Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan kepadatan penanaman awal sel inokulasi sel


alga dan Rotifer
a. Chorella sp.
Kepadatan awal

= 18,67 x 106 sel/ml

Kepadatan yang diinginkan

= 30 ml x (5 x 104 sel/ml)
= 15 x 105 sel

Chorella sp. yang dibutuhkan

= 0,08 ml (dari stock)

b. Skeletonema costatum
Kepadatan awal

= 13,67 x 104 sel/ml

Kepadatan yang diinginkan

= 30 ml x (2 x 104 sel/ml)
= 6 x 105 sel

Skeletonema costatum yang dibutuhkan = 4,38 ml (dari stock)


c. Rotifer
Kepadatan awal

= 240 individu/ml

Kepadatan yang diinginkan

= 300 ml x (25 individu/ml)


= 7500 individu

Rotifer yang dibutuhkan

= 36,23 ml (dari stock)

Lampiran 2. Perhitung EP, HP, dan HR


a. Perhitungan EP
1. EP jam ke-11 =

14
25708

= 5.45 x 10-4

2. EP jam ke-12 =

102
25708

= 3.96 x 10-3

3. EP jam ke-13 =

125
25708

= 4.86 x 10-3

4. EP jam ke-14 =

171
25708

= 6.65 x 10-3

5. EP jam ke-15 =

209
25708

= 8.1 x 10-3

6. EP jam ke-16 =

246
25708

= 9.5 x 10-3

b. Perhitungan HP
1. HP jam ke-11 = (

14
x 100) x 100% = 5.44%
25708

2. HP jam ke-12 = (

102
x 100) x 100% = 39.6%
25708

3. HP jam ke-13 = (

125
x 100) x 100% = 48.6%
25708

4. HP jam ke-14 = (

171
x 100) x 100% = 66.5%
25708

5. HP jam ke-15 = (

209
x 100) x 100% = 81%
25708

6. HP jam ke-16 = (

246
x 100) x 100% = 95%
25708

c. Perhitungan HR
HR=

14 + 102 + 125 + 171 + 209 + 246


16

= 54.18

Lampiran 3. Perhitungan pakan rotifer

Hari-1 =

150 x106
4 x107

= 3.75 ml

Hari-2 =

(150 + 3.75) x10 6


44 x10 6

= 3.49 ml

Hari-3 =

(153.75 + 3.49) x1.5 x106


45.2 x10 6

= 5.2 ml

Hari-4 =

(157.24 + 5.2) x1.5 x106


38.68 x106

= 6.3 ml

Lampiran 4. Dokumentasi pengamatan Rotifer, Chlorella, Skeletonema


dan Artemia
a. Pengamatan Artemia

b. Pengamatan Chlorella

c. Pengamatan Rotifer

d. Pengamatan Skeletonema

Lampiran 5. Gambar kultur Chlorella, Skeletonema, dan Rotifer


No
1

Chlorella sp

Gambar
Skeletonema costatum

Rotifer