Anda di halaman 1dari 141

Ace F.

Rebrant novelli
Tartalom
A hall angyala Kegyetlen bcs Glyk Cpavros A hall csatornja A hall tja !t"#i t$rt!net %nva&ers A la'aci&!ny A (ir)kristlyok Gyilkossg a mgnesvaston A *ars)arc A halottash' #re +aplopk ,tthon- pap.csban A samponok hatsa a' evolcira !s vis'ont /aint it black /itypang vilga Revans 0oha nem !r v!get 0ystem error A s'!n!get# 0'.pers'm1tg!p A' 2F,)k!r&!s megol&sa A' .tols metr 3nnep 4ombi

A hall angyala
Timesohn utlta ilyenkor a munkjt. Klnben nem szokta bnni, hogy rendrnek ment, mg kevsb, hogy a gyilkossgi cso orthoz kerlt, de voltak olyan helysz!nek, amik mg az edzett gyomrt is meg"ekdtk. # b$ncselekmnyt este tizenegy s jjel egy kztt kvethettk el, az orvos szerint. % &ontosabbat majd a boncols utn % mondta, de Timesohn tudta, hogy ontosabb in"ormci'ra (gysem szm!thatnak. # doki mindig o timista volt s mindig remnykedett, hogy olyan in"ormci'hoz jut, amivel az tlagosnl jobb kzel!tssel hatrozhatja meg a gyilkossg, gyilkossgok id ontjt, de sosem jtt be neki. )al'sz!n$leg sohasem "ogja meg!rni azt a cikket valamelyik orvosi szakla ba, amelyik h!ress teszi, nem csak a rendrsgi berkeken bell, hanem a tudomnyban is. *iba k!srletezett mind (jabb s (jabb m'dszerekkel, mgsem jutott kzelebb cljhoz, a hall belltnak ercre ontos meghatrozshoz. % +k % intett Timesohn a tvoz' doki utn, aztn a helysz!nelk vezetjhez "ordult. #z rmester meglehetsen zld k % Talltatok valamit, % krdezte tle. % *at halottat % vonta meg a vllt az rmester mikzben nagyon igyekezett, hogy kemny "ick'nak ltsz'djon. -int ahogy minden (j ember ebben a szakmban, mg sem tudta, vagy csak nem hitte el, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megszokni. % *at halottat % mondta mg egyszer. % .gy gyerek s a kt szl. # legkisebb gyerek ht ves, a legidsebb tizent... /sak legyek ott, amikor elka juk ezt az llatot % trt ki belle a dh. % 0ztr(gom a "ejt1 % .em % rzta a "ejt Timesohn. % -egrdemeln, de nem. % 2ttad ket, nem, -indegyik val'sggal sztszabdalta. -int egy mocskos mszros... /sak tudnm a kicsi, hogy (szta meg % intett "ejvel a tornc "el, ahol egy rendrn "elgyelete mellett t vesnek ltsz', szke kkszem$, angyalarc( kis"i( ldglt csendesen. % 0zegny semmit, sem rt az egszbl1 3s addig j' neki, am!g semmit sem rt... % 0zerencsje volt % mondta Timesohn. % # gyilkos "elteheten nem tudta, hogy t gyerekk van... )olt. -ert akkor t sem hagyta volna ki. /sak tudnm, a gyerek hogy (szta meg. # tbbieket mind elkb!totta. # kissrcot mirt nem, % Taln nem ka ott vacsort bntetsbl, vagy egyszer$en csak nem volt a "ogra val' a men % mondta az rmester. % *a ugyan az telben adta be nekik... el tmasztotta a "alat.

% -iben msban, # "iatal "r"i vlasz helyett levette a sa kjt s zsebkendjvel a homlokt trlgette. % #rra gondoltam % mondta % nem kne kikrdezni a kis"i(t, *tha ltott, vagy hallott valamit... % 4gy tves gyerek, mint tan(, % h(zta el a szjt Timesohn % a szemlyle!rs ala jn kereshetjk majd a ht"ej$ srknyt, meg a vasorr( bbt... 5e azrt visszaballagott a kertka ub'l a veranda "el. # rendrn szemrhny'an nzett r, mikor megsz'l!totta a gyereket. % *ogy h!vnak, # kissrc "elnzett r, rtatlan, kerek, kk szemeivel. % Tommy % mondta komolyan. Timesohnnak, maga sem tudta, mirt, vgig"utott a htn a hideg. # gyerek (gy mondta a nevet, mintha az nem az v lenne, hanem a krdez, amit most olvasott ki annak gondolatib'l. % 4ngem is Tommynak h!vnak % mosolygott r a kis"i(ra. % 6' nv % mondta az. % 3n szeretem. % Krdezni szeretnk tled r dolgot. % #kkor te is rendr vagy. % .em krdezte, leszgezte a dolgot. Timesohn megle dtt. % -ibl gondolod, % # u azt mondta, hogy a rendrk mindig krdezskdnek. Te is rendr vagy, mg ha nincs is ilyen ruhd, mint neki % intett az egyenruhs rendrn "el. % +kos vagy, hogy kitalltad % dicsrte meg Timesohn. % #nya is mindig azt mondta, hogy okos vagyok. *ogy t(l okos vagyok a koromhoz k est % mosolygott "el a gyerek a "r"ira. % Tnyleg nem (gy beszl, ahogy a kisklykk szoktak % lla !totta meg magban Timesohn. % &ersze a "ene tudja, hogy szoktak azok beszlni... .em volt csaldja, gyereke. Ta asztalata kihallgatnia egy ekkora gyereket. sem, hogyan kellene

0eg!tsgkrn nzett a rendrnre. #z tntetleg el"ord!totta a "ejt. 2that'an nem tetszett neki a dolog.

% -it sz'lnl hozz, ha mshol beszlgetnnk, # nnit biztosan zavarjuk a ihensben % Timesohn nem tudta megllni, hogy ne sz(rjon egyet oda, a harminc krli, kvrks, ellenszenves arc( nnek. % #zt lehet. 7gyis el akartam mr menni a bunkeromba, de nem engedett % mondta a gyerek a nt nzve. % Tudod mit, -enjnk el egytt oda. 2egalbb nekem is megmutatod % r'blt a gyerekre hangol'dni a "r"i. #mennyire emlkezett, klykkorban neki is volt titkos b(v'helye. #mit ersze megosztott a haverjaival. 5e ez a kis kram usz mg t(l kicsi ahhoz, hogy haverjai legyenek... % 6'. 8yere % ny(lt "el a gyerek, s mintha a vilg legtermszetesebb dolga volna, kezt Timesohn kezbe lttte. % -utatom az utat. # hz mg, a incelejr'hoz vezette a "r"it. % 4rre kell menni % mutatott az ajt'ra. % Ki tudod nyitni, % krdezte a "r"i. % &ersze % nyomta le a gyerek a kilincset % sosincs zrva. % Tessk % mutatta az utat az idsebbnek, udvariasan. Timesohn csodlkozott, hogy milyen j'lnevelt kisklyk s br nem szokott hozz, elsnek l ett be a inceajt'n. Tett nhny l st le"el a l csn, amit azonnal meg is bnt. # "lhomlyban nem lthatta, hogy a deszkb'l kszlt "okok kzl csak az els ngyet tartja a biztos vasbetongerenda, a tbbit nem. 9uhansa rvid volt s "jdalmas. # lerkezs klnsen. # ince adozatba rgz!tett kihegyezett kar'k kzl tn t!z is td"te a testt. 0ikoltani szeretett volna a "jdalomt'l, de nem tudott. # nyakba "(r'dott aclnyrs elmetszette a ggjt, a hangszlait. 3rezte, amint a "elt ett verrbl lktetve "reccsent ki a vre, az arcra, a beton adl'ra. 3s a beleit szaggat' iszonyatos "jdalom... &uha hu anssal rkezett mell a kis"i(. : ugrott. 2eugrott a legalbb hrom mter magasan lv kszbrl. % 4zt szeretem nzni % mondta % szeretem nzni, mikor meghaltok. Timesohn arcra "ggesztette szemt. % Tudod % mondta s(gva % hazudtam neked, Tommy. 4ngem nem Tommynak h!vnak, hanem #ngelnek.

Kegyetlen bcs
# szavak mgija... #z !rs... ;acionlis korban szlettem, a mikroelektronika vilgban, tvol a varzsigktl, a rolvassokt'l, az tkokt'l, a szellemidz b$vmond'kkt'l, tele ktelkedssel, hitetlensggel. 5e mirt !rom le mindezt, Te is tudod, milyen voltam. Te tudod a legjobban. *ozzd, neked !rom ezt a levelet, kedvesem. 4z az utols' levelem, ezek az utols' szavak, sorok melyeket le!rok ezen a "ldn. 2assan ki ereg az id az ujjaim kzl s elm(lik ez a na , a ma, akr az letem. -g tart jelenidej$sgem, mg jelen vagyok, de nhny 'ra m(lva mr csu n m(lt id leszek, csendbe "ulladt akkord, meg"akult sz!n, amit el"elejtenek. .em nszntamb'l teszem, nem leszek nmagam gyilkosa. 4mlkszel arra a na ra, amikor megismerkedtnk, Tl volt, odakint h' esett a stt utckra, de a knyvtrban meleg volt, "ny, csend. Knyvek la jai zizegtek az olvas'teremben s jegyzettmbkn ercegett a toll, nha valaki az orrt "(jta, vagy a ulthoz ment, hogy az gyeletes knyvtrost'l (jabb kteteket krjen ki. #mikor kimentem a "olyos'ra, hogy elsz!vjak egy cigarettt, Te mr ott ldgltl a dohnyz'asztalnl, a virgos huzat( "otelben. ;m mosolyogtl. -egsz'l!tottl. 4mlkszel, 4lakadt a llegzetem. <lyen gynyr$ n s en engem...

8rbe a htam, kis, kerek ocakom van s tizenkt dio tris szemvegem. 4rsen ko aszodom, edig mg harminc sem vagyok. -g Te is magasabbra nttl nlam. 0z'ba elegyedtnk. =ssze%vissza beszltem, annyira izgultam, edig alig mertem rd nzni. 4gy ragyog' n, aki rdekldik irntam... # hajaddal jtszadoztl, csavargattad a co "odat, mikzben ki"aggattl engem, ki, mi vagyok, hogyan lek, mivel "oglalkozom. #zt hittem, azrt teszed, mert rdekellek. #kadoztak a szavaim, dadogtam az izgalomt'l. -ennyire nevetsges lehettem, ahogy meg r'bltam h!zelg k et "esteni magamr'l1 <gyekeztem vagnykodni, kemny "ick'nak mutatni magam. >#rra buknak a csajok? % mondogattk a "i(k az egyetemen. .evettl. 7gy vltem, a vicceimen. -ost mr tudom, hogy tvedtem. Tudom, hogy kinevettl. &edig val'ban rdekeltelek. 5e nem (gy, ahogy n hittem, remltem. 0zksged volt rm. .em, mint "r"ira, hanem, mint balekra. K!srleti ny(l kellett neked. 3s ki "elelne meg jobban erre a szere re, mint egy csendes, zrk'zott agglegny, akinek se kutyja, se macskja, egy huszadrang( hivatalnok, aki nem hinyzik sehol sem, ha elt$nik.

@gyesen dolgoztl. 2 srl%l sre, na r'l%na ra, htrl%htre csigztad rdekldsemet magad s vlasztott szakterleted irnt. 3szre sem vettem s az okkult tudomnyok lelkes kutat'jv vltam, szorgalmas "amulusa lettem a .agy -agisztrnak, neked. -orzskat hullatl nekem az iddbl, a sz sgedbl s cserbe megka tad testem, lelkem, minden erm, tudsom. 3rted dolgoztam, rted tanultam, rted olvastam el azokat a knyveket, amiket a kezembe adtl. 3rted olvastam el #9T a knyvet is. 4zt a knyvet, mely most itt "ekszik a knykm mellett, az asztalomon, m!g ezeket a mondatokat a !rra vetem. # b(cs(levelemet !rom. Tudod mirt. Te ne tudnd, Te adtad a kezembe ezt az tkozott knyvet, hogy olvassam vgig, jegyzeteljem ki szmodra, mert neked nincs idd bajl'dni vele, edig szksged van bizonyos rszleteire. Klnsen egyre. .em rultad el, melyikre s n nem krdeztem, mert b!ztam benned, vakon b!ztam, (gy nztem rd, mint egy, a "ldn jr' istennre, akit a b$ns haland'nak, nekem, "elttlenl szolglnia kell. .em gyanakodtam. -ire is gyanakodhattam volna, .em ez volt az els knyv, amit ezekkel a szavakkal ny(jtottl t. Kicsit msk csengett a ugyan a hangod, mint mskor, de ezt csak ut'lag % mikor mr ks volt % "edeztem "el, vissza ergetve az esemnyeket. -ikor az rtatlansgodr'l akartam meggyzdni. .em sikerlt. A$ns vagy. Bltem ettl, kzdttem ellene, de a tnyeket nem ms!thatom meg. Ae kellett ltnom ostobasgomat. -egidztem :t, megjelent, ahogy elolvastam a knyvben azt a bizonyos kt sort, a varzsigt, melyet nem kell kimondani, elg ha az olvas' agyban visszhangoznak az igkC .................................................................................. .................................................................................. s megjelenik :. Te tudtad, hogy !gy van, hogy !gy lesz, de mg te, az okkult tanok ismerje is ktelkedtl a kimondatlanul is hat' varzslatban s mivel nem akartad a brdet % azt a csodlatosan sima, brsonyos brt % kockztatni, ht kerestl egy ostoba balekot, aki helyetted a sajt "ejre idzte a usztulst s a borzalmat. -egtalltad. -egtalltl. 4ngem talltl meg. Belksz!tetlenl lktl a karmai kz, csak, hogy megtudhasd, az <84, a 2484;:04AA ltezik. &edig, ha elmondod, mi trtnhet velem, taln akkor is megteszem. # kedvedrt. 3s akkor minden egszen msk trtnik... #z letemmel "izettl ezrt a tudsrt. Keveset adtl rte, hisz a Te szemedben az letem semmit sem r. 4lragadja a lelkem. +lyann vlok, mint . 4'nok vrnak rm, tehetetlen lebegs a vakstt $rben, bezrva nmagamba, m!g szt nem robbanok, m!g el nem emsztem egynisgem utols' szikrit is, m!g meg nem rlk.

4gy dolog vigasztal csu n. -gis a trsam leszel. # "elesgem. 4zrt !rom neked ezt a levelet. -egrtetted, ugye, -ire idig elrsz az olvassban, mr t(l vagy azon a kt soron, mr te is elolvastad azokat. -ire ez a levl a kezedbe kerl, ebben a vilgban n mr halott leszek, de +TT ltezem, s *42D4TT4 n jelenek meg .eked, hogy megtegyem )4245, amit : tett velem. -ost kivert a v!z, s "lsz. Burcsn megreccsent az egyik b(tordarab a szobdban. 4gyedl vagy. )agy mgsem, 2ehet, hogy mr ott llok a htad mgtt, ugrsra kszen, .e "ordulj meg1 6obb, ha nem "ordulsz meg. 3s ne nzz a tkrbe1 7gysem lthatsz meg benne. -g van nhny erced. )agy taln annyi sem, )rok. )rok ;d, ahogy mindig is vrtam. Bejezd csak be az olvasst. +lvasd vgig a levelemet. 5bbenj meg, ahogy n megdbbentem, rtsd meg, ahogy n is megrtettem. .incs menekvs. .e ka kodj, az ellenigt (gysem tallod meg sehol. -4;T .4- 23T49<K. Blsz, Blsz a magnyt'l, a kietlensgtl, a vigasztalansgt'l, 2tod, n mr nem "lek. -r t(l vagyok mindenen, *amarosan te is t(l leszel. T(l leszel mindenen. )elem leszel. )elem leszel a s!rban. <tt vagyok. 3s ennek vge van...

Glyk
#mikor bel tem az elad'ba, mr ott ltek. .em lehettek sokan, taln tizennyolc%h(szan. # kurzus rsztvevi, egyetemi olgrok, nlam alig nhny vvel "iatalabbak, dikok. )gigmentem az egyenletesen sllyed adsorok kztt, le, egyenesen a terem legalacsonyabb ontjra, a katedrhoz. 2etettem holmimat az asztalra % nem volt sok, csak egy notesz s egy dosszi, benne a rektor ltal ltatlanban j'vhagyott tantervvel % s meg"ordultam. # rektor jrt az eszemben, az els kt vben sokat ktzkdtt a tanterveim miatt % tbbnyire egyetlen a !rla b'l lltak, rajtuk r soros emlkeztetvel %, de az eredmnyeim meggyztk. Taln kicsit "lt is tlem, tudva, akkor l hetek a helyre amikor csak akarok. #zt nem sejtette, hogy semmire sem vgyok kevsb, mint valaminek, legyen az kocsi vagy egyetem, a vezetsre. .em rultam el neki, hogy nem kell tartania tlem, meghagytam knyelmetlen helyzetben, a bizonytalansgban, lvezve az ebbl szrmaz' sszes elnyt. Ertani nem rthatott nekem % mert nem tudott % teht teljes mellszlessggel tmogatott, amire viszont nekem volt nagy szksgem. *a csak lehetett, igyekeztem nem kihasznlni elnys adottsgaimat. )gignztem a dikokon. 4gy vig "ogjuk ny$ni egyms idegeit. .melyikkkel tovbb, ha az n tanszkemen k!vnja "olytatni a tanulmnyait. 3s ez gyakran el szokott "ordulni. #z enym a legltogatottabb tanszk az egyetemen, mg akkor is, ha nem errl h!res az iskola. 5e ezt k nem tudhattk. 8'lyk voltak, a jvend "izikusai, a tudomnyba vetett rend!thetetlen hittel, mlysges nbizalommal, mert aki bejut az orszg legjobb egyetemre, az legalbbis nem akrki. )agy nagyon sok a nze, vagy nagyon magas az <F%ja. )agy nagyon j' s ortol'... .melyikknek bizonyra elszerzdse is van kln"le cgekkel, olyan kezd "izetssel, amilyenrl egy tlag ember leg"eljebb brndozhat... #z els sorokat szoks szerint resen hagytk. # java a negyedik%tdik sorba h(z'dott, kis cso ortokra oszolva. *trbb csak egy%kt izom acsirta lt % bizonyra az egyetemi csa at d!szei % lmosan islogva, s a ersze azok, akik klnsen nagy ostobasgnak tartottk a kurzust. <de senki sem jtt nknt. -inden vben szinte ktllel kellett ssze"ogdosni az els v"olyamos hallgat'kat, hogy meg legyen az indulshoz szksges ltszm. Ksbb ersze ez megvltozott. #kkor mr alig lehetett elhajtani a jelentkezket. Aemutatkoztam s elrultam nekik, amit mr (gyis tudtakC ezen a szakon n leszek az elad'juk. % 4z nem szak, ez marhasg % hallatszott valahonnan htulr'l.

% <lyesmiben ma mr az 'vodsok sem hisznek % mondta egy szemveges, nagyon sze ls s nagyon alternat!v lny. /sak (gy sttt belle a szu erintelligencia s a "elsbbrend$sgbe vetett hit. % -inek kell idejrnunk, Tbben helyeseltek neki. -egvontam a vllam, mint akit nem rdekel a dolog, edig rdekelt. 5e ez !gy megy mindig, az els alkalommal. 2eszoktam mr arr'l, hogy gyzkdjem ket, hogy vitatkozzak. #z e""le r'blkozsaim tbbnyire hangzavarba "ulladtak s csak annyit rtem el, hogy kicsengetskor diadalittasan hagytk el az elad't, letorkolhattk a tanrukat. % #kr akarjk, akr nem, akrminek is tartjk, de rszt kell vennik ezen az egy ves kurzuson % mondtam % s az v vgn vizsgt kell tennik a tanultakb'l. *a valaki sikertelenl vizsgzik, nem "olytathatja a tanulmnyait, legalbbis ezen az egyetemen nem. 4z ersze nem volt egszen igaz, de mirt ne ijesszek rjuk egy kicsit, % 3n csak azt csodlom % llt "el egy zak's nyakkends "i( % hogy a h(szadik szzad vgn ilyesmi el"ordulhat1 4gy orszgos, st vilgh!r$ egyetemen1 )lasz helyett szttrtam a karom. 4gyetrtettem vele, br nem egszen (gy, ahogy gondolta. 3n a dikokon csodlkoztam. /sakugyan "urcsa, hogy mg ma is, az ennyire "iatal emberekben is milyen mlyen lnek a rgi el!tletek. #z eldeim jutottak eszembe. Aizony nem volt knny$ letk s nmelyikknek egszen ronda halla volt, mgis kiss irigyeltem ket. 0ok bajuk volt, de nem kellett egy sereg zsenilis, rakonctlan dikkal veszdnik. 4luntam a dolgot. 4legem lett a kzbesz'lsokb'l, megjegyzsekbl, becsmrlsekbl, rovokci'kb'l. -g a s ortol'k voltak a legrendesebbek. .ekik mindegy volt, hol unatkoznak. 5ntttemC rajtam a sor. % -ieltt "olytatnnk ezt a kis vitt % mondtam % engedjk meg, hogy bemutassam a tanrsegdemet... 3rtetlenl nztek rm, ahogy kiny(jtottam a kezem, tenyrrel egyms "el, karomknt begrb!tett ujjakkal, mintha egy klnsen vastag nyak( egynt r'blnk meg"ojtani. Koncentrltam s lassan elkezdtem szth(zni a kezeimet. Ar le volt hunyva a szemem, mgis, tudtam mirt halkul, majd sz$nik meg teljesen a zsivajgs. # kt tenyerem kztt cikz' kislsek ltvnya hallgatatta el ket. .em az els alkalommal csinltam ezt az a r' kis trkkt. -g erlkdnm sem kellett s mris reztem az agyamban azt a j'l ismert bizsergst, a kirad', majd materializl'd' energit. .y(lt, ny(lt a mgikus kldkzsin'r, aztn el attant. Aevgeztetett.

% 6ehuda 2G ben Aeclel (r. 2G rabbi szelleme elvllalta, hogy a tanrsegdem lesz, seg!t ok!tani nket. Taln tudjk, hogy kornak legh!resebb varzsl'ja volt, alkotta meg a 8'lemet... 0okat tanulhatnak tle. # terem dermedt csendjt 2G rabbi trte meg. % +K, boss. 4zekkel a madarakkal is menni "og % mutatott mosolyogva a ttott szj(, bamba trsasgra. *iba, a j' reg az vszzadok "ogalmazshoz s a szlenghez. sorn hozzszokott a ongyola

% Teht % kezdtem % az ez vi kurzus trgyaC a mgia ala jai...

Cpavros
#z tlet Aka o"t'l szrmazott. 4zt nem azrt mondom, mert mentegetni akarom magam, csak a tnyekre szeretnk rvilg!tani, nekem nincs annyi okossg a "ejemben, hogy ilyesmit ki tudjak tallni. #kkor mr egy ideje igen rosszul ment mindkettnk sora. 3n mr a munkanlkli seglyezsbl is kiestem, csak az kormnyzati tmogatsb'l tengdtem valahogy, Aka o"nak legalbb llsa volt. Takar!t'g %kezelknt dolgozott egy bevsrl'kz ontban. -indenki ismeri ezeket a masinkat, ahhoz t(l ostobk, hogy magukt'l elvgezzk a "eladatukat, ahhoz viszont elg intelligensek, hogy a kezeljknek bven legyen ideje unatkozni. @l a "ick' a nyeregben, r'ja a "olyos'kat s idnknt megnyom egy%egy gombot. .em a karrier cs(csa, nem is "izetik meg valami j'l. 3s a Aka o"nak abb'l a nzbl kellett eltartania kt gyereket, meg az asszonyt. 3 , hogy nem kellett h' vgn az ingyenkonyhra jrniuk. Hgy mennek a dolgok a huszonegyedik szzad kze n, az 4gyeslt 4ur' a "vrosban, *ai /ityben. .em valami "nyesen, mondhatom. -r rg'ta trtk a "ejnket, hogy lehetne egy kis nzmaghoz jutnunk % ezt h!vjk, azt hiszem, meglhetsi b$nzsnek %, de mivel egyiknknek sem volt se gyakorlata, se tehetsge a gengszter lyhoz, az tleteink megmaradtak a tervezgets szintjn. -!g nem egy na on... -!g nem egy na on 2adislau betvedt abba a bevsrl'kz ontba, ahol a Aka o"a s rgetett. -ost el kell mondanom, ki az a 2adislau. )alaha egytt jrtunk vele egyetemre. -ert jrtunk egyetemre, mint sz remny$ rendszer rogramoz'k. #ztn 2adislaunak di lomja lett, edig amolyan tizenkett egy tucat "azonknt haladt elre, n meg re ltem a di lomaoszts eltt nem sokkal, a Aka o"val egytt. # vd v!rusgyrts volt s ezt mr akkor is nagyon komolyan vettk. 2egalbbis, ha htkzna i "elhasznl'r'l volt sz', a hadsereget ersze senki sem erelte a katonai v!rusokrt. # legszebb az egszben az volt, hogy nem is v!rust !rtunk. 4gy nsza or!t', mutl', sejtautomata%modellt akartunk csinlni, amivel szimullni lehet az emberi testben burjnz' rkos sejtek m$kdst. )olt mr ilyen szimulci', de a mienk jobbnak !grkezett. .em dicsekvsknt mondom, de a legjobbak kztt tartottak szmon minket az egyetemen, de egyb krkben is. .em ll!tom, hogy h!resek voltunk, de ismertk a log'nkat a *l'zaton.

4gsz sz en haladtunk, egyre trkksebben trte t a legjobb vdelmet is a rogramunk, amikor valaki % akkor csak grnynek h!vtuk, mert "ogalmunk sem volt, kit takar a >Kzrdeket 0zem 4ltt Tart' Aejelent? lnv % egyenest dkni hivatalhoz "ordult, hogy mi az egyetem "elszerelsvel illeglis rogramot "ejlesztnk. .em tudtunk kimosakodni. .em sokkal azeltt hoztk a leg(jabb adatvdelmi trvnyt, amely rtelmben a v!rusgyrts akkor is bntetend cselekmny, ha az adott v!rus sosem engedik szabadjra. =rlhettnk, hogy meg(sszuk annyival, hogy ros lbbal tvol!tanak el az intzmny dics "alai kzl s nem jelentenek "el. -ert hiba eskdztnk, hogy ez csak egy rkv!rus szimulci'. Bertztt, mint a rossznyavalya s ez elg bizony!tknak bizonyult, azzal egytt, hogy a Aejelent egy elektronikus levelet mellkelt a m'szerolshoz, amelyben valaki v!rus!rssal b!z meg minket. # megb!z'nak termszetesen sosem akadtak a nyomra, azon egyszer$ oknl "ogva, hogy nem ltezett. .em is ka tunk soha ilyen levelet. -gis megtalltk a Aka o"a g n, az enymen meg a dek'dolshoz szksges kulcsot. <tt sem hasznlt a vdekezs, hogy az egyetemi vros szablyzata szerint tilos a dikoknak zrniuk a g ket, ezrt brki hozz"rhetett mind az anyagainkhoz, mind az adattrol'inkhoz. 2ehet, hogy mgis csak ldt akartak statulni, iskolai szinten. Teht re ltnk. 5i loma nlkl elg nehz munkt tallni *ai /ityben. #z ember rlhet, ha ad'dik valami olyasmi, amit 6a nban mr rgen g ekkel vgeztetnek. 5e itt olcs' a munkaer, tkozottul olcs', olcs'bb, mint a korszer$ g ek. 2adislaunak viszont sikerlt di lomt szereznie. # di lomamunkja egy, a rkos sejtek m$kdst emull', (jszer$ rogram volt. .em ll!tom, hogy egy az egyben ello ta a munknkat, mert nhny, lnyegtelen helyen megvltoztatta a k'dot, hogy mgse bitrl%bitre ugyanazt a rogramot adja be di lomamunkaknt, amirt kir(gtak kt embert az egyetemrl. 4gy ismers meslte el neknk a dolgot. Taln tiltakozhattunk volna, de meg sem r'bltuk. #z adatla jainkon akkor mr szere elt, hogy mirt tvol!tottak el az egyetemrl, teht mr eleve gyan(sak lettnk volna. ;adsul semmi bizony!tkunk sem volt, az anyagainkat az egyetem rendszete megsemmis!tette. 2eg"eljebb kromkodhattunk. 4zt meg is tettk, akkor is, meg az elkvetkez vek sorn is, j' nhnyszor. 3s akkor, t!z vvel ksbb, Aka o"a sszeakad 2adislauval. 4nnek meglehetsen kicsi a val'sz!n$sge egy huszonht milli's vrosban, klnsen, ha az illetk ersen klnbz krkben mozognak.

Aka o"a, sajt bevallsa szerint is, mint minden normlis "r"iember tette volna a helyben, arra gondolt, hogy neki megy a takar!t'g el, "elkleli, aztn leszll a g rl s addig ti, am!g mozog. *ogy ezt megcselekedje, csu n kt a r'cska akadlyba tkztt. #z egyik az volt, hogy a roham utn val'sz!n$leg a rendrk viszik el s elveszti az llst, ha meg is (ssza brtn nlkl. # msik meg, hogy a Aka o"a br elg nagy darab "ick', nem igazn edzett. #z ut'bbi vekben meg klnsen nem rt r a "izikumval trdni, mert etetnie kellett a gyerekeit. 2adislau edig majd kicsattant az ertl s az egszsgtl, sttt r'la, hogy tele van nzzel, megengedheti magnak, hogy a legjobb szalonokban, dojokban vegyen leckket a legjobbakt'l. #zaz, "elettbb kt eslyesnek !grkezett a mrkzs. # Aka o"a inkbb nem r'blkozott. Blrell!totta inkbb a takar!t'g et s rosszulltre hivatkozva mobil tele"onon elkredzkedett a "nktl. -ivel ezt mg sosem tette az alatt a hrom v alatt, mi'ta a cgnl dolgozik, elengedtk. : meg sz en 2adislau nyomba szegdtt. 4leinte nem volt semmi"le hatrozott terve, csak (gy ment utna. # "ick' htra sem nzett, eszbe sem jutott, hogy kvethetik, de ha htra nz is, ktsges, hogy "elismerte volna a Aka o"t. # haverom vagy harminc kil't "elszedett az egyetem 'ta. Kvette teht a delikvenst, trelmesen. 0ejtette, hogy nem kell sokig utna ballagnia, mert en ebdid volt, 2adislau edig (gy "estett, mint aki csak az ebdid alatt ugrott ki valamirt, a krnyken lv munkahelyrl. 4lg elegns rsze volt az a vrosnak, hogy egy olyan szemmel lthat'an vastag asas arra dolgozzon. 3s nem is tvedett a Aka o"a. 2adislau egy j' nev$ br'kerhz letbe ment be. Kicsit vrt az let eltt, de mikor a kiszemelt gazember mg kt 'ra m(lva sem kerlt el, megkeresett engem. Tudta, hogy otthon lk a g em eltt s az llshirdetseket bngszem. .em egy cs(cskateg'rij( darab volt a com uterem, de jobb, mint a nagy tlagnak van. .em csoda, hiszen majd minden nzem ebbe ltem. #z igaz, hogy nem volt % s ma sincs % jogos!tvnyom, hogy hivatalos munkt vgezhessek a hl'zaton, de ahhoz, hogy otthon, hobbib'l mivel "oglalkozik egy szrke kis "elhasznl', ahhoz senkinek semmi kze, m!g az illet betartja a trvnyeket. 3s nem "elejtettem el semmit, abb'l, amit valaha megtanultam. 0t, tovbb is k eztem magam, csak(gy, mint a Aka o"a, mert az ember akr akarja, akr nem "olyamatosan tanul, ha "olyton a *l'zaton l'g. .eknk edig majdnem minden szabadidnk erre ment el.

#z tlet akkor alakult ki a Aka o"a "ejben, amikor kider!tettem, hogy nem tvedett. 2adislau csakugyan abban a br'kerhzban m$kdik, mint rendszergazda. .em volt nehz megtudnunk ezt az in"ormci't s nem is kvettnk el rte semmi illeglist, egyszer$en megnztk a cg nyilvnos nvjegyzkben. 4lmondta nekem, hogy mire gondol. .em kellett ka acitlnia, elsre egyetrtettem. 4ttl a illanatt'l kezdve, egyms szjb'l ka kodva szttk a tervet, m!g el nem kszltnk vele. Taln egy 'ra sem kellett, mikor mr csak egyetlen krds volt htraC -ikor vgjunk bele, -indketten rtheten trelmetlenek voltunk, nem akartuk halogatni, mert mg meggondolnnk magukat. # toronyugr' sem a kockzaton elmlkedik, mikor leugrik a toronyb'l, csak arra gondol, hogy azt csinlja, amit kell. # Aka o"a hazasz'lt, hogy ksbb r haza, lehet, hogy az egsz jszakt nlam tlti. 4z nem elszr "ordult el, !gy a "elesge morgol'dott kicsit, de nem csodlkozott klnsebben s nem is "ogott gyan(t, hogy valami olyasmit akarunk csinlni, amit mg sosem tettnk. 3s elkezdtk. .mi tke is szksgeltetett a vllalkozsunkhoz, mert egyms kztt !gy neveztk. 4gy jogsz val'sz!n$leg egsz ms ki"ejezst alkalmazott volna, de mi nem voltunk jogszok s egybknt sem reztk b$nnek, amit csinltunk. # tranzakci'khoz hasznlt rogramok j' rsze mr kszen a rendelkezsnkre llt, mert ha csak mulatsgb'l is, az rtkes!ts minden lehetsge nlkl, elg sz szm( dolgot hoztunk mi ssze rosban, nyomor(sgunk veiben. 0osem gondoltuk, hogy ezek a rogramok ont erre lesznek j'k... &nzt kellett szereznnk, ha nem is keveset, de semmik en sem akkora sszeget, ami akr egy jobb oz!ci'ban lv ember szmra is jelentsnek szm!tana. -s ilyen esetben meg r'bl megcsa olni egy bankot, vagy meg"ejni egy cget. 4z a legnagyobb ostobasg, amit tehet, mert ezeket a helyeket vdik a legjobban. -ert minden kezd cracker lma, hogy igaz!thasson a bankszmljn. Igyan mi is igencsak kezdknek szm!tottunk ezen a terleten, de ekkora ostobasgot meg sem k!sreltnk. <nkbb bejegyeztettnk egy ala !tvnyt % ez ingyenes %, mely a cs'tnyok *oldon val' meghonos!tsra alakult. #z egsz lezajlott t erc alatt. *ivatalos szemlyek lettnk, nem holmi magnemberek, akiket jobban szemmel tartanak a hl'zati ellenrk, legyenek azok vd rogramok, vagy l emberek. # kvetkez l sben breltnk egy hongkongi elektronikus osta"i'kot % termszetesen az ala !tvny nevben. 4rre rment az utols' vasam is, (gyhogy igyekeznnk kellett.

#z ilyen osta"i'kok ltalban valamelyik helyi gigaszerveren ka nak helyet, szigor(an elkln!tve egymst'l s a szerver tbbi rsztl, nehogy valaki illetktelenl hozz"rjen ms brlk in"ormci'ihoz, vagy a szerveren lv adatokhoz. 4rre ala oztunk. -eg arra, hogy senki sem akar z$rt magnak, legkevsb egy elektronikus ostahivatalt m$kdtet cg. *a h!re megy valamelyikrl, hogy adatok vesztek el a szerverhez, vagy valakinek sikerlt betrnie hozzjuk, az igen nagy reszt!zs s ro"itvesztesget okoz, klnsen a Tvol%Keleten, ahol sokkal tbbet adnak a rgi hagyomnyokra. 4zutn mr csak vrnunk kellett egy keveset. Taln "l 'ra m(lva, Aka o"a "eladott h(szezer ecreditet a osta"i'k c!mre. # nzre termszetesen nem volt semmilyen "edezet s az igazol' k'd is egy egyszer$, vletlenszer$ bjtsorozat volt. #ztn jttem n, s bejelentkeztem az ala !tvnyi osta"i'kra, hogy jtt%e ostnk, 6tt. Aka o"a hamis tutalsn k!vl mg egy sereg reklmanyagot is talltam, meg r j' szndk( rdekld levelt. -ana sg nem tud akkora marhasgot "eltenni valaki a *l'zatra, hogy nhny rdekld bele ne botoljon. -egnztem az tutalst s termszetesen hibsnak talltam. #zonnal reklamltam a ostahivatal gyeletesnl. <nnentl semmi kze nem volt a szm!tstechnikhoz az gynek, tiszta szichol'gia volt az egsz. #z gyeletes nagyon kedves s trelmes volt, vgighallgatta nagy hang( drgedelmeimet, kzben villmgyorsan ellenrizte, hogy az adott "jl tnyleg olvashatatlan%e. #z volt, mert ha mst nem is, hibs "jlokat remekl tudunk elll!tani. Termszetesen "enyegetztem is egy kicsit, hogy az esetet kzzteszem a *l'zat valamelyik interakt!v h!rleveln, de erre val'jban nem is volt szksg. # ostahivatal gyeletese szemly szerint is el akarta kerlni a botrnyt, ms sem hinyzott neki, mint, hogy a cgnl elvesz!tse az arct, hogy az gyelete idejn ilyesmi el"ordulhatott. # cge rdekben is el akarta kerlni, hogy a dolognak h!re menjen, mert egy ilyen rossz reklm knnyen vgveszlybe sodorhat egy elektronikus ostahivatalt. Ki az az rlt, aki ott brel "i'kot, ahol elveszhetnek, megsrlhetnek a levelei, .em kellett hossz( ideig jrtatnom a szmat, kisvrtatva "elajnlotta, hogy a cge megtr!ti az ala !tvny krt. Kicsit 'dzkodtam, de aztn hagytam magam meggyzni. # nzt azonnal tutalta.

4lnzst krtem tle az esetleges srt viselkedsemrt, aztn nagy udvariaskodsok kze ette elb(cs(ztam tle. )olt mr tknk1 Aelevghattunk a terv kvetkez ontjnak vgrehajtsba. 4hhez elszr is meg kellett tudnunk 2adislau szemlyi azonos!t' szmt. )al'jban ez volt els illeglis l se vllalkozsunknak, mert a hongkongi tr"t nem neveznm trvnytelen cselekedetnek. Aejelentkeztnk a Kz onti .yilvntart' szerverre, tovbbra is a /s'tnyhonos!t'k nevben, azzal, hogy c!mlistt k!vnunk vsrolni, reklmanyagok terjesztse cljb'l. Kszsgesen lltak rendelkezsnkre, vgl is, ebbl lnek. Aiztos, ami biztos, mi csak egy ezer "s c!mlistt krtnk, ami elg jelentktelen mennyisg ahhoz, hogy az emberi gyeletes "el se "igyeljen rnk, hagyja az egszet a keresked rogramjukra. 4zeknek a keresked rogramoknak van egy iszony(an nagy hibjuk. 4l akarnak % mr ha egy rogram esetben beszlhetnk akaratr'l % adni. -inl tbbet, annl jobb. Hgy !rtk meg ket. 4zrt aztn a rogram kszsgesen llt rendelkezsnkre, mikor kiszolglsunk kzben megvltoztattuk az ignyeinket s egy t!zmilli' "s listt rendeltnk. 4gy ember ebben az esetben gyan(t "ogott volna, hogy itt valami nincs rendben, de ebben a rogramba ilyen t! us( vdelmet nem !tettek bele. -ivel eJtra szolgltats vsroltunk, engedlyezte, hogy hozz"rjnk az adatbzisukhoz, hogy magunk vlogathassuk le a neveket. 4gy ember itt mr a *l'zat"elgyeletet h!vta volna, mert az mg a leg%hozz%nem%rtbb idi'tnak is "el kellett volna, hogy t$njn, hogy manulisan akarunk t!zmilli' nevet kivlogatni, egy tbb terabjtos adatbzisb'l. # rogram rb'lintott a dologra s mr bent is volt az adatbzisukban. Termszetesen csak a nyilvnos in"ormci'kat lthattuk s a szemlyi azonos!t' szm nem tartozott ezek kz. ;adsul a rekordok kemnyen vdve vannak "eltrs ellen, hiszen ha valaki hozzjut ms ember azonos!t'jhoz, gyakorlatilag azt tesz a nevben, amit akar. 3s jtt kalandunk legkritikusabb ontja, 2adislau 0z#0z%nak megszerzse. .e mondom el a trkkt, hogy sikerlt, ez maradjon az n titkom. .em szeretnm, ha ms is "elhasznln, esetleg ont ellenem. .em tartott rvid ideig a m$velet kivitelezse, ezrt is adtuk be a keresked rogramnak, hogy t!z milli' nvre van szksgnk. -ajd egy 'rig veszkdtnk, mire sikerlt. Kzltk a rogrammal, hogy ismt meggondoltuk magunkat s mgiscsak egy ezer "s, vletlenszer$ listra van szksgnk. 8yanakvsr'l ersze ez(ttal sem volt sz', megka tuk a listt, amit tisztessgesen ki is "izettnk. #z eJtra vlogatsrt egy vasat sem kellett tutalnunk, mert idtartama alatt egyetlen nevet sem h!vtunk le az adatbzisb'l. #mi igaz is volt. /sak egy azonos!t' szmot, de ezt a rogram nem tudhatta.

-ikor kijelentkeztnk a .yilvntart' szerverrl, megszor!tottuk egyms kezt. 0!nen voltunk. 3s 2adislau a keznkben. 4ttl a illanatt'l kezdve azt tehettnk a nevben, amit csak (ri kedvnk diktlt. 5e a java mg htra volt, ha az mr gyorsabban is ment. 2adislau 0z#0z% nak "elhasznlsval leellegeztnk egy ktszintes tenger arti villt a Kajmn%szigeteken. *elyi ingatlankzvet!t szm!t'g e kszsggel rendelkezsnkre llt a tranzakci' vgrehajtsban, "knt, mivel nem lt mellette ember. # rogram simn engedlyezte, a j'kora, srgssgi "elrral megnvelt haszon remnyben, hogy rajta keresztl, az ottani g et hasznlva bzisknt, hajtsunk vgre egy a r'cska tranzakci't. +nnan jelentkeztnk be 2adislauknt annak a br'kerhznak a szerverre, ahol 2adislau m$kdtt, mint rendszer"elgyel. Teljes kr$ su ervisori jogokkal igazn nem volt nehz iacra dobnunk nhny combosabb rszvny akettet, a legkeresettebbek kzl. )ettk mint a cukrot. Taln kt erc sem kellett s mris harmincht milli's bevtelt csinltunk, amit az ingatlankzvet!t g n keresztl sz en tutaltunk egy kajmn% szigeteki bankba. #z ebl szerzett nzbl ki"izethettk volna a le"oglal'zott villt, de jobbnak lttuk, ha inkbb egy igen ronda s krtkony v!rus seg!tsgvel tnkretesszk az ingatlankzvet!t rendszert. &ersze azrt a nem dolgoztunk teljesen tkletesen, arra gondosan vigyztunk, hogy a bejelentkezk nvsorban ott maradjon 2adislau neve a legutols'knt. #z viszont, hogy melyik bankban t$nt el a nz, helyrell!thatatlanul trldtt. *a valaki nagyon elszntan keresgln a ksbbiekben, ersze megtallhatja, de egy ottani bankb'l nzt, vagy nzrl sz'l' in"ormci't kih(zni majd nem lehetetlen. 2egalbbis trvnyes (ton. 4zrt aztn az ottani bankb'l egszen nyugodtan a hongkongi szmlnkra utaltuk a nz nagyobbik rszt, a kisebbiket edig az enymre. Kellett az elt$nshez, mert mr egyiknk sem lvezte igazn *ai /ity egszsgtelen lgkrt. 4lugrottunk Aka o"a csaldjrt. #z asszonyka igencsak csodlkozott, hogy ilyen hamar ltja a "rjt, azon meg mg inkbb, mikor "rje kzlte vele, hogy utaznak, mghozz messzire. #kkor nem rulta el, honnan lettek hirtelen gazdagok, nem magyarzott el semmit, de nem is volt r id. 0iettnk, br taln nem is kellett volna... % 4nnyi az n trtnetem % mondta Kreutzer s htradlt a "oteljben. #z (jsg!r'n eltette a hangrgz!t kristlyt. % 3s ha meg!rom, % krdezte. % Hrja meg nyugodtan % vonta meg a vllt a krdezett. % .em zavarn, hogy lerntanm magr'l a le let, hogy b$ns (ton ala ozta meg a hihetetlen vagyont,

% .em % ko ant a vlasz. % 3s nt nem zavarn, hogy ha a kolumbiai kb!t'szerkartell nhny hirtelen harag( beosztottja ltogatst tenne nnl, % *ogy%hogy, % s adt el a lny. % #z ltalam csak Aka o"aknt emlegetett szemly elg magas oz!ci't tlt be abban a szervezetben. 3s nem igazn szereti, ha a m(ltjban vjklnak. 3s kettnknek kzs a m(ltunk... % #kkor, mirt mondta el nekem, % krdezte a lny. % *arminc ve trtnt a dolog. #z'ta mr 2adislau is kiszabadult. 4lvlt a cselekmny. .incs az a b!r'sg, amelyik el!tlne. -aga viszont hallos veszlybe sodorn magt, a semmirt. #zrt, hogy rossz sajt'm legyen, ami nem rthat nekem s mg csak nem is rdekel. % -g mindig nem rtem % mondta az (jsg!r'n. % #zt sem, hogy mirt "ogadott egyltaln, Kztudott, hogy utlja az (jsg!r'kat, hogy sosem ad interj(t. % *ogy%hogy mirt, *ogy szemlyen jelenthessem be a nagy nyilvnossgnak, harminc ves munka s k!srletezs utn sikerlt olyan cs'tny"ajt kitenysztennk, amely brmilyen vd"elszerels nlkl megl a *old "elsz!nnek zord krlmnyei kztt1

A hall csatornja
&ucoltam rendesen. &ucoltam, ahogy mr nagyon rgen nem. Taln sohasem ennyire. Buts kzben a hasregemben rejtett mem'riala kn jrt az eszem. #zt hiszem, azrt, hogy ne gondoljak a mgttem liheg "ick'kra. -gttem liheg, 2emaradtak mr j'cskn, az jszakai dzsungelben, de zajuk mg mindig hajszolt elre. usztulat

% 4zek nem jtszanak % sz(rtak belm (jra s (jra kiltsaik. % 4zek nem viccbl nyomtk az arcomba a nyolcharminckettesket. # K.LM kaliber$ zsebkarably igen alkalmas arra, hogy sztkenje valaki agyt a mgtte sttl, iszkos tgla"alon. 3s ez az agy, kt erce tn, nagyon (gy nzett ki, hogy az enym lesz... % -it viszel, koszhadt, % krdezte a magasabbik % Aeszlj, mert, ha kell kivgjuk belled a "uvarod... Tudtk, hogy "utr vagyok. Tudtk, hogy r( van nlam, r(, amit n sokkal biztonsgosabban, msok ltal hozz"rhetetlenl juttatok el a c!mzetthez, mintha, tnkeny "jlokat a mindent tszv hl'ra b!znk. /sak a megb!z'im oldalr'l k hette el valaki, hogy (ton vagyok s velem a "jlok, amikben "ogalmam sincs, mi lehet. #z gynkm, aki kzvet!tette az zletet, csak kzvet!tett, nem tudhatta, mikor lesz az akci'. /sak a kt megb!z' kzl lehetett az egyik, csak kzlk... -ert kigondoln, hogy a le usztult vn is klsej$ "ick', aki mellesleg val'ban le usztult vn is, egy rtkes adathordoz't visz a hasregben. 3rtkes, #nnak kell lennie, ha h(szezret r csu n az, hogy a vros egyik vgbl a msikba tntorogjak vele. 4nnyit k!nltak s n el"ogadtam. *a mr !gy szlettem, mirt ne hasznljam ki, Hgy szlettem, zsebbel a hasamon, nem vletlenl h!v igen kevs bartom Kengurunak. # rendellenessg, amivel lnem kell, taln a m(lt szzadi atomrobbantsok, atombalesetek okozta biccens a gnllomnyomban, taln az seim ltal szedett kemiklik rke, vgl is, mindegy. 9seb van a hasamon, a r', tn tenyrnyi zseb, melyet, ha zrva tartok, "elletes szemllnek nem is t$nik "el. #rra viszont "elettbb alkalmas, hogy csem sszek seg!tsgvel, kicsiny trgyakat rejtsek el benne, amikre sokan lennnek k!vncsiak. -ondjuk egy mem'riala kt. -ert ki keresne ilyet egy b$zl koldusnl, 4gyltaln, ki ny(lna hozz sz!vesen egy bven >illatoz'?, hajlktalan ishoz, 4z az lca mg mindig bejtt. -ost nem. Tudniuk kellett r'lam1 ;ohantam.

;ohantam vgig a siktorok labirintusn, mr j'kora elnnyel, de korntsem biztonsgban. #tlta m(ltam gyorsasga % mint "ut' gyorsan leszere eltem, mert genetikailag rendellenes nem versenyezhet % megseg!tett, de az elny csak ideig%'rig maradhatott elny. #kik mgttem jttek, mit jttek, szguldottak, "elturb'zott rzkeikkel mg akkor is kvethettk volna nyomom, ha nem islkol nhny tretlenl "eledett lm a, ha nem vir!t az gen a "ogy' hold. )al'sz!n$leg a szagom kvettk. .em lehetett nehz. #z akci'kra kln kszlk. # gondosan mocskolt, mosatlanul hordott ruhk, a magamra ltyblt liternyi brandy elg szagnyomot hagyhatott mg egy ostoba rendrkutynak is. 3s k nem azok voltak. # krm jtt mgttem, a tongok kt harcosa. /sak ijesztgetsbl mutattak "egyvert nekem, lve kellhettem nekik. -ert kzlk brmelyik k es lett volna nhny msod erc alatt hrg h(stmeget csinlni bellem. 5e nem lni akartak, legalbbis nem azonnal. 5e nem vrtam meg, m!g kinyilvn!tjk szndkaikat. 4l"utottam. # k!naiak lveztk a hajszt, harsny rikoltozssal biztattk egymst. 8ondolom, ennek nagy rsze nekem sz'lt. *ogy mgttem vannak, hogy elka nak. 4zt ugyanolyan biztosra vettk, mint n. 2ehet, hogy az el ukkasztott magnzium%bomba elvak!totta ket, lehet, hogy n gyorsabban lvk ki, mint egy bkebeli Borma N%es Berrari, de a kitarts az vk. # csatornany!ls kretlenl tltt a szemembe. *a "eltudom emelni, almerlhetek s odalent, a rothadsban, hiba kivl' szaglsuk, nem jhetnek utnam. 2egalbbis ezt remltem, m!g trdelve, tredez krmmel "esz!tettem "el a kerek vas"edelet. 4ngedett. 0zerencsm volt. 2el tem ltrra, aztn a "edelet a "ejem "l tartva leereszkedtem. -ikor reztem, hogy illeszkedik, elengedtem s ugrottam. -ert mr nagyon kzelrl hallatszott a kt, hallt !gr hang. 9uhansom nem volt hossz(. 3s uhra estem. &uhra, mint egy emberi test.

-ert az volt. 4gy kicsiny test. *angot nem adott, nem lhetett mr. Aorzaszt'an rdekelt, hol, min "ekszem, de mozdulni sem mertem. # lbak en a "ejem "elett dobogtak. Bekdtem a hideg, nyirkos valamin, amit embernek gondoltam s vrtam. )rtam, hogy a kt "ick' elt$njn innen, kimszhassak s krdre vonhassam a megb!z'imat. 3s ersze arra, hogy mielbb elt$nhessek a vrosb'l. -ert a tongok sosem adjk "el, sosem elg nekik. 2ehet, hogy megrendeljk rg halott, de k mennek a cl ont utn. % Aecsletbeli gy % mondjk, % hogy a tisztessgnkn "olt ne eshessen. % 4ssen % k!vntam s nagyon szerettem volna a 5li%sarkon lenni. 4setleg az 3szakin. )agy mshol, lnyeg, hogy nagyon, nagyon messze. # kt arctalan % mert nem lttam az arcukat, mert nem volt idm megjegyezni r'luk semmit % killer "elettem taln elunta a dolgt, taln szimatot ka ott ms irnyb'l. .em tudom, de eldobogtak. *asra "ordultam. )alami nedveshez rt az arcom. .ygtem. .em a b$zl nedvessg miatt, hanem mert meg(sztam. Taln meg(sztam. % 4zen t(l vagyok % t szkodtam trdre s mertem elszr "elvillantani a zseblm mat. Ar ne tettem volna1 0ok mindent lttam mr letemben. 8ondolom, az eddigiekbl mr kiderlt, hogy nem valamelyik villanegyedben lttam meg a na vilgot, hogy nem a neveldben nevelkedtem. 0ok mocskot lttam mr, de ehhez "oghat't nem. Taln t!z, taln tizent kis test hevert krlttem. 8yerekek, (gy hatt'l t!z vesig, vagy inkbb az, ami maradt bellk. Kt%hrom na os hullk lehettek, amennyire meg tudtam lla !tani, de nem vagyok egy oszls% szakrt. -indnek hinyzott a szeme, mindnek "elmetszettk a hast, a mellkast. 5e hinyoztak az ilyenkor ktelezen elbuggyan' belek, bels szervek. -inden hinyzott bellk. /sak a h(s s a csont maradt ott, meggyalzva. Trdeltem a kicsi hullk "elett, valami idegen nedvessg ragadt az arcomon, nem az enym, valami, ami bellk jtt. #kkor kenhettem magamra, mikor rjuk estem. +csmny egy rzs volt, reztem okdnom kell. # hideg tgla"alnak tmasztva homlokom, "ojtottam vissza klendezsemet. % .em hagyhatok nyomot. <tt aztn igazn nem1

.em att'l tartottam, hogy meggyan(s!tanak, rszt vettem a gyerekek lemszrlsban. #ki ide vetette a holttesteket tudhatta mit csinl. # tenger kvetkez daglya tmossa majd a csatornnak ezt a rszt is, magval sodorva mindent, amit itt tall. ;e"leJ volt ez, belm neveldtt, s mr sokszor, sokat ksznhettem az ilyen belm iv'dott re"leJeknek. Tn valami"le tiszteletads is, tisztelet a halottaknak. .em akartam sszerond!tani vgs % tnyleg vgs, % nyughelyket. .ztem a holttesteket. # vilg nem t(l sz s nem is igazn bartsgos hely, ahol senki nem azt ka ja amit szeretne, amit megrdemel. 5e nem hiszem, hogy ezek a szerencstlen klykk ezt rdemeltk volna. Ar ez (gy nagyjb'l s egszben senkit sem rdekel. 2egkevsb azokat a >szolid? kereskedket, akik ezekbl a nyomorultakb'l s ersze msok nyomor(sgb'l csinltak nzt. #minek igenis van szaga, desks, mely!t szaga van, a hall szaga. #ztn a sajt nyomor(sgom jutott eszembe. % <nnen el kell t$nnm... 3s mentem. -entem, ahogy csak tudtam, mentettem tovbb az irhmat. # leggyvbb vakond sem "(rja ki magt olyan 'vatosan a "ldbl, mint ahogy n elmsztam a *all /satornjb'l. # siktorok azonban mr rg elnyeltk a kt "ick't, elnyeltek azok mindent s mindenkit, mint hamarosan a klykket "ogja a tenger, csendesen s nyomtalanul. #hogy n t$ntem el abb'l a vrosb'l. *allra !tltek, mert olyasmit b!ztak rm, amihez sosem lett volna szabad hozzrnem. -a sem tudom mi volt az. .em tudom, mi lehetett azon a mem'riala kn. 4lt$nt egy szemtget, ahogy n dl "el. -int a dalban. -entem le dl "el, a szabadsg "el. #hova taln mg nem jutott el az szaki civilizci', ahol, taln mg nem lo jk el gyerekek sz!vt, mjt, hogy egy haldokl', m d(sgazdag semmirekell tovbb lo hassa a na ot. -s taln megtette volna amire vgytam, szmon krt, !tlkezett, bntethetett volna, de n nem vagyok hs. 3lek, a hskkel edig tele vannak a temetk. 4z van.

A hall tja
#z szi erd sz volt, sz!nei mr sok "estt ihlettek meg. 5e ez illanatnyilag senkit sem rdekelt. # ngy "r"i egyikt sem. 0em a kis zsid't, a koszlott ruhsat, aki egy csaknem akkora s't ci elt a vlln, mint nmaga, sem a kt hall"ejes sa kt visel katont, sem a hossz(t, aki a kezein bilincsekkel, egykedv$n l delt a kt katona kztt. # katonk egyms kztt rhgcsltek valamin, amit a kis ember nem rtett. 2engyel volt, 2engyelorszgban szletett, kicsit sem vallsos csaldban. 5e azrt hordania kellett a srga csillagot. .em rtette a kt ncit, akik idnknt oldalba bktk a hossz(t a 0chmeisser% g isztolyukkal, amit az "el sem vett. .em botlott meg, nem gyors!tott, nem lass!tott, de a legkevsb mutatott alzatot az uralkod' "aj e kt k viselje eltt. -ellesleg azok sem voltak a kimondott germn 'risok, mindketten vagy "l "ejjel lehettek alacsonyabbak a megbilincseltnl, radsul az egyik ki"ejezetten "ekete, a msik edig inkbb barna, mint szke. 9byszek tudta, hov tartanak s csak abban remnykedett, hogy a visszautat legalbb hrman "ogjk megtenni. -ert, hogy ngyen nem, az bizonyos. 4z a *all 7tja s igen nagy szerencse kell ahhoz, hogy vissza"el is vgig mehessen valaki rajta. .eki edig egyszer mr sikerlt... # hely, ami "el ballagtak, elegye volt a k!n adnak, ahol a h'hrok vgeznek ldozataikkal s a temetnek, ahol el"ldelik azokat. /sak abban b!zott, hogy ez esetben , csak mint s!rs' lesz szere lje az esemnyeknek. Tizenkilenc ves volt, ngy ve rab s tkozottul szeretett volna mg lni egy kicsit. 2egalbb addig, hogy egy nvel... 5e erre egyenlre mg eslye sem volt. # tborban szigor(an elkln!tettk a "r"i s a ni barakkokat, a >tenysztsi k!srletekbe? meg valahogy senki sem akart bekerlni. Tudtk mi vr rvid, krlmnyeikhez k est, aradicsomi let utn a k!srletben rsztvevkre. 2ehet, r htig ehetnek, amennyit akarnak s lelkezhetnek, amennyit csak tudnak, de aztn a "st el"ed mindent... : edig 'vatos "ick' volt. % -egh(z'dni, kibekkelni % szajk'zta az a ja, akivel egytt volt, mg az els nhny htben. 5e neki nem sikerlt. 9byszeknek eddig igen. T(llt mindent s mindenkit. # csak henhalshoz elg telt, a verseket, a robotot. .eki volt a barakkban a legalacsonyabb szma. 5e a krnyez barakkokban, az ismersei sem tudtak olyanr'l akinek kisebb szma lett volna, mint az v.

.ha elnzegette karjn a kk szmot s valami "urcsa bszkesget rzett. 5e most "lt. # nmetek egy kulacsot adogattak egymsnak, a szaga utn !tlve vodka lehetett benne. % /sak ne r(gjanak be, csak annyira ne r(gjanak be, % imdkozott magban % hogy engem is... 4z(ttal 'vatlan volt. &ont ott serte ertlt, amikor kerestek valakit, aki elb!r egy s't. Ovatlan volt, edig tudta, milyen kicsin m(lik a tborban egy let. -indig megh(zta magt, kicsiny termetvel elt$nt a tmegben, szrkn, hogy ne akadjon meg senki szeme rajta. -ert akit szrevesznek, az halott. *alott, csak azrt, mert szrevettk, hogy l. % -egla ulni, t$rni % ebben remnykedett. # hossz( nem. #z valahogy semmibe vette a kt katont, a gyilkosait. 2that'lag nem "lt tlk, annyit sem trdtt velk, mint egy%egy "alevllel, ami a szeme lttra hullt le az gr'l. 9byszek az nyelvt sem beszlte. #zt tudta nem angol, az tanulta mg gyerekkorban s nem nmet, mert azzal mr negyedik ve kszkdtt. Krdezte tle honnan val', de az idegen r"gsszer$ hangokat hallatva vlaszolt. # csattogsokb'l, r""ensekbl csak annyit tudott lesz$rni, hogy *itler valami igen tvoli orszggal is sszeakaszthatta azt a csktt bajszt. )al'sz!n$leg nem is eur' ai, mert az eur' ai nyelveket mr hangzs utn "elismerte, volt alkalma itt a tborban, hogy megtanulja. 5e ilyen nyelvrl mg csak nem is hallott. 4gyre nehezebb lett az s', ahogy kzeledtek ahhoz a helyhez. 4gyszer mr jrt itt. #kkor ugyan!gy rettegett, edig akkor sokan voltak s a teheraut'kon meszet hoztak utnuk. 4gy tmegs!rt kellett betemetnik. 0ok halott a s!r mellett, sztsz'r'dva hevert, nmelyik dorongot, kvet szorongatott a kezben. 0zgletes sa kjukon a lengyel sas. 9byszek s!rt a temets utn. -aga sem tudta, mirt. Taln, mert meg r'bltk, meg r'bltk, ha eleve kudarcra !tltettek is. 3s elestek... Kirtek az erdbl. # mezn, mert t(l nagy volt ahhoz, hogy tisztsnak nevezhessk, egyet jelentettek az alacsony, alig szrevehet domborulatok. 9byszek tudta mi van alattuk. 3s ha nem vigyz... # kt nmet megint rhgtt valamin. 4z(ttal nem is hallotta min. *a nem is mindent sz't, de mr sokat megrtett a vartyogsukb'l. -uszj volt megtanulnia, az lete m(lhatott rajta...

# hossz( viszont % lthat'an % ez(ttal elszr mutatott rdekldst. )gigmrte a kt katont s elvigyorodott. .em mosoly volt, knyrg, bartsgos, hanem meglehetsen kegyetlen vigyor. 9byszek csak lo va mert rnzni. % 4z kih!vja maga ellen a sorsot... &edig lhetne mg... .hny j'zanodott ki. ercig %

#z idegen rr"gtt a kt katonra. -snak a legjobb indulattal sem lehetett beszdt nevezni. #zok sszenztek. % ;"%r" schGein % m'kzott a "ekete, orrt diszn' m'djra sszeh(zva. 4zen megint rhgtek. #z idegen edig velk nevetett. #ztn, mintha elvgtk volna elkomorodott. Belemelte megbilincselt kezt a melle magassgig. Burcsa, zld "ny izzott "el a csukl'i krl, a ncik legalbb olyan elk edve bmultk, mint 9byszek. 4gyszer$en nem hittek a szemknek, nem hihettek, mert a bilincs, mint zs!r a t$z "elett, egyszer$en leolvadt a kt nem t(l vastag csukl'r'l s "urcsn "nyl, zld cse ek hullott a "ld "el. #z 00%ek illanatnyi megle etsn (rr lett a beljk vert re"leJ. 4gyszerre emeltk 0chmeisserket, de akrmilyen gyorsan is tudtak cselekedni, lass!tott "elvtelknt hatottak az idegen mellett. Kiny(jtott karral attant "eljk s karomm grblt ujjak zr'dtak ssze vdtelen ggken. Kt, csaknem egy idben trtn rnts, kt sztszak!tott torok s egy, az g "el el orz' sorozat. #ztn csnd lett. 3s mr csak kt llny llt a mez szln. #z idegen 9byszekre nzett. : idegesen l ett htra egyet. 0enki sem "ogja elhinni, hogy nem vett rszt a kt nci legyilkolsban.... 4zrt edig hall jr... *acsak... *acsak, nem ez a "ick' li meg... 5e az nem is l ett kzel hozz. /sak intett, intett a mez vgn nmn alereszked zldes sz!n$, csszealj "ormj( re l szerkezet "el. #ztn meg sem vrva, 9byszek hogy dnt, elindult arra.

!t"#i t$rt!net
&uha 0zilrd bksen ldglt a selymes, zld "$ben. # csendet hallgatta egykedv$en. <dnknt egy%egy illantst vetett a krltte legel hrom birkra. )rta a civilizci't. 3s a civilizci' jtt. 4lszr egy nyilvnos vc materializl'dott az erdszlen, a hozzval' sreg vcs nnivel egytt, aztn nhny gyorsb", sztsz'rva rten, majd r jszakai br s egy nyilvnoshz. 3s nem volt mg vge a sornak. 6tt egy rendrrszoba, egy kzk'rhz, egy zloghz s tbb bank"i'k, biztos!tsi intzetek irodi s gyvdi irodk, gyrak % szigor(an ellenrztt krnyezetszennyezsi mutat'kkal % egy brojlercsirke tele s hidro 'nikus lelmiszergyrak, szu ermarketek, iskolk s brtnk s mg ez, meg az, meg amaz. Kzben % termszetesen % "olyamatosan lt ki az (thl'zat s a szm!t'g es vilghl'zat. # bolyg'ra rcsuk'dott a civilizci' marka. 0zilrd "elllt az asz"altr'l. )alahogy eltntettk a "vet al'la s egy sztrdt tettek a helyre. Belcsatolta birkira a 'rzokat % hara 's llatot csak 'rzon lehet stltatni1 % s elindult. #z $rkiktbe tartott. Taln ma mg % minthogy nem kezddtt meg a turistk, kirndulni vgy'k rohama % sikerl "eljutnia egy kirndul'haj'ra, mely egy vad s garantltan civilizlatlan bolyg'ra szll!t gy'gy!thatatlan romantikban szenved sz lelkeket. % # holna i rogramC legeltetem a birkkat % mormogta maga el. % 5e szerdn... 0zerdn rohanglhatok birkat rt, hogy legyen mit ennik ezeknek a szerencstleneknek. *iba, kicsi a vilgmindensg1 Knytelenek lesznek tszokni a "$rl a t ra. )agy tn mg szerdn is lesz egy civilizlatlan bolyg', #kkor majd cstrtkn szoknak t...

%nva&ers
#z (j llsom nem volt valami "nyes. 4gy /oconuts nvre hallgat' gaz"ick' alkalmazott, mint hl'zat%"elgyelt. /ge nem volt valami nagy, taln, ha t!z kollgval, ha ssze"utottam az irdatlan nagy, klvrosi raktrtrban, ahol a szkhelye volt. # lerobbant, hangrszer$ let belseje en (gy "estett, ahogy az egsz k!vlrl kinzett. /oconuts nem sokat adott a ltszatra, de az alkalmazottai knyelmre sem. # raktrban ldahalmok vlasztottk el az >irodkat?, amelyek berendezst szerintem egy 'cskatele vgkirus!tsr'l szerezte be. 5e a szm!t'g ekre egy sz't sem sz'lhattam. # leg(jabb, leggyorsabb t! us( g eket doblta ssze valaki, csekly hozzrtssel, de igen nagy lelkesedssel s rengeteg kbellel, loklis hl'zatt. ;ment vagy kt na om, m!g (gy, ahogy rendet sikerlt tennem a nekivadult 'ris% k!gy'knt tekergz kbelktegek kztt, m!g rjttem, milyen sr'"ra jrt eldm esze. 2eginkbb azon igyekezett, hogy /oconuts ne tudja kvetni, mit csinl val'jban. 4hhez a sz hagyomnyhoz n is tartottam magam, mert nem volt t(l bizalomgerjeszt sem a hely, sem a "nk. 0zemmel lthat'an jjel%na al zajlott a munka, hoztk s vittk a ldkat, amiknek a tartalmr'l a g eken semmilyen in"ormci' nem szere elt, csak a darabszmuk s rtelmetlen bet$sorozatokb'l ll' k'dok. #kkora volt a "orgalom, mint egy j'l men eJ ort%im ort cgnl, de nem hiszem, hogy ltezne olyan tisztessges, ro"itot termel cg, amelyik egy hasonl' helyen rendezkedne be. /oconuts is inkbb nzett ki gengszternek, semmint gyvezet igazgat'nak, ahogy sz'l!ttatta magt. -eg aztn, trvnyes helyen a legritkbb esetben veszik ignybe a magam"ajtk szolgltatsait, inkbb vizsgzott, di loms behatols% detektl'khoz "ordulnak, vagy a 8loblis *l' rendszer"elgyelettl brelnek "el egy hl'zat%"elgyelt. # msik "ura dolog az volt, hogy /oconuts nem gondoskodott szmomra vlt'trsr'l, mr edig a huszonngy 'rs kszenltet mr csak biol'giai okokb'l sem b!rja t(l sokig az ember. #mikor ezt "elvettettem neki, megnyugtatott, ka csol'djak csak ki akrmikor, ha "radtnak rzem magam, ihenjek, aludjak, a cg kont'jra hozathatok akrmit, de ne mozduljak ki a raktrb'l, s ne igyam le magam t(lsgosan. # "elttelek nem voltak el"ogadhatatlanok. .hny sszetolt ldb'l, egy szivacsla b'l, meg egy hl'zskb'l egsz kellemes helyet alak!tottam ki magamnak. Klnben sem vagyok az a mszkl's t! us, radsul, ha ilyen r!ma cuccokkal dolgozhatok kedvemre % /oconuts nem krte, hogy val'ban "igyeljem a *l't, csak azt, hogy legyek minl tbbet becsatlakozva % akkor klnsen nincs kedvem kimozdulni.

4gy igen csinos s igen hallgatag lenyz' brmikor elugrott nekem a kzeli k!nai tkezdbe egy kis "alnival'rt meg srrt. .em igazn szeretem a sanghaji konyht, de a lny nem volt hajland' messzebb menni a kt saroknyira lv tkezdnl. 4zt nhny tmondattal kzlte velem s azt is, hogy a "nk arra utas!totta, hogy ne hozzon nekem Ghiskyt. Kedves volt, mosolygott, de csendes volt s hatrozott. #hogy elnztem, az ereiben is csordoglt nmi keleti vr, mint mana sg a legtbbnkben. ;ajtam, a szke hajammal, kk szememmel nem ltszik, elmennk tsgykeres svdnek, de az egyik nagyanym mg a Belkel .a +rszgban ltta meg elszr a "elkel na ot. Teht nincs valami elnys klsm. ;szint ennek tudtam be a lny "elt$n tart'zkodst, rszint annak, hogy amennyire n "igyeltem s lttam, volt /oconuts jobb keze. # tbbiek mind hallgattak rjuk. # nagydarab, "elturb'zott szll!t' munksok (gy ugrottak egy szemvillansra, mint az kt zletkt%"le, akik "olyton a titkos!tott kommunikci's vonalakon csngtek. -eg r'bltam, csak (gy, kutya"uttban, belelesni, hogy kivel s mirl cserlnek eszmt, mert nem rt, ha egy alkalmazott j'l tjkozott a "nke gyeit illeten, de nem sikerlt. 4lg s ci k'ddal dolgoztak, amit nem lehetett szrmentn, "elt$ns nlkl "eltrni, n meg nem akartam "elh!vni magamra a "igyelmet, azzal, hogy olyasmibe iszklok bele, amihez semmi kzm. 4ttem a sanghaji kosztot, ittam a srm, szundikltam a ldkon, a na tbbi rszben meg a *l'zaton szr"ztem, csak (gy, mulatsgb'l. 4gszen (gy reztem magam, mintha egy nem t(l elegns helyen nyaralnk, ingyen, nem is ingyen, "izetsrt. -r kezdtem megszokni a szolid j'ltet % csak egy csinos s kszsges hlgy hinyzott, aki megosztotta volna velem magnyos jszakimat a ldimon % amikor bettt a krach. 4lszr nem t$nt "el semmi. 4gy id utn kezdtem csak arra "el"igyelni, hogy nem hoznak (jabb csomagokat, csak a rgieket szll!tjk el, rohamtem 'ban. .hny 'ra alatt kir!tettk az egsz raktrt, nem maradt benne ms, mint a berendezs, az alkalmazottak, /oconuts, a lny, meg egy csicssra "estett mikroko ter, olyas"le, amilyennel a gazdagabb csaldok csemeti szoktak r kdni szombat estnknt, jobb krnykeken, a klubok krl. 0osem voltam valami j' meg"igyel, ha becsatlakoztam, ezrt nem tudom mikor s mivel kezddtt a dolog. # "igyelmemet val'jban csak az keltette "el, amikor az gyknt hasznlt ldimat is elvittk. .em krdeztem a szll!t'kt'l, hova, mert k is abba hallgatag "ajtba tartoztak, mint a lny.

Aiztos, ami biztos, kicsatlakoztam, mert ha z$r kszl, nem szerettem volna, ha nem reaglhatok elg gyorsan. .a ne gondoljon itt senki holmi gyorstzels vagnykodsra, az olyasmit jobb szeretem meghagyni azoknak, akiknek az a szakmjuk. ;szemrl inkbb ucolok, ha "orr' a talaj a lbam alatt. :szintn sz'lva, mr akkor is, ha melegedni rzem. 3s ez(ttal igen csak reztem azt a bizonyos langyossgot, ami mindig "elettbb gyors mozgsra serkent. 5e nem mertem mozdulni. T(lsgosan szem eltt voltam s a badis gyerekek, akiknek im lantjai lttn eddig is nehz volt elhinni, hogy kikti munksok igen komoly szerszmokat szedtek el. #mennyire n rtek a haditechnikhoz, ezek legalbb olyan cs(csminsg$ termkek voltak, mint a ktyk, amikkel n dolgoztam. Kezdtem azon t rengeni, hogy l hetnk mgis csak, "elt$ns nlkl olajra, amikor odajtt hozzm /oconuts. Tnyleg olyan gmblyded s szrs volt, mint a gymlcs, aminek a nevt viselte. #zzal a klnbsggel, hogy a k'kuszt szeretem, t viszont kezdtem egyre kevsb kedvelni, mert nagyon (gy ltszott, hogy belerngatott valami nemszeretem dologba. % 3s most jssz te % mondta nekem. 4gy csillog' kockt h(zott el a m$br dzsekije zsebbl. % 4zen c!mek vannak. .em kevs. .em csinlsz mst, mint amilyen gyorsan csak tudod, egyszerre ostzod, rted egyszerre % hangs(lyozta ki erteljesen %, az zenetet, ami szintn rajta van a memocube%on. /sak azt s semmi mst. % +k % b'logattam. % )ilgos. -ertem volna mst mondani, 7gy nzett rm, ahogy az ember egy klnsen visszatasz!t' rovarra, vagy ilyesmire szokott. % Ksznd a j'szerencsdnek, hogy itt lehetsz s te meg (szod. 2egalbbis egyenlre. -ert ha megjnnek a mieink, nem garantlok semmit... % Ksz, ezzel "eldobtl % gondoltam magamban, de hangosan nem mondtam semmit. Taln mr eml!tettem, nem szlettem hsnek. #lighanem ezrt is rzott ki annyira a hideg att'l, amit a kvetkez ercben lttam. /oconuts az vhez ny(lt s a rajta "gg kis "ekete dobozon megnyomott egy gombot. #zt lttam mr, amikor "el"ogadott, hogy lcz'kszlket visel, de nem gondoltam volna, hogy lland'an hasznlja is. #zt hittem, hogy csak azrt van rajta, hogy ha a raktron tnek a zsaruk, knnyebben megl hessen. 5e tvedtem.

;gtn megrtettem, mirt. /oconuts nem volt ember. ;onda, gy!k o"j( szerzet llt elttem egyenruhnak ltsz' holmiban, mikor megsz$nt az lczs. #bb'l gondoltam, hogy egyenruha, mert a tbbiek, a szll!t'k s a lny is, mind kika csoltk az lcz'jukat. 4gy"ormn voltak ltzve, mg a nstny is egyenruht viselt. -ost mr rtettem, mirt szerelte le olyan gyorsan a kzeledsi k!srletemet. *a is olyan rondnak ltott engem, mint n most t, alighanem igencsak "oroghatott a gyomra, mikor kedveskedni r'bltam. Kicsit ka kodtam a leveg magabiztosnak ltszani. % -i ez, % cs(szott ki a szmon. % # "ajtd vge, az #rmageddon % villantotta el villsnyelvt /oconuts, aki ha lehet, rusnyasgban "ellm(lta a tbbieket. % -r mindenhol ott vannak a artraszll' egysgeink... Te "ogod megadni a jelet, hogy mikor kezdhetik az akci'ikat, a z$rzavar keltst, a kommunikci's csatornk megsemmis!tst, a 8loblis *l'tok sztszaggatst. 3s aztn, ha teljes a "ejetlensg, ha menet kzben mr nem "edezhetik "el ket, vagy ha "el"edezik, akkor sem tehetnek ellenk semmit, megindulnak a haj'ink. Kt na m(lva itt lesznek a .a rendszeren k!vlrl s megtiszt!tjuk a Bldet tletek. 3lettrre van szksgnk1 % 3lettrre van szksgnk % visszhangoztk mgtte a tbbiek. #z egsz valami gyenge, hollyGoodi "rcm$re emlkeztetett. 5e sajnos komoly volt. )illmgyorsan zakatolt az agyam, ahogy a leltem a billenty$zethez. .em vagyok klnsebben "ilantr' , de mgsem hagyhatom... 5e mit lehet itt tenni, Aelktem a memocube%ot a trol'ba. # csatlakoz't a halntkomon lv aljzatba dugtam s elmerltem a *l'zatban, ahol mr nem lthattam a mellettem ll', minden mozdulatomat "igyel szrnyet. 3s ahol sem lthatta, mit csinlok. Kiadtam az utas!tsokat, a arancsainak meg"elelen. 4gyetlen a r' m'dos!tst eszkzltem csakC az zenetek ostzsi dtumt nem azonnalra ll!tottam, ahogy krte, hanem egy kt vvel ksbbi, vletlen dtumot adtam meg. #ztn az egsz adatbzist t um ltam a vros rendr%"ka itnysgnak szerverre, srgs bejelents jelzssel, akkora rioritssal, hogy, szerintem, egy msod ercen bell meg kellett jelennie a ka itnysg valamennyi monitorn. .em vagyok tgla, de mindennek van hatra. #z rendben van, hogy tbbnyire trvnytelen zletekben veszek rszt % nem vletlenl ismerem olyan j'l a ka itnysg szervert % de nem szeretnm, ha a Bldet holmi gy!k o"j( idegen szllnk meg. #z emberisgrt taln nem lenne kr, ha kiirtank, de a gyerekeket sajnlnm. 3s ersze a sajt brmet is "ltem. -ert nem hiszem, hogy ezek utn mg sokig szksgk lenne rm, hogy letben hagynnak... utn, de igyekeztem tovbbra is

4gy kattans. Kih(ztk a csatlakoz't a halntkomb'l. # "elesgem llt elttem. % Ksz a vacsora. 4gsz na azokat a nyomorult kom utereket b$vld s mg itthon is a virtulis val'sgban k'borolsz... *a nem lennk, szerintem hen halnl, annyit jtszol. -entem vacsorzni. -r megint a legjobb rsznl szak!totta "lbe...

A la'aci&!ny
*ogy mi a helyes s mi a helytelen, csu n a mindenki % vagy a tbbsg % ltal el"ogadott meglla odson ala ul. #z e""le meglla odsokat, "eltve, ha sok ember vallja ktelez rvny$nek magra nzve, trvnyeknek h!vjk. #zon lehet vitatkozni, hogy a trvnyek j'k%e, vagy rosszak, de az biztos, hogy lteznek. )ilgletemben trvnytisztel olgr voltam. #z ember tartsa be a jtkszablyokat, mert csalssal gyzni egy jtszmban lehet, hogy hasznos, de semmi esetre sem sz'rakoztat'... 4zrt is vezetett /rash%hez az els utam, a m(lt hten, miutn sztvertem a szm!t'g emet. # r' darabokra trtem, egszen a r' darabokra. -g sosem csinltam ilyesmit. *ossz( vek 'ta dolgozom egy "vrosi cgnek, egy mamutvllalatnak. # cg neve most nem rdekes. .em akarok reklmot csinlni nekik. 4gyik kis rszlegnek anyagknyvelst vgzem. 0zrke hivatalnok vagyok, a szrke hivatalnokok kztt, a r' csavar egy 'risi g ezetben. -uris, hogy mg mindig jelen idben beszlek a munkmr'l, m(lt. 0z'val, anyagknyvel voltam. 4leinte "elettbb knyelmes munknak t$nt, hiszen nem kellett bejrnom dolgozni, otthon vgezhettem el a kijellt "eladatokat. Kijtt a laksomra kt szakember, "elszerelt s zembe helyezett egy kom utert, mely sszekttetsben llt a rszleg kz onti szm!t'g vel. #z'ta mr tudom, hogy azt az izt szervernek h!vjk... #rr'l viszont, hogy hogyan ka csoltk ssze ket "ogalmam sincs. Taln valami"le dr'tokon, vagy rdi'jelek utjn zajlott az adat"orgalom, nem tudom. .em rm tartozott ez a rsze a dolognak, meg nem is nagyon rdekelt. # munkm abb'l llt, hogy a hozzm, az n g emre berkez adatokat "eldolgozzam s visszakldjem a cg kz ontjba. )agyis a rszleg kz ontjba. )agy lehet, hogy mgis a cgbe, .em tudom. 4leinte lveztem a dolgot. =rltem, hogy sikerlt ilyen llst tallnom, itt maradhattam a vilgvgn, ebben a kisvrosban. )agy nevezzem inkbb "alunak, edig mr a

-aradjunk annyiban, hogy itt, ahol, letem els nhny h'na jt leszm!tva, mindig is ltem, ahol mindig is szeretnk lni. -g a laksomb'l sem kellett kil nem, hogy utols' dolog1 nzt keressek. .em egy

4leinte rendben ment minden, reggelente "elkeltem, megmosakodtam, megreggeliztem, megittam a kvmat s leltem a g hez, dolgozni. 5lben ebdsznetet tartottam, aztn "olytattam a munkmat. #hogy kell, ahogy egy trvnytisztel, meglla odott olgrhoz illik. # dlutn nagy rsze s az este csak kellett. edig az enym volt. 6utott idm, amire

)al'sz!n$leg az idk vgezetig, vagy legalbbis az n idm lejrtig, elldegltem volna e rendszer szerint. -ert rendszeressgre szksge van az embernek, anlkl csak kaotikus hny'ds csu n az let, knyelmetlen z$rzavar. Teht elgedett voltam. sttusommal, egyarnt. # magnletemmel, a munkmmal, a

Hgy is maradt volna, ha nincs a lazacidny. 5e az van, volt s lesz. # vrosunkat kt rszre oszt' "oly'n minden sszel "el(sznak a lazacok, "el a "orrsvidk "el, hogy hagyomnyaikhoz h$en, ott intzzk el rendes, vi !vnival'jukat. Bogalmam sincs, hogy ehhez, mirt kell visszatrnik arra a vidkre, ahol szlettek, vagyis kikeltek ikrikb'l, ahol lazacgyerekesedtek. Taln a nosztalgia miatt. )agy esetleg honvgyuk van, mint az emigrnsoknak ltalban. .em igazn rtem ket, mert n, ldul, brhol tudok 'vni. -g j', mert ha olyan lennk, mint a lazacok, itt llnk meg"rdve. # "alut, ahol szlettem, sok%sok vvel ezeltt, alig r h'na al a szletsem utn, beled'zeroltk a "ldbe. -egszaladt a szomszdsgban lt atomerm$. 5e ez most nem rdekes. -aradjunk a lazacoknl. -int mr eml!tettem, minden sszel szorgalmasan dolgozzk "el"el magukat a "oly'n, el"eledkezve az n"enntartsi sztnkrl, hogy eleget tehessenek egy msik, nem kevsb "ontos sztnnek, a "aj"enntarts sztnnek. #z ember viszont, ltalban gazember. 6'l kitol a lazacokkal. 2egalbbis a mi vrosunkban !gy van.

:sszel, a lazacidny bekszntekor vrosunk a raja%nagyja kint nyzsg a "oly'nl. #z zemekben, hivatalokban lell a munka, az iskolkban sznetel a tan!ts. 2azacidny van. -indenki halszik. # halszat remek kiegsz!t kereseti "orrs. 4zenk!vl s ort, alkalom a "r"iassg bizony!tsra, n nne ly, "iesta, hagyomny s mg sok minden ms. #z v legjelentsebb esemnye. /sak annyit mg, hogy vrosunk csaldos lak'inak tbb, mint kilencven szzalka a lazachalszat idejn ismerkedett ssze "rjvel%"elesgvel. *zassgok kttetnek ilyenkor s zleti ka csolatok, ebben az idszakban isszk meg az vi linkaterms jelents hnyadt s nemzik az eljvend olgrok dnt tbbsgt. # trvny, a rend, a hagyomnyok tiszteletnek szellemben. /eevt a nyron ismertem meg. ;okonszenves lnynak talltam s tudtam, is rokonszenvesnek tart engem. -gsem sikerlt igazn sszemelegednnk. Ar n megtettem minden tlem telhett. #zrt, nem izgattam magam, hogy dcgve "ejldik ka csolatunk, mert tudtam, jn a lazacidny s akkor majd elrendezdik viszonyunk, mindkettnk megelgedsre. 3s jtt a lazacidny. 4ls na jn az ilyenkor megszokott idben keltem "el. .em vesztegettem az idt a reggeli szertartssal, magamra ka kodtam este elksz!tett halszruhmat, "ogtam a vethl'mat, a szigonyomat s a dinamitrudakat, amikkel ilyenkor horgszni szoktam, s indultam. <ndultam volna. #z ajt'm nem ny!lt ki. 3rtetlenl rngattam a kilincset. -g letemben nem zrtam be ezt az ajt't. .em is tudom hol lehet a kulcsa. -irt, mivel zrtam volna be, )rosunkban csu a tisztessges olgr lakik, a trvnyek "elttlen tiszteli. 4mberemlkezet 'ta nem "ordult el lo s, rabls, betrs. 4lszr (gy vltem, beszorult az ajt'. Tvedtem. Ae volt zrva. Trtem a "ejem, ki zrhatta be, 3n bizonyosan nem, arra emlkeznk. Klnben is, mint mr mondtam, "ogalmam sincs hov tehettem a bejrati ajt' kulcst. 4lhny'dott valamerre, az vek sorn. # hts' ajt'val r'blkoztam. 0zint(gy zrva talltam.

Komolyan kezdtem ktsgbeesni. -i lesz velem, ha nem vehetek rszt a lazachalszaton, egy ilyen ostobasg miatt, *ogy nzek majd bartaim, ismerseim s zlet"eleim szembe, 3s /eevba, Kedvesem szm!t rm. )r. #z utat kmleli lmodoz' barna szemeivel, jvk%e mr. *a az ajt' nem ny!lik s veszni akar, ht vesszen1 # konyhba mentem s elkerestem a h(svg' brdot. -rlegeltem a kezemben a szerszm s(lyt. 4gy, inkbb jelk szer$, mintsem a val's vdelmet szolgl' holmi, mint az ajt'm, nem sokig llhat ellent a brdnak. Klnsen akkor nem, ha "elindultsgomban csak (gy "eszl bennem az er. 4lvgre a szerelmem, a jvm "orog kockn1 4lszntan indultam megostromolni a bejrati ajt't. Kitrm, ha addig lek is1 4kkor hallottam meg a szm!t'g ityegst, a na alib'l.

Ael tem, hogy egy illantst vessek a monitorra, csak egyetlen illantst, mert tbbre nincs idm. -i az isten csodjt akarhat ilyenkor ez a vacak, # k ernyn "elirat villogottC >-unkaideje elkezddtt1 #zonnal vegye "el a munkt1 -!g nem vgezte el mra esedkes "eladatait, nem hagyhatja el a lakst1? #gyamat elnttte a vr. -r rtettem mindent. #zt is, mit machinltak a szerelk az ajt'immal. -g krdeztem is, annak idejn, hogy mirt kell a szm!t'g zembe helyezshez, rendszerbe ll!tshoz az ajt'im krnykn mani ullni. 5e k nem "eleltek... /sak vigyorogtak s egymsra islogtak. Belvltttem. ;ab vagyok. # sajt laksomban. 4gy rohadt szm!t'g "oglya. 2endlt a kezemben a h(svg' brd. #ztn mg egyszer. 0zikrk szlltak szerte s vegcsere ek s olyan kis izk, amik a szm!t'g belsejben tallhat'k, rendszerint. Beltve, ha az ember nem veri szt az egsz vacakot egy, klnsen e clra alkalmas, szerszmmal. 3n sztvertem.

-iszlikbe. &ont, mint az ajt'mat. Tudtam, hogy helytelenl cselekszem, de nem voltam k es uralkodni magamon. -it tehet ilyenkor egy trvnytisztel olgr, # tett elkvetse utn megkerestem /rash%t, vrosunk bkeb!r'jt. Termszetesen kint volt a "oly'nl. 2azacot halszni. 4ladtam neki a trtnteket. 4ls reakci'ja az volt, hogy javaslatot tett. -iszerint, menjek a "enbe. .em ltom, hogy dolga van, Ktttem az ebet a kar'hoz. A$nt kvettem el. Trvnytisztel tart'ztasson le s jrjon el ellenem. olgr vagyok. Kveteltem, hogy

4rre kilbalt a seklyesbl, ahol addig, combtig r halszcsizmjban lldoglt, szigonnyal a kezben. 2egidsebb "ia kezbe nyomta szigonyt s bezavarta a gyereket a v!zbe. 4gy j' szigony egy illanatot sem ihenhet, m!g tart a lazacidny1 /rash megllt elttem. )llamra tette kezt s atyaian nzett a szemembe. % Aiztos, hogy nem akarsz inkbb, tisztessges halszni, olgrhoz mlt'n, lazacot

% Tudom a trvnyt % "eleltem. % Tnkretettem ms tulajdont, valamint szerzdsszegst kvettem el. .em tartottam be a munkaidrl sz'l' el!rsokat. #z viszont igaz, hogy nem is ismertem azokat.... % 0zere elt a szerzdsben, hogy a cg korltozhatja a szemlyes szabadsgodat, % krdezte /rash. % .em % rztam meg a "ejem rvid gondolkods utn. % #zt hiszem, nem szere elt ilyen kittel a szerzdsben. *a lett volna, al sem !rom. % 7gy % mondta halkan. A'logatott s blcs gondolataiba merlt. % Teht, nem szere elt benne ilyesmi. )rtam. 4lg sokig vrtam. /rash sosem gyors szjrsval volt h!res, az viszont ktsgtelen, hogy vrosunk trvnytisztel olgrai kzl is messze kiemelkedett a rend irnti elktelezettsgvel. 4zrt is vlasztottuk egyhang( szavazssal bkeb!r'nak.

% .os % kezdett bele, hosszas gondolkozs utn. % 4lszr is, nem kvettl el trvnysrts, mert jogellenesen akadlyoztak szemlyes szabadsgjogaid rvnyes!tsben, teht neked jogod volt olyan eszkzzel kzdened ez ellen, amilyen csak a rendelkezsedre llt. 6elen esetben egy h(svg' brddal... -sodszor, jogos nvdelmet gyakoroltl csu n, mert elhr!tottl egy, a tisztessged ellen irnyul', aljas mernyletet. )rosunk minden olgrnak joga s kutyaktelessge rsz venni a rendes, vi lazachalszaton. Hgy k!vnjk a hagyomnyok. #ki nem l ezen jogval s nem tesz eleget ktelessgnek, az utols' gaz"ick'. Termszetesen, a hagyomnyok szellemben. 4z r'lad nem mondhat' el, mert testi sged, mi tbb, leted kockztatsval semmis!tettl meg egy stni termszet$ elektromos szerkezetet, mely gonosz rogramoz'jnak engedelmeskedve, vissza akart tartani att'l, hogy teljes!tsd vrosoddal szembeni, els szm( ktelezettsgedet. *armadszor, dicsretre s csodlatra mlt' tettet hajtottl vgre, mert megsemmis!tettl egy ocsmny g ezetet, mely vrosunk rendje ellen trt azzal, hogy megk!srelte srba ti orni a lazacidnyhez "$zd nemes hagyomnyainkat. % #zt hiszem % tette hozz % a vrosi tancs el kell vinnem a dolgot. Belttlenl elismerst, kitntetst rdemelsz. 5e most t$nj innen a "enbe1 *alszni akarok. Klnben is, /eeva mr krdezskdtt "elled... Tisztessggel elkszntem tle, megadva a kteles tiszteletet kornak s hivatalnak. -egrtettem, hogy zaklatott, hogy ideges, mert "eltartottam. 2azacidny csak egyszer van egy vben1 Aizsergetett engem is a halszszenvedly. -egnyugodva indultam megkeresni /eevt. Kisvrtatva r is talltam. &r szz mterrel lejjebb halszott, a szleivel. -r messzirl integetett. # nyakamba ugrott, mikor odartem hozzjuk. 4bbl tudtam, hogy rendben, s!nen van a dolog. # "rjnek rezhetem magam. # zord atya "r"ias kzszor!tssal dvzlt. Belllegeztem. Tartottam tle, "ltem, hogy rossz vlemnnyel lesz r'lam, kssem miatt, de egy bnt' sz't sem sz'lt. #zonnal maga mell invitlt. 4bbl tudtam, mris a vejnek tekint, nincs semmilyen ki"ogsa a /eevval ktend hzassgom ellen. -ert lazacidnykor nincs bartsg, udvariassg, csak a rokonok halsznak egytt, ms nem. <lyenkor mg a legjobb cimbork zsebbl is gyorsan elkerl a bicska, a bokszer, a revolver, ha sszesz'lalkoznak egy halszhelyen. 4z ersze nem b$n.

.em is igazi lazacidny az, mikor nem kerl k'rhzba nhny "orr'"ej$ "ick', akiket rendszeresen ltogat az, aki odajuttatta ket. *arag nincs. # trvny rtelmben jrtak el mindketten, a sebeslt s a sebesls okoz'ja is, mert vrosunk trvnyknyvben szere el olyan aragra"us, miszerintC halszhelyt mindenkinek jogban ll brmilyen eszkzzel megvdeni, kivve a gyorstzel s nehz"egyvereket. *alszhellyel nem rendelkez egynnek edig jogban ll brmilyen eszkzzel halszhelyet szerezni, kivve ersze a "ent eml!tetteket. .lunk minden a trvny bet$je szerint trtnik. -indnyjan tisztessges olgrok vagyunk. 3s ha nha, egy%egy tisztessges ka csn kialakult sz'vltsban, 4mberek vagyunk. *aland'ak. #z elhunytat a vros sajt halottjnak tekinti, s a hagyomnyokhoz h!ven, kzkltsgen temetteti el. # sz'vlts msik, t(ll rsztvevjnek semmilyen htrnya nem szrmazhat az gybl. 4lvgre trvnyesen jrt el. # lazaidny be"ejeztvel rendszerint megsza orodnak a temetsek. Hgy van ez rendjn, termszetes, hogy senki sem akarja "lbeszak!tani a halszatot egy olyan mindenna i dologrt, mint egy temets. 5e mg, ha valami klnsen elsznt gyszol' erre is vetemedne, akkor sem jutna sokra. -ert ki sn meg a s!rt, ha a s!rs'k is kint vannak a "oly'n, 3s kiszenteln be a s!rt, mikor a lbnos szigonnyal a kezben gzolja a lazacokt'l ezsg vizet s "elettbb gyorsan elka ja a isztolyt, ha valaki eme tevkenysgben zavarni akarja. 4zt a lazacidnyt /eevk trsasgban tltttem. 6' volt a "ogs. 3s /eeva is igent mondott. #z a ja meglelt s a "inak nevezett. #z anyja sszecs'kolt. 3s mindhrman csillog' szemekkel hallgattk elbeszlsemet, hogyan bntam el a gaz s alval' szm!t'g el. *!res, kzismert s kzmegbecslsnek rvend ember lettem, akire "elnzhet az i"j(sg. # hagyomnyok re, ki testi sgt nem k!mlve harcolt azrt, hogy jelen lehessen a lazachalszaton, hogy ugyanazt tehesse, mit a ja, nagya ja, dda ja tett a maga idejben. olgr elhallozik a halszhelyek

#z senkinek nem jutott eszbe, hogy n nem vagyok shonos a vrosban s a "elmenim sosem hallottak a lazacidnyrl. )agy lehet, hogy az eszkbe jutott, de akkor summztk annyival a gondolatot, hogy, ha n derk "ick' vagyok a "elmenim is azok lehettek s hasonl'an jrtak volna el, mint n. Kellemes dolog a n szer$sg. Ksznnek az utcn, mg az ismeretlenek is, meg%megh!vnak egy ohr italra, artikra invitlnak, ebdekre s vacsorkra ltnak vendgl. Aeszlgettem errl /rash%sel. #zt mondta, j' esllyel indulhatnk az idei olgrmester%vlasztson. 4lvgre mindenki tudja r'lam, hogy a trvny, a rend s a hagyomnyok embere vagyok. 4z edig a legjobb ajnl'levl vrosunkban, brmely oz!ci' betltsre. /eevnak is tetszik az tlet. 0zeretne olgrmestern lenni. #zrt mg "ontolgatom a dolgot. .em szeretek semmit elka kodni. 7j ismerseim, bartaim is ersen ka acitlnak. 0zerintk rm, csakis rm van szksge a vrosnak, a olgrmesteri szkben. 2egalbb lenne valaki, aki ny!ltan a szembe mern mondani a "vrosi nagy"ej$eknek, hogy mit, merre, hova s mirt. 2enne valaki, aki ki merne llni vrosunk hagyomnyairt. 4z a vlemnyk. -ert a "vrosiak "olyton beleavatkoznak vrosunk belgyeibe. )alamirt azt hiszik, joguk van ehhez. &edig nll', "ggetlen vrosnak vagyunk nyilvn!tva. Arki meggyzdhet r'la, ha utnanz a trvnyknyvekben. 5e ezek a "vrosiak nem ismerik a trvnyt. )elem is mi trtnt1 )ilgosan le van "ektetve, hogy vrosunk olgrainak a vrosi b!r'sg eltt kell szmot adniuk tetteikrl. 0enki ms nem illetkes egy helyi olgrral szemben eljrni, mg kihallgatst sem "oganatos!that. 4z egyrtelm$. 4rre "l, a cg, melynek valaha alkalmazottja voltam, kikldtt hozzm kt embert, hogy arr'l a b$ns lelklet$ szm!t'g rl "aggassanak. .em voltam hajland' sz'ba llni velk. 4rszakoskodtak. +lyannyira erszakoskodtak, hogy knytelen voltam a bkeb!r'hoz "ordulni vdelemrt, mely vrosunk minden tisztessges olgrt megilleti.

/rash krdre vonta ket. )laszul zavaros magyarzatba kezdtek, hogy n tnkretettem az nyavalys cgk tulajdont k ez, rtkesnek mondott berendezst. 3s ezrt holmi krtr!tst kveteltek. /rash meg r'blta velk megrtetni, hogy jogszer$en, nvdelembl cselekedtem. .em akartk "el"ogni. )agy nem tudtk... Akeb!r'nk "elsz'l!totta ket, hogy hagyjk el a vrost, mert nem t$rheti, hogy kztiszteletben ll' olgrokat, a olgrmester%vlaszts eslyeseit, vadidegen jttmentek zaklassk. :k arra hivatkoztak, hogy "elesleges a tbbes szm, mert csak velem van bajuk s nem rdekli ket, ki s mi vagyok. #mit tettem, azrt "izetnem kell1 /rash%t % mint ksbb elmeslte % mlysgesen "elhbor!totta a dolog. 0emmibe vettk a hat'sg "elsz'l!tst1 Kzlte velk, hogy amennyiben nem hagyjk el nszntukb'l a vrost, (gy ki "ogja toloncolni ket. Kinevettk. *ogy azok az idk mr elm(ltak. .em lnk mr nagya ink korban, mikor egy bkeb!r'nak szinte korltlan hatalma volt egy vros "elett. *ogy jogllamban lnk. *ogy in"ormci's szu ersztrdk lnek s egy skori kvletnek semmi ltjogosultsga nincs. *ogy trvnyek irny!tjk az letet. /rash%nek is ez volt a vlemnye. 4z ut'bbiban egyet rtett velk. 4zrt is sz'l!totta "el ket, hogy kvessk a vas(tllomsra, ahol , a vros kltsgn, megvltja szmukra a jegyeket s "elteszi ket a vonatra. .em hallgattak a j' sz'ra. 4zzel kimer!tettk a hat'sgi intzkedsnek val' ellenszegls "ogalmt. /rash knyszert alkalmazott. 4lka ta a gyorstzeljt, s beljk r!tette a trat. -indketten elhunytak. 4zutn mr semmi ki"ogsuk nem volt a vrosunkb'l val' tvozs ellen. #z gy megold'dott. <zgatottan vrom a olgrmester%vlasztst.

/rash a maga rszrl nyugodt a bkeb!r'%vlaszts "ell. Aiztos, hogy meghosszabb!tjk mandtumt. .la jobb bkeb!r't keresve sem tallnnk, mg a mi vrosunkban sem, edig annak minden lakosa modellt llhatna a tisztessges olgr szobrhoz.

A (ir)kristlyok
#zt nem tudtam, van%e rtelme dlnek indulni a sivatagban, de meg kellett r'blni. # vrosban senki nem tudta megmondani, hogy vannak%e arra lir%kristlyok, st sznakozva nztek rm, ha krdezskdtem. -intha elment volna az eszem, (gy bntak velem. .mi sajnlattal kevert lenzssel bmultak rm s a "ejket rztk. 4rre"el ember emlkezet 'ta nem keresett senki lir%kristlyt, leg"eljebb tallt. 5e akkor sem rlt neki klnsebben, mert a lir%kristly szerencstlensget hoz arra, aki csak r illant s taln mg ennl is rosszabbat arra, aki megrinti. 4zt minden "elvilgosult, babons helybli tudja s taln csak azrt nem vndorolnak ki a bolyg'r'l, mert a lir%kristly igen ritka szerzet, nehz rakadni, "leg, ha nem is keresi az ember. 7gy reztem magam, mint egy aranys', a tizenkilencedik szzadi #laszkban rezhette magt, mikor nekivgott, hogy a h'mezkn megcsinlja a szerencsjt. .mik zavarta ugyan az ill(zi't a negyven "ok "eletti hsg s t$z na , de a vgtelennek tetsz homokhullmok sz!ne emlkeztetett a h'ra. 3s n nem a szerencsm utn indultam. # kocsmban, jobb sz!v$ helybeliek megk!sreltek lebeszlni a szerintk esztelen vllalkozsr'l. .em bocstkoztam vitba velk. )gl is, tnyleg meglehetsen nagy ostobasgnak t$nik, hogy valaki a bajt keresse magnak, de nekem ez a munkm. 4zrt "izetnek, mg edig elg rendesen s r'lam ne mondja senki, hogy nem dolgozom meg a nzemrt1 #kkor se, ha tnyleg nem dolgozom meg rte. 0zerencsejtkos vagyok. 3s nyerek, ami'ta csak az eszemet tudom. .o nem mindig, de sszes!tsben "olyton ozit!v a mrlegem. 6tszottam n mr taln a galaJis sszes kaszin'jban, a leglehetetlenebb automatkkal s krtyval s kockval s rulettel, de mindig valamicskvel gazdagabban llhattam odbb, ha valakinek szemet sz(rt, hogy milyen j'l megy a jtk. &edig nem szoktam csalni. 2eg"eljebb nha, ha valaki klnsen eskdzik, hogy t nem lehet becsa ni, tle nem lehet kicsalni egy rva etkot sem. <lyenkor klns ksztetst rzek, hogy csak azrt is tejtsem az illett. 0zernytelensg nlkl ll!thatom, mg sosem ka tak rajta. 4z minden, amihez rtek. 5e elg j'l meglek belle s nem hinnm, hogy regkoromra gondom lesz a na i betevvel. .em is a nzrt vllaltam ezt az utat. -egb!z'm, tudta mit tesz, mikor megkeresett, hogy hozzak neki nmi anyagi javadalmazsrt egy, vagy ha tudok, tbb lir%kristlyt. Bogalmam sincs, hogy akadt rm, mert nem szoktam a tmegkommunikci's csatornkon reklmozni magamat, mint szerencsejtkost, ellenkezleg, mindig arra trekedtem, hogy ne t$njek "el senkinek. #z ismert jtkosokat jobban szemmel tartjk, mint a szrke kisegeret, akinek biztos csak vletlenl van olyan tkozott szerencsje.

)agy hromszz "nyvnyire a 2irtl, az <vrozn trtnt. .em jtszani mentem oda, br akadtak jtktermek s kaszin'k sz szmmal, mint minden turista aradicsomban, csak ki ihenni a tbb h'na os utazgatst, a sorozatos artikat. Ko ogtattak a szllodai szobm ajtajn. #zt hittem a szoba incr az % elegns hely volt, nem robotok szolgltak "el %, hozza a ngy'rai koktlomat. 5e nem a szoba incr volt s azna nem ittam ngykor egy kortyot sem. Kicsi, 'divat(an ltztt ember l ett be a szobmba a "elsz'l!tsom utn, nyomban egy akkora gorillval, hogy az alig "rt be az ajt'n. # "ick', m!g a gazdjval beszlgettem "olyton a szobban vizslatott, krbe%krbe, hogy r is krdeztemC % Taln att'l tart, hogy a virgvza rveti magt a "nkre, vagy hogy az asztal "ojtogatni kezdi, .em "elelt, csak nzett rm, sz(r's, enyhn vilg!t' szemeivel. 3n megrtem ezeket a badis srcokat, mindent megtesznek, hogy mg jobbak legyenek, de bennem nincs semmi, ami mestersges. +lyan tisztn h(sb'l s vrbl llok, mint amikor megszlettem. .em mintha nem "utn ilyen%olyan im lantokra, de sosem reztem szksgt, hogy brmilyen irnyba is "el rgessem magam. # kis ember sem volt turb's!tva, vagy ha mgis, akkor nagyon ro"ik csinlhattk, mert semmilyen kls jel nem ltszott rajta. Ar val'sz!n$bb, egyszer$en csak annyi nze volt, hogy msokat "izessen meg, ha klnleges dolgok kellettek neki. -int ldul engem. 4lg sz sszeget ajnlott, br csak a nz nem hatott volna meg. )alahonnan ismerhetett, vagy engem, vagy a "ajtmat, mert nagyon j'l tudta, mivel "oghat meg. # jtkszenvedlyemre ala ozott, arra, hogy szeretek kockztatni. Kln kihangs(lyozta, hogy a lir%kristlyok szeren% cstlensget hoznak mindenkire, de neki ennek ellenre szksge van egyre. )agy akrmennyire, amennyit csak tudok szerezni, darabonknt "izet rtk s minden kltsgemet llja. -r ha merem vllalni a kldetst s nem "lek att'l, hogy olyan leszek, mint az rk echszris megszllottak a jtktermekben, akik mr a legvacakabb g ekbe doblnak be sszekoldult rmket s inkbb nem esznek, de hajszoljk tovbb a "nyeremnyt. .em szeretnk idig sllyedni, de vllaltam a megb!zatst, b!zva a szerencsmben s abban, hogy ha ezek a kristlyok tnyleg echess teszik az embert, akkor nlam a legrosszabb esetben is csak kiegyenl!tdik a dolog. 4lhagy a bazi nagy szerencsm, olyan leszek, mint mindenki ms. -ehetnk ni als'nem$t rulni valami szolid cghez. 4rrl mr (gyis sokat lmodoztam... ;vid (ton megegyeztem az emberkvel, izmos kis elleget utalt t az egyik bankszmlmra. 3n meg idejttem a 2irre. 3s most itt vagyok a sivatagban.

#z egyetlen hasznos in"ormci', amit a kristlyokr'l ki tudtam csikarni a helybeliektl, hogy a vrost'l krlbell tven mr"ldnyire, dli irnyban van egy bnyatele . ;gebben ott bnysztk a lir%kristlyokat. *ogy mirt s kinek kellettek arr'l nem beszltek, azt sem eml!tettk, mikor maradt abba a kristlyok utni kutats. /sak azt hajtogattk, amit mr (gyis tudtam, szerencstlensget hoznak, tkot arra, aki hozzjuk r s jobb, ha sz en visszamegyek oda, ahonnan jttem. 4helyett nekivgtam a sivatagnak. #z (t nem volt valami esemnyd(s, a sivatag nem szolglt semmi"le ltnival'val. 2eg"eljebb az egyhang(sga mehetett volna szenzci'szmba. 4gy dologban biztos lehettem, minden d$ne mgtt lesz mg egy msik is... # vrosban vsrolt homok"ut' % senki sem akart brbe adni nekem jrm$vet, miutn elterjedt, hov s mirt indulok, egy kisvrosban !gy megy ez % rozzant klseje ellenre, szerencsre j'l b!rta a tere et, elg gyorsan haladhattam. #z elhagyott tele re viszont nem knnyen talltam r. Igyan elmagyarztk merre van s viszonylag ontos tjkoz'dsi ontokat is megadtak, de n nem a 2iren szlettem, nekem egyik homokdomb ont olyan volt, mint a msik. Hgy, br azt ll!tottk, alig kt 'ra az (t, s n kora reggel indultam, hogy elkerljem a dli hsget, nem kerltem el. 0t. Ks este lett, vagy inkbb mr jszaka, mikor rtalltam a bnykra. Aevallom, mg csak trividen lttam bnyatele et, valami olyasmire szm!tottam itt is, csak le usztultabbra, de termszetesen tvedtem. 0ehol tornyok, meg minden"le g ezetek, csak r rozzant bdogbarakk s nem messze tlk, egy taln r szz lbnyi kerlet$ terleten, ahol a sivatagi "ehres homok nem kevsb "ehr, simra csiszolt sziklknak adta t a helyt, a kbe vjt ny!lsok, a bnyk. # homok"ut' re"lektorainak "nyben nem szmoltam meg azokat, de nem lehetett tbb t!z lyuknl. -ikor mg egy valamireval' hologol" lya is tizennyolc lyuk(1 &ersze nem gol"ozni jttem... #z igazi megle etst nem is tele kicsinysge ny(jtotta, hanem az, hogy ezen az ll!t'lag elhagyatott, mindenki ltal szles !vben elkerlt helyen az egyik barakkb'l "nyt lttam kisz$rdni. +dahajtottam, hogy dvzljem jvendbeli kollgmat, mert nyilvnval'nak tartottam, hogy aki itt van, az csak azrt jhetett, amirt n. 3s ha mr egy darabig a "ldet "ogom t(rni itt % ami nem igazn lelkes!tett, ellenkezleg, ez volt a "eladat leginkbb nem szeretem rsze %, legalbb a szomszdsggal legyek j'ban. # barakk mellett az enymhez hasonl'an 'cska homok"ut' llt. -ell arkoltam az enymet, kiszlltam s a sivatagi szelek hordta homokt'l "nyesre csiszol'dott ajt'hoz mentem. Aeko ogtattam.

.em "elelt senki. Ko ogtattam mg egyszer, vrtam kicsit, aztn benyitottam. # berendezs egybknt sem lett volna valami "nyes % nhny lda, kt tbori szk, egy billeg tbori asztal s kt sszecsukhat' gy, egy csendben zmmg genertor, ami mr j' ideje megszak!ts nlkl jrhatott % de nagyban rontotta az sszk et az egyik gyon hever m(mia. 0ajnlattal kellett meglla !tanom, hogy ezzel a szomszddal sem "ogok nagyokat beszlgetni, mikzben a szraz levegn mumi"ikl'dott tetemet nztem. 4ldm csontjaira raszott a h(s, elny$tt, meg"akult kezeslbasa ltygtt a ruha mreteibl !tlve, valamikor izmos testn. .em igazn volt sz ltvny. #nnl rdekesebbnek t$nt azonban, ami az asztalon hevert. &r, meg"agyott tejre emlkeztet kdarab. .em klnsebben sz ek s a legkevsb sem veszedelmes klsej$ek. # lir%kristlyok. &ontosan !gy nztek ki azon a hologramon is, amit megb!z'm mutatott r'luk. -g kevsb rtettem, hogy retteghet tlk egy sereg ember. #zt se nagyon, mire kellhetnek valakinek, hacsak nem megszllott svnygy$jt az illet, aki minden nzt megad a ritkasgokrt. 7gy ltszik engem sosem hagy el a szerencse1 -eg(sztam a "ldmunkt. -ellettk a !rla "ekdt az asztal la jn. Belemeltem. 4z llt rajtaC >2ir%kristlyok. 4zt a tizenegy darabot ht hetes munkval ka artam ki a AM%es bnyb'l. 5e elvinni mr nem tudom ket. *irtelen jtt ez a betegsg s tudom, hamarosan vgez velem. #krki vagy is, aki megtallod ezt a levelet, hagyd itt a kristlyokat, hagyj itt mindent, (gy ahogy van s t$nj innt mielbb, ha j't akarsz1? )isszatettem a levelet az asztalra. # tetemre nztem s remltem, nem "ertz k'rban hunyt el a nhai, mert akkor magamra se "ogadnk sz!vesen. 4ngedelmeskedtem a halott "elsz'l!tsnak s srgsen tvoztam. &ersze azrt nem mindenben engedelmeskedtem, mert a kristlyokat magammal vittem. .em azrt tettem meg olyan hossz( utat rtk, hogy aztn csak (gy otthagyjam ket "ekdni egy dledez kalyibban. .em volt kedvem a sivatagban jszakzni, ahhoz meg mg kevsb, hogy valamelyik szomszdos barakkban tltsem az jszakt ezrt inkbb visszaindultam a vrosba. )issza"el knnyebb utam volt, mert a vros messzire vilg!t' "nyei (tbaigaz!tottak.

# motelben, ahol azna reggel mondtam le a szobt, a tulajdonos mg bren volt. Termszetesen nem rultam el neki, hogy mi van nlam, s honnan jttem, mert akkor nem ka hattam volna vissza a szobmat. 7gy hiszem, mshol sem, az egsz vrosban, sem a msik motelben, sem magnhzaknl, mert ha t(l sokat nem is tudtam az itt lak'kr'l, egyet igen, ro ant gyorsan terjednek kzttk a h!rek. .em tvedtem, tnyleg gyorsan terjednek kzttk a h!rek. -sna reggel, mikor lement a motel szinte egsz "ldszintjt el"oglal' iv'ba % vagy az iv' "elett volt ngy szoba, amiket a tulajdonos kiadogatott a nagy ritkn erre vetd idegeneknek, % a helysg mr tele volt. 4nnyi helybelit mg nem lttam egytt. .em t(l s$r$n lakott hely a 2ir s ez a vrost sem lakhattk tezer lakosnl tbben. -ikor bel tem, minden szem "elm "ordult. Kicsit "eszlyezett ez a t(lzott "igyelem, nem szoktam hozz. 3s minden tekintetben egyetlen krds bujklt. % .em talltam meg a bnykat % legyintettem lemond'an. % 4ltvedtem a sivatagban. #ztn a ulthoz mentem, leltem, krtem kt szendvicset s egy d!tt. .em szeretek reggelire srt inni, elbgyaszt, meg nem is akartam kockztatni a kristlyokkal ka csolatban. % -a (jra meg r'blja, % krdezte a motelos. % .em % rztam a "ejem. % 0ajnos mr lassan lejr a szabadsgom. <tt (gy tudtk, hogy amatr svnygy$jt vagyok, aki a rendes vi szabadsga alatt vadszik a nagy "ogsra. % .ehezen jutottam el idig % magyarztam. % #zt ersze tudtam, hogy ilyen kristlyokat csak a 2iren lehet tallni, de hogy hol ontosan, azt nem. 4zen a bolyg'n sehol, senki nem akart velem a kristlyokr'l beszlni % ez igaz is volt % !gy hossz( idbe tellett, am!g eljutottam magukhoz, ennek a bnynak a kzelbe. # tegna i k!srletem volt az utols', ma mr indulnom kell haza, sajnos. #z els sz't'l az utols'ig elhittk, amit mondtam. Taln, mert nagyon becsletes k em van, taln mert nagyon szintn tudom eladni a legnagyobb k telensgeket is. Bel sem merlt bennk, hogy nem mondok igazat, hogy a kristlyok "ent la ulnak a szobban. Taln, ha sejtik, meglincselnek. Hgy viszont azonnal akadt vev a homok"ut'ra s jelentkez is, aki vllalta, hogy mg a dlutn "olyamn el"uvaroz az kzeli $rkiktbe. +da mr rendes (t vezetett, alig hosszabb hatvan mr"ldnl, s br a 2iren nem ismertk a tmegkzlekedst s taJik sem voltak, mindig akadt egy vllalkoz' szellem$ rr, aki a haszon remnyben vllalta a "uvart. &r ercig, taln negyed'rig mg beszlgettem a helybeliekkel, aztn kezdtek lassan elszlling'zni. -egsz$ntem szenzci' lenni, vgre megreggelizhettem.

# dleltt tovbbi rsze esemnytelenl telt el. @ldgltem az iv'ban, nztem a helyi ad'n sugrzott remnytelenl rgi "ilmeket s vrtam, hogy eljjjn a megbeszlt id ont, mikor jn rtem a "el"ogadott so"r. 4gyre biztosabb voltam benne, hogy csak ostoba babona, legenda a lir% kristlyok tka. -i'ta rjuk akadtam, nem trtnt velem semmi rendk!vli, minden ment a maga (tjn, a megszokott rendben. 0zerencse istenasszonynak esze gban sem volt "ak nl hagyni engem, edig tudtam, hogy mint minden n, szeszlyes. 5e engem, ki tudja mirt, a sz!vbe zrt. # so"r idben rkezett s gond nlkl juttatott el az $rkiktbe. # haj'mmal sem trtnt semmi, am!g tvol voltam s a vmosok sem "oglalkoztak t(l sokig velem. 0imn bevettk k is a mesmet, 'rul jrt svnykutat' enyhn nevetsges sztorijt. 4lhagytam a 2irt. #z utols' bolyg't, aminek valaha is a talajra tehettem a lbam. -ert az'ta valahnyszor csak meg r'blok bel ni egy csillagrendszerbe, annak na ja szu ern'vaknt robban szt, edig mr rgen megszabadultam a lir%kristlyokt'l, az $rbe sz'rtam ket. #z tok tovbbra azonban is s(jt. .em szabadulhatok meg tle. Ar okos emberek azt ll!tjk, hogy sz' sincs tokr'l, egyszer$en egy eddig nem ismert termszeti jelensget testes!tek meg, tudom, hogy tvednek. -s taln keseregne, hogy rk vndorlsra !tltetett, hogy a csillagok Aolyg' *ollandija lett belle. 5e engem nem hagyott el mgsem 0zerencse istenasszony, hiba tettek meg cl rdekben mindent azok a "agyott tejre emlkeztet kristlyok. &illanatnyilag az #zrehoni 0zvetsg $r"lottjnak d!sze s leghatkonyabb "egyvere vagyok, akivel sakkban tarthatjk az egsz galaJist, mert nincs az a ncl, az az ertr, ami ellenem vdene. # 0zvetsgtl mindent megka ok, amit csak akarok, enym a az univerzum leggyorsabb s legnagyobb haj'ja. *a valamire vgynk, csak krnem kell s, a "nysebessgnl gyorsabban, mr hozzk is nekem, ki a csillagkzi $rbe, ahol lek, ahol lnem kell. <gyekeznek mindenben a kedvemben jrni, mert ontosan tudjk, hogy nem haza"i(i nrzetbl szolglok a "lottjukban % az nem teng t(l bennem % s sok a jelentkez, aki bussan hlln meg a szolglataimat. -g azt is elnztk, hogy egyszer, egyetlen egyszer a sajt cljaimra hasznltam ki az adottsgomat. 4lltogattam a 2ir rendszerbe. Taln nem volt t(l erklcss sztrobbantani ezrt egy csillagot, de n utlom a konkurencinak mg a lehetsgt is...

Gyilkossg a mgnesvaston
# "r"i a mgnesvas(t msodik kocsijnak adl'jn hevert s teljesen halott volt. Krds ersze, hogy lehetett volna "lig halott, #z ember vagy be"ejezi rvid vendgszere lst ebben az rnykvilgban, vagy nem. : be"ejezte. # doki csi esszel emelte ki a "r"i halntkn lv chi csatlakoz'b'l a benne lv szil!ciummorzst. % #hogy nzem, egyszer hasznlatos, hivatalos kereskedelmi "orgalomban nem ka hat' modell % mondta. 0tancz rmester megvonta a vllt. .eki tnyleg mindegy volt. # laborban az okosok majd eldntik, hogy milyen chi s milyen in"ormci'kat tartalmazhatott. #z elhunyt kllembl, ruhzatb'l !tlve nem lehetett azok kzl val', akik valamelyik virtulis val'sgba bele% bonyol'dva mr azt sem tudjk mikor jrnak ezen a Bldn, mikor egy msikon. 5e en ez volt a halottban a "urcsa. 2that'an, legalbbis a ruhi minsgbl !tlve, "elels beosztsban dolgozhatott valahol, az ilyenek edig nem szoktak a mgnesvas(ton utazni. 6obb krkben ez nem divat. # tmegnek ezt a kzlekedsi "ormjt csak az hasznlja, akinek nem telik msra. 4nnek a asasnak edig tellett. #z rmester a kezben tartott trcra nzett. # doki az imnt vette ki a halott zsebbl. # szoksos holmi volt benne. <gazolvnyok, bel krtyk, mem'riala kk. 0emmi rdekes. 2eg"eljebb annyiban, hogy nem kell veszdnik a halott azonos!tsval. 3s egy arany hitelkrtya. 0tancz mg sohasem ltott arany hitelkrtyt, leg"eljebb a reklmokban, s mg kevsb tartott a kezben egyet. 4gy arany hitelkrtya birtoklsa azt jelentette, hogy a tulajdonos gyakorlatilag korltlan hitellel rendelkezik valamelyik megabanknl, hogy olyan anyagi "orrsok llnak a rendelkezsre, amikrl egy maga"ajta rendr csak a magazinokban olvashat. Taln ezrt is tallta annyira ellenszenvesnek a halottat. #z vek hossz( sorn t vgzett szolglat alatt ersze megtanult kzmbsnek maradni, ha egy b$ncselekmny sz!nhelyn kellett kiszllnia, nem jelent meg az ldozatok, nha igencsak sszeroncsolt teste lmaiban. 2eszokott mr arr'l, hogy brmi"le rzelmet vigyen a munkjba. 4zt az ember vagy sterilen, rzelemmentesen csinlja, vagy belebolondul. 5e ezt a "ick't ki"ejezetten anti atikusnak tallta. *atvanegy ves volt, httel tbb, mint az rmester. 4gyltaln nem reg, mg lhetett volna negyven%tven vet, vagy akr tbbet is, meg voltak a "orrsai ahhoz, hogy "iatal!t' m$tteket hajtasson vgre magn, m$szerveket !tessen a testbe.

Beleannyi idsnek ltszott, mint az rmester. *iba, a lasztikai sebszek s a kozmetikumok csodkra k esek, ha valaki meg tudja "izetni ket. -eg aztn, egy szo"tveres cg elnknek nem kell jszakit a vros legrosszabb h!r$ negyedeiben nark'%dealerek, rostik, illeglis chi kereskedk, "egyvercsem szek s egyb nehz"i(k trsasgban tltenie. 0tancznak mg t!z ve volt htra a korhatros nyugd!jig, de csak hrom az egyhez arnyban "ogadott volna, hogy meg is ri azt. # rendrk ritkn lvezhettk nyugd!jas veiket ebben a vrosban. 5e nem rtett mshoz. 3s ez legalbb egy biztos lls volt. % -iben halt meg, % krdezte a dokit'l. % &acemakere volt. # sz!vritmus%szablyoz'k edig meghlylnek akkora mgneses trben, amekkora idelent van % intett krbe a krdezett a mgnesvas(t alag(tjra clozva. % 0zerintem ngyilkos akart lenni, msk nem jtt volna le ide. .incs az a sz!vbeteg, aki megkockztatna egy utazst a mgnesvas(ton. #z rmester megvonta a vllt. Taln gondjai voltak a cgnl, a cgvel. #z <lyen nagymenk ltalban ilyesmirt vgeznek magukkal. Aecsdlnek, aztn kil nek a negyvenedik emelet egyik ablakn, vagy nekihajtanak ktszzzal egy sz , vastag beton"alnak. .a , mint na hallani ehhez hasonl' eseteket a h!rekben. #z lloms%"elgyelt k!srte oda hozz egy kzrendr. % -eddig kell mg lezrva tartanunk a "orgalmat, % krdezte a szoksos halvnylila egyenruht visel, a kzlekedsi "iskolt "rissen vgezhetett lenyz'. % #m!g be nem "ejeztk a helysz!nelst % "elelte mogorvn 0tancz. # lny csinos volt, de lthat'an, "ontossga teljes tudatban, kanl minden lben. % 3s az mikor lesz, % ttte tovbb a vasat a lny. % #z utasaink mr trelmetlenkedhetnek... % Teszek r % "ordult el tle 0tancz. # lny megtdve nzett r. .em szokhatta meg, hogy !gy beszljenek vele. 4l kell mg nhny vet tltenie lloms%"elgyelknt, hogy beleko jon a g ezetbe. #mikor majd annyira rdekli az utaz'kznsg, mint 0tanczot a is anyk, meg nem rtett nark's gyerekei, akiket a detoJikl'ba, vagy a "ogdba "uvaroz egy%egy razzia utn, akkor lesz majd ta asztalt s taln j' lloms%"elgyel. #z rmester kicsit bnta, hogy durva volt a lnnyal. 4lvgre nem tehet arr'l, hogy "iatal s mg "ogalma sincs r'la, hogy milyen val'jban ez a vros. % -eg kell vrnunk, m!g be mlt'ztatik "utni valaki az okosok kzl s megnzi a hullt % "ordult vissza a lnyhoz. % #ztn elvihetik a "i(k % intett a kt hullaszll!t' "el, akik egy kzeli adon lve, rvlt arccal chi eztek. % -aga meg az (tjra engedheti a kedvenc szerelvnyeit.

# lny szrevette a vltozst az rmesteren, ezrt aztn viszonylag kedvesen ksznte meg a "elvilgos!tst s elhagyta a kocsit. # doki "elllt a hulla melll s letele edett az egyik lsre. % Kire vrunk, % krdezte. % Ki van ma szolglatban, % /huck, a "l(gos % "elelte 0tancz. % #jaj % nygtt "el a doki. % #kkor ellesznk mg itt egy darabig. /hucknak h!re volt a testletnl. 0enki nem sz'l!totta a vezetknevn, sokan nem is tudtk, sem a rangjn, mint az el!rsok megk!vntk volna. *adnagyi rangban szolglt mr vagy t!z ve, edig minden szksges a !rja, vgzettsge egytt volt az ell tetshez s a megkrdezettek dnt tbbsgnek az volt a vlemnye, hogy az egyik legjobb gyilkossgi szakrt a ka itnysgon. 4gyetlen roblma volt csak vele, annyi rzke volt a "egyelemhez, mint az ateistnak az imdsghoz. 4gyszer mr, valamikor az sidkben ell tettk szzadosi rangba, de kt ht m(lva le is "okoztk. 4gy nyilvnos rendezvnyen "ekete chi ek ter!tsvel vdolta meg a vrosi tancs egy tagjt s amikor az "enyegetni kezdte, egyszer$en szjon vgta. # rangjt akkor sem ka ta vissza, amikor kiderlt, hogy igaza volt, a "ick' tnyleg knykig benne volt az illeglis tartalm( in"ormci'kat hordoz' chi ek terjesztsben. 4gy gyerek orn'kat "orgalmaz' hl'zat kulcsembere volt. 2e is ltettk. 5e /huckot nem rehabilitltk, meg nem is nagyon kzdtt rte. Taln azrt, mert bizalmasan megs(gtk neki, jobb ha megh(zza magt, mert a olgrmester is benne volt a tancsosa bulijban, st vezette s vezeti tovbbra is, mert hozz nem lehet ny(lni. #hhoz mr t(l nagy kutya s igencsak morog /huckra. #ki megrtette a burkolt "enyegetst s srgsen tkrte magt az in"ormatikai osztlyr'l a gyilkossgi cso ortba. #z'ta ott szolgl kzmegelgedsre, mert a "nknek van annyi esze s kedveli annyira, hogy tvol tartsa a rz'sabb gyektl. # doki ez(ttal tvedett. /huck arnylag hamar, riasztsa utn mintegy "l'rval, be"utott. 0tancz jelentett neki, nem mintha rkez "elettese ezt elvrta volna tle, hanem, mert maga szerette betartani a szablyzatot ontr'l% ontra. -eg aztn, tudta, hogy kiss brokratikus viselkedsvel "el tudja bosszantani /huckot, akit ugyan is nagyra tartott, de egyltaln nem kedvelt. # hadnagy, szokshoz h!ven, most is (gy "estett, mint egy a zlls kezdetn ll' is. -r hossz( ideje tartotta ezt a szintet, borotva len egyens(lyozva a mg el"ogadhat' s a kir(gand' rendr megjelensnek hatrn. -eghallgatta a dokit is.

#ztn leroskadt az egyik lsre, mint akit a vgletekig kimer!tett a ka itnysgt'l idig tart', mintegy t erces aut'zs. 4gy la osveget h(zott el a ballonja bels zsebbl, krbek!nlta. 0e a doki, se 0tancz nem ivott vele. 0zolglatban tilos s "elteheten nekik nem nznk el, ha a nyakukba ka nnak egy ellenrzst. % #zrt kstem, mert kicsit utnanztem az ldozatnak % mondta. #zt is tudta mindenki a ka itnysgon, hogy /huck, taln az elletnek ksznheten, remekl bnik a szm!t'g ekkel. #z a monds jrta, hogy amit /huck nem tud elbnyszni a *l'zatr'l, az nincs is rajta. % # cge krl semmi hiba, remekl ros erlnak. : a tbbsgi tulajdonos s az elnk is egyben. Tavaly majdnem tizent szzalkos volt a nvekedsi rtjuk, ez edig nem semmi a mostani gazdasgi helyzetben. # csaldja is rendben van. Kt gyereke van, a kisebbik lny, egyetemre jr. -intadik. # "ia a cgnl alelnk, most nslt. ;emekl kijn az a jval. # "elesge h$sges s neki sincs, azaz nem volt szeretje. #mi rthet is, mert mlyen, bigottan vallsos volt a "ick'. #z ngyilkossgot hallos b$nnek tartotta... % #kkor, szerinted, gyilkossg volna, % krdezte a doki. % 5e hogyan, 4rszaknak semmi nyoma, mr edig, ha nekem sz!vritmus%szablyoz'm lenne, "oggal%krmmel vdekeznk, ha valaki le akarna hurcolni a mgnesvas(t alag(tjba. % *a tudnl r'la, igen % "elelte /huck. % 0emmi jele annak, hogy az ldozat alkoholos vagy kb!t'szeres be"olysoltsg alatt llt % re likzott a doki. % &ersze nem lehetek benne biztos, de szerintem a laborban is azt "ogjk meglla !tani, hogy teljesen tiszta volt. % 4z "elteheten !gy igaz % b'logatott /huck. % # asi nem ivott, nem nark'zott s el!tlen nyilatkozott azokr'l, akik ilyesmikkel rongljk az istentl ajndkba ka ott testket. -int egy szent... 4gyetlen szenvedlye volt csu n, de ezzel is csak mrtkkel lt. Braszt' na ok utn szeretett olyan virtulis val'sg chi ek benyomni magnak, aminek seg!tsgvel erdn, mezn meg ilyen helyeken mszklhatott. -indig azt mondta, hogy ez ihenteti, megnyugtatja. 5e csak szigor(an leglis chi ek hasznlt, jogtiszta "orrsb'l... % 4z "ura % mondta a doki % most egy olyat talltam a csatlakoz'jban, amit nem lehet trvnyes (ton beszerezni. &ersze a tartalma mr trldtt, egyszer hasznlatos darab volt... % 3s a gyilkos eszkz % "ejezte be a mondatot /huck. % *ogy%hogy, % krdezte 0tancz. .em egszen tudta kvetni a dolgot.

% Ki nzi meg a chi et, amit kivesz a "i'kjb'l s bedug magnak, hogy t!z ercre kika csol'djon, ha mindig ugyanolyat hasznl, )al'sz!n$leg senki. Kis hats"ok(, htkzna i darab, aminek hatsa alatt nem vesz!ti el teljesen a ka csolatot a klvilggal. #kr egy zleti trgyalst is le"olytathat, mr ha nem zavarja, hogy a trgyal' artnerei arca helyett rig'kat, meg nyuszikkat lt s httrzennek kab'ck csiri elnek. 5e cserljk ki a chi et egy rug'sabb darabra, olyanra, amilyet a kemny chi ezk hasznlnak, aminek a hatsa alatt tnylegesen egy msik Bldn rezheted magad... #z ldozat nincs hozz szokva ilyen ers behatsokhoz. Teljesen elmerl a virtualitsban. # gyilkosnak edig nincs ms dolga, mint belkarolni s lehozni ide a mgnesvas(t alag(tjba. 4nnyi. % 4z csak egy elmlet % legyintett 0tancz. % #z, ersze, hogy az. 3s nem is lehet bizony!tani, ha a gyilkos nem volt ktznival' bolond s gyelt arra, hogy meg ne lssa senki, tvozni az ldozat trsasgban tvozni annak irodjb'l s (tban ide. #z viszont tny, hogy tlem elveszik ezt az gyet % mondta /huck egy cse et sem szomor(an %, mert ugye rm ilyesmit nem lehet b!zni. 4gy szo"tver cg elnke1 -g a "it gyan(s!tanm meg... 0tancz kt httel ksbb a ka itnysg b"jben meslte el az esetet az egyik kollgnak, kvzgats kzben. % <gaza volt. Tnyleg elvettk tle az gyet. 3s abban is igaza volt, hogy az ldozat "it gyan(s!totta. #ki mellesleg j'kora ancser, mert tbb tan( is ltta, amint lek!sri a jt a mgnesvas(tba, aztn egyedl jn "el... 3s a /hyck%legendrium egy (jabb darabbal lett gazdagabb.

A *ars)arc
#z emberisg hse % aki elsknt szelte t a kt bolyg't elvlaszt' mrhetetlen ressget, aki elsknt l ett a vrs bolyg' talajra, egy msik bolyg'ra, olyan helyre, ahov mindig vgyott az ember, de juthatott el elszr, val'ra vltva az vezredes lmokat % a rozsdasz!n$ homokban lt. 3s a trdt csa kodva rhgtt. Trsa, Blavio, aki szintn szm!thatott nhny tucat rdemrendre a visszatrsk utn, mgtte trdelt s a hast "ogta. # knnyek csorogtak az arcn, a sisakja alatt, val'sggal "uldoklott a kacagst'l. -indketten az elttk magasod' hatalmas "aragvnyt nztk, a -ars% arcot, mely az els, r'la kszlt "elvtelek 'ta lzba hozta az $rkutat'kat s az lmodoz'kat. -ennyi elmlet szletett r'la, hny hi otzist szedtek !zekre, hogy aztn azokat is megdntsk1 #kadt, aki termszetes, akadt aki mestersges volta mellett trt lndzst, akadt, aki a mr m(lt homlyba t$nt, emberhez hasonl' marslak'k emlkt ltta benne, akadt, aki egy valaha volt, elsllyedt, el usztult "ldi civilizci't, akadt aki ms bolyg'rendszerekbl rkezett ltogat'k zenett ltta benne, s akadt, aki <sten arct. 5e mind tvedtek. % *ogy "ogjuk ezt jelenteni, % "ordult htra .icklaas. Blavio a vllt vonogatta. % -indegy. 7gysem hiszik el. 4zt nem lehet elhinni1 4z nem lehet komoly... % &edig az % mondta .icklaas. #utomatikus mozdulattal ny(lt a sisakjhoz, a szemvegt akarta "eljebb tolni. -r ht h'na ja nem viselte, az induls eltt lzerrel igaz!tottk ki a rvidltst, de az vek hossz( sora alatt bel!v'dott re"leJek mg m$kdtek. 3s ezeket a sisak trhetetlen Prastilin arcvdje sem vltoztathatott. Kamaszkorban, mikor a -arsbli Kr'nikkat olvasta % majdnem betve tudta Aradbury remekt % is lmodott a -arsr'l. 4rrl a -arsr'l, amely azrt mgiscsak egy kicsit ms volt. .em olyan, mint a regnyben, egyltaln nem. -s. 4gy msik hely, ahov el kell mennie az embernek. #hol olyasmi vrja, amit mg sosem lthatott ms. 3s ehhez k est... % 8yernk vissza a -ars%kom ba % mondta Blavavionak. % 3s ezzel mi lesz, % krdezte a msik. % 4l"elejtjk. 4gy termszetes sziklaalakulat, ami csak bizonyos szgbl ltszik emberi arcnak, kzelrl csak egy khalmaz... % +k % b'lintott r Blavio. #zrt elmentkben vissza illantott az #rcra. % *asznljon 0osernc arckrmet1 % hirdette alatta a "elirat.

A halottash' #re
0adden nem vitte valami sokra. <gazn nem nevezhet nagy karriernek, ha valaki jjelir egy halottashzban. 4gy eldugott vrosszli halottashzban, ahov alig rkeznek > ciensek?. 0adden !gy h!vta klienseit, akiket a mentk, vagy a hullaszll!t'k hoztak be, jszaknknt taln kettt%hrmat. 5e el"ordult, hogy egyet sem. .em is lett volna rtelme kln gyeletest tartania a vrosnak itt, ahol a "orgalom ilyen kicsi. 4zrt ad'dott aztn (gy, hogy az jjelirnek ketts "eladata volt, egyrszt a szoksos biztonsgi tevkenysgek elltsa, msrszt edig a holttestek tvtele a beszll!t'kt'l, "elc!mkzse s elhelyezse a h$trekeszek valamelyikben. Kevesen vllalnak ilyen munkt s mg kevesebben (gy, hogy egsz jszakjukat magnyosan kell tltenik egy raks hulla trsasgban. 0adden nem zavarta a dolog. 4gyltaln nem is rdekelte. Teljesen hinyzott belle az a misztikus knyelmetlensg, amit ltalban az emberek reznek, ha halottakkal kerlnek ka csolatba. .em mintha szerette volna a hullkat, de hozzvetleg annyit trdtt velk, mint azzal, hogy milyen kocsija van a szomszdjnak. #zt sem tudta, ki a szomszdja. Kora reggel, mikor hazaindult a munkb'l, bevsrolta a szksges dolgokat, s ltalban olyankor rt haza, mikor a hz tbbi lak'ja mg aludt. Tbbnyire otthon tlttte az egsz na ot, aludt, olvasott vagy a vide't nzte s csak este hagyta el a lakst, ksn, mikor dolgozni indult. .ha a li"tben sszeakadt egy%egy emberrel, de mivel nem tudta, ott laknak%e, ahol , senkinek sem ksznt. 4l"ordult tlk a rvid, kzs utazs alatt, vagy a vlluk "ltt a semmibe meredt. .em izgatta, mit gondolnak r'la. 0em a szomszdai, sem a vlt'trsai a munkahelyn, sem a "nke vlemnye nem rdekelte klnsebben. # szomszdaihoz semmi kze sem volt, a vlt'trsaival na onta csak nhny ercet tlttt egytt, m!g tadta nekik az jszaka rkezettek a !rjait % mr ha voltak egyltaln a !rjaik % s tmondatokban tjkoztatta ket az jszakai esemnyekrl, egy sz'val sem mondva tbbet, mint amennyi az el!rsokban szere elt. # "nkvel edig azrt nem "oglalkozott, mert tudta, az llst nem "enyegeti veszly, nehezen tallnnak hozz hasonl't, aki vllaln a szolglatot egy elhagyatott halottashzban. #z els idkben kollgi mg meg%meg r'bltk ugratni, hogy nem "lt%e jszaka egyedl, de aztn ez a tr"lkozs is elmaradt, mikor lttk mennyire nem veszi a la ot. Kicsit "urcsn nztek r, de bkn hagytk. -indenki !gy tett, akit 0adden csak megismert lete harmincht ve alatt.

#z gyermekotthonban, ahol "elntt, sorstrsai kerltk a zrk'zott kisgyermeket (gy, mint a hossz(ra ntt, csontos, mindig hallosan s adt kamaszt, aki a knyvtrban rezte magt a legjobban. 0okat olvasott, de a tanulmnyaiban nem jeleskedett. Taln, mert az iskolban olyasmit tan!tottak, ami a legcseklyebb mrtkben sem rdekelte. .em tartozott azok kz, akikkel az rvahz bszklkedhetett volna. 3s soha nem r'bltk rkbe "ogadni, edig az intzetben gyakorta meg"ordultak "iatal s idsebb rok, akik % maguknak nem lvn % innen szerettek volna gyereket. &edig 6(lia nvr, aki a maga sz'tlan m'djn kedvelte az rks komorsgba burkol'dzott kis"i(t, sokszor kln "elh!vta r a lehetsges nevelszlk "igyelmt. 5e 0adden senkinek sem kellett, mint ahogy neki sem kellett senki. Kortrsait ostobnak, retlennek tallta, a "elntteket eleinte csodlta, de aztn, (gy t!z ves kora tjn rbredt, k is esendek s radsul a legtbbjknl j'val intelligensebb. 4zutn mr knnyebb dolga volt az iskolban is, "elmrte, mi kell ahhoz, hogy szrevtlen maradhasson, hogy se kiemelked teljes!tmnyeirt % egy%kett azrt akadt, m!g kisdikknt nagyon meg akart "elelni a tan!t' nninek % se "elt$n lustasgrt, rdektelensgrt ne zaklassk. 6(lia nvr egyszer azt mondta r'la, mikor azt hitte a gyerek nem halljaC % 4bbl a gyerekbl vagy szent lesz, vagy elkrhozott llek. -egjegyezte ezt a mondatot. 6(lia nvr volt az egyetlen, akit megvilgosodsa % !gy nevezte azt a na ot, azt a illanatot mikor elvesztette a "elnttekbe vetett hitt % utn is sokra tartott. 3rezte, az ids a ca valamik olyan, mint . -intha lnynek ellen ontja lenne, mint "eketnek a "ehr. -ikor tizennyolc vesen elhagyta az rvahzat, egyedl tle b(cs(zott el. # nvr mlyen a szembe nzett s csak ennyit mondottC % Te mr vlasztottl. #z 7r legyen hozzd irgalmas. 0adden azonban csak egyet k!vnt az 7rt'lC hagyja t bkn. #z els idkben ide%oda vetdtt, m!g vgl kikttt a halottashzban. -r tizent ve ennek. #z'ta olvassa jszaknknt a halottak kztt magnyosan a horror regnyeket, a mgir'l sz'l' knyveket, nzi borzongat' "ilmeket a vide'jn. 4zrt is csodabogrnak tartottk, egyszer egy tr"s kedv$ kollgja kicserlte kedvenc kazettit orn'"ilmekre. 7gymond, hogy ne unatkozzon jszaka egyedl. -sna reggel kiverte a "ick' kt "ogt, edig az vagy harminc kil'val lehetett nehezebb nla s gyakran nagy hangon meslt a gyztes kocsmai verekedseirl. 4zutn nem akadt vllalkoz' szellem, aki hozz mert volna ny(lni a knyveihez, vagy a "ilmjeihez. 3s 0adden szerint !gy volt j'l.

#zon az jszakn is az asztalnl lt, knyelmesen, htradlve, az asztalla ra "eltett lbbal. =lben knyvvel, olvasott. 3 en la ozni kszlt, mikor megsz'lalt a cseng. -orogva t szkodott "el, nem szerette ha zavartk. 3s egyrtelm$en zavarsnak mins!tett mindent, ami miatt "lbe kellett szak!tania olvasmnyait, mg akkor is, ha ez a munkakrhez tartozott. # kulcsra zrt vegajt'hoz ment, ami kivezetett a hts'udvarra, ahov az rkez g kocsik szoktak bellni. .em ltott odakint sem vrskeresztes mentt, sem szrke hullaszll!t't. 4gy stt alak lldoglt mindssze odakint. # kinti lm a res gyr "nyben csak annyit lehetett r'la meglla !tani, hogy dereknl szorosan sszesz!jazott eskabtot s mlyen a szembe h(zott kala ot visel. .em volt valami bizalomgerjeszt jelensg, klnsen jszaka, egy olyan krnyken, amerre senki sem jr. # rgen lell!tott gyrak, az vek 'ta elhagyatottan omladoz' raktrak kerletben csak ez a halottashz k viselte morbid m'don az letet. -s taln 'vakodott volna ajt't nyitni, de 0addent nem abb'l a "b'l "aragtk, nem abb'l a "ajtb'l val' volt, amelyik elgondolkodik, mit keres egy ilyen helyen jszaka egy idegen. *abozs nlkl trta szlesre az ajt't. #z ismeretlen sikerlt az, ami mr nagyon rgen senkinek sem, "elkeltette 0adden rdekldst. % -it akar, % krdezte mogorvn az odakint ll't'l. .em volt nehz kitallnia, hogy ez(ttal nem (j >gy"ele? rkezett. # msik a kala jhoz ny(lt s megbillentette egy olyan mozdulattal, amelyet kis "antzival akr ksznsnek is vehetett volna a vele szemben ll'. % 4gy zletet k!nlok % trt a lnyegre azonnal. 7gy ltszott, 0addenhez hasonl'an, sem h!ve a "elesleges sz'cs lsnek, tiszteletkrknek. % .em veszek semmit % legyintett elutas!t'an a hullahz re. .em sz!velhette az gynkket. Ar ez a "r"i nem ltszott gynknek, nem lehetett ms. .eki nem volt eladnival'ja, teht a msiknak kellett rendelkeznie ilyesmivel. % 3n akarok vsrolni valamit magt'l % mondta az idegen. % 5e bemehetnk, 0addennek nem volt szksge nzre, de k!vncsi volt, hogy mit akar venni tle a "r"i. Blrellt s beengedte az idegent. #ztn gondosan bezrta mgtte az ajt't. .em szerette volna, ha valaki vletlenl rjuk nyit. 0em az (j > cienseket? hoz'k, sem a "r"i esetleges trsai. -ert "ls ugyan nem volt, de 'vatos igen. 3s nem k!vnt egy engt, vagy goly't a bordi kz. 4zen a krnyken edig brmi megtrtnhetett. #z idegen megllt a "olyos'n s ott vissza"ordulva nzte, hogyan zrja be mgtte 0adden a trhetetlen vegbl kszlt ajt't. #z mg a biztonsgi lncot is beakasztotta, szokst'l eltren. -iutn vgzett az idegenhez "ordult.

% *allgatom % mondta hangs(lytalanul, ahogy a robotok beszlnek a sci%"i "ilmekben. 3rzelemmentesen, hidegen. # "r"i a zsebbe ny(lt s 0adden izmai meg"eszltek. Tudta, mg akkor is van eslye, ha az egy isztolyt h(z el. # szinte ember"eletti gyorsasg, amivel megldotta a sors, elg brkivel szemben. 5e nem kellett kihasznlnia k essgeit. # msik egy kteg nzt vett el s 0adden "el ny(jtotta. % 4z a mag. % -it kr cserbe, % krdezte az r. % 4gy 'rt, magnyosan a boncteremben, a leg"rissebb halottal, ami csak akad. 0adden lassan rb'lintott. .em a nz miatt, sszegnek ltszott a vastag kteg bank'. edig igazn sz

% -irt akarhat valaki egy szi hajnalon eltlteni egy 'rt egy halottal, % gondolta, de nem tette "el hangosan a krdst. <nkbb a nzrt ny(lt. *iggye az idegen, hogy az gyzte meg. #z hagyta, hogy kivegye a kezbl a bankjegy kteget. 0adden elsllyesztette a zsebben a nzt, aztn a halottashz egyetlen boncterme "el intett. % Kett van odabent. -g vlogathat is... 4gy koszos regasszony. )alamelyik incben talltak r, a kzelben. 2ehet mr, vagy kt na os. 5e csak ma akadt r valami msik csavarg', aki ismerte. # msik egy "iatal "ick'. 2tt seb. -a dlutn mg lt. % 4z kell % mondta az idegen. % # "riss. # msikat vigye ki. % 9avarja, % krdezte enyhe g(nnyal a hangjban 0adden. # msik metszn nzett r, de nem "elelt. /sak meredt r ki"ejezstelen, hideg szemeivel. 0adden nem szgyellte el magt s nem jtt zavarba. 5e a msik "izetett. -ent s kitolta a boncterembl a gurul' asztalt, melyen a vnasszony hullja hevert. 4redetileg is a h$tkamrk valamelyikben lett volna a helye, az el!rs (gy sz'lt, hogy a mr nem "riss halottakat h$tve kell trolni, de kellemetlensget akart okozni a kollgjnak, aki reggel jtt vltani t. Aetolta az asztalt a h$tkamrk elterbe, aztn visszatrt a "olyos'n vrakoz' "r"ihez. % -r csak a asi van odabent. +tt "ekszik, letakarva a kz s asztalon. #z idegen b'lintott. % 8ondolom van dolga % mondta 0addennek % "oglalkozhat ldul a halott nvel, vagy azzal, amivel akkor "oglalkozott, amikor rkeztem. .em szeretem ha zavarnak. % *a reggel hatig vgez, nem "ogja senki sem zavarni % "elelte 0adden. *romra jrhatott az id.

#z idegen ismt helyeslen intett. % #nnyi id bven elg lesz. .em hiszem, hogy egy 'rnl tovbb kellene maradnom... % mondta. 0adden megrntotta vllt s ment, hogy betegye a nt valamelyik rekeszbe. 5e esze gban sem volt visszatrnie a knyvhez. #zt remlte, ma jjel olyasmit lthat, amirl eddig csak olvasott, amit eddig csak "ilmeken lthatott. -int ksbb kiderlt, nem is tvedett. #z regasszonyt belkni valamelyik rekeszbe nhny illanat m$ve volt. #ztn azzal a nesztelen, lo akod' jrssal, amelyet mg az rvahzban tanult, mikor jszaknknt leszktt a knyvtrba, hogy hozzjuthasson a nem a korosztlynak sznt olvasmnyokhoz, a boncterem ajtajhoz osont. # "alhoz ta adva lesett be az ajt' keskeny vegablakn. +dabent, az idegen leka csolta a vilg!tst. # "iatal "r"i holttestt leemelte a boncasztalr'l s le"ektette a "ldre, arccal a mennyezet "el. # varzsl' r"ekdt a halottra, szorosan tkarolta s rthetetlen, idegen nyelven "olyton ugyanazt a nhny mondatot ismtelgette, ajkt szorosan a halott sszezrt ajkra szor!tva. 0adden, ahogy megltta, azonnal tudta mi trtnik, mire kszl a msik. *ullatncoltatsra, a tibeti varzsl'k r!tusa szerint. #z idegen nem ltszott keleti "ajtnak, de att'l mg ismerhette a *imalja cs(csai kztt lk mgijt, amirl 0adden csak olvasott. -int ahogy minden msr'l is csak olvasott. -indig j' mem'rija volt. Knnyedn mg jegyezte a szveget, amit a msik ismtelgetett s br a ontos jelentse homlyban maradt eltte, de tudta ennek nincs jelentsge. # b$vigk akkor is hatsosak, ha kiejtjk nem tudja, mit jelentenek. /sak hinni kell bennk, hinni mlyen s szintn. #mi edig ezutn trtnt, a leghitetlenebb, materialistt is meggyzte volna. leg%"ldhz%ragadtabb

+dabent a hulla sszerzk'dott. #z rk mozdulatlansgra !tlt izmok egyre nagyobbakat rndultak, a halott egyre hevesebben mozgott, rngat'dzott, m!g vgl tal ra ugrott. # varzsl' tovbbra is szorosan lelte, arct, ajkt a halotthoz ta asztva egy illanatra sem hagyta abba a varzsmondsok ismtelgetst. *a egyetlen msod ercre is abbamaradnnak a mantrk, az azonnali hallt okozn az lesztnek, aki olyan messzire merszkedett, hogy a bard'ban % a hall s az let kztti kztes lla otban % tart'zkod' lelket rngatja vissza az elhagyott testbe, hogy energit mer!tsen belle, hogy a magba olvassza erejt, tudst.

# hulla egyre nagyobbakat ugrott, klns tncba kezdett, azon igyekezvn, hogy levesse magr'l k!nz'jt. # varzsl' lthat'an minden erejt meg"esz!tve lelte, mert ha a halottnak sikerlne levetnie magr'l, ha sikerlne kit nie magt az lelsbl, mely az lt a halottal sszekttte, a varzsl' azon nyomban szrnyet halna. # hulla mr%mr a mennyezetbe verte a "ejt, hatalmas ugrsai kvetkeztben, mikor eddig szorosan sszezrt ajkai lassan sztny!ltak s szjb'l kezdett elcs(szni a nyelve. 0adden a szemt kimeresztve "igyelt. Tudta, most olyat lthat, amilyet nyugati ember taln mg sohasem ltott, a hallos cs'kot. # hulla nyelve lassan vgigsim!totta a varzsl' ajkait, aztn lassan becsusszant a szjba. 4gyre mlyebbre s mlyebbre. 4ljtt a dnt illanat. # varzsl' egyetlen hatrozott llka ocsmozdulattal hara ta le a hulla nyelvt. # varzslat sikerlt, a mgus t(llte a hallos r'bt, s nem csak, hogy meg(szta a k!srletet, mely knnyen az letbe kerlhetett volna, de mg a halott kincset r nyelvt is sikerlt megszereznie. 0eg!tsgvel sokszorosra nvelheti varzshatalmt, az ajkn kiejtett igk erejnek semmi sem llhat ellent. # hulla, ahogy nyelvt vesz!tette, abban a illanatban darab "aknt zuhant a "ldre. # varzsl' edig r. Kimer!tette az idk mlysgeibl, az, egy sttebb korb'l, szrmaz' r!tus. .hny msod ercig elny(lva hevert a holttesten, aztn lassan "eltrdelt. # halott nyelvt bal kezvel vette ki a szjb'l. 0ikerlt elrnie, amire vgyott, most mr semmi sem llhatja (tjt, hogy a legnagyobbak sorba emelkedhessk. Taln a "radtsg tette, taln az rm, taln mind a kett. )agy az, hogy nem hitte, akad ember a vrosban, rajta k!vl, aki rmlet nlkl k es vgignzni egy ilyen szertartst, tudva hogy mi trtnik, -r sosem derl ki. 5e gyan(tlan volt, nem "igyelt maga mg. /sak akkor rtette meg, hogy 'risi hibt kvetett el, mikor a hossz( engj$ szike a tark'jba merlt. #jkai sz'ra ny!ltak, hogy egy tokkal lljon bossz(t gyilkosn, de az kirntotta a szikt a tark'jb'l s egyetlen hatrozott mozdulattal, "ltl "lig elmetszette a torkt. #z tok igi vres bugyborkolsba "ulladtak. # gyilkos elengedte ldozatt s az tmasztk hinyban, arcra borult a "ldn. -g nhnyat rngott, aztn vge volt. 0adden "lredobta a vres engt. -r nem volt r szksge. 2ehajolt s a lbainl hever halott kezbl 'vatosan kiemelte a msik hulla nyelvt. 9sebre vgta meg"eketedett h(sdarabot. 4zzel megvolna. 5e a nyelvvel semmire sem megy nmagban. 0zksge van a varzsl' tudsra is, hogy vgre az lehessen, ami mindig szeretett volna, egsz letben.

*anyatt "ord!totta a hullt, r"ekdt, szorosan tlelte s ismtelgetni kezdte az imnt hallott igket...

+aplopk
# ko ott, vlttt. iros kislbasban rotyogott a krm rklt. Kanyar +szkr

% 4legem van abb'l, hogy "olyton rst nyitsz az ertren, csak, hogy az ebdedet megmeleg!thesd1 -uszj neked rotuberancit csinlnod, hogy "alhass, *a mr annyira utlod a robotszakcs "ztjt, mirt nem red be a haj' atommglyjval, 2aja a vllt vonogatta s hmmgtt, mint akinek semmi kze az egszhez. % -inden egyes kitrssel cskken a csillag energiakszlete1 ;onglod az rut, # megrendel olyan 8 t! us( na ot krt, amelyik mg legalbb t millird vig zemk es. #lig hiszem, hogy ez kib!r mg annyit1 -inden egyes, nyavalys ebdeddel milli' veket "ecsrelsz el, sz!v"jdalom nlkl. 3s ha a vev a nyakunkra jr majd reklamlni, Taln ingyen akarod majd jav!tgatni, +lyan lla otban kell leszll!tani, ezerszer megmondtam mr, hogy a garancilis id lejrtig kih(zza1 #ztn "ellem szt is eshet, de addig... .em akarok millird venknt visszajrni toldozni%"oldozni1 Bleg nem ingyen1 % 6'l van, no... % 4zt hajtogatod lland'an % hu ant le mrgesen a vezrl ult eltti il'talsbe Kanyar +szkr. .hny gyors mozdulattal lezrta a csillaguszlyuk vontatta na ot krlvev erteret. # ko ott, iros kislbas, benne a krm rklttel, el(szott az $r mlysgeibe. % #z ebdem1 % jajdult "el 2aja. % -ajd eszel a haj' kszleteibl % dhngtt tovbb Kanyar +szkr. % #bb'l is elegem van, hogy a kabinodat teletmd hazaival, te meg a reaktor elterben alszol. Kt o"ra zablod a sugrvd tablettkat, de ha kzel!tek hozzd a 8eiger%-ller szmll'val, az (gy ketyeg, mint -ari nni vekkere a moziban1 -inek kellett nekem egy ilyennel sszellnom,1 2aja nem "elelt a klti krdsre. -egszokta mr az ehhez hasonl' kitrseket, s klnben isC t soha, semmilyen kitrs nem ideges!tette. #z a ", hogy menjen a haj', meg az zlet. 8ond edig egyikkel sincs, ha veszi kzbe a dolgokat. -inden olyan simn megy, mint a na szl hajtotta vitorlsok. .incs a raktron 8 t! us( csillag, t millird ves garancival, 0emmi vsz, 2aja elkt egyet, amelyik szemre megteszi. 3s hogy ez mer vletlensgbl az otthoni, a nagybet$s .a , #z okosok majd ker!tenek msikat. 5e +szkr jobb, ha nem tud errl. -indig idegeskedik. .em is csoda, nehz gyerekkora volt. #z iskolban a srcok "olyton cs("oltkC

Kanyar +szkr, Kanyar +szkr, kanyar'sztr, kanyar'sztr1 3s az ilyesmi meg"ekszi egy zsenge, rzkeny lelklet$ gyermek gyomrt. -g akkor is, ha tnyleg ngyszer volt kanyar's kt v alatt, ami a maga nemben vilgrekord. Aenne is van a ;ekordok Knyvben, de ezt nem t(l okos cselekedet +szkr eltt emlegetni, mert hamar eljr a keze s ritkn resen. Kedveli a s(lyos "mtrgyakat... % # bkessg mg a csoki"agylaltnl is jobb % 2aja meg az ilyen egyszer$ blcsessgeket kedvelte s a "elesge "ztjt. -inden zleti (t eltt "zetett az asszonnyal r htre val't, le"agyasztotta s magval vitte. Kanyar +szkr, a meggyzdses agglegny s neurotikus edig, ettl mindig idegrngst ka ott. 3s ennyiben maradtak. 0$r$ veszekedseik ellenre j'l megvoltak egytt, az zlet sszekttte ket. 2aja remekl, br kiss trvnysrtn m$kdtt, mint beszerz, Kanyar +szkr edig akr egy "ekete lyukat is k es lett volna rs'zni akrkire, # osztly( csillag helyett. +szkr lt a vezrl ult mellett s "lhangosan kromkodott, hosszan s lvezettel. 2aja htrament a kabinjba egy (jabb adag krm rkltrt. 7tkzben betrt a haj' konyhjba s, mr csak megszoksb'l is, megrugdalta a robotszakcsot. #z, br nem rezhetett "jdalmat, "ennhangon tiltakozott az inzultus ellen. 7gy t$nt, a haj' lete, a r ke a""r utn, visszatr a megszokott kerkvgsba. Em ekkor... Em ekkor a hi er$rbl elbukkan' hadihaj'k vettk krl ket. .yolc bolyg'rombol', nyolcvan lzergy(ja szegezdtt haj'jukra, a Augs Aunnyra. % ;iad' % vlttte Kanyar +szkr mikor szrevette a veszedelmet. 2aja s a robotszakcs rohanvst rkeztek. % -i trtnt, % krdezte 2aja ki"ulladtan. 4lszokott a kocogst'l s a hrom mter, amit a sajt lbn, "utva kellett megtennie, kimer!tette. % .zd % bktt +szkr a krnyez $rt mutat' k ernykre. 2aja egy illanatig bmulta a bolyg'rombol'k cse et sem "elemel ltvnyt, aztn a telekommunikci's berendezshez l ett. % <tt )akvarj(cska, itt )akvarj(cska, j' volt%e a kis"i(cska... % -it zagyvl itt ssze%vissza1, % csattant "el a kommunikci's "elt$n zord klsej$ katona. anelen

% <z... 4z a mi egyezmnyes jelnk, s... % dadogta 2aja. Kr volt a hullmhosszukra ka csolnia. 6obb ha az ilyesmit +szkrra hagyja...

% .em rdekelnek a jeleik1 % ord!totta a katona. % )esznek virslit, vagy nem, % #zt hiszem, nem rtettem a krdst... % makogta 2aja. % #mennyiben hrom ercen bell nem dntik el, hny tonna virslit rakodjunk t a llekvesztjkre, tzet nyitunk. Ora indul1 % kzlte velk a katona. % 4mber, magnak elment a termszetes esze1 % dhngtt 2aja. % 4z egy csillag%zembehelyez k"t uszlya1 -i nem kereskednk virslivel... % Ki mondta, hogy kereskedjenek vele % le dtt meg szintn a katona. % )egyk meg, aztn "ellem akr az $rbe is sz'rhatjk. 5e "igyelmeztetnem kell magukat, hogy egy erc mr letelt az idejkbl. 2aja letekerte a hanger%szablyoz't s +szkrhoz "ordult. % 4zek komolyan gondoljk. -uszj venni tlk r tonna virslit, mert mg mer gazdasgi lelkesedbl ca"atokra lnek minket. % 3s ha meg r'blnnk a csillagunkkal valamit... % merlt "el Kanyar +szkrban a nyernek tetsz tlet. % E, nincs annyi idnk. -ajd leg"eljebb tbbet szmlzunk megrendelnek, megnvekedett szll!tsi kltsg c!mn... +szkr leverten b'lintott. % 2egyen !gy. -indig s(lyos lelki traumt okozott neki, ha valamirt. .em volt zsugori, csak sajnlta. nzt kellett kiadnia a

# negyvenht tonna virsli trakodsa gyorsan s zkkenmentesen zajlott. Kzben az egyik idegen robotkatont'l megtudtk, akkora a vilgukban a virsli t(ltermels, hogy knytelenek ilyen m'dszerekkel lni a gazdasgi egyens(ly "enntartsa s a t(ltermelsi vlsg lekzdse rdekben. 2aja tletre, miszerint gyrtsanak kevesebb virslit, az idegenek komolyan megle dtek. 4z mg nem jutott eszkbe. Hgrtk, hogy megeml!tik a dolgot a kormnyuknak. Kanyar +szkr a szjt h(zva "izette ki az idegenek a hromszz% h(szezret, amennyire sikerlt lealkudnia a virsli rt. #lkudozs kzben tbbszr s!rva "akadt s nem ltez, m ennek ellenre hez gyermekeire hivatkozva mutogatta a nejlon zoknijn ttong' lyukakat. 5e az idegenek vezetjt sem akrmilyen "b'l "aragtk, megszaggatta a lzerll' ncljt s a 6'istent h!vta tan(ul, hogy ilyen csa nival' rat virslirt mg nem ka ott, s ez okvetlenl a bolyg'juk totlis gazdasgi csdjhez "og vezetni. Tettek mg nhny kitrt egyms "elmen gi rokonaival ka csolatban, kln kiemelve a nnem$ek ledr letm'djt, aztn egyms markba csa tak s az zlet megkttetett.

# kiss erszakos kereskedk az adsvtel lebonyol!tsa utn gyorsan elt$ntek, mint ahogy elbukkantak.

olyan

+szkr $rkal'zokat, kozmikus zsarol'kat emlegetett s eskdztt, hogy az els (tjukba akad' rszobn "eljelentst tesz. 2aja igyekezett errl lebeszlni bartjt, att'l tartva, hogy a vizsglat sorn esetleg arr'l a bizonyos elt$nt .a r'l is sz' eshetne, meg arr'l, hogy a hinyz' gitest "elt$nen hasonl!t, a rakomnyukban lvre. 4zen aztn termszetesen ismt sszevesztek, s mg akkor is teli torokb'l erlekedtek, mikor a beka csolva "elejtett telekommuniktorb'l rjuk svlttt egy hang. % #zonnal hagyjk el a lyt1 lyt1 #zonnal hagyjk el a versenyhez lezrt

% -icsoda1, % ord!tott vissza 2aja % -i"le verseny, s mi az, hogy lezrt lya, 5emokrcia van1 #z $r mindenki1 4gy dhtl "uldokl' versenyb!r' elmagyarzta nekik, hogy egy aszteroida% cross verseny kells kze be navigltk magukat s mr "l 'rja r'bljk h!vni ket, % mely id alatt mr nyolc versenyg et trtek ri ityra % csak eddig nem sikerlt eltallni a "rekvencit, amin a vevjk m$kdik. 4zt sem (sztk meg "izets nlkl. Kicsikartk bellk a kzlekedsi szablysrtsrt kir'tt b!rsgot s nyolc sszetrt g rt is. *iba eskdztek, hogy h!rt sem hallottk a krnyken aszteroida%cross versenynek s nem is volt kitblzva, vagy valami takarta a >Aehajtani tilos? tblkat. Belrakodtk az immron a tulajdonukat k ez roncs crosshaj'kat s mentek tovbb. 0ietve, mert mr am(gy is kssben voltak. # megrendel edig nem vrhat1 2egalbbis nem tbbet egy%kt h'na nl, ha mr hrom na os hatridvel vllaltk a szll!tst. #lighogy elhagytk a lezrt rendszert % Kanyar +szkr tvoztukban buzg'n "igyelte, de sehol sem ltott tilt' tblkat % a kozmosz legveszlyesebb kty(jba keveredtekC egy intergalaktikus reklmadsba. # hi er$rn t, hihetetlen energival sugrzott reklm"ilmek megzavartk (j, mg ta asztalatlan "edlzeti szm!t'g k rocesszort. # szerencstlen kom uter ezutn mg hossz( ideig minden egyes krdskre kln"le mos' orokat s intim betteket dics!t dalocskkkal "elelt. -indeme sorscsa sok kze ette, megtrten, meg"radtan, "tt virslit ettek minden na . # vltozatossg kedvrt en hot dogot majszoltak mla undorral, mikor a galaktikus 6rrszolglat egyik haj'ja "eltartoztatta ket, s a szerv egy, a .a rendszerbl elt$nt 8 osztly( csillag "ell rdekldtt.

2aja rmiszt csuklsok kze ette trgyalt velk, s$r$n hivatkozva az engedlyszmukra, a kz rdekre, az emberi jogokra, a .szvetsgre s vgs rvknt a Ake .obel%d!jra. # jrr arancsnokot mindez nem igazn rdekelte, viszont krl akart nzni a rakterkben. 4hhez mindaddig mereven ragaszkodott, m!g r lda virslit t nem akoltak a jrrhaj'ra, s(lyos eskvssel "ogadva, hogy ezt, s csakis ezt, mrmint virslit, szll!tanak j'tkonysgi clzattal, hez civilizci'knak. # rakods be"ejeztvel a jrr arancsnok megksznte a virslit s sok szerencst k!vnt a na rtkes!tshez, "igyelmeztetve hseinket, hogy lehetleg kl"ldinek adjk el, aki nem tudja sztszerelni s ellenrizni az alvzszmot. 2aja megnyugtatta, hogy ezzel nem lesz gond, mert mr rgen tttte az omin'zus szmot. A(cs(z'ul megittak kt veg "tyls barack linkt s nagy bartsggal vltak el, mg h!v'szmot is cserltek, hogy ha kzeljvben akad valamilyen zlet, amihez szksgk lehet egymsra, "el tudjk venni a ka csolatot. -r csaknem clhoz rtek, mikor a )ilgegyetem rosszakarat( szelleme ismt megzavarta az (tjukat. 4lttk az $rben egy a r'cska haj' keringett egy lthatatlan kz ont krl s minden ltez kommunikci's "rekvencin harsny jazzt sugrzott. 2aja dhngve lt a telekommuniktor mellett % nehezen lehetett kihozni a sodrb'l, de a jazzt vilgletben utlta. <gyekezett, hogy ka csolatba l jen az elmebeteggel, nagy sokra koronzta csak siker. 3s akkor is, milyen "elttelekkel1 # zent sugrz' egyed kizr'lag bugi%vugi ritmusban volt hajland' trsalogni, mindaddig, m!g 2aja, trelmt vesz!tve meg nem !grte neki, hogy atom"stt lvi a haj'jt s mg "el is o"ozza, amennyiben nem hagyja abba a boh'ckodst. % 4z nem cirkusz, hanem zenei % misszi' tiltakozott hevesen az idegen, 2aja becsmrl jelzi hallatn. #z nem "irtatta, hogy a msik kit akar jazz%hivv tr!teni, itt, a mlysges%mly, nagy, bds semmi kze n, mert minek izgatni egy megszllottat. <nkbb a maradk virslit r'blta rs'zni, mert azt a hborodottak is szerethetik tormval, mustrral, vagy akr ananszlekvrral is. #z idkzben bemutatkozott idegent % <sten 6nosnak h!vtk % nem rdekeltea virsli. 0ajt kzlse szerint vgtelen hatalommal rendelkezett, teht teremthetett magnak amennyit csak akart, de nem akart egy dekt se. )iszont "elt$n rdekldst mutatott a .a juk irnt. #zt ugyanis nehz hzilag barkcsolni, meg minek is, ha egyszer beszerezhet a iacon,

-ajdnem a ktszerest k!nlta annak az rnak a csillagrt, mint amennyit a megrendeljktl ka hatnnak s radsul garancira sem tartott ignyt. 2aja h(zta kicsit a szjt, mikor Kanyar +szkr sz!v"jdalom s skru ulusok nlkl megkttte az zletet <stennel, neki egyltaln nem volt szim atikus a jazzbolond, de zlet az zlet. Klnben is, ekkora nzrt val'sz!n$leg az des mamjt is r(ba bocstotta volna % ha rdekelne egyltaln valakit egy szenilis, iszkos, de legalbb rosszindulat( vnasszony. -eg aztn... 6obb a eremvidken megszabadulni az ilyen eldughatatlan, lo ott holmit'l, mintsem a galaJis s$r$jben eladni, ahol j'val nagyobb a lebuks veszlye. <ttak ersze egy ohrkval az zletre, aztn mg egyet, aztn mg tizenhetet, hogy mg a robotszakcs is csuklott. 5e helyn val' volt az ldoms c!mn trtn lerszegeds, mert mindenki j'l jrt. +szkr s trsa egy nagy halom nzzel, amit <sten maga teremtett, igen csekly "radtsggal, viszont komoly leth$sggel. # bank'kat a legjobb szakrtk sem klnbztethettk volna meg a "orgalomban lv legkemnyebb valutt'l. <sten edig egy kszen ka ott csillaggal, legalbb nem kellett nekillnia a teakonyhban sszeberhelnie egyet. &oharazgats kzben krdeztk <stentl, hogy mihez kezd, mi a szndka a csillaggal. #z elmondta, hogy csinl hozz bolyg'kat % r lantt lnyegesen knnyebb sszedobni, mint egy j' minsg$ na ot % aztn az egyik bolyg'ra teremt emberek s a kvetkez r millird vben remekl elsz'rakozik rajtuk, mert nincs nevetsgesebb az emberi lnyeknl. Kanyar +szkr, akibe szorult nmi "iloz'"us hajlam, igazat adott neki. 4rre megint inni kellett s aztn mg nagyon sok mindenre... #ztn aludni mentek. -sna 2aja z(g', sajg' "ejjel, de nevetve tmolygott be a vezrlbe, ahol Kanyar +szkr mr mla, msna os rosszindulattal bmult a navigci's kom uter monitorn a galaktika csillagtrk t. % -it vigyorogsz, mint eb a henteszletre % drrent bartjra, zlet% s tettestrsra. % #zon a n sgen mulatok, akiknek egy iszkos jazzmnis lesz az <stenk, s mindennek tetejbe mg orgazda is a "ick'1 % *ehe % imitlta a nevetst Kanyar +szkr. % <nkbb azt mondd meg, mihez kezdnk ezzel a tmntelen virslivel, -g nem ettnk meg harminc kil'nl tbbet a negyvenht tonnb'l. 3s n mr nagyon utlom...

2aja a "ejt vakarta. 4z nla krlbell annyi jelentett, hogy tudja az ombudsman. 3s "oglalkozzon az vele. 4kkor sz'lt kzbe a robotszakcs, aki a sarokban lldoglva en bitjeit rendezgette, amiket kiss sszekavartak az elz esti energia"rccsk. % Iraim, ha megengedik... % .em engedjk meg1 % torkollta le k'rusba 2aja s Kanyar +szkr. % /sak az btorkodnm a tudomsukra hozni... 2aja bmulatos gyorsasggal termet a g tark'jn lv ramtalan!t' gombot. mellett s nyomta meg a

% )an nekem elg bajom ma reggel, nem hogy mg egy beszl "azkkal is veszdjek % magyarzta Kanyar +szkrnak, aki helyeslen b'logatott. 4z is ritkn "ordult el, hogy egyet rtettek valamiben. 5e r erc s nhny doboz % szigor(an gy'gyszati cllal el"ogyasztott sr % m(lva vge szakadt a bks egyetrtsnek. 2aja haza akart trni az kis asszonykjhoz, Kanyar +szkr viszont "olytatni k!vnta zleti kr(tjukat, el asszolni a rakomny virslit s meg"orgatni a most mr nem is olyan csekly nzket. 4zen val'sz!n$leg 'rkig bksen elord!tozgattak volna, ha +szkrnak nem jut eszbe a vgs rv. % /sak nem akarsz egy kazal hamis tra"ikban lebukunk vele, nzzel hazall!tani, 3s ha az els

4z hatott. 2aja kora i"j(kora 'ta viszolygott a rendrsgi "ogdkt'l, mikor is tbb ltogatst tett az eml!tett m$intzmnyekben, kln"le g jrm$vek eltulajdon!tsa ka csn. % 5e hol lehet elstni kilencmilli'%hatszzezer hamis kreditet % krdezte +szkrt'l. % )alami nagyon rimit!v "ajnl kell r'blkozni, olyanoknl, akik nem t(l rgen l tek be a 8alaktikus 0zvetsgbe s mg nem annyira tudjk megklnbztetni a kv"zt a arizertl % tallta "ejn a szget % szoksa szerint % +szkr. #z tlet nem volt rossz. 2aja megk!srelt rcsatlakozni a "edlzeti kom uterrel a hi ergalaktikus hl'zatra, hogy valami adatbzisb'l elka arja a 0zvetsgbe leg(jabban bel ett bolyg'k oz!ci'it, de nem sikerlt neki. 2etiltottk valamennyi hozz"rsi jogt, mert mr tbb ves kssben volt a *l' hasznlati d!jval. Kanyar +szkr .em is k!srletezett, t mr rges rg trltk a hl'zat bejegyzett "elhasznl'i kzl, ornogr" anyagok, v!rusk'dok s tr'jai rogramok terjesztsrt. +tt lltak teht r billenty$ nyomsnyira a vilg valamennyi in"ormci'jt'l, de nem tudtak azzal mit kezdeni, nem tudtak hozz"rni.

% # j' "ranc egye meg ezt az egsz in"ormci's trsadalmat % dhngtt 2aja. 5e nem estek ktsgbe. -aradt a rgi m'dszer. Kika csoltk a navigci's szm!t'g monitort, Kanyar +szkr rbktt ujjval a stt k ernyre, aztn visszaka csoltk a monitort. #ddig nagy!tottk a k et, m!g egyetlen bolyg' maradt +szkr ujja alatt. % 2ssuk csak... % kerestk ki a csillag adatait. % # Tasteharan... % kezdte olvasni 2aja. % #z mindegy1 % torkollta le bartja. % +damegynk. Aetttk az (j clkoordintkat s elmentek reggelizni, mert a srk helyrerztk a gyomrukat. # reggeli, egszen kivtelesen, virsli volt... 7tjuk ez(ttal szokatlanul esemnytelenl telt el. -indssze egy csillagot vltoztattak szu ern'vv, mikor, egy a r'cska navigci's hiba "olytn, kilencszer egyms utn beletkztek. # kr nem volt igazn jelents, uszlyuknak csak nhny, lnyegtelenebb antennja trt le. 6a, s el uszt!tottk az adott csillag egsz bolyg'rendszert, az egyik bolyg'n a "ejlds mr viszonylag magas "okn ll', rtelmes lazacok trsadalmval. # lazacok legjobbjai mr azon trtk a "ejket, hogy tallhatnk "el a tzet s hogy gy(jthatnk meg azt a v!z alatt, mikor a sztrobban' na juk elszr egy bolyg'nyi hallevess vltoztatta az egsz civilizci't, majd megsttte s vgk odagette azt. Kanyar +szkrkat ez nem igazn zavarta, "knt mert nem is tudtak a lazacvilg usztulsr'l semmit. :k azt hittk, hogy csak egy (t menti, egyszer$ vilg!t' gitestet vgtak tnkre, mr megint. # Tasteharan nem volt t(l sz hely. .a ja a vgs kihunys hatrn tntorogva alig vilg!totta meg az a r'cska bolyg't. Kanyar +szkr eskdztt, hogy tiszta vakre ls az ilyen helyen val' leszlls s, hogy jobban menne kika csolt monitorokkal, de 2aja nem hagyta, hogy mr megint vakon r'blkozzk. #mikor a legut'bb ezt tette, a 0zvetsgi Tudomnyos #kadmia lsre rkeztek, a Tancsterem la"onjn keresztl. 0zerencsre ez egy "ejlett, liberlis vilgban trtnt, ahol nem igazn cs! tk a tud'sokat, ezrt aztn meg(sztk egyszer$ hat'sgi megrovssal, hogy legyalultk a "ld sz!nrl a vilgegyetem keletkezsrl eszmt cserl gylekezetet. Hgy teht % a tasteharani lgiirny!tst ignybe vve % a bolyg' egyetlen $rkiktjben szlltak le. #z irny!ts nem llt a helyzet magaslatn, mert elszr a bolyg'nak mintegy egy szzalkt bor!t' 'cenba navigltk ket, azutn edig a 5li%sarkra, ahol "elettbb hesnek s "alnknak ltsz' jegesmedvoidok mr ktttk "el a artedlijket a vratlanul rkez reggeli lttn. *armadszorra sikerlt eltallniuk az $rkiktt, az irny!ts minden igyekezete ellenre.

#z $rkiktben mintegy hromszzezer tasteharani "ogadta ket, akik a krnyez tele lsekrl ugrottak be, megnzni a bolyg'lyukra kilenc vszzada elszr rkez idegeneket. Kilencszz vvel 2ajk rkezse eltt mr jr egy szvetsgi "elder!t haj' a Tasteharanon s "elder!tette, st megnevettette lak'it azzal, hogy k ezutn a tagjai valami"le 8alaktikus 0zvetsgnek. # tasteharaniakat nem igazn rdekelte mi trtnik odakint, az $rben, az meg mg kevsb, hogy ms bolyg'kon mi a helyzet. # szvetsgi kormnyt'l rkez tmogatsnak viszont rltek, "el !tettk belle az, am(gy szerintk teljesen "elesleges $rkiktt, ahol jobbra nyaranta rock koncerteket s szabadtri sz!nieladsokat rendeztek, hogy kihasznljk valamire s szmtalan gyorsb"t, az egyetlen tallmnyt, amit tvettek a 0zvetsgtl. 2ajknak sikerlt a kilenc kilomternyi szu rabeton mezbl landolsra ontosan azt a helyet kivlasztaniuk, ahol sz!n ad llt. # "mvzas emelvny egyetlen 'cskavas halomm vltoztatta a Augs Aunny. Kanyar +szkr s trsa kitmolygott az uszlyb'l, kicsit megviselte ket a "ldet, azaz a Tasteharant rs. Igyanis mikzben sztnyomtk a sz!n adon, rajta a helyi 0hakes eare egy darabjt r'bl' trsulattal, uszlyuk rendesen sszerzk'dott s a hzilag barkcsolt gravitci's kiegyenl!t "elmondta a szolglatot. # Tasteharanon edig kt s "lszer akkora volt a nehzkedsi er, mint amit megszoktak. % -indig tudtam, hogy nehz "ejem van, na de ennyire1 % nygtt 2aja, mikor mr lent lltak a betonon. )elk szemben, mintegy ngyszzezer trdkig r tasteharani. Bolyamatosan rkeztek az slakosokb'l az (jabb s (jabb csa atok, mert a tvolabb lak'k sem szndkoztak kihagyni a remeknek !grkez m'kt. # mr be"utottak csendesen lldogltak s klmnyi, dlledt szemkkel meredten bmultk a Klvilgb'l rkezett 'risokat. )olt rajtuk mit nzni. <lyen szrny$ szrnyeket a vide'klcsnzkbl kivett horror"ilmeken sem lehet ltni, ez volt az ltalnos vlemny a tmegben. 3s Kanyar +szkrnak is ez volt a megltsa. # kicsi, m "elt$nen ronda helybeliek tmege azonban nem vette el zletelsi kedvt. % )olna nmi elad' virslink... 7gy negyvenht tonna, de egy kicsi hinyzik belle % kezdte, de a tasteharaniak egy tasteharaniknt hrdltek "el. # "lmilli' torokb'l % most mr a tvolabbr'l indult turistabuszok is be"utottak % megremegtette a levegt s 2ajk uszlyt. # Augs Aunnyr'l nhny (jabb antenna ottyant a "ldre. % -i mind az egszsges t llkozs h!vei vagyunk % l ett el a legborzaszt'bb klsej$ tasteharani, a kormnyz'. <tt az volt a szoks, hogy mindig az v sz sgkirlyt vlasztottk meg kormnyz'nak s sz sgideljuk kicsit eltrt a hseink ltal megszokott'l. 7gy ngy%t "nyvnyire...

% # bolyg'nkon tilos a h(s "orgalmazsa. # tilalmat megszegk harminc v brtnnel s tszzezer kredit nzb!rsggal s(jthat'k... 2aja s +szkr egymsra nztek. 2ehet, hogy ezutn ala osabban in"orml'dni kellene az uralkod' szoksokr'l, mieltt belevgnnak egy zleti tranzakci' kivitelezsbe, % 4z a virsli "$bl kszlt % tallta "el magt 2aja. -ost a tasteharaniak nztek egymsra, mind a hatszzezren. Kezdtek be"utni ugyanis az ideiglenesen megind!tott re ljratok is. % 4z egy igen nagy marhasg % mondta a kormnyz'. % Ki enne "$bl kszlt virslit, #zt mindenki tudja, hogy a virslit nutrib'l csinljk... % )rjunk csak1 #z nem h(s, % csa ott le Kanyar +szkr a logikai ellentmondsra. % 5e igen % b'logatott htszzezer tasteharani. % #mit tilos "orgalmazni... % &ersze. 5e ki tart be egy ilyen hlye tilalmat, % tette "el a klti krdst a kormnyz'. % #kkor mg egy nyomorult hot dogot sem vehetnnk... % -egveszik a virslinket, % ttte a vasat Kanyar +szkr. % &ersze % b'logatott a kormnyz' s vele nyolcszzezer tasteharani. % 7gy is itt az ideje egy kis n nne lynek, elvgre nem kell vgigszenvednnk a 0hakes eare%trsulat Kilencvennegyedik, avagy 0anyar( 0ors( 4dmr c!m$ ktszzhuszonegy "elvonsos drmjt. % -irt, % rtetlenkedett szokshoz h!ven 2aja. % -ert volt szerencsjk elta osni az egsz trsulatot. 4zrt minimum nemzeti hss kell kikiltanunk nket % mondta a kormnyz' s a kilencszzezer tasteharani "ergeteges ta sviharban trt ki. % /sak van egy a r'cska roblma... % "olytatta, mikor j' t!z erc utn ellt a ta s s az egy milli' tasteharani szomor(an s'hajtott "el, kormnyz'juk ldjt kvetve. # s'haj tmasztotta vihar csaknem el"(jta 2ajkat. % .em is tudom, hogy magyarzzam meg % trdelte a kzcs jait a kormnyz'. % -i itt elg elszigetelten lnk s nem vagyunk beka csol'dva a 8alaktikus Aankrendszerbe. #z a r bank', amit a szvetsgiek hagytak itt, mr vszzadokkal ezeltt elhasznl'dott. % #kkor mivel tudnnak "izetni, % krdezte gyanakodva Kanyar +szkr. % 4lszr is, helyi valutval, ami a v!zicsiga. -ost nagyon elnys az r"olyama... % 4zt inkbb hagyjuk % javasolta Kanyar +szkr. % -i van mg, % Termszetesen vannak sajt elll!ts( szvetsgi bankjegyeink is...

2aja s +szkr egymsra illantottak. -r megint hamis legalbb a virslitl megszabadulnak.

nz. 5e

% -aradjunk taln az ut'bbinl % javasolta Kanyar +szkr a kormnyz'nak. % 5e ezzel is van egy kis roblma % mondta a kormnyz'. % # mi szemnk ugyanis nem rzkeli az nk ltal sz!neknek nevezett jellemzit a trgyaknak. % )agyis sz!nvakok % lla !totta meg 2aja k!mletlenl. % 5e akkor, hogy tudnak hamis nzt gyrtani, % 4z itt a roblma. Aankjegyeink rajzolata tkletesen megegyezik a szvetsgiek ltal itt hagyottakval, de a sz!nkrl nem sok "ogalmunk van % mondta kormnyz' s elh(zott a zsebbl egy teljesen lila zldhas(t. % #z nem ltezik, hogy akkora balekot talljunk, akiknek ezt is el lehet s'zni % s'hajtotta Kanyar +szkr a lila bank' lttn. % 4nnek zldnek kne lennie... % kezdte magyarzni 2aja, de aztn rdbbent, ritka nagy butasgot csinl. 0z!nvakoknak eladst tartani a sz!nekrl... % #zt hiszem, nem ktnk zletet % jelentette be a szomor( tnyt Kanyar +szkr. % 4z esetben sajnlattal kell bejelentenem, hogy letart'ztatom nket, tiltott h(s"orgalmazs vdjval % mondta elkomorodva a kormnyz'. )ele komorodott egymilli'szzezer tasteharani is. % #kkor mgiscsak lesz zlet % dnttt villmgyorsan Kanyar +szkr. 2aja egyetrtn b'logatott. % /sak azt kell kitallni, mit tudnak cserbe adni a virslirt. *ogy llnak ldul hasad'anyaggal. % #z 4ls Tasteharani 0zkgyr termkei remekl hasadnak % derlt "el a kormnyz' s az egymilli'ktszzezer bksen ti r'd' tasteharani. % 4lg egyszer rlni brmelyikre s az garantltan szthasad1 % .em egszen ilyesmire gondoltunk... % nygte Kanyar +szkr, aki mr sejtette, hogy nehz 'rk, ha nem na ok vrnak r, ha valami hasznlhat', st rtkes!thet holmit akar kialkudni a virslirt cserbe. 3s nem tvedett. -g hrom na m(lva is ott lt a hideg szu rabetonon, szemkzt a kormnyz'val, mintegy harmincmilli' tasteharani gy$r$jben s a rnknt sorra vettk a bolyg' gazdasgnak "bb termkeit, kitermelt svny kincseit s egyltaln, mindent, ami eladhat' lehetett volna mshol. 5e nem talltak ilyesmit. Kanyar +szkr megivott mr vagy h(sz liter kvt s marokszmra zablta az lnk!t tablettkat, hogy b!rja a maratoni alkudozst. # kormnyz' nem vett ignybe ilyen segdeszkzket, mert mint megjegyezte, "eljk egy elka kodott zleti trgyals sem rvidebb kt htnl.

2aja ktelkedett benne, hogy +szkr b!rn kt htig. )agy legalbb addig, m!g valami hasznlhat't ki tudnak h(zni a kormnyz'b'l. 3s ekkor... 4kkor letben taln elszr, hasznlhat' tlete tmadt. #bbahagyta a 'kert, amire a kult(ra terjesztse nevben ok!tgatta a tasteharaniakat, s mellesleg, seg!tsgvel, sz v!zicsiga kszletet gy$jttt ssze. % -eg van1 % tmolygott oda Kanyar +szkrkhoz. # tasteharani Ghisky nem is volt annyira ihatatlan, mint amilyennek elszr t$nt. % -i van meg, % nzett r +szkr vreres szemekkel. % # .a 1 % <gen % b'logatott +szkr. % #z val'ban meg van. Bent az gen. % .em1 # megolds van meg1 # .a a megolds. Kanyar +szkr vgreka csolt. % 3s mit sz'lnnak a .a jukhoz, % "ordult a kormnyz'hoz. % .em is tudom... % gondolkozott el az. % -ostanban ritkn beszlgetnk vele. -aguk szoktak a .a jukkal konzultlni, 2aja s Kanyar +szkr sszenztek. -r kezdtk megszokni a tasteharaniak velk szletett, meg"ellebbezhetetlen hlyesgt, de ez mg nekik is sok volt. % # .a jukat cserbe a virslirt... 4rre gondoltunk % mondta +szkr. % ;endben % b'lintott r elsre a kormnyz'. 2ajban megllt az t. 4nnl olcs'bban leg"eljebb akkor juthatnnak egy j' lla otban lv, majdnem (j csillaghoz, ha ello nk. 5e ez most teljesen tisztessges (ton kerl a birtokukba. #kr mg otthonra is eladhatnk, s k lennnek a vilg megmenti1 +szkrnak hasonl' gondolatok jrtak a "ejben. -g taln valamilyen rdemrendet is ka hatnnak, ha hazavinnk ezt a csillagot. -indig szeretett volna kitntetett lenni... % # virslirt cserbe a maguk a .a unk % r'blta tni a vasat a kormnyz'. #zt hitte, a msik kett azrt nmult el vratlanul, mert mg sem kell nekik a .a . % )igyk csak nyugodtan. -a kib!rjuk nlkle, holna meg (gyis "elkel egy msik... Kanyar +szkr ekkora csillagszati bakira mg egy tasteharanit'l sem szm!tott, ezrt villmgyorsan belecsa ott a kormnyz' kiny(jtott tenyerbe. .ehogy meggondolja magt, nehogy valamelyik rtelmesebb hon"itrsa "elvilgos!tsa, hogy a na b'l csak egy van...

#z zletet "nysebessggel ktttk meg s a negyvenmilli' tasteharani ercek alatt kirakodta a virslit. 2aja sejtette, hogy ekkora tmegnek mr kevs lesz ennyi virsli, de majd elosztjk valahogy. # "ejeseknek nyilvn jut bven. #ztn mr nem volt ideje ilyesmin trni a "ejt. -ivel Kanyar +szkr az alkudozst'l kimerlten horkolt a il'talsben, a msod il'ta helyrl neki kellett irny!tania a "elszllst. # bonyolult m$veletet tovbb nehez!tette, hogy az $rkiktben csak (gy nyzsgtek a helybeliek s 2aja nem akart a "elttlenl szksgesnl tbbet hallra getni a hajt'm$bl kicsa ' lngokkal. .mi k!nl'ds s nhny kisebb "elemelkednie a bolyg' "elsz!nrl. tmegkatasztr'"a utn sikerlt

# csillag be"ogsa mr sokkal knnyebben ment. 4bben mr komoly gyakorlata volt. #z automata il'tra b!zta a vezrlst, s ucoltak a tett sz!nhelyrl. -sna reggel ismt elk!nzottan bredtek. Kanyar +szkrra az alkudozs hatott sorscsa sszer$en, 2ajra a Ghisky. Hgy volt, aki, szoksval ellenttben, javasolta, ka csoljk be robotszakcsot s "zessenek vele korhelylevest. 5e virsli nlkl1 +szkr habozs nlkl egyezett bele s (jraind!totta a mg mindig a il'takabin sarkban lldogl' kszlket. # robotszakcs ott "olytatta, ahol abbahagytaC % /sak az btorkodnm a tudomsukra hozni, hogy le vannak tart'ztatva1 % -icsoda,1 % nzett r butn 2aja. .em esett t(lsgosan nehezre. % =nk kzveszlyes csillagtolvajok1 # Aiztonsgi 0zolglat csak azrt hagyta ltsz'lag "utni nket, hogy kider!thessem, ki a ka csolatuk. Kinek adjk el a .a ot. 2ebuktak1 % Ka csold ki. 4z meg van h(zatva % intett 2aja bartjnak. +szkr a robot "el l ett, de a ki tudja honnan elbukkan' sugr isztoly, a szakcs kezben, megll!totta. % # QQR%es gynkkel nem olyan knny$ elbnni % csattant "el a robot. % 4nnek megzavarodtak a bitjei a rgi "ilmektl % nzett Kanyar +szkr 2ajra. % .em kellett volna hagyni, hogy minden szabadidejt a video eltt tltse... 5e nem volt mit tennik. # magasba kellett emelni kezket s hagyniuk, hogy a robotszakcs, a szintn rejtlyes rejtekhelyrl elker!tett, bilincsekkel megbilincselje ket.

#rccal a szakcs kiderlt, kvette,

"alnak, htul rgz!tett kezekkel lltak, s (gy hallgattk, amint a a Aiztonsgi 0zolglat legkzelebbi haj'jt h!vja. #mi, mint nem vletlenl tart'zkodott mindssze "l arszeknyire. :ket a Bld 'ta.

Bl 'ra m(lva mr egy gombost$ leejtse is komoly nehzsgekbe tkztt volna a Augs Aunnyn. -inden lehetsges s lehetetlen helyen a Aiztonsgi 0zolglat gynkei nyzsgtek. 4leinte (gy ltszott, gyet sem vetnek a kt "ogolyra, de amikor 2aja elkezdett az egyik mentkabin "el oldalogni, megrugdostk kicsit. Kanyar +szkr nem is r'blkozott szkssel. .eki sokkal jobb tlete tmadt. Kvetelni kezdte, hogy beszlhessen az gynkk arancsnokval. Knyrgtt, krt, sirnkozott, hogy vallomst akar tenni. )gl mr mindenki unta monoton elker!tettk neki a arancsnokot. % -it akar, % krdezte zord szerv. % Tredelmes beismer vallomst tenni1 % trt ki +szkrb'l. % A$ns vagyok, b$ns1 % Aeismeri, hogy ello tk a .a ot, % .em vagyunk mi tolvajok1 % csattant "el Kanyar +szkr srtdtten. % /sak csaltunk kicsit... % -i az, hogy csaltak,1 # .a rendszer 'ta a haj'jukon volt az gynknk. Tan(skodni "og maguk ellen. .incs olyan gyvd, aki ki tudn mosni a szennyesket1 % mrgeldtt az gynkk arancsnoka. % Aizony!tani tudjuk, hogy maguk lo tk el a .a ot1 Kell annl tbb bizony!tk, hogy az uszlyuk rak%erterben ott a .a , % Belh!vnm arra az a r'cska tnyre a "igyelmt, hogy a Bld .a ja egy 8 osztly( csillag. #mit edig mi szll!tunk az B osztly(... % somolygott Kanyar +szkr. % -icsoda,1 4llenrizni1 % attogott a arancsnok s kt "ick' mr ugrott is. .em telt bele kt erc s mr rkeztek is vissza +szkrkhoz. #z egyik "ick' a arancsnokhoz hajolt s a "lbe s(gtaC % <gazat mond. # csillag tnyleg B t! us(. # arancsnok +szkrra nzett. % *onnan szereztk ezt a csillagot, 3s mirt mondta, hogy csal'k % hangja mr sokkal enyhbben csengett. #zt a bizonyos erdnt bizony!tkot egy illanat alatt el"(jta a szl. zsolozsmzst, (gy hogy

% # Tasteharanon ktttk egy elnys barter%zletet. 0z'val cserltk... 3s csal'nak edig azrt neveztem magunkat, mert ilyen derk, rimit!v rtelmes lnyeket !gy becsa ni, mint mi a tasteharaniakat... -ea cul a, mea maJima cul a % verte a mellt Kanyar +szkr, s kzben (gy rezegtette a hangjt, hogy brmelyik harmadosztly( ri acs megirigyelhette volna a rodukci'jt. #ztn elmeslte a arancsnoknak, hogyan estek meg a dolgok a Tasteharanon. Kln ecsetelve, hogy m!g k vrrel%ver!tkkel k!nl'dtak a Bld klkereskedelme "ellend!tsn, addig a robotszakcsuk "olyamatos energia"rccskkel tltgette "el magt. # megvdolt gynk r'blt tiltakozni, de arancsnok maga intette csendre. % )gl is, maguk nem csal'k % mondta a arancsnok. % #rr'l nem tehetnek, hogy a tasteharaniak nem tudtk, hogy ez az egyetlen .a juk van. Ar az zlet lehet, hogy etikai szem ontb'l hagy nmi k!vnnival't maga utn, teljesen trvnyesnek t$nik. Ar minden a a !rokt'l "gg... 2aja kzben elker!tette a csillagr'l sz'l' ads%vteli szerzdst . # megvltozott helyzetre val' tekintettel, az gynkk viszonylag szabad mozgst engedlyeztek neki. 4zt, a a !rok kztt val' keresglsen k!vl, "knt arra hasznlta, hogy az l%robotszakcsot rugdossa. #z hevesen tiltakozott ugyan, de senki nem llt a rtjra. #z gynkk diszkrten "lrenztek s 2aja nem sajnlta a bakancst. #z ads%vteli szerzds vgleg meggyzte az gynkk arancsnokt. &arancsot adott beosztottjainak a tvozsra, edig elnzst krt a zaklatsrt. Kanyar +szkr r illanatig azon trte a "ejt, hogy meg"enyegeti a arancsnokot, hogy "eljelenti zaklatsrt, hitelrontsrt s becsletsrtsrt, de aztn letett r'la. .em kell azrt t(lzsba vinni a o"tlansgot sem. # tvoz'k magukkal vittk a robotszakcsot is, aki "elt$nen csekly n szer$sgnek rvendett krkben. :k is rugdostk. )alamennyien ell tetsre, kitntetsre szm!tottak, mert aki benne van a csa atban, amelyik visszaszerzi a Bld .a jt, az megcsinlta a szerencsjt. 4hhez k est hetekig kvettek "eleslegesen kt rtatlan kereskedt. #kik akr be is erelhetnk ket... 2aja s bartja magukra maradtak. % 3s most, % krdezte 2aja. % 2eszll!tjuk a megrendelnek ezt a csillagot, % E, ha eddig tudott vrni, vrhat mg osztly( csillag kell % "elelte +szkr. % #kkor, % <rny a Bld1 7gy tudom az emberisg kr'nikus na hinyban szenved. 3s n mindig szerettem volna az emberisg megmentje lenni... % "elelte Kanyar +szkr. r hetet. 3s klnben is, neki 8

,tthon- pap.csban
% .os, % noszogatta a n. % 6ssz, % .em % rzta a "ejt. % <nkbb itthon maradnk. % -egh!vtak. # nvremk, rted,1 % a n hangja lesen metszett, akr a "rissen "ent borotva. % 3rtem % b'logatott a "r"i. % -egh!vtak. # nvredk. % Kettnket1 % )ilgos % b'logatott a "r"i, mint aki rti a dolgot. % Kettnket. % Itoljra krdezemC jssz, % 4z mr gyilkos hang volt. # sszekoccantak a vitrinben. orcelnni ek

% .incs kedvem % mondta "r"i s (gy mosolygott, mint aki megtallta a vgs rvet, mindennek az okt, a tkletes s meg"ellebbezhetetlen vlaszt az let s a vilgmindensg nagy krdseire, mint aki meg"ejtette a vgs, nagy titkot. # n nem tudta, s!rjon vagy nevessen. # hajba t(rt. % 4z rlt % gondolta % s n is rlt vagyok, hogy hozz mentem. % @vlteni szeretett volna, belekarmolni abba a kedvesen, megnyeren mosolyg' arcba, ami most inkbb r(t o"nak t$nt szmra. % .em rted, % 7gy beszlt hozz, mint egy egszen kis gyermekhez, vagy mint egy elmebeteghez. % Bontos, hogy el gyere. -ind a kettnknek "ontos. # nvremk sszehoznak minket valakivel. 4gy "ontos emberrel. )gre kiszabadulhatunk innen % mutatott krbe a szobban. # "r"i krlnzett. Kiszabadulni, <nnen, .em ltott erre semmilyen okot. .em vgyott el mshov, br megmagyarzhatatlan ellenszenvet rzett a tarka erzsasznyeg s a r'zsasz!n csi ke"ggnyk irnt. Ki"ejezetten utlta a r'zsasz!n csi kt. .em vgyott el, holott lelki szemeivel csizmnak ltta magt egy nne i ebdhez ter!tett asztalon. # csizma egy kznsges, htkzna i trgy, de mit keres az asztalon, -inek raktk oda, 5e hova raknk, hova rakhatnk, ha mindentt csak asztalok vannak, meisseni orcelnnal s ezst tkszlettel, # levesbe mg kevsb illik, klnben sem "rne bele a levesestlba. % <tt akarsz nyomorogni egsz letedben, # "r"i megvonta a vllt. # n trsasgban megsz$nt akarni. )egetlt, mint egy j'l gondozott szobanvny. % 0z'val, % vgta cs! re kezt a n. # "r"i automatikusan kelt "el az gyr'l, ahol eddig trklsben csrgtt s kiment a "rdszobba. -agra zrta az ajt't. 2etele edett a kd szlre. 0zeretett a kd szln ldglni. -egnyugtat'nak tallta. # "ehrre "estett ajt't nzegette, melyet a "elesge dngetett odakintrl.

% 8yere ki1 .em vlaszolt. -inden sz' csak olaj lenne a t$zre. 4lgondolkodott. Kzhelyeken, kzhelyekben gondolkodott. 2ehet msk , ha "ilozo"lgats kzben az ember "le mellett dngetnek egy "urnr ajt't, 7gy dng, akr egy stdob. # "r"i nem szerette *aydnt, nem szerette az @stdob%szim"'nit. % -ert mindent nekem egyedl kell elintznem1 % hagyta abba egy sikollyal a drmblst az asszony. # "r"i ismt megvonta a vllt. Tudta, hogy a "rdszobban nincs rajta k!vl senki, nem ltja senki ezt a gesztust, mgis megvonta. 4z mr a""le "eltteles re"leJ vlt nla. -eghallotta a "elesge hangjt s srgs vllvonogatnival'ja tmadt. .em "elelt a nnek. /send lett. *allgat'dzott. *allotta a n kszldsnek zajait, a ruhavlogatst, az ltzst, a ci "elh(zst, a ruha levetst, egy msik ruha keresst, "elvtelt, a ci ler(gst, egy msik ci "elh(zst. *alkultak a zajok. #z asszony a "slkd asztalkjhoz tele edett, sminkelni. Kzben magban mormogott. # "r"i nem tudta kivenni a szavakat, csak sejtette, hogy t cse li. .em trdtt vele. -r megszokta. Ko ogtak a ci sarkak. # retiklvlaszts m$velete kvetkezett, m$vszi sz!nvonalon eladva, s az (jabb ci cserk, mert a retiklnek, a ci nek s az vnek sz!nben stimmelnie K422 egymshoz, mg atomtmads esetn is. -r sajnlta, hogy nem hozott sto er'rt magval a "rdszobba. -ennyi lehet a ni ltzkds, kszlds vilgcs(csa, #krmennyi is, a "elesge elkel helyet "oglalhat el a vilgranglistn. <lyen ostobasgok szoktak az eszbe jutni. .em tartotta magt egy nagy elmnek, t(lsgosan is szeretett elrg'dni, t rengeni k telen krdseken, aradoJonokon, rejtvnyeken, a meg"ejts minden remnye nlkl. -ulatsgb'l. 0 ortb'l. .em csinlt karriert. 8ynyr$, meghkkenten eszes, sikeres neje rnykban lt, mint a""le tartozk, "ggelk, mely van, de ha nem lenne, nem hinyozna senkinek. 3letben csak egyszer kerlt a trsasg "igyelmnek kz ontjba, amikor egy "ogadson magra rntotta a svdasztalt. 4lgondolkodott s a tnyrral egytt az abroszt is megemelte. #z'ta tartjk szmon, mint klnll' szemlyt. #ddig csak httr volt az asszony mgtt, a k!sr, a "rj. #kinek nha sszes(gtak a hta mgtt. .em "oglalkozott azzal, mit sugdosnak. <smt dngtt az ajt'.

% .em gondoltad meg magad, Aiztos, hogy nem jssz, % neje higgadt hangon sz'lt be hozz. -egnyugodott. # kszlds tbbet hasznlt neki, mint egy doboz nyugtat'. % E, j' itt % "elelte a "r"i. % Te tketlen % a becsmrl ki"ejezs egyltaln nem hangzott srtn, inkbb kedveskednek hatott, mint mikor a tan!t' nni barackot nyom a nebul' "ejreS >&istike, a *old messzebb van, mint #"rika1?. % 0zia % ksznt el a n. % 0ietek haza. )igyzz magadra. -r magra tallt. .em hzsrtos asszony volt, hanem h'd!tani indul' n. % <gyekszem % mondta a "r"i. -egvrta, m!g becsuk'dott a bejrati ajt'. -egismerte a kulcs zrgst a zrban. .em elszr trtnt meg, hogy a "rdszobba zrk'zott. % 4lment % lla !totta meg "lhangosan, mikor vgre csend lett a laksban. Kinyitotta az ajt't s ki'vakodott az elszobba. Krbeszimatolt a laksban. )al'ban egyedl maradt, az asszony nem b(jt meg sehol, hogy vratlanul ell ve lecsa jon r s elvonszolja magval. <lyesmi el"ordult mr. #z'ta 'vatos. .em akar csa dba esni. .em engedheti meg magnak, hiszen olyan kevs ideje jut a sajt dolgaira. # s eizba ment. # neje nem szeret "zni, nem szereti az telszagot. 2egtbbszr vendglben esznek, vagy ha otthon, akkor hideget, !gy a s eiz megmaradt az birodalmnak, az egyetlen helynek a laksban, ahol j'l rezhette magt. Kt ngyzetmternyi aradicsom, 3den, tele% zs("olva retortkkal, lombikokkal, behl'zva veg, rz s vascsvekkel, krben olcok, rajtuk vegcskben "urcsa nev$ anyagok, kzttk kzirat la ok, "eljegyzsek latinul, grgl, hberl, arameusul s arabul, elsrgult "'linsok, k'deJek, mindezen nyelveken s mg szmtalan msikon, az egyik sarokban a r'cska hev!tkemence, "ltte a "alra rajzszgezve egy kabballisztikus brkkal zs("olt rajz. 3s leg"ell, a leg"els olcon, amit csak rt el, egy kicsiny ezst szelence. Belgaskodott s leemelte. Kinyitotta. Aenne klns anyag. # .agy #rknum, a )rs +roszln, a Alcsek Kve, srgs"ehr, lgy akr a balzsam. % /sinlok r kil' aranyat % gondolta % m!g haza nem jn. 0z sszegre van szksgem, hogy a jv hten be"ejezhessem az =rkmozg't...

A samponok hatsa a' evolcira !s vis'ont


# kis, kk nyzgk "elteheten bksen elturbolsztak volna az idk vgezetig a Bld nev$ bolyg'n, ha nem sz'l kzbe a "olyton okvetetlenked evol(ci' s ltre nem hozza % a tudomny mai llsa szerint az evol(ci' cs(cst k ez lnyt, % az embert. 4z betett a kis, kk nyzgknek, a turbolszsnak, de mg a Bldnek is, az evol(ci' meg rhghetett a markba. -r ha tehetett az egszrl s nem az a bizonyos <sten nev$ szemly, akit % egyes "ldlak'k szerint % joggal lehetett volna b!r'sg el ll!tani a kialakult helyzetrt. 5e , mrmint <sten is egszen nyugodtan htradlhetett a karosszkben s malmozhatott az ujjaival, mert az ellene kiadott el"ogat' arancsot (gy sem tudtk volna "oganatos!tani a "ldlak'k "elt$nen tehetetlen rendri szervei. 3s ahogy a dolgok kinznek, ez egyhamar nem is jn ssze nekik... 5e ha mr az ember nev$ emlsnl tartunk, ejtsnk egy r sz't nhny lnyeges krdsrl vele ka csolatban is. -ivel h!rt sem hallotta a turbolszsnak, ezrt ms dolgokkal r'blta meg agyontni az idejt. 7gy mint civilizci', kult(ra, meg hasonl', az egszsgre ki"ejezetten kros s "elettbb haszontalan agyszlemnyek. 4z taln mg nem is lett volna t(l nagy roblma, de a "ejldsnek cs("olt krbenjrs sorn eljutott a hajers!t ceramidokat tartalmaz' sam on "el"edezsig. 4z viszont betett neki, vgrvnyesen kt rszre osztotta az emberi nem trsadalomnak nevezett csordjt, nevezetesen azokra, akik hasznltak hajers!t ceramidokat tartalmaz' sam ont s azokra, akik a T-osd meg s ucolj innen1U t! us( sam onra eskdtek. Aartsgok szakadtak szt s hzassgok omlottak ssze. Testvrek estek egyms torknak, mert nem tudtak megegyezni, hogy melyik az egyedl dvz!t haj ol' szer. &olitikai rtok t$ztk zszlajukra az egyik vagy msik sam ont! us egyedlll'sgt hirdet jelszavakat, mintegy mellkesen megeml!tve, hogy aki nem az ltaluk egyedlll'an rtkesnek tartottat hasznlja, az, mint letre alkalmatlan szemly, srgsen kiirtand'. 4gysz'val (gy zajlott az egsz, ahogy azt az ut'bbi r vezredben mr megszokta az emberisg s mivel az e""le vits krdsek megoldsn akadt egy kzen"ekv, vt!zezredek alatt megszokott s bevlt m'dja, nem is trte senki magt klnsebben, hogy msik megoldst keressen. 6tt a hbor(, vele az interkontinentlis, ballisztikus raktk. # hbor( msodik na jn <sten beny(jtotta a "elmondst s teljes rdektelensg kze ette nyugalomba vonult. ;szrl elege volt az egszbl. -r rgen sejtette, hogy ezeket a "ick'kat kr volt megteremtenie, de neki, mint mindentud' s tvedhetetlen szemlynek, ezt elg nehz volt beismernie. #z evol(ci' viszont megvonta a vllt s vrt egy kicsit. 7gy "lmilli' vet. #ztn ismt meg r'blkozott a kis, kk nyzgkkel...

8yakran eszembe jutnak dolgok a rgi idkbl. &ldul a na alok. -r nem is tudom, mi'ta nem lttam a na ot, nem stltam na sttte utckon, nem ltem le egy arkba (jsgot olvasni, nem nzegettem miniszoknys lnyok combjait a reggeli villamoson s nem voltam a "oly'nl dltjt, ebdidben, mikor a n ek kilnek a arti l cskre, leh(zzk ci jket, harisnyjukat s (gy ta icskolnak a v!zben, akr a gyerekek. Bura, hogy az ilyen kis semmisgek jobban hinyoznak, mint a csaldom, a bartaim. .em emberekre emlkszem, csu n egy%egy illanatra, egy% egy dlutnra, egy%egy estre. 4gyszer$ mulatsgokra. -ostanban na al alszom. Hgy k!vnja a hagyomny mindazokt'l, akik az n "oglalkozsomat $zik, br ennek semmi rtelme. .a al is tehetnm a dolgom, (gy, mint mindenki ms, de tartanom kell magam a 0zablyzathoz, melyet valaha valaki le"ektetett. &ontjai mgtt, miket szigor(an be kell tartanom, krlbell annyi sszer$sg van, akr egy ma szletett verb"i'ka "ejben, de nincs kinl reklamlnom. .em ismerem a "nkmet. ;gebben sokat trtem a "ejem, hogy ki lehet :. .em jutottam semmire.

/aint it black
;itkn ka ok tle utas!tst, akkor is, mindig !rsban. Ks este, mikor rendszerint bredek, mr ott a cetli az gyam mellett, az azna i "eladattal, "eladatokkal. -ondom, ez ritkn "ordul el. Tbbnyire magam vlaszthatom meg hol s hogyan dolgozom, milyen munkadarabbal. .em szeretem ezt a munkt. Aeszltem mr olyan kollgkkal, akik lvezik, akiknek a szenvedlykk vlt, nekem knyszer$ ktelessg csu n. .em j'szntamb'l vllalt, a krlmnyek "olytn jutott k!nos "eladat. 5e nincs a ellta. )geznem kell a dolgom, akr egy glyarabnak, mert a "elgyel mgttem l'blja a korbcst. 4zt ersze csak k letesen rtem. 0osem tallkoztam semmi% "le "elgyelvel, ellenrrel s egy egyszer$ korbccsal sem lehetne rm ijeszteni. <szony( sors vrna rm, ha megtagadnm a munkt. # ktelessgszegst kemnyen bntetik. *ogy ki, 3s hogyan, .em tudom. Keveset tudok. .em ltom t a rendszert, a benne megh(z'd' "el !tmnyt. #nnyit rtek csak, hogy kiszolgltatott vagyok, de hogy kinek, vagy minek vagyok kiszolgltatva, azt nem tudom. Taln knnyebb lenne, ha volna akit szidhatnk, akivel erelhetnk. 5e nincs. -agnyos vagyok, magnyosan teszem a dolgom. .ha, mikor jrom az jszakai utckat, sszeakadok egy%egy, hozzm hasonl'an elveszetten k'borl' kollgval. 4lbeszlgetek velk, tallgatjuk, mi lehet ez az egsz, mi a clja, mirt dolgozunk, ki az a titokzatos szemly, vagy cso ort, aki, vagy akik a "eladatokat adjk. # konkrt "eladatokat, hogy mikor, melyik munkadarabot alak!tsam meg"elelv. :k % a kollgk % annyira rtetlenl llnak eme abszurd vllalkozs eltt, mint n s csak igen kevesen dolgoznak sz!vesen ennl a cgnl. *a nem dolgozom, keveset gondolok a munkmra. <nkbb a 0zablyzaton rg'dom. -irt tilos neknk minden, ami kellemes, .em lhetek be egy srre valamelyik brba, nem csa hatom csinos lnyoknak a szelet. 0zerintem itt is uszta kitolsra megy a dolog, mint a seregben. +tt viszont tudtam, hny v, hny h'na , hny ht, hny na m(lva "ogok leszerelni. <tt, .incs semmi kiltsom. -g abban sem remnykedhetek, hogy a hall megvlt. 2thatatlan, meg"oghatatlan "nkeim (gysem hagynnak bkben nyugodni. -ost sem hagynak.

Taln szakszervezetet kne alak!tanunk. 4gy sztrjk taln seg!tene. *a msra nem is, de arra j' lehetne, hogy arctalan vezetink szeme kz nzznk. 5e ki mer itt sztrjkolni, -g sosem hallottunk r'la % se n, sem a kollgk % hogy megbntettek volna valakit kzlnk, mg sem mern egyiknk sem megkockztatni a ny!lt kon"rontci't. -ert mit lehet tudni, .em vletlenl van ez !gy. 6'l kitalltk. Aeh(ztak minket a csbe, ahonnan nincs ms ki(t, csak egy irnyba, elre, arra, amerre :k akarjk. #zonban mg senki sem jrta vgig a szmra kijellt utat. -r, ha ltezik ilyen egyltaln. 4gyetlen dologban lehetek tkletesen biztos, hogy nem vagyok biztos semmiben. 7gy jtszanak velem s a tbbiekkel, mint a gyerekek a hangykkal. Akdsnek minket azzal a bizonyos szalmaszllal s mi, az engedelmes, ostoba j'szgok, riadtan k'vlygunk, utunkat vesz!tve. 6elentktelensgnk rzse nyomaszt'bb, mint az elvesz!tett rmk hinya, szinte lland' de resszi't okoz. 5e hol az a szichol'gus, aki hajland' lenne a "ajtmon seg!teni, .em llnak sz'ba velnk. 0enki sem ll sz'ba velnk. Blnek tlnk. .yomor(sgunkon taln egy sznakoz' illantst is enyh!thetne s taln akkor msk alakulna azok sorsa is, akikkel tallkoznunk kell. 5e csak a rettegstl eltorzult, vagy gyan(tlan, rdekld arcokat lthatunk s sosincs id elmondani bnatunkat, mert a munkt gyorsan kell elvgezni. -unka, )gl is az, edig nem ez a legjobb sz' r. .em sz'rakozsb'l s csak kevss ns rdekbl vgezzk, tesszk, mert nem tehetnk mst. *elynk van a vilgban, akr a c nak, vagy a tigrisnek, de ezt nem ltja be senki. .em is trdik vele senki. Etoknak tekintenek bennnket, mr akik egyltaln tudomst szereznek a ltezsnkrl, iszonytat' toknak, rtelmetlen s "lsleges toknak. Etkok volnnk, Taln. 5e "lslegesek vagyunk. Tudom. 3s, tehetek ellene valamit, .em. ;ajtam nem m(lik semmi. # dr'ton rngathat' bb csak a meskben t i el a szlakat, amik a tagjait mozgatjk. 4zek a szlak elt hetetlenek. 8yakran trm rajta a "ejem, mi sl ki ebbl, 4zt taln mondtam mr. 8yakran visszatr ez a gondolat. 3s nem jutok semmire. 6' volna meghalni. .ha azt lmodom, hogy lomtalanul alszom, mindrkk s nem bredek "el tbb. /sodlatos, gynyr$ lom. 5e csak lom.

-indig (jra eljn az este s n "elbredek. .em csrg mellettem breszt'ra, nincs aki "elkeltsen, mgis, minden na ugyanabban az idben bredek. Igyanabban a msod ercben, 'ram$ ontossggal. Teszek%veszek egy kicsit, aztn indulok dolgozni. -unka utn egyenesen hazatrek s szinte azonnal bezuhanok az gyamba. # ko ors'mba. 4nnyi az letem. )alaha msk volt s kezdetben, mikor mg ersebben gytrtek a m(lt emlkei, remltem, hogy egyszer majd msk lesz. -r tudom, hogy tvedtem. >2tok egy vrs ajt't, "eketre "essk )ljon "eketre rgtn minden "estk 2tok boldog lnyokat nyri ruhkban 4l"ord!tom "ejem, szemem jszakban? 4zt szoktam d(dolgatni. )alaha nagyon szerettem ezt a dalt. 4lm(lt ez is, mint a tbbi rzelem. -aradt a megszoks, az resen cseng szavak. Taln, ha el"elejtenk mindent, ami #942:TT volt... 5e nem tudok "elejteni. # mem'rim tkletes, az in"ormci'k "olyton% "olyvst zakatolnak krbe az agyamban, lktetnek az emlkek. /sak az rzsek "akultak meg. # rgi rzsek. 2ehet, egyszer majd n is gy$llni "ogok mindent s mindenkit, mint nhnyan kzlnk. #kkor majd taln sz!vesen vgzem a dolgomat. -eglehet, ez a clja ismeretlen "nkmnek. # gy$lletet akarja elcsalogatni bellnk. 5e mirt, 3rzelemmentesen is ont olyan hatkonyan dolgozunk, akr, ha dhngennk. .em vagyunk k esek hibzni, a "eladatot csak tkletesen lehet vgrehajtani. )agy sehogy. # knyszert kellene lekzdeni, a knyszert mely bellnk indul ki, mert belnk ltettk s ki$z minket az utcra, nem hagy nyugodni, ha leszll az j, gytr, mint nark'st a heroin hinya s nincs menekvs. 5olgozni kell. #z megnyugtat. /sak nem rg bredtem "el, de mris mocorog bennem a kisrdg, sarkanty(z. ><ndulnod kell1? *amarosan be"ejezem az elmlkedst s kimegyek az utcra, mint tegna , mint a m(lt hten, mint a m(lt vben, mint a m(lt vszzadban. -i'ta lhetek !gy, Taln ezer ve. )agy csak tegna 'ta, .em tudom. #z id elvesz!tette jelentsgt, a ltezs van csu n, a konokul gytr ltezs. .em b!rom tovbb. -egyek. <ndulnom kell. >*a sz'l!t az 7r, indulnod kell1? 0 n, a vm !r, kimegyek megint az jszakba, hogy ldozataimra vadsszak, hogy elsz!vjam az emberek vrt, hogy gyilkoljak, hogy elraboljam a lelkket, hogy vm !rokk tegyem ket.

*asonl'k lesztek a hasonl'k kztt. 6vk.

/itypang vilga
)akstt j lt a vroson. .em rg llt el az es s a v!z hangtalan kis atakokban csordoglt a kivilg!tatlan utckon s t'cskba gy$lt az eltmdtt le"oly'k krl, olajoss$r$n az sszegy$jttt, b$zlg mocsokt'l. /sak nha trt meg a halotti csend, ha a szl odbbs rt egy%egy knnyebb hulladkdarabkt, vagy ha megnyikorgatott egy%egy elrozsdllt cgtblt, vagy ha #9+K.#K a jrm$veknek a dbrgst hozta magval, valahonnan a tvolb'l. #9+K dbrgst senki sem szerette volna kzelrl hallani, az elstt!tett hzakba zrk'zott, nyugtalanul alv', vagy bren vacog' emberek kzl. ;iadtan nyvogott bele egy macska a kri tai hangulatba. 2 tek ko antak kzelben az asz"alton. # macska % ha k es volt r egyltaln % megle dtt s "elhborodott. .em elg, hogy a szrnyek na al, uszta mulatsgb'l vadsznak r, de most mg az ji, hbor!tatlannak, hbor!thatatlannak hitt birodalmba is betolakodnak1 <lyesmit mg a legregebb macska sem ltott, nemhogy a klykkorb'l kintt kand(r, amelyik a meghkkenstl s a rmlettl dermedten "igyelte a kzeled alakot. Belocs(dott s egy illanatra kieresztette karmait, aztn cs nyi agyba villant, hogy t(l gyenge a harchoz. -eg"esz!tette ht izmait s kszlt a .agy Butsra, az letrt s ezernyi, mg meg sem szletett macska letrt, az ut'dairt, nmaga s a "aj "ennmaradsrt. 3s ekkor az 4mber % "elteheten ugyanolyan j'l ltott a sttben, mint a macska % halk cicc%cicc hangokat hallatott. # kand(r megmerevedett. Bajnak si emlktrb'l halvny k ek bukkantak el. % 4z jelent valamit. 4z nem rosszat jelent. 4z j't jelent1 -ozdulni sem tudott a csodlkozst'l, mert rezte, kzel van egy emberhez, olyan kzel, mint mg soha s mgsem "enyegeti veszly. T$rte, hogy az ember odal jen hozz, a karjaiba vegye. # "lelmetes kz becz, szel!d rintse csodlatosan j'l esett neki, halk dorombols% alntkat csalt el belle. % *ol laksz cicus, % krdezte a "r"i s(gva. # macska a hang hallatn megremegett. % *iszen te "lsz... -itl "lsz, te kis buta, % # "r"i krlnzett. 0ehol senki. *acsak nem b(jt meg kutya valamelyik trmelkku ac mgtt. #kadt bellk elg, krskrl. 5e nem, ez a macska nem kutyt'l "l. Tle.

4lcsodlkozott. Tle nem szoktak "lni az llatok. Taln, mert mg sohasem vadszott rjuk, taln ms a szaga, mint a legtbb ember, mert alig van benne valami emberi. Aeleszimatolt a levegbe. 4sszag, benzinb$z, "st, vegyszerek ki rolgsa, erjed hulladk. Kettejkn k!vl nincs ms llny a kzelben. % 0zomor( sorsod lehetett, kicsikm % s(gta oda a cicnak, mikzben tovbb vakargatta a hast. % -ost menjnk. 0zllst kell tallnom jszakra. 3s ersze neked is % tette hozz %, mert velem jssz, ugye, 4lindult. 7jra "elhangzott magnyos l teinek k!srteties ko ogsa. -ent vgig, a megvakult utckon, az sszeroskadt, vagy csak roskad'"lben lv hzak sorn, kerlgetve a jrdra dlt "alakat, a lehullott tglk kzl csontkzknt elmered csveket, melyekben valaha v!z "olyt, vagy gz mltt, de most mr, "unkci'jukat vesztve ko ja"k csu n egy civilizci' s!rjn. # usztuls s a uszt!ts dgletes lehelett llegezte be, ahogy a tbbiek is tettk ebben a vilgban, mely vgleg idegenn vlt az ember szmra, egy oly korban, mi a 0emmi rlynek csa sai utn kezddtt, halvny rnykaknt az egykori letnek. 0ehol sem ltott "nyt, vagy embert. /sak nha%nha surrant el mellette egy%egy rny. Ellatok. # Bld Irai od(ik mlyre h(z'dva vrtk a na alt, a na "elkeltt, hogy (jrakezdhessk letket egy olyan bolyg'n, ahol semmi szksg sincs rjuk, ahogyan maguknak sincs semmi szksgk az letkre. /sak seiktl rklt sztneik tartottk vissza a legtbbjket, hogy bevgezzk, amit elkezdtek s meg ihenjenek a .emlt h' uha rnjn. # "r"i klnsen "ogkony volt a hangulatokra, megrezte a vrosb'l rad' hallt, a "lelmet, de uralkodott rajta, ahogy a sajt testn is. .em rzett "radtsgot, edig tudta, az eszvel tudta, hogy kimerlt, de mg nem jtt el az ideje az Elmok +rszgban val' utazsnak, az emlkezsnek, s annak a csodnak, amit mindkznsgesen megnyugvsnak neveznek. Ae"ordult egy sarkon s akkor ltta meg a g kocsit. +tt arkolt, tle nem messze. -otorja vratlanul "eldbrgtt % a hang akr egy szu erszonikus nehzbombz' is lehetett volna % s vak!t' "nnyel kigyulladtak a re"lektorai. # "r"i megtor ant. 4mberek. Kivg'dtak az aut' ajt'i s hrom alak szllt ki belle. 4mberek. # "r"i nem ltta j'l ket, k rzott a szeme az ers, hirtelen jtt "nytl. #gya arancsot adott u illinak az sszeh(z'dsra s lassan kitisztult eltte a vilg. # macska, riadtan, "igyelmeztetleg nyvogott a karjban. Ovatosan letette az asz"altra s szemgyre vette a kzeledket. 3rezte, hogy valami, uhn a lbhoz drgldzik, aztn elillan. % 0zervusz, bartom % intett gondolatban a macska utn.

7jra a hrom kzeled "r"ire "igyelt. #zok szth(z'dva, hromszg alakban jttek "elje. Kz en, a hromszg cs(csn, tle a legtvolabb egy szke, kt oldalt kt barna haj( "ick'. -indnyjan magasak, ers testalkat(ak, kis ortoltak % regisztrlta magban. % )ajon mi"le s ortot $zhetnek, mana sg, amikor az ilyesminek mg az emlke is kezd "eledsbe merlni, Klti krds volt, mert tudta j'l a vlaszt. # vadszat az a s ort... #z embervadszat. 4gy"orma kezeslbast viseltek, a mellrszen "elirattal. # szveget nem tudta kibet$zni az ellen"ny miatt. 2ehet, am(gy sem mondott volna neki semmit. Ki tudja, milyen nyelven, nyelvjrsban !rhattk, % # baloldali a legmagasabb, val'sgos 'ris, de nem a vezr. # szke az, ltszik a tartsn. 8yorsan, hatrozottan, sszeszokottan mozognak, st bellk a veszly, akr a kezkben tartott "egyverekbl. .agykaliber$, t!zlvet$, le"$rszelt tus( s csv$ uskk. /sak kzelharcra alkalmasak, harminc%negyven mteren t(l mr ala osan "lrehordhatnak, megrvid!tett csvk miatt. 4z is egy jelzs. .em "lnek a kzelharct'l. Aiztosak magukban. -g sohasem tallkoztak magukhoz hasonl' ellen"llel % mosolyodott el lustn a "r"i. % ravasznak t$nnek. .agy kaliber$ "egyverekkel. #z ekkora goly'k ttte lyukakat nem knny$ be"oltozni. *a egyltaln rdemes... #z 'ris hangja akasztotta meg "nysebessggel szguld' gondolatait. % *, "ick' % rikkantotta. # "r"i kih(zta magt. Aks grnyedtsge tovat$nt s most mr ltszott, val'jban csaknem olyan magas, mint amaz, de sokkal vkonyabb. Taln nyolcvan%nyolcvant kil', a msik szztvenvel szemben. 3s annak mg ott vannak a trsai is, a maguk izmaival. 3s "egyvereivel. % .ekem sz'lt, uram, % krdezte csendesen, bkltet hangon. .em rzett bennnk dht, vagy haragot, csak agresszivitst. 4zek sz'rakozni akarnak, a maguk m'djn, jtszani kicsit, mint macska az egrrel. % 4rre a gondolatra (j"ent elmosolyodott. *a ezt az elillant cica hallan1 % -it keresel az utcn ilyenkor, .em tudod, hogy kijrsi tilalom van, % krdezte a szke s ta asztalatlanabb "l$ ember azt hihette volna, hogy a krds szel!d s j'indulat(. Tudta, mindegy mit vlaszol. -egmondta ht az igazat. % .em vagyok ideval'si. -a jszaka rkeztem. #z 'ris "elrhgtt. % *onnan, # *oldb'l, # szke megvonta a vllt. % .em hiszem el, amit beszlsz. 5e (gyis mindegy...

% )etkzz1 % sz'lalt meg a harmadik, aki mindeddig hallgatott. # "r"ira emelte ez idig lazn, oldala mellett l'gatott uskjt. % 5e gyorsan. % -it akarnak % krdezte a "r"i. *angja a hrom tmad' ta asztalataival s vrakozsval ellenttben cse et sem volt riadt. % /imborm ont az ilyen csinos "i(kat kedveli % vigyorgott az 'ris. Kedlyesen htba vgta a szkt. % #zrt, "nk, mi mr csak jobban b!rjuk a csajokat, mi,1 # "r"i az oldaltskja sz!jhoz ny(lt s megad'an leemelte a vllr'l. # hrom idegen kzl egyiknek sem t$nt "el, hogy szabad keze egy r ke illanatra megmerlt a tskban. )ad ervel vgta kzjk az sszes nzt s szerny lelmiszertartalkt rejt holmit, majd a dobs lendlett "elhasznlva vetdtt r a ker!tsmaradvnyon, amely mellett llt. Ar mozdulatai abnormlisan gyorsak voltak, tmad'i a msod erc trt rsze alatt reagltak. -g le sem rkezett a "ldre a ker!ts t(ls' oldaln, mikor gonoszul "elugattak a uskk s a becsa 'd' goly'k tglkat vertek ki "edezkbl. .agy raks b$zl szemten hevert. =sszerzk'dott, ahogy a nylks mocsok a brhez rt. 9ldes%barna masszba sllyedt bele lassan s nem akart arra gondolni, mi lehet az, amin, amiben "ekszik. # dledez tgla"al egy rsn kinzett a lvldzkre. 7gy viselkedtek, mint j'kedv$ csalda k a cllvldben. .evettek, mutogattk egymsnak tallataikat a "alon. # legkevsb sem vettk komolyan ezt a kis a""rt. # "r"i a kezben tartott trgyra illantott. #closan csillant meg a "elhk mgl elb(v' *old "nyben. # kegyetlen trgy s(lyt mregette s sszeszorult a sz!ve s gomb'c ntt a nyelcsvben. 0'hajtott. -g sohasem csinlt ilyesmit. 4ddig mindig sikerlt elkerlnie... % .incs ms lehetsg. -eg kell tennem... Belemelte "egyvert, a rshez illesztette s megh(zta a ravaszt. 4gyetlen msod ercig tartotta >kiolds? lla otban, de ezalatt ktszztven goly't sz'rt szt, kir!tve a trat. # nagysebessg$ aclmagvas lvedkek val'sggal sztt tk ellen"eleit. )r "rccsent, csontszilnkok, h(sca"atok, agyvel darabkk re ltek szt. .em b!rta tovbb. =klendezve hnyni kezdett, szre sem vve, hogy kzben kihullik kezbl a "egyver. -egtrlte az arct, a szjt a kabtja ujjval. Kinzett az (tra. % #z ott hrom ember... volt % mondta magnak s leitatta homlokr'l a ver!tket. 2ehajolt, "elvette az a r' g isztolyt, kiugratta a kirlt trat s a zsebbe cs(sztatta. 7jat vett el s betrazta a hallt hoz' szerszmot. -indezt trden llva, combtig a mocsokban. Belnzett az gre. % Taln el kne mondanom egy imt % gondolta, de nem hitt egyetlen istenben sem s nem tudott egy imt sem.

Belllt s tl ett a "almaradvnyon. Tekintetvel gondosan kerlve a tetemeket, az aut'hoz ment. #z ajt'k mg mindig nyitva lltak, a motor jrt, egykori utasai nem vettk a "radtsgot, hogy lell!tsk. Aelt a voln mg. 4l"ord!totta a slusszkulcsot s a dohog' motor elhallgatott. 4gy (jabb kzmozdulat, melyet kattans k!srt s kialudtak a re"lektorok. # jobb oldali lsre tette a g isztolyt. 4ddig (gy szorongatta, mint ktsgbeesett "uldokl' a "el dobott ktelet. Aelenzett a vissza illant' tkrbe. #z arca olyan volt, mint eddig, amilyennek megismerte, megszokta magt. -gis, most ms szemmel nzte tulajdon tkrk t, mst ltott, nem a j'l ismert arcot. 4gy gyilkos nzett vissza r, rszvtlen szemekkel. Blt ettl a illanatt'l, br tudta, elbb%ut'bb be "og kvetkezni. .em olyan az let ebben a vilgban, hogy ezt meg(szhassa, aki lni akar. #ztn elm(lt az a bizonyos rgen. -int #942:TT. illanat s megint minden olyan lett, mint

# szeme sarkb'l vette szre a mozgst. #z utca t(loldaln, imnti "edezkvel szemben, egy hajdani kert mlyn dledez hz ajtaja lassan, millimterrl%millimterre kiny!lt. )rta, hogy megcsikorduljanak a sarokvasak, de azokat ala osan megzs!rozhatta valaki, mert olyan nesztelenl m$kdtek, mintha nem is egy "lig romos let sszevissza hasadozott ajtajt tartank, hanem egy vadonat(j alott. 0tt alak siklott ki a sz$k rsen s mgtte azonnal bezrult az ajt'. 4lszr valamilyen llatnak vlte s ugyancsak meg kellett erltetnie a szemt, hogy megbizonyosodhassk r'laC ember araszol ngykzlb az utca "el. =nkntelenl is lejjebb cs(szott az lsen, hangtalanul, akr egy rnyk!gy', de a msik mgis szlelte jelenltt, mozgst. )agy tn tudta is, hogy ott la ul a kocsiban, vdekezsre ksze, elszntan s immr gtlstalanul. % .e ljn, krem nem ljn % vony!totta bele az jszaka "eketesgbe egy reges hang. # hang tulajdonosa kt lbra llt s grnyedt lemondssal meregette szemt a kocsi "el. # macskaszem$ "r"i tudta, az reg nem lthatja t, csak a szemt erlteti, de mgis megborzongott. # hossz(, loncsos, sz haj(, sz szakll(, r nem ill, hihetetlenl rongyos ruht visel ember tekintete izzott. Klns rlet tzelhette bellrl mocskos arct, s br karja tehetetlenl l'gott teste mellett, ujjai karomknt, grcssen grbltek, lthatatlan trgyat markolva, mint egy megzavarodott, koszlott ragadoz' madr. % -it akar tlem, % krdezte a "r"i s hangja mg a maga szmra is idegenl csengett.

% 3hes vagyok1 # h(s... # h(st... # h(st adja nekem % #z reg utols' mondata sikoltsba csa ott t. )kony hangja balj'slat(an szrnyalt az g "el, aztn elhalt. % -i"le h(st, % krdezte szinte megle dssel a macskaszem$ "r"i. % 2ttam... 2ttam, hogy hrmat ejtettl el az elbb. #nnyit (gysem tudsz egyedl "el"alni1 3s nekem... nekem a h(s az let % vis!totta eszelsen az regember. *a nem adod, megllek1 .ekem kell az a h(s1 # "r"i vgre megrtette, hrom tmad'jnak holttestre "j a vnsg "oga. Aeleborzongott a gondolatba. # vilg ki"ordult a sarkb'l, a trvnyek, tabuk krtyavrknt omlottak ssze, mint a hzak, a *all #ngyalnak szrnycsa sait'l. # vnember si !t' hangja, mint varzsige eleven!tette meg az eddig jszakba s nmasgba burkol'dzott utct. #jt'k attantak "el s csatorna"edelek cs(sztak "lre s bdogla ok zuhantak a "ldre, szabadd tve a "ldbevjt regek kijratt s szemthalomnak lczott menedkek hullottak szt s adlsablakok attantak "el, hogy ktlhgcs'k hulljanak al bellk s "lig beomlott inck beszakadt "dmny!lsaiban jelentek meg ltrk s k(szott, cs(szott, imbolygott, tntorgott, rohant el rejtekbl az 3j"l ;emnyvesztett *adserege. 4zer egymsba "on'd' hang krlt, rikcsolt, si !tott, bmblt s vlttt bele a csendbe. )alamikori emberek torz karikat(ri le tk el az utct, hajdani civilizltsguk mza mr rgesrg le attogzott r'luk, vadabbak voltak, mint egy sereg dajak "ejvadsz s ocsmnyabbak az emberi "antzia kitermelte legundor!t'bb szrnyetegnl is. #z iszonyat (gy hullott al a macskaszem$ "r"ira, mint hallra!tltre a nyaktil' brdja. Keze remegett, mikor ind!tott s sebessgbe tette a kocsit s a "elharsan' nitro%turb' motor kiragadta a tombol' )al urgis% jbl. # vratlan gyorsuls az lshez rselte, alig ngy msod erc m(lva mr tbb, mint szz kilomteres sebessggel ragadta magval a g . Ksbb nem emlkezett r, hogy elttt%e valakit s ha igen hnyat, a Aosch "estmnyrl, a val'sgba szabadult rmalakok kzl. Teljes erejvel szor!totta a kormnyt s az (tra meredt. .yaktr tem 'ban kerlgette az akadlyokat s vette a kanyarokat, igyekezett megszabadulni a gondolatait'l, maga mgtt hagyni azokat. #rra vgyott, tiszta, "ehr la legyen az agya, melyre mg nem !rtak egyetlen sz't sem, eJ onlatlan "ilm, melyre egyetlen k sem rgzlt. 0zguldott s szguldott, (gy t$nt, mr az idk kezdete 'ta, de nem mert lass!tani, csak mikor keleten halvnyan "el arzslott az g alja s az els na sugr megtrte az jszaka "ekete mgijt. ;l ett a "kre, a gumik csikorogtak, "stltek, cs!kot h(ztak az asz"altra s a kocsi megllt.

&ark lehetett valaha a hely, ahov rkezett. -ost mr csu n bokrok, "k, gyomok gas%bogas szvevnye maradt belle. .em kszntette a na alt madrdal, mg rovarok sem zmmgtek, szl se rezdlt a keskeny asz"altcs!k "elett. # "k, mint megannyi komor agg, (gy hajoltak a macskaszem$ "r"iaut'ja "l, lombjuk vesztett gaik egymsba "on'dtak s a nhny "riss hajts, csenevsz levl csak mg jobban kihangs(lyozta a m(l', az elm(lt idt. % 0zttrt jtkszer csu n a vilg % mondtk a haldokl' "k. )agy csak a macskaszem$ "r"i k zeldtt, .em adott vlaszt a magnak "eltett krdsre, mert meglte a krtte borong' gyszt s "jdalmat s tkozta magt, hogy elhagyta otthont, tkozta kalandvgy' k!vncsisgt, az ert, mely (tnak ind!totta, hogy lsson, hogy ta asztaljon s hogy megrtseC ennek vge van. % *ibaval' minden, az let, a hall, az id, az nnn "arkba hara ' k!gy'. #z lmok (gy ukkannak szt, mint a lggmb, ha t(l magasra szll s (gy hullanak szt, mit az l anyag, mikor tl ve a b$vs hatrt, megsz$nik lnek lenni s usztn anyag marad. 7gy rezte magt, mint a lgy, mely (jra s (jra nekire l az ablakvegnek, nem rtve, hogy az a dolog, ami ont olyan tltsz', mint a leveg, hogyan akadlyozhatja meg a tovbbhaladsban. Kiszllt a kocsib'l, "egyvert szorosan markolva. -r "lt s a "lelem, mint rosszindulat( "reg, bergta magt sejtjei kz, sejtjei mlyre s olyasmiket tmasztott "el benne, amikrl nem is k zelte, hogy benne lakoznak. )gigjrta a borzongs hetvenht stci'jt, a normlis szinttl le, egszen a sok milli' kilomteres szakadkok "enekig, ahov ha egyszer eljut az ember, tbb nem tud kika aszkodni, ott marad rkre, bezrva a "ld mlybe, m!g homok s humusz nem hullik r s nem ko annak a kavicsok ko ors'ja "edeln. -ikor a legmlyebb onton jrt, mikor a legjobban "jt, akkor ltta meg a lnyt. 4gy "a trzse mgl l ett el, a "lelem legcseklyebb jele nlkl. -osolygott s szke volt s "iatal. Tiszta, viseltes, de gondosan megvarrogatott ruhja sokat !grn "eszlt testn s ms volt, hihetetlenl ms, mint brmi, akit, vagy amit a macskaszem$ "r"i eddig ltott ebben a vrosban. .em illett a megvnlt vilgba, mert magban hordozta az i"j(sg valamennyi !grett s azt a csodt, melytl a macskaszem$ torka elszorult. .em (gy, mint nem t(l rg, mikor harcolnia s lnie kellett, az "jt s undor!totta, ez edig kellemes volt. % *ogy h!vnak, % krdezte a lnyt'l, mert jobb nem jutott eszbe. % &ity ang % "elelte az kszsgesen. % &ity ang, Klns nv. % # btym nevezett el !gy. )olt msik nevem is, de arra mr nem emlkszem % a lnyon nem ltszott szomor(sg, hogy el"elejtette a val'di nevt.

% # btyd, % )ele lek. : vigyz rm. % Kell is % mondta a macskaszem$ s az jszaki rmseregre gondolt. #z gak kztt tsz$rd na "ny megcsillant a lny hajn s a macskaszem$ mellt kellemes "jdalom szor!totta ssze. 4ddigi k!nz' idegensge lehull' sziklaknt t$nt tova. 4l"eledkezett r'la hol jr. /sak &ity angot ltta s "elszabadult az eddigi nyoms al'l. 0zeretett volna odab(jni a lnyhoz, maghoz szor!tani kemny h(s(, "iatal testt s nem is akart tbbet, csak meg ihenni az ln s bmulni az gen "ut' "elhket, ihenni s "elejteni, hogy aztn meg(jult ervel "olytathassa (tjt. Aizonytalanul l ett elre, de a lny mosolya els rte hatrozatlansgt. Kitr karral ment &ity ang "el, de az egy gyes mozdulattal kitrt elle. # macskaszem$ megtdve tor ant meg, mr azt hitte, rosszat tett, de a lny meg"ogta kezt. % 8yere % csengett a hangja, mint egy kis ezstharang s maga utn h(zta a "r"it a s$r$be. % .e az (ton... 6het valaki... 6hetnek #9+K... # macskaszem$ nem rtette kikrl beszl a lny, de kba engedelmessggel kvette az elaggott erdbe. 8yorsan haladtak az alig szrevehet svnyen, vagy inkbb rejtek(ton, mert aki nem ismerte a tere et, mint a tenyert, az csak nehezen, inkbb csak vletlenl akadhatott volna r. # "r"i csak "eltteles re"leJeinek ksznhette, hogy ntudatlan automatizmussal megjegyezte a kanyarokat, "ordul'kat s elgazsokat. 0zemt szinte le sem vve, az eltte "l l ssel halad' lny ring' alakjr'l, rgz!tette agyba az utat, hogy ksbb visszatalljon a kocsijhoz. *a ugyan valaha vissza akar mg trni a kocsihoz... -egrkeztek a lny cljhoz, egy gcsrts trzs$, bksen korhadoz' "kkal krlvett, a r' tisztshoz. &ity ang itt szembe"ordult a "r"ival s kivette kezbl a g isztolyt, melyet az mg mindig szorongatott. Knnyed mozdulattal dobta hta mg a "egyvert. % 4rre itt nem lesz szksged % mondta s a "r"i sz' nlkl hagyta, hogy tegyen, amit akar. % <tt mindig biztonsgban vagyok... &ity ang egy l st tett htra"el s a "r"i idegen vgs( szemeibe nzett, majd lass( mozdulattal, a "ejn keresztl, leh(zta magr'l a ruht. #latta nem viselt semmit. # macskaszem$nek elakadt a llegzete. # lny tkletes teste leny$gzte. -egbabonzva l ett oda hozz s lelte maghoz. 4gy hossz(%hossz( cs'k kvetkezett, aztn a lny kibontakozott az lelsbl s "inom mozdulattal elheveredett a hihetetlenl selymes s "riss illat( "$ben, mely legalbb olyan idegenl hatott a zord "k tvben, mint a messzirl rkezett "r"i s a gynyr$ &ity ang egyms mellett.

-agra h(zta "r"it s szorosan lelte, olyan ervel, amit az "el sem ttelezett volna a trkeny alkat( lnyr'l, de nem tiltakozott, maga is igyekezett minl inkbb a artnernjhez simulni s arct a szna illat( hajtmegbe "(rva lihegni kezdett az izgalomt'l. 4kkor rte a d"s. &ity ang val'sggal les rte magr'l az elernyed testet. # macskaszem$ mg nygtt egyet s elszllt belle az let. # lny hanyatt "ekve nzett "el btyjra, kinek ksrl mg cse egett ldozatnak vre. Kiny(jtotta kezt a "i( "el, aki oly szke s rtatlan arc( volt, mint .

% 8yere, kedves. 4nni rrnk azutn is...

Revans
B(jt a szl. .em t(l ersen, nem (gy, mint tli hajnalokon szokott, mikor "elkavarja s a korn kel arcba vgja a orhavat, de nem is (gy, mint "orr' nyri na okon, mikor alig rezdl a leveg s ersen kell "igyelnie a knikult'l szenvednek, hogy szrevegye, megrezze a cse nyi enyhlst. 4z szi szl volt, sivr s komor, mint az sz maga, mint az elm(ls, melynek illatt magval hozta, valahonnan az szaki messzesgekbl, ahol stt istenek uralkodnak szrke%"ehr, borong's birodalmukon. #z utca, mint kedvetlen k!gy' tekergett, a meg"radt, megroggyant "al( hzak kztt. # szemtle te jrdk, mint nmaguk karikat(ri, mr rgen nem szolglhattk azt a clt, melyre terveztk, !tettk ket. *a zajlott is egyltaln valami"le "orgalom ezen a nyomaszt', reg utcn, az csak a hajdanvolt (ttesten mehetett vgbe, a gyomverte, re edezett asz"alt( (ttesten, ahol vtizedekkel azeltt roboghatott g kocsi, vtizedekkel azeltt, hogy az regember "elbukkant. Kom'tosan, meg"ontoltan l kedett, csizmja sarka ko ogott a kvezeten. Kezt llig begombolt, hossz( kabtja zsebbe sllyesztve, "z'san meggrbedve ballagott, mint aki nem siet, mert nincs hov sietnie, de ha lenne, akkor sem tenn, mert nincs semmi rtelme a sietsgnek. #minek meg kell trtnnie, az (gy is megtrtnik, akr akarja az ember, akr nem. )alami si, kiirthatatlan, megvltoztathatatlan "atalizmus radt belle, mint a sivatagi orszgok "ellahjaib'l, akik egykedv$en ldglnek vlyogvisk'ik eltt, az rnykba h(z'dva s szenvtelen arccal bmuljk a t$z na on, a "ldjeiken robotol' asszonyaikat. #z reg horgas orra val'ban a sivatag gyermekeire emlkeztethette volna a szemllt s taln tvolba tekint, rveteg tekintete is, de ms nem. )onsair'l ler!tt, hogy viszonylag civilizlt krlmnyek kztt lte le az lett, bksen, szenzci'k nlkl. Taln egy "armon, valahol dlnyugaton, azon a tjon, ahol mg mssal is trdnek a n ek, nem csak a uszta lt"enntartssal. Tvol jrt hazjt'l, tvol mindentl, amit emberi lakhelynek lehetne nevezni. 4bbe a vrosban mr hossz( ideje nem l senki, csak atknyok s cs'tnyok. 3 !ti a rgi, "nyes na ok elm(ltval elhagytk, mint oly sok ms vrost is, hajdani lakhelyeiket az llatokra hagyva.

# vrosok "nykora (gy t$nt le, ahogyan megszletett, gyorsan s szinte szrevehetetlenl. 4gyszer csak ms"le lett a vilg. 4gyik na r'l a msikra trtnt a vltozs, minden eljel, minden elkszlet nlkl. Belkelt az (j na , taln ht" volt akkor, vagy szerda, mr senki sem emlkszik, hogy melyik na is volt az a ht kzl s a Bldnek nem kellett tbb az ember. .em trtnt katasztr'"a, nem trt ki hbor(, csu n a termszet hagyott "el milli' ves k!srletvel. Ae"ejezte, mint egykor azt a msikat a dinoszauruszokkal, s (j, (jabb dolgot kezdett el. #z rtelem kiment a divatb'l, mint egy ruhadarab. # nagy tmegek tehetetlensge mg mozgatta egy darabig azt az 'risi egysget, melyet emberisgnek h!vtak, de a haldokls megll!thatatlan volt. 4rre a betegsgre nem akadt gy'gyszer, ez nem az egyn, hanem a "aj betegsge volt s a "ajok orvosa, a termszet, h$tlenn lett oly sokig kedvenc gyermekhez. -aradtak ersze mg helyek, ahol a kedvezbb krlmnyek "olytn azt hittk, van mg remny a "eltmadsra, az (jrakezdsre, de az ilyen helyek szma na r'l%na ra cskkent s kzel jrt mr az a illanat, mikor a t(llknek be kell majd ltniuk, hogy vglegesen lemaradtak, kiestek a versenybl, hogy ami elm(lt, az visszavonhatatlanul m(lt el. # villmgyors sszeomlst tovbb gyors!totta a "lelem, a ktsgbeess s a remnytelensg. #z ember ismt beseg!tett a termszetnek a uszt!ts munkjba, de ez(ttal nmagt irtotta. Trtnelme sorn a legkegyetlenebb s a legsikeresebb m'don. Korbban sem sz$klkdtt tletekben, tallkonysgban ezen a tren, de ez(ttal minden eddigit "ellm(lt. -inden orszg valamelyik rgi ellenlbast okolta a trtntekrt, minden ember a szomszdjt hibztatta s a hbor(k olyan knnyen s gyorsan robbantak ki egyms utn, mint az utcai csete atk. #ztn mr nem maradt, aki harcolhatott volna. # kosz s az anarchia uralkodott azon a bolyg'n, melynek lak'i egykor a csillagok "el indultak. #z regember a kevs, mg ide%odahny'd', az letbe ktsgbeesetten ka aszkod' t(llk egyike volt. .em azrt maradt letben, mert vgyott lni. Taln en az seg!tett neki, hogy szmra szinte mit sem jelentett, hogy l%e, vagy meghal. -r gyermekkorban arra tan!tottk, hogyan kell meghalni. 0 arra, hogyan kell lni. .em a t(llsrt harcolt. #zrt nem is kellett "egyvert "ognia. #zokon a vidkeken, ahol kegyesebb volt a sors, ott haladkot ka ott az ember, ahol edig nem, ott hiba is kszkdtt, csak a sikertelensg s a vg vrt r. # testvrharcok ideje mr lejrt, nem kellet msokkal megkzdenie a "ldrt, az lelemrt. Akben lhetett volna hallig, tengdhetett volna, mint a tbbiek, ha nem hajtja valami ms, mint trsait. Taln tbb volt nluk, taln kevesebb. Ki tudja, ki dntheti el, Kinek van joga ilyen dolgokban meg"ellebbezhetetlen vlemnyt alkotni,

-s volt, mint azok, nem csu n az evs, az alvs, a mmor, a szerelmi rmk rdekeltk. 4gy si s nem t(l vonz' emberi mozgat'rug' hajtotta, olyan, mit "aja mg a kkor homlyb'l hozott magval, s ci elt rendletlenl szzadokon, vezredeken t, olykor el!tlve, mskor, mshol bszkn vllalva azt az rzelmet, melyet egyszer$en csak bossz(% vgynak h!vtak. )isszatni1 Armi ron visszatni. )isszatni k!mletlenl, tombol' dhhel, mint egy nekivadult rinocrosz, mikor a "elindulst'l vrben "org' vaksi szemeivel nekiront az t megsebes!t vadsznak, hogy elti orja, orr z(zza mg a csontjait is. Korn rbredt, mirt kell az embernek elt$nnie. *ogy megny!ljk az (t az (j, a jobb, a tkletesebb eltt. 4gykor az 'rishllknek kellett usztulniuk, hogy sz!nre l hessen az ember s most rajta a sor, hogy "lrelljon az (j, "elemelkedben lv "aj (tjb'l. .em llt egyedl ezzel a "elismerssel, de m!g a tbbiek belenyugodtak ebbe a tnybe, mint megvltoztathatatlanba, nem ismerte a belenyugvst. -egrtette a sors, a termszet, <sten meg"ellebbezhetetlen dntst, de el"ogadni nem tudta. .em hajtott "ejet az ersebb hatalom eltt, hanem kih(zta magt s a k be vgtaC % .em adom "el1 #rra tette "el az lett, hogy "elkutassa, ha kell a "ld al'l is eltallja az (jat, az (j lnyt, a crlemet s irtsa, ahogy az lskdket irtottk egy boldogabb korban. # szlet (j "aj gyenge volt mg s szinte vdtelen, legalbbis lehetsgeihez mrten, m egy%egy egyednek el uszt!tsa, meglse mg !gy is messze meghaladta egy tlagos ember k essgeit, lehetsgeit. #z reg azonban nem tlagos k essg$ ember volt. 4gykor taln meggettk volna, mint boszorknymestert, varzsl't, vagy messisnak kiltottk volna ki, hogy aztn keresztre "esz!tsk. -r nem volt egszen ember, de mg nem volt crlem. 3s a lelkben ember maradt. Tudta, hogy magval a termszettel, <stennel, annak megkrdjelezhetetlen trvnyeivel szegl szembe, de ez nem rdekelte. *itt az igazban, abban, hogy joga van "elkutatni az elsz'rt, mg kicsiny crlem%kol'nikat s mg a nyomaikat is eltrlni a "ld sz!nrl. # hbor(t vlasztotta let"ormjul, a kiltstalan, vg nlkli, totlis hbor(t, amiben nincs "egyvernyugvs, mert nem tud megnyugodni, mi csak akkor rhet vget, ha az egyik "l megsemmisl. 3s tudta, melyik lesz az a "l. .agyon is j'l tudta, de nem bnk'dott miatta. Tette, mit a dolgnak vlt s vrta az elkerlhetetlent.

.em vrt, nem krt seg!tsget senkitl, a magngynek tekintette >keresztes hadjratt?. .em vett maga mell trsakat, taln mert nem b!zott senkiben, vagy mert senki nem akart mell llni. 5e nem vetette meg azokat, akik a bks kihals (tjt vlasztottk, el"ogadva a crlemeket, ha nem is egytt % ezt a crlemek nem t$rtk volna %, de egyms mellett lve velk. =nkntes kveti sem akadtak, "iatal tan!tvnyai, akik halla utn tovbb vihetnk, mit elkezdett, mert mr nem maradtak i"jak, az emberi "aj regekbl llt, sznalmas, termketlen, lassan hal'd' regekbl, akiknek nem adatott meg a csoda, hogy gyermeket nemzenek s szljenek, mert !gy rendeltett, hogy csak az (j "ajhoz tartoz'k jhessenek erre a vilgra, kis crlemek. # crlem csecsemk szemre alig klnbztek az emberi csecsemktl, de m!g azok % mr ha nagyritkn, elvtve szletett egyltaln mg valahol olyan gyerek, akit embernek lehetett nevezni % egytl%egyig halva szlettek, vagy mg nhny h'na os korukban elhunytak, addig a crlem gyerekek hihetetlen letk essgkkel t$ntek ki. # termszet szelektlt s ebbe a szelekci'ba avatkozott bele a maga m'djn Irraye, az regember. *inyoztak belle az erklcsi "enntartsok, ugyanolyan knny$ sz!vvel gyilkolta a magatehetetlen crlem csecsemket, mint a ki"ejlett, erejk teljben lv "elntt crlemeket, akik mris, egymst'l nha elszigetelten, de mr azon dolgoztak, hogy "el !tsk sajt vilgukat. -eglte azokat az embereket is, akiknek crlem gyerekk szletett s nem tartva be a trvnyt, nem tettk ki a vadonba, hogy ott el usztuljon, ha nem tall r egy, az en ilyen csecsemket "elkutat' crlem. 3s knny$ volt "elismerni a trvnyszegket, mert a kicsinyek homloka kze n lv harmadik szemet nem lehetett elrejteni a vilg ell. 5e egyre kevesebb volt a trvnyti r', ahogy egyre kevesebb volt az ember s egyre tbb a crlem. )adszott rjuk, mi'ta "elntt, s vadsztak r, edig a crlemek nem azaroltk az energijukat arra, hogy kiirtsk a vdekezsre immr k telen, elregedett emberi "ajt, csu n egy embert tartottak ellensgknek, Irrayet, aki a sttsgbl bukkant el, hogy csa st mrjen rjuk s aztn olyan gyorsan, csendben, nyomtalanul t$nt el az j le le alatt, ahogyan rkezett. Bltek tle s tiszteltk, magukkal egyenlnek tartottk, nem (gy, mint a tbbi embert, akikbl hinyoztak az k essgeik, akik a kegykbl tengettk letket azokon a vidkeken, melyekre nekik nem volt szksgk, melyeket mg nem tudtak crlemekkel ben es!teni. Bltk az >=regembert? % ahogy k neveztk. #z anyk Irraye nevvel riogattk engedetlen gyermekeiket, t emlegettk kromkodsaikban s olgrrsgk ""eladata az lett, hogy elcs! je az reget. 0oha kevesebb sikerrel mg nem oldottak meg "eladatot. -intha egy testetlen rnyknak eredtek volna a nyomba, a vn r'ka mindig kisiklott a markukb'l, nyomot sem hagyva htra, hogy merre keressk.

-g olyan crlemek is akadtak, akik ktelkedtek Irraye ltezsben, ahogy j'zan gondolkods( ember ktelkedik a "ldn jr' 8onosz ltezsben. #molyan termszet"ltti, misztikus lnynek tekintettk, mely termszetesen, val'jban nem ltezik, teht ostobasg r hivatkozni, az ltvel magyarzni bizonyos esemnyeket trtnseket. 4zek azonban igencsak megle dtek, mikor Irraye besurrant a hzukba, vagy "elbukkant mellettk valamelyik romvrosban, ahol rtkes holmik utn kutattak. 5e nem maradt sok idejk a csodlkozsra, mert drrent egy "egyver, vagy villant egy ks s az reg mr ott sem volt, csak a halottak maradtak ott utna. *a ltezett valami, ami a legkevsb sem "oglalkoztatta Irrayet, az volt, hogy a crlemek mik vlekednek r'la. #z rdekldse a crlemekkel ka csolatban csu n addig terjedt, hogy lnek%e mg, vagy tennie kell ez gyben valamit. % *alottak, -aradjanak is azok a Beltmadsig. -g lnek, -eg kell lni ket % vallotta s gyet sem vetett semmilyen ms lehetsgre, mg csak "el sem merlt benne ms alternat!va. # vros, melynek utcit jrta, kihalt volt % ide nem jrtak crlem kutat' kln!tmnyek, hogy bnysszanak a szemt s romhalmazb'l %, de nem is azrt jtt ide, hogy sellensgeire vadsszon. .em, ihenni akart, ihenni, egy keveset, nyugalomban, biztonsgban. 4gyre nehezebben hordozta vei terht, mind nehezebben tudta teljes!teni nknt vllalt ktelezettsgt (gy, hogy ne vesszen rajta. Tudta, hamarosan eljn majd az a na , mikor majd nem hagyja el gyztesen a csatateret, mikor ott maradt a orban "ekve, oldalban egy crlem goly'val. 3s azon a na on vget r egy szlet, (j "aj els legendja s egyben az emberisg utols' hbor(ja. % ;emlem, rat azrt mg magammal tudok majd vinni % morogta maga el mindig, ha "eltltt benne ez a gondolat. Tudta, ez a vros k!vl esik mind a crlemek, mind az emberek lakott terletein, ezrt is vlasztotta ezt egyik menedkhelyl. Klnsebb biztonsgot ersze ez a hely sem ny(jtott, hiszen brmikor idevetdhetett egy crlem eJ ed!ci', de mgis kisebb volt a val'sz!n$sge, hogy valakik belebotoljanak elrejtett kszleteibe, mint a lakott terletek kzelben. ;gen ltes!tette ezt a menedket. #kkor mg "iatal volt, az utols' "iatalemberek egyike, de mr akkor is v!vta kiltstalan harct az egyre nvekv crlem radat ellen. <"j( volt, de elrelt', sejtette, hogy egy mg majd j'l jhet, ha vannak titkos tmasz ontjai, ahol elrejtzhet, ahol "egyvert, lszert, konzerveket tall, ahol kivrhatja a kedvez illanatot a harc "olytatsra. 4z volt az utols' ilyen rejtekhelye. # tbbit mr mind kir!tette, "elszmolta, vagy msok, crlemek, akadtak r s semmis!tettk meg. -indig tervezte, hogy ltes!t (jabb tmasz ontokat, de valahogy sosem volt ideje, kedve erre a munkra. Tudta, drga rat "izethet az e""le hanyagsgrt, de mg ez sem rdekelte.

Bradt volt, rettenetesen "radt. Aele"radt minden, a hbor(ba, az letbe. 5e nem adta "el. .em olyan "b'l "aragtk. Knnyen rtallt a hzra, mintha csak az elz na on jrt volna benne utoljra, nem edig vagy harminc vvel azeltt. Ovatosan kzel!tette meg, nem ny!ltan ment, az utca kze n, mint hajdan, hanem ka ut'l ka uig, ker!tstl ker!tsig, szemthalomt'l szemthalomig osonva. -egtrtnt mr, hogy a crlemek, "el"edezve valamelyik titkos raktrt, csa dt ll!tottak neki. -r nem b!zott a gyorsasgban, a re"leJeiben. @gyessge, ereje megko ott az hossz(%hossz( vtizedek sorn. <nkbb a ta asztalataira, megrzseire tmaszkodott, mintsem, hogy megkockztassa a ny!lt harcot. -ieltt bel ett volna, ala osan krlszaglszta a hzat s csak akkor kerlt a hts' ajt' "el, mikor (gy tallta, hogy minden rendben van. .em vletlenl nem hasznlta az utcai bejratot. 0zoksv vlt, hogy tmasz ontjai "ka ujt csa dval vdi az illetktelenl betolakod'kt'l. *ajdann, k'borlsai sorn, egy elhagyatott raktrban, taln a hadsereg lehetett valamikor, amikor mg volt hadsereg, tallt nhny lda gyalogsgi ta os'aknt. Aurkolatukat rozsda marta, de ennek ellenre ki"ogstalanul m$kdtek a ki r'blsukkor. -!g tartott a sz$ks kszlet, igyekezett aknazrral krlvenni a tmasz ontjait, egyetlen kacskaring's tjr't hagyva csu n a maga !tette aknamezkn t, hogy elvegye a t(l k!vncsi crlemek kedvt. 0osem rajzolt trk et, min megjellhette volna, hov tette az aknkat. A!zott mem'rijban. 3s eddig mg sohasem kellett csal'dnia benne. 4z(ttal is elg volt egyetlen illants a hz egykori hts' udvarra s mr tudta is, hova nem szabad l nie. Kert lehetett ez itt, mikor mg ltek emberek ebben a vrosban, taln virgoskert, vagy inkbb konyhakert. -ost gazverte, szemtle te kis ngyszg egy rommez kze n, elhagyatott s magnyos, mint az regember, aki lehajolva lo akodott, hogy a magasra ntt, burjnz' gyomnvnyek eltakarjk. -ert lehet, hogy odabent la ulnak. 4gyre ravaszabbak, nehezebben tudott vallotta be, de !gy mentette meg, hogy egyre gyesebbek lettek az ut'bbi idben, mind csak t(ljrni az eszkn. -agnak sem sz!vesen volt, j' nhny alkalommal csak a vakszerencse a csa djukba ne essen.

5e nem tallt a hzban ms llny, mint nhny, riadtan szerteszalad' atknyt. Krbejrta a "ldszintet.

3vtizedek 'ta nem hborgatta senki a rgesrg elhagyatottan ll' szobkat, nem ltszottak "riss lbnyomok a szrke orban, csak a atknyok csa sai, a atknyok, amik sszergtk mindazt, mit a hajdani lak'k htrahagytak. Belment az emeletre is. +tt is vgigvizsglta a helyisgeket, nem hagyva ki egyetlen zugot sem, mert mr rgen csak abban hitt, amit a sajt szemvel ltott, s abban is inkbb csak "lig. # "els szint olyan elhagyatott volt, mint maga a vros.

# l csn le"el jvet megllt. # vros neve utn kutatott emlkezetben, "el akarta idzni, hogy h!vtk egykori lak'i. 5e nem sikerlt elcsiholnia mem'rijb'l a nevet. -elyet "iatalkorban mg ismert, mikor trk el a kezben jrta be az orszgot, a kontinenst, egy 'cska "urgonnal, crlemek utn kutatva, tmasz ontokat !tve. 4l"elejtette a vros nevt, mint annyi ms nevet, mit ismert, el"elejtette, ahogy el"elejtette azt is, hogyan kell msk en lni. -r a bkre sem emlkezett. 2assan l kedett le"el a l csn. .ehezre esett a jrs. -g sohasem rezte magt ennyire kimerltnek, vnnek. -r hetek 'ta csak nhny 'rt aludt na onta, s br egsz letben kevs ihenssel berte, regkorra edig mg kevesebbel, mgis, ez t(lsgosan megterhelte. #z ut'bbi idben tbbet "utott, mint aludt. 3s mr nem voltak olyan knny$ek a lbai, mint valaha, elnehezlt a kort'l. -egka aszkodott a roskatag l cs ingatag kar"jban s elregrnyedve, hosszan, erlkdve khgtt. -eg"zhatott a szabadban, t$z nlkl eltlttt hossz( jszakk valamelyikn, meg"zhatott, , aki azeltt nem is tudta mi az a betegsg. 3s nem tudott gy'gyszert szerezni, nagyon nagy szksge. edig rezte szksge lenne r,

2egyenglve edig nem kockztathatott meg tmadst crlem "alvak ellen, mg jszakai rabl' rohamot sem. -agnyos crlemeket meg hiba ltt le lesbl, nem tall nluk gy'gyszert, csak magra usz!totta krnyk bossz(szomjas crlemjeit. @ldztk. 7gy hajszoltk, ahogy a veszett kutyt szoks, irgalmatlanul, kitart'an a nyomban maradva, gyilkos dhtl hajtva, mgis 'vatosan, mert a menekl knnyen osztja a hallt. #lig tudott megl ni ellk. *a nincs az vtizedes ta asztalata, tn nem is sikerl, de a vn r'ka ismt t(ljrt az i"j( ko 'k eszn. .em volt knny$ lerznia ket, a vrebek kitartsval kvettk nyomait, de sikerlt. -ost mg sikerlt. 5e tudta, hogy val'sz!n$leg legkzelebb msk en lesz. #kkor mr nem "og sikerlni...

Tudta, ideje a vghez kzeleg. 7gy tervezte, beveszi magt ide, az utols' erd!tmnybe s kivrja, m!g a crlemek rakadnak. -ert r "ognak akadni. .em adja meg magt. *arcolni "og az utols' tltnyig, vagy am!g el nem ka ja egy, a tbbinl gyesebb, merszebb crlem. -r leszmolt letvel. 4gyetlen clja maradt csu n. *ogy az utols' alkalommal, az utols' tallkozskor minl tbbet vigyen magval >odatra? ellensgei kzl. )gre elm(lt r'la az egsz testt grcsbe rnt' khgs. Kih(zta magt s a incelejr' "el indult. +dalent vannak az elrejtett kszletei. Taln gy'gyszer is akad kztk, taln olyan gy'gyszert is tall, mely nem vlt mg hallos mregg az vek sorn... -r ny(lt a inceajt' rozsds kilincse "el, mikor "eltltt benne valami. 2e"kezte a mozdulatot, inkbb a homlokr'l trlte le a verejtket. # gyengesgtl s a lzt'l kiverte a v!z. ;aktrai ka ujba mindig tett valamilyen >megle etst?, hogy a rtall' crlemek ne rezhessk, olcs'n jutottak a zskmnyukhoz. 4gy darabig csak llt s a "ejt trte. <de milyen csa dt helyezhetett el, 0ehogy sem jtt r. .em jutott az eszbe. 4gyszer$en nem emlkezett. -rgeldtt egy keveset, aztn nekiltott m'dszeresen tkutatni az ajt' krnykt. 4gy olyan vn r'ka, mint , ne tallna meg egy csa dt,1 -egtallta. .em is volt t(l nehz. # hajszlvkony dr'tszl a kilincshez volt ers!tve, vgig"utott, le, az ajt'"l"a mentn, a kszb "el s alig r ujjnyival a"ltt egy a r', alig szrevehet lyukon t beny(lt a incben. 4lmosolyodott magban. -g "iatal volt, mikor ezzel a rimit!v m'dszerrel vdte a b(v'helyeit. 2enyomjk a kilincset, kinyitjk az ajt't s odabent robban egy akna, "elrobbantva az elrejtett lszert s azzal minden mst is. Hgy semmije nem kerlhetett a crlemek kezbe. -ilyen naiv is volt1 <lyen tltsz' csa dkat ll!tani1 -a mr sokkal jobb m'dszereket ismer, de az akkori idkben mg ez is megtette. # crlemeknek akkor mg nem voltak drgn meg"izetett harci ta asztalataik. -ost mr k sem ugrannak be egy ilyen nyilvnval' csa dnak. #z vn l'g' tokb'l elh(zta kst. ;gi ks volt, regebb, mint maga. -g gyerekknt tallta, egy ki"osztott lerombolt zletben hny'dott az sszetrt berendezs alatt. # "osztogat'k ott "elejthettk, vagy "lredobtk, mint rtktelen, rdektelen holmit. .eki megtetszett a hossz(, szles engj$ ks s az'ta sem vlt meg tle.

4gyetlen metszssel vgta el a dr'tot. 2enyomta a kilincset, kinyitotta az ajt't. #kkor hallotta meg a kattanst. #rr'l jutott eszbe minden, amit el"elejtett. Aizonyos helyeken ltszatcsa dkat ll!tott "el, knnyen "el"edezhet, hatstalan!that' csa dkat, melyek eltereltk a "igyelmet az igazi, a val'ban veszlyes csa dr'l s trbecsaltk az 'vatlan behatol't. -int ez(ttal t. # romvros "elett vgigrobajl' robbanst mr nem hallotta.

0oha nem !r v!get


+dy, mieltt "elhozta atyja tetemt a incbl, "eldarabolta a hullt. Itlta a mszros munkt, a h(s hasogatst, a csont "$rszelst, de tudta, meg kell csinlnia, mert a sztdarabolt maradvnyokat kisebb gdrbe is el lehet rekkenteni. # kertben edig mr alig volt szabad hely. 4redmnyesen dolgozott, sokkal eredmnyesebben, mint az anyagi vilg ms rothad' szelleme, magabiztosan, akr egy vm !r s rmisztbben, mint egy zombi. .em hitt a "ekete mgiban, ha valaki az (tjba kerlt, azzal hagyomnyosan bnt el, (gy, mint sok ezer se a trtnelem "olyamn, kzi"egyverrel, mert l"egyver hasznlni ahhoz, hogy megszabaduljon egy alkalmatlankod' emberi lnytl, megvetendnek tartotta. # &uszt!ts buja r'zsabokraknt % sz(r's tvisek helyett les s hegyes ksekkel "elszerelve % lte lett egy olyan bolyg'n, amelyrl visszavonhatatlanul elt$nt valami, akkor, mikor a lkshullmok legyalultk a hegyeket s a szguld' t$z sivatagg vltoztatta a hemzseg lhelyeket s azok a rejtlyes, lthatatlan micsodk % mikrl a nagya ja hallott mg klykkorban % sejteket robbantottak szt l szervezetekben s halllal "ertztk meg a gyan(tlan meneklket, akik mg nem tudtk, sehol sem lelhetnek menedket ezen a Bldn. # magukban hordozott hallos borzalom ell hiba "utnak a hajdani csodk meg erzselt csontvzai kztt, hiba "utnak a 0emmi ell, mert k maguk a 0emmi szli, magukban hordozzk a 0emmit, k maguk a 0emmi. #z j le le alatt sta meg kertjben a s!rt, az (jra sarjadt nvnyek kztt. #z (j "k, bokrok, "vek idegenek voltak, egy msik hely szlttei. )adak, kegyetlenek, hogy "ennmaradhassanak egy vad s kegyetlen vilgban, mi nem emlkeztetett a let$nt korok &aradicsomra. #z 3den ideje elm(lt s eljtt a &okol, ahol a 0ttsg Bejedelme helyett, a magukat embernek nevez ktlb(ak uralkodnak. 3jszaka sott, nem mintha att'l tartott volna, hogy a szomszdok % ha szreveszik % "eljelentik. 4zen a vidken mindenki szljn szere elt nhny elt$nt (r, mert aki nem volt k es msok eltntetsre, az maga t$nt el hamarosan. # k'bor kutyk emberi csontokkal szjukban szaladgltak az utckon, a gyerekek a "ldbl kirugdosott ko onykkal "ociztak a rten, a hentes desks, a diszn'ra emlkeztet !z$ h(st mrt ki s a seri" kutyja gazdja haragosait ka ta vacsorra, mert a trvny embere leginkbb dlutn szeretett gyilkolni. +dy megszoksb'l temette a hullt jszaka, ez amolyan trad!ci' volt a csaldban, hagyomny, melynek oka rg "eledsbe merlt. 5e ez alkalommal nem csu n hagyomnytiszteletbl kerlt sor az j"li . 0zeretett volna egyet s mst megbeszlni atyja k!srtetvel.

-r elkszlt a s!rgdrrel s beledoblta a hulladarabokat. #z 'rjra nzett, maradt mg nhny erce j"lig. 2elt a gdr szlre, cigarettra gy(jtott lassan s mln, a csendet hallgatva, mit csak nha% nha zavart meg egy%egy tvoli hallsikoly, bizony!tva azt, hogy a hbor(nak mg nincs vge s soha nem is lesz. # "elttelek s a rendelkezsre ll' eszkzk megvltoztatsval "olyik tovbb, az idk vgezetig, vagyis addig, m!g kt ember marad a Aorzalmak bolyg'jn, a "eleds ligetben bolyongva, egymst keresve, kssel a kzben, hogy beteljes!tsk sorsukat. # vnember i"j( k!srtete igen zord volt, mikor asztrlteste a kls dimenzi'kb'l tsiklott az emberi szem szmra rzkelhet vilgba. % .agyon gyetlenl csinltad, "iam % susogta, mint a kri taszag( szl egy kds szi alkonyon, a -egolvadt Bldek 0ivatag "elett. % /sak a harmadik d"sed utn haltam meg. 0zgyellem magam helyetted is... *t erre tan!tottalak, % Aocsss meg, a a % "ordult +dy az regember rzkelhetetlen viharban hajladoz' "stsz!n$ rnya "el. % Kicsit kijttem a gyakorlatb'l. -ostanban "knt baltval dolgozom. % 4zrt kln szgyellem magam1 # mi csaldunk tagjai mindig kssel ltek. -g j', hogy szegny nagya d ezt nem lte meg1 % -ert te eltetted lb al'l. % -int te engem. -egtudhatnm, mirt vgeztl velem, % # tudomnyos k!vncsisg hajtott. Tudni akarom, mi van odat % bktt hvelykujjval hatrozatlanul htra"el +dy, egyszerre clozva ezzel az idn k!vli, megszak!thatatlan ltezsre s a kls dimenzi'k misztikus vilgra. % -egtudod majd, ha eljutsz hozznk... % Belelj1 -i van +TT,1 # kisrtet keresztl nzett "in, mintha az is anyagtalan volna, mint maga. % +TT, / a"og( acsirtk s!rjk nekk h(sev "kra !tett "szkkben s zene sz'l, harsonazene, az Htlet *arsonja. % 3s mi az !tlet, % *all1 +dy megborzongott. +tt is, % 3s aztn, % 4gy (j vilg, ahol ugyanaz vr rd, mint magad mgtt hagytl. Igyanaz, (jra s (jra, rkkn%rkk.

4gy korn kel kakas elkukorintotta magt s a kisrtet szt"oszlott a levegben. +dy "elllt s nekiltott "ldet hnyni a maradvnyokra. 8yorsan dolgozott, mert mihamarabb szeretett volna gyba kerlni. 4l"radt. 8yorsan vgzett. -egszoksb'l mg ala osan leta osta a laza "ldet, hogy ne maradjon t(l "elt$n nyoma a temetsnek, aztn elindult, be a hzba. # hibt ott kvette el, hogy hagyta maga mgtt becsa 'dni a bejrati ajt't. # megvasalt tlgy"a hangosan dngtt s a gyerekszobban "els!rt +dy kis"ia. % Tegna is egsz jjel bgtt ez a nyavalys klyk, egy szemhunyst sem tudtam miatta aludni % morogta maga el s lbujjhegyen beosont a gyerekszobba. # lbainl "ogva ka ta ki a csecsemt a kisgyb'l s egyetlen heves mozdulattal csa ta a "alhoz. # mg meg sem kemnyedett ko onya tojshjknt ro ant szt a "alon s vr s agyvel darabkk loccsantak szerte. % Te gazember % csattant "el +dy mgtt a "elesge hangja. % -r megint sszerond!tottad a ta tt1 % dhngtt az asszony s a izsamja zsebbl elh(zott kicsiny isztolyt tbbszr a "r"ira sttte. #z klns megknnyebblst rzett, mikor a goly'k a testbe vg'dtak s halvny mosollyal az arcn roskadt ssze. % 0zzszor megmondtam mr neked, hogy rendet s tisztasgot akarok % zsmbelt az asszony. +dynak nem "jtak a sebei, mg sosem "jt neki semmi, nem ismerte ezt az rzst, az ember teste mr megszabadult a k!n ny$gtl sok%sok nemzedkkel az szletse eltt. #z asszony nzte hrg embert, amint nehzkes mozdulatokkal a zsebe "el ta ogat'dzik, s megmozdult benne valami, egy lthatatlan rug' mozgsba hozott egy "ogaskereket s az egy msikat s valami vltozni kezdett a n agyban, keser$ lett a szja s gomb'c dagadt a torkban s ki tudja hov "ejldtt volna mindez, ha +dy nem ri el idejben a zsebt s nem h(z el onnan egy a r' szerkezetet. -egnyomta a szerkezeten lv egyetlen gombot. #z alaknzott hz a levegbe re lt s nem maradt semmi a helyn, csak egy bombatlcsr. *alvnyzld derengs vette krl +dyt, amint a incben atyja tetemt darabolta. .em tudta hnyadik alkalommal teszi s hnyszor kell mg megtennie, m!g a be"ejezskor egy illanattal ksbb ri el azt a bizonyos gombot, mit meg kell nyomnia. .em tudta meddig kell mg vrnia arra, hogy neje megelzze s knnyek bukjanak ki a szemn s s!rjon s zokogjon s mondja aztC sajnlom. 3s +dy akkor majd nem nyomja meg azt a gombot s akkor majd minden msk en lesz.

0ystem error
<szony( rgen "oglalkozott mr szm!t'g ekkel. # nyri szabadsgokt'l eltekintve, nem akadt olyan na , mikor legalbb nyolc%t!z 'rt ne lt volna a g eltt. 5e inkbb tbbet. 4z volt a munkja s ez volt a hobbija. &edig igazb'l nem is tudta mit szeret benne. #z (j dolgok "el"edezsnek izgalmt, )agy a logikus gondolkods, )agy en ellenkezleg, a logiktlan elmebeli bakugrsokat, )agy egyszer$en csak szeretett jtszani, .em szokta ezen trni a "ejt. 4gyszer$en csak !gy volt s ksz. .em szokott kimozdulni otthonr'l. Kevs bartjval, ismersvel s zlet"elvel modemen, hl'zaton tartotta a ka csolatot. &ersze nem t(l szoros ka csolatot. #zt sem , sem a tbbiek nem ignyeltk. -indnyjuknak megvolt a dolga, a maga el"oglaltsga, amivel (gy agyonthette az idt, hogy szinte szre sem vette a m(lst. .em mintha szm!tott volna az id. #bb'l jutott neki bven, tbb is taln, mint amennyire szksge volt. 0okkal tbb. 5e ha mr !gy alakult, nem bnta. Tbbet "oglalkozhatott a g vel. #zon a reggelen is eltte lt s egy "rissben elkszlt rogramjt tesztelte. .agyon (gy "estett a dolog, hogy ez(ttal is sikerlt, hibtlant, tkleteset alkotnia. -int mindig. % 4gy ilyen rgi motoros sosem hibzhat % mormogta maga el re"rnszer$en a kedvenc mondst, mikzben sorra r'blgatta a rogram "unkci'it, gondosan gyelve, nehogy egyet is kihagyjon. -ert a "elhasznl' nagy (r. #z ugyan nem tudta ki "ogja hasznlni ezt a rogramot, val'sz!n$leg csak maga, akr a tbbi szo"tvert. #z e""le alkalmazsokat nem kerestk a iacon. 3s nem is erltette a dolgot. #z igazi lvezetet a k'dols, a rogram ltrehozsa jelentette szmra s sosem rdekelte, hogy rajta k!vl ms taln nem is ltja az elkszlt termket. -ondhatn erre valaki, hogy ez !gy meglehetsen ncl( mulatsg. 5e nem mondta neki senki. #kikkel mg hajland' volt kommuniklni, azok olyan megszllottak voltak, mint . Hrogattk a sajt, hasonl' alkalmazsaikat, teszteltk azokat, s hasznltk, m!g a kedvk tartotta, aztn jtt a trls. .ha "orrsk'dot csereberltek egyms kztt. 0zigor(an szemlyes kontaktus nlkl. Kr ahhoz "elllni a g ell, hogy tallkozzunk valakivel. #m!g a kbeleken tketyegnek a bitek, kr kockztatni az in"luenzt, csak azrt, hogy szemtl szembe beszlhessnk valakivel, akinek !rsos zenetet is kldhetnk. % -r megint elkalandoztam % mondta hangosan. % # "enbe, ezt a men ontot kihagytam.

-rgesen csa ott a trdre, aztn megragadta az egeret s a kurzort a kihagyott men ontra oz!cionlta. 4gy klittyents s mr indult is ... # k erny elsttlt s az o erci's rendszer egy zenete jelent meg rajtaC >Inrecoverable error in ;4#2<TD.0D0. ;estart Iniverse, VDWnX? % #z istenit...1 % mondta az <sten s htradlt a szkben.

A s'!n!get#
0osem r'bltam megszmolni, hny laks lehet egy toronyhzban, hny ember lhet benne % bizonyra kisebb "alunyi % hny ablaka, hny erklye van, nem mrtem az idt, milyen gyorsan r "el a li"t a leg"els emeletre s milyen gyorsan r le onnan, aki kiugrik egy ablakon. *a tehettem, messze elkerltem ezeket a modern zikkuratokat, melyeknek nem ll tem lom a tetejn. 2eg"eljebb tvantennkat tallhatsz oda"ent, esetleg hkz ontot, vagy a "elvon' motorhzt. .em llhattam a "lm magasod', sok ezer tonnnyi vasbetonb'l !tett hegyeket, mert sosem b!ztam annyira a csodlatos emberi szben, hogy elhiggyem, tkleteset alkotott, mely dacol a termszet erivel s nem omlik orba, ha megrendl alatta a "ld. Belnk gyakoriak a "ldrengsek. # vroson k!vl, tvol a toronyhzakt'l, a "elhkarcol'kt'l s az emberektl, egy rgi%rgi "ahzban ltem. # szzadok sorn mr szmtalanszor bebizony!totta, hogy k es "ittyet hnyni az elemi csa soknak. ;ecsegett%ro ogott ha hurrikn t te, "alai imbolyogtak, mint rszeg matr'zok a kiktben, ha rzta a "ld, de tal on maradt, mint a j' bokszol', aki mg kbn, "lig eszmletlenl is k es kitartani a menet vgt jelz gongsz'ig s csak aztn, a sajt sarkban roskad le ihenni a szor!t'segdtl ka ott szkre. 4gy toronyhz, 2ttam mr romba dlni a vrost, lttam sznalmas roncsait az ggel kacrkod' hzaknak s lttam a halottakat a szenvedst. 3s a hegy t(loldaln a vlgyben ott llt a kicsi, reg "ahz. #kkori kedvesem egy toronyhzban lakott s ha ltogat'ba mentem hozz, mindig nmi iszonnyal nyomtam meg a "elvon'ban a harmincnyolcas gombot, mert visszatasz!t' hllnek lttam, mgis hozz kellett rnem. #nett gyakran mulatott rajtam ezrt, meg ersze msrt is. # legkevsb sem tartott modern embernek, hanem % "iatalos arcom, i"j( testem ellenre % valami"le, a m(ltb'l itt ragadt kvletnek, aki mg azt sem tudja, hogyan kell beka csolni egy szm!t'g et, aki mlysges ellenrzssel viseltetik a mobil tele"on s egyltaln brmilyen tele"on irnt, akinek nincs tvje, arabolaantennja, vide'ja, aki, ha hi%"iben akar hallani egy zenem$vet, elballag a 9eneakadmira, mert mg a tmegkzlekedst is utlja.

#zt hiszem, minden "lnksgem ellenre, ezrt sikerlt megh'd!tanom. ;ajongott a csodabogarakrt, gy$jttte ket, mint ms a blyeget, vagy a sralttet s n annyira kil'gtam a sorb'l, hogy ellenllhatatlannak tallt. Beltve, hogy berem azzal a laza, meglehetsen "elsz!nes ka csolattal, amit ny(jtani akart, tudott. .em m!tottam magam, ontosan tudtamC romncunk addig tart, m!g ssze nem akad egy nlam is "urbb "igurval. 4zt a ki"ejezstC >"ura "igura? alkalmazta rm elszeretettel s br nem rtettem vele egyet, mgis el"ogadtam, mint ahogy annyi mst is, mit szintn el kellett "ogadnom. #zon a na on azt hittem, vge mindennek kzttnk. /sengettem, ajt't nyitott, bevezetett a na aliba.

Aent, az els illantsom egy a r' emberkre esett, aki knyelmetlenl "eszengett #nett egyik "ormatervezett szkn. # modern vonal(, ramvonalas, lsre alkalmatlan lb(tor k telen volt, akr a "r"i klseje, mgsem illettek egymshoz. <gazi csodabogrnak t$nt s nagyon elveszettnek, mert kedvesem ragaszkodott ahhoz, hogy kr'maclb'l, vegbl, m$anyagokb'l kszlt, divatos b(torokkal rendezze be lakst, mely !gy jobban hasonl!tott egy re tri vr'hoz, mint otthonhoz. #z emberkt nem tudtam elk zelni egy re tren, mint ahogy magamat sem. Eradt belle az av!ttsg, az 'm'disg. % : a hivatalsegd nlunk, a cgnl % intett knnyedn, bemutat'lag "el #nett. % 0zeretne megismerkedni veled. -int sember az semberrel. 4ttl megnyugodtam. #nett, br nem sokat adott a krnyezete vlemnyre, mgsem "og kikezdeni a hivatalsegdjkkel. 4gyrszt az nem t(l >men dolog?, msrszt... *'bortossga meg"elelne ugyan ignyeinek % mr meslt r'la nekem % egyb k essgei viszont nem. 4gy gyermekkori, nem igazn s(lyos, de "elettbb kellemetlen betegsg "olytn alkalmatlan bizonyos dolgokra. Kedvesem mr r'blkozott vele, de sikertelenl. -ieltt engem megismert volna. #z emberke "elugrott % taln mg a szztven centimteres magassgot sem rhette el % s sza orn odagetett hozzm. 7gy ka ott a kezem utn, mint egy "uldokl' a mentv utn s hosszan szorongatta, rzogatta, mikzben rthetetlenl mormolt valamit. -egle en ers volt a szor!tsa, rvid, vkony ujjai, mint aclrug'k szor!tottk satuba kezemet. Tenyere nylksan ta adt az enymhez s mikor vgre elengedte jobbomat, re"leJszer$en a nadrgomba akartam trlni, de szerencsre sikerlt idejben le"keznem a mozdulatot s talak!tanom bizonytalan legyintss, miszerint "oglaljunk helyet. Krlltk az egyik sarokban rvlkod', ro ant alacsony asztalkt, #nett italt tlttt a gokartra emlkeztet zs(rkocsir'l leemelt alackb'l.

)alahonnan a s! csontom magassgb'l kellett "elemelnem a oharat. <ttam egy kortyot. 2etettem italomat s vrtam, hogy az emberke elrulja, mirt akart megismerkedni velem, mit akar tlem. 4lszr ismt rthetetlenl motyogott r sz't, majd "okozatosan ersd hangon "olytatta. % Ksznm #nett kisasszonynak, hogy sszehozott Thorsson (rral. <gazn hls vagyok % bizonygatta sza orn b'logatva #nett "el % mert szmomra let%hall krdse volt, hogy beszlhessek Thorsson (rral. /sodlkoztam, mert akkor "ordult el velem letemben elszr, hogy valaki, ha elttem ismeretlen okb'l is, "ontos szemlyisgnek tartott, akinek nagy horderej$ dolgokhoz lehet, van kze, akinek oda"igyelnek a szavra. #ddig ltalban kznsges "ut'bolondknt kezeltek s csak arra gondolhattam, hogy aki "ontosnak vl, az mg nlam is bolondabb kell legyen. #kkor mg nem sejtettem, nem sejthettem, kivel van dolgom. -ondomC nem rtettem a nevt bemutatkozskor, s ez(ttal ez nem csu n az n "igyelmetlensgemen m(lott. % -ondja Thorsson (r, hallott n a 0 adolini%"amilir'l, % "ordult hozzm. % *ercegi rangot visel csald volt, ha j'l tudom. )alamikor a tizenegyedik szzadban eml!tik elszr a nevket a kr'nikkban. .em tudom melyikben s mivel ka csolatban. # kz korban jelents szere et jtszottak az orszg trtnelmben, de ksbb, elszegnyedvn, cskkent a hatalmuk s ezzel egyenes arnyban szorultak ki a trtnelembl. Krlbell ez minden, amit tudok % mondtam. *azudtam. -ert ennl j'val tbbet tudtam r'luk. 5e errl nem volt kedvem beszlgetni a kis emberrel. % 3n vagyok az utols' 0 adolini % h(zta ki magt ltben az emberke, mint aki bszke az seire, a szrmazsra, mintha bizony az valami"le rdem lenne. 4gy illanatra elakadt a llegzetem. 5alis lovagok jutottak eszembe, akik knnyedn hordoztk s(lyos ncljukat s tzes telivreken vgtattak vrengz csatkba s k"alaknl szilrdabban oltalmaztk vraikat s a Kereszt nevben irtottk a ognyt a 0zent"ldn s sebes hegyi "oly'kon ugrattak t, tal ig vasban, s sivatagokon verekedtk t magukat s gbeny(l' brceket msztak meg, hogy elejtsenek egy vadkecskt, minek a h(sra nem is volt szksgk, s gyorsabban rntottak kardot hlgyeik neve vdelmben, mint ahogy n ka om el az ngy(jt'mat, ha tzet akarok adni #nettnek. 0enki nem llt meg elttk s k a vilg ngy gtja "el kiltottk a Kard s a Kereszt dicssgt. )gigmrtem a csaknem tr t. .o, igen. 4z trtnt a vilg tbbi rszvel is.

% # 0 adolini%tokr'l szeretnk beszlni nnel, mert ha j'l tudom, n az ezoterikus tanok, a ara szichol'gia kivl' ismerje % mondta. Belka tam a "ejem. #nett teht "ecsegett a hobbimr'l. *obbi, -unka inkbb. 0osem titkoltam, mivel "oglalkozom, de nem is reklmoztam. #z emberekben t(l sok tves elk zels l. # hallgats jobban ki"izetdik. -gis, elszr trtnt meg, hogy nem bntam 'vatlansgomat. % 0 adolini%tok, -g sosem hallottam r'la % rztam a "ejemet. 4z ersze ismt nem volt igaz. % 4ngedje, hogy elmondjam a trtnett... % .ekem mr elmeslte % sz'lt kzbe #nett. % *allgasd meg. Tetszeni "og. Bura, hogy mg nem hallottl r'la, hiszen "olyton ilyesmiken rg'dsz1 % 8yanakodna, % trtem a "ejem magamban. % #z lehetetlen1 0 adolini r illanatig hallgatott, elnzett kzttnk, a levegbe meredt, mintha ismeretlen tvlatokat "rkszne, t(l idm s hallon, elcsalogatva a m(lt rmsgeit a "eleds kds tengerbl, elborzasztva az itt%et s a most%ot az elttnk jrtakt'l, kiknek lelkei taln mg kzttnk bolyonganak, e szomor( rnykvilgban, mert nem tallnak nyugalmat a s!rban, a t(lvilgon. Klns, mly hangon kezdett beszlni, mely sehogy sem illett a r' termethez, a lovag 0 adolinik, a krlelhetetlen harcosok hangjn, az egyetlen rksgen, mi seitl rmaradt. %NMMY%et !rtak akkor s #l"redo 0 adolini volt -ellora ura. =v volt minden "ld, ameddig csak kastlya legmagasabb tornyb'l ellthatott s a "ldeken szmos jobbgya dolgozott. Katoni ln akr a kirly hadaival is szembeszllhatott volna s kastlyban szolgk serege leste arancsait. #ranya, kincse tbb volt, mit amennyit az a tsgok kincseskamriban halmoztak "el. .em akadt nagyobb (r az orszgban, mint #l"redo 0 adolini, s tudta ezt. *ercegnt vett "elesgl. .eje hercegi csaldja (szott a boldogsgban, hogy ily m'don rokonsgba kerlhettek a 0 adoliniekkel. Tbbet jelentett akkor 0 adolini rokonnak lenni, mint a kirly rokonnak. # hercegn ngy "i(t szlt neki, mieltt meghalt. -g harminc vet sem lt meg. #z emberek az suttogtk, "rje kegyetlensge vitte a s!rba s a gyakori korbcsols, miben #l"redo oly nagy rmt lelte. -ert bntetett mindenkit, ha kellett, ha nem. &uszta kedvtelsbl, idtltsbl. # szolgkat, a jobbgyait, a katonit, az a r'djait, a "elesge udvarhlgyeit, csak a "iait nem. #zok szentek voltak a szmra, azokat olyann nevelte, amilyen maga volt.

# "elesge meghalt s nem akadt, ki meg merte volta krdezni, hogyan s mirt. -g a kirly is lehunyta mind a kt szemt, mert #l"redo egyetlen "erde illantsrt is lt. # "i(k "elnttek, ahogy az a juk akarta szilajon, szabadon s vadul. -lt'k lettek az a jukhoz, durvasguk, erszakossguk mindenkit elborzasztott, de nem akadt mersz ember, ki sz't emelt volna ellenk, arra edig gondolni sem mert senki, hogy "egyvert ragadjon. 4gy na on, egy tkozott, szrny$ na on az t vad 0 adolini vadszni indult. Aalul ttt ki a vadszat, mert a kastlyhoz kzeli erdk vadjait a gyakori zaklats % # 0 adoliniak mindahnyan szenvedlyes vadszok voltak % arra ksztette, hogy tvolibb, nyugalmasabb vidken keressenek menedket. #zon a na on nem ejtettek zskmnyul semmit. Buldokoltak a dhtl, a sikertelensg okozta szgyentl, hogy k, a nagy 0 adolinik egy rva nyulacskt sem tudtak lenyilazni. Ki tudja mr, hogy szndkosan avagy vletlenl vetdtek el az erd mlyn magnyosan ll' hzhoz, ahol a messzi szakr'l a krnykre vndorolt sznget lt magnyosan, i"j( "elesgvel. #rr'l sem sz'l a "ma, melyikk tallta kiS ha nincs vad, legyen az asszony a vad. 2et tk r'la a ruhjt s bekergettk az erdbe. # nyomba eredtek. 0ajnos, a 0 adolinik nagyszer$ vadszok voltak. -ikor a sznget hazatrt a kzeli "alub'l % ahol vsr volt en, s elment oda, hogy szent ms rukra cserlje % asszonyt vrbe "agyva, borzalmasan megcsonk!tva tallta meg hzuk kzelben. Kebleit s nemi szervt tr'"eaknt magukkal vittk az eredmnyes vadszat emlkre a 0 adolinik. Art leny(ztk s j'kora darabokat has!tottak ki a h(sb'l % a 0 adolinik mindig ettek az elejtett vadb'l. # halott asszony, grcsbemerevlt kezben egy c!meres aranygombot szorongatott s ez a gomb lett #l"redonak s "iainak rul'ja. /saldi c!merk s aranyuk rulta el ket. # sznget eltemette asszonyt. &a ot sem h!vott, nem szenteltette meg a "ldet, maga sta meg a s!rt, mert elvesz!tette a hitt s ellkte magt'l a keresztet. )isszatrt atyi hitre, melynek emlkt magval hozta szakr'l, a ogny hitre, a "k szellemei, az erd rmei hitre. Aossz(t eskdtt, nkezvel kiontott vrt a neki oly drga s!rra cse entve. # legkzelebbi trvnyna on % #l"redo ilyenkor !tlkezett a jobbgyok gyes%bajos dolgaiban % egy, sokak szmra ismersnek t$n, "iatalos arc(, de nehzkes mozgs(, sz haj( "r"i trte t magt az egybegy$ltek tmegn. -indig sokan jttek el a trvnyna okon, nem csak azok, akiknek valami dolguk volt itt, k!vncsiak, sz'rakozni vgy'k, s krrvendk tmege leste az !tleteket. #z idegen trdre vetette magt az emelvny eltt, melyen #l"redo tr'nusa llt.

% )delmet s igazsgot nagy(r1 % kiltotta. # nagy(r letekintett r hatalma magasb'l s intett, hogy beszljen. #l"redo szeretett nha a kegyes (r szere ben tetszelegni, a kegyes (rban, ki j' atyaknt bnik jobbgyaival. % -eggyilkoltk az asszonyomat1 % szakadt ki a kilts, vagy inkbb sikoly, a "r"i torkb'l. 4kkorra mr sokan rismertek a tmegbl. #l"redo nem, mert sohasem vette a "radtsgot magnak, hogy megjegyezze egy kormos k $ sznget vonsait. % # gyilkosok b$nhdni "ognak % vlaszolta szere hez illn kegyesen s mlt'sgteljesen. % 7gy legyen % rikoltotta a sznget s trt rntott el a ruhja al'l. Trt, amit kzrend$ nem viselhetett, trt, amit "lelmetes gyessgvel % mivel oly gyakran elk rztatta bartait az iv'ban % a gyilkos sz!vbe haj!tott. # oroszl'k azonnal rvetettk magukat s bizonyra a helysz!nen agyon is verik, ha /osimo, a legidsebb "i( % immr a 0 adolini birodalom ura % meg nem "kezi ket. -s hallt sznt a szngetnek, kegyetlen rettent hallt, hogy mindenki lthassa, miben lesz rsze annak, ki urra kezet emel. # kastly udvarn raktk meg a mglyt, s hatalmas volt a nzk tmege. /osimo arancsra aki lt, s mozogni tudott, mind eljtt, akr hrom na jrsr'l is, mert ezt mindnek ltnia kellett. Hgy esett meg, hogy a krnyken mindenki hallotta az Etkot. .gy "egyveres oroszl' vezette el a nehz vasba vert szngett. ;ogyadoz' l tekkel ment a mglya "el, a halla "el, elk!nzott arccal, elgytrt tagokkal, mert az utols' jszakjt a 0 adolinik karmai kztt tlttte s azok dhkben a legravaszabb s leg"jdalmasabb k!nzsi m'dokat eszeltk ki szmra. # sznget ellkte magt'l a a ot, mikor az melll ett, hogy lelki vigaszt ny(jtson a mglyra mennek s az 7r irgalmt krje szmra. # a msodszor akkor r'blkozott lelke megmentsvel, mikor a mglya oszlo hoz ktzve llt, de lek te a keresztet s !gy kiltottC % *ol volt az istened, mikor asszonyomat megltk,1 -r lobogtak a lngok, mikor harmadszor ny(jtottk "el az egyetlen, igaz <sten s egyhz jelk t, de el"ord!totta a "ejt s csak nevetett. -agasra csa tak a lngok s "st szllt az g "el, mikor a sznget, aki nmn t$rte a k!nokat, sz'ra nyitotta szjt. Kiltott, s szavaiba beleremegett mindazok sz!ve, kik hallottk t.

% *alld, /osimo, -ellora ura1 3s halljtok ti is, Brancisco, 8iovanni, *ugo, ti 0 adolinik1 *allja mindenki, s legyen a tan(m az s <steneim eltt. -ost elgek, de bossz(mat mg nem lltam meg, nem halt meg minden gyilkos. )isszatrek ht a hallb'l is, hogy tulajdon kezemmel vgezzek veletek, s minden ut'dotokkal, hogy meg"izessek halott asszonyomrt, meg nem szletett "iaimrt, unokimrt, s azok unokirt1 2egyetek tkozottak, s rettegjetek, mert n leszek az, ki a tlgyerdk istenei seg!tsgvel szttri a hall bilincseit s ttri nemzedkek "alt, hogy vgezzen csaldotok, vretek utols' sarjval is1 4rre eskszm n, a sznget1 4nnyit mondott, azutn elhallgatott. *allgatott hallig. Teste hamuv lett, de szellemnek nem rthattak a lngok. orr,

#zon a na on kezddtt el a 0 adolini csald hanyatlsa. #tt'l a na t'l "ogva a csald egyetlen "r"it leszrmazottja sem halt meg termszetes halllal. 3s ha nem nslt elg korn, nem tudott "i(t nemzeni. 3vszzadokon t tart' verseny"utss vlt a 0 adolinik lete, hajszv, nmaguk "enntartsrt, a nv megmaradsrt, a hatalom, a vagyon megrzsrt. -gis, sorra haltak, trrel a mellkben. # rettegstl iszony(v torzult arccal talltak rjuk, mikor mr ks volt. # csaldban egyetlen nagykor(v serdlt "i( sem rezhette magt biztonsgban. Etok lt rajtuk. # 0znget tka. .evt, arct rg el"eledtk, de t magt nem "eledhettk, mert ms nvvel, ms arccal (jra meg (jra "elbukkant ott, hol 0 adolinik ltek, h!ven eskjhez. # csald vagyona, hatalma egyre a adt, mert sokba kerltek a varzsl'k, "ekete mgusok, rdg$zk s j'tt boszorknyok, zsebk, mint "eneketlen k(t, nyelte az aranyat, s a "ldet, de nem tudtk megoldani "eladatukat, az egyetlen "eladatot. &raktikik hatstalanok maradtak a 0zngetvel szemben, nem hoztak usztulst az rk visszatrst "ogadott halottra. % # 0 adolinik mgsem adtk "el. Kitartottak. .yolc vszzadon t kitartottak. % 3s most n kvetkezem % "ejezte be a kis ember. % 3n vagyok az utols' 0 adolini. # 0znget velem be"ejezhetn a m$vt, de n szeretek lni. 0eg!tsen nekem, Thorsson (r1 % -it mondtam,1 % nzett rm #nett csillog' szemmel. % 3rdekes ugye, <gazi, rgi legenda, amilyenekkel te "oglalkozol. % .em % gondoltam % nem, egyltaln nem olyan. 4z egszen ms. 0 adolinihez "ordultam. % *isz benne, hogy mg "og az tok, % krdeztem tle. % <gen % "elelte egyszer$en, mly meggyzdssel. % # m a hbor( alatt halt meg ...

% ... amelynek mg negyven milli' ldozata volt rajta k!vl % "ejezte be a mondatot helyette #nett. % Krlek, most maradj egy kicsit % sz'ltam r, vissza"ogott dhhel. +tt, abban a illanatban a legkevsb sem voltam r k!vncsi. .em r voltam k!vncsi. 0 adolini szerencsre gyet sem vetett a kicsiny kzjtkra. 9avartalanul "olytatta, mintha nem is hallott volna semmit. 3s taln tnyleg nem hallott. % Kssel ltk meg. #hogy a nagya mat, ahogy a dda mat, ahogy a nagya m nagya jt, a dda m dda jt. #hogy csaldunk minden "r"i tagjt % s'hajtotta. % 4gy este nem trt haza. -sna reggel, a hzunkt'l nem messze, egy sz$k, kis siktorban, kssel a mellben talltak r. Burcsa "ormj(, anyag(, rgi tr volt. # szakrtk azt mondtk, mr vszzadok 'ta nem ksz!tenek ilyen eljrssal, ilyen sszettel$ anyagb'l trket. *tszz ves technikval kszlt, olyan rossz minsg$ aclb'l, amilyet a Z<<<. % Z<). szzadban hasznltak "egyverek gyrtsra. -gis, mintha vadonat(j lenne. Itnanztek nhny, hagyomnyos m'don dolgoz', trtnelmi "egyverek ksz!t kovcsnak, de mg a gyan( rnyka sem merlhetett "el velk ka csolatban. # mnak nem volt haragosa, rabl'tmads edig nem lehetett, mert se a nzt, se az arany'rjt nem vittk el. <degen gynkkre, kmekre, diverznsokra is gyanakodtak, hiszen a m tiszt volt s d(lt a hbor(. #la os vizsglatot "olytattak le, mindenre kiterjedt, de eredmnytelenl kellett lezrniuk. -g gyan(s!that' szemly nyomra sem sikerlt bukkanniuk. % 4gy kssel a mellben vgezte % "akadt ki szenvedlyesen % egykssel, mely ontos msa annak a bizonyos elsnek, mely #l"redo 0 adolini sz!vt jrta t s melyet az'ta is ereklyeknt riz csaldunk. % .em akarom !gy vgezni % mondta keser$en. % .em vagyok mr t(l "iatal, de mg r vtizedig elldeglhetnk nyugodtan s bkben, ha nem kellene rettegnem a 0zngettl. % .em sokra negyvent ves leszek % s'hajtotta. % #l"redo volt az utols' 0 adolini, aki megrte ezt a kort, a tbbiekkel mind hamarabb vgzett a 0znget. .ztem az arcn tncol' izmokat, az nkntelen "intorokat, grimaszokat s lttam a "lelmet a szemben. *ideg volt, akr az szaki jszakk, mikor megdermed a vr s kih$l a test s meg"agy a llek. )erejtk gyngyztt a homlokn, az $ztt vadak savany( szagt rasztotta magb'l, a jeges, hallos rettegst. Taln mg sajnltam is. % -it tehetnk nrt, % krdeztem.

% #rra gondoltam, hogy n, Thorsson (r, aki ismeri a rgi szertartsokat, misztriumokat, a b$bjossg kln"le m'dozatait, a "ekete tanokat, megidzhetn a 0znget lelkt. -egrtethetn vele, hogy velem (gy is kihal a 0 adolini%"am!lia, hagyjon engem bkn % az utols' szavakat mr kiltotta, minden !zben remegve kiltotta. #nett trlt%"ordult s belediktlt egy du la konyakot. #z ital valamelyest helyrebillentette a kicsi embert. #nettre nztem, mert nem k!vntam 0 adolini gyengesgnek tan(ja lenni. Kedvesem krlel illantst vetett rm. 2ttam a szemeiben l sznalmat. A'lintottam. 2egyen meg. % 0 adolini (r % "ordultam a kis emberhez. 4lszr sz'l!tottam a nevn. % meg r'blkozhatom azzal, amit kr tlem. Ar meg kell mondjam, az e""le m$veletek korntsem veszlytelenek... Tudom, ha nem is idztem mg soha szellemet. ;emlem az els k!srletem sikerlni "og. 5e szksgem volna az n seg!tsgre is. % Armit1 Kszsggel1 % trt ki hevesen. Ktsgbeesett moh'sggal ka ott a "elk!nlt bizonytalan lehetsg utn, akr a "uldokl', a sokszor emlegetett utols' szalmaszl utn. % ;endben. #kkor megkrem, jjjn el holna este, stteds utn a hzamba s hozza magval azt a bizonyos trt is % mondtam. 7gy reaglt a szavaimra, ahogy vrtam. -egrmlt. % .ekem is ott kell lennem, amikor megjelenik a 0znget, % krdezte riadtan. % #kkor vgez velem1 % /sak abban az esetben lehet hatsos az rt' szellemet megbkly'z' varzslat, ha a szellem gonoszsgnak cl ontja, jelen esetben n, is rszt vesz a szertartson % magyarztam. % 3n is elmegyek % jelentette ki #nett hatrozottan. Taln azrt, hogy meggyzze 0 adolinit, nincs mitl tartania s hogy a hi(sgra hasson, miszerint , a "r"i nem mondhat nemet ott, ahol egy gyenge n igent mond. % -g sohasem lttam szellem$zst, de mg szellemet se. /soda izgi lehet % csiri elt tovbb kedvesem. #lig hallottam szavait. 0 adolini verejtkben "rd arct "igyeltem, ahogy kzdtt magval, ahogy igyekezett legy$rni a veleszletett, belnevelt "lelmet. <ngadozott.

)gl taln az dnttte el a krdst, hogy mindenk en megszabadult lete rmtl, a 0zngettl. )agy veszik oda, vagy a msik. -int egy hallos rbajban, amilyet valaha sokat v!vtak a 0 adolinik. 3s sei vre meg ezsdlt benne. # szemem sarkb'l #nettre lestem. -eg"ordult a "ejemben, hogy lebeszlem a szertartson val' rszvtelrl, de aztn letettem r'la. Kedvesem az a "ajta n volt, aki, ha egyszer a "ejbe vesz valamit, azt semmilyen hatalom, se gi, se "ldi, se okolbli nem $zheti ki onnan. Knyszeredetten br, de beleegyeztem az jelenltbe is, mekkora veszlynek teszi ki magt. 3n aztn tudtam1 % Ksznm, nagyon ksznm % szakadt ki 0 adolinibl. .em tudtam eldnteni, hogy ez #nett sz'l%e, vagy nekem, esetleg mindkettnknek, -sna estre mindent gondosan elksz!tettem, gyelve a lega r'bb rszletre is, mert a legcseklyebb hibt sem akartam vteni. Tisztban voltam vele, mi "orog kockn. Kir!tettem a vn "ahz legnagyobb szobjt. # adl'ra "elrajzoltam azt az tszget, melyet mr annyian rajzoltak elttem s kzlk csak oly kevsnek hozott szerencst, sikert, gazdagsgot, i"j(sgot, szerelmet. #z tszg cs(csaira odall!tottam a megszentelt olajjal tlttt mcseseket. 4lhelyeztem a szoba sarkaiba a karvastagsg(, arannyal d!sz!tett tem lomi gyertykat is, melyeknek biztos!taniuk kellett a misztriumhoz szksges "nyt s vele bizonyos "okig a jelenlvk vdelmt is. 2egalbbis a nzt, #nettt. Kijelltem, hova kell llnia #nettnak % kzel az ajt'hoz, a menekls egyetlen (tjhoz % s hova 0 adolininek. # szoba t(ls' vgbe. =sszeksz!tettem a "elhasznland' dolgokat is, a mzatlan cser ednyt, valamit, ami egy halott volt, egy m(lt szzadi zenldoboz ont meg"elelt erre a clra, valamit, ami lt, azna vsroltam kln ez okb'l egy aranyhrcsgt, valamit, ami "ld volt, egy (t mentn let ett gabonakalsz kivl' volt, valamit, ami szennyezetlen, szerencsre a gy'gyszertrban rulnak desztilllt vizet. # vizet mg be is szenteltettem egy kzeli tem lomban. #zt hazudtam a a nak, hogy s(lyos beteg nagynnm krsre viszem neki, mert nem akartam a szellem$zsrl beszlni. Burn nzett rm, de elhitte, mert ha kell, egszen j'l tudok alakoskodni, szere et jtszani. Knyvtramb'l elkerestem a *alottak Knyvt, tla oztam, kikerestem belle a meg"elel szentencikat s bejelltem azokat, hogy ne a dnt illanatban kelljen "orgatnom a knyvet. edig tudtam

*zi m(zeumomb'l, az n kis magn gy$jtemnyembl kivlasztottam egy mgus alstot, hogy abban vgezzem el a szertartst. # alst egykor &aracelsus volt, legalbbis ezt ll!totta az ember, akitl vsroltam. -g az is lehet, hogy igazat mondott. 4gy viszont bizonyos, ha val'ban az v volt, az'ta sem hasznltk magasztosabb clra. # alsttal a karomon lltam meg a tkr eltt. Aelenztem. .ztem az arcomat. -ennyire megvltoztam1 4gy idegen ember nzett vissza rm. #nettk kevssel ht 'ra utn rkeztek meg, a ks sznek hla, mr sttben. 0zerencsre nem t(l korn, mert az eml!tetteken k!vl ms elkszleteket is vgeztem s nem lett volna j' 'men, ha megle nek kzben. #nett, a maga szoksos st!lusban vihncolt, vihogott, mint mindig, ha (gy rezte, hogy j' mulatsgra van kilts. 0 adolini stt volt s komor, mint az olyan ember, aki mr leszmolt mindennel s "elkszlt a legrosszabbra is. Kszns utn rgtn egy "aragott dobozkt ny(jtott "elm. Kinyitottam. 4lrozsdllt engj$ tr "ekdt benne, meg"akult, sz!nehagyott brsony rncskn. # tr1 % .agy knnyebbsg % mondtam. % Knnyebb (gy megidzni a gyilkos szellemt, ha rendelkezsnkre ll az ldozat vrvel szennyezett "egyver. Ijjaim megremegtek, amint vgig sim!tottam a rgi%rgi engn. ;emltem, vendgeim nem vettk szre ezt az a r' gyengesgemet. % 4z tnyleg vr, 4zek a "oltok itt, % krdezte idtlenl #nett, a kezemben tartott szerszmot bmulva. 4gyiknk sem tartotta "ontosnak, hogy vlaszoljon neki. Aecsuktam a ldik't. 9avart, ahogy a trre meregette szemeit. % -enjnk "el az emeletre % mondtam. % -r mindent elksz!tettem. 6obb, ha hamar t(lesnk rajta. Itna mg rrnk beszlgetni. % #zt hittem, szellemet csak j"lkor lehet idzni % akadkoskodott #nett. 4z nem volt !nyemre. 2egyintettem.

% 4z az ltalnosan elterjedt nzet, de ez is olyan ostobasg, mint a tbbi dolog, amit akkor emlegetnek az emberek, ha a szellemvilgr'l beszlnek. #ki csak egy kevss rt a nekromatihoz, az mind tudja, brmikor uralmunk al hajthatjuk a holtak lelkeit, "eltve, ha a halott *old uralkodik az gen s nem az let tzes .a ja. 0 adolini kszsggel beleegyezett a szertarts azonnali megkezdsben, mert mielbb szabadulni akart rmk eitl, szorongsait'l. #zt hiszem abban a illanatban brmibe beleegyezett volna. #nett edig, br kicsit h(zta a szjt, de nem tehetett mst, velnk tartott. Belmentnk az elksz!tett szobba. Kt trsamat a szmukra kijellt helyre ll!tottam, magam edig elsiettem tltzni. )alamennyi h(szadik szzadi ruhadarabomt'l megszabadulva ltttem magamra a mgus alstot s ktttem t a derekamat h'hrktllel, mely mr tartotta akasztott ember vgs k!nban rngat'dz' testt. # *alottak Knyvvel s a 0znget trvel kezemben trtem vissza a varzslat sz!nhelyre. #nett nem tudott el"ojtani egy elragadtatott kis nygst, mikor megltott. # mgus alst val'ban leny$gzen "estett a rh!mzett kabbalisztikus jelekkel, aranyozsval, elhomlyosult kkveivel. 6obb hollyGoodi "ilmekben viselnek ilyen jelmezeket a bolond mgusok, akik a vilg vgromlsra trnek. # alst val'sgos kis vagyont rhetett. -egle en olcs'n jutottam hozz. 5e annak az embernek az letet jelentette a viszonylag szerny sszeg, amit tlem ka ott. 4lutazhatott. 4lutazhatott messzire, a borzalom ell, mi hallba kldte a testvreit. 3n maradtam, mert maradnom kellett s engem nem "enyegetett semmilyen veszly. .em rthattak nekem azok az rltek. <tt voltam mr akkor is, mikor mg sehol sem voltak, s itt vagyok most is, mikor mr rg elt$ntek. Tudtam, (gy "estek a alstban, ahogyan a h(szadik szzad gyermekei a hajdanvolt idk mgust k zelik. <gyekeztem ht, hogy megjelensem, arcki"ejezsem is mlt' legyen ruhzatomhoz. -lt'sgteljes l tekkel, kicsit taln sz!nszkedve is, l kedtem az tszghz, ltsz'lag gyet sem vetve a msik kt jelenlvre, holott szemem sarkb'l igencsak kmleltem ket. .ekik sz'lt itt minden, klnsen az egyikknek. Ael tem az tszg vrvrs krtval rajzolt vonalai kz. 2eguggoltam s sorra meggy(jtottam a mcseseket, hagyomnyos m'don, kovval s acllal. # gyertyk mr gtek. -ieltt elmentem volna tltzni, meghagytam #nettnak, hogy gy(jtsa meg ket. 0zksgem volt lobog', halvny "nykre bevonulsom hatsnak "okozshoz.

# szobban csend volt, csak kt trsam llegzet vtelnek neszezse hallatszott, s ersze az enym s a gyertyk, mcsek sercegse, ahogy gtek a kan'cok. .yomaszt' hangulat(, k!srteties "lhomlyban kezdtem letem els szellemidzshez, melyrl minden gyakorlat% lansgom ellenre tudtam, sikerlni "og. .em akarom itt rszletezni az egsz hosszadalmas szertartst, elg r'la annyi, hogy minden a legteljesebb rendben haladt a vgki"ejlet "el. 0 adolini, ahogy m(lt az id, (gy lett mind izgatottabb, mind "eld(ltabb. #nett eleinte mg kuncogott s vihogott, de aztn megrzett is valamicskt a szertarts stt sz sgbl, riaszt' "ensgbl. 4lkomolyodott, meg%megborzongott, de kitartott, nem mozdult el a szmra kijellt helyrl s n nagyon szerettem ezrt. Kicsit taln sajnltam is, hogy !gy alakult, hogy rszt vesz abban, ami csak 0 adolinire s rm tartozik, sajnltam, mert olyan szeretetremlt'nak, kedvesnek sz nek lttam, mint azt a lnyt, akire annyira hasonl!tott. Ae"ejeztem a szellemeket h!v' szavak citlst. #utomatikusan, oda sem "igyelve rjuk, olvastam "el ket a knyvbl. 2etettem a rgi k'deJet a adl'ra a lbamhoz s magasba emeltem mindkt kezemet, jobbomban a trrel. #nettre nztem. -g minden lehet msk en. )ele.

-egrztam a "ejemet. &illanatnyi megings utn, (jra nmagam voltam, megint. % 6elenj ht meg 0znget1 Te, leny, k!vnod, hogy eljjjn kznk a 0znget, % krdeztem kedvesemtl. &illantsaink sszeka csol'dtak. 0zerettem. % <gen % "elelte ttovn s ltszott rajta, mennyire nehezre esik kimondania ezt az egyetlen sz't. % 6elenj ht meg 0znget1 Te, 0 adolini, k!vnod, hogy seid gyilkosa, az leten t(li bossz(ll', a 0znget megjelenjk, % "ordultam 0 adolini "el. % <gen % "elelte az rekedtes hangon. % 6elenj ht meg 0znget1 -ost n h!vlak, Thorsson, ki kezben tartja a trt, min az els, ltalad meglt 0 adolini, #l"redo vre szrad. #sszonyod emlkre, jelenj meg1 % kiltottam "el"el "ord!tott arccal. -intha szell s rt volna vgig a szobn. # beszentelt gyertyk lngja megrebbent, s mcsek az tszg t cs(csn, kialudtak. # szoba tbbi rsze viszonylag j'l megvilg!tott maradt, de az n alakom homlyba veszett a szemk ell.

3s ez !gy volt j'l. % 4ljttl, 0znget, % krdeztem. 0zavaim tom n ko csendben. Trsaim mg a llegzetket is vissza"ojtottk. % <gen % "eleltem magamnak. % -irt jttl, 0znget, % krdeztem. % #zrt, hogy bevgezzem bossz(mat, hogy az n kezemtl haljon meg az utols' 0 adolini is, miknt #l"redo, ugyanazon tr ltal s mindrkre elt$njk ezen tkozott "am!lia a "ld sz!nrl. )gre megrtettk. -indent megrtettek. 5e mr t(l ksn. 0 adolini "elsikoltott, borzalmas, elkeser!t hangon, ahogy csak egy hallra rmlt "r"i tud. )dekezn ka ta maga el kezeit, de elksett. Igyanazzal a hallos biztonsggal, mint elszr s aztn oly sokszor vszzadokon t, egy 0 adolini mellbe haj!tottam a trmet, az els trmet, melyet a mt'l rkltem, mellyel "elesgem s!rjt ka artam a "ldbe, melyre megeskdtem, hogy bossz(t llok s !m, a tr volt a bossz( vgs illanatban. 4lkerekedett szemmel, nygve zuhant a adl'ra utols' ldozatom, akin csaknem megesett a sz!vem, de legyztem illanatnyi gyengesgemet, mert n, a 0znget, szavatart' ember vagyok. #nettra nztem. 0zjra ta asztott kzzel, "ldbegykeredzett lbbal meredt rm, mint aki k!srtetet lt. -ert azt ltott. % 4redj innen, kicsi lny % mondtam halkan. % 4redj, "uss messzire, minl messzebbre, gyorsan, ahogy csak b!rsz. # 0znget elenged tged, mert szeretett, mert hasonl!tottl az 4gyetlenre, a -egismtelhetetlenre... % Tnyleg... te... vagy..., % akadozva trtek el torkb'l a szavak. % <gen % mosolyogtam r s a mosolyt'l mg jobban megriadt. % Buss1 4leget lttl1 # arancsol' hangnak nem tudott ellenllni. 0arkon "ordult s kiszaladt a szobb'l. #rca velem maradt. =rkre. 0zmoltam a msod erceket. -ost r le a l csn. -ost r ki a hzb'l. -ost r ki a kertbl. T!z mter. *(sz. *arminc. .egyven. =tven. -ost1 antak a hallos

# mgus alst rejtett zsebbl elh(zott kicsiny brzacsk't izzad' markomban szorongattam. # t$z s a hall ora. ;eszket ujjakkal bogoztam ki a zacsk' szjt sszeszor!t' sz!jat. Binom, srgs"ehr egszen ms. or. 0zemre alig klnbzik a homokt'l. -gis, ms,

# adl'ra rajzolt tszg vonalaira sz'rtam. Aell maradtam, az tszgn bell. #cl s kova. #ztn a szikra. 3s a t$z. -eg kellett tennem, msodszor is el kellett gnem, utols' ldozatommal egytt, mert be akartam vgre "ejezni az vszzados bolyongst s vgre nyugtot lelni, lent a mlyben, az oldaladon, 0tt 7r.

0'.pers'm1tg!p
#zna ka csoltk be elszr a vilg legszu erebb szu erszm!t'g t. #z els olyan kom utert, aminek elg nagy a ka acitsa ahhoz, hogy a mr elksz!tett mestersges intelligencia rogram el"ogadhat' sebessggel "uthasson rajta. 0okan lltk krl a g et. +tt volt a tervezje, a mestersges intelligencia rogram !r'i, akik kicsit szorongva is vrtk, hogy lesben soha ki nem r'blt m$vk miknt "og m$kdni, az intzet igazgat'ja s ersze egy sereg szjtti is. -r csak illanatok voltak htra. #z igazgat', aki szerette hallani a sajt hangjt s ebbl ki"oly'lag a beszdeket is, kis beszdet rgtnztt. Aeszlt a hossz( veken t "oly' kutat', tervez, "ejleszt munkr'l, a "elmerlt, majd lekzdtt nehzsgekrl. #rr'l, hogy mit vrnak az (j masint'l % !gy nevezte, mert br volt a rojekt vezetje is egyben, semmit sem rtett a szm!t'g ekhez. 4csetelte, milyen nagy jelentsg$ v!vmny, hogy orszguk hozza teremti meg a vilg els mestersges intelligencijt, az els gondolkod' lnyt, amit nem a termszet szlt. Aeszlt arr'l, hogy micsoda tvlatai ny!lnak ezzel a tudomnyos kutatsnak % "ogalma sem volt a tvlatokr'l, de nagyon sz , kerek mondatokban tudta emlegetni azokat. 0z'lt "elhasznlsnak lehetsgeirl s tovbb"ejlesztsrl. #zna tett az asztalra egy jelents a titkrnje, amit ugyan nem olvasott el vgig, de abban errl volt sz', ht idzgetett belle. # krltte ll'k trelmesen, vagy en t$kn llva hallgattk, de vgig hallgattk. 0zksgk volt erre a kiss begye esedett hivatalnokra, mert mindig tudott valahonnan mg egy kis nzt szerezni, ha megszorultak valahol a "ejleszts kzben. #ztn eljtt a nagy illanat. #z igazgat' nne lyesen a g hez l ett s megnyomta a gombot, amivel ram al helyezhette. Belz(gtak a kom uter htuljba szerelt h$tventilltorok, majd nem trtnt semmi. # monitorok % mind a ngy, amelyik r volt ktve % sttetek maradtak. # g tervezje s !ti egymsra nztek. # mestersges intelligencin dolgoz' team rogramoz'i egymsra nztek. #z igazgat' edig valamennyiket vgigmrte, sz(r's, "edd tekintettel. 4gy technikus mentette meg a helyzetet. +daugrott s a zsebbl elka ott csavarh(z'val illanatok alatt leszerelte a g bor!tst. Aelenzett a belsejbe, aztn rhgve "ordult vissza.

% )alaki kilo ta belle mind a tizenhat terabjt ;#-%ot...

A' 2F,)k!r&!s megol&sa


-indig mosolyognom kell, ha az u"'k ltrl hallok vitatkozni. #z egyik "l habz' szjjal bizonygatja, vannak, igenis lteznek, a msik "l edig "org' szemmel tiltakozik, hivatkozik a tudomnyra, a j'zan szre. 3s ersze sosem jutnak kzs nevezre. 2eg"eljebb a srtegets szintjig emelkednek, vagy sllyednek % ahogy tetszik. % #z let rendk!vl bonyolult jelensg, kicsi a val'sz!n$sge, hogy msutt is ltrejjjn... % # vgtelen vilgegyetemben ugye... % #z univerzum kora s a civilizci's "el"uts ideje kizrja, hogy nlunk lnyegesen "ejlettebb civilizci'k ltezzenek a kozmoszban... % )ilgegyetem kornak meghatrozsban tvedhetnek is a tud'sok s hogy egy ismeretlen civilizci' milyen gyorsan "ejldhet, arr'l "ogalmunk sincs... % -ert ugye vegyk a hatalmas tvolsgokat a kozmoszban, s az ezek thidalshoz szksges irdatlan energia mennyisget... % .em okvetlenl ismernk mg minden energia%"ajtt... % Igyebr a "ny sebessge a legnagyobb elrhet sebessg s mg ezzel is vszzadokig tarthat az (t... % 4gyltaln nem biztos, hogy a "ny sebessge nem l het t(l, de ltezhetnek ms m'dszerek is az $rutazsra. 4zenk!vl "ogalmunk sem lehet az esetleges u"onautk lettartamr'l... % *ogyan tallhatnnak meg minket a csillagok millirdjai s millirdjai kztt... % # szzad eleje 'ta "olyamatosan rdi'jeleket bocstanunk ki, amik nem halnak el, mikor elhagyjk a Bld lgkrt... % .incs objekt!v bizony!tk, "ot', "ilm"elvtel, u"'r'l szrmaz' trgy, megb!zhat' tan(... % Belvtelek szzai llnak rendelkezsnkre, magasan kvali"iklt szakemberek tan(vallomsai s bizonyos kormnyok titkos raktraiban... % &aranois megszllott1 % )askala os idi'ta1 #zt hiszem rm vr a sor, hogy eldntsem a vitt. V-indig (gy gondoltam, hogy minden "ontosabb s rdekesebb krdsben n vagyok az egyedli s meg"ellebbezhetetlen illetkes. % 2sdC 4lmek'rtan tanknyvC cezaromniaX

3s most el is dntm. I"'k igenis vannak1 V&ersze, meg boszorknyok is...X -ost mr csak az a krds, mi a b(bnatos nyavalynak jrnak ide, .os, ezt is elrulom. 0z' sincs arr'l, hogy nyersanyagokat keresnnek Bldnkn, vagy hogy a gnllomnyuk "riss!tse cljb'l jnnnek, de arr'l sem, hogy az teremtmnyeik vagyunk s ellenrz krutakat vgeznnek a tenyszet "elett. # vlasz ennl sokkal egyszer$bb, tkletesen egyrtelm$ s logikus. -int tudjuk a vilgegyetemben csu n kt igazn ltalnos dolog "ordul elC a hidrogn s a hlyesg. 4bbl a kvetkezik, ha a hlyesg ltalnos, akkor mshol is "el kellett, hogy talljk a "utballt, "el kellett, hogy talljk a tot't s mshol is bundznak a meccseken. 4zek utn, azt hiszem, mindenki szmra vilgos kell, hogy legyenC a tot'eredmnyekrt jrnak ide. Igyanis, ontosan a gigantikus csillagkzi tvolsgok miatt, az bundz'iknak eslyk sincs a "ldi meccsek eredmnyeit be"olysolni1 8ondolom, vitba lehet szllni ezzel az lls onttal, de "elkszltem arra, hogy tmadni "ognak s meghurcolnak. -inden nagy elme sorsa ez. /sak az ut'kor k es igazn rtkelni nagysgt s zsenialitst. 3s mgis mozog.... *ajr, Bradi1

A' .tols metr


+dakint stt volt, hideg s esett a h', de lent a metr'llomson kellemesen bizsergett a meleg s vilg!tottak a lm k, bartsgos tom a "nnyel csillogott a "mlambria s a kk m$anyag szkek h!vogat'an, vrakozva lltak. # lny sajg' bokkkal ti egett le"el a l csn. 4gyedl. -r megint egyedl. -a ismt engedett a bartni rbeszlsnek s elment a lnyokkal tncolni. % ;engeteg "i( lesz ott1 4z a vros legjobb klubja1 .e lgy mr olyan savany(1 .em normlis dolog, hogy nem jrsz senkivel. Aiztos ssze tudsz szedni valami srcot1 /sak (gy hemzsegnek ott1 5obd be magad1 -i vagy te, a ca,1 3s bedobta magt. /sizmjn tizenkt centi magas sarok, egy klcsnbe ka ott miniszoknya s selyembl(z, csicssan vvel annyira sszeh(zva a derekn, hogy alig ka ott levegt s smink bsgesen s a legdivatosabb "azon( bizsuk egytl%egyig klcsndarab. -ent a lnyokkal. -r a ruhatrban elkezdtk zavarni a mustrl' tekintetek, kill!tsi darabnak rezte magt s eladsra k!nlt tehnnek. Aent, a "lhomlyban megknnyebblt kiss, mert nem rezte magn "olyton a "rksz szemeket, a villog' sz!nes "nyeket s a ezsg "ldobta. Kt ohrral ivott csak, mert nem szokott hozz. 3s vrt. )rta, hogy odajjjn valaki az asztalukhoz, hogy "elkrjk, elvigyk tncolni s jttek is sz szmmal. 5e nem hozz. # bartnit vittk el sorra s akadt kzlk, aki vissza sem jtt, aki edig visszatrt, az a "i(t is hozta magval. 4z volt a legrosszabb. 2tta, hogy mregetik a trsasgukhoz csa 'dott "i(k s iszonyatosan rondnak rezte magt, hllnek, bknak s a leg"k en "eleslegesnek. 4z volt az egyik ok, amirt viszonylag korn eljtt, a msikC nem akart taJival hazamenni, ismerte mr a szombati taJiso"rket, elszeretettel ajnlgattk magnyos nutasaiknak, hogy termszetben rendezze a szmlt. #kadt olyan is, amelyik mg erszakoskodni is r'blt, alig tudott kiugrani a kocsib'l s elrohanni. -ost, ezeken a sarkokon billegve biztosan nem sikerlne. -g jrni is alig tud ebben a csizmban, mr bnta, hogy hagyta, hogy 4ve rvegyeS ezt vegye meg. 4l se ksznt a tbbiektl, (gy jtt el, mert szgyellte magt s mert el akarta rni az utols' metr't. 0zinte lo va krte ki a kabtjt a ruhatrb'l. # ruhatroslny csodlkozott. % -r elmsz, -g csak most kezddik a buli1

-otyogott valami vlasz"lt, amit ersze nem lehetett rteni, de nem is akarta, hogy rtsk. /sak arra vgyottC ma este mr hagyjk bkn1 Belejtsk el, hogy el, szre se vegyk. *aza akart menni, gyba b(jni s ala osan kibgni magt. % *ogy lehetek ilyen bna % h gte bele az jszakba s Aetsyre gondolt. % )agyok olyan csinos, mint . # lbam mg szebb is. 5e krltte nyzsgnek a "i(k, engem szre sem vesznek. &a !rzsebkendvel 'vatosan "elitatta a knnyeit, mieltt lement volna a metr'ba, nem vgyott r, hogy lsskC s!rt. ;emnykedett, hogy sminkje nem mzol'dott el nagyon, mert ha a kocsiban mg ki is nevetik, az lesz a cs(cs ontja ennek a keserves estnek. 4gyedl llt a eronon, sehol egyetlen ms utas, csak szemkzt, a msik eronon % de j'val lejjebb % cso ortosultak a takar!t'k szerszmaikkal. 0zintn az utols' kocsira vrtak, hogy ha az is elmegy, elkezdhessk munkjukat. 5oris islogott nhnyat "eljk, mert volt kztk egy j'k $, magas, sz!nes br$ "i( nem nger, inkbb malj vagy valami a""le. .em nagyon ismerte az ember"ajtkat, meg aztn itt a vrosban olyan "urcsa keresztezdsek jttek ltre, hogy antro ol'gus legyen a tal n, aki mindenkit be tud sorolni valahova. Tetszett neki, de amikor az visszanzett, el"ord!totta a "ejt, zavarba jtt, mintha tilos dolgon ka tk volna rajta. 3rezte, hogy el irul s szeretette volna ha megny!lik alatta a "ld, vagy ha a malj "i( tjn hozz s mond egy%kt kedves sz't, de ehelyett becsrm lt a szerelvny. 5oris automatikusan l ett a legkzelebbi ajt'hoz s be akart szllni. 4gy regemberbe tkztt bele. Belka ta a lehajtott "ejet. #z reg hossz(, egszen a bokjig r kabtot viselt s olyan kerekorr( csizmt, amilyet 5oris mg sosem ltott. *ossz(, sz haja a kabtja gallrjra l'gott, az arct szzezer rnc szabdalta, de kk szeme lnken csillogott. # h'na alatt vastag, ezsts veret$ brbe kttt "'lins szorongatott. % -egkrhetnm, kisasszony, hogy egy msik kocsiba szlljon, % mondta, olyan mly hangon, amely sehogy sem illett a r' termethez. % 5e mirt, *iszen ez res1 /sak maga utazik benne % tmadt "el 5orisban a berzenkeds rdge. %3 en azrt % "elelte az reg talnyosan.

4bben a illanatban sz'lalt meg az >ajt'k zr'dnak? jelzs. 5oris nem ttovzott, egyszer$en % tle szokatlan hatrozottsggal "lretolta az reget s bel ett a kocsiba. *a lemarad az utols' szerelvnyrl, mehet taJival... #z reg nem srtdtt meg az agressz!v "ell stl, st elmosolyodott. % /sak aztn meg ne bnja... % mondta s taln mg hozztett valamit, de a metr' elindult s a robaj elnyomta a hangjt.

5oris megknnyebblten lt le. )gre ihentetheti a lbt. #z reg tle kiss jobbra, a msik lssorba tele edett le, a tovbbiakban gyet sem vetve lnyra. 4lh(zta h'na al'l a "'linst, kinyitotta s olvasni kezdett. 5oris vethetett egy illantst a nyitott knyvre, mg sohasem ltott ilyen bet$ket, ilyen !rst, edig sokat olvasott % a lnyok h(ztk is eleget miatta. >#z rendben, ha az ember lnya tnz egy r divatla ot, de te1 -ost mit b(jsz, .agy "rancia romantikusok1 #z egy kiveszett llat"aj?. .em, #z ilyesmitl mindig zavarba jtt, r'blta magyarzni, mirt olvas olyan knyveket, amilyeneket ma mr szinte senki, de ltalban a mond'kja "elig sem juthatott el, mris sszezavarodott s bel"ojtottk a sz't. T(l gyakran jvk zavarba % gondolta 5oris en akkor, mikor megllt a szerelvny. .em le dtt meg, br kt lloms kztt jtsz'dott jrtak % biztosan irosat jelez a szema"or, vagy a kvetkez llomsr'l mg nem llt ki az elz metr'. #kkor hkkent meg, amikor kiny!ltak az ajt'k s az alag(t j"ekete sttsgtl mr nem vlasztotta el a bartsgosan tkrzd ablakveg s a "m ajt'szrny. 4ddig ilyet mg nem ltott. % Aiztos technikai hiba % mondta magnak. #z reg sszecsa ta a knyvt, a a !rla ok csattansa (gy hatott a h!rtelen bellott nma csendben, mint egy gy(drrens. 5oris riadtan ka ta oda a "ejt s kezt egy illanatra a sz!vhez szor!totta. # vratlan hanghatsokt'l mindig megijedt. % [am ah1 5oris sosem hallott ehhez hasonl' hangot. K!vlrl jtt, a sttsgbl, az ismeretlenbl. -intha egy 'risi llat r'blna emberi hangon, emberi nyelvet hasznlva beszlni1 -egborzongott. #z reg a hang hallatra "elugrott. .em riadtan, vagy "lve, hanem, mint aki vrta, hogy sz'l!tsk. # "'linst ismt a h'na al szor!totta s hatrozott l tekkel a legkzelebbi nyitott ajt'hoz ment. 5oris htulr'l nem lthatta mit csinl, csak annyit, hogy szabad kezvel kln"le mozdulatokat vgez, abbahagyja s csak ll a sttbe meredve, rezzenstelenl. 5oris egy hideg k!gy't rzett a sz!ve kr tekeredni. Blt, mert termszetellenesnek t$nt a helyzet, mert nem rtett semmit, mert eszbe jutott az reg "igyelmeztetse, mert egyedl volt. -gsem hunyta be a szemt, "lelmt legyzte a k!vncsisga. ;ecsegs, ro ogs, ritmustalan ko ansok s l tek zaja sz$rdtt be a kocsiba s dobsz', tvoli tom a dobsz', bonyolult ritmus( s mgis egyhang(, mert h(sz msod ercenknt (jra s (jra megismtldtt ugyanaz az idegborzol' ritmus, mely (gy t te, ciblta 5oris meg"eszlt idegeit, akr a crnaszlakat s a lny torkban gomb'c ntt s elkerekedett a szeme s zihlt a tdeje.

#z regember el"ordult a sttsgtl. % .e "lj % mondta. % *onnan veszi hogy "lek, % Krdezte reszket szjjal. % 2tom rajtad. 3s rzem. Blelmed betlti a kocsit s kocsonyss teszi a levegt. % Ki ... kicsoda maga, % [am ah. % Belelte az reg. % 3s n ide igyekeztem. 4z az n llomsom. 5oris a retikljvel babrlt s igyekezett, hogy knnyek ne szkjenek a szembe. =ssze van zrva egy rlttel1 )agy nem rlt, #kkor mg rosszabb. #z elbb t sz'l!tottk odakintrl. % 2ehet, hogy hasbeszl % tltt az eszbe vratlanul % s ez az egsz sz!njtk arra j', hogy engem ... % .e "lj % ismtelte az reg. % <tt csak [am ahnak van "lnival'ja. # regnyekben trtnhetnek lehetetlen dolgok, de ez most a val'sg. <lyen nincs, lzadt "el 5oris lnynek racionlis rsze az irracionlis, misztikus szorongs ellen. # k zeletem jtszik csak velem taln lmodok... % <dbe telik m!g idernek. #ddig vrnod kell, velem. % mondta az regember. % 5e a vezet... s a tbbi utas... :k nem vesznek szre semmit mindebbl, % Krdezte 5oris mert mr vrta mikor sz'lal meg a vszcseng. % :k haladnak tovbb a kvetkez lloms "el. 0zmukra ez egy illanat csu n, olyan vgtelenl kicsi trt rsze az idnek, hogy nem is szlelik. -ire "el"oghatnk, hogy trtnik valami, mr be is "ejezdtt. /su n a tudatalattijukban marad meg egy homlyos, "elidzhetetlen emlk, amit soha nem tudnak akaratlagosan a "elsz!nre hozni s ha "elbukkan magt'l, nem rtik mit jelent. 4zrt nem akartam, hogy egy kocsiba szllj velem, mert !gy te itt ltezel s nem ott, ahov val'jban tartozol. % *ogy juthatok oda vissza, % *a elmegyek visszatr a megszokott rend. )isszakerlsz oda, ahova val' vagy. 5orist nem nyugtattk meg az reg szavai. -lysget rzett magakrl, ttong' mlysget, mely kszen ll arra, hogy elnyelje t. Beneketlen szakadk ttongott a lbai eltt s mg bele illantani sem mert, nemhogy cselekedni. % [am ah, Hgy h!vnak, % krdezte, hogy elterelje "igyelmt az egyre kzeled kinti zrejektl.

% -ost igen. ;gen ms nevem volt s nemsokra ms nevem lesz. .incs jelentsge. 3n, n maradok. % Ki vagy te, % 4rltette a beszlgetst, mert emberi hangot akart hallani. #z reg "rksz tekintettel mregette. % -irt rdekelte az egy magad"ajta lnyt, 5olgozni jrsz, vagy tanulsz, aztn este sz'rakozni msz s szereted, ha a "i(k sz eket mondanak neked. 4z termszetes. .e lgy k!vncsi azokra a dolgokra melyek tvol esnek tled, akr a csillagok. % 5e k!vncsi vagyok1 % 0zakadt ki 5orisb'l. 0rtette az reg r ke jellemzse. : aztn tnyleg nem olyan amilyennek le"estettk. % .em az vagyok, akinek hiszel, csak egy szerencstlen liba, akinek semmi sem sikerl. .em rtette, mirt trulkozik ki ennyire egy ismeretlen regembernek, akivel, enyhn sz'lva, klns krlmnyek kztt tallkozott. # lelke vgyott r, hogy kintsk. .em bizalom szllta meg, vagy rokonszenv, hanem ellenllhatatlan kzlsi vgy s mlttek a szavak a szjr'l, csak nha szak!totta meg egy%egy h gs, beszlt a magnyr'l, az egyedlltrl, a nyron is hideg vrost'l, a veresgeirl, a kudarcair'l, az ts!rt jszakkr'l, az emberek rtetlensgrl s g(nyr'l a "lelmeirl s szorongsair'l, az sszel lehull' "alevelekrl s a sz$k utckon sv!t szlrl, mely cltalan, akr az lete, s a rettegett hallr'l a hamis bkt !gr s!rokr'l. -ikor abbahagyta, az reg mr ott lt mellette s (jabb rncok mlyltek az arcra. 3lnk szeme elhomlyosult, tom a "ny$v lett, egy nagyon vnember szemv, aki sokat ltott mr, de van, mitl (jra s (jra megdbben. % 0z!vesen megvsrolnm tled, mindazt, amid van, de nem tehetem. % -ondta. % #z n idm lassan lejr, elb!rok ht mindent, de van, amit nem tehetek meg. # hatalom jelt viselem homlokomon, de nem lhetek vele. 5oris nkntelenl is az reg homlokt kutatta. 0ok%sok rncot ltott, de jelet nem. Ovatosan "elemelte a kezt s vgigsim!tott az aszott homlokon. 0zraz, ergamenszer$ volt [am ah bre, hinyzott belle az let "rissessge, de nem h$lt ki, mint a holtak. 3 en ellenkezleg, tzelt, mint a lzas beteg. # lny elka ta a kezt. % .em "edezted "el, % krdezte [am ah. % .ekem is sokig tartott, vtizedekig, edig minden na lttam magam a tkrben. /sak az arra rendeltetett szemek lthatjk meg s az arra rendeltetett kezek ta inthatjk ki, azok szemei s kezei, akik maguk is a hatalom gyermekei s egyek vele s osztoznak az =rk Eldsban s az =rk Etokban.

5oris szomor(an mosolyodott el. 4zen is k!vlrekedt. [am ah megrezte a lny hangulatt "ogta a belle kirad' hullmokat. 0z' nlkl meg"ogta a kezt s megszor!totta. 5oris az ramtshez hasonl' rzk'ds "ogta el, mely akkor sz$nt meg mikor elengedte kezt. #z regemberben "elhalmozott energia egy csekly tredke jrta t testt, "elre !tette, aztn gyengden letette s magra hagyta. # lny dbbenten nzte a halvnyan mosolyg' arcot, "iatalnak ltszott s sz nek, s j'nak s igaznak. #ztn kzjk "rkztt a vilg, megszak!tva a villmgyorsan meg"ogan', gykeret ereszt, szrba szkken, kibimb'dz' s kivirgz' ka csolatot. # dobok mr egszen kzelrl hallatszottak s a hang, az a hang, kzvetlenl az ajt' elttrl sz'l!totta az reget. % [am ah1 % -egyek mr1 % csattant "el az trelmetlenl. % -ennem kell % "ordult a lnyhoz. % <sten veled % 5oris mg sosem b(cs(zott mg !gy senkitl, de most azt s(gta neki valami, hogy ezt mondja. % <sten veled % b'lintott "el mg egy utols't az reg, aztn az ajt'hoz ment s kil ett a sttbe. .em leugrott a mintegy mterrel lejjebb lv vgnyokhoz, hanem kil ett s a sttsg megtartotta t, oly biztosan l kedett, mintha adl'n jrna. 5oris mg nhny illanatig mg ltta a htt, majd helykre siklottak az ajt'szrnyak s a szerelvny "olytatta utjt. 5oris kbn, maga el meredve lt, szre sem vve, hogy (jra megll a metr' s emberek szllnak "el s utaznak tovbb egytt, sorra kvetkeztek egymsutn az llomsok s "el%le szlltak az utasok, de csak lt s nzett maga el egy titkon t rengett, [am ah titkn, de nem jutott semmire, t(l volt ez az gondolatai hat'tern, t(l az rtelmn, csak az rzelmeivel rtett, vagy inkbb lt t egy morzst a trtntekbl. *a a hangosbemond' nem riasztja "el azzal, hogy clllomsnak nevt recsegi bele a "lbe, akkor tovbb utazott volna. <mbolyogva llt "el s enyhn tmolyogva hagyta el a kocsit. 4gy "r"i utnasz'ltC % ;szeg vagy cicm, -ajd n kij'zan!tlak1 -skor ilyen szavak hallatn nikba esett, de most tn el sem jutott a tudatig, mg mindig az energia%ts ut'rezgseit lte s ez elkln!tette a vilgt'l, br a leveg legkisebb rezdlse is megbolygatta 'lusai nyugalmt s a leglgyabb hanghats is harsog' indul'nak t$nt, magn rezte a krnyezett, mint egy ruht, eggy vlt vele, de mgis, mgis messze volt tle. % ;osszul vagy, 0eg!thetek valamit,

# "i( "inoman "ogta a karjt s kutatva nzett az arcba. -agas, j'k $ src volt, mskor 5oris boldogan vette volna a kzeledst, de most zavarta. 2e akarta rzni a "i( kezt magr'l, azt a nagy ers kezet, de ekkor szrevette a "eliratot a "i( dzsekijnek jobb vlln. Aelenzett a szembe. Ertatlan, tiszta, kkszem r nzett vissza le r valahonnan a magasb'l, neki "el kellett emelnie a "ejt, hogy a szorosan mellette ll' arcba nzhessen. 6'indulat(, kiss "lszeg mosoly lt azon az arcon s seg!tkszsg s gyermeki naivits, hogy vele nem trtnhet rossz. 5oris erre elnevette magt. % Kicsit megszdltem. *azak!srnl. # "i( beleegyezleg b'lintott. % -ajd "oglak, hogy el ne ess % mondta komolyan. Kz a kzben egyms mellett l kedtek a mozg'l cs "el. % Te, % krdezte hirtelen 5oris % mit jelent a "elirat, 3s ujjval vgigsim!tott a dzseki h!mzett c!mkjn. *at bet$ volt csu n. [#-&#*.

3nnep
*ossz(, komor utca volt. 0zrke, srga hzak szeglyeztk, mint megannyi megvnlt, elszegnyedett herceg, aki hajdani dicssge roncsai kztt, emlkeibl mer!tve ert, tengeti az lett. 0zz ves hzak s egszen "riss, (j asz"alt s a szlben himbl'dz', nyikorg' utcalm k s arkol' kocsik s kt src az egyik sarkon. .agy, kr'mozott motorokon lve beszlgetnek s nha, unott, beidegzdtt mozdulattal h(znak egyet a gzon, hogy a bmbl motorok mg hangosabban nekeljenek. 0tt s vilgos ablakok, bezrt zletek, lelakatolt rednyk, elrozsdllt utcatblk s hzszmok, bartsgtalan kzlekedsi tblk s hideg. 3s l tek ko ansai. # "i( haza"el tartott, haza"el. -a nne van1 @nne % ko ant benne a sz', mint a mly k(tba haj!tott kavics, ha ler a kiszradt "enkre. Kiszradt mr is, mint a gymoltalan k'r' a sztye n, sszel, az (jraleds remnye nlkl. Keser$en vigyorgott maga el, ahogy vsott dzsekijn t"(jt a szl. Aorzongott s mgsem "zott. Tvol rezte magt'l a val'sgot, k!vlrl ltta magt, mintha "ilmet nzne, amiben a "szere l. 4lredlve ment, h(zta a vllt a j'kora tska sz!ja, de nem llt meg ihenni, nem tette le terht. % -r csak r szz mter % b!ztatta magt s ugyanakkor tkoz'dott is gyengesge, kimerltsge miatt. .em voltak knny$ek az ut'bbi vek. Kamaszknt szktt meg otthonr'l, csak (gy, vaktban, bele a vilgba. /savargott, dolgozott, nha lo ott is, ment egyik helyrl a msikra, ntudatlanul is keresve valamit. 6'l emlkezett arra a tbb, mint ngy vvel ezeltti na ra, mikor sszeakadt azzal az emberrel. 4gytt maradtak. : tanulni, a msik meg tan!tani vgyott. 0osem volt szorgalmas dik, de ez(ttal ert vett magn s sikerlt elrnie cljt. T(ltett a mestern. Kezbe ka arintotta a vgyva vgyott kulcsot s nekilthatott volna val'ra vltani lmait, de az lmok elszlltak, vagy nevetsgess vltak. -r semmit sem jelentettek szmra. -ikor erre rbredt, rtette meg mestert, aki egy gyerek nemtrdmsgvel r'tta az utakat, knnyedn elsz'rva, mire msok csak h!toztak. *atalmat akart, nzt, h!rnevet s mindezekrt csak a kezt kellett volna kiny(jtania, de nem tette. #krcsak a mestere. % -enj % mondta , azon a na on, mikor elvltak % mr tudsz annyit, mint n. Taln tbbet is. .incs mit tanulnod s nincs mirt tanulnod. 4ljtt a jtkok ideje. #karsz jtszani,

# "i( vlaszul a "ejt rzta. <smerte mr a jtkok rtelmetlensgt. Itolrte az rk tok. -r minden krdsre tudott "elelni, csak egyre nem. -i vgre lett azz, ami, .em trte a "ejt a vlaszon, tudta, hibaval'an tenn. 4l"ogadta nmagt, de nem szabadult meg nmagt'l. .em trte szt teste bilincseit, hogy elinduljon egy (j lt "el. Korainak tallta mg. *isz jtt az nne s sszegy$lt a csaldja s ajndkot akart vinni nekik, sosem ltott, drga, "ldnt(li ajndkot. =nkntelenl is vgigsim!tott a tskjn. <tt van. .em volt knny$ megszereznie, de mr rgen el"elejtette, mint jelent ez a sz'C lehetetlen. <smerte a helyet, hol tallhatja meg % hossz(, nehz (t volt %, ismerte az rt % hossz(, nehz harc volt. 3s megszerezte. #z 'rjra nzett. .em sokra vacsorhoz lnek. -inden vben, ezen a na on, ugyanabban az idben lnek le a ter!tett asztal mell. -r t!z ve nem jrt otthon, de tudta, nem vltozott semmi, a rgi szokst mg mindig tartjk. #z a ja, az anyja s a nvre. #ki mg % minden bizonnyal % otthon l, a szli hzban, s nem ment "rjhez. .em mehetett. 4gyszer$en nem olyannak szletett. .eki otthon kellett maradnia a mindrkkn%rkk vltozatlan csaldi "szekben, ahol a vilg egyetlen helyes rtkrendje uralja az letet. # orceln tkszlet, a ki"nyes!tett, ezst eveszkzk s a gyertya az asztal kze n. 8yermekkorban gy$llte ezeket a vacsorkat, nne l ruhban. )igyznia kellett, nehogy leegye magt, ne csrm ljn az eveszkzzel, ne szrcsljn, ne legyen moh', ne legyen kznsges. 3s gyetlen volt. 2eette magt s leverte a meisseni orcelnt s csrm lt s szrcslt s mert az egsz na i bjttl korgott a gyomra, moh'n s kznsgesen "alt. 3s jtt a bntets. .em bonthatta "el az arany a !rba csomagolt dobozt, nem nzhette meg az ajndkt, csak msna reggel. : nem lesz ilyen kegyetlen. 7jra vgigsim!tott a tskjn. #z reg hz, mint dly"s "ensg tr'nolt a ko r kertben. # ker!ts cirdi s a ka u "aragsa a m(ltat juttattk eszbe, mikor mg itt lt s el sem k zelhette, hogy mshol, mshogyan is lhetne, mert nvre % a knyrtelen agyturksz % ltta, kileste minden gondolatt s sietett r'luk beszmolni szleiknek. 3s akkor jttek megint a bntetsek, a o"onok. .vre lvezte, hogy uralkodhat az ccsn, hogy kig(nyolhatja, hogy berulhatja s lvezte, ha vertk a kisebbik gyereket. .evetett, ha az s!rt s az atyai, vagy en anyai tlegeket megtoldotta nhny % nevel clzat( % nvri o"onnal. 3s a szlei mindezt t$rtk, mg j' szemmel is nztk, mert >mielbb embert kell "aragnia a "i(b'l?. -egllt a ka u eltt s "elnzett az gre. Belhk takartk el a csillagokat, "elhk, akr az agyt. 0$r$, tltszatlan "elhtakar'. #mi'ta vgigment a *t Egon s eljutott az 7r *zba, mr nem "lt. 0znalmasnak ltta nvre k essgeit, olyan sznalmasnak, mint a *atalom szolgit, akik holna majd a nyomba erednek.

4lrt a cs(csra, ahonnan nem vezetett tovbb (t ezen a vilgon, de mieltt itt be"ejezi, tadja ajndkt, az igazit, a sz!vbl jvt s aztn keres egy "i(t % vagy lnyt %, akit megtan!that mindarra, amit tud. Aecsngetett. % Ki zavarog itt, ilyenkor % halotta szinte azonnal a ja hangjt a torncr'l. % 3n. % .a, mi az, # tkozl' "i( hazatrt, % ez a nvre hideg, g(nyos hangja volt. #z a ja jtt ki a ka uhoz. 0tt ltnyben, vak!t'an "ehr ingben, nyakkendvel. # rgi n'ta az nne rl s, hogy meg kell adni a tisztessget. *a habozott is valaha, mr biztos volt a dolgban. # ka u kiny!lt eltte, s "elnzett a szlas, egyenes tarts( alakra. *a nem grnyedne a s(ly alatt, akkor is, leg"eljebb, a vllig rhetne. -r ez sem zavarta, nem (gy, mint rg, mikor zokogott, ha az a ja csktt vakarcsnak nevezte. % 4gy meg"radt vndor kr vacsort s szllst ma jszakra % mondta. % 0ajnlom % "elelte az a ja. % .eked mr nincs helyed itt. % 3s a megbocsts ernye, % adott mg egy lehetsget a "i(. % Tehetetlen vnsgek "ecsegnek csak errl, akik mr semmire sem j'k % h(zta ki magt az a ja. % Ksznm % hajolt meg a "i(. % 8azdagabb lettem. .em ka ott vlaszt. # ka u csattanva zr'dott be eltte s a magas, egyenes alak hatrozott l tekkel trt vissza a hzba. -osolyogva nzett utna. % 4ltakarodj innen, am!g sz en van dolgod % sv!tette "el a nvre s megrezte agyn azokat az undor!t'an ta ogat'dz' cs okat, amiktl (gy rettegett gyermekkorban, amik annyi k!nt okoztak. .em "rhettek hozz, de nem llhatta meg, hogy ne adjon egy kis leckt. 4gy suhints volt csu n, de rezte, hogy a clba vett agy grcsbe rndul. #rtikullatlan sikolts hallatszott a tornc "ell. Bjdalom, "lelem s hatrtalan megle ds volt ebben a sikolyban. 3s hallotta a msik sikolyt is, a meg erzselt agy "jdalomkiltst. 4lvigyorodott, de ez a grimasz inkbb "arkas vicsorgsra emlkeztetett, nem edig mosolyra. # ja uskval a kezben erdlt ki a hzb'l. #nyja kvette, ka ta el sszerogyni kszl nvrt. # kz kor( "r"i elreszegezett "egyverrel kmlelte a sttet, mely "it rejtette. 0ttt r'la, hogy nem habozna lni, ha megltn a clt. *ideg, kegyetlen dh sugrzott belle, az igaza biztos tudatban lv ember dhe, kirobbansra kszen, hogy els rje azt, aki meg r'blja megszentsgtelen!teni az vilgt.

# "i( egy illanatig sznakozva nzte, aztn tovbbosont a ker!ts mentn, m!g a svny el nem takarta elle a hzat s t a torncon llok ell. .em b!zott a "elhkben, hogy megmaradnak a *old eltt s nem vgyott egy "elesleges goly'ra a bordi kz. -egllt, vgignzett az utcn. 0ehol egy jr'kel, ma este mindenki otthon nne el. # kzeli lm nak kigett az izz'ja, teht mg egy, az ablakon t az utcra vetett k'sza illants sem "edheti "el vletlenl holltt. 2etette tskjt a "ldre, sorra kinyitotta a ka csokat s elvette a lnyt. #kkora lehetett, mint egy nagyobb "ajta macska, de nem olyan karcs(, hajlkony. 0(lyos, tmr teste, idegenszer$ s ltsz'lag rtelmetlenl csavarod' vgtagjai visszatasz!t'ak lehettek volna egy olyan ember szmra, aki nem ismerte "ajtjt. 5e a "i(nak nem ez volt az els myboggja. 2gy, gyengd mozdulatokkal simogatta a hideg, s!kos testet s belenzett a lny "osz"oreszkl' szembe. # szemek egy illanatra kihunytak, hogy aztn (j, vad t$zzel lngolhassanak "l. # mybogg csaknem emberi rtelemmel b!r' agya vette a arakommunikci's csatornkon rkez adst, gazdja arancst s kszen llt a teljes!tsre. *iszen gazdja nem krt tle mst, mint azt, amirt szletett, amirt lt, amihez rtett. *a nem nmnak szletik, nysz!tett volna a trelmetlensgtl. # "i( megrezte ezt. Etdobta a lnyt a ker!tsen, be a szlei kertjbe, a kertbe, ahol annyit jtszott gyerekknt, ahol oly sokszor meg r'blt elb(jni a bntetsek ell. % -enj, s tedd a dolgod % s(gta a mybogg utn. % #zutn szabad vagy... Belka ta immr res tskjt, a vllra kanyar!totta s elindult. Tovbb a hossz(, komor utcn, siets l tekkel. .em akarta hallani a hallsikolyokat.

4ombi
% *a nincsenek szrnyetegek, akkor ki, vagy mi lakik tizenht ve a gardr'bszekrnyemben, % krdezte a kis, k cs, ko asz "r"i mlab(san. # szichol'gusn kedvesen mosolygott a betegre. -indssze hrom hete jrt hozz, ez volt a negyedik tallkoz'juk, de azt mr meg tudta lla !tani, a "r"i remnytelen eset. -akacsul ragaszkodik a tves eszmjhez, miszerint egy zombi lakik a gardr'bszekrnyben. 0zeren% csre ez a tny nem klnsebben zavarja a beteget, sajt bevallsa szerint remekl kijn a zombival, estnknt egytt tvznek sakkoznak. # ciens agglegny, egyedl l, ezrt nem a csaldja krsre jtt kezelsre, a szomszdai, kollgi beszltk r. % 2tta mr valaki nn k!vl azt a lnyt, % krdezett vissza a doktorn. % .em % rzta "ejt a "r"i. % #zrt, mert nem is ltezik % mondta diadalmasan a szichol'gusn. % +lyan nnek ez a szrnyeteg, mint a magnyos kisgyereknek a lthatatlan jtsz'trs. 0zmra ltez bart, de senki ms nem lthatja... % 5oktorn, nem vagyok mr gyerek. #zrt nem ltta mg senki, mert nemigen szeret kimozdulni, n meg nem szoktam vendgeket h!vni. <nkbb n jrok ltogat'ba. .em t(lzottan szereti a trsasgot, azt mondja, zavarja, ahogy az emberek nznek r. % 3s ersze magt is igyekszik rbeszlni, hogy maradjon otthon... % 3 en ellenkezleg, mg b!ztat is, hogy jrjak el nyugodtan. *ozzak "el nket, addig majd elb(jik, vagy elmegy valahova. -r arra is r akart venni, hogy nsljek meg. % 3s maga, % krdezte a szichol'gusn. % .em igazn van hozz kedvem. 6'l megvagyok !gy is. # nkkel % mr elnzst % ltalban csak gond van. 7gy ltszik agglegnynek szlettem... % merengett el a "r"i, aki inkbb ltszott egy j'l men henteszlet tulajdonosnak, mintsem "iloz'"usnak. % 8ondolja, hogy normlis letet l, % krdezte a n. % ;eggelente "elkelek, mosdom, reggelizem, mint mindenki ms, bemegyek a hivatalba, dolgozom, haza"el bevsrolok. 4ste, otthon ltalban egytt ksz!tjk a vacsort, aztn elsz'rakozgatunk. Eltalban ksn "ekszem, aztn msna reggel kezddik minden ellrl. % .em rzi magt "radtnak, levertnek, # "r"i htradlt a szkben. % .em. 5e (gy ltom, n nem hisz nekem.

% 9ombik nem lteznek % mondta lassan, tagoltan a szichol'gusn. # "r"i "elllt. % 4gy illanat trelmet krek1 4ngedje meg, hogy bemutassam a bartomat % az ajt'hoz ment s kinyitotta. # doktorn "elsikoltott s jultan cs(szott le szkrl az !r'asztala al. # zldes sz!nrnyalatban jtsz' br$, enyhn oszladoz', kil'g' bel$ stl' hulla val'ban nem volt sz ltvny. % .a, mit mondtam % "ordult a "r"i "el. % 0imn eljult. 5e te mindenron be akartad bizony!tani, hogy neked van igazad. -ikor rted mr meg vgre, hogy ezek mind ilyenek...,