Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN

RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

2014
2014

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTERIJAYA


JALAN PASAR, PUDU 55100 KUALA LUMPUR

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2014


PENDIDIKAN SENI VISUAL
PERALIHAN

DISEDIAKAN OLEH:
.
(HANIZAH HAMZAH)

DISEMAK OLEH :
.
(
)

DISAHKAN OLEH :
..
(
)

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

BULAN
/MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

2014
2014

STRATEGI P&P, NILAI DAN ABM

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

Cetakan

daripada pelbagai bahan.


2. Mengetahui pelbagai bahan boleh
dijadikan alat-alat cetakan
3. Memperkayakan penggunaan bahan
untuk menghasilkan gambar

2/1/2014
3/1/2014

Corak terancang

Tenunan

4
20/1/2014
24/1/2014

27/1/2014

1. Membuat tenunan asas dengan


menggunakan perca kain atau benang
bulu kambing.
2. Menggunakan bahan-bahan yang
terbuang dalam menghasilkan hasil
tenunan
3. Merancang penggunaan bahan-bahan
terbuang dalam menentukan corak
tenunan

13/1/2014
17/1/2014

1. Membuat rekaan dan corak dengan


menggunakan kertas warna.
2. Merancang penghasilan seni visual
dengan teliti.
3. Menggunakan garisan grid dalam
menghasilkan corak

6/1/2014
10/1/2014

1. Membuat gambar secara cetakan

Arca

2014
2014

STRATEGI
Pembelajaran Masteri,
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, ubi kentang, sayur-sayuran dll, warna dan kertas
lukisan.

STRATEGI
Pembelajaran Masteri,
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam, gunting dan kertas lukisan.

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas warna, gam, gunting dan kertas lukisan.

1. Mengenali dan mengetahui arca dan

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Pembelajaran konstruktivisme
fungsinya
2. Membuat arca daripada sabun atau lilin. Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

2014
2014

3. Merancang kaedah untuk meluakkan arca NILAI

31/1/2014

tersebut agar mendapat bentuk yang


diingini.

Tekun dan sabar


ABM
Contoh hasil seni visual, gam dan pisau.

3/2/2014
7/2/2014

Gambar teknik
stensil

10/2/2014
14/2/2014

1. Memahami makna stensil dan teknik


penghasilannya.

2. Membuat gambar dengan teknik stensil


3. Merancang dan menebuk kertas stensil
dengan betul

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas tebal, gunting, warna poster, berus, kertas
lukisan

17/2/2014
21/2/2014
9

Model bangunan

1. Membuat model bangunan daripada

Lukisan
menggunakan
dakwat.

1. Membuat gambar dengan menggunakan STRATEGI

24/2/2014
28/2/2014
10

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan
kertas tebal.
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
2. Menentukan reka bentuk bangunan
3. Merancang dan menentukan teknik untuk NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar, Teliti.
menghasilkan bangunan tersebut.
ABM
Contoh hasil seni visual, kertas kotak tebal, gam, gunting dan warna.

3/3/2014
7/3/2014
11
10/3/2014
14/3/2014

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif, Pembelajaran secara


konstuktivisme.
NILAI
dalam mencipta gambar
3. Mempelbagaikan kaedah melakar dalam Tekun dan sabar dan menghargai hasil kerja.
ABM
menampakkan bentuk sesuatu objek.
dakwat pen.

2. Menghasilkan jalinan yang pelbagai

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

2014
2014

Contoh hasil seni visual, pen dan kertas lukisan.

12

Corak jahitan

1. Menghasilkan corak dengan jahitan yang STRATEGI


mudah.

17/3/2014
21/3/2014

2. Membuat rekaan dan corak daripada


teknik jahitan

3. Mempelbagaikan jenis-jenis jahitan


dalam menghasilkan organisasi rekaan

Pembelajaran Masteri, Kajian Masa Depan


Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai dan menghayati, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kain, benang, jarum dll.

22/3/2014 30/3/2014 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


13

Batik blok

1. Mengenal idea batik blok yang mudah


2. Menghasilkan motif batik
3. Mencetak ke permukaan kain/kertas.

Mobail

1. Mengenal mobail merupakan salah satu STRATEGI

31/3/2014
4/4/2014
14

STRATEGI
Pembelajaran Masteri,
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, blok, warna dll.

7/4/2014
11/4/2014
15
14/4/2014
18//4/2014
16

arca hiasan.
2. Membuat mobail dari dawai dan kertas
yang dibentuk.
3. Menghasilkan mobail yang mempunyai
ciri-ciri imbangan.

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan kreatif, Kajian Masa depan.


NILAI
Tekun dan sabar, menghargai hasil karya.
ABM
Contoh hasil seni visual, dawai, benang, kertas dll.

21/4/2014
25/4/2014

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

17

Catan (cat air)

28/4/2014
2/5/2014

1. Melukis dan membuat gambar.


2. Membuat gambar dengan teknik catan
cat air.

3. Menghasilkan catan dengan kadar


banding yang betul.

18

Gubahan corak

5/5 2014
9/5/2014

19

dan fauna dengan menggunakan warna


poster.
3. Mendalami teknik mewarna corak
dengan betul

Seni manik

1. Menghasilkan manik untuk hiasan diri

Asemblaj

1. Membuat binaan asemblaj daripada

12/5/2014
16/5/2014

20
19/5/2014
23/5/2014
21

1. Menghasilkan gubahan corak bebas.


2. Menghasilkan corak bermotifkan flora

2014
2014

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran masteri.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, berus, kertas lukisan dll.
STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.
daripada pelbagai bahan.
NILAI
2. Mencipta rekaan hiasan diri dengan
menggunakan pelbagai bentuk dan jenis Tekun dan sabar. Menghargai alam sekitar,
ABM
manik;
Contoh hasil seni visual, kertas majalah, benang dll.
3. Mempelbagaikan rekaan hiasan diri
dengan menggunakan pelbagai jenis
manik.

STRATEGI
Aksess kendiri, teori kecerdasan pelbagai.
pelbagai bahan.
NILAI
2. Menghasilkan hasil assemblaj yang
Kirat semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
mempunyai nilai estetika.
3. Merancang kedudukan bahan yang sesuai ABM
Contoh hasil seni visual, bahan terbuang, gam, gunting dll.
dalam menentukan hasil assemblaj.

26/5/2014

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

2014
2014

27/5/2014

28/5/2014 15/6/2014 CUTI PERTENGHAN TAHUN


22

Kolaj

16/6/2014
20/6/2014

1. Membuat gambar dengan cara kolaj.


2. Mendalami teknik penghasilan kolaj
serta pelbagai kaedah perlaksanaannya.

3. Mempelbagaikan penggunaan bahan


dalam mencipta gambar kolaj.

23

Capan

menggunakan sayur-sayuran.
2. Mendalami teknik menghasilkan capan
dengan berkesan.
3. Menghasilkan gambar dengan
menggunakan teknik capan

23/6/2014
27/6/2014

24
30/6/2014
4/7/2014
25

1. Membuat rekaan corak secara capan

Kelarai

1. Mengenali beberapa jenis kelarai.


2. Menghasilkan kelarai dengan
menggunakan kertas warna

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, kain perca, tali, kertas-kertas dari majalah,
kapas, gam dan gunting dll.

STRATEGI
Pembelajaran Masteri, Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Kitar semula, Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, sayur-sayuran, kertas lukisan dll.
STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. Pembelajaran
masteri.
NILAI
Teliti, tekun dan sabar.

3. Merancang untuk menghasilkan kelarai

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

7/7/2014
11/7/2014
26

dengan struktur grid yang tepat.

Model (kenderaan)

27
21/7/2014
25/7/2014
28

Cetakan jari

1. Membuat gambar dengan cetakan jari


2. Merancang dan menentukan cetakan

Tiupan warna

1. Membuat gambar secara tiupan warna


2. Mempelbagaikan teknik tiupan dalam

28/7/2014
1/8/2014

29
4/8/2014
8/8/2014

30
11/8/2014
15/8/2014

Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.


NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran masteri.
yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu NILAI
Sayang kepada diri sendiri. Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
gambar.
3. Manghasilkan gambar daripada cetakan ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll.
jari yang berlandaskan keseimbangan.

menghasilkan pelbagai gambar.


3. Menentukan kedudukan tiupan dalam
menghasilkan senuatu gambar.

Bekas simpanan
perhiasan

ABM
Contoh hasil seni visualkertas warna, gam, gunting dll.

1. Membuat model kenderaan mainan yang STRATEGI


tidak bergerak dengan menggunakan
polisterin dan kertas.
2. Mendalami teknik penghasilan paper
mache
3. Merancang kaedah yang berkesan untuk
menghasilkan model kenderaan .

14/7/2014
18/7/2014

2014
2014

1. Membuat bekas simpanan perhiasan


daripada kotak
2. Menghias kotak dengan warna dan corak
yang indah.
3. Menghasilkan kotak dengan reka bentuk

STRATEGI
Pembelajaran masteri, Kajin masa depan.
NILAI
Kitar semula, menghargai hasil karya.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, straw, berus, kertas lukisan dll.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme. Pembelajaran
masteri
NILAI
Teliti, tekun dan sabar.

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

yang menarik

31

Anyaman

1. Membuat anyaman daripada kertas

Topeng

1. Membuat topeng dengan meggunakan

18/8/2014
22/8/2014
32

2014
2014

ABM
Contoh hasil seni visual, kotak-kotak pembungkusan, warna poster,
berus, dll.

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.
warna atau kertas majalah.
2. Mendalami teknik penghasilan anyaman. NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
3. menghasilkan anyaman dengan
ABM
penggunaan bahan yang sesuai
Contoh hasil seni visual, kertas majalah atau kertas warna, gam, guting,
kertas lukisan dll.

25/8/2014
29/8/2014
33

kad manila.
2. Menghasilkan reka bentuk topeng yang
menarik;
3. Memastikan keseimbangan reka bentuk.

1/9/2014
5/9/2014

34
8/9/2014
12/9/2014

Gambar mudah

1. Membuat gambar mudah dengan


menggunakan campuran warna cat air.
2. Mendalami teknik mewarna dengan
penekanan kepada ton dan warna.
3. Menghasilkan gambar dengan prinsip
rekaan yang betul

STRATEGI
Pembelajaran secara konstrucktivisme. Kajian Masa depan
NILAI
Tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan, gam,
gunting, dll.

STRATEGI
Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan, pembelajaran secara
konstrucktivisme.
NILAI
Tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna air, berus, kertas lukisan dll.

13/9/2014 21/9/2014 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

35

Catan (mix media)

cara mix media.


2. Menggunakan pelbagai bahan dalam
menggambarkan sesuatu penghasilan
karya.
3. Menentukan bahan-bahan yang sesuai
untuk kedudukan tertentu

22/9/2014
26/9/2014
36
29/9/2014
3/10/2014

37

1. Melukis dan mewarna gambar dengan

STRATEGI
Pembelajaran masteri, Kajian Masa depan.
NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, pelbagai bahan (pastel,
arang, barang kolaj dll) dan kertas lukisan.

Rekaan corak

1. Menghasilkan rekacorak organik

Poster

STRATEGI
1. Menghasilkan poster.
2. Menggunakan warna yang sesuai dalam Teori kecerdasan pelbagai, Kajian Masa depan.

6/10/2014
10/10/ 2014
38

2014
2014

STRATEGI
Kajian Masa depan, pembelajaran secara konstrucktivisme.
berunsurkan alam semula jadi.
2. Menyusun corak mengikut garisan grid. NILAI
Menghargai alam sekitar, tekun dan sabar.
3. Merancang susunan corak.
ABM
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll.

13/10/2014
17/10/2014

39
20/10/2014
24/10/2014
40

NILAI
menggubah sesuatu rekaan.
3. Menyampaikan mesej yang sesuai dalam Tekun dan sabar. Menghargai hasil karya.
ABM
sesebuah poster.
Contoh hasil seni visual, warna poster, berus, kertas lukisan dll.

27/10/2014
31/10/2014

10

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

41

2014
2014

ULANGKAJI

3/11/2014
7/11/2014

42

ULANGKAJI

10/11/2014
14/11/2014
43

ULANGKAJI

17/11/2014
21/11/2014

FORMAT MENULIS RANCANGAN MENGAJAR


HARIAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
MATA PELAJARAN:
TINGKATAN:
MASA:
TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN:

MURID DAPAT:
a)
b)

STRATEGI:
AKTIVITI P&P:
1.
2.
3.
REFLEKSI:
(PERLU BERSIFAT KUANTITATIF)
CONTOH:
MATA PELAJARAN:
VISUAL

PENDIDIKAN SENI

11

RANCANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
PELAJARAN TAHUNAN
TAHUNAN // PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SENI
SENI VISUAL/
VISUAL/ PERALIHAN/HONEY
PERALIHAN/HONEY

TINGKATAN:
MASA:
TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN:

1A
8:50 10:10 PAGI
GARISAN
MURID DAPAT:
a) melabelkan jenis-jenis
garisan
b) menghasilkan rekaan
corak dengan
menggunakan pelbagai
jenis garisan.

STRATEGI:

Pembelajaran Induktif

2014
2014

AKTIVITI P&P:
1. Set induksi.
2. Guru membimbing murik membuat pemerhatian.
3. Penerangan guru.
4. Latihan pengukuhan dan kerja amali.
5. Kuiz.
REFLEKSI: 90% murid dapat menghasilkan rekaan
corak dengan menggunakan lebih daripada 2 jenis
garisan.

12