Anda di halaman 1dari 19

Konsep Kualiti Pendidik

Mengikut Kamus Dewan :


Kualiti : Darjah kecemerlangan

biasanya yang tinggi, mutu, nilai, taraf, standard. Pendidik : Orang yang mendidik, guru

Kualiti Guru
Memahami etika sebenar sebagai seorang guru.

Profesionalisme guru adalah kunci kepada peningkatan kualiti proses dan hasilnya. Guru perlu menunjukkan disiplin dan tingkah laku sebagai seorang guru profesional. Guru perlu bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.

Sambungan kualiti guru.


Mempunyai kesedaran diri dan faham kendiri.

KKesedaran dan fahaman terhadap kendiri menjadi dasar kepada kebijaksanaan dan hemah dalam kepimpinan. Terdapat juga individu yg kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap, kehendak dan dorongan yang cukup kuat dan dapat mengatasi sebarang halangan yg mereka hadapi dgn jayanya.

Sambungan kualiti guru


Tahu menilai pelajar dan tahu menilai diri

Menjadi seorang guru yang proaktif dan mampu untuk duduk bergandingan dengan sesiapa sahaja.
Membina kredibiliti sebagai seorang guru yang layak

diteladan

Mempunyai sifat dan ciri-ciri unggul sebagai penyampai ilmu, sebagai penyemai nilai luhur, pembimbing, penunjuk ajar

Profesionalisme boleh dikaitkan dengan darjat,

martabat atau prestij dan kedudukan sosial yang tinggi dan dilihat sebagai elit, diingini dan dikagumi.
Profesionalisma dalam prasekolah iaitu untuk

menyediakan program ke arah perkembangan kanakkanak.

Piawai yang ditetapkan NAEYC


1. Mempromosi perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran mereka. 2. Membina kekeluargaan dan hubungan komuniti. 3. Membuat pemerhatian dan mendokumentasikan bentuk sokongan yang diberikan kepada kanak-kanak. 4. Menitikberatkan aspek pengajaran dan pembelajaran
hubungkaitkan kanak-kanak dan keluarga menggunakan perkembangan pendekatan yang berkesan memahami isi kandungan dalam pendidikan awal kanak-

kanak membina kurikulum yang bermakna

Sambungan.
5. Hubungkaitkan kanak-kanak dan keluarga 6. Menggunakan perkembangan pendekatan yang berkesan. 7. Memahami isi kandungan dalam pendidikan awal kanak-kanak

Guru Prasekolah yang profesional perlu menguasai perkara berikut:


Memahami ilmu pengetahuan yang mendalam tentang

perkembangan kanak-kanak dan mengaplikasinya kepada kanak-kanak dalam amalan seharian. Pemerhatian dan membuat penilaian ke atas tingkah laku kanak=kanak. Menstabilkan dan memperkukuhkan keselamatan dan persekitaran yang selamat dan sihat untuk kanak-kanak. Merancang dan melaksanakan kurikulum berdasarkan perkembangan kanak-kanak termasuklah sosial, emosi, intrlrk dan kecekapan fizikal.

Sambungan
Menjalin hubungan yang mesra dengan kanak-kanak

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Menyediakan dan mengharmonikan hubungan keluarga. Mengenali kanak-kanak serta memahami cara terbaik dalam kontek keluarga, budaya dan masyarakat mereka. Memahami profesion dan melaksanakan komitmen yang tinggi dan terbaik.

KATEGORI PERKEMBANGAN PROFESIONAL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


1.

Memberikan komitment yang tinggi kepada profesion:


meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang

pendidikan awal kanak-kanak. Melengkapkan diri dalam program latihan pendidikan awal kanak-kanak. Melengkapkan perkhidmatan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.

2. Berkelakuan mengikut etika terhadap kanak-kanak,

keluarga mereka dan kaki tangan yang terlibat:


menghormati semua orang menunjukkan keperihatinan kepada semua kanak-

kanak menghormati hal-hal peribadi.

3. Terus memperbaiki diri ke arah perkembangan

profesional
mengikuti kursus dari masa ke semasa melibatkan diri dalam organisasi profesional dan

membaca penerbitan mewujudkan jaringan perhubungan dengan institusi terlibat dengan pendidikan awal kanak-kanak memberi sumbangan yang bernilai kepada pendidikan awal kanak-kanak.

NILAI-NILAI PROFESIONAL
1.

BERILMU

Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mengcukupi. Setiap anggota sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran sedia ada. Menghasilkan perkhidmatan yang efisien dan efektif.

NILAI-NILAI PROFESIONAL
2- KREATIF DAN INOVATIF Menggalakkan penyertaan yg lebih gigih oleh anggota organisasi untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah dalam organisasi. 3- BERINTEGRITI Dikaitkan dgn nilai-nilai amanah, jujur dan kebolehpercayaan. Sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan utk kepentingan diri sendiri. Sebarang tugas dilaksanakan dgn penuh ketulusan hati. Menggunakan kuasa dgn adil dan saksama.

NILAI-NILAI PROFESIONAL
4. KEJUJURAN INTELEKTUAL Jujur dalam mentadbir segala dasar. Melaksanakan segala program serta projek kerajaan. Iklas semasa memberi pendapat dan nasihat tanpa menyembunyikan maklumat penting.
5. AKAUNTABILITI Tanggung jawab melaksanakan tugas yang diserahkan. Memastikan pencapaian objektif dan matlamat tugas2 tersebut. Mengikut peraturan yg ditetapkan, undang2 yang berkuatkuasa, prosedur dan arahan. Perlulah cekap dan mengutamakan sikap berhati-hati dan cermat. Memastikan tidak ada pembaziran yg menjejaskan penhhunaan sumber-sumber.

NILAI-NILAI PROFESIONAL
6. BERKECUALI Tanpa membawa apa-apa bentuk tekanan luar berhubung dgn sesuatu tuntutan yg berkaitan dgn tugas awamnya. Bersedia dan berusaha dgn bersungguh-sungguh melaksanakan semua dasar, program dan aktiviti yg telah direncanakan oleh kerajaan 7. KEPIMPINAN Memiliki ciri-ciri kepimpinan yg berkesan. Berupaya mendorong, merangsang, membangun serata mengembeling sepenuh tenaga kerja, kepakaran dan peralatan yg ada bg mencapai matlamat yg telah ditetapkan.

NILAI-NILAI PROFESIONAL
8. BEKERJASAMA

Budaya antara jabatan dlam melaksanakan objektif. Setiap anggota PA tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dgn berkesan secara bersendirian. Kerjasama dari semua peringkat perkhidmatan amat diperlukan

KEPENTINGAN PROFESIONALIME PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak berkembang disebabkan oleh:
meningkatnya jumlah ibu bapa yang bekerja. kanak-kanak yang berisiko tinggi (children at risk).

kanakkanak yang bekeperluan khas


banyak pihak yang menyedari bahawa permintaan

terhadap keperluan penjagaan kanak-kanak peringkat awal kanak-kanak semakin penting.