Anda di halaman 1dari 13

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER

ASHKIN SAADON NUR AQILAH AMINUDDIN HAZIRA ABDUL LATIF

Membentuk satu hubungan dan persekitaran yang positif antara guru dan pelajar. Dipelopori oleh Lee Canter.

Guru menyatakan dengan jelas tentang kehendak dan perasaannya kepada pelajar.

MODEL ASERTIF CANTER


Satu set peraturan yang digubal oleh guru.

Sesiapa yang mengikut peraturan akan mendapat penghargaan positif.

Sesiapa yang ingkar akan menerima akibatnya.

Falsafah disiplin Asertif adalah berlandaskan kepentingan pematuhan murid untuk membentuk alam belajar yang kondusif serta berkesan untuk pembelajaran

PRINSIP-PRINSIP MODEL ASERTIF CANTER

Menurut Marlene Canter,


Guru mempunyai hak untuk menetukan dan mengamalkan peraturan dan mengarahkan murid mematuhinya.

Guru harus memberikan pengukuhan pada tindakan yang wajar.

Guru harus merangka sistem dendaan dan ganjaran.

Guru berkuasa menetapkan peraturan di dalam bilik darjah.

CIRI-CIRI GURU ASERTIF

Percaya bilik darjah dibawah kawalan guru yang tegas adalah terbaik untuk murid-murid mereka.
Dengan adanya disiplin asertif, interaksi diantara guru dan murid adalah positif dan secara terhormatapabila tindakan diambil terhadap tingkah lakuyang sesuai dalam bilik darjah

Pandangan guru asertif terhadap murid adalah bukan musuh, dan tidak menggunakan perbuatan kasar, menyindir adtaupun bermusuhan Mendengar secara teliti dan hormat penjelasan murid, bercakap dangan hormat kepada mereka, dan melayani setiap murid secara adil

CARA APLIKASI DISIPLIN ASERTIF

Tentukan peraturan yang guru hendak melaksanakannya di dalam bilik darjah. Tentukan akibat positif untuk tingkah laku yang sesuai.

Tentukan akibat negatif kerana tidak mematuhi peraturan bilik darjah. Menjelaskan keperluan peraturan bilik darjah yang perlu dipatuhi

Memahirkan diri dengan teknik asertif: - Apabila tingkahlaku yang tidak diingini berlaku, ambil tindakan mengikut peraturan bilik darjah. - Mengenalpasti sebab berlakunya dan memberi respon dengan tingkahlaku yang sesuai. Menggunakan pujian dengan memuji murid

Memanfaatkan guru - Guru hanya perlu merujuk maklumat yang sedia ada untuk menangani masalah tingkah laku.

KEKUATAN
Tindakan keatas tingkahlaku murid bukan keatas wataknya. Apabila peraturan dilanggar, guru kuatkuasakan konsekuen yang setimpal tanpa sikap subjektif.

Kejayaan mencegah murid daripada melakukan salah laku tidak boleh dianggap kebersanan program disiplin. Murid perlu diajar tentang kepentingan berkelakuan baik .

KELEMAHAN
Mewujudkan persekitaran yang bersifat autoritarian dimana pelajar hanya ukur kepada kehendak guru. Murid perlu bertangguangjawab atas sebarang salah laku yang timbul.

Anda mungkin juga menyukai