Anda di halaman 1dari 4

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN SIDANG 2013/2014 SEMESTER 1

PPK 211
MASALAH PEMBELAJARAN

BINCANGKAN INTERVENSI TINGKAHLAKU SERTA TEKNIK TEKNIK YANG DIGUNAKAN DALAM INTERVENSI TERSEBUT

PENSYARAH : DR ZAINUDIN BIN HAJI MOHD ISA NAMA :Muhamad Azeem Fiqri Bin Ruslan Mohammad Aidil Adrie Bin Abdul Razak Mohammad Fazreen Bin Mohd Jamal [117694] [117685] [117689]

BIODATA AHLI AHLI KUMPULAN

Nama : Muhamad Azeem Fiqri Bin Ruslan No Ic : 921001 07 5853 Matrik: 117694

Nama : Mohammad Aidil Adrie Bin Abdul Razak No Ic : 921102-08-6463 Matrik: 117685

Nama : Mohammad Fazreen Bin Mohd Jamal No Ic : 920528-02-5137 Matrik: 117689

ISI KANDUNGAN

PERKARA

M/S

1. PENGHARGAAN

2. PENGENALAN KURSUS

3. DEFINISI INDUKSI SET

4. TUJUAN INDUKSI SET 5. CIRI CIRI INDUKSI SET

6. KESAN INDUKSI SET

7. RANCANGAN PENGAJARAN PERTAMA

8-9 10 11 12 14 15 16

8. RANCANGAN PENGAJARAN KEDUA

9. TUGASAN ESEI

10.LAMPIRAN

11.KESIMPULAN

17

12.RUJUKAN

18