Anda di halaman 1dari 4

1. Apakah maksud ikhlas dalam perhubungan? a. Bertikam lidah b. Bercakap bohong c. Tidak mengharapkan balasan d. Tidak jujur 2.

Bagaimana anda membantu jiran yang tiada di rumah? a. Merosakkan pokok bunga b. Memecah masuk rumah jiran c. Mengawasi rumah d. Membuang sampah 3. Apakah ciri-ciri sahabat yang ikhlas? a. Tidak membantu rakan dalam kesusahan b. Memberi pertolongan dengan lambat c. Memberi alasan jika diminta untuk membantu d. Bercakap benar dan amanah 4. Berikut adalah nilai baik hati kecuali :a. Mendermakan wang kepada orang miskin b. Melawat rumah kanak-kanak yatim c. Melukakan hati kawan d. Meminjamkan nota sains kepada sahabat 5. Bagaimana anda boleh berbakti kepada masyarakat? a. Melawat hospital kanak-kanak b. Mendermakan pakaian kepada Hairi c. Meminjamkan nota Sains kepada Alias d. Menyertai larian amal kebangsaan

6. Adam dituduh mencuri buku rakannya walaupun dia tidak bersalah. Dia sanggup mempertahankan ____ dengan memberikan bukti-bukti yang kukuh. a. anggota diri b. maruah diri c. saiz diri d. muka diri 7. Upacara agma penganut agama lain perlu difahami dan ____ walaupun ritualnya berbeza dan bercanggah dengan amalan agama kita. a. dijaga b. dituruti c. dihormati d. ditakuti 8. Samad ______ dengan kesesakan lalu lintas semasa perayaan Thaipusam di Batu Caves. a. bertoleransi b. senyap c. geram d. marah 9. Mutusamy hanya makan nasi dan sayur-sayuran pada hari Selasa dan Jumaat. Amalan ini dilakukan oleh segolongan penganut beragama ___ a. Islam b. Buddha c. Kristian d. Hindu 10. Ranang _____ berjumpa dengan guru besar untuk menerangkan dirinya yang tidak bersalah dalam kes kecurian di sekolah. a. dipaksa b. susah c. rela d. tidak mahu

11. Kegiatan merosakkan kemudahan awam dikenali sebagai a. Gangsterisme b. Vandalisme c. Animisme d. Politisme 12. Mengapa murid perlu menjaga harta sekolah dengan baik? a. Supaya imej sekolah terjaga b. Murid-murid dapat belajar dengan baik c. Meningkatkan martabat sekolah d. Menjimatkan wang sekolah 13. Apakah cara yang sesuai untuk memupuk kesedaran rakyat untuk mencintai kebersihan? a. Mengadakan gotong-royong b. Meletakkan kamera litar tertutup untuk memantau pergerakan rakyat c. Mengadakan kempen menjaga alam sekitar dan kempen kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menjaga kebersihan. d. Menyuruh murid mengutip sampah. 14. Bagaimanakah cara seorang anak menghargai ibu-bapanya? a. Mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. b. Berkelah bersama keluarga c. Menyanyikan lagu kepada ibu bapa. d. Menolong jiran berdekatan. 15. Apakah kesan yang akan terjadi sekiranya ahli keluarga tidak memainkan peranan masingmasing? a. Rumah tangga porak peranda

b. Hidup aman bahagia c. Hidup dalam kesederhanaan d. Hidup dalam keadaan berduka 16. Ibu bapa adalah orang yang amat penting untuk kita. Di bawah ialah cara kita menghargai ibu bapa, kecuali a. Memberitahu mereka apabila kita keluar dari rumah b. Memaklumkan aktiviti kita c. Memaksa mereka mematuhi kehendak kita d. Membantu mereka meringankan beban. 17. Kita perlu saling membantu dan menghormati anggota keluarga. Pernyataan di atas boleh a. Memburukkan nama baik keluarga b. Menyusahkan anggota keluarga c. Berbudi bahasa d. Merapatkan hubungan sesama anggota keluarga. 18. Mengapakah anggota keluarga perlu membantu dan menghormati antara satu sama lain? a. Kejiranan b. Bersopan santun c. Melahirkan keluarga bahagia d. Ramah mesra 19. Berikan cara anda menunjukkan kasih sayang terhadap anggota keluarga. a. Menghormati keluarga b. Sentiasa melawan ibu bapa c. Selalu membuli adik d. Suka berbohong.

20. Julia mendapati adik sepupunya menangis mencari bukunya yang hilang. Apakah tindakan yang patut dilakukan oleh Julia? a. Tidak mempedulikan. b. Menolong adik sepupu mencari buku yang hilang. c. Memarahi adik sepupunya. d. Membiarkan adik sepupunya. 21. Nyatakan satu amalan anggota keluarga menjaga maruah keluarga. a. Bergaduh dengan rakan. b. Berbohong. c. Kurang adab sopan. d. Rajin belajar. 22. Bagaimanakah anda menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga? a. Membantu ibu mengemas rumah b. Berpakaian kotor. c. Malas belajar. d. Ingkar pesanan ibu bapa. 23. Mengapakah maruah keluarga perlu dijaga? a. Keluarga dipandang rendah. b. Merosakkan hubungan baik keluarga. c. Maruah dipelihara keluarga sejahtera. d. Menyusahkan anggota keluarga. 24. Bagaimana anda menjaga maruah keluarga? a. Menjaga pertuturan, tingkah laku dan cara berpakaian. b. Ingkar pesanan ibu bapa. c. Malas belajar. d. Tidak bersopan santun. 25. Apakah cirri-ciri masyarakat penyayang?

I. Prihatin dengan keadaan ahli masyarakat yang lain. ll. Hidup berbaik-baik dan mengutamakan kedamaian lll. Saling membantu dan bekerjasama antara satu dengan yang lain. lV. Menolak keputusan ramai dalam perbincangan. a. b. c. d. l, ll, lll l, ll, lV l, lll, lV ll, lll, lV

26. Antara berikut merupakan kepentingan masyarakat penyayang, kecuali a. Mewujudkan kehidupan yang harmoni b. Membanteras perkara-perkara negatif dalam masyarakat c. Mengelakkan rasa tersisih dalam kalangan ahli masyarakat d. Mewujudkan semangat perkauman. 27. Antara berikut merupakan cara menghormati adat dan budaya kaum lain, kecuali a. Janganlah mengejek-ejek. b. Cuba memahami adat kaum lain. c. Tidak memperkecilkan adat kaum lain. d. Mentertawakan amalan, adat dan budaya mereka. 28. Siapakah yang bertanggungjawab memastikan murid-murid mematuhi peraturan sekolah? a. RELA b. Pengawal keselamatan c. Rukun tetangga d. Pengawas sekolah

29. Apakah cirri-ciri pelajar yang sayang pada diri sendiri? l. Mengetahui akibat penyalahgunaan dadah ll. Menjauhi diri daripada dadah lll. Mengamalkan gaya hidup sihat lV. Terpengaruh dengan ajakan rakan untuk merokok a. l, ll, lll b. l, lll, lV c. I, ll, lV d. ll, lll, lV 30. Kita perlu menerima nasihat dan teguran dengan hati yang terbuka bagi mengelakkan berlakunya ____ a. Perselisihan faham b. Saling bekerjasama c. Perpaduan kaum d. Perluasan kuasa 31. Sewaktu membeli di kedai runcit, Tidih terlanggar seorang pakcik. Apakah yang sepatutnya diucapkan oleh Tidih berdasarkan situasi yang diberikan di atas? a. Apalah pak cik ni, buta ke? b. Takziah pak cik c. Terima kasih kerana melanggar saya d. Maafkan saya pak cik. Saya tidak sengaja.

32. Antara berikut, yang manakah merupakan bantuan dalam bentuk kebendaan? l. Wang ll. Makanan lll. Cadangan lV. Ubat-ubatan a. l, ll, lll b. l, ll, lV c. l, lll, lV d. ll, lll, lV 33. Nyamuk aedes boleh menyebabkan penyakit _____ a. demam malaria b. demam panas c. demam denggi d. demam kepialu 34. Antara berikut merupakan sikap toleransi, kecuali a. Bertolak ansur b. Sabar c. Amanah d. Mengawal diri 35. Kemudahan awam terdiri daripada l. Kereta ayah ll. Taman permainan lll. Lampu jalan lV. Perhentian bas a. l, ll, lll b. I, ll, lV c. l, lll, lV d. ll, lll, lV