Anda di halaman 1dari 8

PENGGAL 1

RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6

5 JANUARI 26 MEI

MING GU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. 1.1.2 Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi

EMK/KPS
-Susunan masa -Konversi masa

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di mu ium dan tempat bersejarah.

-Konversi masa -!su dan masalah masa lalu

1.1." Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. 1.1.# Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan. Pengertian diri dan ke!"arga.

-!su dan masalah masa lalu

1.2.1 Menyatakan biodata diri. 1.2.2 Mengenal pasti salasiah keluarga.

-$lemen asas sejarah -Susunan masa

!UTI TAHUN BARU !INA 1 JANUARI "EBRUARI

1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas. 1.2.4 Mengenal pasti gelaran anggota keluarga.

-$lemen asas sejarah -Susunan masa

RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6

1.2." Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa. 1.2.# Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.

-Konversi masa -$lemen asas sejarah

-Men%ari sumber

1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap. 1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah.
-$lemen asas sejarah -Men%ari sumber -Men%ari sumber

1.3.3 Men%eritakan sejarah penubuhan sekolah. 1.3.4 Menyatakan %ogan kata& visi dan misi sekolah.

1.3." Menyatakan maksud warna dan simbol pada len%ana dan bendera sekolah. 1.3.# Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.
-Men%ari sumber

1&

1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap. 1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal.
-$lemen asas sejarah -Men%ari sumber

11

1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal. 1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.

!UTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 21 MA! 2% MA!

RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6

12

1.4." Menyatakan keistimewaan kawasan setempat. 1.4.# Menjelaskan tokoh .1 #aman Air Bat"

-$lemen asas sejarah -Men%ari sumber

2.1.1 Menyatakan maksud 'aman (ir )atu. 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada 'aman (ir )atu.

-$lemen asas sejarah -Konversi masa

-Konversi masa

14

2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pen%airan air batu.
-$lemen asas sejarah -Konsep masa

15

TAJUK : #AMA$ PRASEJ ARAH

%.1 Kehid"&an man"sia &rasejarah

3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah. 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah.

16

3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.

-$lemen asas sejarah -Konsep masa -Signi*ikan bukti

1#

3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannyaa dalam masyarakat prasejarah.

1$

3.1." Menyatakan keper%ayaan manusia prasejarah.

-Signi*ikan bukti

RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6

1%

TAJUK %: KERAJA A$' KERAJA A$ MELA(U A)AL

*.1 Ked"d"kan kerajaan' kerajaan Me!a+" A,a!

4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal.

2&

4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu pada peta Malaysia.

-$lemen asas sejarah -Konsep masa

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN !UTI PERTENGAHAN TAHUN 2# MEI 14 JUN PENGGAL 1 15 JUN 2& 'KT'BER
-Men%ari sumber

21

4.1.3 Menamakan laut& selat& teluk dan pulau pada peta di sekitar Kerajaan Melayu awal.
-Men%ari sumber

22

4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan Melayu. .

RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6

TAJUK -: T.K.H TERBILA $/ KESULT A$A$ MELA(U MELAKA

-.1 T0k0h' t0k0h ter1i!ang Kes"!tanan Me!a+" Me!aka

".1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang.

24

".1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama.

-$lemen asas sejarah

25
-. Parames,ara se1agai &engasas Kes"!tanan Me!a+" Me!aka

$lemen asas sejarah

".1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.
$lemen asas sejarah

26

".2.1 Menyatakan latar belakang +arameswara sebagai pengasas Melaka.

!UTI HARI RA(A PUASA 2$ 'G'S 1 'G'S

2#

".2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan +arameswara dari +alembang ke Melaka.

-Konversi masa -Susunan masa

RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6

!UTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 12 SEPTEMBER 2& SEPTEMBER

2$ 2%
-.% T"n Perak se1agai Bendahara Me!aka

$lemen asas sejarah

".2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka. ".2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber.
-$lemen asas sejarah -Men%ari sumber -Konsep masa

&

".3.1 Menyatakan riwayat hidup ,un +erak.

1 2

".3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa ,un +erak menjadi )endahara. ".3.3 Menyatakan kebijaksanaan ,un +erak dalam menangkis serangan Siam di Melaka ".3.4 Menyatakan peranan ,un +erak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

-$lemen asas sejarah -Men%ari sumber -!su dan masalah masa lalu -$lemen asas sejarah -Men%ari sumber -Konsep masa

-.* Hang T"ah se1agai Laksamana Me!aka

".4.1 Menyatakan riwayat hidup -ang ,uah. ".4.2 Menyatakan peranan -ang ,uah sebagai laksamana. ".4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara -ang ,uah dengan -ang .ebat dalam -ikayat -ang ,uah.
-!su dan masalah masa lalu

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN !UTI AKHIR TAHUN


RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6

21 SEPTEMBER 2&14

JANUARI 2&15

RPT SEJARAH T4

Kumpulan 6