Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK PERMAINAN TRADISIONAL YANG KIAN DILUPAKAN OLEH MASYARAKAT MALAYSIA.

BAHAGIAN A SILA TANDAKAN ( / ) PADA PILIHAN JAWAPAN ANDA DI RUANG YANG DISEDIAKAN. JANTINA: LELAKI PEREMPUAN

UMUR:

18 TAHUN KE BAWAH 18-25 TAHUN 26 TAHUN KE ATAS

KAUM: MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN, SILA NYATAKAN:

BAHAGIAN B (1) SILA TANDAKAN ( / ) DI RUANG PERMAINAN TRADISIONAL YANG ANDA TAHU. CONGKAK BATU SEREMBAN GASING WAU KHO-KHO CHATURANGA(CATUR INDIA) KABADDI SUMPIT LOMPAT TING-TING MAHJONG GO/WEIQI CATUR CINA YO-YO CINA GASING CINA TIBOW SAY DURAY TATING LAWI (SEPAK MANGGIS) MELASTIK

2) TANDAKAN ( / ) DI RUANG YANG DIPILIH. BIL. 1. 2. 3. 4. 5. PERKARA Adakah permainan moden lebih menarik berbanding permainan tradisional? Adakah anda akan cepat berasa bosan dan penat apabila bermain permainan tradisional. Adakah masih ada permainan tradisional dijual di kawasan anda? Anda didedahkan dengan permainan tradisional sejak kecil lagi. Sekiranya terdapat aktiviti permainan tradisional diadakan di kawasan tempat tinggal anda atau sekolah, anda akan menyertainya. YA KURANG PASTI TIDAK

3) SILA TULISKAN JAWAPAN ANDA DI RUANG YANG DISEDIAKAN. 1) apakah permainan tradisional yang anda masih main sehingga sekarang?

2) pada pandangan anda, mengapakah permainan tradisional ini sudah kurang diminati?

3) bagi anda, adakah permainan trdisional ini wajar dikekalkan dan mengapa?

4) jika dibandingkan permainan tradisional dan permainan moden, permainan apakah yang akan lebih utama didedahkan kepada anak-anak dan mengapa?

TERIMA KASIH DI ATAS KESUDIAN ANDA MENJAWAB.

Anda mungkin juga menyukai