Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

: wah.Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli………. pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh. tuh di bumi seueur jéngkol London. Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol. Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah. iyéy…….mamih…. : Sekar kadieu heula. rék kamana manéh? : rék ulin wéh. nyiapkeun hadiah keur lastri. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah... .! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah…. hilap! pami hoyong mah. : aduh. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang. hayang atuh urang.. : jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih. siah! Mamih…. manéh mah dasar korét. : Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula.( si Iroh ngageroan indungna).

: surat naon. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. Imahna ogé mung saukur imah leutik. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan. béak mun dibikeun ka batur mah! : ah.eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan.kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh.Nyi Endit Iroh : Naon Iroh….budak téh! Ulah…. Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya. Romlah Abah : Assalamu’alaikum………. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu. Ma Ipah : Bah….ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya……. Ma…. . ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh. da loba lin? : loba-loba ogé.Abah….! Romlah meunang surat ti sakola. Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun.! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih. Nyi Endit : Eh…. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré.? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh.. neng? Ma Ipah : ah. urang téh keur mah geus susah dunya téh. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit. terus hutang kasasaha. ulah ngomongkeun batur. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. keur dahar sapopoé..

. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. Bah!hiks…hiks…. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik.... Kumaha baé carana.. Sok sanajan sirah dijadikeun suku.. keun ku Abah ditarékahan. Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé.Romlah : Ma…. sugan wé butuheun tukang kebon. meuni kieu-kieu teuing hirup téh. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara. Romlah éra ku babaturan. bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké. tapi Romlah kudu tetep sakola. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan. nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma.! yeuh. Saléngkah. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh. Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé.! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit. ambu…. Baé tong dipikiran masalah duit mah. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya. dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) . Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula. Bah.Bah…. cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. Abah : Istigfar. suku dijadikeun sirah. Romlah sok di lédék waé ku babaturan. insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka.istigfar…. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha. pan di Jakarta mah gajihna gedé. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra. nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh.

Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui. : emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal.Nyi Endit : Emod…! (3x). Abah nepi ka imahna. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus. hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul. hayang ceurik. intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé. Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula. Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. cenah mah aya perlu ka Mamih. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén. . ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh. hatur nuhun pisan Gan…. di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu. Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah. harepan geus leungit kamana. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan. Léngkah beuki beurat. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. Teu pati lila.. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis.

Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu. Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod. ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. meureun emang sakitu rizkina. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé. Sekar Emod : punten.Sanggeus kajadian éta. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit.punten : mangga.. Nya maklum da poé harita téh poé minggu. Teu ku nanaon atuh Bah. Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw.. Abah mulai usaha dagang cingcaw.punten. Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh…. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. hoyong emam! : kutan. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona. : anggursi. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! . Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit. Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya.

Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar. (bari nyampeurkeun nyi Endit. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut.. mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen. pan apal meureun emod eraan. saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan. manéh mah bisa waé jang!!! . Emod : atuh kumaha jang. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis. Sampurasun….. kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah... Sekar : tah Emod. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod. sampurasun…. : punten. bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih.Sekar Emod : kieu mod. : neng.pasihan neng…!... Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala.. komo lamun deukeut jeung awéwé mah. rék laporan ceunah mah). si aa mah nitah. kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi…. : Iroh.. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah…. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan.. Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani. : terus. : Sampurasun. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi.. heunteu ku sorangan. ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara.terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh.

: aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu. kawas bisa ngala duit waé. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit. kokom.. keur sasapu di pakarangana. manehna teh katelah si ratu gosip... Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho... da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit.. Papih : Alah…sugan téh aya naon. (bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha. awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip. Papih Nyi Endit : aya naon atuh. tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran . Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya. si Emod méré duit ka nu ngemis. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod. salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja.. asa mani raribut kieu! : éta geura Papih..Nyi Endit : Heh…. hehe… : heueuh lah. Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi.. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu. inget teu? Emod : atuh mih. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah. : ih. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé.

tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh. Tuluy.eh. urang poho keur masak pindang di dapur. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna. Nyi Endit datang ningali si Abah. Ku kituna. tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit. Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit. isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu. urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana. Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit. ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban. Dagang céndol teu pajeng waé. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah.. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan. Eh. Nalika kitu. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! . Manéh mah teu pantes datang ka dieu.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan. Warga 2 : alah siah.eh. Papih Abah Papih : Eh Abah. dina poé nu sarua. Saacan indit.. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat.. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit. Di imah Nyi Endit.

pan nanaon téh merlukeun cai. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu. tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang. Di imah Abah..ieu mangga nyanggakeun. aya anu keketrok. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…. Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh. nalika abah jeung Ambu ngobrol. karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki. Sawah gararing. hapunteun mung aya cai wungkul. eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui.. mangga calik ki. Babak VIII Dua poé sanggeus éta. Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul.(Nalika Nyi Endit ngahina Abah. si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri. Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna.. taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui. halodo panjang ngadatangan lembur éta. Sok atuh énggal candak. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki. pas di buka aya saurang aki-aki. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé.

mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. Romlah bae. abah rek ngaberesan parabotan. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot. poe isukanana. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur.Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. aki haus geus jalan jauh. : Ah! saha nu paduli. sedengkeun di imah. Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. Fitri : abah. keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik. Fitri dangukeun abah. Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna. ambu kumaha SPP romlah teh. (ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. Ambu : aya naon bah.

ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui. cai terus mudal. heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli.itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh. Aduh…. Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang . Nyi Endit Iroh : Aki. meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ.

kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.!Kabayan.mana nyaho basa anu kararitu.” :’Huuuu.Ambu disebat make-up.buru hurungkeun TVna.Kabayan rek istirahat heula.nyokap.” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta..‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan. Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu.” :”Ah maneh mah Kabayan..ambu bade nongton Darso.!” :”Sabar-sabar.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar.”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.Sateuacan eta.kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia.” :”Ah nya tos weh.di kampung siga kieu mah.”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan.geuslah maneh istirahat heula.”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” .janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.!.malah panggeulisna sakampung.asal maneh nyahonya Kabayan.meuni kitu ge teu apal.hartina teh ema.Ambu mah tara ngabohong.” :”Ma’enya Ambu. Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.Nyi Iteung can balik?” :”Bener..” :”Kabayan….jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.ngabageuran Kabayan.

hayu urang tinggal.Hayu enggal-enggal ngiringan.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).Iteung tos ganti ngarana mereun. :”Aduh. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.gening aya oge si Kabayan teh .Iklan naon eta.” :”Geuslah maraneh naronton ditu.reporter Risis.Pas tiluannana keur malikir.gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV.satuju?” :”Asyik.tapi naha beda pisan.” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung.hayu urang nonton TV.ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah.jadi artis.maneh mah Kabayan.di jamin araranjeun pasti terkenal.Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband. Cenang.” :”Ah.” :”Oh…he’euh nya bener.hihihi.Ambu bade ningali ah.boga TV gede.Demi nulungan sobat.naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.urang mah lieur.Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta.nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis.Ambu :”Aya sok weh lebet.urang oge nyaho niat maneh ka dieu....Kabayan mah terang wae niat abdi. Reporter Risis:”Abdi.” :”Bener tah Kabayan.aduh mana si Kabayan teh.” (Sabari ningali TV) bu .beuki geulis geuningan.” Isukana Kabayan.kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren.naha eta teh asa siga….” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah.rek milu nonton TV.” :”Ahhhh.Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.” Cenang Nanang:”asik.” :”Eh…eh Kabayan.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna. kuring satuju.

Teu di sangka-sangka Kabayan. Cenang.” :”Wasta abdi Kevin.sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun. jahe.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal.eh ari maneh cecep.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe.maneh mah nya.anu ngarana Boyband Hotts.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.mentator :”Sok.David jeung Kevin.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami. anjeun sadaya ge pasti bingung.jahe sok atuh emam heula jahena.hararese kitu oge.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul.” :”Jahe jang.buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk.” :”Tah.si Komentator bingungeun.” :”Oke.Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur.” Pas Kabayan .Cenang .jahe.beneur ceuk si Nanang teh.” :”Aduh.perkenalkeun heula saha aranjeun. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi. hayu urang tinggal adegana.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.” :”Kabayan.” :”Geus welah teu nanaon.komentator nangtukeun saha pamenangna.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru. .” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan.arek nampilkeun moal.Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.nuhunnya Ambu nuhun.

Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh.ehem aya anu kabeurangan yeuh. :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.abdi tiada tandinganana.”OMG menurut abdi mah nya.” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin.tong di turutan.eh geningan datangna kabeurangan.kamu tong loba omong.enya.ceunah artis terkenal.you now?” :”Enya.” :”Hey. :”Ehem.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan.maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula. jabaning koreografer na teh super galak.ku sabab Iteung datangna telat.Syahlacin teh artis anu kasohor.” :”Keun welah.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh.enya.” :”Astaghfirulohnya.ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh.Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin. ung nt ung .tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae.” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” . Hotts teh keur latihan sareng koreograferna.!” Isukannana.dasar jalma gelo.cangor maneh mah.nepika kabogoh ge poho.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.tapi kusabab ti acara anu lain heula..!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring.” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan.” :”Heh.”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun..

aya kasempatan keur kuring atuh…!.” :”Ti payun nya neng Ayanti.geuslah. hayu urang balik.” :”Enya.Kabayan patepang jeung si Ayanti. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan.tilu mulai.” :”Tumben maneh pinter.” :”Asiiiiiik.ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.” :”Ah. cape yeuh” :”Tah. Reporter Ayanti :”Ayanti.dua.” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek.Koreografer Hotts :”Hiji.he’euh bener.” :”Adeuuyy.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan .tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David..Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan.(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana.henteu heureuy ketang.” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti .Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu.” :”Ayanti. Syahlacin teh cemburu.”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah. sok mulai deui latihanana.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya. hayu atuh.” :(Latihan nari-nari.david.” :”Koreografer lain korek.teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah.ayeuna mah kuring jomblo.

Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya.Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf.meni so pisan.”(Raray narsis) :”Ikh. :”Bener.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul. teu bogoh deui ka maneh.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul .”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya..orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis.ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm.” :”Heh tong sok nya janten jalma teh.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal.. Iteung :”Halo.aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the.ayeuna David mah aya di leungeun kuring. tos nya abdi pan artis terkenal.keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang. jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang.” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan .” :”Hehehe. rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina.” :”Geus-geus tong ribut.tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya.!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula. Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin.”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan. maksadna teh si David keur dekeut ka urang. :”Heh syahlacin kadieu.

awas maneh banci.” :”Ah.!” :”Oh enya-enya.enya urang jujur yeuh..” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal.” :”Bener.ahh maneh mah ngabohong.kusabab Iteung isin ka infotaiment. Ayanti :”Aww.” :”Hmmm. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ .Kabayan.Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula.” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.ketus kuya.tuh pan buuk kuring acak-acakan.punteun nya Kabayan.Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan.” Isukna.”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung.” :”Salah ari maneh lain kaktus.meuni kaktus pisan.bener eta teh.urang sabenerna bogoh keneh ka maneh.Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful