Anda di halaman 1dari 10

Muslim Mustapa

Berlaku pada 17 Ramadhan 2H Tentera muslimin


313 orang, 70 ekor unta, 2 ekor kuda

Tentera musyrikin Mekah


1000 orang, 100 ekor kuda, enam ratus baju besi,

menyembeli 9-10 ekor unta sehari


Tentera Islam yang syahid 14 orang Tentera Musyrikin Mekah yang terbunuh 24 pemuka Quraisy dan 70 lebih orang ditawan

Kematian Abu Lahab Cubaan membunuh Rasulullah Abdullah bin Ubai dan pengikutnya memeluk Islam Orang-orang yahudi menzahir kebencian terhadap orang Islam Berlaku peperangan Bani Qainuqa

Tinggal di dalam Madinah Pemimpin mereka Kab bin Al Asyraf Mempunyai kemahiran membuat peralatan perang Mempunyai 700 perajurit perang Merasakan diri mereka paling kuat diantara yahudi lain

Kisah Rasulullah mengumpulkan yahudi setelah Perang Badar Kisah seorang pemimpin tua yahudi Syas bin Qais menyuruh seorang pemuda yahudi pergi ke tempat berkumpul orang Aus dan Khazraj Kisah pembunuhan Kab Al Asyraf Kisah seorang Muslimah yang dimalukan di pasar Bani Qainuqa

Persiapan oleh musyrikin Mekah telah bermula semenjak dari kekalahan mereka di Badr Setelah genap setahun, persiapan mereka sudah benar-benar mantap:
3000 tentera (wanita 15 org) 3000 unta 200 kuda

700 org berbaju besi

Shafwan bin Umayyah mengetuai rombongan dagang ke syam Umat Islam mengetahui perkara ini Rasulullah menghantar unit Zaid bin Harithah Berjaya merampas harta dan Shufyan tidak mampu lawan dan melarikan diri Menyebabkan arab Quraisy marah

Al Abbas menjadi spy di Mekah dan memberi segala maklumat kepada Rasulullah Setiap hari ada sahabat yang menjaga Rasulullah Setiap pintu Madinah dikawal oleh tentera Muslim Mesyuarat sahabat bersama Rasulullah berkenaan strategi perang

Rasulullah membahagi kepada tiga kelompok


Muhajirin diketuai oleh Musab b Umair Aus diketuai oleh Usaid b Hudhair Khazraj Al Hubab bin Al Munzir

Terdiri dari 1000 orang 100 baju besi dan 50 ekor kuda