Anda di halaman 1dari 7

Garam Beryodium

1. Definisi Garam Beryodium Dalam tubuh terkandung sekitar 25 mg yodium yang tersebar dalam semua jaringan tubuh, kandungannya yang tinggi yaitu sekitar sepertiganya terdapat dalam kelenjar tiroid, dan yang relatif lebih tinggi dari itu ialah pada ovari, otot, dan darah. Yodium diserap dalam bentuk yodida, yang di dalam kelenjar tiroid dioksidasi dengan cepat menjadi yodium, terikat pada molekul tirosin dan tiroglobulin. Selanjutnya tiroglobulin dihidrolisis menghasilkan tiroksin dan asam amino beryodium, tiroksin terikat oleh protein. Asam amino beryodium selanjutnya segera dipecah dan menghasilkan asam amino dalam proses deaminasi, dekarboksilasi dan oksidasi !artasapoetra, 2""5#. $aram beryodium adalah garam yang telah diperkaya dengan yodium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kecerdasan. $aram beryodium yang digunakan sebagai garam konsumsi harus memenuhi standar nasional %ndonesia S&%# antara lain mengandung yodium sebesar '"()" ppm Depkes *%#. +enggunaan garam beryodium sangat penting bagi kesehatan keluarga. %odium bermanfaat untuk memicu pertumbuhan otak, menyehatkan kelenjar tiroid, menyehatkan proses tumbuh kembang janin, mencerdaskan otak, dsb. !ekurangan iodium mengakibatkan penyakit gondok, keterbelakangan mental, bayi lahir cacat, anak kurang cerdas, keguguran pada ibu hamil, dsb. !ebutuhan iodium sekitar ,(2 -g per kg berat badan. Angka kecukupan $i.i untuk iodium menurut /idya !arya adalah sebagai berikut0 Golongan 1ayi 1alita dan anak sekolah *emaja dan de/asa %bu hamil %bu menyusui Sunita Almat.ier, 2"",# Kebutuhan yodium 5"(2" -g3hr 2"(,2" -g3hr ,5" -g3hr 4 25 -g3hr 4 5" -g3hr

2. Manfaat Garam Beryodium $aram beryodium dapat mencegah $A!Y yang terbagi dalam ' tingkatan Depkes *%, ,555 # 0 ,. 6ingkatan *ingan +embesaran kelenjar gondok sehingga keindahan dan kecantikan berkurang. 2. 6ingkatan Sedang +embesaran kelenjar gondok, cepat lelah dan tidak tahan bekerja, datang bulan tidak teratur, keguguran pada ibu hamil. '. 6ingkatan 1erat 1ayi lahir kretin, kretin adalah dimana terdapat dua atau lebih kelainan sebagai berikut 0 +embesaran kelenjar gondok $angguan perkembangan mental $angguan pendengaran dapat sampai tuli # $angguan pertumbuhan $angguan syaraf penggerak 7ata juling 1ayi lahir mati 3. Akibat Kekurangan Yodium +ada kekurangan yodium, konsentrasi hormon tiroid menurunkan dan hormon perangsang tiroid atau 6S8 meningkatkan agar kelenjar tiroid mampu menyerap lebih banyak iodium. 1ila kekurangan berlanjut, sel kelenjar tiroid membesar dalam usaha meningkatkan pengambilan iodium oleh kelenjar tsb. 1ila pembesaran ini menampak dinamakan $ondok sederhana. $ondok dapat menampakkan diri dalam bentuk gejala yang sangat luas, yaitu dalam bentuk kretinisme cebol# dari satu sisi dan pembesaran kelenjar tiroid pada sisi lain. $ejala kekurangan

iodium adalah malas, dan lamban, kelenjar tiroid membesar, pada ibu hamil dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin, dan dalam keadaan berat bayi lahir dalam keadaan cacat mental yang permanen serta hambatan pertumbuhan yang dikenal sebagai kretinisme.kekurangan iodium pada anak(anak menyebabkan kemampuan belajar yang rendah Almat.ier, 2"",#. !elompok rentan pada masalah $A!Y $angguan Akibat !ekurangan Yodium#0 ,. +ada ibu hamil akan berdampak keguguran jika kekurangan iodium 2. +ada janin berdampak lahir mati, cacat ba/aan, meningkatkan kematian perianatal, meningkatkan kematian bayi, kretin neurologi, cebol, kelainan fungsi psikomotor '. +ada &eonatus berdampak pada gondok neonatus, 8ipotiroidi neonates 9. +ada anak dan remaja berdampak pada gondok, gangguan pertumbuhan fungsi fisik dan mental 5. +ada De/asa berdampak pada 8ipotiroidi, gangguan fungsi mental Depkes *%, 2"""# 4. engelolaan Garam Beryodium Yang Benar a. Membeli Salah satu tahap a/al adalah membeli merk tertentu dalam jumlah sedikit atau bungkus kecil saja dulu, untuk dilakukan uji kandungan yodium. Dan ada beberapa tips untuk memilih garam beryodium yaitu sebagai berikut 0 ,# +ilihlah garam yang dikemas dan berlabel :$aram 1eryodium; 2# %si3berat kemasan, kandungan yodium '"()" ppm, nama produsen '# +ilihlah kemasan yang rapi dan tidak rusak 9# +ilihlah garam yang putih dan kering, tidak lembab atau basah 5# 8indari memilih garam bata3briket apalagi yang tidak dikemas, kecuali telah anda ujipada setiap bagian <# Apabila sudah dilakukan uji terhadap merk tertentu, pembelian selanjutnya tidak memerlukan lagi dilakukan pengujian 2# +ilihlah kemasan kecil agar penyimpanan di rumah tidak terlalu lama, untuk menghindari proses pelembaban akibat terbukanya kemasan b. enyim!anan $aram yodium perlu di simpan 0

,# Di bejana atau /adah tertutup 2# 6idak kena cahaya '# 6idak dekat dengan tempat lembab air, hal ini untuk menghindari penurunan kadar yodium dan meningkatkan kadar air, karena kadar yodium menurun bila terkena panas dan kadar air yang tinggal akan melekatkan yodium. ". enggunaan Garam Yodium =ara penggunaan garam yodium0 ,# >ntuk menghindari pengaruh efek samping dari konsumsi garam beryodium yang berlebihan, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi garam tidak lebih dari < gram garam atau 2 ? gram tiap ,.""" kilo kalori, atau satu sendok teh setiap hari. 2# 6idak di bumbukan pada sayuran mendidih, tetapi dimasukkan setelah sayuran diangkat dari tungku, kadar !alium %odate !%@'# dalam makanan akan terjadi penurunan setelah dididihkan ," menit. '# !adar yodium juga akan menurun pada makanan yang asam, makin asam makanan makin mudah menghilangkan !%@' dari makanan tersebut. +erubahan kadar yang di tambahkan pada berbagai macam makanan sebelum dan sesudah di panaskan dengan pengukuran yang dilakukan di laboratorium adalah sebagai berikut 0 ,# 7erebus terbuka# kadar yodium hilang A 5" B 2# 7enggoreng kadar yodium hilang A '5 B '# 7emanggang kadar yodium hilang A 25 B 9# 1rengkesan atau pepesan kadar yodium hilang A ," B

#. Daftar ustaka

6anpa &ama. 2) @ktober 2",". +entingnya $aram 1eryodium. http033radioharmonifm.com3home3pentingnya(garam(beryodium(materi(talksho/3 Akses 0 Sabtu 25 7ei 2",'

%r. Caksmi +alupi 7Sc. ,2 @ktober 2""). $aram 1eryodium. http033kuliahbidan./ordpress.com32"")3,"3,23garam(beryodium3 Akses 0 Sabtu 25 7ei 2",'

6anpa &ama. 6anpa 6anggal. +engertian $aram 1eryodium. http033///.psychologymania.com32",23")3pengertian(garam(beryodium.html Akses 0 Sabtu 25 7ei 2",'

ertanyaan

,. +ilihlah beberapa pernyataan yang dianggap benar mengenai garam beryodium dengan memberi tanda rumput v# pada pilihan tersebutD 1erupa garam yang ditambahkan dengan .at yodium. Dapat mencegah terjadinya gondok. $aram beryodium bla dikonsumsi terasa pahit. $aram beryodium sama dengan garam tradisional. $aram beryodium tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. $aram beryodium mengaibatkan darah tinggi. 2. +ilihlah ya apabila pernyataan diba/ah adalah benar atau tidak apabila pernyataan diba/ah dianggap saalahD a. $aram beryodium yang baik mengandung yodium sebanyak '"()" ppm. Ya 6idak b. +engolahan mengakibatkan kadar yoium berkurang. Ya 6idak c. $aram beryodium ditambahkap pada saat sayuran mendidih Ya 6idak d. !ekurangan yodium dapat mengakibatkan gondok. Ya 6idak e. $aram beryodium sebaiknya disimpan di tempat yang tembus cahaya. Ya

6idak f. $aram beryodium sebaiknya dikonsumsi sebanyak , sendok makan setiap membuat sayur. Ya 6idak