Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .......... Umur : .......... Pekerjaan : .......... Alamat : ..........

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada :

Nama : .......... Umur : .......... Pekerjaan : .......... Alamat : .......... Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. ----- KHUSUS ----Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas tanah-tanah yang terdaftar dalam Buku Leter C Nomor .........., Persil .........., Kelas .........., seluas .........., m2 (.......... meter persegi), terletak di Desa .........., Kecamatan .........., Kota .........., tertulis atas nama .......... Menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut dan atau surat-surat yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Pelepasan Hak atas tanah tersebut. Menerima uang dan menandatangani kuitansi hasil Pelepasan Hak atas tanah tersebut.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sesungguhnya dengan maksud baik, serta tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

..........

..........

Dikuatkan oleh Camat ..........

Diketahui dan dibenarkan oleh: Kepala Desa/Lurah ..........

..........

..........