Anda di halaman 1dari 2

Borang Maklumbalas Pelanggan

Para Warga Pendidik yang dihormati,


Kami sangat menghargai jika anda dapat meluangkan masa untuk berkongsi pandangan
dan komen berkaitan Pusat Kegiatan Guru.
Ini adalah bagi meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kami.

A. Keseluruhan kualiti perkhidmatan Staf Pusat Kegiatan Guru.


Sila tandakan penilaian anda pada kotak yang disediakan bagi soalan yang tersenarai di bawah.
Amat Amat
Lemah Sederhana Baik
Lemah Baik
Khidmat Bantu Penggunaan dan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah. 1 2 3 4 5
Program Pembangunan dan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah a
Program Literasi Maklumat, Galakan Membaca dan Program NILAM b
Penggunaan Teknopen dan Media di sekolah 1 2 3 4 5
Penggunaan bahan pelbagai media pengajaran dan pembelajaran c
Pelaksanaan aktiviti TVP d
Projek Inovasi berteraskan Teknopen di sekolah e
Penggunaan Perisian Pendidikan f
Bimbingan dan nasihat aspek teknikal perkakasan ICT dan media g
Dasar Pembestarian Sekolah 1 2 3 4 5
Pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah - Pusat Akses Sekolah h
Pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah -SchoolNet i
Pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah - Makmal Pengkomputeran j
Pelaksanaan aktiviti Pembestarian Sekolah - PPSMI k
Perkhidmatan Kaunter 1 2 3 4 5
Staf PKG sentiasa bersedia membantu anda l
Staff PKG bersopan dan menunjukkan sikap toleran dalam melayani anda m
Staff PKG berpengetahuan dalam menjawab pertanyaan anda n
Perkhidmatan yang diberikan adalah seperti yang diharapkan o
Kemudahan fizikal yang disediakan di PKG adalah memuaskan p

B. Komen / Cadangan
Kami sangat menghargai jika anda dapat berkongsi pandangan
dan komen berkaitan Perkhidmatan Pusat Kegiatan Guru.
Ini adalah bagi meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kami pada masa akan datang.

Pada pendapat saya,

PKG Beruas, 32700 Beruas, Perak


05-6749141
pkg_beruas@pspnperak.edu.my
Borang Maklumbalas Pelanggan

Analisa Borang Maklumbalas Pelanggan


No. Siri a b c d e f g h i j k l m n o p
001
195
196
197
198
199
200

Rumusan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lemah
Sederhana
Amat Baik

PKG Beruas, 32700 Beruas, Perak


05-6749141
pkg_beruas@pspnperak.edu.my

Anda mungkin juga menyukai