SILA GUNAKAN “LETTER HEAD” MAJIKAN

Tarikh : 1/2/2007 Pengurus Cawangan Bank Rakyat Cawangan Tuan, SURAT PENGESAHAN JAWATAN DAN KAKITANGAN Dengan ini disahkan bahawa penama di atas adalah kakitangan kami di Jabatan Kerja Raya (JKR)______________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama No Kad Pengenalan No Pekarja/No. Gaji Tarikh mula berkhimat Tarikh sah jawatan Jawatan sekarang Unit/Bahagian/Seksyen Taraf/status jawatan Gaji Pokok Elaun Tetap : : : : : : : : : : Mohd Aziz Bin Hassan 771027-105571 P/M/JKR 00346 12/01/2003 12/04/2003 Penolong Pengawai Pentadbiran Bahagian Pengangkutan Tetap RM2000 RM300

INI ADALAH SURAT CONTOH SAHAJA BAGI PEMINJAM DAN PENJAMIN

Sekian, Terima Kasih Yang Benar. Zakariah Abd Halimi _____________________________ Pengurus Sumber Manusia atau Perjawatan/ Pengurus Cawangan/Pengurus Jabatan Nama : Zakariah Abd Halimi Jawatan : Pengarah Eksekutif No. Tel : 03-78779834