Anda di halaman 1dari 37

REGISTER PASIEN JAMKESMAS

Bulan Tahun : MEI : 2013


NO. REGISTER JNS KELAMIN Lk Lk Pr Pr Lk Lk Pr Pr Lk Pr Lk Pr Pr Lk Pr TGL. MULAI SAKIT ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, nyeri saat BAK, 100/80 batuk, pusoh, kembung sakit mata, batuk pilek, gatal2 pusing, mengambang, 80/60 pusoh, batuk, pusing gatal2 diare, nyeri uluhati batuk, pilek cacingan nyeri saat BAK, 100/80 mengambang, pusing gatal2 cacingan gatal2 KODE PENYAKIT PENGOBATAN / TINDAKAN ibu, dexa, amox antsd, dexa, ctm, gg 1299 dexa, gg, kloramp tts mata ctm, dexa, amox sy pct, fe inj neuro, salbu, ctm, dexa, gg dexa, ctm, acyclovir salp antasid, cotri amox, dextro, ctm 0706 alben Inj Oxytetra, ibu, dexa, amox Inj neuro, antlgn, sf, b comp Inj diphen, ctm, dexa, b.salisil 0706 alben ctm, dexa Baru Lama Baru Baru Lama Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama Lama PENYAKIT B Baru Lama L

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TGL. KUNJUNGAN 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13 01/05/13

NAMA PENDERITA Muhamad 00010644120512 Samsudin 000881822395 Eliana 00082281608 Regina 0001064119691 Ujang Efendi 0001064119645 Matchin 0000881301059 Anong 881033984 Fiah 881796666 Meldawati 881910944 Abdul 881929975 Muhamad 00010644120512 Rusma Yanti 0000882099999 Taksiah 882277604 Wisnu 881809086 Sri lanka 8887667

UMUR 25 th 56 th 11 th 5 th 45 th 60 th 55 th 44 th 14 th 9 th 25 th 30 th 42 th 3 th 30 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

DIAGNOSA Penyakit saluran Kencing lain-lain Asma Penyakit Mata Lain-lain Atopic Dermatitis Anemia : Defisiensi Fe Asma Atopic Dermatitis Gastritis Pharingitis Ascariasis (cacing Gelang) Penyakit saluran Kencing lain-lain Hipotensi Atopic Dermatitis Ascariasis (cacing Gelang) Atopic Dermatitis

NO

TGL. KUNJUNGAN 01/05/13 02/05/13 02/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN Lk Pr Pr

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, pusing, bab cair

DIAGNOSA Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Gastritis

KODE PENYAKIT 0105

PENGOBATAN / TINDAKAN pct, cotri Antasida, Ranitidin, Paracetamol

PENYAKIT B L Lama Lama Baru

16 17 18

Mustakin 881319205 Nurlena 0000881347612 Linda 000881829729

22 th 49 th 20 th

Kemboja Dusun Besar Kemboja

berak2, mulas2

Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik

0105

kotri, loprmd, oralit

19

02/05/13

Nasrun 000881070309

Lk

43 th

Kemboja

pusing, sesak, 80/60

Asma

ctm, dexa, pct

Baru

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13 02/05/13

Azmi 000882210418 Marda 000881540504 Hasidah 000881850328 Zarha 0000882071763 Sumita 0000882015254 Jainap 0000881860408 Muslimin 0000882003205 Maisah 880962726 Nilasari 881278716 Kadarisman 000881826748 Sumardi 0000881122476 Saiful.A 882277503

Lk Pr Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr Lk Lk Lk

34 th 2,6 th 60 th 25 th 20 th 37 th 45 th 46 th 7 th 35 th 51 th 45 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

pusing, mengambang batuk, pilek batuk, pusoh, pusing, 80/60 suntik kb suntik kb suntik kb demam, pusing, batuk, pilek bisul gatal2 pusing, mengambang pusing, nyilu2 gatal2

Anemia : Defisiensi Fe Influenza, Virus tidak teridentifikasi Asma KB Suntik KB Suntik KB Suntik Pharingitis Abses, Furuncle, Carbuncle Atopic Dermatitis Anemia : Defisiensi B 12 Rhematoid Arthritis Lain Atopic Dermatitis

ibu, sf obh, ampi, ctm antlgn, ctm, dexa, obh depo 3cc depo 3cc depo 3cc cefad, pct, gg, ctm, dexa, vit c inj.dexa+dipen 2 amp, dexa, ctm, ctm, acyclovir, acyclovir salp inj b12, antlgn, sf, b comp allo, ibu ctm, dexa

Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru

NO 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

TGL. KUNJUNGAN 02/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13 03/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Ramlah 881866888 Asmah 000881835028 Mael 000880293418 Hairul 000882160301 Rubiah 000881761263 Juliana 0000882287258 Saparen 0000882002034 Suhaini 882193601 Ismail 881909526 Hendri 881911247 Maisom 000881173383 Abd. Hadi 000881759766 tarina 0000881532235 Salawati 0000882212589 karmilah 0000881168668 Hasiah 0000881885722 Fauzan 881818211 Sy.umi kalsum 881747109 Alita 1064119937

JNS KELAMIN Pr Pr Lk Lk Pr Pr Lk Lk Lk Pr Pr Lk Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr

UMUR 35 th 55 th 59 th 20 th 55 th 22 th 50 th 28 th 50 th 10 th 60 th 30 th 8 th 35 th 53 th 23 th 75 th 50 th 17 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, kembung, cacingan pusing, mengambang, 80/60 mengambang, kembung, 60/40 luka jahitan ngilu2, mata berkunang kunang, 80/60 suntik kb demam, pusing, batuk, pilek pusing nyeri uluhati batuk, pilek pusing, sakit mata, kembung, 80/60 nyeri pinggang, pusing

DIAGNOSA Gastritis Hipotensi Hipotensi Jahit luka Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain/Hipotensi KB Suntik Pharingitis Anemia : Defisiensi Fe Gastritis Pharingitis Hipotensi Rhematoid Arthritis Lain Pharingitis Carries Gigi Asma Influenza, Virus tidak teridentifikasi Atopic Dermatitis Rhematoid Arthritis Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN antasid, alben antlgn, b comp antlgn, fe, antsd, pehavral antlgn, dexa, ctm ibu, b1, sf depo 3cc Inj neuro, pct, dexa, ctm, gg, cefad inj.b12 1 amp, sf, atg, b.com inj.rani 1 amp, antasid, rani amox, gg, ctm, vit.c genta tts mata, pehavral inj b12, antlgn, sf, b comp pct sy, dextro, anabion sy dexa, amox, ibu dexa, pehavral, amox vit k inj,dexa,amox ctm, dexa pirox, b1, allo pct, ctm, ampi

PENYAKIT B Baru Baru Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama Lama Baru Lama Baru Baru Lama Baru Lama Baru Baru L

02/04/13

perut mulas 3 hari, muntah 1x, demam 3 hari sakit gigi sesak nafas demam, pusing gatal2 nyeri tulang pusing, pilek

NO 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

TGL. KUNJUNGAN 03/05/13 03/05/13 03/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 04/05/13 05/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Siti 882150322 Wisnu 881809086 Farida 882269548 Yogi Pradana 0000882535904 Aprilina 000881504027 Syarifyan 000881821732 Matlah 000882009538 Rusdianto 00088171318 kamariah 881912777 Hariyanto 881484322 Samsudin 000881822395 Putri Rahayu 0000881816477 zainun 881818277 Erna.w 881808682 Iksan 881879501 Karnadi 0000881347792 Yanti 0000881527454 Dewi 0000882040509 Aliah 0000882055629

JNS KELAMIN Pr Lk Pr Lk Pr Lk Lk Lk Lk Lk Lk Pr Pr Pr Lk Lk Pr Pr Pr

UMUR 5 th 3 th 22 th 5 th 23 th 62 th 65 th 25 th 20 th 28 th 56 th 3,5 th 53 th 28 th 7 th 34 th 21 th 16 th 70 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Dusun Besar Dusun Besar

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, demam, cacingan cacingan gatal2

DIAGNOSA Ascariasis (cacing Gelang) Ascariasis (cacing Gelang) Abses, Furuncle, Carbuncle Carries Gigi

KODE PENYAKIT 0706 0706

PENGOBATAN / TINDAKAN pct, b.com,alben alben ctm, dexa Antalgin, Ctm, Cefadroxile

PENYAKIT B Baru Baru Lama Baru Baru Lama Lama Baru Lama Baru Lama Baru Baru Baru Lama Baru Baru Baru Lama L

berak2, mulas2 berak keluar darah pusoh, pusing, nyilu2, 120/80 batuk, pilek kb 04/05/13 nyeri uluhati batuk, pusoh, kembung cacingan pedih uluhati mengambang demam, pilek

Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Amoebiasis Asma Influenza, Virus tidak teridentifikasi KB Suntik Gastritis Asma Ascariasis (cacing Gelang) Gastritis Anemia : Defisiensi Fe Influenza, Virus tidak teridentifikasi Bronkhitis Akuta Gastritis Carries Gigi Atopic Dermatitis/Asma

0105 0106

kotri, metro inj ranitdn, kotri inj b12, dexa, ctm, allo, antlgn, pehavral amox, ctm inj.depo 3 cc antasid, rani, pehavral antsd, dexa, ctm, gg

0706

albendazol, b comp antasid Inj b12, fe, b.com pct, ctm OBH syrup, Ctm, Cefadoxile Antasida syup doen, Thiamine, B.Comp Antalgin, Ctm, Cefadroxile Antalgin, GG, Amino, Ctm, Prednison,

NO 70 71 72 73 74

TGL. KUNJUNGAN 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Ramsi 000881847202 Rakyah 0001064120139 Muhamad 00010644120512 Ahmad Yani 000881977015 Sintang 0000880308595 Alaludin 881734162

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Lk Pr

UMUR 43 th 70 th 25 th 55 th 45 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, nyilu2, pegal2 mengambang, pusing, 80/60 pusing, kembung nyilu, pusing, kembung, 100/80 mual, pusing, nyeri uluhati

DIAGNOSA Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Anemia : Defisiensi B 12 Gastritis Rhematoid Arthritis Lain Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN inj b12, inj dexa, ibu, allo inj b12, dexa, ibu, antsd Inj dexa, b12, antsd allo, pirox, antsd, ctm, dexa inj ranitidin, antsd, ranitdin inj.dexa+dipen 2 amp, dexa, acyclovir salp atg, dexa, pirox inj. B12 1 amp, atg, dexa pirox, dextro inj.rani 1 amp, antasid inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc dexa, ctm, acyclovir salp amox, ctm, beta salp allo, na.diklo

PENYAKIT B Baru Baru Lama Lama Lama L

75

06/05/13

Pr

35 th

Kemboja

gatal2

Atopic Dermatitis

Lama

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13

Salbiah 880310643 Suaibah 881827345 Maisuri 1064119048 Sasmah 881537714 Salmah 881278716 Agustini 882061018 Raminah 881763895 Dare 881538873 Nilasari 881278716 galang 881279379 Juminah 882003609 Eliana 00082281608

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr

45 th 40 th 30 th 38 th 19 th 28 th 24 th 32 th 6 th 2 th 30 th 11 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

nyeri pinggang, pusing nyeri luka bekas operasi batuk, nyeri tulang nyeri uluhati kb kb kb kb gatal2 gatal2 sebal2 tangan dan kaki sakit mata, batuk

Arthritis Tidak Spesifik Follow Up Tindakan Operasi Misal Buka Jahitan, Rhematoid Arthritis Lain Gastritis KB Suntik KB Suntik KB Suntik KB Suntik Atopic Dermatitis Atopic Dermatitis Rhematoid Arthritis Lain Penyakit Mata Lain-lain 1299

Lama Baru Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baru

dexa, gg, kloramp tts mata

NO 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

TGL. KUNJUNGAN 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 06/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Tina 0000882240118 Fauzan 881818211 Ramlah 881866888 Suryani 0000881765081 Asmah 881835028 mail 882036988 Be'ce 0000881674029 Yuda 000882196738 Jaini 000882196738 Sarmila 000880317033 Said 000882105737 Fatimah 000881091595 Derun 000882168592 Intan 0000881772491 Jurina 0000881759801 Aprilina 0000881564027 Agus Samat 0000882208289

JNS KELAMIN Pr Lk Pr Pr Pr Lk Pr Lk Lk Pr Lk Lk Lk Pr Pr Pr

UMUR 25 th 3 th 35 th 27 th 53 th 35 th 40 th 4 th 50 th 7 th 40 th 50 th 56 th 33 th 21 th 21 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Satai Lestari Kemboja Kemboja Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, pusing, mngambang, 70/60 batuk, pilek kembung, cacingan suntik kb pusing, tenguk tegang pusing, sejuk seram

DIAGNOSA Hipotensi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Gastritis KB Suntik Hipertensi Primer Pharingitis Rhematoid Arthritis Lain/Asma

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN Inj b12, ibu, sf ctm, pct, gg antasid, alben depo progeston

PENYAKIT B Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama Lama Lama L

1601

pct, captrop pct, cloram Piroxicam, Prednison, Antalgin, Salbutamol ctm, dexa, zalp beta antsd, ranit, sf amox sy, kloramp, ctm, dexa antlgn, allo kloramp, antlgn antlgn, allo depo 3cc depo 3cc depo 3cc

gatal2, korengan kembung, kunang2, 70/60 batuk, demam, pusoh nyeri tulang, pusing sejuk seram, pusing pusing, nyeri tulang suntik kb suntik kb suntik kb

Atopic Dermatitis Anemia : Defisiensi Fe Asma Rhematoid Arthritis Lain Hipotensi Rhematoid Arthritis Lain KB Suntik KB Suntik KB Suntik

104

07/05/13

Lk

50 th

Kemboja

nyeri sendi kaki

Rhematoid Arthritis Lain

inj neuro, allu, pirox,

Lama

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

105

07/05/13

M sa'at 882391792

Lk

59 th

Tanjung Satai

07/05/13 pusing, batuk kadang, demam

Pharingitis

hustab, amox, vit.c, b.com

Baru

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 07/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 08/05/13 31

Baizuri 881520693 Nopiah 000881890075 Mat Lahir 0001064120589 Nasrun 881070309 Saufi 1064120141 Mat daut 881979884 Semai 000882168816 Asnah 000881509048 Kadarisman 000881826748 Abd. Hadi 000881759766 Nopiah 000881890075 Rahmah 0000882001136 mastina 881221814 Junaidah 881427352 Mailun 0008881530817 Dariana 0000881884179

Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Lk Pr Pr Pr Pr Pr

82 th 70 th 53 th 38 th 40 th 50 th 55 th 55 th 35 th 30 th 70 th 45 th 36 th 35 th 45 th 42 th

Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Satai Lestari Tanjung Satai Kemboja

07/05/13 pusing, nyeri uluhati, sesak pegal2, pusing pusing, nyeri tulang blakang pilek, pusing batuk, pilek pusing, nyeri tulang belakang pusing, nyeri tulang demam, nyeri ulhati pusing, mengambang nyeri pinggang, pusing pegal2, pusing demam, pusing, batuk, pilek kb kepala pusing, nyeri uluhati, badan sakit2 kepala pusing, nyeri uluhati, 04/04/13 badan rasa sakit 08/05/13 keluar darah selama 3 bln

Gastritis Anemia : Defisiensi Fe Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Rhematoid Arthritis Lain Rhematoid Arthritis Lain Gastritis Anemia : Defisiensi B 12 Rhematoid Arthritis Lain Anemia : Defisiensi Fe Pharingitis KB Suntik Gastritis Gastritis Oligomenorrahea

anmtasid, pred, salbu, hemafort antlgn, sf, b comp Inj neurobion, antlgn, pirox gg, ctm, pct obh, ctm pct, ibu, pirox antlgn, pirox inj dexa, pct, dexa, antsd inj b12, antlgn, sf, b comp inj b12, antlgn, sf, b comp antlgn, sf, b comp inj neuro, cefad, pct, dexa, gg, vit c inj.depo 3 cc metro, ctm, rani ibu, ctm, rani, b.com B 12 inj, sf, antalgn Baru Baru Baru

Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama

NO 122 123 124 125 126 127 128

TGL. KUNJUNGAN 08/05/13 08/05/13 09/05/13 09/05/13 09/05/13 09/05/13 10/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA geviani 881558043 Aspuri 0000881667549 Nurlena 0000881347612 Endang 88002731 Jon 0000881999477 Ermiatun 881845839 Muhamad 000882154798 Samsudin 000881822395

JNS KELAMIN Pr Pr Pr Pr Lk Pr Lk

UMUR 4,5 th 45 th 49 th 28 th 25 th 37 th 50 th

ALAMAT Kemboja Satai Lestari Dusun Besar Dusun Kecil Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, makan kurang mau,cacingan suntik kb

DIAGNOSA Ascariasis (cacing Gelang) KB Suntik Gastritis

KODE PENYAKIT 0706

PENGOBATAN / TINDAKAN alben, b.com depo progeston Antasida, Ranitidin, Paracetamol inj. Depo 3cc ibu 400, amox, dexa inj.depo 3 cc antlgn, ctm, dexa

PENYAKIT B Baru Lama Lama Lama Lama Lama Lama L

kb sakit gigi, bengkak gusi kb ngilu2, kaki bengkak

KB Suntik Carries Gigi KB Suntik Rhematoid Arthritis Lain

129

10/05/13

Lk

50 th

Kemboja

kembung, sesak, gatal2

Gastritis

inj dexa, antsd, ctm

Lama

130

10/05/13

Maisom 000881173383

Pr

60 th

Kemboja

pusing, sakit mata, kembung, 80/60

Hipotensi

genta tts mata, pehavral

Baru

131

10/05/13

Faril 0008811100304 Hamsiah 0001064119072 Dahliana 0000881106941 Bidin 0000881997895 Farida 1064121377 Emah 881845839

Lk

3 th

Kemboja

cacingan

Ascariasis (cacing Gelang)

0706

albendazol, b comp

Baru

132 133 134 135 136

10/05/13 10/05/13 10/05/13 10/05/13 10/05/13

Pr Pr Lk Pr Pr

27 th 39 th 35 th 25 th 42 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

suntik kb suntik kb demam, pusing, batuk, pilek gatal2 sebal2 di tangan, nyeri uluhati

KB Suntik KB Suntik Pharingitis Atopic Dermatitis Rhematoid Arthritis Lain

depo 3cc depo 3cc Inj neuro, amox, dexa, ctm, gg, pct, b comp inj.dexa+dipen 2 amp, dexa, ctm, cipro allo, atg, antasid

Lama Lama Lama Lama Lama

NO 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

TGL. KUNJUNGAN 10/05/13 10/05/13 10/05/13 10/05/13 10/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 11/05/13 12/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Ujang Efendi 0001064119645 Ima 0000881817502 Apriadi 881753203 Edi setiawan 882939171 Candra 881598273 Selamat 000881846403 Mat Said 000881158768 Imran 000881067069 Hamidah 000881850328 Misnah 000881886154 Maryam 000881825681 Karunia 0000882354194 Aisyah 0000881542719 Ja'imah 881088219 Mai 881847145 Muhamad 000882154798 Abd samad 0000882016593 Norida 882068174 Titin 0001064114673

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Lk Lk Lk Lk Lk Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Pr Pr

UMUR 45 th 11 th 16 th 21 th 14 th 67 th 46 th 39 th 59 th 30 th 25 th 22 th 49 th 50 th 30 th 50 th 35 th 50 th 40 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, pusing, mengambang, 80/60 nyeri ulu hati, pusing terkena gigitan serangga pusing, batuk, pilek pusinng, demam, pilek pusing, nyeri dalm telinga pusing, berkunang2, 80/60 pusing, kembung, 80/60 batuk, pusoh, 80/60 pusing, mual, Bab cair gatal2, 100/80 suntik kb suntik kb nyeri tulang sesak nafas ngilu2, kaki bengkak nyilu2,pegal2 sakit pinggang, pusing

DIAGNOSA Anemia : Defisiensi Fe Gastritis PENYAKIT KULIT DAN JARINGAN SUBKUTAN Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Otitis Media Asma Gastritis Asma Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Atopic Dermatitis KB Suntik KB Suntik Arthritis Tidak Spesifik Asma Rhematoid Arthritis Lain Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Rhematoid Arthritis Lain Bronkhitis Akuta

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN Inj B12, pct, fe pct, cloram dexa, antasid, rani, pct, inj.dexa 1cc gg, ctm, pct pct, cloram, ctm

PENYAKIT B Baru Baru Baru Lama Lama Baru Baru Baru Lama Lama Baru Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru Baru L

1302

kloram tts tlinga, antlgn, pred antlgn, sf, b comp antsd, antlgn, pred inj dexa, inj b12, dexa, ctm

0105

kotri, metro, pct ctm, dexa, zalp beta depo 3cc depo 3cc atg, pirox, dexa salbu, dexa antlgn, ctm, dexa antasid, ranitidin,antalgin pct, b.com, inj.dexa 1cc OBH syrup, Ctm, Prednison

NO 156 157 158 159

TGL. KUNJUNGAN 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Febrian Riskiah 0000880918345 Imran 000881067069 Hammi 0001064119004 Emma 000881856977

JNS KELAMIN Pr Lk Lk Pr

UMUR 4 th 39 th 28 th 5 th

ALAMAT Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA Influenza, Virus tidak teridentifikasi

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN Puyer ( Paracetamol, B.Comp) pct, antsd antlgn, ctm, pred pct sy, ctm, gg

PENYAKIT B Baru Lama Baru Baru L

pusing, nyeri uluhati pusing, mngambang, 80/60 demam, batuk, pilek

Gastritis Hipotensi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi Otitis Media Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Hipotensi Gastritis Gastritis KB Suntik KB Suntik KB Suntik KB Suntik 1302

160

13/05/13

Samsudin 000881149768 Vemas 000881528499 Supriyani 000882049678 Sariwansah 000881181088 Reja 000882036794 Semah 000881834264 Mat Lahir 0001064120589 Asniah 000881894597 Marduyah 0000881586505 Aisia 0000881421625 Nor hasanah 0000882199108 Junaidah 0000882089076

Lk

80 th

Kemboja

pusoh, nyeri pinggang, 80/60

inj b12, inj dexa, pirox, allo pct sy, kloramp sy antlgn, ctm, dexa, kloramp tts tlinga antsd, cimetidin kloramp, pct, ctm, gg antlgn, b comp, fe antsd, obh, dexa ibuprofen, antsd, dexa, ctm depo 3cc depo 3cc depo 3cc depo 3cc

Baru

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13

Lk Pr Lk Lk Pr Lk Pr Pr Pr Pr Pr

6 th 39 th 40 th 3,6 th 40 th 50 th 50 th 40 th 27 th 31 th 37 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Satai Lestari Kemboja Kemboja

demam malam, pilek nyeri bagian telinga mulas2, kembung, 80/60 demam malam, Batuk, pilek gemetaran pusing, 80/60 kembung, batuk, sesak pusing, kembung, pusoh suntik kb suntik kb suntik kb suntik kb

Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama

NO 172 173 174 175 176 177 178 179

TGL. KUNJUNGAN 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13 13/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Taksiah 0000882277604 Karunia 0000882036573 Abdul 0000881929675

JNS KELAMIN Pr Pr Lk Lk Pr Pr Pr Pr

UMUR 43 th 22 th 25 th 5 th 50 th 48 th 11 th 52 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Satai Lestari Satai Lestari Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, suntik kb suntik kb nyeri sendi kaki

DIAGNOSA KB Suntik KB Suntik Rhematoid Arthritis Lain asma Atopic Dermatitis Pharingitis Asma/Pharingitis Anemia : Defisiensi B 12 Type 2 : Non Insulin Dependen DM

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN depo 3cc depo 3cc inj neuro, allu, pirox, amox sy, dextro sy, gg, ctm, vit.c amox, ctm, dexa cipro, pct, ctm amox, salbu, aminopilin antalgn,dexa,ctm

PENYAKIT B L Lama Lama Lama Lama Baru Baru Lama Lama

304 21401 45

Bayu 881638705 Norisah 881556456 Nurlie 880924781 LILIS '0000881525575 Rahwa 0000881982235

13/05/13 batuk berdahak, sesak 13/05/13 gatal2 seluruh badan 13/05/13 demam mengigil, kepala pusing, taangan sebal2, batuk

03/10/12 batuk, sesak, pusing, pusing, mengambang

180

13/05/13

Palarsi 881862377

Pr

53 th

Kemboja

cek gula darah

0808

gliben, b1

Baru

181

13/05/13

Hajijah 881597261

Pr

43 th

Kemboja

pedih uluhati, pusing, demam

Gastritis

pct, antasid

Lama

182

13/05/13

Ralib 881861589

Lk

61 th

Kemboja

pusing mengambang, gatal2

Hipertensi Primer

1601

pct, captrop SF, B.Comp, Paracetamol OBH syrup, Salbutamol, Ctm, ibu, pehvral, sf amox sy, ctm, gg Baru

Lama

183 184 185 186

14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13

Manik 0000881559731 Jurai 0000881560124 Inap 000881567346 Dinu 0001064120073

Pr Pr Pr Lk

32 th 30 th 68 th 4,5 th

Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja puisng, lemah2, mengambang, 80/60 batuk, pilek

Anemia : Defisiensi B 12 Asma Anemia : Defisiensi Fe Influenza, Virus tidak teridentifikasi

Baru Baru Lama

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L Lama

187

14/05/13

Ermawati 0001064120049 Siska 0000882223582 Sri rahayu 0000882254665 Jainap 0000880315841 Mawi 0000882000325 USMAN '0000881512929 A KADIR '0000881530414 Ahmad Yani 0000881977015 Muhamad 0000882154798 Kadariah 882153382 Aye 882156227 Nurlena 0000881347612 Windi 0000882075688 Sapariah 0000881752847 Inap 0000881567348 Halimah 0000881907704 Parida 0000882211004

Pr

37 th

Kemboja

suntik kb

KB Suntik

depo 3cc

188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 14/05/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13

Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Lk Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr Pr

32 th 27 th 42 th 40 th 39 th 46 th 44 th 53 th 29 th 60 th 49 th 4 th 27 th 75 th 34 th 32 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Satai Lestari Satai Lestari Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

suntik kb suntik kb suntik kb demam, batuk, pilek 05/10/12 demam, gigil 08/10/12 nafsu makan kurang pusing, sesak nafas nyiliu2, lemah pedih uluhati demam, pegal2

KB Suntik KB Suntik KB Suntik Pharingitis Pharingitis/Tonsilitis Penyakit Gizi Lain Asma Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Gastritis Rhematoid Arthritis Lain Gastritis/Rhematoid Arthritis Lain 0999

depo 3cc depo 3cc depo 3cc Inj neuro, amox, dexa, ctm, gg, pct, b amox, pct, ctm, dmp sy anabion sy pirox,allup,dexa inj sf, antalgn antasid sy pct, b.com, sdexa Ranitidine, Antasida, Piroxicam, Allupurinol, Kalk kloramp, pct, amox Inj b12, antalgin, sf antsd, antlgn depo 3cc depo 3cc Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru

Lama Lama Lama Lama

Lama Lama

demam, pusing, batuk pusing, kunang2, 70/60 pusing, muntah2 suntik kb suntik kb

Influenza, Virus tidak teridentifikasi Hipotensi Gastritis KB Suntik KB Suntik

Lama Lama Lama

NO 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

TGL. KUNJUNGAN 15/05/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13 15/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Mat Seran 0000881119427 Linawati 881657943 Baizuri 881520693 DAHLIA '0000881561226 Sulastini 0000881982595 Asnah 881509048 Adaniah 0000882538042 Dang 0000882536589 Junadi 0000881867981 Romi 0000881921801 Nursiah 0000881595538 Zakir 0001064119059

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Pr Lk Pr Pr Lk Lk Lk Pr Lk

UMUR 50 th 25 th 82 th 37 th 13 53 th 52 th 58 th 32 th 5 th 38 th 6 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Tanjung Satai Satai Lestari Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, nyeri sendi kaki gatal2

DIAGNOSA Rhematoid Arthritis Lain Atopic Dermatitis asma/Hipertensi Primer Pharingitis Ascariasis (cacing Gelang) Asma Hipertensi Primer Rhematoid Arthritis Lain

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN inj neuro, allu, pirox, inj.dipen + dexa 2 amp, dexa, ctm, captro, antasid, salbu, pred dmp sy, ambrox, pct, ctm albendazol pct, gg, dexa, ctm

PENYAKIT B L Lama Lama Baru Lama Baru Baru Lama Lama Baru Baru Baru Baru

sesak nafas, tenguk tegang, terasa mengambang, nyeri batuk, pilek, pegal2, kepala 07/10/12 pusing 15/05/13 cacingan demam, batuk, pusuh

/1601

0706

1601

Captopril 12.5 mg, Paracetamol Piroxicam, Prednison, Ibuprofen kloramp, pct, gg ctm, dexa, obh antsd, antlgn amox sy, ctm, dexa amox, antlgn, dexa, sf

meriang, pusing, batuk batuk, sesak nafas nyeri uluhati, pusing batuk, pilek

Influenza, Virus tidak teridentifikasi Asma Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Carries Gigi/Hipotensi

216

16/05/13

Senah 0000881922622

Pr

51 th

Kemboja

sakit gigi, pusing, 80/60

Baru

217

16/05/13

Abdul malik 0000881922622

Lk

53 th

Kemboja

pusing

Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi KB Suntik

antlgn

Baru

218 219

16/05/13 16/05/13

Suniah 0000881014951 Fatimah 0000882356051

Pr Pr

50 th 42 th

Kemboja Kemboja

pusing, batuk suntik kb

antlgn, gg, amox depo 3cc

Baru Lama

NO

TGL. KUNJUNGAN 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 16/05/13 17/05/13 17/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Nur hayati 0000882263349 Sapiah 0000882177309 Saleh 0000881787036 Suhaini 881042152 Rahmah 88182777 Jarmah 881753523

JNS KELAMIN Pr Pr Lk Pr Pr Pr Lk Lk Pr Pr Lk Pr Pr Lk Lk Lk Lk Lk

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, suntik kb suntik kb pusing, lemah, lesu, pucat kb pusing, nafsu makan kurang sebal2 di tangan dan kaki

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN depo 3cc depo 3cc Inj neuro, pct, b6, b1, sf inj.depo 3 cc inj.b12 1 amp, atg, sf, b.com pirox, atg Inj.bioneuron, cipro, ctm, pct, Inj Diphen, ctm, dexa, citirizine metro, antasid, rani, ctm ibu, rani, ctm

PENYAKIT B Baru Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru Baru Baru L

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

40 th 33 th 28 th 34 th 43 th 40 th 42 th 39 th 56 th 44 th 43 th 2,6 th 46 th 60 th 58 th 3 th 17 th 60 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Satai Lestari Tanjung Satai Tanjung Satai Pelapis Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar

KB Suntik KB Suntik Anemia : Defisiensi B 12 KB Suntik hipotensi Rhematoid Arthritis Lain Tonsilitis/Pharingitis Atopic Dermatitis Gastritis penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Asma Influenza, Virus tidak teridentifikasi Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Anemia : Defisiensi B 12 Influenza, Virus tidak teridentifikasi Ascariasis (cacing Gelang) Influenza, Virus tidak teridentifikasi Asma 0706

861 20 17601

Amir 880901739 Jainudin 881498586 Samnah 881595742 Nurlela 881985328 Nasrun 000881070309 Marda 000881540504 Saliman 0001064120861 Said alam 0000882352179 Umar 882014769 Wisnu 881809086 Mohan 0000882100664 Awang 0000882083709

11/05/13 demam sudah 5hari 16/05/13 gatal2 di tangan sakit uluhati, pusing, gilu2 sampai kaki sakit kepala, nyeri uluhati, 16/05/13 badan sakit2 16/05/13 pusing, sesak, 80/60 batuk, pilek nyilu2, pegal2 pusing, mengambang demam malam, Batuk, pilek cacingan

Nebu,(ventolin), ctm, Baru dexa, pct obh, ampi, ctm allup,pirox,dexa Inj neurotropin, antlgn, sf, b comp Inj Antlgin, pct, cloram, ceefa alben GG, Ctm, B.Comp, Paracetamol, Aminophyline, GG, Ctm ,Cefadroxile Baru Baru Baru Lama Baru Baru Baru

NO 238 239 240 241 242

TGL. KUNJUNGAN 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Setiawan 0000882016492 Fatima 0001064119105 Imran 0000881067069 Samsudin 0000881822395 Jamilun 0000882172438 Ramlah 0000881866888 Mailon 0000882251638 Rinawati 0001064119263 Lusiyanti 0000881816229 Wiwin 0000882074946 Zakaria 0000882165222 Maisah 880962726 Nikmah 881734162 Nong 881574309 Rangga 881575806 Meldawati 881910944

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Lk Pr

UMUR 15 th 75 th 39 th 60 th 52 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, demam, batuk, pilek nyeri tulang belakang nyeri uluhati, pusing gatal2 nyilu2, sebal2

DIAGNOSA Influenza, Virus tidak teridentifikasi Rhematoid Arthritis Lain Gastritis Atopic Dermatitis Rhematoid Arthritis Lain

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN dexa, pct allu, pirox pct, antsd Inj dexa, ctm, dexa pirox, allu, dexa

PENYAKIT B Baru Lama Lama Lama Baru L

243

17/05/13

Pr

35 th

Kemboja

pusing, kunang2, 80/60

Hipotensi

antlgn, sf, b comp

Baru

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 590 590

Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr Lk Pr Lk Lk

59 th 27 th 22 th 27 th 15 th 46 th 25 th 27 th 3 th 13 th 46 th 12 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai

mengambang, pusing, 60/40 gatal2 suntik kb suntik kb petik sembilang, ngenyut, pusing pusing, mual gatal2 diare 3 hari diare menometroragia 17/05/13 gatal2 di tubuh 17/05/13 gatal2 seluruh badan

Hipotensi Atopic Dermatitis KB Suntik KB Suntik Kecelakaan dan Keracunan lain-lain Anemia : Defisiensi Fe Atopic Dermatitis Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Meno / Metrorhagia Atopic Dermatitis Atopic Dermatitis 0105 0105

Inj b12, antlgn, sf dexa, ctm depo 3cc depo 3cc Inj diphen dexa, ibu, amox, dexa inj.b12 1amp, pct, rani, metoc dexa, ctm, cipro, beta salp cotri, lop cotri sy, oralit vit.k, sf Inj Diphen, amox, ctm, dexa, pehavral amox, ctm, dexa, b.salisil

Baru Baru Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru

Bacok 881741259 Ismail 881742148

NO 256

TGL. KUNJUNGAN 17/05/13

NO. REGISTER 6001

NAMA PENDERITA Lina 881730494

JNS KELAMIN Pr

UMUR 24 th

ALAMAT Tanjung Satai

TGL. ANAMNESA, GEJALA, MULAI PEMERIKSAAN FISIK, LAB, SAKIT sakit di uluhati, mual, muntah, 17/05/13 pusing

DIAGNOSA Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN metro, ctm, antasid, ibu

PENYAKIT B L Lama

257

17/05/13

45

Mursidi 88009247557

Lk

55 th

Kemboja

17/05/13 badan ngilu2, mata berair

Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain

ibu, pct, ctm

Baru

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 17/05/13 18/05/13 18/05/13 18/05/13 18/05/13 18/05/13 18/05/13 18/05/13 18/05/13 18/05/13

401

Abdul hamid 882490588 Samsudin 000881822395 Ending 0000881794056 Siti 882150322 Sukini 882842522 Sri riyanti 8819399079 Burhanudin 0000881348207 Hajijah 0000881789635 Asnan 000106120916 Noridah 0000882068174 Samsudin 0000882086321 Heri 0000881078971 Samsudin 881984643 Pita 106784741 Siti 0000882373959

Lk Lk Pr Pr Pr Pr Lk Pr Lk Pr Lk Lk Lk Pr Pr

58 th 50 th 48 th 5 th 40 th 30 th 18 th 25 th 70 th 55 th 35 th 19 th 43 th 25 th 50 th

Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Pelapis Tanjung Satai Tanjung Satai

17/05/13 tenguk tegang, badan sakit2 kembung, sesak, gatal2 nyilu2, pegal2 demam, cacingan pusing, tenguk tegang bab cair

Hipertensi Primer Gastritis Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Ascariasis (cacing Gelang) Anemia : Defisiensi Fe Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Lecet-lecet / V.Laceratum / Scissum Hipotensi Rhematoid Arthritis Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi Rhematoid Arthritis Lain Atopic Dermatitis Pharingitis Gastritis penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain

1601

captrop, difedipine, ctm, ibu inj dexa, antsd, ctm B 12,dexa,pirox

Baru Lama Baru Baru Lama Lama Baru Baru Baru Baru Baru Lama Baru Baru Lama

0706

pct, b.com,alben pct, fe, ctm, dexa

0105

metro, cotri Antalgin, Vit.C, Cefadroxile Inj b12, pct, sf inj dexa+b12, ibu, allo amox, pct, ctm ibu, allo dexa, ctm amox, pct, ctm rani, antasid, ctm pirox, ibu, ctm, b.com, inj.bioneuron

mengambang, pusing, 70/60 pegal2, nyilu dlm tulang batuk, demam, pilek pegal2, nyilu, pusing gatal2 pada kulit sesak nafas, kepala pusing, tidur susah, badan gemetar nyeri uluhati, pusing, muntah, 18/05/13 mata buram badan pegal2, lemah, tidur 08/04/13 kurang 18/05/13

NO 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

TGL. KUNJUNGAN 18/05/13 18/05/13 19/05/13 19/05/13 19/05/13 19/05/13 19/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Abu bakar 0001064120714 Erna.w 881808682 Temah 0000881350031 Sumiati 0001064113323 Juminah 0000882003609 Rusiya 881972616 Jaini 882196738 Burhanudin 0000881348207 Ali A.SMAT 0000882062054 Mael 0000880293418 Nur Hayati 0000882263349 Sapiah 0000882177309 Mat Awal 0000881741856 Hajisah 0000881775617 Widia 0000881162965 Endang 0000881171976 Maisari 0001064119048 Nusiah 0000881595538

JNS KELAMIN Lk Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr Pr

UMUR 60 th 28 th 60 th 33 th 33 th 21 th 40 th 18 th 65 th 57 th 38 th 33 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, demam, batuk mengambang

DIAGNOSA Influenza, Virus tidak teridentifikasi Anemia : Defisiensi Fe Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Atopic Dermatitis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN pct,ctm,dexa fe, b.com B.Comp, Paracetamol Ctm, Prednison, Cefadroxile, Salp inj ranitidin, antsd, ranitdin inj.b12 1amp, rani, pct inj.b12 1 amp, rani, pehavral, atg Antalgin, Vit.c, Ctm, Prednison, OBH syrup, Amino, Ctm, Prednison pct, sf, antsd, ctm antlgn, allo, dexa, b12 Inj dexa, allo, antlgin

PENYAKIT B Baru Baru Lama Baru Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru Baru L

mual, pusing, nyeri uluhati demam, nyeri uluhati badan rasa lemah, nyeri uluhati

Gastritis Gastritis Gastritis Follow Up Tindakan Operasi Misal Buka Jahitan, Asma

pusing, mengambang, nyeri uluhati, 70/50 pusing, nyilu2 dlm tulang pusing, nyilu dlm tulang

Gastritis/Hipotensi Rhematoid Arthritis Lain Rhematoid Arthritis Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi Influenza, Virus tidak teridentifikasi Asma KB Suntik KB Suntik KB Suntik

285 286 287 288 289 290

20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13

Lk Pr Pr Pr Pr Pr

47 th 42 th 7 th 25 th 38 th 38 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

batuk, pusing, ngilu2, 90/70 pusing, batuk, pilek sesak nafas, pusing suntik kb suntik kb suntik kb

amox, ctm, dexa, ibu pct, gg, amox, ctm

Baru Lama

Inj dexa, antlgn, dexa Baru depo 3cc depo 3cc depo 3cc Lama Lama Lama

NO 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

TGL. KUNJUNGAN 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13 20/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Hairiah 0000882246497 Fatimah 0000881784371 Ayu 881929912 Daliana 882273341 Suriani 1064120242 Reno 881839078 Nasrun 881070309 wahyu 1064122841 Dewi karlina 1064122828 Sarana 1064120229 Rukian 881070535 kamariah 881912777

JNS KELAMIN Pr Lk Pr Pr Pr Lk Lk Lk Pr Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr

UMUR 35 th 25 th 5 th 38 th 24 th 3 th 32 th 3 th 16 th 25 th 35 th 18 th 58 th 3,2 th 18 th 33 th 67 th 28 th 35 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai Satai Lestari Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, suntik kb demam, batuk, pilek demam, batuk sebal2 tangan dan kaki pusing demam pusing, batuk, pilek gatal2 gatal2 kb kb kb

DIAGNOSA KB Suntik Pharingitis Pharingitis Arthritis Tidak Spesifik Anemia : Defisiensi Fe PENYAKIT KARENA BAKTERI Influenza, Virus tidak teridentifikasi Atopic Dermatitis Atopic Dermatitis KB Suntik KB Suntik KB Suntik Gastritis asma/Pharingitis Abses, Furuncle, Carbuncle PENYAKIT PADA SALURAN KENCING Otitis Media Asma Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN depo 3cc Inj neuro, amox, dexa, ctm, gg, pct, b amox, pct, dextro atg, pirox, allu inj.b12 1 amp, hemafort, pct

PENYAKIT B L Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama

03

pct sy, amox sy atg, cotri, ctm, gg ctm, acyclovir, beta salp inj.dipen 1 amp, ctm, acyclovir, dexa inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc pirox, antasid, b.com, Baru gg dextro sy, pct sy asmef, ctm, amox ctm, hct, b6, cotri, scopma kloram tts tlinga, antlgn, pred amox, salbu antasid, alben Baru Baru Baru Baru Baru Baru

Siti 882373959 Susanti 88174462 Jumadi 881692966

20/05/13

kaki kesemutan, batuk, nyeri uluhati

20/05/13 batuk, riwayat asma 20/05/13 terdapat benjolan di kaki kiri 20/05/13 bab nyeri sedikit keluar pusing, nyeri dalm telinga batuk, sesak kembung, cacingan

88

Sudirman 881515833 Selamat 000881846403 Firdaus 0000882353777 Ramlah 881866888

1302

NO 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327

TGL. KUNJUNGAN 20/05/13 20/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13 21/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Darul salam 881978242 Puput 882366928 Rusma Yanti 0000882099999 Sumardi 0000881122476 Salawati 0000882212589 Putri Rahayu 0000881816477 Ibunik 0000882175768 Jainol 0000882213568 Diana 1064122817 Maisah 880962726 Witri 881532055 Julina 1064121862 Arda 882020801 minah 881974225 Susanti 88174462 Saunah 881595742 Felik ezar 882227567 Sapi'e 883346396

JNS KELAMIN Lk Pr Pr Lk Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr Lk Lk

UMUR 36 th 41 th 30 th 51 th 35 th 3,5 th 40 th 55 th 30 th 38 th 7 th 22 th 1,5 th 50 th 3,2 th 56 th 6 th 36 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, pusing, nyeri uluhati pusing, pedih uluhati mengambang, pusing pusing, nyilu2 sakit gigi cacingan suntik kb pusing, tegang tengkuk kb kb demam 3hari, gatal2 pusing, badan lemah diare pusing, nyeri sendi

DIAGNOSA Gastritis Gastritis Hipotensi Rhematoid Arthritis Lain Carries Gigi Ascariasis (cacing Gelang) KB Suntik Hipertensi Primer KB Suntik KB Suntik Typus Perut Anemia : Defisiensi Fe Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Arthritis Tidak Spesifik asma Gastritis Pharingitis Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN pct, antasid pct, antasid antlgn, sf, b comp allo, ibu dexa, amox, ibu

PENYAKIT B L Lama Lama Lama Baru Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru Baru Baru

0706

albendazol, b comp depo 3cc

1601

captopril 25 mg inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc

0102

pct, temaphenicol, ctm, beeta salp inj.b12 1 amp, sf, pct

0105

cotry sy, oralit atg, na.diklo anabion sy, pct, dexa, salbu amox, antasid, rani, ctm, genta amox sy, pct sy dextro sy, vit.c, gg antasid, hemafort

21/05/13 sesak nafas 21/05/13 nyeri uluhati, kaki ta gan sebal, kepala pusing, mata sakit

21/05/13 demam 2hari, batuk, pilek 21/05/13 tidak nafsu makan, nyeri uluhati

NO 328 329

TGL. KUNJUNGAN 21/05/13 21/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Mat Said 000881158768 Halimah 000106412501 Aye 882156227

JNS KELAMIN Lk Pr

UMUR 46 th 50 th

ALAMAT Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, pusing, berkunang2, 80/60 pusing, mengambang Asma

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN Inj neurotropin, antlgn, sf, b comp Inj b12, antlgin, dexa

PENYAKIT B Baru Baru L

Anemia : Defisiensi B 12

330

21/05/13

Pr

60 th

Kemboja

demam, pegal2

Rhematoid Arthritis Lain

pct, b.com, sdexa

Lama

331

22/05/13

Jainal 0000881537039

Lk

40 th

Dusun Besar

Asma

Aminophyline, GG, Cefadroxile

Baru

332

22/05/13

karmilah 0000881168668 Tina 0000882240118 Mat Lahir 0001064120589 Dariana 0000881884179 Hasiah 0000881885722 Ima 0000881817502 Haimi 0000881598475 Katuna 0000882097659 Sumiah 881796262 Ramnah 882001135 Ismail 881909526

Pr

53 th

Kemboja

sesak nafas

Asma

dexa, pehavral, amox

Lama

333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13

Pr Lk Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Lk

25 th 53 th 42 th 23 th 11 th 34 th 45 th 28 th 42 th 50 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

pusing, mngambang, 70/60 pusing, nyeri tulang blakang keluar darah selama 3 bln demam, pusing nyeri ulu hati, pusing suntik kb pusoh nyawe, batuk kb kb nyeri uluhati, nyeri sendi

Hipotensi Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Oligomenorrahea Influenza, Virus tidak teridentifikasi Gastritis KB Suntik Asma KB Suntik KB Suntik Arthritis Tidak Spesifik

ibu, sf antlgn, pirox B 12 inj, sf, antalgn vit k inj,dexa,amox pct, cloram depo 3cc salbu, ctm, gg, dexa inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc pirox, rani

Baru Lama Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama Lama

NO 343 344 345 346 347 348 349 350 351

TGL. KUNJUNGAN 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13 22/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Hariah 881994914 Kamarudin 881520759 Lina 881730494 Rapeah 881536667 Sudirman 881069163 Sauyah 881830438 Fitri 1064115641 Yakop 1064117575 Maryam 000881825681 Asna 881509048

JNS KELAMIN Pr Lk Pr Pr Lk Pr Pr Lk Pr

UMUR 48 th 82 th 24 th 43 th 38 th 55 th 30 th 32 th 25 th

ALAMAT Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai Kemboja Kemboja Tanjung Satai Kemboja Kemboja

TGL. ANAMNESA, GEJALA, MULAI PEMERIKSAAN FISIK, LAB, SAKIT nyeri uluhati, seluruh badan 22/05/13 terasa sakit nyeri uluhati, kepala terasa 22/05/13 mengambang nyeri uluhati, kepala pusing, 22/05/13 gelap mata nyeri uluhati, mengigil malam 22/05/13 hari, badan terasa sakit 20/05/13 sakit bak 3hari batuk, ngilu dalam tulang, kepala pusing, nyeri uluhati, nyeri perut, kepala pusing, nyeri 22/05/13 dada sesak nafas, nyeri uluhati, 22/05/13 badan pegal2 22/05/13 gatal2, 100/80

DIAGNOSA Gastritis Gastritis Gastritis Pharingitis PENYAKIT PADA SALURAN KENCING Gastritis Gastritis Pharingitis Atopic Dermatitis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN antasid, pirox, ctm, b.com antasid, hemafort, pred metro, antasid, ctm amox, pct, ctm Pasang kateter metro, antasid, ctm metro, antasid, ctm amox, pct, ctm ctm, dexa, zalp beta obh, salbu, ctm, inj.dexa 1cc

PENYAKIT B Baru Baru Lama Lama Baru Baru Baru Baru Baru L

352

22/05/13

Pr

53 th

Kemboja

batuk, sesak

Asma

Lama

353

22/05/13

Asnah 881509048 Burhanudin 0000881348207

Pr

53 th

Kemboja

demam, batuk, pusuh

Asma Follow Up Tindakan Operasi Misal Buka Jahitan,

pct, gg, dexa, ctm Antalgin, Cipro, Vitamin C Salbutamol, GG, Cefadroxile

Baru

354

23/05/13

Lk

18 th

Dusun Besar

Lama

355

23/05/13

Galah 0000880876012

Pr

60 th

Dusun Besar

Asma

Lama

356

23/05/13

Abd samad 0000882016593 Ahmad Yani 0000881977015

Lk

35 th

Kemboja

nyilu2,pegal2

Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Asma

antasid, ranitidin,antalgin pirox,allup,dexa inj

Baru

357

23/05/13

Lk

44 th

Kemboja

pusing, sesak nafas

Baru

NO 358 359

TGL. KUNJUNGAN 23/05/13 23/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Rahwa 0000881982235 Muhamad 0000882154798 Sulastini 0000881982595 Eka 0000881837111 Fiah 881796666 Suriani 881465668 Rubiah 881761263 Maiso 1064115584 Uminah 1064115606 Hajijah 880299718 Sahman 1064120861

JNS KELAMIN Pr Lk

UMUR 52 th 53 th

ALAMAT Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, pusing, mengambang nyiliu2, lemah

DIAGNOSA Anemia : Defisiensi B 12 Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Ascariasis (cacing Gelang)

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN antalgn,dexa,ctm sf, antalgn

PENYAKIT B L Lama Baru

360

23/05/13

Lk

13

Kemboja

cacingan

0706

albendazol Inj neuro, pct, b6, b1, sf pct, amoox, gg, ctm antasid, rani

Baru

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 23/05/13 60

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr Lk Lk Lk

17 th 3 th 30 th 56 th 30 th 70 th 45 th 49 th 58 th 70 th 57 th 60 th 15 th 58 th 3 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Kemboja Kemboja Satai Lestari Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja 23/05/13

lemah, lesu, pucat, pusing demam, batuk, pilek nyeri uluhati pusing demam, mulas, mual, ruam merah

Anemia : Defisiensi B 12 Pharingitis Gastritis Hipertensi Primer Abses, Furuncle, Carbuncle Hipertensi Primer penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Abses, Furuncle, Carbuncle Gastritis Rhematoid Arthritis Lain Gastritis/Hipotensi Hipertensi Primer Atopic Dermatitis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Ascariasis (cacing Gelang) 1601 1601 1601

Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru Baru Lama Baru Baru Baru Baru Lama Baru

captrop, pct acyclovir, ctm, pct, b.salisil captrop, ctm, pct, dmp sy ibu, pirox, antasid, ctm Insisi abses, metro, asmef, ctm, cipro metro, antasid, scopma, ctm inj dexa+b12, ibu, allo pct, sf, antsd, ctm captrop 12,5mg, pct, hct ctm, dexa pct, cloram, ceefa

23/05/13 demam, batuk, pilek, pusing 23/05/13 sebal2 pada kaki bawah 23/05/13 ada benjolan di belakang 23/05/13 nyeri perut, sesak nafas pegal2, nyilu dlm tulang pusing, mengambang, nyeri uluhati, 70/50 tenguk tegang, pusing gatl2 demam malam, Batuk, pilek cacingan

Sahbirin 881511434 Asnan 000106120916 Mael 0000880293418 Ba'ah 1064119015 zainal 1064119601 Umar 882014769 Wisnu 881809086

0706

alben

NO 376 377 378 379 380 381 382 383 384

TGL. KUNJUNGAN 23/05/13 23/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Denden 882366028 Tin 881880074 Sudarman 0000882495611 Saliman 0001064120861 Ending 0000881794056 Abu bakar 0001064120714 Said alam 0000882352179 Firdaus 0000882353777 Halimah 000106412501 Salmiah 0000881821888

JNS KELAMIN Lk Pr Lk Pr Pr Lk Lk Lk Pr

UMUR 45 th 43 th 40 th 46 th 48 th 60 th 60 th 28 th 50 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Dusun Besar Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, pusing, pedih uluhati pusing, pedih uluhati

DIAGNOSA Gastritis Gastritis Hipertensi Primer

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN pct, antasid pct, antasid

PENYAKIT B L Lama Lama Baru Baru Baru Baru Baru Baru

1601

Captopril 12.5 mg, Paracetamol allup,pirox,dexa B 12,dexa,pirox pct,ctm,dexa antalgn,sf, B 12 inj amox, salbu

nyilu2, pegal2 nyilu2, pegal2 demam, batuk pusing, mengambang batuk, sesak pusing, mengambang

Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi Anemia : Defisiensi B 12 Asma Anemia : Defisiensi B 12

B 12 inj, dexa,antalgn Baru

385

24/05/13

Pr

53 th

Kemboja

pusing,cacingan

Ascariasis (cacing Gelang)

0706

antalgn

Baru

386

24/05/13

Kamil 0000881821901

Pr

11 th

Kemboja

gatal2

Atopic Dermatitis

ctm,dexa

Baru

387

24/05/13

Suhaini 0000882193601

Pr

28 th

Kemboja

demam, pusing

Influenza, Virus tidak teridentifikasi

pct, b comp,B12 inj

Baru

388

24/05/13

Hasanah 0000881946551 Ribuansyah 0000881946066 Halita 0000881947293

Pr

33 th

Kemboja

demam,pusing

Anemia : Defisiensi B 12

pct, b comp,B12 inj amox,antalgn,dexa,B 12 0706 B comp, albendazol

Baru

389 390

24/05/13 24/05/13

Lk Pr

35 th 6 th

Kemboja Kemboja

sakit gigi cacingan

Carries Gigi/Hipotensi Ascariasis (cacing Gelang)

Baru Baru

NO

TGL. KUNJUNGAN 24/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Hajijah 0000881850453 Siti 0000882268479 Hasimah 0000882265847 Jelimah 0001064119724 Hasiah 0000881801087 Kamariah 0000881840676 Ana 0000881833656 Jamilah 0000881683424 salbiah 881576109 Hendri 881911247 Misnah 881531144 Rahmah 88182777 Noraya 881856505 santo 882226822 Ira setiawan 882227316

JNS KELAMIN Pr

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, filek, batuk mengambang, mata berkunang2 kb pil suntik kb suntik kb suntik kb suntik kb bengkak gusi sebal2 di tangan dan kaki batuk, badan lelah kb kb kb

DIAGNOSA Influenza, Virus tidak teridentifikasi Anemia : Defisiensi B 12 KB Pil KB Suntik KB Suntik KB Suntik KB Suntik Carries Gigi Rhematoid Arthritis Lain Pharingitis kb suntik kb suntik kb suntik Abses, Furuncle, Carbuncle Tumor Jinak : Payudara penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Pharingitis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN amox,pct sy,GG

PENYAKIT B Baru L

391

1,4 th

Kemboja

392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407

24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 154 42

Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr Lk Pr Pr Lk

22 th 32 th 38 th 32 th 35 th 35 th 26 th 50 th 11 th 25 th 34 th 28 th 17 th 28 th 10 th 28 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Satai Lestari

antalgn,ctm< B12 inj depo 3cc pil kombinasi depo 3cc depo 3cc depo 3cc ibu, amox, ctm, dexa atg, pirox, dexa amox, gg, b.com inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc inj.depo 3 cc amox, hemafort amox, asmef, ctm ibu, pct, ctm amox, pct, ctm, inj.bioneuron

Baru Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Lama Baru Baru Baru

24/05/13 ada benjolan di tangan 24/05/13 ada benjolan pada payudara kiri, nyeri, kepala pusing

Selvi 881535903 Junaidi 882019585

24/05/13 tubuh sebal2 24/05/13 demam, batuk, pilek

NO 408

TGL. KUNJUNGAN 24/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Abdullah 882776388 Noridah 0000882068174

JNS KELAMIN Lk

UMUR 33 th

ALAMAT Kemboja

TGL. ANAMNESA, GEJALA, MULAI PEMERIKSAAN FISIK, LAB, SAKIT 24/05/13 gatal2 di seluruh badan

DIAGNOSA Atopic Dermatitis Influenza, Virus tidak teridentifikasi

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN amox, pct, ctm, inj.dexa : dipen 2 amox, pct, ctm

PENYAKIT B L Lama

409

24/05/13

Pr

55 th

Kemboja

batuk, demam, pilek

Baru

410

24/05/13

Taufik 881093619

Lk

8 th

Kemboja

gatal2, korengan

Atopic Dermatitis

ctm, dexa, beta salp

Baru

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423

24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 24/05/13 25/05/13 25/05/13 25/05/13 26/05/13 26/05/13 26/05/13

Siti 882150322 Nati 882037089 Abdul jabar 881304131 Darul salam 881978242 Iskandar 882160053 Endot 881829909 Sakdiyah 881318935 Levi 0000882565312 Terdi 0000881689195 Halimah 882276704 Rais 0000882092891 Suhaiman 0000882324731 Nanisah 0000882349643

Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr Pr Lk Pr Lk Lk Pr

5 th 27 th 53 th 35 th 18 th 70 th 40 th 6 th 7 th 35 th 31 th 15 th 30 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Kemboja Dusun Besar Dusun Besar Dusun Besar

demam, cacingan gatal2 pusing, nyeri uluhati gatal2 pusing, demam, pilek, batuk sesak pusing, pedih uluhati

Ascariasis (cacing Gelang) Abses, Furuncle, Carbuncle Gastritis Abses, Furuncle, Carbuncle Influenza, Virus tidak teridentifikasi Asma Gastritis Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Atopic Dermatitis

0706

pct, b.com,alben ctm, dexa pct, antasid ctm, dexa pct, ctm, dextro salbu, dexa pct, antasid

Baru Lama Lama Lama Lama Baru Lama

0105

Cotrimoxzazole, Zink, Baru B.Comp, Oralit Amoksicillin 500, Baru Salisil Talk inj.depo 3 cc B.Comp, Paracetamol, SF Antasida syrup, Ranitidin GG, Ctm, Prednison, Cefadroxile Lama Lama Baru Lama

kb

kb suntik Anemia : Defisiensi B 12 Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi

NO 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

TGL. KUNJUNGAN 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Riah 0000882032916 Fatmawati 0001064118947 Hariah 0000881874055 Hatijah 0000881866416 Jailun 0000882172438 Halimah 0000881838719 Dwi 0000882053605 Salniah 0000882342257 Zainah 0000881818277 M. Alam 0000882352179 Hairiah 0000881162706 Rustina 0000882086624 Jubaidah 0000882032196 Junaida 0000881977285 Fatmawati 0001064118947 Taibah 0000882051322 Halimah 0000881897646

JNS KELAMIN Lk Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr

UMUR 9 th 42 th 64 th 50 th 47 th 38 th 7 th 36 th 52 th 60 th 44 th 34 th 35 th 45 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, cacingan nyilu2,pegal2 batuk, meriang nyeri ulu hati, pusing nyilu2, pegal2 pusing, sebal2 gatal2 meriang, gemetaran sakit gigi, demam pusing pusing,sesak anafas,kembung pusing,sesak anafas,kembung suntik kb suntik kb

DIAGNOSA Ascariasis (cacing Gelang) Rhematoid Arthritis Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi Gastritis Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Hipotensi Atopic Dermatitis Hipotensi Carries Gigi Hipotensi Gastritis Gastritis KB Suntik KB Suntik

KODE PENYAKIT 0706

PENGOBATAN / TINDAKAN albendazol B12 inj, dexa inj GG, ctm,cloramp antasid, antalgn

PENYAKIT B Baru Baru Baru Baru L

allup,pirox,dexa, B 12 Baru inj antalgn,B 1,Allup ctm, dexa cloramp, B.comp amox,dexa,pct antalgn,B comp antalgn,dexa,antasid antasid,dexa,ctm,rani tidin depo 3cc depo 3cc Baru Baru Baru Baru Baru Lama Lama Lama Lama

438

27/05/13

Pr

42 th

Kemboja

suntik kb

KB Suntik

depo 3cc

Lama

439 440

27/05/13 27/05/13

Pr Pr

35 th 39 th

Kemboja Kemboja

suntik kb suntik kb

KB Suntik KB Suntik

depo 3cc depo 3cc

Lama Lama

NO 441 442 443 444 445 446 447 448 449

TGL. KUNJUNGAN 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Yanto 0000882273306 Sauti 881735253 Anong 881033984 Suhaini 882193601

JNS KELAMIN Lk Pr Pr Pr Lk Pr Pr Pr Pr

UMUR 23 th 4 th 50 th 47 th 27 th 27 th 7 th 45 th 4 th

ALAMAT Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Satai Lestari Tanjung Satai Tanjung Satai Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, demam, batuk, pilek, pusing gatal2 diare badan sakit2, pusing

DIAGNOSA Pharingitis Atopic Dermatitis Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Rhematoid Arthritis Lain Pharingitis penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Penyakit Gizi Lain Gastritis Atopic Dermatitis penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Rhematoid Arthritis Lain Rhematoid Arthritis Lain Pharingitis Influenza, Virus tidak teridentifikasi Anemia : Defisiensi Fe Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN Inj neuro, amox, dexa, ctm, gg, pct, b acyclovir, ctm, pct, acyclovir salp

PENYAKIT B L Lama Lama Lama Baru Baru Lama Baru Baru Baru

0105

cotri, lop, oralit pirox, atg, dexa pct, ctm, pehavral, dextro Inj B12+b1, pirox, ibu, b.com

34 60 24

Apriadi 881418508 Ros 881697172 Riana 881514448 Salmah 881160209 Mariana 881987995

27/05/13 demam, batuk kering 27/05/13 tangan sebal2 27/05/13 tidak mau makan 27/05/13 pusing, nyeri uluhati 27/05/13 korengan di kepala

0999

anabion sy metro, antasid, ctm amox, ctm, gg, dextro ibu, ctm, antasid

450

27/05/13

Asmiah 881364779 Samsudin 0000882086321 Nur Hayati 0000882263349 Mailan 880295319 zaleha 881151129 Erna.w 881808682 Ramlah 881866888

Pr

37 th

Kemboja

27/05/13 sakit di tulang belakang

Baru

451 452 453 454 455 456

27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13 27/05/13

Lk Pr Pr Pr Pr Pr

35 th 38 th 25 th 28 th 28 th 35 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

pegal2, nyilu, pusing pusing, nyilu2 dlm tulang pusing, demam demam, batuk, pilek mengambang kembung, cacingan

ibu, allo antlgn, allo, dexa, b12 pct, b.com ctm, dexa, hidro salp fe, b.com antasid, alben

Baru Baru Baru Baru Baru Baru

457

28/05/13

Yunus 0001064119037

Lk

37 th

Kemboja

batuk

ambroxol,antalgn,pre Baru d

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B Baru L

458

28/05/13

Ba'ah 0001064119015

Pr

60 th

Kemboja

sesak nafas, pusing

Asma

dexa,ctm,antalgn

459 460 461

28/05/13 28/05/13 28/05/13

Mat Jai 0001064120589 Mut 0000881559437 Anggi 0001064119544

Lk Pr Pr

57 th 50 th 10 th

Kemboja Kemboja Kemboja

pusing,nyeri ulu hati kembung, mulas demam,batuk,filek

Gastritis Gastritis Influenza, Virus tidak teridentifikasi

captopril,antasid,ant algn antasid, ranitidin pct, OBH sy, ctm, amox

Baru Baru Baru

462

28/05/13

Riko 0001064119555

Lk

5 th

Kemboja

cacingan, makan kurang

Ascariasis (cacing Gelang)

0706

albendazol, b comp

Baru

463 464 465 466 467 468

28/05/13 28/05/13 28/05/13 28/05/13 28/05/13 28/05/13

Salbiah 0000880310643 Riski rian 0000881944975 Karmila 0000881491948 Atun 881909627 Iwan 882004015 Jaimah 881088219

Pr Pr Pr Pr Lk Pr

40 th 20 th 20 th 45 th 30 th 44 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

suntik kb suntik kb nyeri uluhati, mual, muntah demam, batuk, pilek mual, muntah, demam, sakit perut darah haid banyak

KB Suntik KB Suntik Gastritis Pharingitis Gastritis Meno / Metrorhagia

depo 3cc depo 3cc inj ranitidin, antsd, ranitdin pct, cotri, dextro pct, amox, rani, metoc inj.vit.k, sf, vit.k Baru Baru Baru

Lama Lama Lama

469 470 471 472

28/05/13 28/05/13 28/05/13 28/05/13

Farida 882020068 Sapiah 0000882177309 Nurjanah 881060569 Siti 882150322

Pr Pr Pr Pr

46 th 33 th 35 th 5 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja

demam 3hari, lidah rasa pahit pusing, nyilu dlm tulang demam, batuk demam, cacingan

Typus Perut Rhematoid Arthritis Lain Influenza, Virus tidak teridentifikasi Ascariasis (cacing Gelang)

0102

pct, thiamphenicol Inj dexa, allo, antlgin gg, pct, ampi

Baru Baru Baru Baru

0706

pct, b.com,alben

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN Captopril 12.5 mg, Paracetamol cotri, metro sf, B comp, antalgn antalgin

PENYAKIT B L Lama

473

29/05/13

Adaniah 0000882538042 Husman 0000881576526 Asnah 0000881509048 Wadaniah 0001064120815 Widiasari 0000881934344 Wadaniah 0001064120815 Hasiah 0000882011294 Saleh 0000881787036 Agus 0000882002114 19501 Mat amin 881694213 Jaleha 881734432 Dahlena 881735736 360 2 225 28 Ali 888431937 juliana 88152626 Kamis 1064116721 Tiamah 861698994

Pr

51 th

Dusun Besar

Hipertensi Primer Diare dan Gastroenteritis Non Spesifik Hipotensi Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain Penyakit saluran Kencing lain-lain KB Suntik KB Suntik Atopic Dermatitis Anemia : Defisiensi B 12 penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Penyakit Gusi dan Jaringan Periodental Penyakit Gizi Lain penyakit otot dan Jaringan Pengikat Lain Anemia : Defisiensi B 12 Hipertensi Primer Pharingitis

1601

474 475 476

29/05/13 29/05/13 29/05/13

Lk Pr Pr

42 th 50 th 42 th

Kemboja Kemboja Kemboja

BAB mulas gemetaran, pusing pusing TD: 130/80

0105

Baru Lama Baru

477

29/05/13

Pr

8 th

Kemboja

kencing sakit

amox sy,B 1, dexa

Baru

478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488

29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13

Pr Pr Lk Lk Lk Pr Pr Lk Pr Lk Pr

42 th 40 th 25 th 28 th 67 th 31 th 11 th 48 th 34 th 53 th 42 th

Kemboja Kemboja Kemboja Kemboja Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai Tanjung Satai 29/05/13

suntik kb suntik kb gatal2 kulit lemah, lesu, pucat, pusing ngambang, sakit sebal2, sejuk seluruh tubuh

depo 3cc depo 3cc ctm, dexa Inj neuro, pct, b6, b1, sf inj. B12 1 amp, pirox, Baru ibu, b.com, hemafort amox, ctm, dexa 0999 anabion sy inj.bioneuron 2 cc, ibu, ctm, pehavral inj.bioneuron 2 cc, pehavral, ctm, pct, 1601 captrop, nifedipine, ctm, salbu amox, pct, ctm, ambrox Baru Baru Baru Baru Baru

Lama Lama Lama Lama

29/05/13 gusi bengak 29/05/13 tidak nafsu makan 29/05/13 kepala sakit 29/05/13 badan meriang 29/05/13 sesak nafas, mata kabur, tenguk tegang

Lama

29/05/13 kepala sakit mengambang

NO 489 490 491 492 493 494

TGL. KUNJUNGAN 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 29/05/13 30/05/13

NO. REGISTER 37 28301

NAMA PENDERITA Misnah 1064115461 Baizuri 881520693 Mat Awal 0000881741856 Pesah 881094969 Erna.w 881808682 Galah 0000880876012 Muhammad 0000880873514 Mohan 0000882100664 Saminan 882175578

JNS KELAMIN Pr Lk Lk Pr Pr Pr

UMUR 22 th 82 th 47 th 45 th 28 th 60 th

ALAMAT Tanjung Satai Tanjung Satai Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar

TGL. ANAMNESA, GEJALA, MULAI PEMERIKSAAN FISIK, LAB, SAKIT 29/05/13 demam, kepala pusing 29/05/13 mengigil, ngilu2 di seluruh tubuh, sesak batuk, pusing, ngilu2, 90/70 pegal2, ngilu tulang mengambang

DIAGNOSA Pharingitis asma Influenza, Virus tidak teridentifikasi Rhematoid Arthritis Lain Anemia : Defisiensi Fe Asma

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN amox, pct, ctm, ambrox inj.bioneuron 2 cc, pehavral, ctm, salbu, amox, ctm, dexa, ibu pirox, allo,b1 Inj B12, fe, b.com Aminophyline, GG, Ctm ,Cefadroxile

PENYAKIT B Baru Baru Baru Baru Baru Lama L

495

30/05/13

Lk

54 th

Dusun Besar

Rhematoid Arthritis Lain

Piroxicam, Baru Prednison, Ibuprofen SF, B.Comp, Paracetamol Nebu(ventolin), salbu, pred, ctm salbu, pred, ctm pct, gg, amox, ctm antasid, b6 0706 alben B.Comp pct sy, vit.c, ctm 1601 captrop, pirox, ibu, ctm Baru Baru Baru Baru Baru Baru Lama

496 497

30/05/13 30/05/13

Lk Lk

17 th 56 th

Dusun Besar Satai Lestari 30/05/13 sesak nafas

Anemia : Defisiensi B 12 asma

498 499 500 501 502 503 504 505

30/05/13 30/05/13 30/05/13 30/05/13 31/05/13 31/05/13 31/05/13 31/05/13 26401 40001

mainah 882276028 Hajisah 0000881775617 Rohana 1064120354 Wisnu 881809086 Ahmad Yani 0000882331628 Aditya 1064117316 Abdul.h 882490588 Widia 0000881162965

Pr Pr Pr Lk Lk Lk Lk Pr

52 th 42 th 23 th 3 th 28 th 3 th 45 th 7 th

Satai Lestari Kemboja Kemboja Kemboja Dusun Besar Tanjung Satai Tanjung Satai Kemboja

30/05/13 sesak nafas pusing, batuk, pilek kembung, pedih uluhati, makan kurang mau cacingan

asma Influenza, Virus tidak teridentifikasi Gastritis Ascariasis (cacing Gelang) Penyakit Otot dan Jaringan Pengikat Lain

Baru Lama

31/05/13 demam, sakit nelan, pusing 31/05/13 pinggang ngilu2, pusing sesak nafas, pusing

Tonsilitis/Pharingitis Hipertensi Primer Asma

Inj dexa, antlgn, dexa Baru

NO 506 507

TGL. KUNJUNGAN 31/05/13 31/05/13

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA Desi 1064120062 Ramlah 881866888

JNS KELAMIN Pr Pr

UMUR 17 th 35 th

ALAMAT Kemboja Kemboja

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB, sakit mulut kembung, cacingan

DIAGNOSA Stomatitis Termasuk pada Bibir dan Mukosa Mulut Gastritis

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN dexa, vit.c antasid, alben

PENYAKIT B Baru Baru L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L

NO

TGL. KUNJUNGAN

NO. REGISTER

NAMA PENDERITA

JNS KELAMIN

UMUR

ALAMAT

TGL. MULAI SAKIT

ANAMNESA, GEJALA, PEMERIKSAAN FISIK, LAB,

DIAGNOSA

KODE PENYAKIT

PENGOBATAN / TINDAKAN

PENYAKIT B L