Anda di halaman 1dari 1

Kesimpulan Secara kesimpulannya, guru haruslah bijak dan bertanggungjawab dalam menyelami dan meneliti tugasan berdasarkan kemampuan

dan kebolehan seseorang murid. Dalam pada itu, kaedah yang diperkenalkan oleh Mosston dan Ashworth (1986), sebenarnya dapat mewujudkan suasana yang kondusif dan selesa serta disiplin kepada murid-murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani berlangsung. Juga, tidak dapat dinafikan bahawa melalui kaedah yang diperkenalkan, guru dapat membuka minda murid dan seterusnya berjaya untuk mencapai pelbagai objektif pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani.