Anda di halaman 1dari 3

Rumus Kimia/Rumus Molekul Zat-zat Sekitar Kita

Nama Zat/ Benda Rumus Kimia Keterangan

Air Air Kapur Air raksa Amonia/ Amoniak Asam amino Asam Askor!at Asam %en&oat Asam (olat Asam (os+at Asam Kar!onat Asam .aktat Asam 0alat Asam Nitrat Asam Oskalat Asam 2alisilat Asam 2itrat Aspirin %auksit %elerang %en&ena %esi %oraks Cuka 7mas 7s Kering

H2O Ca(OH)2 Hg NH3 C2H5NO2 C"H#O" C'H"O2 atau C"H5COOH C)*H)*N'O" H3,OH2CO3 C3H"O3 C-H"O5 HNO3 H2C2OC'H"O3 C"H#O' C*H#OAl2O342H2O 2 C"H" (e Na2%-O'5)6H2O CH3COOH Au CO2(s)

Air Kalsium Hidroksida Raksa (Hidragyrum) Amonia Asam 2-aminoetanoat ( enis asam amino dasar) Asam Askor!at ($itamin C) Asam %en&oat Asam (olat Asam (os+at Asam Kar!onat asam 2/idroksipropanoat %iasa terdapat di %ua/ Apel 1ntuk pem!uatan !a/an peledak nama lainnya asam etanadioat o!at kulit dan era3at !anyak terkandung dalam !ua/ eruk o!at analgesik !elerang %e&ena (erum natrium tetra!orat deka/idrat Asam Asetat Aurum Kar!on 8ioksida

(ormalin (ruktosa 9aram 8apur 9aram :nggris 9lukosa Hidrogen :ntan Ka+ein kalsium kar!onat Kaporit Kapur Kar!o/idrat kloro+orm .emak 0etana 0inyak ;ana/ 029 (0onosodium 9lutamat) Natrium %en&oat O&on ,erak ,rotein 2oda Api 2oda Kue 2odium 2ukrosa ;a3as ;em!aga 1rea

H2CO C"H)2O" NaCl 0g2O-4'H2O C"H)2O" H2 C"6 C#H)6N#O2 CaCO3 Ca(ClO)2 CaCO3 (CH2O)n CHCl3 C)'H33COOH CHCnH2n<2= dengan #>n>)5 C5H#NNaOC"H5COONa O3 Ag NH2?CH2CO2H NaOH NaHCO3 Na C)2H22O)) KAl(2O-)25)2H2O Cu (NH2)2CO

Kering (ormalde/ida merupakan senya3a isomer dari glukosa Natrium Klorida merupakan Alotrop dari Kar!on !anyak terdapat dalam kopi !a/an pem!uatan pasta gigi disin+ektan Kalsium Kar!onat monomer kar!o/idrat %a/an ,em!ius Asam oleat ( enis asam lemak) 0etana senya3a alkana %a/an ,enyedap %a/an ,enga3et Argentum 9lisin ( enis asam amino seder/ana) dise!ut uga soda kaustik Natrium (nama lain sodium) pem!unu/ kuman Cuprum 1rea

$itamin C

C"H#O"

@ Asam askor!at