUMAN MENGIKUT JENIS

Perogol wajib dijatuhi had zina samada rejam atau sebat. Sumbang mahram Bagi kesalahan orang yang merogol anak atau mahramnya sendiri maka hendaklah ia dibunuh. Hujahnya orang yang menikahi atau mendatangi orang yang haram dinikahinya hukumnya ialah bunuh.

Hadis nabi yang bermaksud; Dari al Barra’ bin Azib r.a berkata “Pernah aku bertemu dengan ayah saudaraku bersamanya ada sebilah pedang lalu aku bertanya; Hendak ke mana pakcik? Dia menjawab; Aku disuruh oleh Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang telah menikahi janda bapanya dan aku diperintahkan supaya memenggal lehernya dan mengambil hartanya-Riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

Maka oleh itu bunuh jugalah hukuman bagi yang memperkosa anak, adik, kakak atau darah dagingnya sendiri. Lagipun sesetengah fuqaha berpendapat rogol lebih teruk dari zina dan hukumannya juga mesti lebih berat dan lama. Oleh itu wajarlah hukuman bunuh bagi kesalahan orang yang merogol darah daging sendiri kerana perkara tersebut lebih keji dari zina dan melampaui batas kemanusiaan.

1. Rogol dan mencederakan :

Jika sekiranya serangan atau perbuatan merogol tersebut mendatangkan kecederaan maka perogol tersebut hendaklah dijatuhi hukuman Qisas ataupun dinilai hukuman yang paling tinggi bagi kedua kesalahan tersebut (rogol dan mencederakan) Serangan yang tidak sampai ke status rogol Jika serangan tersebut tidak sampai ke tahap rogol tetapi mangsa mengalami kecederaan maka penjenayah terbabit dikenakan hukuman yang setimpal iaitu Qisas. Kecederaannya itu hendaklah dinilai berdasarkan statusnya samada harishah, qasirah

5 Dr. Wahbah Az-Zuhayli, Mengenal Hukum Hudud,1992, Dian Darulnaim Sdn. Berhad, Ms 36

15

dan yang seumpamanya. Walau bagaimanapun sekiranya cubaan merogol tersebut gagal dan mangsanya pula tidak mengalami sebarang kecederaan, maka perogol tersebut tetap dihukum

Ta’zir kerana menceroboh hak dan maruah orang lain.

 • 2. Rogol di bawah umur :

Bagi kesalahan rogol bawah umur, hukuman dijatuhkan kepada kedua-duanya sekali jika sekiranya terdapat bukti bukti yang menunjukkan tiada paksaan atau kekerasan, ini kerana dalam Islam status bawah umur dikira dengan tanda tanda baligh. Amalan tersebut berbeza dengan undang undang sivil yang menetapkan had bawah umur dengan umur yang tertentu. Walau bagaimanapun jika si gadis tersebut dipaksa maka lelaki sahaja yang dihukum.

 • 3. Orang bisu yang merogol :

Bagi perogol yang bisu ianya tidak dikenakan hukuman had ini kerana persetubuhan

yang dilakukannya didakwa mengandung syubhat tetapi ianya tetap dihukum dengan Ta’zir

sesuai

dengan

keadilan

ajaran

Islam.

Walau bagaimanapun Islam itu adil, maka setiap kesalahan akan ada balasan yang setimpal.

 • 4. Rogol dan membunuh :

Bagi kesalahan rogol kemudian mangsa tersebut dibunuh dengan sengaja maka hendaklah dijatuhi hukuman Qisas. Ini kerana pembunuhan adalah salah satu daripada tujuh

jenis

dosa

yang

paling

besar

dan

dosanya adalah kedua sesudah kafir.

 • 5. Liwath :

Sekiranya mangsa diserang tetapi tidak dirogol sebaliknya hanya diliwat maka penjenayah sahaja yang dihukum ini kerana kesnya sama dengan zina bil jabr, begitu juga sekiranya seseorang lelaki diliwat secara paksaan. Ulama berselisih pendapat mengenai hukuman Liwat, Imam Syafie berpendapat hukumannya sebat dan dibuang daerah.Imam Malik pula menyebut rejam sebagai hukumannya, manakala Imam Abu Hanifah hanya mencadangkan hukuman Ta’zir sahaja ke atas perbuatan Liwat walaupun yang diliwat itu seorang perempuan.

16

6. Kanak kanak yang merogol :

Jika perogol tersebut seorang kanak kanak maka ianya dikecualikan dari had kerana ianya masih belum baligh dan tidak berakal. Walau bagaimanapun sekiranya ada bukti yang menunjukkan terdapat kesan air mani perogol pada mangsa maka hukuman had boleh dikenakan kepadanya. Dalilnya kesan air mani itu telah membuktikan tanda tanda dewasa ataupun baligh.

Bentuk Bentuk Hukuman Bagi perogol yang bukan muhsan dan muhsan:

hukumannya sebat dan dibuang daerah iaitu sama hukuman dengan kes zina. Walau bagaimanapun fuqaha berselisih pendapat mengenai hukuman buang daerah samada ia perlu

disertakan dengan sebat ataupun tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan dibuang daerah ini tidak wajib, boleh dilakukan jika ianya perlu dan hukuman tersebut termasuk dalam hukuman

Ta’zir. Manakala perogol muhsan hukumannya rejam, ada juga sesetengah fuqaha yang

menambah dengan hukuman bagi sebat bagi yang muhsan.

Berbeza dengan undang undang sivil yang menetapkan hukuman rogol dengan penjara dari 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun serta sebatan.

ANTARA KES-KES MANGSA ROGOL YANG DILAPORKAN DI MALAYSIA

KES 1 : SITI NADIRA BUDAH

Selepas pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001, mangsa yang baru berusia 5 tahun telah dibunuh dengan kejam dan dibenamkan ke dalam lumpur di sebuah kawasan paya. Mangsa yang ditemui dalam keadaan separuh bogel ini dipercayai turut dicabul setelah didukung ke kawasan yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sebuga Besar, Sandakan sebelum dibunuh. Berikutan kejadian ini, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun yang dikenali mangsa dan ahli keluarga telah ditahan kerana disyaki terlibat dalam kejadian tersebut.

17

KES 2 : NURUL HANIS KAMIL

Malang tidak berbau bagi pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub, Jasin, Melaka apabila basikalnya rosak semasa pulang dari sekolah pada 3 Julai 2001. Mayat mangsa yang dijumpai di dalam semak kira-kira 150 meter dari rumahnya itu disahkan telah dirogol dan diliwat sebelum dibunuh. Berdasarkan penyiasatan pihak polis, seorang remaja lelaki yang berusia 17 dari sekolah yang sama telah ditahan untuk siasatan lanjut. Pelajar yang pernah menjalani pemulihan akhlak ini sedang di dalam proses untuk didakwa di mahkamah.

KES 3 : FARAH DEEBA RUSTAM

Pelajar tingkatan lima di Sekolah Menengah Buyong Adil, Tapah, Perak ini tidak pulang-pulang ke rumah selepas keluar ke kedai bersama rakannya. Mayatnya dijumpai pada 3 Februari 2001 dalam keadaan separuh bogel di dalam longkang besar dan disahkan dirogol dan diliwat sebelum dibunuh dengan kejam. Walaupun pihak polis telah berjaya mengesan remaja yang disyaki melakukan perbuatan tersebut, namun sehingga kini, tiada sebarang tangkapan dan dakwaan dibuat.

KES 4 : RAFAEZAH RAZALI

Pelajar tingkatan tiga di Sekolah Menengah Lurah Bilut ini hilang selepas pulang dari Kuala Lumpur bersama guru dan rakan-rakan pada 25 Februari 2001. Mayatnya hanya dijumpai pada keesokan hari di dalam kebun getah yang terletak hanya 100 meter dari kedai kopi di Kampung Lebu, Bentong. Dia dipercayai dirogol sebelum dicekik sehingga mati oleh seorang penganggur berusia 24 tahun. Lelaki berkenaan telah pun didakwa di Mahkamah Majistret Bentong di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan mulai Mei lalu.

KES 5 : NORSHUHADA BURAK

Belum sempat menjejakkan kaki ke sekolah rendah, mayat kanak-kanak berusia 6 tahun ini ditemui di dalam tangki air di atas loteng rumah bandaran tiga tingkat di Selayang Baru, Gombak pada 21 Oktober 2000. Mayat yang dalam keadaan separuh bogel dengan mulut disumbat dengan seluar dalamnya sendiri disahkan telah dirogol sebelum dihumban ke

18

dalam tangki air. Dengan bukti yang kukuh, seorang remaja lelaki berusia 12 tahun telah ditahan dan didakwa di bawah Seksyen 16 Akta Mahkamah Juvana 1947 di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Murid yang sepatutnya berada di tahun enam serta dikenali oleh mangsa ini telah mengaku bersalah ke atas pertuduhan tersebut.

KES 5 : AUDREY MELISSA PATINNATHAN

Keadaan kecoh seketika apabila mayat pelajar tingkatan lima di Sekolah Perempuan Methodist, Kuala Lumpur dijumpai dekat sebuah pencawang elektrik berhampiran Jalan Cenderasari, Kuala Lumpur pada 18 Mei 1999. Mangsa disahkan dirogol dan diketuk dengan benda berat sebelum dijerut sehingga mati semasa dalam perjalanan ke sekolah. Walau pelbagai usaha dilakukan, sehingga kini, perogol dan pembunuhnya masih bebas.

KES 6 : NOOR SUZAILY MUKHTAR

Seluruh negara gempar apabila mayat jurutera yang berusia 24 tahun ini dijumpai di pembahagi jalan dalam keadaan bogel di kawasan projek perumahan Taman Bukit Tinggi, Klang pada 7 Oktober 2000. Noor Suzaily disahkan dirogol dan diliwat sebelum dibunuh semasa menaiki bas untuk melaporkan diri ke tempat kerja di Klang. Berikutan itu, seorang pemandu bas, Hanafi Mat Hassan telah di tahan dan kini sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas tuduhan merogol dan membunuh 6 .

Peningkatan kes rogol terutamanya yang melibatkan kanak-kanak di Malaysia dibuktikan dengan jumlah kes yang telah dilaporkan kepada pihak yang berkuasa. Dalam tahun 2005 sahaja, sebanyak 1030 kes rogol telah dilaporkan antara bulan Januari hingga Julai. Daripada jumlah ini, 672 kes adalah melibatkan gadis bawah umur 16 tahun. di samping itu, daripada sejumlah 672 kes ini, 491 kes melibatkan gadis di bawah umur 15 tahun.14 Justeru itu, berdasarkan kepada statistik ini jelas menunjukkan bahawa majoriti mangsa adalah kanak-kanak yang lebih muda.

6 www.bernama.com/bernama/v3/bm/news_lite.php?id=425008

19

Manakala pada tahun 2007 pula, kes-kes rogol telah meningkat sebanyak 31.5 peratus bagi tempoh Januari hingga September sahaja dan 70 peratus daripada jumlah ini terdiri daripada mangsa kanak-kanak mengikut definisi dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611).15 Ironinya, kebanyakan pelaku jenayah ini pula merupakan mereka yang telah diamanahkan untuk menjaga dan melindungi kebajikan kanak-kanak ini.16 Mereka yang melakukan jenayah ini mengambil kesempatan di atas kelemahan mental dan fizikal kanak- kanak ini untuk memuaskan nafsu mereka secara seksual. Golongan seperti inilah yang diibaratkan sebagai harapkan pagar, pagar makan padi 7 .

FAKTOR FAKTOR MENDORONG JENAYAH ROGOL

Pelbagai faktor telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada jenayah kejam ini. Antaranya ialah, keadaan sekeliling yang terlalu sunyi, kelalaian ibu bapa, kebanjiran filem- filem lucah di pasaran dan gagal mengawal nafsu. Selain itu juga, ada yang berpendapat bahawa jenayah kejam ini dilakukan oleh mereka yang tidak dikenali oleh mangsa. Namun begitu, adakah persepsi atau pendapat sebegini masih lagi relevan? Ini adalah kerana pelaku jenayah rogol ini semakin banyak dilakukan oleh mereka yang dikenali oleh mangsa. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang menunjukkan keadaan ini berlaku. Kebanyakan kes-kes rogol ini dilakukan oleh mereka yang dikenali oleh mangsa dan ada kalanya adalah mereka yang mempunyai pertalian darah dengan mangsa sendiri 8 .

 • 1. pengaruh negatif yang diperoleh daripada media masa dan Internet yang begitu mudah dicapai tanpa mengira masa dan usia. Di samping itu, kebanjiran video ataupun cakera padat lucah di pasaran tanpa sebarang penguatkuasaan yang mantap telah menyebabkan masalah rogol semakin kronik.

7 http://eprints.um.edu.my/153/1/REALITI_JENAYAH_INSES-ZUL_AZHAR_(UM)-1.pdf. 8 Halijah binti Othman, Kajian Mengenai Kes-Kes Rogol dari Aspek Sosial dan Undang-Undang di Malaysia, Kertas Projek Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, 1982/83.

20

2.

Kelalaian ibu bapa yang mengabaikan didikan agama dan moral kepada anak-

anak mereka turut menyumbang kepada permasalahan ini. Pergaulan bebas antara lelaki dan wanita terutamanya di kalangan remaja yang masih bersekolah pada masa kini turut memburukkan lagi permasalahan ini.

 • 3. Peranan ibu bapa dalam menjaga kebajikan dan keselamatan anak-anak mereka adalah sangatpenting. Ini kerana keluarga ialah suatu unit asas dalam masyarakat. Sebagai suatu unit asas dalam sesuatu masyarakat, keluarga boleh memberi sumbangan dalam menjamin kesejahteraan dan kestabilan masyarakat itu. Keluarga yang berpecah belah sudah pasti akan mengakibatkan keruntuhan sesebuah masyarakat. Dalam zaman materialistik ini, para ibu dan bapa sibuk mengumpul wang dan harta benda untuk masa hadapan anak-anak mereka. Malangnya, dalam kesibukan ini ibu atau bapa ada kalanya telah mengabaikan tanggungjawab mereka dalam menjaga keselamatan anak-anak.

 • 4. Masyarakat dalam hal ini turut memainkan peranan. Mereka tidak lagi boleh berdiam diri dan menganggap kejadian sebegini sebagai tiada kena mengena dengan mereka. Mereka seharusnya bertindak dengan lebih proaktif dan menjadi mata-mata kepada pihak yang berkuasa dalam membendung gejala yang tidak bermoral ini. Kanak-kanak merupakan golongan yang lemah dan harus diberi didikan yang sempurna oleh keluarga mereka dan bukan dijadikan sebagai alat yang boleh dilakukan dengan sesuka hati mereka sahaja. Ibu bapa seharusnya yang merupakan individu yang terdekat dengan anak-anak harus menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan untuk menjaga anak-anak ini baik dari segi mental mahupun fizikal. Anak-anak boleh diibaratkan sebagai sebutir permata yang jika digilap boleh menerangi dan memberikan sinar bahagia kepada sesebuah keluarga waima negara sekalipun 9 .

9 Ahmad Shamsul Abd Aziz, Undang-Undang Gangguan Seksual Di Malaysia, 2005, Publisher: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

21

KES ROGOL YANG DILAPORKAN KEPADA PIHAK POLIS

Berdasarka jadual :

KES ROGOL YANG DILAPORKAN KEPADA PIHAK POLIS Berdasarka jadual : Sumber : Polis Diraja Malaysia, Bukit

Sumber : Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman 10 .

Kesimpulan daripada jadual tersebut menunjukkan terdapat peningkatan dalam jumlah kes rogol yang dilaporkan kepada pihak berkuasa. Peningkatan yang ketara dapat dilihat di negeri-negeri yang maju seperti Kuala Lumpur, Selangor dan juga Johor. Jumlah keseluruhan jenayah rogol ini juga semakin meningkat saban tahun dan peningkatan yang mendadak dapat dilihat pada tahun 2006 iaitu peningkatan sebanyak 500 kes. Hampir 70 peratus kejadian rogol ini pada tahun 2006 adalah melibatkan mangsa yang berumur di bawah 18 tahun dan pelakunya pula adalah di kalangan yang dikenali oleh mangsa seperti bapa dan teman lelaki mangsa.47 Jumlah kes dalam tahun 2007 juga menunjukkan peningkatan yang ketara walaupun jumlah yang direkodkan hanya untuk tempoh setengah tahun sahaja. Berdasarkan Jadual 1, Selangor mencatatkan bilangan kes rogol tertinggi dan diikuti oleh Johor, Kedah, Sabah, Perak dan Kuala Lumpur. Pelaku jenayah rogol ini turut melibatkan golongan seperti guru sekolah, guru agama,48 sami,49 jiran kepada mangsa,50 teman lelaki 51 dan sebagainya. Malahan kes-kes rogol pada tahun 2007 sahaja telah meningkat sebanyak 31.5 peratus bagi tempoh Januari hingga September dan kebanyakan pelakunya adalah dikenali oleh mangsa.

10 www.kpwkm.gov.my

22

KESIMPULAN

Kesalahan jenayah rogol ini tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat dan negara kerana ia adalah masalah keselamatan umum yang wajib ditangani secara berkesan oleh semua pihak yang terlibat pada semua peringkat; bermula dengan pendidikan, penghayatan agama dan budaya serta kawalan yang rapi adalah sesuatu yang mesti.

Biarpun melaksanakan hukuman ke atas pesalah adalah satu di antara cara untuk membenteraskan jenayah ini, tetapi ia sama sekali tidak akan berjaya menghapuskannya daripada akar umbinya selama manusia itu masih cenderung melakukannya dan tanpa menyedari bahawa ia adalah satu kesalahan berat di sisi agama dan undang-undang negaranya.

Pembentukan peribadi menerusi pendidikan berasaskan agama dan tatasusila

masyarakat tempatan adalah suatu jalan keluar yang amat berkesan dan perlu diberi perhatian

berat. Tanpa terbentuk dalam diri seseorang kegemaran dan kecintaannya kepada kebaikan, kebenaran dan nilai akhlak yang mulia, maka selama itu manusia akan sentiasa membekali dirinya dengan tindakan yang tidak berakhlak sepanjang usianya. Justeru, sistem pendidikan negara harus disemak semula kerana kelemahannya, setakat ini, membentuk generasi yang tidak berakhlak.

Selain daripada itu, gejala masyarakat yang berlaku dan sedang melanda masyarakat remaja sekarang ini, yang disengajakan tidak sengajakan, disedari ataupun tidak disedari, sedang dihebohkan dan dihidangkan kepada mereka setiap hari menerusi pelbagai media, tidakkah ini merupakan alat pemusnah kepada pendidikan formal dan tidak formal yang telah di usahakan selama ini.

Gaya dan cara berpakaian muda mudi yang kian merangsang, Justeru, Agama Islam menghendaki umatnya berpakaian sopan atau menutup aurat. Ia adalah adab berpakaian yang wajib dipatuhi oleh semua kaum Muslimin. Dengan itu rangsangan-rangsangan seks dapat diredakan dan perlakuan sundal dapat dielakkan dan jenayah zina dan rogol dapat diatasi dan dihapuskan.

Jika apa berlaku berpunca daripada peruntukan undang-undang yang tidak mencekupi atau kerana terdapat beberapa kelemahannya, atau kerana penguatkuasaan kepada undang-undang

23

itu tidak sempurna, perlulah peruntukan undang-undang baru dan cara perlaksanaannya yang lebih berkesan. Selaku umat Islam yang sentiasa taat dan tunduk atas perintah Allah maka kembalilah dengan melaksanakan hukuman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Pelaksanaan undang-undang sekular di negara ini membuktikan kegagalan yang berterusan dimana kadar jenayah tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk surut. Malah adalah biasa berlaku keadaan di mana si penjenayah melakukan kesalahan secara berulang.Ini berbeza dengan undang-undang Islam yang berjaya mendidik jiwa manusia. Buktinya ada kes-kes jenayah yang dilakukan pada zaman Rasulullah s.a.w,dijatuhkan hukuman berdasarkan pengakuan si pelaku itu sendiri dan setelah lengkap syarat-syarat pengakuannya. Contoh,kes Mu"az al-Aslami dan kemudiannya Ghamidiah yang mengakui perbuatan zina dengan pasangan masing-masing.

Rumusannnya, perlaksanaan undang-undang Islam seperti hukuman hudud, qisas, diyat, begitu juga perlaksanaan hukuman taa’zir, merupakan ketetapan yang telah digariskan oleh Allah SWT sebagai syariat yang perlu digunapakai dan dilaksanakan oleh para pemerintah negara. Islam adalah agama kesejahteraan. Jika hukuman hudud dilaksanakan, sudah pasti ia akan menjamin kesejahteraan hidup dan kemakmuran Negara.

Semoga bahas ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dengan harapan agar pelaksanaan hukuman jenayah rogol berlandaskan syarak, yang jauh lebih bermanfaat kepada manusia dan dapat menggantikan undang-undang ciptaan manusia yang mempunyai banyak kelemahan dan tidak bersifat adil kepada semua pihak.

24

RUJUKAN

 • 1- Pensyarah Islam Saudi (Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid)

2-

Lembaga

Penyelidikan

Undang-Undang,

Panduan

Undang-Undang,

1994,

International Law Book Services.

3-

دمحم عيمسلا دبع تليبن .د, 200ص .

ةرصاعم تيهقف اياضق,

1002,

تعابطلل ناسرفلا راد,

4-

Ibnu Rusyd, Bidayatu'l Mujtahid, Juz 3, Bab II, Bab III, Hal. 617-633, Cetakan Pertama 1991, Edisi Malaysia, Victory Agencie, Kuala Lumpur.

5-

Dr. Wahbah Az-Zuhayli, Mengenal Hukum Hudud,1992, Dian Darulnaim Sdn. Berhad, Ms 36.

6-

 

7-

8-

Halijah Binti Othman, Kajian Mengenai Kes-Kes Rogol Dari Aspek Sosial Dan

Undang-Undang Di Malaysia, Kertas Malaya, 1982/83.

Projek Fakulti Undang-Undang Universiti

9-

Ahmad Shamsul Abd Aziz, Undang-Undang Gangguan Seksual Di Malaysia, 2005, Publisher: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

10- Www.Kpwkm.Gov.My

25