Anda di halaman 1dari 1

No*+'e A$E##I"O

Edad ireccin, Ciudad, ,as &pto - Casa )el * xxxxxxxxxxxxxxx Escriba No*+'e A$E##I"O un texto en no ms de 3 lineas. Elabore una pequea introducin de su perfil, Email aqu * xxxxxxxxxxxxx.xxx.com Cualidades Empresa !Ciudad-,as# y motivacin para obtener el trabajo al que postula. e esta manera le dar una idea Car/o e entrada al reclutador, con respecto a su perfil. !"pcional#. )el0fono * xxxxxxxxxxx E-mail * xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.com No*+'e A$E##I"O Empresa !Ciudad-,as# Car/o )el0fono * xxxxxxxxxxx E-mail * xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.com Ao Ttulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad - Pas

Intitul- )el t'a+a.o po' cual uste) est/ postulan)o

No*+'e A$E##I"O Ao Ttulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Empresa !Ciudad-,as# E%T0"IO% Ciudad Pas $niversidad o institucin Car/o )el0fono * xxxxxxxxxxx E-mail * xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.com Ao Ttulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ciudad - Pas Idiomas: $niversidad o institucin Espaol: %atal Ingles: &van'ado XXXXX: xxxxxx

$niversidad o institucin

Programas manejados: (ord, Excel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No*+'e A$E##I"O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx $a'entesco 1(iu)a)-$as2

"cupacin )el0fono * xxxxxxxxxxx E-mail * xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.com No*+'e A$E##I"O $a'entesco 1(iu)a)-$as2 Oct. - Junio 2012 NOM !E "E #A EM$!E%A& %ecto' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "cupacin )el0fono * xxxxxxxxxxx Bogot, Colombie (a'go ocupa)o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail * xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.com EX$E!IEN(IA #A reali'adas* O!A# )areas

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOM !E "E #A EM$!E%A& %ecto' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos, Proyectos Humanitarios xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ciudad, Pas (a'go ocupa)o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx )areas reali'adas* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx- xxx 2011

Deportes Hobbies: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx- xxx 2010

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOM !E "E #A EM$!E%A& %ecto' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ciudad, Pas (a'go ocupa)o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )areas reali'adas* +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

!E,E!EN(IA% #A O!A#E% !E,E!EN(IA% $E!%ONA#E% ,O!MA(IONE% A"I(IONA#E% E INTE!E%E%