NAMA : NURUL HUSNA NIM : 4123121046

KELAS : FISIKA DIK A 2012

Rangkaian Setara Transistor
fungsi Jenis Rangkaian Setara T Terdapat    Hambatan masukan ( Hambatan ( Rangkaian untuk gerbang digunakan Penguat basis ditanahkan Rangkaian Setara Thevenin fungsi Untuk masukan Rangkaian Setara Norton fungsi Untuk keluaran setara 2 ) keluar Jika hambatan masukan dan keluaran, keduanya tidak besar Jika hambatan masukan dan keluaran, keduanya bernilai besar  Rangkaian Setara Z menggunakan Rangkaian Thevenin kondisi Rangkaian Setara Y menggunakan Rangkaian Norton kondisi  Hubungan parameter-h basis Rangkaian Setara h terdapat

Untuk memudahkan perhitungan pada rangkaian elektronik

ditanahkan dengan rangkaian setara –T Parameter –h dan lengkung ciri menggunakan

piranti