Anda di halaman 1dari 54

Topik 1 - Nombor ke 1000 - Menurut Shulman (1986), guru-guru perlu menguasai dua jenis pengetahuan: (a) pengetahuan kandungan

subjek yang terlibat (b) Cara-cara mewakili perkara/ subjek yang menjadikan ia memudahkan kefahaman murid-murid. Nombor Nominal Penerangan Pada nama sahaja. Nombor wujud sebagai nama pada alamat rumah dan jersi sukan. Sebagai contoh: Digit tunggal 1 pada jersi bola sepak yang merupakan jersi yang sering dipakai oleh penjaga gol. Kombinasi huruf dan nombor seperti ADT 4448 pada nombor plat kereta adalah tag untuk identifikasi / penetapan. Ordinal Nombor yang menunjukkan kedudukan relatif dalam satu kumpulan. Ia dapat mengenal pasti lokasi objek dalam urutan. Sebagai contoh: Ridzuan adalah pertama dalam kelas; Isnin adalah hari sekolah pertama mingguan dalam danyak negeri di Malaysia. Kardinal Nombor yang menyatakan kuantiti, cth: 1, 2, 3 Nombor kardinal adalah nombor yang menyatakan berapa banyak objek dalam satu set. Sebagai contoh: Wei Jian mempunyai empat pensel dan dua pen; Jarak antara Ipoh dan Kuala Lumpur adalah kira-kira 196 km. -Gelman dan Gallistel (1978) mengenal pasti lima rasional prinsip pengiraan seperti: Prinsip Rasional Counting Penjelasan The abstraction principle Menyatakan bahawa mana-mana koleksi objek sebenar (Prinsip Idea Abstrak) atau imaginasi boleh dikira. The stable-order principle Bermakna bahawa nombor yang dikira disusun dalam (Turutan Stabil) urutan itu dan tidak berubah. The one-to-one principle Memerlukan berdetik di luar item dalam set, supaya satu (Prinsip Padanan Satu ke dan hanya satu nombor yang diberikan kepada setiap Satu) perkara dikira. The one-to-one principle Menyatakan bahawa turutan di mana item yang dikira (Prinsip Tidak Berkaitan adalah tidak relevan. Turutan) The cardinal principle Memberi kepentingan khas untuk nombor terakhir dikira (Prinsip Kardinal) kerana ia bukan sahaja item terakhir dikira dalam set tetapi juga jumlah item dalam set. Ia menyatakan bahawa berapa banyak yang ada dalam satu set. -Gelman dan Gallistel (1978) juga mengenal pasti beberapa kesilapan mengira biasa yang dilakukan oleh kanak-kanak seperti yang disenaraikan di bawah: (a) kanak-kanak boleh membuat satu kesilapan penyelarasan apabila perhitungan itu tidak dimulakan sehingga selepas item pertama telah disentuh, menyebabkan kiraan di bawah, atau apabila pengiraan itu berterusan selepas item akhir telah disentuh, menyebabkan lebih-kiraan. (b) kanak-kanak boleh membuat kesilapan ketinggalan apabila satu atau lebih item tertinggal. (c) kanak-kanak boleh membuat kesilapan dua kiraan dengan mengira satu atau lebih item lebih daripada sekali. (d) Kanak-kanak boleh menggunakan urutan mengira aneh seperti satu, dua empat, tujuh, lapan, sepuluh.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.3.1 Mengira, Membaca dan Menulis Nombor Berikut adalah beberapa aktiviti-aktiviti yang anda boleh menjalankan pengajaran Mengira, membaca dan menulis nombor. Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk mengenali angka 1000 dan - Mengira, membaca dan menulis angka 1000. Bahan-bahan: - Kad indeks - Kertas tulis bersih Prosedur: 1. Ambil sepuluh pasangan kad indeks dan membuat satu set kad yang mempunyai padanan antara angka dan kad set. Contoh:

2. Membentuk pasangan murid-murid di dalam kelas. 3. Menyusun kad menghadap ke bawah dalam 4 x 5 array. 4. Setiap murid bertukar lebih dua kad pada satu masa. 5. Apabila memadankan kad, murid mesti membaca angka dan mengira set objek pada kad. Murid mendapat kedua-dua kad. 6. Jika tidak sepadan, kad dikembalikan ke tempat-tempat mereka. 7. Kemudian, murid seterusnya bertukar pasangan kad yang baru. 8. Selepas semua kad dibuka, murid yang memiliki kad nombor atau bilangan tertinggi adalah pemenang. 9. Guru merumuskan pelajaran dengan memaparkan semua kad pada papan dan membolehkan seluruh kelas untuk mengira objek dan membaca angka yang dipaparkan. 1.3.2 Nilai Tempat Berikut adalah beberapa aktiviti-aktiviti yang anda boleh aplikasikaanya dalam nilai tempat. Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk mengenali angka ke 1000; - Untuk mengenali tempat bagi angka ke1000 - Membahagikan / Mengurai nombor ke dalam ratusan, puluhan dan sa - Untuk menyusun semula ratusan, puluhan dan sa ke dalam nombor / yang menjadi nombor. Bahan-bahan: - pen Marker - kertas tulis bersih dan tebal Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang. 2. Menunjukkan contoh nombor penambah kepada kelas seperti yang ditunjukkan di bawah:

3. Jelaskan kepada murid-murid bahawa sementara 583 mempunyai 5 di tempat ratusan, 8 di tempat puluhan dan 3 di tempat sa, ia juga boleh ditunjukkan dengan 58 puluhan dan 3 sa atau hanya 583 sa. Kesedaran tentang aspek ini nombor adalah penting untuk perkembaganan operasi algoritma terhadap nombor bulat. 4. Berikan kertas kepada setiap murid dalam kumpulan dan mereka melakukan beberapa penambah. 5. Murid menerangkan kepada satu sama lain nombor/ bilangan penambah mereka. 6. Guru merumuskan pelajaran tentang nilai tempat. 1.3 Membanding Dan Menyusun Nombor Berikut adalah beberapa aktiviti-aktiviti yang anda boleh menjalankan untuk membandingkan dan menyusun nombor. Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk mengenali angka ke 1000. - Untuk mengenali nilai tempat bagi angka untuk ke 1000. - Untuk membandingkan dua atau lebih nombor kurang daripada 1000. - Untuk meletakkan nombor dalam turutan pada garis nombor. Bahan-bahan: - Kad angka (0 9) - Pensel dan pemadam - Kertas bertulis - Garis nombor dengan dua kedudukan, empat kedudukan dan enam kedudukan ditandakan Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang. 2. Berikan setiap kumpulan satu beg mengandungi bahan-bahan di atas. 3. Melantik seorang murid dalam kumpulan yang menjadi perakam. 4. Setiap murid memungut kad angka dan memaparkan ia di atas meja. 5. Murid-murid dalam kumpulan berbincang untuk membentuk seberapa banyak tiga digit nombor yang berlainan yangbermungkinan dengan menggunakan kad angka. Cth: Untuk kad 6, 4 dan 9 dikeluarkan, berikut adalah tiga digit angka yang boleh dibentuk.

6. Perakam menuliskan semua enam tiga-digit nombor yang terbentuk. 7. Murid-murid membandingkan dua nombor secara individu, menyusun dan menulis nombor pada garis nombor dua kedudukan. Contoh:

8. Murid-murid membandingkan empat nombor dalam pasangan, menyusun dan menulis nombor pada garis nombor empat kedudukan. Contoh: 9. Membolehkan murid-murid untuk berbincang dan menulis nombor pada garis nombor empat kedudukan. 10. Kemudian, murid membandingkan enam nombor dalam kumpulan. Selepas perbincangan, perakam menyusun dan menulis nombor nombor pada garis nombor dengan enam kedudukan dalam urutan. Contoh: 11. Guru merumuskan pelajaran tentang membandingkan dua atau lebih nombor dan menyusun nombor pada garis nombor. Topik 2 : Penambahan Dan Penolakan Dalam Lingkungan 1000 (a) Penambahan tanpa berkumpul semula (without regrouping) Proses ini melibatkan penggunaan fakta tambahan asas dan konsep nilai tempat untuk merekodkan jumlah. Sebagai contoh, 26 + 43 = 69. Ia adalah penting bahawa kanak-kanak memahami bahawa menambah 6 sa dan 3 sa dan mereka menulis jumlah wang dalam nilai tempat bagi nilai tempat sa. Kemudian, mereka menambah 2 puluhan dan 4 puluhan dan menulis jumlah 6 puluhan dalam nilai tempat puluhan. Kita selalu membolehkan kanakkanak hanya menambah nombor dalam setiap ruang dan tidak memikirkan nilai tempat puluhan dan sa. Di sini ia lebih memberi tumpuan kepada makna terhadap apa yang mereka lakukan, dan bukannya mengenai prosedur mekanikal. (b) Penambahan dengan berkumpul semula (within regrouping) Contoh: Leela mempunyai 25 gelung getah. Rakannya memberikan beliau 18 lagi. Berapa banyak gelung getah yang dia ada sekarang? (i) perwakilan konkrit: Gunakan bahan-bahan manipulatif (ungrouped) sebagai di bawah: Pertama, meletakkan 25 gelung getah (atau objek lain) dan kemudian meletakkan 18 lagi. Mengira untuk mencari jumlah.

Rajah 2.1: Penambahan dengan menggunakan bahan manipulatif cth. pembilang (ii) perwakilan konkrit: Gunakan bahan-bahan manipulatif (pengumpulan (grouped) longs and unit cubes) seperti yang ditunjukkan.

Rajah 2.2 Penambahan dengan menggunakan bahan manipulatif cth. unit kuib dan panjang (iii) perwakilan bergambar: Gunakan carta poket (mat nilai tempat)

Rajah 2.3: Penambahan menggunakan manipulatif (contohnya unit kuib) dan mat nilai tempat. (iv) perwakilan simbolik: Gunakan carta nilai tempat.

Rajah 2.4: Penambahan menggunakan carta nilai tempat (a) Mengambil (take away) Bahan-bahan konkrit yang ditunjukkan untuk menerangkan penolakan adalah lebih berkesan daripada bahan-bahan grafik. Masalah cerita di mana subset adalah dikeluarkan, hilang, dimakan atau sebagainya adalah berguna dalam membantu kanak-kanak untuk memahami konsep ini. Contoh: Ali memetik 17 biji rambutan. Dia makan 9 biji rambutan. Berapakan banyak biji rambutan yang tinggal? (b) Perbandingan Sebagai contoh," Di sini terdapat dua persembahan sarkas. Satu telah dihadiri oleh 859 orang dan yang lain oleh 934 orang. Berapa banyak orang yang datang untuk pertunjukkan kedua jika berbanding dengan yang pertama? " Jawapan dalam situasi penolakan ini dipanggil perbezaan ('difference') dan memberitahu berapa banyak lagi (atau kurang) daripada nombor satu yang lain. (c) Penyelesaian "Sebagai contoh, James menyelesaikan 900 setem kecil koleksi album dengan meletakkan dalam setem Penambahan. Berapa banyak setem yang dia masukkan ke dalam album jika terdapat 856 setem pada asalnya? " Jawapannya boleh diperolehi dengan cara ini: 856 + N = 900. Dalam soalan ini, addends, N, yang hilang. sejak penambahan dan penolakan adalah operasi songsang, addend (pengumpulan) yang hilang, N, boleh diselesaikan dengan melakukan penolakan, iaitu: 900-856 = N. 2.1.3 Tinjauan Penyelesaian Masalah Apakah itu masalah? Masalah adalah salah satu yang melibatkan situasi di mana seseorang mahu sesuatu dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkannya dengan sertamerta. Walau bagaimanapun, jika masalah begitu mudah untuk membolehkan anak-anak mengetahui bagaimana untuk mendapatkan jawapan atau tahu jawapan dengan segera, maka tidak adalah masalah! Untuk mendapatkan kemahiran penyelesaian masalah, seseorang perlu mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, pada akhir topik ini akan menjadi masalah yang dipanggil masalah cerita seperti yang berikut: 134 kanak-kanak perempuan dan 228 kanak-kanak lelaki mengambil bahagian dalam pertandingan seni. Berapa jumlah kanak-kanak yang mengambil bahagian dalam pertandingan itu?

Pada pemeriksaan lebih dekat, adakah masalah cerita itu benar-benar masalah bagi kebanyakan kanak-kanak? Pada hakikatnya, mereka adalah semata-mata berlatih dengan kata-kata di sekeliling mereka. Dengan pilihan apa pengiraan untuk melaksanakannya agak jelas, iaitu jika kerja minggu yang lalu adalah berkaitan dengan penambahan, maka masalah yang diberi akan dapat diselesaikan dengan menambah! Masalah-masalah yang diajar hanya akan menyediakan amalan pengiraan dengan matematik diletakkan di dalam dunia sebenar. Sekarang, pertimbangkan alternatif masalah berikut: Anda diberi digit 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Gunakan setiap daripada mereka sekali dan membentuk tiga nombor dua digit untuk mendapatkan jumlah 102. Untuk mendapatkan penyelesaian (atau penyelesaian), kanak-kanak akan mencuba banyak kemungkinan. Walaupun kanak-kanak mempunyai prasyarat untuk menyelesaikan masalah ini, penyelesaian yang tidak jelas segera. Mereka mungkin perlu meneka dan menyemak beberapa kemungkinan sebelum penyelesaian. Dalam kes sedemikian, ini akan memang menjadi masalah apabila kanak-kanak menyelesaikan masalah. Perbezaan sering dibuat antara masalah rutin dan bukan rutin. Masalah rutin melibatkan penggunaan prosedur matematik dalam banyak cara yang sama kerana ia telah dipelajari. Sebaliknya, masalah bukan rutin sering memerlukan lebih banyak pemikiran untuk prosedur matematik untuk menyelesaikan masalah dan adalah kurang jelas. Seperti yang anda merancang latihan untuk anak-anak anda, ia adalah dinasihatkan untuk memasukkan beberapa masalah bukan rutin. Dengan cara ini, kita mengajar anak-anak kita yang sebenar kemahiran menyelesaikan masalah. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penambahan kepada Jumlah Tertinggi 1000 Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran -Untuk menulis angka ke 1000 - Untuk menambah dua tiga -digit nombor dengan jumlah tertinggi 1000. Bahan-bahan: - kad indeks - kertas bertulis Prosedur: 1. Mengambil 12 kad indeks dan membuat satu set kad dengan gambar-gambar objek di atasnya. Contoh:

2. Mebentuk pasangan murid-murid di dalam kelas. 3. Menyusun kad menghadap ke bawah dalam 3 X 4 array (tatasusunan). 4. Setiap murid bertukar lebih dua kad pada satu masa. 5. Membaling dadu untuk menentukan siapa yang memulakan dahulu. 6. Murid A memilih dua kad dan membaca dengan kuat bilangan objek pada kad. 7. Murid A kemudian menambah dua nombor. Contoh:

8. Murid B akan menyemak jawapan. Jika angka dan jumlah adalah betul, Murid A akan diberi 3 mata. 9. Murid B mengulangi langkah-langkah (6) dan (7) dan kini Murid A akan melakukan semakan jawapannya. 10. Selepas semua kad dibuka, murid yang mendapat jumlah mata tertinggi adalah pemenang. 11. Guru merumuskan pelajaran tentang penambahan nombor dengan jumlah tertinggi 1000. Penolakan Dalam Lingkungan 1000 Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran -Untuk mengenali angka ke 1000; - Untuk menulis angka ke 1000 - Mengamalkan penolakan dalam lingkungan 1000 dengan menggunakan kalkulator. Bahan-bahan - kalkulator - kertas bertulis - dadu Prosedur: 1. Murid bermain permainan ini secara pasangan. 2. Beri setiap pasangan satu kalkulator dan beberapa kertas bertulis. 3. Membaling dadu untuk menentukan siapa yang memulakan dahulu. 4. Murid A memilih tiga satu-digit nombor yang berbeza. Sebagai contoh: 1, 2 dan 4. 5. Murid B melakukan satu siri penolakan yang melibatkan nombor terbesar dan terkecil yang berdasarkan dari tiga digit tunggal.

Contoh: 421 124 297

972 279 693

963 369 594

954 459 459

6. Murid B akan menulis semua algoritma untuk penolakan dan murid A akan memeriksa mereka.

7. Jika murid B telah melakukan semua penolakan betul, jawapan yang akan akhirnya menghasilkan nombor ajaib 495! 8. Murid B mengulangi langkah-langkah (4) hingga (6). 9. Aktiviti ini diteruskann sehingga guru memberi arahan supaya murid-murid berhenti. 10. Guru merumuskan pelajaran tentang penolakan dalam lingkungan 1000. Penambahan Dan Penolakan Nombor Dalam Kehidupan Harian Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk menulis angka ke 1000 - Mengamalkan algoritma penambahan dan penolakan dalam lingkungan 1000. - Untuk menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dan penolakan dalam lingkungan 1000. Bahan-bahan: - Set kad permainan Prosedur: 1. Murid membentuk kumpulan, setiap kumpulan tiga orang. 2. Buat salinan Kad Permainan dan memotongnya. 3. Berikan setiap kumpulan satu set kad. 4. Melengserkan kad, menukar susunannya dan meletakkannya, muka ke atas meja. 5. Murid-murid mengambil giliran untuk memilih dua kad dan membukanya di atas meja. 6. Jika kad menunjukkan masalah perkataan dan pengiraan yang sepadan, dan murid boleh memberi jawapan yang betul, murid terus memegang kedua-dua kad. 7. Jika kad tidak menunjukkan masalah perkataan dan pengiraan yang sepadan atau murid memeberikan jawapan yang salah, kad dikembalikan kepada kedudukan asal mereka di atas meja. 8. Apabila semua kad telah dipilih, murid-murid mengira berapa banyak kad mereka. 9. Pemenang adalah murid dengan mempunyai jumlah kad yang paling banyak. Kad Permainan Daripada 316 tiket dijual, 158 adalah untuk perlawanan bola sepak. Yang selebihnya adalah untuk perlawanan badminton. Berapakah tiket telah dijual bagi perlawanan badminton? 730 orang melawat pesta buku pada waktu pagi. Secara keseluruhan, 943 orang melawat pameran itu. Berapakah orang yang melawat pameran itu pada waktu malam? Terdapat 925 murid-murid di sekolah. 48 daripada mereka tidak hadir semalam. Berapakah orang murid yang hadir? 294 + 612 = Di sekolah, terdapat 645 murid pada sesi pagi dan 248 muridmurid sesi petang. Berapakah jumlah murid-murid? 230 89 =

645 + 248 =

943 730 =

Seorang peladang telah mengumpulkan 230 telur ayam. Beliau telah mengumpulkan 89 telur itik yang kurang daripada telur ayam. Berapa banyak telur itik yang dikumpulkan ? Seorang lelaki menjual 217 belon di pesta ria (fun fair) pada waktu pagi. Beliau menjual 88 lagi belon pada

406 233 =

316 158 =

294 tiket konsert telah dijual pada hari Sabtu dan 612 tiket pada hari Ahad. Berapakah jumlah tiket yang telah dijual? Terdapat 406 ahli-ahli kelab. 233 daripada mereka adalah lelaki. Berapa ramai ahli wanita di dalam kelab?

waktu petang. Berapa jumlah belon yang telah dijual? 345 + 95 = Terdapat 867 orang pada konsert. 704 daripada mereka adalah orang dewasa. Berapa jumlah anak-anak yang berada di sana? 867 704 Lee mempunyai 345 biji guli. = Rakannya memberinya 95 biji lagi. Berapa jumlah guli yang dia sekarang?

217 + 88 =

925 48 =

Topik 3 Pendaraban Bagi Sifir Dalam Lingkungan 2, 3 , 4 Dan 5 - Pendaraban nombor bulat yang dikenali sebagai penambahan berulang, iaitu, menambah nombor/bilangan yang sama berulang kali. Malah, kita boleh menganggap ia sebagai satu kaedah jalan pintas (short-cut) untuk menambah jumlah yang sama yang diberikan pada satu masa. - Hasil pendaraban adalah hasil darab (product) yang akan diperolehi dengan menggabungkan beberapa kumpulan (multiplier) daripada saiz yang sama (multiplicand). Jika kita menggabungkan tujuh kumpulan dengan empat objek dalam setiap kumpulan, kita boleh mendapatkan jawapan yang sama dengan penambahan. Sebagai contoh, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 adalah bersamaan dengan pendaraban persamaan 7X 4 = 28 (tujuh kali empat). Berikut adalah beberapa fakta asas pendaraban yang penting: (a) Pendaraban dengan 0 Mana-mana nombor didarab dengan 0 sama dengan 0. (b) Pendaraban dengan 1 Mana-mana nombor didarab dengan 1 sama dengan nombor itu. (c) Pendaraban dengan 2 dan 3.

(d) Pendaraban dengan 4 dan 5.

Ciri-Ciri Khas Pendaraban Asas Ciri-ciri pendaraban Commutative property (operasi tukar tertib) Penerangan Apabila dua nombor yang berganda bersamasama, hasil darabnya tanpa mengira sama ada turutan nombor yang didarab (multiplicands). [axb=bxa] Sebagai contoh: [4 X 2= 2 X 4] Apabila tiga atau lebih nombor berganda, yang

Associative Property (kalis sekutuan)

Multiplicative Identity Property (unit untuk kira darab)

Distributive property (hukum kalis agihan)

hasil darab (product) adalah tanpa mengira sama berkumpulan daripada faktor. [ (a x b) x c ] = [a x (b x c) ] Sebagai contoh: [(2 X 3)X 4 ] = [2 X (3 X 4)] Hasil daripada mana-mana nombor dan satu adalah nombor yang asal itu sendiri. [a x 1 = a] Sebagai contoh: 5 X 1 = 5 Jumlah dua nombor kali nombor ketiga adalah sama dengan jumlah setiap kali addend(yang ditambah) nombor ketiga. [ (a x (b + c) = a x b + a x c] Sebagai contoh: [4 X (6 + 3)X 4 X 6 + 4 X 3]

Prosedur Pengiraan Untuk Pendaraban Biasanya, kita melaksanakan tugas pendaraban dalam bentuk standard yang menulis nombor untuk digandakan dalam bentuk menegak. Rajah 3.2 menunjukkan empat algoritma yang berbeza untuk pendaraban.

Contoh-contoh yang ditunjukkan dalam Rajah 3.2 melibatkan konsep berkumpul semula. Ia adalah lebih baik untuk diingati bahawa apabila mengajar pendaraban, kami sentiasa harus bermula dengan contoh-contoh yang tidak melibatkan berkumpul semula. Setelah muridmurid telah menguasai konsep dengan baik, kita boleh beransur-ansur memperkenalkan beberapa contoh yang melibatkan berkumpul semula kemudian. Kemahiran Matematik Utama Pendaraban Bagi Sifir Dalam Lingkungan 2, 3 , 4 Dan 5 (a) Memahami pendaraban - Pendaraban sebagai penambahan berulang (repeated addition) - Pendaraban sebagai kali(times) - Menulis ayat pendaraban (b) Sifir Pendaraban - Tatasusunan dan kumpulan - Sifir untuk 2, 3, 4 dan 5 - Pendaraban dua nombor (c) Pendaraban dalam kehidupan seharian - Mencari nombor yang tidak diketahui dalam ayat Matematik pendaraban - Penyelesaian Masalah Cerita yang melibatkan pendaraban - Menulis Masalah Cerita yang melibatkan pendaraban

Aktiviti Penbelajaran Dan Pengajaran 3.3.1 Pendaraban sebagai Penambahan berulang Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran - Untuk menerangkan pendaraban bagi sifir dalam lingkungan 2, 3, 4 dan 5 sebagai penambahan berulang - Untuk menulis ayat pendaraban yang berkaitan dengan sifir dalam lingkungan 2, 3, 4 dan 5. Bahan-bahan: - pinggan - pembilang - biji benih getah - Set kad soalan - setiap kumpulan satu pek - kad Flash - kertas bertulis Prosedur: 1. Guru membentangkan cerita tentang penambbahan berulang sementara murid model setiap cerita dengan biji benih getah atau pembilang dan plat. Contoh-contoh cerita-cerita yang ditunjukkan dalam Rajah 3.3 dan Rajah 3.4.

4x5=5+5+5+5

3x5=5+5+5 2. Selepas beberapa pusingan model cerita, guru memperkenalkan pendaraban sebagai penambahan berulang dan ayat-ayat matematik yang relevan yang ditulis pada kad flash seperti berikut: 3x 4= 4+ 4+ 4 3. Setiap kumpulan empat orang, meminta setiap murid mengambil giliran untuk memainkan peranan seperti berikut: Murid A: Mengambil apa-apa nombor pinggan (tidak lebih daripada 9) dan meletakkan di tengahtengah meja Murid B: meletakkan apa-apa nombor pembilang (tidak lebih daripada 5) dalam setiap pinggan.

Murid C: Menceritakan cerita. "Empat pinggan, lima pembilang dalam setiap satu; semuanya 20 pembilang. Murid D: Tulis penambahan berulang dan ayat Matematik pendaraban yang betul. 4. Guru meminta murid-murid untuk mengeluarkan kad soalan daripada pek mereka dan mengulangi langkah 3 dengan nombor pinggan dan pembilang yang berbeza berdasarkan soalan dipaparkan pada kad. (Nota: pelbagai soalan dikekalkan untuk pendaraban bagi sifir dalam lingkungan 2, 3, 4 dan 5 dengan hasil darab (product) tertinggi 5). 5. Aktiviti ini diulang sehingga semua kad dalam pek telah disediakan dan dimodelkan. 6. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk menerangkan pendaraban sebagai penambahan berulang (repeated addition) dan bagaimana untuk menulis ayat Matematik pendaraban bagi sifir dalam lingkungan 2, 3, 4 dan 5. 3.3.2 Pendaraban sebagai tatasusunan segi empat tepat (Array Rectangular) Aktiviti 1 Hasil pembelajaran - Untuk menerangkan pendaraban sebagai tatasusunan segi empat tepat (Rectangular Array) - Untuk menulis ayat Matematik pendaraban. Bahan-bahan -pembilang - kertas tekstur (paper strips ) kertas - warna pensel -kertas bertulis - Kad Array (tatasusunan)(dengan masalah segi empat tepat (Rectangular Array) yang mudah Prosedur 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang. Setiap kumpulan diberi warna pensel yang berbeza dan beberapa keping kertas berttulis. 2. Satu set 12 Kad Array adalah menggelengserkan menukar susunan dan meletakkan muka ke dalam timbunan. Murid bergilir mengambil kad daripada timbunan. 3. Apabila isyarat guru, murid-murid akan menyusun pembilang pada pada kertas tekstur berdasarkan soalan yang terdapat di dalam Kad Array diambil oleh kumpulan. Mereka kemudian melukis tatasusunan segi empat tepat di atas kertas yang disediakan. 4. Apabila mereka telah selesai dengan kad pertama, mereka terus dengan Kad Array seterusnya diambil dari di tengah timbunan. 5. Pada akhir 30 minit, kumpulan akan berhenti dan menyerahkan kertas jawapan mereka kepada guru. 6. Kumpulan yang mendapatkan nombor jawapan yang betul yang tertinggi adalah pemenang. 7. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk menerangkan pendaraban sebagai tatasusunan segi empat tepat (Rectangular Array) dan menulis ayat Matematik pendaraban. Contoh Kad Array
1. Lukiskan array untuk menunjukkan tiga baris dengan empat pembilang dalam setiap baris. Berapa jumlah pembilang yang ada ?

2. Lukiskan array dua baris dengan lima pembilang dalam setiap baris. Berapa jumlah pembilang yang ada ?

Contoh kertas jawapan murid: 1. Terdapat jumlah keseluruhannya 12 pembilang dalam tiga baris bagi satu array dengan empat pembilang dalam setiap baris.

3 X 4 = 12 2. Terdapat jumlah keseluruhannya 10 pembilang dalam dua baris bagi satu array dengan lima pembilang dalam setiap baris.

2X 5 = 10 3.3.3 Membina sifir pendaraban Sehingga 2, 3, 4 dan 5 Aktiviti 1 Hasil pembelajaran -Untuk membina sifir pendaraban X2 -Untuk membina sifir pendaraban X3 -Untuk membina sifir pendaraban X4 -Untuk membina sifir pendaraban X5 Bahan-bahan: - Kad "tidak lengkap" - sifir pendaraban X2 - sifir pendaraban X3 - sifir pendaraban X4 - sifir pendaraban X5 - Kertas bertulis - Warna pensel Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan lima orang. 2. Setiap kumpulan diberikan beberapa keping kertas bertulis. 3. Murid menulis nama kumpulan mereka di atas kertas yang diberikan. 4. Kad digelengserkan dan disusun dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan. 5. Setiap pemain bermula dengan melukis kad daripada timbunan. 6. Semua lima orang pemain melengkapkan sifir pendaraban dalam kumpulan disediakan secara serentak. 7. Selepas 15 minit, murid-murid dalam kumpulan yang dibenarkan untuk membincangkan sifir pendaraban disiapkan oleh ahli-ahli mereka. 8. Selepas 10 minit yang kemudian, semua kad ditampalkan di atas kertas penulisan. 9. Kertas bertulis dikumpulkan dan kumpulan yang mempunyai kesilapan yang paling kurang

adalah pemenang. 10. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk menganggarkan kuantiti objek diberikan. Contoh kad sifir pendaraban X2

Contoh kad sifir pendaraban X3

3.3.4 Penyelesaian Masalah Pendaraban Hasil pembelajaran -Untuk menyelesaikan masalah tentang sifir pendaraban 2,3,4, dan 5 dalam kehidupan seharian Bahan-bahan -kad aktiviti -kertas bertulis -warna pensel

Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang. Setiap kumpulan diberikan warna pensel yang berbeza dan beberapa keping kertas bertulis. 2. Satu set 12 Kad Aktiviti yang digelengserkan dan disusun dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan . 3. Apabila isyarat guru, murid-murid akan mula menyelesaikan soalan-soalan dalam Kad Aktiviti pertama disediakan. 4. Apabila mereka telah selesai dengan kad pertama, mereka boleh terus dengan Kad Aktiviti yang seterusnya. 5. Pada akhir 10 minit, kumpulan akan berhenti dan menyerahkan kertas jawapan mereka kepada guru. 6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 7. Guru merumuskan pelajaran tentang kepentingan menyelesaikan masalah cerita yang melibatkan pendaraban dalam kehidupan sebenar. Contoh Kad Aktiviti Terdapat dua roda untuk basikal. Terdapat jumlahnya lapan basikal . Berapa roda yang ada? Puan Lim mempunyai lima kotak pensel. Setiap kotak mempunyai tiga pensel. Berapakah jumlah pasang pensel yang dia ada ? Terdapat tiga epal dalam beg. Berapakah jumlah pasang epal yang terdapat dalam tujuh beg?

Terdapat tiga epal dalam beg. Berapakah jumlah pasang epal yang terdapat dalam tujuh beg?

Terdapat tiga epal dalam beg. Berapakah jumlah pasang epal yang terdapat dalam tujuh beg? Terdapat lima pinggan oren di atas meja. Setiap pinggan mempunyai tiga oren. Berapakah jumlah biji oren ada ? Topik 4 Pembahagian Sifir Pendaraban Dalam Lingkungan 2,3,4 dan 5 -Pembahagian nombor bulat yang dikenali sebagai penolakan berulang dengan nombor yang sama (a) Pembahagian adalah Songsang bagi Pendaraban Dalam pendaraban, kita diberikan dua nombor dan kita perlu mencari hasil darabnya (product). 4X5=? Apabila kita tahu hasil darabnya (product), dan kami bertanya, "Berapa kali (darab) 5 sama dengan 20?" Cth: ? X 5 = 20

Ia disebutkan sebagai songsang pendaraban. Untuk mendapatkan jawapannya, kita perlu "membahagi." Cth: 20 5 = 4 Kita perlu membahagikan 20 di dalam kumpulan, setiap kumpulan lima. Satu garis nombor boleh digunakan untuk menggambarkan operasi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.1.

Kita boleh membahagikan 20 kepada empat lima, iaitu, 20 " 5 = 4 atau" 20 dibahagikan dengan 5 sama dengan 4. "Yang juga bermaksud " 4 X 5 = 20 ". (b) Pembahagian sebagai Perkongsian Sama Sebagai contoh, jika 28 butang dibahagikan kepada empat kumpulan yang sama, berapa banyak butang yang akan ada dalam setiap kumpulan? Untuk mendapatkan jawapannya, kita perlu bahagikan 28 dengan 4 kumpulan iaitu 28 sama antara empat kumpulan atau 28 sama rata satu demi satu dibahagikan kepada empat kumpulan yang berbeza. Jawapan menunjukkan bahawa akan ada tujuh butang dalam setiap kumpulan.

Rajah 4.2: Pembahagian 28 sama rata dengan 4 memberikan7. (c) Pembahagian sebagai Penolakan berulang Setara, kita boleh tolak 5 dari 20 empat kali (rujuk Rajah 4.3).

Kita tahu bahawa pendaraban adalah penambahan berulang . Begitu juga, kita juga boleh memikirkan pembahagian sebagai peniolakan berulang . d) Pembahagian sebagai Pengumpulan Mari kita lihat memecahkan hasil darab (product) kepada kumpulan-kumpulan yang lebih kecil, iaitu, pembahagian sebagai kumpulan. Di sini, kami mempunyai 16 segi empat di mana setiap persegi adalah sama kepada satu. Kami akan membahagikan ini kepada empat kumpulan yang berbeza.

Apabila kita memecahkan 16 di dalam kumpulan, setiap kumpulan empat, berapa banyak kumpulan-kumpulan yang telah kita dapat? Jelas sekali, jawapannya adalah empat (rujuk Rajah 4.4). Pembahagian tidak akan mudah jika kita hendak untuk melukis kotak setiap kali dan ia akan menjadi sangat memakan masa sesungguhnya. Oleh itu, kita mempunyai kaedah yang lebih cepat. Seperti mana-mana kaedah, kita perlu menggunakan simbol. Kita boleh menulis di dalam kata-kata tetapi itu sekali lagi akan menjadi sangat panjang dan (terus terang) membosankan. Jadi di sini adalah simbol-simbol yang kita gunakan: Pecahkan 16 di dalam kumpulan, setiap kumpulan empat, berapakah banyak kumpulan-kumpulan yang telah kita dapat? Ia ditulis dalam bentuk pendek sebagai 16 dibahagikan dengan 4 dengam menggunakan simbol-simbol sebagai: 16 4=

Seterusnya, jika kita memecahkan (bahagi) 16 di dalam kumpulan, setiap kumpulan dua, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.5, berapa banyak kumpulan yang kita akan dapat? Jawapannya ialah 8.

Apa yang anda fikir kita akan dapat jika kita bahagikan 16 dengan 8? (Petunjuk: Fikirkan tentang pembahagian sebagai songsang pendaraban). 4.1.2 Fakta Asas Pembahagian Berikut adalah beberapa fakta asas pembahagian yang penting: (a) Membahagi dengan 0 Nombor tidak boleh dibahagikan dengan 0 kerana ia adalah mustahil untuk membuat 0 kumpulan bagi satu nombor. Oleh itu, adalah ditentukan. (b) Membahagi dengan 1 Mana-mana nombor dibahagikan dengan 1 sama dengan nombor itu. Jika anda membahagikan nombor dengan 1, anda mempunyai satu kumpulan dan sebagainya semuanya dalam kumpulan itu. (c) Membahagi dengan 2 dan 3 Fakta asas pembahagian untuk dua dan tiga adalah seperti yang disenaraikan dalam Jadual 4.1.

(d) Membahagi dengan 4 dan 5 Fakta asas pembahagian untuk empat dan lima adalah seperti yang disenaraikan dalam Jadual 4.2.

4.1.3 Ciri-ciri Asas Pembahagian Ciri-ciri pembahagian Commutative property (operasi tukar tertib)

Penerangan
Apabila nombor dua dibahagikan dalam turutan yang berbeza, hasil bahagi (quotient) adalah tidak sama. Oleh itu, pembahagian bukan operasi tukar tertib.

Associative Property (kalis sekutuan)

Division Identity Property (unit pembahagian untuk kira)

[abba] Sebagai contoh: 4 2 2 4 Apabila tiga atau lebih nombor dibahagikan dalam turutan yang berbeza, hasil bahagi (quotient) adalah tidak sama. Oleh itu, pembahagian adalah tidak bersekutu. [ (a b) c ] [a (b c) ] Sebagai contoh: [ (8 4) 2] [8 (4 2)] Hasil bahagi daripada mana-mana nombor dan satu adalah nombor yang asal itu sendiri. [a 1 = a]

Distributive property (hukum kalis agihan)

Sebagai contoh: 5 1 = 5 Jumlah dua nombor dibahagikan dengan nombor ketiga adalah sahaja kadangkala sama dengan jumlah setiap addend (nombor yang ditambah) dibahagikan dengan nombor ketiga. [ (a (b + c) ( a b ) + (a c)] Sebagai contoh: [(2 + 3) 6] = [(2 6) + (3 6)] Macam mana pun: [6 (2+ 3) (6 2) + (6 3)]

4.2 Kemahiran Matematik Utama Bagi Pembahagian Dengan Sifir Pendaraban 2,3,4 Dan 5 Kemahiran matematik utama yang berkaitan dengan pembahagian yang perlu dikuasai oleh murid-murid Tahun 2 adalah seperti berikut: (a) Memahami "pembahagian" (i) Pembahagian sebagai perkongsian sama rata; (ii) Pembahagian sebagai kumpulan dan (iii) Menuliskan ayat Matematik untuk pembahagian. (b) fakta Pembahagian (i) Pembahagian sebagai songsang pendaraban; (ii) fakta Pembahagian untuk sifir 2, 3, 4 dan 5 (iii) Pembahagian dua nombor sehingga 45 5. (c) Pembahagian dalam kehidupan seharian (i) Mencari nombor yang tidak diketahui dalam ayat Matematik untuk pembahagian; (ii) Penyelesaian cerita-cerita yang melibatkan pembahagian dalam sifir bagi 2, 3, 4 dan 5 ; (iii) Menuliskan cerita yang melibatkan pembahagian dalam sifir bagi 2, 3, 4 dan 5 . 4.3 Aktiviti Pembelajaran Dan Pengajaran 4.3.1 Memahami Pembahagian sebagai Perkongsian Sama Aktiviti 1 Pembahagian sebagai Perkongsian Sama Hasil Pembelajaran -Menerangkan Pembahagian sebagai Perkongsian Sama Bahan-bahan - Kad gambar - Pembilang - Pinggan - Cookies - Pensel - Lembaran kerja Prosedur 1. Guru membentangkan cerita perkongsian sama rata; murid model setiap cerita dengan pembilang dan pinggan 2. Selepas beberapa pusingan model cerita, guru memperkenalkan pembahagian sebagai pengagihan yang sama dan ayat matematik yang relevan. 3. Guru membahagikan kelas kepada tiga kumpulan dan memberikan lembaran kerja kepada

setiap murid. 4. Setiap murid menulis nama pada lembaran kerja yang disediakan. 5. Guru membentuk tiga stesen di dalam kelas. 6. Guru mengarahkan murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam lembaran kerja yang di setiap stesen. 7. Setiap kumpulan akan menghabiskan masa 10 minit di setiap stesen. 8. Pada akhir 10 minit, kumpulan perlu bergerak ke stesen seterusnya ke arah jam. 9. Pada akhir 30 minit, guru mengumpul lembaran kerja. 10. Murid-murid mendapat semua jawapan yang betul akan mendapat ganjaran. 11. Guru merumuskan pelajaran dengan menunjukkan bagaimana pembahagian boleh dikatakan sebagai perkongsian sama. Contoh cerita Perkongsian bersama

Terdapat 20 harimau di zoo. Semuanya diletakkan di lima sangkar. Setiap sangkar mempunyai bilangan yang sama harimau. Berapakah ekor harimau yang terdapat dalam setiap sangkar? Menunjukkan dengan menggunakan pembilang yang disediakan sebagai harimau dan pinggan sebagai sangkar, bagaimana anda boleh membahagikan harimau yang sama rata kepada lima sangkar. 4.3.2 Memahami Pembahagian adalah kumpulkan (Grouping) Aktiviti 1 Pembahagian sebagai Kumpulkan Hasil Pembelajaran -Menerangkan Pembahagian sebagai Kumpulkan (Grouping) Bahan-bahan - Kad aktiviti - Kertas Jawapan - Warna Pensel - Kertas Bertulis - Pensel - Lembaran kerja Prosedur 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, satu kumpulan empat orang. Setiap kumpulan diberi warna pensel warna yang berbeza dan beberapa helai kertas bertulis. 2. Satu set 12 Kad Aktiviti yang disusun dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan . 3. Apabila isyarat guru, murid-murid akan mula menyelesaikan soalan-soalan dalam Kad Aktiviti pertama disediakan. 4. Apabila mereka telah selesai dengan kad pertama, mereka boleh terus dengan Kad Aktiviti seterusnya. 5. Pada akhir 30 minit, kumpulan akan berhenti dan menyerahkan kertas Jawapan mereka kepada

guru. 6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 7. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk menerangkan pembahagian sebagai kumpulan. 4.3.3 Menulis Ayat Matematik Aktiviti 1 Menulis Ayat Matematik Pembahagian Yang Sesuai Hasil Pembelajaran Menulis ayat matematik pembahagian yang sesuai bagi sifir 2,3,4, dan 5. Bahan-bahan - 30 kad ayat yang berbeza - Kertas bertulis - Kertas jawapan Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan tiga orang dan setiap kumpulan diberikan beberapa helai kertas bertulis. 2. Murid menulis nama-nama mereka di atas kertas yang diberikan. 3. Kad Kad Ayat yang disusun dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan . 4. A bermula dengan menarik kad daripada timbunan. Beliau diikuti oleh B dan C. 5. Ketiga-tiga pemain menulis nombor pada Kad Ayat dan kemudian menulis ayat Matematik untuk b pembahagian untuk masalah yang terdapat di dalam kad masing-masing. 6. Pemain ulang langkah (4 dan 5) sehingga 10 kad telah disediakan oleh setiap pemain. 7. Murid-murid bertukar-tukar jawapan dan menandakan kawan jawapan mereka dengan merujuk kepada Kertas Jawapan yang diberikan oleh guru. 8. Pemenang dalam kumpulan adalah murid yang mempunyai paling banyak mata. 9. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk menulis ayat Matematik untuk pembahagian bagi sifir 2, 3, 4 dan 5. Kad A1 Terdapat lapan bola. Ahmad membungkus bola yang sama rata ke dalam empat kotak.

Setiap kotak mempunyai ____________ bola. 4.3.4 Memahami Hubungan antara Pembahagian dan Pendaraban Aktivit 1 Hubungan antara Pembahagian dan Pendaraban Hasil Pembelajaran - Untuk menukar pembahagian kepada pendaraban dan - Untuk menukar pendaraban kepada pembahagian.

Bahan-bahan: -Lembaran Kerja -Kertas bertulis -Warna pensel Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada beberapa kumpulan, setiap kumpulan empat hingga enam murid. Setiap kumpulan diberi warna pensel yang berbeza dan kertas bertulis. 2. Guru mendirikan empat stesen di dalam kelas. Lembaran Kerja diletakkan di setiap stesen. 3. Guru mengarahkan murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam Lembaran Kerja di setiap stesen. 4. Setiap kumpulan akan menghabiskan masa 10 minit di setiap stesen. 5. Pada akhir 10 minit, kumpulan perlu bergerak ke stesyen yang seterusnya mengikut arah jam. 6. Pada akhir 40 minit, guru mengumpul kertas jawapan. 7. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 8. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk menukar pembahagian kepada pendaraban dan pendaraban kepada pembahagian. Contoh lembaran kerja: 1. Melengkapi Ayat Matematik dalam kotak yang disediakan.

5 X 2 = 10 a) 4 X 5 = 20 b) 3 X 4 = 12 c) 3 X 7 = 21 d) 2 X 8 = 16

10 5 = 2 = = = =

2. Melengkapi Ayat Matematik dalam kotak yang disediakan.

82=4

4X2=8 X X X X = = = =

a) 24 3 = 8 b) 45 5 = 9 c) 36 4 = 9 d) 15 3 = 5

Topik 5 Wang (Money) -anggaran dan pengiraan mental pada wang boleh membantu mereka untuk: (a) Jimat masa semasa melakukan pengiraan panjang; (b) Menilai kewajaran harga barang-barang yang dijual (c) Menyelesaikan masalah apabila jawapan yang tepat tidak diperlukan. 5.1.3 Aktiviti Take-Home pada Wang Aktiviti Take-Home adalah aktiviti kerjasama pembelajaran yang baik untuk orang dewasa dan murid-murid di rumah. Wish List Ibu Bapa, Anak anda telah belajar tentang wang. Kami mahu anda untuk membantu anak anda membuat wish list. Anak anda diberi RM50 khayalan untuk berbelanja. Membantu dia dengan mengumpulkan iklan akhbar untuk pakaian, barangan sukan atau peralatan elektrik sebagai sumber untuk mewujudkan satu senarai hasrat. Membantu anak anda untuk mengkaji lembaran iklan dan menulis nama dan kos beberapa perkara untuk senarai hasrat. Adakah anak anda memberitahu anda mengapa dia memilih item. Anak anda boleh perlu membuat perubahan untuk senarai hasrat untuk menjaga jumlah kos di bawah RM50. Sila luangkan masa anda untuk membantu anak anda untuk menyiapkan kerja. 5.2 Peringkat Kontekstual Perkembangan Wang Sehingga RM50 Kemahiran matematik berikut dicadangkan sebagai perkembangan pedagogi untuk mengajar topik Wang dalam Matematik asas: (a) Mengenal pasti dan membaca jumlah wang yang dalam Ringgit dan sen sehingga RM50; (b) Menggunakan kombinasi wang kertas yang berbeza untuk mewakili jumlah wang yang diberikan wang sehingga RM50; (c) Dengan menggunakan kombinasi wang kertas dan duit syiling yang berlainan kertas dan duit syiling untuk mewakili jumlah wang yang diberikan wang sehingga RM50; (d) Menambah wang sehingga RM50; (e) Dengan menolak wang sehingga RM50; (f) Penyelesaian masalah cerita yang melibatkan wang dalam situasi kehidupan sebenar sehingga RM50. 5.3 Aktiviti Pembelajaran Dan Pengajaran 5.3.1 Menggunakan Gabungan Wang Kertas Dan Duit Syiling Yang Berbeza Untuk Mewakili Jumlah Wang Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran - Untuk mengenal pasti kombinasi syiling untuk mewakili jumlah yang diberikan wang dalam lingkungan RM10. Bahan-bahan: - Pelbagai syiling mata wang Malaysia (wang sebenar atau spesimen) - Satu tin biskut kosong - kertas bertulis Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada satu kumpulan empat orang murid . 2. Guru menunjukkan kelas tin yang mengandungi duit syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. 3. Guru atau meletakkan tangannya ke dalam tin dan memberitahu kelas bahawa dia akan mengeluarkan tiga syiling. Kemudian, dia meletakkan wang itu ke dalam sampul surat tanpa mendedahkan kepada kelas.

4. Guru mengarahkan murid-murid untuk bekerja dalam kumpulan untuk menulis semua jumlah wang yang mungkin terkandung di dalam sampul surat. Jawapan yang mungkin akan menjadi 3 sen, 7 sen, 11 sen, 12 sen, 15 sen, dan lain-lain 5. Guru membuka sampul surat dan kumpulan yang meneka jumlah yang betul wang akan diberikan 5 mata. 6. Ulang dengan kombinasi dengan duit syiling yang lain dan murid-murid meneka jumlah yang dikeluarkan dari tin itu. 7. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 8. Guru merumuskan pelajaran pada kombinasi duit syiling yang berbeza untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam lingkungan RM10. Aktiviti 2 - Hasil Pembelajaran: - Untuk mengenal pasti kombinasi wang kertas untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam lingkungan RM50. Bahan-bahan: - Pelbagai jenis wang kertas mata wang Malaysia (sepsimen wang contoh RM1, RM2, RM5, RM10) - Satu tin biskut kosong - kertas bertulis Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada satu kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid . 2. Guru menunjukkan kelas tin yang mengandungi wang kertas RM1, RM2, RM5 dan RM10. 3. Guru atau meletakkan tangannya ke dalam tin dan memberitahu kelas bahawa dia akan mengeluarkan tiga wang kertas. Kemudian, dia meletakkan wang itu ke dalam sampul surat tanpa mendedahkan kepada kelas. 4. Guru mengarahkan murid-murid untuk bekerja dalam kumpulan untuk menulis semua jumlah wang yang mungkin terkandung di dalam sampul surat. Jawapan yang mungkin akan menjadi RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, dan lain-lain. 5. Guru membuka sampul surat dan kumpulan yang meneka jumlah yang betul wang akan diberikan 5 mata. 6. Ulangi dengan kombinasi wang kertas yang lain dan murid-murid meneka jumlah yang dikeluarkan dari tin itu. 7. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 8. Guru merumuskan pelajaran pada kombinasi wang kertas yang berbeza untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam lingkungan RM50. Aktiviti 3 Hasil Pembelajaran: - Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan wang kertas dan duit syiling untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam lingkungan RM50. Bahan-bahan: - Pelbagai denominasi wang kertas dan duit syiling dalam mata wang Malaysia ( wang spesimen) - Satu tin biskut kosong

- kertas bertulis Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid . 2. Guru menunjukkan tin yang mengandungi wang kertas yang pelbagai denominasi iaitu RM1, RM2, RM5, dan denominasi duit syiling yang berbeza iaitu 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. 3. Guru atau meletakkan tangannya ke dalam tin dan memberitahu kelas bahawa dia akan mengeluarkan satu wang kertas dan dua duit syiling. Kemudian, dia meletakkan wang itu ke dalam sampul surat tanpa mendedahkan kepada kelas. 4. Guru mengarahkan murid-murid untuk bekerja dalam kumpulan untuk menulis semua jumlah wang yang mungkin terkandung di dalam sampul surat. Jawapan yang mungkin akan menjadi RM1.10, RM1.20, RM1.25, RM2.10, RM5.70, dan lain-lain 5. Guru membuka sampul surat dan kumpulan yang meneka jumlah yang betul wang akan diberikan 5 mata. 6. Ulang dengan kombinasi dengan wang kertas dan murid-murid meneka jumlah yang dikeluarkan dari tin itu. 7.Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 8. Guru merumuskan pelajaran pada kombinasi wang kertas yang berbeza untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam lingkungan RM50. 5.3.2 Bertukar Duit syiling Dan Wang Kertas di Pelbagai Mazhab Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran -Untuk menukaran duit syiling (sen) untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam wang kertas(Ringgit) dalam lingkungan RM10. Bahan-bahan: - Kad permainan (1 setiap murid) - Pembilang (10 bagi setiap murid) - Kertas bertulis

Prosedur: 1. Bahagikan murid kepada kumpulan-kumpulan , setiap kumpulan empat orang murid. 2. Berikan setiap murid dalam kumpulan, 1 kad permainan dan 10 pembilang. 3. Guru menulis sejumlah wang di atas papan. Sebagai contoh, RM3 (Pastikan jumlah yang kurang daripada RM10). 4. Ada murid-murid dalam kumpulan yang meletakkan nombor pembilang yang terbesar pada kad permainan untuk mewakili jumlah yang ditulis di atas papan. Sebagai contoh, muridmurid boleh menggunakan sembilan pembilang untuk mewakili RM3 (lihat contoh pada kad permainan). 5. Murid-murid akan diberikan mata mengikut nombor pembilang yang diletakkan pada kad permainan. Jika jumlah yang ditulis oleh guru di papan memerlukan lebih daripada 10 pembilang,

maka pusingan yang dianggap seri dan semua murid tidak akan diberi sebarang mata. 6. Ulangi langkah (3) dan (4) dengan jumlah wang lain yang melibatkan hanya Ringgit. 7. Pemenang adalah murid -murid yang mempunyai markah tertinggi pada akhir permainan. Selain itu, murid-murid yang mendapatkan skor tertinggi pada akhir masa yang diperuntukkan untuk permainan akan diisytiharkan sebagai pemenang. 8. Guru merumuskan pelajaran tentang pertukaran duit syiling untuk mewakili jumlah yang diberikan wang dalam lingkungan RM10. Aktiviti 2 Hasil Pembelajaran: - Untuk pertukaran wang kertas dan duit syiling untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam lingkungan RM 50. Bahan-bahan: - Kad Permainan (1 setiap murid) - Pembilang (10 bagi setiap murid) - Kertas bertulis Prosedur: 1. Bahagikan murid kepada kumpulan-kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid. 2. Berikan setiap murid dalam kumpulan, 1 kad permainan dan 10 pembilang. 3. Guru menulis sejumlah wang di atas papan. Sebagai contoh, RM 11.25. (Pastikan jumlah yang kurang dari RM 50). 4. Ada murid-murid dalam kumpulan yang meletakkan nombor pembilang yang terbesar pada kad permainan untuk mewakili jumlah yang ditulis di atas papan. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan 10 pembilang untuk mewakili RM 11.25 (lihat contoh pada kad permainan). 5. Murid-murid akan diberikan mata mengikut nombor pembilang yang diletakkan pada kad permainan. Jika jumlah yang ditulis oleh guru di papan memerlukan lebih daripada 10 pembilang, maka pusingan yang dianggap seri dan semua murid-murid tidak akan diberi sebarang mata. 6. Ulang langkah (3) dan (4) dengan jumlah wang lain yang melibatkan gabungan syiling dan wang kertas. 7. Pemenang adalah murid-murid yang mendapatkan yang telah / mempunyai skor tertinggi pada akhir permainan. Selain itu, murid-murid yang mendapatkan skor tertinggi pada akhir masa yang diperuntukkan untuk permainan akan diisytiharkan sebagai pemenang. 8. Guru merumuskan pelajaran tentang pertukaran duit syiling dan wang kertas untuk mewakili jumlah wang yang diberikan dalam RM50.

Aktiviti 3 Hasil Pembelajaran: -Untuk menggunakan kombinasi wang kertas dan duit syiling yang berbeza untuk mewakili jumlah wang yang diberikan sehingga RM50. Bahan-bahan: - Set Kad Wang (16 atau lebih kad) - kertas bertulis

Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat murid. 2. Berikan setiap kumpulan satu set kad wang. 3. Kad menggelengser dan menukarkan susunan dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan . 4. Setiap pemain bermula dengan melukis dan membuka kad daripada timbunan. 5. Selepas semua ahli kumpulan telah mempamerkan kad, murid-murid dikehendaki menulis (dalam kata-kata dan angka) jumlah wang yang dipaparkan di atas sekeping kertas. Sebagai contoh:

6. Pemain pertama dalam kumpulan yang menulis jumlah yang betul akan mendapat skor 3 mata. Ahli-ahli kumpulan akan menentukan sama ada jumlah amaun adalah betul. 7. Ulang langkah (3) dan (4) sehingga semua kad dibuka. 8. Pemenang adalah murid yang mempunyai skor tertinggi pada akhir permainan. 9. Guru merumuskan pelajaran pada kombinasi wang kertas yang berbeza untuk mewakili jumlah wang yang diberikan sehingga RM50. Aktivit 5.2 Mencari 3 laman web dari Internet untuk pengajaran dan pembelajaran wang? Melaporkan kepada apa yang anda dapati di tiga laman web tentang pengajaran dan pembelajaran Wang. Bincangkan penemuan anda dengan dua atau tiga dari rakan kursus anda. 5.3.3 Penambahan Dan Penolakan Wang Sehingga RM50 Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran - Untuk menambah dua atau lebih jumlah wang yang melibatkan kombinasi wang kertas dan duit syiling dalam pelbagai mazhab. Bahan-bahan -Board Game -40 pembilang bagi setiap kumpulan, setiap kumpulan empat murid (4 warna x 10 pembilang) -Kertas dan pensel

Prosedur 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat murid . 2. Berikan setiap kumpulan dengan papan permainan dan 40 pembilang. 3. Murid-murid mengambil giliran untuk memilih satu nombor dari Kumpulan A dan satu nombor dari Kumpulan B. 4. Kemudian, murid menambah dengan dua nombor bersama-sama. 5. Jika jawapan murid-murid sepadan dengan nombor di papan permainan, dia akan meletakkan salah satu pembilang pada nombor itu. Jika jawapannya tidak boleh didapati atau ia sudah dilindungi, murid-murid terlepas giliran. 6. Pemenang adalah murid yang pertama untuk mempunyai tiga pembilang dalam bentuk secara menegak, melintang atau diagonal. 7. Guru merumuskan pelajaran tentang penambahan sehingga RM50. Kumpulan A Kumpulan A RM1.20 RM18.65 RM11.15 RM2.25 RM21.60 RM3.45 RM33.35 RM24.45 RM24.40 RM6.80 RM25.40 RM5.50 RM4.15 RM22.30 RM8.75 RM14.05

RM28.40 RM20.85 RM15.30 RM28.85 RM42.10 RM15.25

RM29.95 RM48.85 RM5.35 RM31.25 RM24.15 RM37.50

RM38.50 RM40.15 RM19.90 RM30.35 RM25.75 RM9.05

RM49.85 RM44.05 RM15.55 RM7.60 RM23.50 RM47.40

RM18.95 RM6.40 RM46.00 RM33.45 RM16.65 RM40.95

Aktiviti 2 Hasil Pembelajaran: -Untuk menolak wang yang melibatkan kombinasi wang kertas dan duit syiling. Bahan-bahan: - Game Board - 40 pembilang bagi setiap kumpulan, setiap kumpulan empat murid (4 warna x 10 pembilang) -Kertas dan pensel Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid. 2. Berikan setiap kumpulan dengan papan permainan dan 40 pembilang. 3. Murid-murid mengambil giliran untuk memilih satu nombor dari Kumpulan A dan nombor satu dari Kumpulan B. 4. Murid-murid kemudian bekerjasama mencari perbezaan di antara kedua-dua nombor. 5. Jika jawapan murid sepadan dengan nombor di papan permainan, murid-murid meletakkan salah satu pembilang pada nombor itu. Jika jawapannya tidak boleh didapati atau ia sudah

dilindungi, murid-murid terlepas giliran. 6. Pemenang adalah murid pertama yang mempunyai tiga pembilang dalam bentuk secara menegak, melintang atau diagonal. 7. Guru merumuskan pelajaran pada penolakan sehingga RM50. 5.3.4 Penyelesaian Masalah Cerita dalam Situasi Kehidupan Seharian Untuk Wang sehingga RM50 Beberapa aktiviti pengajaran-pembelajaran untuk menggambarkan menyelesaikan masalah cerita dalam situasi kehidupan sebenar melibatkan wang sehingga RM50 adalah seperti berikut: Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan atau penolakan wang sehingga RM50. Bahan-bahan: -Set surat khabar - Kertas bertulis Prosedur: 1. Murid membentuk kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid. 2. Berikan setiap murid dalam kumpulan satu set surat akhbar yang berbeza. 3. Memberitahu setiap kumpulan bahawa ia adalah ulang tahun akhbar tersebut yang ke-50. Dengan bersempena dengan sambutan ulang tahun mereka, mereka melakukan kerja-kerja amal. 4. Penerbit akhbar itu telah bermurah hati memberikan setiap kumpulan RM50. Wang itu akan digunakan untuk membeli makanan untuk anak yatim. 5. Setiap orang dalam kumpulan itu adalah untuk mengkaji iklan yang terdapat dalam akhbar yang disediakan. 6. Seterusnya, murid yang menulis nama dan kos pada satu atau dua jenis makanan yang dia rasakan bahawa ia amat berguna kepada anak-anak yatim. 7. Menggunakan round robin format bagi teknik pembelajaran koperasi, ahli-ahli kumpulan membincangkan setiap item dipilih dan mengapa ia telah dipilih. Seorang ahli sebagai perakam. 8. Kumpulan itu akan keluar dengan senarai akhir barangan yang akan dibeli. Kumpulan ini mungkin perlu membuat perubahan untuk memastikan jumlah kos di bawah RM50. 9. Sediakan papan buletin untuk memaparkan semua senarai kumpulan barangan. Muridmurid dapat ingat apa yang mereka pelajari dan ia juga satu cara untuk melihat aplikasi praktikal dalam matematik. Aktiviti 2 Hasil Pembelajaran: - Untuk menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan wang sehingga RM50. Bahan-bahan: - Iklan mingguan kedai dari pasar raya. - Kertas bertulis Prosedur: 1. Mengarahkan setiap murid untuk melukis pada sehelai kertas, lima lajur dan melabelkan setiap

lajur: Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. 2. Menunjukkan menu kantin kepada murid-murid dan mengarahkan mereka mengkaji menu. 3. Setiap murid hendaklah memilih minuman dan snek dari menu untuk dimakan setiap hari. 4. Ada murid yang mengira kos sebenar untuk semua makanan dalam lima hari. 5. Pelajar-pelajar mungkin perlu menyesuaikan pilihan mereka makanan untuk memastikan jumlah kos kurang daripada RM50. 6. Ada kelas yang menentukan makanan yang paling seimbang yang boleh dibeli pada kos yang sederhana. Topik 6 Masa Terdapat dua jenis jam yang biasanya digunakan untuk memberitahu masa: (a) Jam dengan tangan, dipanggil jam analog dan (b) Jam dengan nombor sahaja, yang dikenali sebagai jam digital. Kemahiran matematik utama yang berkaitan dengan Masa yang perlu dikuasai oleh muridmurid Tahun 2 adalah seperti berikut: (a) Membaca dan menulis masa (i) Membaca masa kepada lima minit; (ii) Membaca masa kepada dalam pelbagai cara dan (iii) Menulis masa . (b) Hubungan antara unit masa (i) Memahami bahawa 1 jam = 60 minit; (ii) Memahami bahawa 1 hari = 24 jam; dan (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan hubungan antara unit masa. (c) Pengetahuan tentang dalam kehidupan seharian (i) Mengira masa sebelum sesuatu acara; (ii) Mengira masa selepas sesuatu acara; (iii) Mengira tempoh acara dan (iv) Menggunakan strategi alternatif untuk mengira masa sebelum dan selepas acara dan tempoh acara. 6.3 Aktiviti Pembelajaran Dan Pengajaran Aktiviti 1 Baca Masa Kepada Lima Minit Hasil Pembelajaran: - Baca masa kepada lima minit pada muka jam, dan - Tulis masa untuk lima minit. Bahan-bahan: - Empat jam analog - Empat jam digital - Kad masa (menulis dengan masa kepada 5 minit) Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada empat kumpulan. 2. Berikan setiap kumpulan satu jam analog, jam digital dan kad Masa. 3. Melantik seorang murid dalam kumpulan untuk menjadi ketua kumpulan. 4. Kumpulan 1 dipanggil ke hadapan kelas. 5. Ketua kumpulan membaca masa pada kad yang diberikan. 6. Dua orang ahli dalam kumpulan melaraskan masa pada jam analog serta pada jam digital dan kemudian menunjukkan kepada kelas.

7. Ahli keempat akan membaca masa dalam cara yang berbeza. 8. Kumpulan kedua ini kemudian dipanggil ke hadapan dan proses keseluruhan berulang. 9. Semua empat kumpulan akan mengikut giliran mereka untuk mengemukakan jawapan mereka. 10. Kumpulan dengan semua jawapan yang betul dikira sebagai pemenang. 11. Guru merumuskan pelajaran dengan menunjukkan kelas bagaimana untuk membaca masa untuk lima minit. Aktiviti 2 Tulis Masa Kepada Lima Minit Hasil Pembelajaran: - Tulis masa yang betul untuk lima minit dalam angka dan - Tulis masa yang betul untuk lima minit di dalam perkataan-perkataan. Bahan-bahan: - Kad aktiviti -Jawapan Lembaran Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan diberi pensil pensel warna yang berbeza dan sekeping kertas tulis. 2. Satu set lapan Kad Aktiviti yang disusun dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan. di pusat itu. 3. Apabila isyarat guru, murid-murid akan mula menyelesaikan soalan-soalan yang ditunjukkan dalam Kad Aktiviti pertama disediakan. 4. Apabila mereka telah selesai dengan kad pertama, mereka boleh terus dengan Kad Aktiviti seterusnya. 5. Pada akhir 30 minit, kumpulan akan berhenti dan menyerahkan Borang Jawapan mereka kepada guru. 6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 7. Guru merumuskan pelajaran dengan menekankan bagaimana untuk menulis masa ke lima minit, dalam angka (numerals) dan dalam perkataan. Aktiviti 3 Lukiskan jarum jam dan jarum minit pada muka Jam. Hasil Pembelajaran: - Untuk melukis dan jarum jam dan jarum minit pada template muka jam dan - Untuk memadankan setiap masa untuk muka jam yang betul. Bahan-bahan: - lembaran kerja 1 -lembaran kerja 2 Prosedur: 1. Guru membahagikan kelas kepada empat kumpulan dan mendirikan empat stesen. 2. Lembaran 1 diletakkan di Stesen 1. Dalam cara yang sama, kertas kerja masing-masing juga diletakkan di semua tiga lagi stesen. 3. Pada mulanya, Kumpulan 1 akan berada di Stesen 1, Kumpulan 2 di Stesen 2, Kumpulan 3 di Stesen 3 dan Kumpulan 4 di Stesen 4 masing-masing. 4. Setiap kumpulan akan menghabiskan masa 10 minit di setiap stesen. 5. Pada akhir 10 minit, kumpulan perlu bergerak ke stesen seterusnya mengikut arah jam.

6. Pada akhir 40 minit, guru mengumpul lembaran kerja. 7. Kumpulan yang mendapat semua jawapan yang betul diberi ganjaran. 8. Guru merumuskan pelajaran dengan menunjukkan murid-murid bagaimana jarum jam dan jarum minit telah disediakan mengikut masa yang diberikan. 6.3.2 Hubungan antara Unit Masa Aktiviti 1 Memahami Hubungan antara jam dan Minit, Hari dan Waktu Hasil Pembelajaran: - Menyatakan bahawa 1 jam = 60 minit dan - Menyatakan bahawa 1 hari = 24 jam. Bahan-bahan: - Kad Kerja - Jawapan Lembaran Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan enam orang murid dan setiap murid diberilembaran jawapan. 2. Murid menulis nama mereka pada kertas jawapan. 3. Kad disusun dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan. 4. Setiap pemain bermula dengan menarik kad daripada timbunan. 5. Pemain ini menulis semua jawapan kepada soalan-soalan di dalam kad pada kertas jawapan. 6. Selepas satu tempoh masa (yang akan ditentukan oleh guru), murid-murid menukarkan kad di dalam kumpulan dengan murid di sebelah kiri dalam arah jam. 7. Murid mengulangi langkah (5 dan 6) sehingga semua daripada mereka dalam kumpulan telah menjawab soalan-soalan dalam semua kad. 8. Pemenang adalah murid yang mempunyai paling banyak jawapan yang betul. 9. Guru merumuskan pelajaran tentang hubungan antara jam dan minit, hari dan jam. 6.3.3 Pengetahuan Masa dalam Kehidupan Harian Berikut adalah beberapa aktiviti-aktiviti yang anda boleh menggunakan pengetahuan Masa dalam kehidupan seharian. Aktiviti 1 Menggunakan Strategi Alternatif kepada pengiraan Masa sebelum acara, selepas satu acara dan tempoh bagi satu acara Hasil Pembelajaran: - Untuk mengira masa sebelum sesuatu acara; - Untuk mengira masa selepas sesuatu acara dan - Untuk mengira tempoh sesuatu peristiwa. Bahan-bahan: - Kad aktiviti - kertas bertulis - Pensel Warna

Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan empat, setiap kumpulan empat orang atau lebih. Setiap kumpulan diberi pensil pensel warna yang berbeza dan sekeping kertas tulis. 2. Satu set sepuluh Kad Aktiviti yang disusun dan meletakkan muka ke dalam tengah timbunan. 3. Apabila guru memberikan isyarat, murid-murid akan mula menyelesaikan soalan-soalan dalam Kad Aktiviti pertama. 4. Apabila mereka telah selesai dengan kad pertama, mereka boleh terus dengan Kad Aktiviti yang akan datang. 5. Pada akhir 20 minit, kumpulan akan berhenti dan menyerahkan jawapan mereka kepada guru. 6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 7. Guru merumuskan pelajaran menggunakan strategi alternatif dalam mengira masa sebelum sesuatu acara, masa selepas kejadian dan tempoh acara. Contoh Kad Aktiviviti Kad Aktiviti 1 Chong Siew Gaik meninggalkan rumah pada 7:40 pagi. Dia berjalan selama 15 minit untuk pergi ke sekolah. Pukul berapa dia boleh sampai ke sekolah?

Dia sampai sekolah pada pukul __________________________ . Kad Aktiviti 2 Ahmad mula melakukan kerja rumah pada 4:45 petang. Dia mengambil masa 30 minit untuk menyelesaikan kerja rumah. Pukul berapa dia menyiapkan kerja rumah ?

Dia menyelesaikan kerja rumah pada pukul __________________________ . Kad Aktivti 3 Ujian Sains bermula pada jam 9:30 pagi dan berakhir pada jam 11:00 pagi. Berapa lama ujian itu habis ?

Ujian Sains itu habis pada pukul __________________________ . Topik 7 Ukuran Panjang 7.1.2 Prinsip-prinsip Asas Pengukuran Memahami prinsip-prinsip asas berikut pasti akan membantu kita untuk mengajar topik ini dengan berkesan. Empat prinsip-prinsip asas yang menjadi asas ukuran panjang adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 7.1. Prinsip-prinsip Asas Pengukuran Penerangan Comparison principle (Prinsip Perbandingan) Prinsip ini berkaitan dengan membandingkan dan menyusunkan turutan objek dengan sifat tertentu. Ia melibatkan dengan menggunakan perbendaharaan kata yang sesuai untuk menggambarkan dan membandingkan panjang seperti pendek (short), lebih pendek (shorter), tinggi (tall), lebih tinggi (taller), panjang (long), lebih panjang (longer), tinggi

(high), lebih tinggi (higher), dalam (deep), lebih mendalam (deeper), luas (wide), lebih luas (wider), lebar (widpth), kedalaman (deepth), ketinggian (height), dan lain-lain. Transitivity principle (Prinsip Transitif) Prinsip ini melibatkan membandingkan dan turutan daripada tiga atau lebih objek dengan menggunakan bahasa yang sesuai contohnya Jika A adalah lebih lama daripada B dan C adalah lebih lama daripada A, maka C mestilah lebih lama daripada B, dan lain-lain. Conservation principle (Prinsip Prinsip ini menyatakan bahawa panjang Pemuliharaan) sesuatu objek tidak berubah walaupun kedudukan atau orientasi objek berubah. Measuring principle (Prinsip Pengukuran) Prinsip ini merujuk kepada fakta bahawa ukuran melibatkan menyatakan berapa banyak unit yang diberikan sepadan dengan sifat (contohnya panjang) objek. Sebagai contoh, apabila mengukur panjang rod, ia melibatkan menyatakan bilangan sentimeter yang boleh dipasang. Kanak-kanak memerlukan peluang untuk memahami konsep asas mengenai ukuran. Konsepkonsep asas termasuk menggunakan pelbagai unit atau langkah-langkah seperti yang dinyatakan di bawah: (a) Unit yang sesuai Menggunakan unit ukuran yang sesuai untuk perkara yang diukur. Sebagai contoh, unit yang berfungsi untuk mengukur panjang jalan masuk rumah anda tidak boleh bekerja untuk mengukur panjang notebook anda. Begitu juga, unit yang digunakan untuk mengukur panjang tidak boleh berkhidmat dengan baik untuk mengukur kawasan. (b) Unit bukan standard Pengukuran Satu unit non-standard untuk apa-apa sahaja ukuran panjang yang digunakan sebagai unit ukuran. Beberapa contoh yang biasa adalah: (i) bahagian badan seperti span, kaki, kadar dan lengan, dan sebagainya; dan (ii) objek seperti pen, klip kertas, rod, kapur dan straw, dan lain-lain (c) Unit Standard Pengukuran Satu unit standard untuk ukuran panjang bagi mengukur apa-apa jarak tetap yang telah diterima sebagai satu standard antarabangsa. Beberapa contoh termasuk: (i) Yards (Piawai), batu (miles), kaki, inci, dan lain-lain, dan (ii) Meter, sentimeter, milimeter dan kilometer, dan lain-lain (d) Unit Sama Untuk mengatakan bahawa bar gula-gula adalah 6 sentimeter panjang bermakna bahawa setiap sentimeter adalah serupa dan tepat dengan mempunyai panjang sama. (e) Lelaran Pendek kata, juga bermakna penggunaan unit pengukuran berulang-ulang yang serupa sengan unit mengukur.

Kemahiran matematik utama yang berkaitan dengan ukuran panjang yang perlu dikuasai oleh murid-murid Tahap Satu utama adalah seperti berikut: (a) Perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang (i) Menggunakan perkataan yang berkaitan dengan panjang (ii) perbandingan langsung panjang (iii) Membandingkan panjang dua objek. (b) Unit bukan piawai untuk ukuran panjang (i) Mengenal pasti unit bukan piawai untuk ukuran panjang; (ii) Mengukur panjang dengan menggunakan unit bukan piawai (iii) Menyatakan dan merekod ukuran panjang dengan menggunakan unit bukan piawai. (c) Unit Standard ukuran panjang (i) Meter dan sentimeter (ii) Hubungan antara meter dan sentimeter (iii) Mengukur, menyatakan dan merekod ukuran panjang dalam meter dan sentimeter. 7.3.1 Memahami dan Menggunakan Kosa Kata/ Perbendaharaan Kata Berkaitan Ukuran Panjang Aktiviti 1 Perbandingan langsung Panjang Hasil Pembelajaran: - Untuk objek warna mengikut kata-kata yang berkaitan dengan panjang. - Untuk mengatur objek mengikut panjang dalam naik dan turun. Bahan-bahan: - KadAktiviti - Pensel Warna - Kertas bertulis Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang. Setiap kumpulan diberi pensel warna yang berbeza dan sekeping kertas tulis. 2. Satu set 12 Kad Aktiviti yang disusun dan meletakkan muka ke tengah timbunan. 3. Apabila isyarat guru, murid-murid akan mula menyelesaikan soalan-soalan dalam Kad Aktiviti pertama yang disediakan. 4. Apabila mereka telah selesai dengan kad pertama, mereka boleh terus dengan Kad Aktiviti seterusnya yang disediakan. 5. Pada akhir 30 minit, kumpulan akan berhenti dan menyerahkan lembaran jawapan mereka kepada guru. 6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 7. Guru merumuskan pelajaran dengan menunjukkan perkataan yang biasa digunakan yang berkaitan dengan panjang seperti, pendek (short), lebih pendek (shorter), terpendek (shortest); panjang (long), lebih panjang (longer), paling panjang (longest); tinggi (tall), lebih tinggi (taller), tertinggi (tallest), dan lain-lain Aktiviti 2 Perbandingan Panjang Pada Dua atau lebih objek Melalui Perbandingan langsung

Hasil Pembelajaran: -Untuk membandingkan panjang pada dua atau lebih objek dengan perbandingan langsung. Bahan-bahan: - Kad Picture - pensel Warna - pensel - lembaran kerja Prosedur: 1. Guru memaparkan cerita-cerita yang berkaitan dengan perbandingan panjang seperti "pendek daripada", "lebih panjang daripada", "tertinggi (the tallest)" dan "paling tinggi (highest)" dan "paling rendah". Model murid setiap perbandingan dengan kad gambar yang disediakan. Satu contoh cerita-cerita itu diberikan di bawah. 2. Guru kemudian membahagikan kelas kepada tiga kumpulan dan memberikan lembaran kerja kepada setiap murid. 3. Setiap murid menulis nama di lembaran yang disediakan. 4. Guru membentuk tiga stesen (A, B dan C) di dalam kelas. 5. Guru mengarahkan murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam lembaran kerja yang di setiap stesen. 6. Setiap kumpulan akan menghabiskan masa 10 minit di setiap stesen. 7. Pada akhir 10 minit, kumpulan perlu bergerak ke stesen seterusnya mengikut arah jam. 8. Pada akhir 30 minit, guru mengumpul lembaran. 9. Murid/Murid-murid dengan semua jawapan yang betul akan mendapat ganjaran. 10. Guru merumuskan pelajaran dengan menunjukkan kepada murid-murid bagaimana untuk membandingkan panjang bagi dua atau lebih objek dengan perbandingan langsung. Contoh Cerita Perbandingan Langsung

(i) Jika Ahmad hendak menggunakan pembaris yang paling panjang, manakah pembaris yang pembaris akan dia pilih? ________________ (ii) Salmah ingin pembaris yang lebih pendek daripada pembaris A. Yang mana pembaris dia memilih? ________________ (iii) Subramaniam mahu pembaris yang lebih panjang daripada pembaris B. Yang mana pembaris dia akan dapat? ________________ (iv) Siew Lan hendak menggunakan pembaris yang paling pendek. Yang mana pembaris dia digunakan? ________________ 7.3.2 Pengukuran Panjang Dengan Menggunakan Unit Bukan Standard Aktiviti 1 Mengukur Panjang Objek Dengan Menggunakan Seragam Unit bukan standard Hasil Pembelajaran:

- Untuk mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai/ standard contohnya klip kertas, pensel, pemadam, bahagian-bahagian badan, dan lain-lain Untuk merakam panjang objek yang diukur dengan menggunakan unit bukan piawai. Bahan-bahan: -Objek yang hendak diukur cth. meja tulis, buku latihan, buku teks Matematik, dan lain-lain - Cth. Unit Bukan standard seperti: pensel pemadam, klip kertas, krayon, bahagian-bahagian badan, dan lain-lain -Senarai perkara yang perlu diukur (Rajah / Jadual pada kad manila) -30 Kad gambar dengan objek panjang yang berbeza -Kertas bertulis -Lembaran Jawapan Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan. Setiap kumpulan tiga orang murid dan setiap kumpulan diberikan sekeping kad manila (Jadual 1), senarai perkara yang perlu diukur contohnya panjang dan lebar meja guru / meja murid; panjang dan lebar buku latihan mereka; panjang dan lebar buku teks Matematik , dan sebagainya dan beberapa unit bukan standard untuk mengukur panjang contohnya pensel pemadam, klip kertas dan krayon. 2. Murid menulis nama-nama mereka pada kad yang diberikan sebelum memulakan untuk mengukur panjang objek yang disenaraikan dan rekod panjang dalam bentuk carta. (Rujuk Jadual 1 di bawah). Setiap kumpulan mengambil giliran untuk membentangkan jawapan mereka. 3. Setiap kumpulan akan diberikan sekeping kertas dan menulis satu set kad gambar. Kad dengan gambar-gambar objek panjang yang berbeza yang disusun atau digelengserkan dan meletakkan muka ke tengah timbunan. Jadual 1: Pengukuran Panjang Objek dalam Unit bukan standard Objek Unit bukan standard Pensel Pemadam Klip Krayon Span Kertas Panjang meja guru / meja murid Lebar meja guru / meja murid Panjang buku latihan Lebar buku latihan Panjang buku teks Matematik Lebar buku teks Matematik Apa-apa objek lain 4. Pemain A bermula dengan menarik kad daripada timbunan. Ini diikuti oleh pemain B dan C. 5. Ketiga-tiga pemain menulis nombor soalan pada Kad Panjang dan kemudian menulis jawapan bagi soalan di dalam kertas bertulis masing-masing. 6. Pemain ulang langkah (4 dan 5) sehingga semua 10 kad telah disediakan oleh setiap pemain. 7. Murid-murid bertukar-tukar jawapan dan tandakan jawapan kawan-kawan dengan merujuk kepada Kertas Jawapan yang diberikan oleh guru. 8. Pemenang dalam kumpulan adalah murid yang mempunyai paling banyak jawapan yang betul.

9. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk mengukur, menyatakan dan rekod panjang objek menggunakan unit bukan piawai. 7.3.3 Pengukuran Panjang Menggunakan Unit Standard Aktiviti 1 Mengukur Panjang Objek Menggunakan unit Standard Hasil Pembelajaran: - Untuk mengukur dan merekodkan panjang objek menggunakan meter dan - Untuk mengukur dan merekodkan panjang objek menggunakan sentimeter. Bahan-bahan: - Lembaran kerja - Instrumen / Alat untuk mengukur panjang contohnya pembaris, pita pengukur. - kertas bertulis - Pensel Warna Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan, setiap kumpulan empat hingga enam murid. Setiap kumpulan diberi pensel warna yang berbeza dan sekeping kertas tulis. 2. Guru mendirikan empat stesen (A ke D) di dalam kelas. Lembaran kerja diletakkan di setiap stesen. 3. Guru mengarahkan murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam lembaran kerja di setiap stesen. 4. Seorang pembaris masing-masing diletakkan di Stesen A dan C. Pita mengukur diletakkan di Stesen B dan Stesen D. Murid mencatat jawapan mereka di atas kertas yang diberikan. 5. Setiap kumpulan akan menghabiskan masa 10 minit di setiap stesen. 6. Pada akhir 10 minit, kumpulan perlu bergerak ke depan stesen dalam arah ikut jam. 7. Pada akhir 40 minit, guru mengumpul kertas jawapan dari setiap kumpulan. 8. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 9. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk mengukur dan merekodkan panjang objek menggunakan meter dan sentimeter. Topik 8 Jisim Saintifik, istilah "berat" dan "jisim" mempunyai makna yang berbeza. Jisim adalah ukuran jumlah jirim di dalam sesuatu objek, manakala berat badan ialah daya tarikan graviti ke atas jisim itu. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak lelaki dengan jisim 30 kg mempunyai berat 300 N (mengambil g = 10 ms ). Secara umumnya, ia adalah disyorkan bahawa kita mengajar anak-anak kita topik jisim dengan perkembangan melalui urutan berikut, iaitu oleh: (a) Tanggapan dan mengenal pasti sifat jisim melalui perbandingan langsung dan tidak langsung; (b) Membina konsep mengukur unit melalui penggunaan unit bukan piawai diikuti oleh unitunit (standard International Metric System) secara langsung; (c) Memperkukuhkan konsep mengukur unit melalui penggunaan alat pengukur yang sesuai; (d) Membina/Mengembagkan hubungan antara unit-unit (standard International Metric System) pengukuran; (e) Melaksanakan operasi aritmetik yang melibatkan unit (standard International Metric System) Pengajaran bagi pengukuran jisim (f) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan unit standard untuk jisim.

Kemahiran matematik utama yang berkaitan dengan jisim yang perlu dikuasai oleh murid Tahap Satu adalah seperti berikut: (a) Perbendaharaan kata yang berkaitan dengan Jisim (i) Menggunakan perkataan yang berkaitan dengan Jisim; (ii) perbandingan langsung orang ramai (iii) Perbandingan orang ramai dua objek. (b) unit tidak (standard International Metric System) untuk mengukur Jisim (i) Idea mengimbangi jisim dengan betul. (ii) Mengukur jisim menggunakan unit bukan piawai (iii) Menyatakan dan merekod ukuran jisim menggunakan unit bukan piawai. (c) unit Standard untuk mengukur Jisim (i) Memperkenalkan unit (standard International Metric System) cth. kilogram dan gram; (ii) berat objek dalam unit piawai menggunakan alat timbang; (iii) Mengukur, menyatakan dan merekod jisim dalam kilogram dan gram. 8.3 Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti 1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan Jisim Hasil Pembelajaran: -Untuk menulis perkataan yang berkaitan dengan jisim cth. berat, ringan, dan lain-lain Bahan-bahan: - pensel Warna - lembaran kerja - kad perbendaharaan kata Prosedur: 1. Guru membahagikan kelas kepada empat kumpulan dan memberikan lembaran kerja kepada setiap murid. 2. Setiap murid menulis nama / beliau di lembaran kerja yang disediakan. 3. Guru mendirikan empat stesen (A ke D) di dalam kelas. 4. Guru mengarahkan murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam lembaran kerja yang di setiap stesen. 5. Setiap kumpulan akan menghabiskan masa 10 minit di setiap stesen. 6. Pada akhir 10 minit, kumpulan perlu bergerak ke stesen seterusnya mengikut arah jam. 7. Pada akhir 40 minit, guru mengumpul lembaran kerja. 8. Murid dengan semua jawapan yang betul akan mendapat ganjaran. 9. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk menulis dan menggunakan perkataan yang berkaitan dengan jisim objek yang diberikan dengan betul. Aktiviti 2 Perbandingan jisim bagi bagi dua objek dengan perbandingan langsung Hasil Pembelajaran: - Untuk membandingkan jisim bagi bagi dua objek yang diberikan dengan perbandingan langsung. Bahan-bahan: - kad perbandingan

- Lembaran jawapan -Pensel Warna Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan empat. Setiap kumpulan diberi pensil warna yang berbeza dan sekeping kertas tulis. 2. Satu set 12 Kad Perbandingan adalah digelengser dan disusun dan meletakkan muka ke tengah timbunan. Murid-murid dari setiap kumpulan bergilir-gilir untuk menarik kad. 3. Apabila isyarat guru, murid-murid akan mula menyelesaikan soalan-soalan dalam Kad Perbandingan pertama disediakan. 4. Apabila mereka telah selesai dengan kad pertama, mereka boleh terus dengan Kad Perbandingan yang seterusnya disediakan. 5. Pada akhir 30 minit, kumpulan akan berhenti dan menyerahkan lembaran jawapan mereka kepada guru. 6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 7. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk membandingkan jisim bagi dua diberikan objek secara langsung. 8.3.2 Unit bukanstandard untuk Pengukuran Jisim Aktiviti 1 Menggunakan Piawaian bagi unit bukan standard untuk mengukur jisim bagi objek Hasil Pembelajaran: -Untuk mengukur, menyatakan dan mencatatkan jisim bagi objek dengan menggunakan unit bukan piawai contohnya manik, guli, biji, penutup botol, gula-gula, dan lain-lain Bahan-bahan: - 30 kad gambar yang berbeza (Kad Pengukuran) - Carta / jadual untuk ukuran rakaman - kertas bertulis - Objek yang hendak diukur cth. buku, beg, kotak, dan lain-lain - Unit bukan standard cth. manik, guli, biji, penutup botol, gula-gula, dan lain-lain Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan tiga murid dan memberi setiap kumpulan carta untuk merekodkan ukuran jisim, senarai perkara yang perlu diukur contohnya jisim bagi objek seperti buku, kotak, dan sebagainya dan beberapa unit tidak standard untuk mengukur contohnya jisim benih, guli, manik, penutup botol, gula-gula, dan lain-lain 2. Tanya murid untuk menulis nama-nama mereka pada kad yang diberikan sebelum mengukur jisim objek yang disenaraikan dan merekodkan jawapan dalam carta. (Rujuk Jadual 8.1). Biarkan kumpulan bergilir-gilir untuk membentangkan jawapan mereka. 3. Setiap kumpulan akan diberikan sekeping kertas bertulis dan satu set kad gambar (Kad Pengukuran). Murid menulis nama-nama mereka pada kertas tulis yang diberikan. Kad yang mengandungi gambar-gambar objek dengan jisim yang berbeza disusun , digelengser dan meletakkan muka ke tengah timbunan itu.

Jadual 1: Jisim bagi objek dalam Unit bukan standard Objek Unit bukan standard Biji benih getah Caps botol Gula-gula Manik Guli

Buku Bekas pensel Bola Buku latihan Buku teks Matematik Bekas makan tengah hari Mana-mana objek lain yang sesuai 4. A bermula dengan menarik kad daripada timbunan. Dia / Beliau adalah B dan C. 5. Ketiga-tiga pemain menulis nombor pada kad Pengukuran dan kemudian menulis jawapan bagi soalan-soalan di atas kertas bertulis mereka. 6. Pemain ulang langkah (4 dan 5) sehingga semua 10 kad telah disediakan oleh setiap pemain. 7. Murid-murid bertukar-tukar jawapan dan tandakan jawapan rakan-rakan mereka dengan merujuk kepada kertas jawapan yang diberikan oleh guru. 8. Pemenang dalam kumpulan adalah murid yang mempunyai paling banyak jawapan yang betul. 9. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk mengukur dan merekodkan jisim menggunakan unit bukan standard. 8.3.3 Unit Standard bagi Pengukuran Jisim Aktiviti 1 Menggunakan unit piawai standard cth. kilogram (kg) dan gram (g) untuk mengukur jisim bagi objek Hasil Pembelajaran: - Untuk mengukur dan merekodkan jisim bagi objek dalam kilogram (kg) - Untuk mengukur dan merekodkan jisim bagi objek dalam gram (g). Bahan-bahan: - bagi objek yang hendak diukur cth. beberapa beg batu, minuman dalam tin, botol air mineral, beg sekolah, buku-buku, dan lain-lain - alat timbang - Carta untuk merekodkan ukuran - Lembaran kerja - kertas bertulis - Pensel Warna Prosedur: 1. Guru membahagikan kelas kepada empat kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberikan beberapa objek yang hendak diukur contohnya buku, beg, dan lain-lain, yang carta untuk merekodkan ukuran, dan timbang skala berat dalam kilogram dan gram. 3. Tanya murid untuk menulis nama-nama mereka di dalam carta yang diberikan. 4. Mari murid mengukur jisim bagi objek yang diberikan dan merekodkan jawapan mereka dalam carta yang disediakan (rujuk Jadual 2). (Nota: Peruntukkan 10 minit bagi melengkapkan aktiviti ini.) 5. Murid-murid mengambil giliran untuk membentangkan dan menyemak jawapan mereka.

6. kerja mendirikan empat stesen di dalam kelas A. Lembaran Tugasan diletakkan di setiap stesen. 7. Setiap kumpulan kemudiannya diberi pensel warna yang berbeza dan sekeping kertas tulis. Tanya murid untuk menulis nama-nama mereka di atas kertas yang diberikan. 8. Guru mengarahkan murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam Lembaran kerja pada setiap stesyen. 9. Setiap kumpulan akan menghabiskan masa 10 minit di setiap stesen. 10. Pada akhir 10 minit, kumpulan perlu bergerak ke depan stesen mengikut arah jam. 11. Pada akhir 40 minit, guru mengumpul kertas jawapan. 12. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi adalah pemenang. 13. Guru merumuskan pelajaran tentang bagaimana untuk mengukur dan merekodkan jisim bagi objek dalam kilogram dan gram. Topik 9 Isipadu Cecair Beberapa sebab-sebab untuk memperkenalkan pengukuran isipadu cecair kepada kanakkanak melalui penggunaan unit bukan piawai: (a) Bahan untuk unit bukan piawai adalah lebih mudah untuk mendapatkannya (b) Dari segi sejarah, manusia menggunakan unit bukan piawai untuk ukuran sebelum membentuk unit standard; (c) unit bukan standard adalah lebih mudah untuk digunakan; (d) unit bukan standard menggunakan bahan-bahan yang seolah-olah secara semula jadi yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari kanak-kanak; (e) Ia adalah baik untuk memberi pengalaman kanak-kanak yang tidak biasa dengan sistem ukuran hanya kerana mereka mungkin menggunakan asas selain daripada sepuluh pengiraan. Adalah sebab-sebab di atas cukup baik untuk membenarkan penggunaan unit bukan standard untuk mengukur isipadu cecair? Berbincang. 9.2 Peringkat Perkembangan Konsep Isipadu Cecair Dalam Matematik Asas (a) Mengenal pasti sifat isipadu cecair; (b) perbandingan langsung isipadu cecair; (c) perbandingan langsung daripada isi padu cecair dengan menggunakan bekas yang berbeza sebagai rujukan; (d) Mengenal pasti instrumen yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair; (e) Mengukur isipadu cecair dengan menggunakan unit bukan standard; (f) Memperkenalkan unit standard untuk mengukur isipadu cecair contohnya liter (litre)( ). (g) Mengukur isipadu cecair menggunakan unit standard contohnya liter (litre) (). 9.3 Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran 9.3.1 Unit bukan standard untuk Pengukuran Isipadu Cecair Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk membuat perbandingan persepsi kapasiti pelbagai bekas. Bahan-bahan: - Tiga sama gelas bersaiz - Tiga mangkuk bersaiz sama - Tiga cawan bersaiz sama - A jag besar - Air Prosedur: 1. Pegang sehingga tiga gelas minuman.

2. Minta murid memberitahu persamaan antara ketiga-tiga gelas. 3. Memperkenalkan perbendaharaan kata "kosong", "separuh penuh" dan "penuh". 4. Seperti yang anda memperkenalkan perbendaharaan kata, telah murid-murid keluar untuk mengisi gelas dengan sewajarnya. 5. Adakah murid-murid menyusun gelas dalam perintah itu daripada kosong untuk sepenuhnya. 6. Ulang aktiviti dengan set bekas yang berlainan. Aktiviti 2: Hasil Pembelajaran: - Untuk mengukur isipadu cecair dengan menggunakan unit bukan standard contohnya botol, gelas dan cawan. Bahan-bahan: -Pelbagai bekas kecil yang berlainan saiz cth. cawan, gelas, botol -Sebuah jag besar - Air Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid dan mereka telah bekerja dalam kumpulan koperatif mereka. 2. Melantik seorang murid dalam kumpulan yang menjadi pencatat. 3. Berikan setiap kumpulan satu set bekas yang berlainan saiz dan satu jag air yang besar. 4. Minta murid mengisi jag besar dengan air. 5. Minta murid menganggarkan bilangan botol yang diperlukan untuk mengisi semua air di dalam jag besar. 6. Minta murid mengisi botol untuk mengesahkan anggaran mereka. 7. Ulang aktiviti dengan bekas lain. 8. Minta murid merekodkan penemuan mereka di dalam jadual berikut: Bekas Botol Gelas Cawan Anggaran Mengukur 9. Minta murid menulis penemuan mereka dengan menggunakan pernyataan di bawah: Jumlah air di dalam jag air adalah sama dengan kapasiti botol _____. Jumlah air di dalam jag air adalah sama dengan kapasiti gelas _____. Jumlah air di dalam jag air adalah sama dengan kapasiti cawan _____. 10. Minta murid membincangkan kapasiti tiga bekas (botol, gelas dan cawan) dan membuat kesimpulan bagi bekas yang mempunyai kapasiti yang paling kecil. Aktiviti 3: Hasil Pembelajaran: - Untuk enganggarkan kapasiti baldi dengan menggunakan unit bukan standard contohnya botol, gelas dan cawan. Bahan-bahan: -Pelbagai bekas kecil yang berlainan saiz cth. cawan, gelas, botol -Sebuah baldi besar - Air

Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid dan mereka telah bekerja dalam kumpulan koperatif mereka. 2. Melantik seorang murid dalam kumpulan yang menjadi pencatat. 3. Berikan setiap kumpulan satu set bekas yang berlainan saiz dan sebuah baldi air yang besar. 4. Minta murid menganggarkan bilangan botol air yang diperlukan untuk mengisi baldi besar. 5 Minta murid mengisi baldi dengan menggunakan botol air. 6. Ulang aktiviti dengan bekas lain. 7. Minta murid merekodkan penemuan mereka di dalam jadual berikut: Bekas Anggaran Mengukur Botol Gelas Cawan

8. Minta murid menulis penemuan mereka dengan menggunakan pernyataan di bawah: _____ botol air mengisi baldi besar. _____ gelas air mengisi baldi besar. _____ cawan air mengisi baldi besar. 9. Minta murid membincangkan kapasiti tiga bekas (botol, gelas dan cawan) dan membuat kesimpulan bagi bekas yang mempunyai kapasiti yang terbesar. 10. Mengarahkan murid-murid untuk menyusun tiga bekas mengikut kapasiti dalam tertib menaik. Aktivit 4 Hasil Pembelajaran: - Untuk mengukur keupayaan bekas cth. jag air, baldi dan teko teh dengan menggunakan unit bukan standard contohnya kaca mata. Bahan-bahan: - Satu gelas minuman - Sebuah jag air yang besar -Sebuah baldi besar - Sebuah teko teh - Air Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang murid dan mereka telah bekerja dalam kumpulan koperatif mereka. 2. Melantik seorang murid dalam kumpulan yang menjadi pencatat. 3. Berikan setiap kumpulan satu set bekas dan air. 4. Minta murid mengisi jag, baldi dan teko yang mengisi air. 5. Minta murid menganggarkan bilangan gelas yang diperlukan untuk mengisi semua air di dalam jag besar. 6. Minta murid mengisi gelas untuk memeriksa anggaran mereka. 7. Ulang aktiviti dengan baldi dan teko teh. 8. Minta murid merekodkan penemuan mereka di dalam jadual berikut: Bekas Anggaran (Bilangan gelas) Mengukur (Bilangan gelas) Jag Baldi Teko

9. Minta murid menulis penemuan mereka dengan menggunakan pernyataan di bawah:

Air di dalam jag air boleh mengisi _____ gelas. Air di dalam baldi yang boleh mengisi _____ gelas. Air di dalam teko teh boleh mengisi _____ gelas. 10. Minta murid membincangkan kapasiti tiga bekas (jag, baldi dan teko) dan membuat kesimpulan bagi bekas yang mempunyai kapasiti yang paling kecil. 11. Minta murid-murid untuk menyusun tiga bekas mengikut kapasiti dalam tertib menurun. 12. Minta murid-murid untuk menyusun tiga bekas mengikut kapasiti dalam tertib menaik. Aktiviti 5: Hasil Pembelajaran: -Untuk membandingkan isipadu cecair melalui perbandingan visual dengan menggunakan satu set kad permainan. bahan-bahan: -Set Kad Permainan buatan sendiri (Set A) menunjukkan isipadu cecair yang berbeza (lihat Rajah 9.3). Prosedur: 1. Minta murid-murid untuk bekerja secara pasangan. 2. Buat salinan Kad Permainan (Set A) dan menggunting kad. 3. Beri setiap pasangan satu set kad. 4. Menggelengser dan menyusun kad dan membahagi kad sama rata di antara murid-murid. 5. Pada kiraan tiga, murid-murid membuka kad dan meletakkan mukanya menghadap di atas meja. 6. Melihat kad dibuka, murid-murid menganggarkan dan membandingkan isipadu cecair pada kad. Murid-murid yang mempunyai jumlah isipadu cecair yang lebih besar boleh menyimpan kad pasangan mereka. 7. Jika kad menunjukkan isipadu cecair yang sama , kedua-duanya dapat untuk menyimpan kad masing-masing. 8. Apabila semua kad dibuka, murid-murid mengira berapa banyak kad mereka. 9. Pemenang adalah murid yang mempunyai lebih kad.

9.3.2 Unit Standard bagi Pengukuran Isipadu Cecair Berikut adalah beberapa aktiviti-aktiviti yang anda boleh menggunakan untuk unit-unit standard bagi mengukur isipadu cecair. Aktiviti 1: Hasil Pembelajaran: - Untuk membandingkan isipadu cecair menggunakan unit standard contohnya liter. Bahan-bahan: - Set Kad Permainan buatan sendiri menunjukkan bekas satu liter dengan jumlah isipadu cecair yang

berbeza contohnya satu liter, setengah liter, liter tiga suku per liter, dan sebagainya (lihat Rajah 9.4). Prosedur: 1. Minta murid-murid untuk bekerja secara pasangan. 2. Buat salinan Kad Permainan (Set B) dan menggunting kad. 3. Beri setiap pasangan satu set kad. 4. Menggelengser dan menyusun kad dan membahagi kad sama rata antara murid-murid. 5. Pada kiraan tiga, murid-murid membuka kad dan meletakkan mukanya menghadap di atas meja. 6. Melihat kad dibuka, murid-murid memanggil isipadu cecair yang ditunjukkan pada kad mereka dengan betul contohnya satu liter (penuh), setengah liter (separuh penuh), tiga liter suku liter, liter sifar (kosong). 7. Jika murid membaca jumlah isipadu cecar dengan betul, kad akan diberikan kepada / rakan kongsi . 8. Jika kedua-dua membaca jumlah isipadu cecair dengan betul, murid-murid perlu untuk menganggarkan dan membandingkan isipadu cecair yang ditunjukkan pada kad. Murid yang mempunyai jumlah isipadu cecair yang lebih besar daripada rakannya dapat menyimpan kad rakan dia. 9. Jika kad menunjukkan isipadu cecair yang sama , kedua-duanya dapat untuk menyimpan kad masing-masing. 10. Apabila semua kad dibuka, murid-murid mengira berapa banyak kad mereka. 11. Pemenang adalah murid yang mempunyai lebih kad.

Aktiviti 2: Hasil Pembelajaran: -Untuk membandingkan isipadu rakannya menggunakan unit standard contohnya liter. Bahan-bahan: - Set Kad Permainan (Set C). lihat Rajah 9.5 - Sebuah di Papan Permainan (Board Game) lihat Rajah 9.6 - Pembilang yang berlainan warna Prosedur: 1. Ada murid-murid bekerja secara pasangan. 2. Buat salinan Kad Permainan (Set C) dan menggunting kad. 3. Beri setiap pasangan satu set kad dan di Papan Permainan (Board Game). 4. Berikan setiap murid enam kaunter warna yang berbeza. 5. Menggelengser dan menyusun kad dan membahagikan kad sama rata antara murid-murid. 6. Setiap murid mengambil giliran untuk membuka kad dan meletakkan mukanya menghadap di atas meja. 7. Melihat kad dibuka, murid-murid membaca isipadu cecair pada kad betul. Sebagai contoh,

3 liter. 8. Murid-murid akan melihat di Papan Permainan (Board Game dan meletakkan pembilang di Papan Permainan (Board Game yang sepadan dengan 3 liter. 9. Jika kad menunjukkan isipadu cecair tidak sesuai dengan mana-mana isi padu cecair di Papan Permainan, murid-murid tidak akan dapat untuk meletakkan mana-mana pembilang mereka dalam Papan Permainan. 10. Ulang langkah (6), (7) dan (8). 11. Pemenang adalah murid yang mempunyai tiga pembilang isipadu cecar dengan berturutturut sama ada secara melintang, ke bawah atau menyerong.

1 litre 2 4 litre 5

1 3 litre 4 6 litre

2 litre 3 5 litre 6

Aktiviti 9.3 Mencari lebih laman web daripada Internet bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk Isipadu cecair yang sesuai untuk murid-murid Tahun 2. Melaporkan kepada apa yang anda menarik tentang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bincangkan penemuan anda dengan dua atau tiga dari rakan kursus anda. Topik 10 Bentuk Dan Ruang Tiga Dimensi (3D) Dan Dua Dimensi 10.1.1 Perkembangan Konsep Geometri - Teori van Hiele (a) Pembelajaran konsep geometri adalah melalui siri hierarki lima tahap dan satu siri fasa untuk berfikir dari setiap peringkat untuk seterusnya; (b) Tahap berasaskan di bahagian atas teori peringkat Piagetian tetapi tidak berkaitan dengan umur pelajar itu; (c) Tahap berdasarkan pembelajaran sebenar geometri yang pelajar telah berpengalaman. Lima tahap pengalaman geometri bahawa seseorang individu melalui adalah seperti berikut: (a) 0 Level - Pengenalpastian - Visualisasi dan menamakan angka (b) Tahap 1- Analisis - Menerangkan ciri-ciri (c) Tahap 2? Pesanan - Mengklasifikasikan dan generalisasikan dengan ciri-ciri (d) Tahap 3 - Pengurangan - Mengembangkan bukti menggunakan aksiom dan definisi (e) Tahap 4 - Rigor - Kerja dalam pelbagai sistem geometri Ketiga-tiga peringkat pertama berlaku pada tahun sekolah rendah. Pada Level 0, kanak-kanak dapat: (a) Mengenalpasti dan melabelkan angka yang sama seperti bulatan, empat segi/ segi empat (square), segi tiga dan segi empat tepat (rectangle); (b) Namakan pepejal yang mudah dengan melabelkan atau dengan nama-nama yang kurang

formal seperti "pepejal kelihatan seperti 'kotak' atau 'bola' dan lain-lain. (c) Kenal pasti pepejal mudah seperti kiub, sfera, silinder, piramid dan kon. Di Aras 1, anak-anak dapat: - Mula menerangkan ciri-ciri bentuk dan pepejal. Bahasa mereka digunakan mungkin tidak perlu menjadi istilah Matematikal tepat. Sfera A digambarkan sebagai "bola" dan segi empat mempunyai empat sudut "lurus" sebagai pengganti untuk sudut tepat/sudut tegak (right angles). Oleh itu, guru perlu sentiasa sedar tentang bahasa kanak-kanak dan bersedia untuk membetulkannya. Tahap seterusnya (Tahap 2) bermula di sekolah rendah atas, kanak-kanak dapat: - Mengklasifikasikan dan menyusun bentuk dan pepejal mengikut ciri-ciri . Tahap 3 dan 4 kekal ke dalam mod maju pemikiran dan sesuai dengan pemahaman yang lebih lengkap tentang sifat geometri. Murid-murid pada tahap ini mampu: - Merumuskan bukti teorem tanpa memerlukan pengalaman konkrit. Pembelajaran geometri pada peringkat ini adalah lebih daripada satu kajian geometri deduktif dan akan terus berlaku di sekolah menengah sehingga ke pendidikan postsecondary. 10.2 Peringkat Perkembangan Konsep Untuk Bentuk Dan Ruang Dalam Rendah Matematik Rendah Satu perkembangan konsep sistematik pasti akan membantu murid-murid anda untuk belajar dalam topik Bentuk dan Ruang dengan lebih berkesan. Kemahiran yang berikut dicadangkan sebagai perkembangan pedagogi yang sesuai bagi topik Bentuk dan Ruang dalam mata pelajaran Matematik Asas, Tahun 2 khususnya: (a) Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata kepada nama dan label bentuk dua dimensi; (b) Menjelaskan dan mengklasifikasikan bentuk dua dimensi; (c) Model bangunan dengan menggunakan bentuk tiga dimensi dan dua dimensi. (d) Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata kepada nama dan label bentuk tiga dimensi (e) Menjelaskan dan mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi. 10.3 Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk memperkenalkan konsep ciri-ciri geometri. Bahan-bahan: - Sebiji bola - Sebuah kon - Sebuah silinder - Sebuah kotak Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang dan bekerjasama dalam kumpulan. 2. Guru memaparkan bola, kon, silinder dan kotak. 3. Guru menerangkan salah satu objek. Sebagai contoh:Ia adalah bulat sepenuhnya.Ia adalah rata seluruh, dan lain-lain.

4. Tanya dalam kumpulan untuk menentukan objek yang digambarkan. 5. Guru membimbing untuk merumuskan ciri-ciri objek geometri yang dipaparkan. Aktiviti 2 Hasil Pembelajaran: - Menyatakan persamaan dan perbezaan pelbagai bentuk geometri contohnya kiub, kuboid, silinder. Bahan-bahan: - kiub - kuboid - silinder Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang dan bekerjasama dalam kumpulan. 2. Berikan setiap kumpulan satu set kiub, kuboid dan silinder. 3. Melantik seorang murid dalam kumpulan yang menjadi pencatat. 4. Mengarahkan kumpulan untuk menyenaraikan seberapa banyak persamaan dan perbezaan antara ketiga-tiga objek yang disediakan. 5. Bagi setiap persamaan dan perbezaan yang dinyatakan, kumpulan akan diberikan 1 mata. 6. Pada akhir aktiviti ini, kumpulan dengan jumlah tertinggi mata adalah pemenang. 7. Guru membimbing untuk merumuskan persamaan dan perbezaan antara ketiga-tiga objek. Aktiviti 3 Hasil Pembelajaran: - Untuk menerangkan tiga dimensi. Bahan-bahan: - Satu koleksi bentuk tiga dimensi e, g, contohnya kiub, kuboid, kon, silinder, piramid dan sfera - Kertas dan pensel Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada empat kumpulan dan setiap kumpulan duduk dalam satu bulatan. 2. Berikan setiap kumpulan dengan koleksi tiga dimensi. 3. Murid pertama memungut bentuk dan menyatakan sebenarnya bentuk sebenarnya sebelum menyerahkannya kepada murid di sebelah kanan. Contohnya, Ia mempunyai dua permukaan rata. 4. Murid yang menerima bentuk mengulangi fakta yang dinyatakan dan memberikan satu lagi fakta bentuk sebenarnya. Contohnya Ia mempunyai dua permukaan rata. Kedua-dua permukaan rata adalah bulat dalam bentuk. 5. Aktiviti ini adalah kerjasama dengan ahli-ahli kumpulan dan mencuba untuk mendapatkan bentuk sejauh pusingan bulatan yang mungkin. 6. Apabila mereka telah habis fakta-fakta bentuk sebenarnya tiga dimensi yang digambarkan, kumpulan itu kemudian mengulangi semua fakta yang dinyatakan dan namakan bentuk. Contohnya Ia mempunyai dua permukaan rata. Kedua-dua permukaan rata adalah bulat dalam bentuk. Ia tidak mempunyai bucu. Ia mempunyai satu permukaan melengkung. Ia adalah sebuah silinder. 7. Ulangi langkah (3) hingga (6) untuk contoh bentuk tiga dimensi yang berbeza contohnya kiub,

sehingga semua bentuk dalam set telah dinamakan. 8. Minta murid menulis ringkasan ciri-ciri bentuk 3D yang dibincangkan dalam aktiviti tersebut. Aktiviti 4 Hasil Pembelajaran: - Untuk mengenal pasti dan menamakan tiga dimensi. Bahan-bahan: - Kuib, kuboid, piramid, kon, silinder dan sfera - Beg legap Prosedur: 1. Bahagikan murid-murid ke dalam kumpulan, setiap kumpulan tiga orang dan bekerjasama dalam kumpulan. 2. Berikan beg legap tentang objek tiga dimensi kepada setiap murid dalam kumpulan . Mereka tidak menunjukkan objek itu kepada ahli-ahli lain dalam kumpulan. 3. Tanya murid-murid dalam kumpulan untuk membuat satu set petunjuk seperti yang diberikan di bawah. contohnya Saya adalah objek tiga dimensi. Saya mempunyai lima muka. Saya mempunyai empat muka segi tiga dan persegi asas. Saya mempunyai lapan tepi dan lima bucu. Siapakah saya? 4. Selepas semua dalam kumpulan yang telah selesai dengan petunjuk mereka, mereka telah mengambil giliran untuk membaca petunjuk mereka kepada kumpulan. 5. Ahli-ahli kumpulan lain perlu mengenal pasti objek tiga dimensi dari petunjuk. 6. Murid itu kemudian memegang objek dan menunjukkan kepada seluruh kumpulan ahli-ahli untuk memastikan ketepatan jawapan kumpulan. 7. Membenarkan ahli-ahli kumpulan untuk membincangkan ketepatan petunjuk dan bercakap tentang alternatif lain. 8. Ulangi langkah (3) hingga (7) dengan lain-lain objek 3D dalam set objek yang disediakan. 9. Minta murid menulis ringkasan ciri-ciri semua objek 3D dinyatakan di dalam aktiviti ini. 10.3.2 Memahami Bentuk Dua dimensi Aktiviti 1 Hasil Pembelajaran: - Untuk mengenal pasti perbezaan antara pelbagai bentuk dua dimensi. Bahan-bahan: - Dua dimensi yang diperbuat daripada kadbod atau plastik Prosedur: 1. Beri setiap kanak-kanak sekeping geometri (Jika anda tidak mempunyai kepingan plastik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 10.1, potong keping dari kadbod. 2. Menyebutkan nombor dan kanak-kanak yang mempunyai sekeping dengan bilangan sisi yang berdiri. 3. Pastikan untuk memanggil nombor seperti dua dan lima yang tiada kanak-kanak akan berdiri. 4. Mengarahkan kanak-kanak untuk mengumpulkan bentuk-bentuk ke dalam kumpulan dengan bentuk yang mempunyai tiga penjuru, empat sisi dan sifar sisi-sisi lurus (contohnya bulatan dan bentuk bujur). 5. Kanak-kanak membincangkan bagaimana bentuk dalam kumpulan mereka berbeza antara

satu sama lain. Sebagai contoh- beberapa tiga sisi yang lebih besar daripada yang lain, ada yang condong, ada yang sama panjang, dan lain-lain Nota: Ia adalah penting untuk kanak-kanak untuk menyedari bahawa bilangan sisi tidak menentukan bentuk.

Aktiviti 2 Hasil Pembelajaran: - Untuk menamakan bentuk dua dimensi. Bahan-bahan: - Satu koleksi bentuk dua dimensi cth. bulatan, empat segi, segi empat tepat, dan lain-lain - Kertas dan pensel Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada empat kumpulan dan setiap kumpulan duduk dalam satu bulatan. 2. Berikan setiap kumpulan dengan koleksi bentuk dua dimensi. 3. Murid pertama memungut bentuk dan menyatakan bentuk sebenarnya sebelum menyerahkannya kepada murid di sebelah kanan . Contohnya Ia mempunyai empat sisi. 4. Murid yang menerima bentuk mengulangi fakta yang dinyatakan dan memberikan satu lagi fakta bentuk sebenarnya. contohnya Ia mempunyai empat sisi. Sisi yang bertentangan mempunyai panjang yang sama. 5. Aktiviti ini adalah kerjasama dengan ahli-ahli kumpulan dan mencuba untuk mendapatkan bentuk sejauh pusingan bulatan yang mungkin. 6. Apabila mereka telah habis fakta-fakta bentuk sebenarnya dua dimensi yang digambarkan, kumpulan itu mengulangi semua fakta yang dinyatakan dan kemudian menamakan namanama bentuk. Contohnya Ia mempunyai empat sisi. Sisi yang bertentangan mempunyai panjang yang sama. Ia mempunyai empat sudut. Ia adalah segi empat tepat. 7. Ulangi langkah (3) hingga (6) untuk bentuk dua dimensi yang berbeza sehingga semua telah diterangkan dan dikenalpasti. Aktiviti 3 Hasil Pembelajaran: - Untuk menerangkan bentuk dua dimensi. Bahan-bahan: - Satu koleksi bentuk dua dimensi Prosedur: 1. Guru memaparkan koleksi bentuk dua dimensi di papan. 2. Guru ini bermula dengan berkata: ". Saya melihat dengan mata keci saya dengan objek bentuk dua dimensi".

3. Tanya salah seorang daripada murid-murid untuk menyatakan salah satu ciri bentuk yang dia boleh lihat yang dipaparkan di papan."Saya melihat dengan mata kecil saya bagi objek bentuk dua dimensi tanpa sisi-sisi lurus". 4. Permainan diteruskan dengan murid lain menyatakan satu fakta yang lain untuk menambah kepada kenyataan sebelumnya."Saya melihat dengan mata kecil saya dengan objek bentuk dua dimensi tanpa sisi-sisi lurus dan tiada sudut." 5. Matlamat permainan ini adalah untuk mendapatkan rangkaian ciri-ciri yang mungkin bagi apa-apa bentuk dua dimensi yang dipaparkan. Untuk bentuk bulatan, ini boleh menjadi:"Saya melihat dengan mata kecil saya dengan bentuk dua dimensi tanpa sisi-sisi lurus, tidak ada sudut dan tepinya melengkung. Ia adalah satu bulatan." 6. Permainan diteruskan sehingga murid-murid telah diterangkan menerangkan semua bentuk dipaparkan di papan. Aktiviti 4 Hasil Pembelajaran: - Untuk menamakan dua dimensi. Bahan-bahan: - Kad rekod - Sebuah dek daripada 12 kad bernombor 0, 1, 2 dan 3 - pensel berwarna Prosedur: 1. Bahagikan kelas kepada kumpulan, setiap kumpulan empat orang. 2. Ahli-ahli kumpulan mengambil giliran untuk membuka kad. 3. Murid yang membuka kad tersebut akan mengesan sekitar bilangan sisi di salah satu daripada bentuk-bentuk dua dimensi. Bilangan sisi dikesan mesti sesuai dengan nombor yang ditunjukkan pada kad dibuka. 4. "0" mewakili satu garis melengkung. 5. Murid-murid yang tidak dapat mengesan sisi lebih daripada satu bentuk setiap giliran. Jika murid tidak dapat mengesan di bahagian sisi dia terlepas giliran. 6. Pemenang adalah kumpulan pertama yang berjaya mengesan (trace) di bahagian sisi menerangkan semua bentuk dua dimensi dan namakan menerangkan semua bentuk dengan betul. 10.3.3 Bentuk Tiga dimensi dan Dua dimensi Bentuk dalam Kehidupan Harian
Aktiviti 1 Selalunya apabila diperkenalkan kepada tangram, mereka diminta untuk meletakkan keping bersama-sama untuk membentuk persegi. Ini sering tugas yang sukar dan mengecewakan, kerana mereka tidak mempunyai latar belakang tentang bagaimana keping patut bersama-sama. Hasil Pembelajaran: - Untuk menyediakan murid dengan beberapa pandangan tentang bagaimana kepingan tangram patut bersama-sama.

Bahan-bahan: - 10 X 10 cm kepingan segi empat bagi kadbod. Prosedur: 1. Memaparkan tangram kepada kelas.

2. Memberitahu kelas bahawa mereka akan membuat tangram daripada satu siri lipatan dan memotong langkah. 3. Tanya murid-murid untuk bekerja dalam kumpulan, setiap kumpulan empat orang. 4. Murid-murid perlu berbincang dan merekodkan pemerhatian dalam kumpulan mereka selepas setiap langkah. Aktiviti 2 Hasil Pembelajaran: - Untuk merangsang minat murid dalam mewujudkan empat segi dengan menggunakan nombor kepingan atau bentuk tangram yang berlainan dan meneroka corak dengan menggunakan kepingan tangram. Bahan-bahan: - tangrams Prosedur: 1. Bahagikan murid-murid ke dalam kumpulan, setiap kumpulan tiga orang dan bekerjasama dalam kumpulan . 2. Berikan setiap kumpulan satu set tangram. 3. Mengarahkan murid-murid untuk mewujudkan empat segi dengan menggunakan nombor yang berlainan daripada kepingan tangram. Sebagai contoh, untuk membentuk empat segi dengan satu kepingan tangram , murid perlu mengenal pasti sekeping empat segi tangram. 4. Seterusnya, mengarahkan murid-murid untuk mencuba tangram dengan mewujudkan empat segi dengan menggunakan dua, tiga, empat dan lima kepingan tangram. 5. Menggalakkan murid-murid untuk meneroka corak dan menggunakan kepingan tangram. 6. Mari murid mempamerkan dan corak diwujudkan. Aktiviti 3 A tessellation (Berkenaan kaki lima) dibuat daripada batu-batu kecil dan leper yang berwarna-warni yang disusun mengikut corak diwujudkan apabila bentuk yang diulang berkali-kali meliputi pesawat tanpa sebarang jurang atau pertindihan. Satu lagi perkataan untuk tessellation adalah jubin. Kamus akan memberitahu anda bahawa perkataan 'tessellate' bermaksud untuk membentuk atau menguruskan empat segi kecil dalam corak berkotak-kotak atau mozek. Perkataan 'Tessellate' berasal dari versi Ionik daripada perkataan Greek 'tesseres', yang dalam bahasa Inggeris bermaksud 'empat'. The tilings pertama dibuat daripada jubin persegi. Hasil Pembelajaran: - Untuk meneroka corak menggunakan tessellation bentuk asas dua dimensi. Bahan-bahan: - Tangram Prosedur: 1. Bahagikan murid-murid ke dalam kumpulan, setiap kumpulan tiga orang dan minta mereka

bekerjasama dalam kumpulan mereka. 2 Berikan setiap kumpulan satu set tangrams. 3. Menunjukkan murid-murid beberapa contoh tessellations.

4. Mengarahkan murid-murid untuk membentuk corak yang cantik menggunakan tessellations berdasarkan semua bentuk yang berbeza dalam tangrams seperti segi tiga, segi empat, parallelograms (segi empat selari ). Sebagai contoh:

5. Mengarahkan murid-murid mewarnakan tessellations mereka . 6. Tanya murid untuk memaparkan karya seni mereka dan menggambarkan bentuk dua dimensi digunakan untuk membentuk tessellations. Aktiviti 4 Hasil Pembelajaran: -Untuk mewujudkan bentuk 2D dan 3D daripada pencungkil gigi dan kacang kuda mentah. Bahan-bahan: - Pencungkil gigi - Kacang kuda mentah (Rendamkan kacang kuda di dalam air sepanjang malam untuk menjadikannya sedikit basah dan lembut). Prosedur: 1. Bahagikan murid-murid ke dalam kumpulan, setiap kumpulan tiga dan minta mereka bekerjasama dalam kumpulan . 2. Mengkaji semula nama-nama bentuk 2D cth. empat segi, segiempat tepat, segi tiga, bulatan dan senarai nama-nama di atas papan. 3. Berikan setiap kumpulan kacang kuda dan pencungkil gigi. 4. Mengarahkan murid-murid untuk membuat bentuk 2D yang disenaraikan di papan. Kacang kuda akan digunakan sebagai sudut-sudut dan pencungkil gigi sebagai sisi. 5. Apabila murid-murid kelihatan yakin dalam membuat bentuk 2D, biarkan mereka terus membuat semua bentuk 2D yang berbeza yang disenaraikan dalam kumpulan mereka. 6. Apabila mereka telah selesai dengan bentuk mereka, biarkan mereka kering dan menggunakan tali untuk menggantungkannya dari siling bilik darjah. Di bawah setiap bentuk, meminta mereka untuk meletakkan nota, di mana mereka perlu menulis nama-nama mereka, dan juga nama-nama ' untuk bentuk mereka. 7. Mengkaji semula nama-nama bentuk 3D contohnya kiub, kuboid, kon, piramid dan senarai nama-nama di atas papan. 8. Mengarahkan murid-murid untuk membuat bentuk 3D yang disenaraikan. 9. Apabila mereka telah selesai, keringkan bentuk, nama dan mempamerkan bentuk di dalam kelas.

Aktiviti 5 Hasil Pembelajaran: -Untuk melukis dan namakan bentuk 2D daripada model 3D dicipta -Untuk membincangkan. Bahan-bahan: - Pencungkil gigi - Kacang kuda mentah (Rendamkan Kacang kuda di dalam air sepanjang malam untuk menjadikannya sedikit basah dan lembut). -Model 3D dari aktiviti sebelumnya Prosedur: 1. Bahagikan murid-murid ke dalam kumpulan, setiap kumpulan tiga orang dan minta mereka bekerjasama dalam kumpulan. 2. Mengkaji semula nama-nama bentuk 3D mereka telah diwujudkan, dan senarai nama-nama di atas papan. 3. Mengarahkan murid-murid untuk melukis bentuk 2D dari bentuk 3D mereka telah mencipta dan menulis nama-nama bentuk 2D. 4. Bincangkan bentuk-bentuk 2D dan 3D yang murid-murid telah pernah melihat kehidupan sebenar, seperti yang mereka telah dilukis dan dicipta.