Anda di halaman 1dari 37

REGISTER PASIEN JAMKESMAS

Bulan Tahun : APRIL : 2013


NO. REGISTER JNS KELAMIN Pr Lk Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr Lk Pr Pr Lk Pr Lk TGL. MULAI SAKIT ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, demam, batuk nyeri saat bak ngilu tulang gatal2, korengan batuk, pilek pusing, mengambang demam, batuk, pilek, pusing, meriang, 100/70 KODE PENYAKIT PENGOBATAN / TINDAKAN pct, gg, ctm ampi, hct pirox, allo, b1 ctm, dexa, hidro salp gg, ctm, ampi fe, pct, b.com Inj neurotropin, amox, dexa, ctm, gg, Antalgin, Cipro, Ctm, Dexa Antasida Doen, Ranitidin Baru Baru Baru Baru Baru Baru PENYAKIT B Baru Baru Lama L

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TGL. KUNJUNGAN 01/04/13 01/04/13 01/04/13 01/04/13 01/04/13 01/04/13 01/04/13 01/04/13 01/04/13 01/04/13 02/04/13 02/04/13 02/04/13 02/04/13 02/04/13

NAMA PENDERITA Hamsiah 1064119072 Ramlan 882014512 Senai 882014513 Sa'niah 881504807 Hermansyah 881505066 Yunus 1064119037 Amir 0000881754219 Makmur SP 0000881347599 Nurlena 0000881347612 Yogi Pradana 0000882535904 Asna 881509048 Ba'ah 1064119015 Taufik 881093619 Mailan 880295319 zainal 1064119601

UMUR 37 th 57 th 53 th 60 th 40 th 37 th 38 th 52 th 49 th 9 th 53 th 60 th 8 th 25 th 15 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

DIAGNOSA Influenza, Virus tidak teridentifikasi PENYAKIT PADA SALURAN KENCING Rhematoid Arthritis Lain Atopic Dermatitis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Anemia : Defisiensi Fe Pharingitis Abses, Furuncle, Carbuncle Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi

batuk, sesak tenguk tegang, pusing gatal2, korengan pusing, demam gatl2

Asma Hipertensi Primer Atopic Dermatitis Pharingitis Atopic Dermatitis 1601

Pct Syrup, Amox Baru Syrup, GG, Ctm, Dexa obh, salbu, ctm, inj.dexa 1cc captrop 12,5mg, pct, Baru hct ctm, dexa, beta salp pct, b.com ctm, dexa Baru Baru Baru

Lama

NO

TGL. KUNJUNGAN 02/04/13 02/04/13 03/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Suriani 0000881465662 Jemen 0000881347656 zaleha 881151129

JNS KELAMIN Pr Lk Pr

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, mual, nyeri ulu hati, 100/70

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN inj ranitidin, antsd, ranitdin

PENYAKIT B Baru L

16 17 18

20 th 5 th 28 th

Satai Lestari Dusun Besar Kemboja

Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi

Pct Syrup, Amox Baru Syrup, GG, Ctm, Dexa ctm, dexa, hidro salp Baru

demam, batuk, pilek

19

03/04/13

Nurjanah 881060569

Pr

35 th

Kemboja

demam, batuk

gg, pct, ampi

Baru

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

03/04/13 03/04/13 03/04/13 03/04/13 03/04/13 03/04/13 04/04/13 04/04/13 04/04/13 04/04/13 04/04/13 04/04/13 179

Pesah 881094969 Rohana 1064120354 Desi 1064120062 Timah 0000881119988 Piah 0000882559361 Dang Rape 0000882559203 Nufi 881135649 Aminah 881878151 Dinu 1064120073 Sahroni 0000881490789 Hatimah 08881593356 Mailun 0008881530817

Pr Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr Lk Lk Pr Pr

45 th 23 th 17 th 45 th 60 th 65 th 17 th 30 th 3,5 th 21 th 49 th 45 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai

pegal2, ngilu tulang kembung, pedih uluhati, makan kurang mau sakit mulut mual, nyeri uluhati, 100/70

Rhematoid Arthritis Lain Gastritis Stomatitis Termasuk pada Bibir dan Mukosa Mulut Gastritis Hipertensi Primer Atopic Dermatitis 1601

pirox, allo,b1 antasid, b6 dexa, vit.c inj ranitidin, antsd, ranitdin Captopril 12.5mg, Paracetamol Salisil Talk, Ctm, Dexa, Amox 500 ctm, dexa, hidro salp ctm, dexa, pct obh, ctm ctm, dexa, oxy salep 3%

Baru Baru Baru Baru Lama Baru Baru Baru Baru Baru

batuk, pilek demam, batuk, pilek batuk berdahak kulit gatal2 04/04/13 batuk berdahak 04/04/13 kepala pusing, nyeri uluhati, badan rasa sakit

Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Pharingitis Atopic Dermatitis Pharingitis Gastritis

cipro, ctm, gg, dextro Baru ibu, ctm, rani, b.com Baru

NO 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

TGL. KUNJUNGAN 04/04/13 05/04/13 05/04/13 05/04/13 05/04/13 05/04/13 05/04/13 05/04/13 05/04/13 06/04/13 06/04/13 06/04/13 06/04/13 06/04/13 07/04/13 07/04/13 08/04/13 08/04/13 08/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA tarina 0000881532235 Inap 881567346 Jemai 882168816 Berum 882168592 Eka 0000882273306 Baizuri 0000881520693 Aye 0000882529446 Diana 0000880857742 Timah 0000881527206 Taksiah 882277604 Saiful.A 882277503 Fauzan 881818211 zainun 881818277 Sy.umi kalsum 881747109 Nurlena 0000881347612 Marat 0000882306415 Fauzan 881818211 Nasrun 881070309 geviani 881558043

JNS KELAMIN Pr Pr Pr Lk Pr Lk Pr Pr Pr Pr Lk Lk Pr Pr Pr Lk Lk Lk Pr

UMUR 8 th 70 th 55 th 61 th 17 th 80 th 60 th 35 th 38 th 42 th 45 th 75 th 53 th 50 th 49 th 30 th 3 th 38 th 4,5 th

ALAMAT Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Dusun Besar Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. ANAMNESA, GEJALA, MULAI PEMERIKSAAN FISIK, LAB, SAKIT perut mulas 3 hari, muntah 1x, 02/04/13 demam 3 hari pusing ngilu tulang nyeri tulang pergelangan pusing, gelap mate, pucat, lemah, 70/60 nyeri uluhati, pusing, sesak 05/04/13 nafas, mata kabur, badan terasa

DIAGNOSA Pharingitis Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Rhematoid Arthritis Lain Rhematoid Arthritis Lain Anemia : Defisiensi Fe Pneumonia Bronkhitis Akuta Hipertensi Primer Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN pct sy, dextro, anabion sy pct, b.com pirox, b1, allo pirox, b1, pct inj neuro, sf, b comp, pct cipro, ctm, salbu, pct OBH Syrup, Dmp tablet, Amox 500 Captopril 12.5mg, Paracetamol Thiamine, B.Comp, Antasida Doen ctm, dexa, b.salisil ctm, dexa ctm, dexa antasid pirox, b1, allo Antasida Doen, Ranitidin Antalgin, GG, Piroxicam ctm, pct, gg gg, ctm, pct

PENYAKIT B Baru Baru Baru Baru Baru Lama Baru Baru Lama Baru Baru Lama Baru Baru Lama Lama Baru Lama Baru L

1601

gatal2 gatal2 gatal2 pedih uluhati nyeri tulang

Atopic Dermatitis Atopic Dermatitis Atopic Dermatitis Gastritis Rhematoid Arthritis Lain Gastritis Bronkhitis Akuta/Rhematoid Arthritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Ascariasis (cacing Gelang) 0706

batuk, pilek pilek, pusing makan kurang mau,cacingan

alben, b.com

NO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

TGL. KUNJUNGAN 08/04/13 08/04/13 08/04/13 09/04/13 09/04/13 09/04/13 09/04/13 09/04/13 09/04/13 10/04/13 10/04/13 10/04/13 10/04/13 10/04/13 10/04/13 10/04/13 11/04/13 11/04/13 11/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Jurina 0000882077576 Siti 0000882373959

JNS KELAMIN Pr Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Pr Lk Lk Pr Pr Pr Lk Pr Lk Lk Lk

UMUR 35 th 50 th 30 th 55 th 3 th 25 th 50 th 4 th 31 th 3,5 th 29 th 50 th 3,5 th 27 th 17 th 17 th 3,5 th 5 th 3 th

ALAMAT Kemboja Tanjung Satai Satai Lestari Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Satai Lestari Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, demam, batuk, pilek

DIAGNOSA Pharingitis penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Migraina Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Gastritis Hipertensi Primer Influenza, Virus tidak teridentifikasi Hipotensi/Anemia : Defisiensi Fe Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Ascariasis (cacing Gelang) Rhematoid Arthritis Lain Atopic Dermatitis Otitis Media Atopic Dermatitis Rhematoid Arthritis Lain

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN Inj neurotropin, amox, dexa, ctm, gg, pirox, ibu, ctm, b.com, inj.bioneuron atg, hemafort, ctm, pirox antasid sy, pct ctm,dexa antasid sy, b6,rani

PENYAKIT B Baru Lama Baru Baru Baru Baru Baru Baru Lama Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru L

08/04/13

badan pegal2, lemah, tidur kurang

32

junaidah 0000881427352 Aisah 882083621 Sismimin 880315143 Maya sari 881557187 Jainol 0000882213568

08/04/13 sakit kepala, sakit pinggang pedih uluhati, pusing pilek,demam pedih uluhati tegang leher,pusing kepala, 180/100 batuk berdahak, pilek, makan 09/04/13 kurang sakit kepala, nyeri uluhati, 09/04/13 kadang2 gelap mata bab cair 2hari cacingan, makan kurang mau nyeri tulang gatal2,korengan sakit teliga gatal2 pd kulit

1104

1601

captop 12,5 gg, ctm, ambrox, vit.c,anabion sy inj.biotopin, sf, pct, pehavral, antasid

63 61

Ramadani 88158338 Bahniah 881528736 Bayu 881171458 Riduansyah 881171201 Mut 8815559437 Sekar 882261753 Maisah 881821664 Heri 0000881078971 Erma 0000881554961 Wisnu 881809086 Romiasah 881921801 Agun agusti 882034896

0105 0706

cotry sy, lop,b6 alben pirox, b.com, pct ctm, dexa

1302

cloram tts teliga, dexa, ampi ctm, dexa, oxy salep 3% Antalgin, Cipro, Ctm, Prednison pct sy, ctm, dexa

demam, batuk, pilek makan kurang mau,cacingan batuk berdahak, demam

Influenza, Virus tidak teridentifikasi Ascariasis (cacing Gelang) Influenza, Virus tidak teridentifikasi 0706

alben, b.com pct, obh, ampi, ctm

NO 70 71 72 73 74

TGL. KUNJUNGAN 11/04/13 11/04/13 11/04/13 11/04/13 12/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Fiah 0000881796866 Apong 0000881022982 Bujang asik 0000881022969 Nurlena 0000881347612 Anisa 1064119094

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Pr Pr

UMUR 32 th 50 th 60 th 49 th 3,5 th

ALAMAT Kemboja Satai Lestari Satai Lestari Dusun Besar Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, nyeri sendi kaki

DIAGNOSA Rhematoid Arthritis Lain asma asma Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN inj neuro, allu, pirox, salbu, ctm, pred salbu, ctm, pred

PENYAKIT B Baru Lama Lama Lama L

11/04/13 sesak nafas 11/04/13 sesak nafas

demam malam, batuk berdahak, pilek batuk, sesak

Influenza, Virus tidak teridentifikasi Asma

Antasida Syrup Doen, Ranitidin pct sy, ctm, dmp, Baru b.com salbu, dexa, ctm, obh, inj dexa 1 cc antasid sy, b6, rani inj neuro, salbu, ctm, dexa, gg ctm dexa, ampi cipro, b1, pct ctm, dexa, b.salisil, inj dexa 1cc pct,ctm, b.com, captrop 12,5mg Antalgin, Ctm, GG Paracetamol, GG, Ctm dexa, cipro, vit.c pct, b.com 0706 alben, b.com salbu, dexa, gg, inj.dexa 1cc Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru

75

12/04/13

Taip 882029531

Lk

80 th

Kemboja

Lama

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

12/04/13 12/04/13 13/04/13 13/04/13 13/04/13 13/04/13 13/04/13 13/04/13 15/04/13 15/04/13 15/04/13 15/04/13 8

Nita 882220948 Efendi 0000882156633 Mairam 881563432 jetihat 882063325 Idrus 8820362002 Hajijah 0000881715778 Misnawati 0000881348861 Retno Suryati 0000881679374 Suriani 1064120242 Wahda 882027202 Risti 1064119432 Maisuri 1064119048

Pr Lk Pr Lk Lk Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

27 th 45 th 55 th 37 th 32 th 50 th 13 th 5 th 24 th 37 th 2,10 th 30 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

pedih uluhati nafas sesak, batuk pilek 1 minggu sakit saat kencing gatal2 13/04/13 mengigil tadi malam, pusing

Gastritis Asma Influenza, Virus tidak teridentifikasi PENYAKIT PADA SALURAN KENCING Atopic Dermatitis Pharingitis/Hipertensi Primer Bronkhitis Akuta Influenza, Virus tidak teridentifikasi /1601

amandel, susah nelan pusing makan kurang mau,cacingan sesak, batuk berdahak

Tonsilitis Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Ascariasis (cacing Gelang) Asma

NO 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

TGL. KUNJUNGAN 15/04/13 15/04/13 15/04/13 15/04/13 16/04/13 16/04/13 16/04/13 16/04/13 16/04/13 16/04/13 16/04/13 16/04/13 17/04/13 17/04/13 17/04/13 18/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Hatijah 1064119566 Hasnida 882253078 Katuna 0000882097659 Setor 00001064116934 Senai 881196805 zainun 881818277 Derun 882168592 Jemai 882168816 Matchin 0000881301059 Jon 0000881999477 Hajijah 0000881715778 Rasti 881029664 Mat jaya 1064120275 Mihan 0000882000325 Muslim 0000882003205 Haminadah 881839719

JNS KELAMIN Pr Pr Pr Lk Pr Pr Lk Pr Lk Lk Pr Pr Lk Lk Lk Pr

UMUR 50 th 52 th 50 th 59 th 53 th 56 th 61 th 55 th 50 th 25 th 55 th 4,8 th 63 th 29 th 35 th 40 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Satai Lestari Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, nyeri tulang nyeri tulang, pedih uluhati tengkuk tegang, pusing, 200/110

DIAGNOSA Rhematoid Arthritis Lain Gastritis Hipertensi Primer Atopic Dermatitis Rhematoid Arthritis Lain Pharingitis Rhematoid Arthritis Lain Rhematoid Arthritis Lain Rhematoid Arthritis Lain Pharingitis Anemia : Defisiensi B 12 Ascariasis (cacing Gelang) Hipertensi Primer Pharingitis Atopic Dermatitis Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN pirox, b1 antasid sy, b6, rani,pirox

PENYAKIT B Baru Baru Baru Baru Lama Baru Lama Lama Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru L

1601

captop 25mg ctm, dexa, maox gliben, pirox, pct, inj.dexa 1cc pct alben, pirox pirox, b1, inj dexa 1 cc inj neuro, allu, pirox, Inj neurotropin, amox, dexa, ctm, gg, b6,b1, b12, inj.neurobion

15/04/13 gatal2 pada seluruh badan kontrol gula darah, nyeri tulang demam ngilu punggung nyeri tulang nyeri sendi kaki, sebal2 demam, batuk, pilek, puysing, 90/70 16/04/13 pusing, px terasa dingin 16/04/13 ma/mi kurang, pusing mengambang demam, batuk, pilek, puysing, 90/70 gatal2 pd kulit nyeri uluhati, mengambang

0706 1601

anabion sy, alben captrop, pct, b.com Inj neurotropin, amox, dexa, ctm, gg, ctm, dexa antassid, allo, pirox Inj neurotropin, amox, dexa, ctm, gg, pct, vit c

104

18/04/13

Iwan 0000882004015

Lk

17 th

Kemboja

demam, batuk, pilek, puysing, 90/70

Pharingitis

Baru

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

105

18/04/13

Bidin 0000881997895

Lk

35 th

Kemboja

nyeri tulang kaki, sebal2

Rhematoid Arthritis Lain

inj neuro, allu, pirox,

Baru

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

19/04/13 19/04/13 19/04/13 20/04/13 20/04/13 20/04/13 20/04/13 20/04/13 20/04/13 20/04/13 20/04/13 21/04/13 21/04/13 21/04/13 21/04/13 22/04/13

Mat jaya 1064120275 Asnah 881509048 Mariana 000881120035 Aslinda 1064119533 Aida 882348464 Herman 882262539 Ihsan 882349209 Abu 0000881075542 Agus 0000882002114 Nesek 0000882306202 Kartini 0000882096535 Matseran 0000881119427 Samsiah 0000881837111 Haliah 0000880894596 Arif 0000880983077 Suryadi 881315016

Lk Pr Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr Pr Lk Lk Pr Lk Lk

63 th 53 th 25 th 35 th 20 th 50 th 6 th 50 th 29 th 75 th 30 th 50 th 50 th 45 th 5 th 33 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja

pusing, kontrol batuk, sesak nyeri uluhati, mual pusing mengambang pusing, mual, pedih uluhati batuk, sesak sakit gigi leher tegang, pusing Sakit gigi, gusi bengkak

Hipertensi Primer Asma Gastritis Anemia : Defisiensi Fe Gastritis Asma Carries Gigi Hipertensi Primer Carries Gigi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Anemia : Defisiensi B 12

1601

captrop, nefedipen gg, ctm inj ranitidin, antsd, ranitdin pct, fe, b,com antasid sy, b.com, fe salbu, dexa, gg pct, cipro Baru Baru Baru Baru Baru Baru

Lama Lama

Lama

1601

captop 25mg ibu 400, amox, dexa GG, Ctm, Prednison, Paracetamol, SF, B.Comp, Paracetamol

Lama Baru Baru Baru

sakit perut, mencret pusing, tengkuk tegang

Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Hipertensi Primer Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Rhematoid Arthritis Lain/Atopic Dermatitis

0105 1601

Loperamid, oralit captop 12,5

Thiamine, Antasida Baru Doen Pct Syrup, Amox Baru Syrup, GG, Ctm, Dexa pct, ctm, dexa, allo Baru

gatal2, nyeri tulang, pusing

NO 122 123 124 125 126 127 128

TGL. KUNJUNGAN 22/04/13 22/04/13 22/04/13 22/04/13 22/04/13 22/04/13 22/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Mizan 881821528 Mai 881847145 Mael 880293418 Mahlan 882009538 Asnah 881509048 Sapariah 881499429 Jamilah 0000881836997 Robiansyah 1064118418

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Lk Pr Pr Pr

UMUR 25 th 42 th 57 th 65 th 53 th 33 th 30 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, batuk, sebal2 nyeri tulang sesak, pusing sesak, pusing sakit pinggang, pusuh nyeri pinggang lemah, lesu, pucat, gelap mata

DIAGNOSA Pharingitis Rhematoid Arthritis Lain Asma Asma Rhematoid Arthritis Lain Rhematoid Arthritis Lain Anemia : Defisiensi Fe

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN obh,b1 dexa, vit.c, pct salbu, dexa, pct pct, dexa, salbucaptrop pct, dexa, ctm, gg pirox inj neuro, sf, b comp, pct amox sy, pct sy, ctm, dextro, gg

PENYAKIT B Baru Baru Baru Lama Lama Baru Baru L

129

22/04/13

24901

Lk

4,5 th

Tanjung Satai

demam tadi malam, gusi 22/04/13 bengak pada pipi, gigi berlubang

Gangguan Pertumbuhan gigi dan Erupsi Gigi

Baru

130

22/04/13

Jemah 882022162

Pr

47 th

Satai Lestari

22/04/13

tenguk tegang, badan lemas, kepala nyeri , susah tidur

Hipertensi Primer

1601

captrop, pct, ctm

Baru

131

22/04/13

108

Lim akim 881547614

Lk

63 th

Tanjung Satai

23/04/13

gatal2 pada daerah wajah, lutut nyeri, post jatuh, tenguk tegang pusing, sebal2 mual, nyeri uluhati, pusing gatal2 demam, batuk, pilek, puysing, 90/70

Hipertensi Primer Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Gastritis Atopic Dermatitis Pharingitis Atopic Dermatitis

1601

captrop, ibu, ctm, dexa pct, b1 inj ranitidin, antsd, ranitdin cefa, ctm, pred Inj neurotropin, amox, dexa, ctm, gg, dexa, ctm, betamethason salep Baru Baru Baru Baru

Lama

132 133 134 135 136

23/04/13 23/04/13 24/04/13 24/04/13 24/04/13 1

Ending 881784056 Karmila 0000881491948 Nikmah 881734162 Halimah 0000882214659 Hajariah 882044381

Pr Pr Pr Pr Pr

44 th 24 th 60 th 45 th 42 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Satai Lestari

24/04/13 gatal-gatal di seluruh tubuh

Lama

NO 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

TGL. KUNJUNGAN 24/04/13 24/04/13 24/04/13 24/04/13 24/04/13 24/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Jariah 881867362 Nujanah 881080569 Syamsiah 882207022 Suharto 00001702548 Halimah 881703303 Agusnadi 881866978 Alita 1064119937 Apriadi 881753203 Norida 882068174 Kadariah 882153382 Palarsi 881862377 Aye 882156227 Asnah 881509048 Umar 882014769 Siti 882150322 Erna.w 881808682 Wisnu 881809086 Ramlah 881866888 Mawan 0000882215229

JNS KELAMIN Pr Pr Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr Lk Pr Lk

UMUR 26 th 30 th 50 th 20 th 15 th 30 th 17 th 16 th 50 th 29 th 53 th 60 th 53 th 58 th 5 th 28 th 3 th 35 th 25 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. ANAMNESA, GEJALA, MULAI PEMERIKSAAN FISIK, LAB, SAKIT 24/04/13 kepala pusing, nyeri ulu hati 24/04/13 nyeri pinggang, badan lemah2 24/04/13 pusing, tenguk tegang, nafas terasa sesak, batuk, pilek

DIAGNOSA Gastritis Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Pharingitis Carries Gigi Gastritis Anemia : Defisiensi B 12 Influenza, Virus tidak teridentifikasi PENYAKIT KULIT DAN JARINGAN SUBKUTAN Rhematoid Arthritis Lain Gastritis Type 2 : Non Insulin Dependen DM Rhematoid Arthritis Lain Asma Influenza, Virus tidak teridentifikasi Ascariasis (cacing Gelang) Anemia : Defisiensi Fe Ascariasis (cacing Gelang) Gastritis Carries Gigi

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN pct, ctm, antasid ibu, ctm, pehavral,sf pct, amox, salbu, b.com atg, amox, vit.c atg, amox, vit.c pct, b1, b6, b12, inj.b12 1 amp pct, ctm, ampi dexa, antasid, rani, pct, inj.dexa 1cc pct, b.com, inj.dexa 1cc antasid sy

PENYAKIT B L Lama Baru Lama Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Lama Baru Lama Baru Baru Baru Baru Baru

24/04/13 sakit gigi, berlubang (+) 24/04/13 nyeri uluhati, mual 24/04/13 kadang pusing, lemah, kadang kesemutan kaki dan tangan pusing, pilek terkena gigitan serangga sakit pinggang, pusing pedih uluhati cek gula darah demam, pegal2 demam, batuk, pusuh demam malam, Batuk, pilek demam, cacingan mengambang cacingan kembung, cacingan Sakit gigi, gusi bengkak

0808

gliben, b1 pct, b.com, sdexa pct, gg, dexa, ctm pct, cloram, ceefa

0706

pct, b.com,alben fe, b.com

0706

alben antasid, alben ibu 400, amox, dexa

NO 156 157 158 159

TGL. KUNJUNGAN 25/04/13 25/04/13 25/04/13 25/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Kacong 0000881880197 Saunah 881595742 Dol talib 8809112192 Doni atmaja 1064117608

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Lk

UMUR 30 th 57 th 50 th 4 th

ALAMAT Kemboja Tanjung Satai Satai Lestari Tanjung Satai

lemah, lesu, pusing, pucat, 80/60 nyeri uluhati, rasa panas sampai 25/04/13 dada, pusing mengambang 25/04/13 sakit gigi, bergoyang 21/04/13 demam, batuk, pilek 4 hari

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA Anemia : Defisiensi Fe Gastritis/Anemia : Defisiensi B 12 Carries Gigi Tonsilitis/Pharingitis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN inj neuro, sf, b comp, pct antasid, rani, pehavral, pct, atg, ctm, vit.c amox sy, pct sy, gg, ambrox, ctm, vit.c salbu, pred, ctm, antasid, pirox Paracetamol, Ranitidin, Antasida

PENYAKIT B Baru Baru Baru Baru L

160

25/04/13

baizuri 881520693 Nurlena 0000881347612 Ika 881285332 Ma'ah 882090573 Saparida 880304861 Sapiyah 882211004 parida 1064120624 Ria 881698072 8 Santi 881715868 Abdul hamid 882490588 Samli 0001064114245 Manik 106412024

Pr

89 th

Tanjung Satai

25/04/13 sesak nafas

asma

Baru

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

25/04/13 25/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 26/04/13 27/04/13

Pr Pr Lk Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Lk

49 th 5 th 80 th 4 th 35 th 28 th 5 th 8 th 58 th 39 th 57 th

Dusun Besar Dusun Kecil Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai Dusun Besar Kemboja demam, batuk, pilek disentri tenguk tegang korengan,demam demam, batuk, pilek demam, pilek 26/04/13 demam, batuk, pilek 26/04/13 batuk, pilek 26/04/13 tenguk tegang

Gastritis Amoebiasis Hipertensi Primer Atopic Dermatitis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Pharingitis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Hipertensi Primer Hipertensi Primer Influenza, Virus tidak teridentifikasi 1601 1601 0106 1601

Lama

inj.oxy tetraxilin 1 cc, Baru cotri sy captrop, pct, b.com pct, cipro, dexa pct, amox, ctm pct, ampi, ctm pct, amox, ctm, gg hustab, b.com, vit.c captrop, ibu, pehavral Captopril 12.5mg, Paracetamol pct, ampi, ctm, gg Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru

NO 172 173 174 175 176 177 178 179

TGL. KUNJUNGAN 27/04/13 27/04/13 27/04/13 27/04/13 27/04/13 27/04/13 27/04/13 28/04/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA maryam 881825681 Julita 881818885 Awe 881819572 Maimunah 881204681 dino 1064115516 Dewi astina 8877412035 Keke 0000880859259 Diana 0000880857742

JNS KELAMIN Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr

UMUR 30 th 30 th 15 th 34 th 5 th 23 th 7 th 35 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Dusun Besar Dusun Besar

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, demam, batuk, pilek bab darah, mulas demam, pusing pilek, pusing

DIAGNOSA Influenza, Virus tidak teridentifikasi Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Pharingitis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Otitis Media Pharingitis Gastritis Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN pct, ampi, ctm

PENYAKIT B Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru L

0105

cinitidin, cotri pct, b.com ctm, dexa, pct pct, ctm, gg, b6

27/04/13 demam, batuk, pilek, mual 27/04/13 sakit teliga + keluar nanah1 minggu

1302

cloram, ctm, b.com Antalgin, Ctm, Prednison, GG Antalgin, Ctm, Prednison, Cipro,

180

29/04/13

Dandi 880076709

Lk

9 th

Dusun Kecil

muntahber

0105

inj.oxy tentraxilin 1cc, cotri, antasid

Baru

181

29/04/13

Haminah 881587102

Pr

5 th

Dusun Kecil

dieare

Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik

0105

inj. Oxy tetraxilin 1 cc, cotri sy

Baru

182

29/04/13

Intan pandini 881587956 Sutarno 881586257 Hamimah 881839719 Aswandi 0000882508566 Sakmah 0000882509163

Pr

10 th

Dusun Kecil

diare

Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Hipotensi Pharingitis/Tonsilitis Asma Gastritis/Rhematoid Arthritis Lain

0105

inj. oxy tetraxilin 1 cc, cotri

Baru

183 184 185 186

29/04/13 30/04/13 30/04/13 30/04/13

Lk Pr Lk Pr

36 th 40 th 25 th 76 th

Dusun Kecil Kemboja Dusun Besar Dusun Besar 30/04/13

hipotensi demam, batuk, pilek, kepala pusing

inj.b1+b12 2 amp, fe, Baru pct, b.com amox, pct, ctm Aminophyline, Salbutamol, GG, Ctm Antasida, Piroxicam, Allupurinol, Baru Baru Lama

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN inj. Dexa 1 amp, gg, dexa, ctm

PENYAKIT B L Lama

187

30/04/13

Redi 880074808

Lk

45 th

Dusun Kecil

asma

Asma

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L