P. 1
Naskah Drama

Naskah Drama

|Views: 670|Likes:
Dipublikasikan oleh Dhelia
drama
drama

More info:

Published by: Dhelia on Nov 29, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

: Sekar kadieu heula. Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah.( si Iroh ngageroan indungna). .! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah…. : aduh.. tuh di bumi seueur jéngkol London. hayang atuh urang. manéh mah dasar korét. Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol.mamih….. siah! Mamih…. nyiapkeun hadiah keur lastri. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang. : Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula. iyéy……. : wah. hilap! pami hoyong mah. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri. : jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah. pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh.Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod. rék kamana manéh? : rék ulin wéh. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli………..

Nyi Endit : Eh…. urang téh keur mah geus susah dunya téh. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran.budak téh! Ulah…. keur dahar sapopoé. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan. Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya.eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat. Imahna ogé mung saukur imah leutik.Abah…. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit. .Nyi Endit Iroh : Naon Iroh…. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh.! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih. ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri. Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré.! Romlah meunang surat ti sakola. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh.ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya……. ulah ngomongkeun batur. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun. da loba lin? : loba-loba ogé. Ma…. neng? Ma Ipah : ah. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan.. béak mun dibikeun ka batur mah! : ah. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh.kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah.. : surat naon. terus hutang kasasaha. Ma Ipah : Bah…. Romlah Abah : Assalamu’alaikum……….? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan. si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP.

insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka.Bah…. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta. cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. Saléngkah. Romlah sok di lédék waé ku babaturan. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé. pan di Jakarta mah gajihna gedé. dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma. ambu…. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula. tapi Romlah kudu tetep sakola. meuni kieu-kieu teuing hirup téh. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh.. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit. suku dijadikeun sirah.istigfar…. Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya.. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik.. nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah. Kumaha baé carana. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. Bah!hiks…hiks…. sugan wé butuheun tukang kebon..! yeuh. Baé tong dipikiran masalah duit mah. Romlah éra ku babaturan. Abah : Istigfar. Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. Bah. bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké. sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) . nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh. Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’. dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang..! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa.. keun ku Abah ditarékahan.Romlah : Ma…. Sok sanajan sirah dijadikeun suku. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit.

: emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus. Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. Teu pati lila. Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu. hayang ceurik. kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu.Nyi Endit : Emod…! (3x). intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. Léngkah beuki beurat. cenah mah aya perlu ka Mamih. hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén. harepan geus leungit kamana. Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. . di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah. Abah nepi ka imahna. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula. hatur nuhun pisan Gan…. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis.. ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh.

ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit. Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu.. Nya maklum da poé harita téh poé minggu. Teu ku nanaon atuh Bah. hoyong emam! : kutan. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! . Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya. : anggursi. Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah.punten. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar. Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw.punten : mangga.Sanggeus kajadian éta. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh…. meureun emang sakitu rizkina. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé. Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas. Abah mulai usaha dagang cingcaw.. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. Sekar Emod : punten.

Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah..Sekar Emod : kieu mod. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan. Emod : atuh kumaha jang. heunteu ku sorangan. : Iroh.. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod... pan apal meureun emod eraan. : terus. si aa mah nitah. sampurasun…. ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara. : neng. saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan. komo lamun deukeut jeung awéwé mah.. Sampurasun….. : punten. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah….. kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui. : Sampurasun. Sekar : tah Emod. Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala..pasihan neng…!. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut. (bari nyampeurkeun nyi Endit. mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi. kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi…. rék laporan ceunah mah). bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan...terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh. manéh mah bisa waé jang!!! . Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani.

Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya.. awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong.. : aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu. keur sasapu di pakarangana.. Papih : Alah…sugan téh aya naon. Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi. Papih Nyi Endit : aya naon atuh. hehe… : heueuh lah. si Emod méré duit ka nu ngemis. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé.. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit.. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu. kokom. (bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip.. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit. salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja. Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé.. manehna teh katelah si ratu gosip.Nyi Endit : Heh…. da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran . asa mani raribut kieu! : éta geura Papih. : ih.. inget teu? Emod : atuh mih. kawas bisa ngala duit waé. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod..

. Nalika kitu. Manéh mah teu pantes datang ka dieu. dina poé nu sarua. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan. Eh. Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta.eh. ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul. Dagang céndol teu pajeng waé. Warga 2 : alah siah. tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah. Di imah Nyi Endit.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna.. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah.. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit. Ku kituna. Saacan indit. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit. Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat. tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan. urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana. urang poho keur masak pindang di dapur. Nyi Endit datang ningali si Abah. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! .eh. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit. Tuluy. Papih Abah Papih : Eh Abah. isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu.

aya anu keketrok. Di imah Abah. Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh. aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu. pan nanaon téh merlukeun cai. Sok atuh énggal candak. nalika abah jeung Ambu ngobrol. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . pas di buka aya saurang aki-aki. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…..ieu mangga nyanggakeun. Babak VIII Dua poé sanggeus éta. hapunteun mung aya cai wungkul. Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang. taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui. Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna. eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui. halodo panjang ngadatangan lembur éta. mangga calik ki. Sawah gararing. si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri. karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki...(Nalika Nyi Endit ngahina Abah. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé. Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul.

Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. poe isukanana. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur. Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén. sedengkeun di imah. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik. Romlah bae. Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot. Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. (ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer. : Ah! saha nu paduli. abah rek ngaberesan parabotan. aki haus geus jalan jauh. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. Ambu : aya naon bah. ambu kumaha SPP romlah teh. Fitri : abah. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna. Fitri dangukeun abah.

ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui. Aduh…. heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu. cai terus mudal.itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih. si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ. Nyi Endit Iroh : Aki.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh. Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang .

buru hurungkeun TVna.meuni kitu ge teu apal.nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar.janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” . Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.ngabageuran Kabayan..Kabayan rek istirahat heula.!” :”Sabar-sabar.asal maneh nyahonya Kabayan.geuslah maneh istirahat heula.ambu bade nongton Darso.” :’Huuuu.Nyi Iteung can balik?” :”Bener.!.” :”Ah maneh mah Kabayan..Sateuacan eta.” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu.”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia.kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap.”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan.kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.” :”Kabayan….!Kabayan.jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.nyokap.Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.hartina teh ema.di kampung siga kieu mah.Ambu disebat make-up.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.malah panggeulisna sakampung.” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta.mana nyaho basa anu kararitu.Ambu mah tara ngabohong.‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan.” :”Ah nya tos weh. Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.” :”Ma’enya Ambu..

Cenang.” :”Oh…he’euh nya bener.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.” Isukana Kabayan.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna.naha eta teh asa siga….jadi artis.” :”Eh…eh Kabayan.hihihi. :”Aduh.Iklan naon eta.” :”Ahhhh.” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung.reporter Risis. kuring satuju.satuju?” :”Asyik.maneh mah Kabayan.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV.aduh mana si Kabayan teh.” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah.gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan.Demi nulungan sobat.Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .” :”Geuslah maraneh naronton ditu..Ambu :”Aya sok weh lebet.kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.hayu urang tinggal.Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.Kabayan mah terang wae niat abdi.naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah.yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.di jamin araranjeun pasti terkenal.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband. Reporter Risis:”Abdi.gening aya oge si Kabayan teh .” Cenang Nanang:”asik.nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis.” :”Ah.boga TV gede.Hayu enggal-enggal ngiringan.ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah.” :”Bener tah Kabayan.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta.Iteung tos ganti ngarana mereun.hayu urang nonton TV.Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta..tapi naha beda pisan.urang mah lieur.. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .rek milu nonton TV.Pas tiluannana keur malikir.beuki geulis geuningan.” (Sabari ningali TV) bu .urang oge nyaho niat maneh ka dieu.maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren.Ambu bade ningali ah.

” :”Oke.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.Teu di sangka-sangka Kabayan.arek nampilkeun moal.jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.” :”Tah.jahe.sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun.” :”Geus welah teu nanaon. anjeun sadaya ge pasti bingung.Cenang .Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk. Cenang.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep.mentator :”Sok.” :”Wasta abdi Kevin.Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur. hayu urang tinggal adegana. . Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan.nuhunnya Ambu nuhun.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul.eh ari maneh cecep. jahe.beneur ceuk si Nanang teh.” :”Kabayan.komentator nangtukeun saha pamenangna.si Komentator bingungeun.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.maneh mah nya.anu ngarana Boyband Hotts.jahe sok atuh emam heula jahena.hararese kitu oge.perkenalkeun heula saha aranjeun.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal.” Pas Kabayan .David jeung Kevin.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami.” :”Jahe jang. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang.” :”Aduh.buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk.

dasar jalma gelo.maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.” :”Heh.” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin.!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun. Hotts teh keur latihan sareng koreograferna.tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae.ku sabab Iteung datangna telat.” :”Keun welah.ceunah artis terkenal.”OMG menurut abdi mah nya.” :”Hey.enya..nepika kabogoh ge poho.” :”Astaghfirulohnya.”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti.tapi kusabab ti acara anu lain heula.” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan. jabaning koreografer na teh super galak.abdi tiada tandinganana.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh.kamu tong loba omong. :”Ehem.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan. ung nt ung .” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” .!” Isukannana.Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin.Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh.Syahlacin teh artis anu kasohor. :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.ehem aya anu kabeurangan yeuh.enya.eh geningan datangna kabeurangan.cangor maneh mah..you now?” :”Enya.geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula.tong di turutan.

hayu urang balik.ayeuna mah kuring jomblo.” :”Tumben maneh pinter.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan . Reporter Ayanti :”Ayanti. hayu atuh. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan.he’euh bener.” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek.” :(Latihan nari-nari..” :”Ah. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan.tilu mulai.Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya. sok mulai deui latihanana.(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana.”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu. cape yeuh” :”Tah. Syahlacin teh cemburu.Kabayan patepang jeung si Ayanti.” :”Koreografer lain korek.” :”Enya.ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya.aya kasempatan keur kuring atuh…!.dua.” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan.teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah..” :”Ti payun nya neng Ayanti.” :”Asiiiiiik.tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David.Koreografer Hotts :”Hiji.geuslah.henteu heureuy ketang.david.” :”Ayanti.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti .” :”Adeuuyy.

. Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya. tos nya abdi pan artis terkenal.”(Raray narsis) :”Ikh.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang.keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang.”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh.Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf. teu bogoh deui ka maneh.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan.tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa. rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan .aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya.” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal. :”Heh syahlacin kadieu. Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal.” :”Hehehe. maksadna teh si David keur dekeut ka urang.” :”Heh tong sok nya janten jalma teh.!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula.ayeuna David mah aya di leungeun kuring..” :”Geus-geus tong ribut. Iteung :”Halo.orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis. jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul . :”Bener.”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul.ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm.meni so pisan.

ahh maneh mah ngabohong.” :”Salah ari maneh lain kaktus. Ayanti :”Aww.!” :”Oh enya-enya.” :”Hmmm.”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.Kabayan.”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh.” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal.” Isukna.” :”Bener.ketus kuya.bener eta teh.awas maneh banci.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung.Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.meuni kaktus pisan.” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.kusabab Iteung isin ka infotaiment.urang sabenerna bogoh keneh ka maneh.ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.tuh pan buuk kuring acak-acakan.Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.punteun nya Kabayan.Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula.enya urang jujur yeuh. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ ..” :”Ah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->