Anda di halaman 1dari 4

KERTAS 2 Jawab semua soalan. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruangan yang disediakan.

1. Tulis sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu, dalam angka.

2. Nyatakan nilai tempat bagi 5 dalam nombor 15 304.

3. Cari hasil tambah 45 150 dan 28 278.

4. Cerakinkan nombor 35 671 berdasarkan nilai digitnya.

5. Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor. 23 561 24 500 12 561 14 500

Susun nombor-nombor dalam empat kad itu mengikut tertib menaik.

6. 84 050 6 531 =

7. Bundarkan 26 952 kepada ratus yang terdekat.

8. Cari hasil darab bagi 2 085 dan 9.

9. Bahagikan 55 609 dengan 9. Nyatakan bakinya.

10. 14 467 + 507 6 911 =

11. 1 + 1 = 8 2

12. Cari hasil tolak bagi 52.1 dan 11.04

13. Cari perbezaan di antara RM720 dan RM379.60

14. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti wang kertas dan syling. Wang Kuantiti RM50 1 RM25 2 50 sen 4

Cari jumlah wang diatas.

15. Rahman mempunyai 4 keping RM100. Dia membeli sehelai kemeja-T berharga RM68.90. Berapakah baki wangnya setelah dia membayar harga kemeja tersebut?

16. 58cm diperlukan untuk membuat sebuah kotak. Berapakah jumlah panjang dalam meter, Kadbod yang diperlukan untuk membuat 5 buah kotak?

17. Rajah 2 menunjukkan bentuk segiempat sama P dan Q.

Cari hasil tambah bagi luas P dan Q.

18. Rajah 3 menunjukkan sebuah kubus.

Hitung isipadu dalam cm ,kubus itu.

19. Encik Hamid dan isterinya masing-masing memperolehi gaji sebanyak RM4 200 dan RM3 250.35 dalam satu bulan. Mereka menggunakan RM6 790.80 untuk perbelanjaan bulanan. Hitung baki wang mereka.

20. Rajah 4 menunjukkan dua orang murid perempuan.

Cari beza jisim mereka,dalam g.