P. 1
Naskah Drama

Naskah Drama

|Views: 746|Likes:
Dipublikasikan oleh Dhelia
drama
drama

More info:

Published by: Dhelia on Nov 29, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

Naskah Drama Sunda SASAKALA SITU BAGENDIT Kacaritakeun di hiji desa anu leutik.

Aya hiji awewe anu katelahna nyi Endit, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan. Babak I Nyi Endit :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!! éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the! Papih : Assalamu’alaikum……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Ijah, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!! Nyi Endit Ijah Nyi Endit Ijah Nyi Endit : Ijah…ijah….!! : nya, Gan…..? : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih….. : mangga, Gan……! : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?

Papih : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna! Nyi Endit Ijah : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh…. : gan itu caina parantos siap!!!

Papih : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotna Ijah Emod Nyi Endit : mangga gan!! : Assalamu’alaikum…………., mamih…..3x. Emod tos mulang sakola yeuh..! : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?

Emod : Ih……mamih….!tadi Emod di lédék ku babaturan Emod, cenah sapatu Emod mah geus katinggaleun jaman….babaturan Emod ayeuna boga sapatu buatan Amerika. Nyi Endit : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London! Emod Emod : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!! : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Emod?

Papih : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal! Emod Papih Emod Papih : Jadi Papih mawa naon atuh? : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung. : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol! : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.

(Nyi Endit nyampeurkeun). Nyi Endit Emod : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé! : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!

Nyi Endit : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Emod. Emod : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!

(si Emod ngaléos). Papih Emod Papih Babak II Di jalan, si Emod panggih jeung si Sekar, Lastri, jeung Fitri keur arulin catur dipinggir jaln. Fitri : A Emod! : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui! : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!! : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain ngabantuan kolot!

: Manéh tong loba-loba dahar jéngkol euy! bisi jéngkoleun!! : nya geus atuh urang rek balik heula.mamih…. siah! Mamih…. nyiapkeun hadiah keur lastri.. Manéhna ka dapur néangan jéngkol keur Lastri. Mod! pasti pééd pisan meureunan nya?! : tapi keur manéh mah sasiki baénya? : Ah. Tuluy manéhna ngérésékan jéngkol nepi ka adina datang..Sekar Emod Sekar Emod Sekar Lastri Emod lastri Emod Sekar Emod Sekar Emod Emod Emod Sekar Babak III : Mod. : aduh. kumaha geus disalamkeun acan ka si Lastri teh? : beres atuh mod!! Si Emod balik ka imah. iyéy……. hayang atuh urang.. Iroh Emod Iroh Emod : keur naon manéh? : keur ngérésékan jéngkol. tuh di bumi seueur jéngkol London. rék kamana manéh? : rék ulin wéh. hilap! pami hoyong mah. pasti alus pisan atuh! : Emod mah bagja pisan nya boga kolot nu benghar! : Nya geus tangtu atuh. . : jéngkol keur saha? : keur Lastrilah…… Iroh : rék naon manéh bura-béré ka si éta! Pikasebeleun jelema na gé! Béjakeun ka si Mamih.( si Iroh ngageroan indungna). : wah.! : mana atuh oléh-oléh kanggo Lastri? : ah…. : Sekar kadieu heula. manéh mah dasar korét. néangan batur! : cenah Bapa manéh karék balik ti London euy! mawa oléh-oléh atuh? : nya geus tangtu atuh! urang dipangmeulikeun sapatu buatan London asli……….

. . Boga tatangga beunghar teu bisa di andalkeun. bari kukulutus : ’dasar budak leutik teunyaho apan? Korét téh pangkal kaya!) Babak IV Disagédéngeun éta. komo ayeuna mah keur usum hujan! Pan Es Cendol Elisabet mah teu cocok dijualan mangsa keur usum hujan. Imahna ogé mung saukur imah leutik. lin? Nya urang ihtiar sakuat tanaga heula wéh! Ma Ipah : Kudu ihtiar naon deui atuh. béak mun dibikeun ka batur mah! : ah. bah? Maenya aya tatangga kalaparan teu naglieuk-ngalieuk acan! Boroboro méré. : surat naon.Abah…. Sigana téh Nyi Endit sakulawarga mah meureun teu boga haté nya. Nyi Endit : Eh…. neng? Ma Ipah : ah. Ma? Da kabeneran usaha Abah keur tiiseun. Can deui anu diwarung bi Kokom mah! Abah : Nya kumaha atuh. si Abah mah sok pura-pura baé! Nya pastina ogé surat nitah mayar atuh! Pan apal meureun.. Romlah Abah : Assalamu’alaikum………. si Romlah geus tilu bulan nunggak SPP. Pokona mah jauh ti imah nu layak ditempatan. Ma Ipah : Bah….Nyi Endit Iroh : Naon Iroh….kumaha atuh ieu téh? Ema mah mani aréra ka guru si Romlah. Ma…. Ayeuna si Romlah geus tilu bulan nunggak can bayaran. ulah ngomongkeun batur.? siga di leuweung waé ngomong téh! : Eta gera tingali si Aa. tos nepi susah ahérat atuh! Geus. da loba lin? : loba-loba ogé. ngérésékan jéngkol mani loba keur si Lastri.! Emod Nyi Endit Emod : baé atuh mih.eh! geus éta kaluarkeun deui jéngkolna! ( Nyi Endit mangkat. keur dahar sapopoé. keun wé da éta mah keur maranéhanana sorangan. urang téh keur mah geus susah dunya téh. ngahutangkeun gé teu méré! Abah : geus atuh ambu. nu témbokna ogé can ditémbok-témbok acan. aya hiji kulawarga anu kaayaanana patukang tonggong jeung kulawarga Nyi Endit. terus hutang kasasaha. si Mamih mah korét! Nyi Endit : mun teu kitu mah! Sia ogé moal bisa dahar! Sing inget…korét téh pangkal kaya! Eh.budak téh! Ulah….! Romlah meunang surat ti sakola.ulah………! sia mah barang béré ka batur! Batur gé tara méré ka urang!sing inget atuh! Korét pangkal kaya……. Bah? Ingon-ingon geus béak dijualan.

Abah Romlah : Romlah…du’akeun Abah nya.... dua léngkah nepi ka teu kaitung deui sabaraha léngkah Abah leumpang. Lumayan jadi pembantu-pembantu ogé.. bah? Pan apal meureun abah gé! Urang ayeuna geus teu boga nanaon deui keur jualkeuneun! Abah : ké. Romlah mending milu jeung mang iwan ka Jakarta. sok sanajan Abah geus apal ka Nyi Endit kumaha. Abah Abah : Ambu!! : Ambu…du’akeun abah nya…. Ambu : mangga Bah…ngan omat wé lamun rék datang ka Nyi Endit mah kudu nyiapkeun méntal nu ékstra. Saléngkah. nya kudu kumaha atuh? Ema mah geus teu sanggup deui ngalakonan kahirupan téh! Duh. Ahirna nepi ka imah Nyi Endit.istigfar….. Sugan mun balik jadi jalma suksés! Abah : Eh entong! Sok sanajan Abah jeung Ema teu boga duit. geus waélah mémang Romlah geus kudu eureun sakola. Sok sanajan sirah dijadikeun suku. Romlah éra ku babaturan. sugan wé butuheun tukang kebon. keun ku Abah ditarékahan. nya sugan wé jeung sugan aya hidayat ti Gusti Alloh. meuni kieu-kieu teuing hirup téh. Romlah sok di lédék waé ku babaturan. Peupeujeuh Abah jeung ema mah teu lulus-lulus acan. dimana-mana ogé Gusti mah moal ngantepkeun mahlukna sangsara.! yeuh.. Bah. Bah!hiks…hiks…. Ma Ipah : nya usaha naon dieu atuh. suku dijadikeun sirah.Romlah : Ma…. cenah mah geus wé teu boga duit mah tong sakola! Ma Ipah : Innalillahi…Abah. insyaAlloh pasti rejeki mah bakal datang ti panto nu moal disangka-sangka.! Ngarah Romlah bisa sakola deui saperti biasa. ambu…. nya Romlah sugan atuh bisa leuwih ti Ema jeung Abah. tapi Romlah kudu tetep sakola. Baé tong dipikiran masalah duit mah. Ma Ipah : nya éta mah terserah Abah wé lah! Romlah : Ma. pan di Jakarta mah gajihna gedé. Ma Ipah : atuh éta sarua baé jeung bohong! Pan apal meureun sifat meditna ogé euweuh nu nandingan? Abah : Atuh. ambu! Abah rék nyobaan ngalamar gawé ka Ny Endit. (Tok…tok…tok… bari ngetrok panto si Abah datang pinuh ku harepan) . Ambu! Urang téh ’ulah kuméok saméméh dipacok’. Kumaha baé carana. : Muhun Bah… Si Abah ninggalkeun imah anu leutik. Tapi urang kudu usaha anu sakuat tanaga heula.Bah…. Abah : Istigfar. Ayeuna Abah rék ka imah Nyi Endit rék ngalamar gawé.

hatur nuhun pisan Gan…. . Punten pisan tos ngarépotkeun… : Heueuhlah jug geura indit tong loba bacot! Sabenerna di jero haté Abah. Éta pangnempokeun di luar aya saha meuni gandéng ngetrok panto téh! Cukup ku sakali wé atuh! Meni lebay pisan! Tapi inget nya Mod! Lamun éta di luar téh pangemis. dupi mamah na aya? Emod : Oh…aya mang. : saha nya? Rék naon ka dieu?!! Abah : Kieu Gan…kaleresan abdi téh nuju peryogi pisan bantosan ti Agan. sok sanajan si Ambu geus apaleun yén pasti moal mungkin meunang kabar nu alus. kaleresan abdi ayeuna nuju nganggur sedengkeun kabutuhan hirup kudu terus dicumponan. hirup mung jadi saukur mangandeuh nu bisana nyusahkeun batur wungkul.muhun mangga atuh (bari di haténa ”ieu budak téh sopan pisan nya. ké ku abi diwartosan heula si Mamahna… Abah : Oh. Teu pati lila. kaditu mantog siah! : Nya atuh ari kitu mah. di imah Ambu jeung Romlah geus ngarep-ngarep kabar naon nu rék dibawa ku si Abah. hayang ceurik. pikirna deui kumaha jadina mun tepi di imah ngomong naon ka Romlah jeung ka Ambu. harepan geus leungit kamana. langsung wé usir tong dibageuran nya! Hiji deui.Nyi Endit : Emod…! (3x). cenah mah aya perlu ka Mamih. intina mah…abdi dongkap ka dieu téh badé ngalamar gawé. Ceuk pikirna kieu pisan jadi jalma miskin téh. Nyi endit : Oh…rék ngalamar gawé? Sugan téh rék nginjeum duit! Nyaho teu? Di dieu mah euweuh lowongan gawé keur baramaen!!! Abah Nyi Endit Abah Nyi Endit : tapi gan abdi butuh pisan bantosan ti Agan!! : yeuh teu beunang diomongan maneh mah. Léngkah beuki beurat. : emang saha kitu Mod? (mamih nanya panasaran) : Duka atuh…da Emod ogé teu apal. patukang tonggong pisan jeung indungna”) Emod Nyi Endit Emod Nyi Endit : Mih…tuh aya tamu.. Léngkah anu tadina karasa hampang ngadadak jadi karasa beurat. Abah nepi ka imahna. Dupi aya peryogi naon nya? Mangga atuh kalebet heula. yén korét téh pangkal kaya hahaha…(Nyi Endit seuri kuatka geunah) Emod Abah : Siap Mih! (bari leumpang nyampeurkeun panto) : Dén.

Dina hiji peuting Abah kakara balik dagang cingcaw. ngan ngaleueut cai herang wungkul : ah keun wae ambu abah mah masih kuat. Sekar Emod : punten. Sok sanajan biasana poé minggu téh dipaké beberesih imah. eh sekar asup kar! : sabuleng…(pasemon nu tiis) : Abah Fit.. Teu ku nanaon atuh Bah.punten. meureun emang sakitu rizkina. Teu pati lila datang si sekar jeung si lastri babaturanna si Emod. hoyong emam! : kutan. ambu itu pang mindahkeun dagangan abah ka jero imah nya! . Ari tadi Abah mawa sabaraha sabuleng? Abah Fitri Abah Ambu Fitri Ambu Abah Aambu sagelas. si Emod jeung Iroh keur balakecrakan dahar. tapi ku sabab Nyi Endit mah boga pembantu jadi gawé sakulawarga téh senang-seneng waé.punten : mangga. ieu karunya si fitri bisi teu tibra bobona. Nya maklum da poé harita téh poé minggu. itu aya kénéh sabuleng… Ambu : Oh…. ambu si neng teu acan emam? : Fit pan tadi teh entos emam? : atuh ambu da masih lapar kenenh. : anggursi..Sanggeus kajadian éta. Kumaha dagang cingcaw teh Bah? (bari ngasongkeun sacangkir kopi ) Abah : Hampura nya…céndol téh teu pati payu. Abah Ambu Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam… : kamana si Romlah? Ambu : Tos peureum Bah ti sanggeus isya. : Fit entos atuh pan itu aya sapiring oge keur si abah! : neng kadieu atuh dihuapan ku abah! : abah pan abah can dieusian nanaon ti isuk oge. Abah mulai usaha dagang cingcaw. Abah Abah Babak V Kacaritakeun di Imah Nyi Endit.

: Sampurasun. itu pangbukakaeun panto jigana mah aya tamu! : Ih.Sekar Emod : kieu mod. rék laporan ceunah mah).pasihan neng…!.. Komo ieu mah keur jalma anu dipikanyaah jeung nu dipadeudeuh ku emod. : neng. pan apal meureun emod eraan. ieu anu alus dimanéh téh!!! Sok sanajan indung manéh meditna geus kasohor ka manca nagara. : punten. kamari téh hadiah keur si lastri geus di bikeun ku dewék tapi…... saha nu datang téh? (si Emod nyamperkeun) : baramaen den!!! : oh nya keun ke ku emod urang pasihan. ke bisi deudeuieun datang ka imah urang Iroh : awas ah…. Sampurasun….. heunteu ku sorangan.. mak mung sakieu hatur lumayan! : hatur nuhun pisan den!!! : ih ari si aa nanaonan mere ka baramaen. Sekar : Ah maneh mah nanaon ogé perlu kawani.. ku Iroh di bejakeun ka si mamih geura!!! Lamun aa geus méré ka anu ngemis.. da lamun teu kitu mah mana atuh anu ngaranna pangorbanan.. : Iroh. sok ngadadak kaluar kesang badag kesang lembut. Emod : atuh kumaha jang.. si aa mah nitah. Ngan si lastri ngahanjakalkeun naha maké nitah batur sagala. tapi manéh mah béda pisan jeung indung manéh téh! Jigana hal éta anu ngalantarankeun si Lastri reuseupeun ka émod téh! Emod : ah. manéh mah bisa waé jang!!! . kadengé sora panto aya nu ngetrokan! Baramaen Emod Iroh Ijah Baramaen Emod Ijah Emod Emod Baramaen Iroh deui. ema tos tilu dinten teu acan ngadahar sangu! : bi. : terus. Keur serius ngomongkeun neng lastri antara emod jeung sekar. bi Ijah tuh pang mukakeun panto!!! : mangga gan. komo lamun deukeut jeung awéwé mah. (bari nyampeurkeun nyi Endit.terus…! (motong omongan si sekar) Sekar : sabenerna mah si lastri ogé jigana aya hate ka emod téh. Sekar : tah Emod. sampurasun…..

tapi apal teu di kumahakeun ku nyi enditna?? Warga 2 : emang di kumhakeun kitu bi? Nanya panasaran . si Emod méré duit ka nu ngemis. Nyi Endit : Euleuh-euleuh ari si Papih! Kaasupan jurig naon??? Kuat ka hayang sidekah sagala! Geus ah!! Mamih rék ka salon heula geus tilu poé yeuh can di pédi-médi.. (bari indit ngaléos) Papih Babak VI Isuk-isuk keneh geus aya bi Eha. Papih Nyi Endit : aya naon atuh. da maneh mah ratu gosip sadunya! Mang gosip naon kitu??? : eta. : ih. manehna teh katelah si ratu gosip.. Papih : Alah…sugan téh aya naon. atuh lain bi Eha ngarana lamun henteu ngagosip mah. Da bari na ogé duit anu dibikeun ku Emod mah éta téh duit jajan Emod. asa mani raribut kieu! : éta geura Papih. pas aya bi juju langsung wae manehna ngajak ngagosip jeung bi juju!!! Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 Warga 1 Warga 2 : kokom. Apan ceuk mamih ogé korét téh pangkal kaya. ceunah mah mang Jana teh rek ngalamar gawe ka nyi endit. Baé waé atuh Mamih! Itung-itung sedekah… Pan urang téh jarang méré sidekah ka pakir miskin. inget teu? Emod : atuh mih. kokom.. salaki nyi endit mang Jana!!! : nya kunaon kitu mang Jana??? : Dasar awéwé! Gawé téh teu ka emol balanja. hehe… : heueuh lah.... Nyi Endit : pokona mah teu hayang nyaho. Emod ari manéh nanaonan méré duit ka nu ngemis? Kawas bisa ngala duit baé.. awas lamun sakali-kali deui méréan kanu ngemis! Duit jajan manéh ku Mamih bakal dipotong. kawas bisa ngala duit waé.. da Emod mah teu téh tega nempo Emak-emak meni geus teu walakaya kitu. bi Eha mah masih isuk keneh geus ngagosip.. nya ka salon! Méakkeun duit waé!!! Warga 1 : kamari basa kuring balik ti pasar ningali mang jana dicarekan beak karep ku nyi Endit.Nyi Endit : Heh…. keur sasapu di pakarangana. Apal teu yeuh ari jaman kiwari mah neangan duit hésé. : aya naon bi Eha?! : eh hayang gosip anu hot teu??? : emang gosip naon kitu.

eh. urang balik heula atuh bisi katutungan… Babak VII Isukanana. Ngadangu kitu si Papih éra ningali sasamana teu bisa dahar sabaraha poé sedengkeun salila ieu kulawargana miceunan duit sangeunahna.eh. Ku kituna. Ambu nanya ka Abah nu geus dihina ku Nyi Endit. kumargi ayeuna pun bojo jeung pun anak téh geus sababaraha poé teu kaparaban. tapi abah nékad ménta tulung ka Nyi Endit demi anakna nu dipikanyaah. Abah nu teu téga ningali anakna nu kalaparan maksakeun datang ka Nyi Endit.nincakkeun suku ogé geus haram hukumna! Abah : Astagfirullah…meni téga Agan nyarios sapertos kitu! Naha Agan téga ningali kulawarga abdi teu tuanng sababaraha dinten? Ayeuna anak jeung pun bojo téh nuju ngantosan di bumi bari ngaharepkeun abdi nyandak tuangeun kanggo ngaganjel patuangan. kumaha damang? : Alhamdulilah séhat. Ngan tamu anu beunghar hungkul nu bisa datang ka pésta éta. urang poho keur masak pindang di dapur. Nyi Endit : Dasar baramaen! Bisa na ngan ménta-ménta! Abong jalma teu gableg ka éra! Naha éta boga kulit beungeut téh meni kandel-kandel teuing!!! . ieu acara téh keur jalma-jalma nu beunghar hungkul.. Nyi Endit datang ningali si Abah. Nyi Endit : Rék naon deu manéh ka dieu? Apal teu. Warga 2 : alah siah.. Nalika kitu. Manéh mah teu pantes datang ka dieu. isin teu isin abdi hoyong neda pitulung ka Bapa sangkan pun anak jeung pun bojo tiasa ngaraosan deui nu namina sangu. di imah Nyi Endit aya acara sukuran mangrupa pésta nu meriah. Saacan indit. Tuluy.Warga 1 Warga 2 : eta mang jana geura disebut baramaen ku nyi endit!!! : eleuh mani tega pisan nya eta nyi endit. Kacida patukang tonggong jeung pésta nu diayakeun ku Nyi Endit. Abah papanggih jeung salakina Nyi Endit. Eh.. tapi… : Tapi naon Bah?? (nanya panasaran bari kerung) Abah : Saleresna abdi téh isin upami ngdugikeun kaayaan ayeuna téh. Papih Abah Papih : Eh Abah. Di imah Nyi Endit. dina poé nu sarua. Dagang céndol teu pajeng waé. Romlah teu bisa barangdahar nanaon ku sabab euweuh dahareun saeutikeutik acan. Tuluy manéhna ngaléos mawa dahareun keur si Abah.

tapi aki rék ngabéjaan yén ieu halodo téh masih panjang. si Papih datang bari mawa sangu jeung sapuratina nu geus dibungkus) Nyi Endit : Tuh geningan dahareun manéh geus datang! Tah lebok ku sia!!! (Nyi Endit ngalungkeun dahareunana) Abah langsung ninggalkeun imah Nyi Endit bari mawa batin nu kanyenyeri. aya kaperyogian naon nya? dupi tiasa dibantos? Aki-aki : Kieu.. nalika abah jeung Ambu ngobrol. ma’klum di dieu mah katuangeun téh hésé. Babak VIII Dua poé sanggeus éta. halodo panjang ngadatangan lembur éta. Aki-aki Abah : Assalamu’alaikum… : Wa’alaikumsalam…. eukeur mah hésé ieu di dapur tinggal satéko deui. pan nanaon téh merlukeun cai. karunya aki tos hauseun urang mah engké wé deui… Ambu : Enya atuh Bah…mangga (ngeluk tungkul bari indit mawa cai) (teu lila Ambu datang bari mawa cai nu ukur satéko leutik deui) Ambu : Aki. mangga calik ki. Sawah gararing.(Nalika Nyi Endit ngahina Abah.ieu mangga nyanggakeun. aya anu keketrok. Ambu : (ngaharéwos) Ari si Abah. pan ayeuna téh keur halodo jeung cai téh keur hésé. ari manéh rék ngala cai dimana pan ngaranna ogé usum halodo?!! . Sapanjanng jalan Abah istighfar bari ngado’a ka Gusti sangkan kabeungharan nu dipiboga ku Nyi Endit bisa méré hidayah ka manéhna. taneuh bareulah nepi ka euweuh tatangkalan anu héjo deui... Abah : alus atuh nya Ki!! lamun kitu mah céndol téh bakal payu terus atuh… Aki : éh…ari manéh. Abah : Ambu…dangukeun abah nya…ari rizki mah moal kamana da sagalana ogé geus aya nu ngatur urang pasrahkeun baé wé ka Gusti Alloh. Aki : Hatur nuhun teu sawios-wios. pas di buka aya saurang aki-aki. aki téh tos mapah tebih pisan…dina hawa nu panas kieu aki téh ngaraos capé jeung haus dupi aki nyuhunkeun cai kanggo ngicalkeun kahaus ieu? Abah : Muhun…muhun mangga atuh aki… Ambu…punten pangnyandakkeun cai kanggo aki. Sok atuh énggal candak. hapunteun mung aya cai wungkul. kieu nya…Aki datang kadieu téh lain nganjang wungkul. Di imah Abah.

keur naon di dinya? : Aki ngan ménta cai saeutik. : Ah! saha nu paduli. Romlah er ku babaturan romlah sok ngledekan : ambu hayang jajan! Abah : romlah. Nyi Endit nyalsé ngani’matan hartana. sedengkeun di imah. Fitri : abah. ku kitunasanggeus dipikaran ku abah ayeuna mah urang balik we ka lembur urang nu baheula. poe isukanana. ambu kumaha SPP romlah teh. aki haus geus jalan jauh. (ngadorong si aki nepi ka labuh ngagudubrag) . Fitri dangukeun abah. gawe teh ngan huleung jentul bae? Abah : ambu kamari teh si aki ngomong yen di kampung urang teh bakal kacadian halodo anu kacida panjangna. Assalamu’alaikum… Abah : Wa’alaikumsalam… ambu… Sanggeus aya aki ka imahna abah teu bisa sare sapeupeuting terus mikiran uucapan si aki tadi berang. mening ayeuna mah pindah ti ieu tempat ka anu leuwih genah tuluy néang pakasaban séjén.Abah : Oh…heueuh nya? (abah tungkul) Aki : Ceuk aki mah. Ambu : aya naon bah. Sigana mah yrang kedah pindah ti ieu lembur kusabab aya nu mere beja yren usum halodo teh masih panjang pisan. abah rek ngaberesan parabotan. Romlah bae. tah kitu wé ayeuna aki rék neruskeun deui lalampahan aki. Abah Ambu : ambu geura ajakan tah barudak beberes di kamer. : nya bah! Abah sakulawarga pindah di lembur aslina di legok hangseur. Babak IX (Iroh nu keur di tukangeun imah ngageroan Nyi Endit) Iroh Nyi Endit Iroh Nyi Endit aki Nyi Endit : Mamih…(3x) : Naon Iroh? meni gogorowokan wéh pagawéan téh! : Ari itu saha nu keur ngala cai ti sumur urang? : hey…aki-akin péot.

itu korsi mahal jeung stok jéngkol ti gudang jadi kakeueum… alah…kotah emas tina lomari kumaha…? Cai beuki loba nepi ka ngeueum Nyi Endit jeung harta bandana. Iroh : oh…heueuh nya?! (Nyi Endit jeung Iroh seuseurian) Iroh : Mih…naha éta cai téh teu eureun-eureun? beuki dieu beuiki loba?! Nyi Endit : Eh. ayeuna nu penting mah urang boga cai loba jeung moal kahalodoan deui. heueuh nya? alah siah Roh! kumaha kalahka jadi banjir kieu. Aduh…. Kiwari ayeuna dikenal ku ngaran SITU BAGENDIT… Rengse!!!! 14 0rang . Nyi Endit Iroh : Aki.(Aki hudang deui bari jag-jag) Aki : tinggalikeun Nyi Endit naon nu rék katarima ku kalakuan manaéh salila ieu (aki bari nunjuk ku iteuk nu di bawana) Teu lila ti dinya sumur jadi pinuh. éta cai ngajadikeun imah jeung tanah Nyi Endit jadi hiji Situ. meni bageur méré cai loba hahaha…(aki geus ngaleungit) : Mih. cai terus mudal. si Aki ngaleungit! Nyi Endit : ah baé teu paduli.

” :”Ah maneh mah Kabayan.ngabageuran Kabayan..!Kabayan.” :”Ah nya tos weh.ambu bade nongton Darso.nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar.asal maneh nyahonya Kabayan.kunaonnya?Kieu caritana Kabayan :”Nyokap…!Nyokap…! Kabayan uih!yeuh mawa TV khusus keur lulumpatan) Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Ambu Kabayan Nyokap.malah panggeulisna sakampung.Nyi Iteung can balik?” :”Bener.Kabayan rek istirahat heula.meuni kitu ge teu apal.nyokap.janteun manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan.kieu-kieu teh Ambu pas keur ngora tara make up-make upan da geus geulis Ambu mah.Geus ah Kabayan bade ka Nyi Iteung heula.Sateuacan eta.manehna dua’an ngikrarkeun janji satia.‘’KABAYAN JANTEN BOYBAND’’ Lima taun baheula Kabayan jeung Iteung meunang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan. Geus lima taun teh Kabayan balik ka kampung tapina iteung mah henteu.”(Sabari mukakeun panto) :”Kabayana aya?” . Cenang Nanang Ambu Nanang :”Kabayan.hartina teh ema.”(Asup ka kamar sabari cirambai cai panon) Peutingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah siKabayan..” :”Heu si Ambu mah ari Kabayan mawa anu dipikareseup Ambu..”(Gogorowokan bari :”Naon ari maneh.jig weh sampeurkeun ka imahna aya teu.” :’Huuuu.!” :”Sabar-sabar.di kampung siga kieu mah.” :”Nyi Iteung?Yeuh Nyi Iteung mah can balik ti Jakarta.buru hurungkeun TVna.Ambu disebat make-up.” :”Ma’enya Ambu.si Ambu mah da mahiwal wae lain make-up ambu.geuslah maneh istirahat heula.” :”Kabayan….!.Ambu mah tara ngabohong.mana nyaho basa anu kararitu.

” :”Ahhhh. sareng Nanang teh pamit ka Jakarta .naha ngarana janten Syahlacin?” :”Ah. kuring satuju.hayu urang tinggal.urang mah lieur.Ambu bade ningali ah.” Cenang Nanang:”asik.Ambu :”Aya sok weh lebet. Cenang.Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di harepeu TV.” :”Ah. Reporter Risis:”Abdi.kabeneran pisan aya audisi jadi Boyband.Kabayan mah terang wae niat abdi.maneh mah Kabayan.” :”Geuslah maraneh naronton ditu.satuju?” :”Asyik.Hayu enggal-enggal ngiringan.hayu urang nonton TV..Cenang! Nanang! Hayu urang ka Jakarta ambeh tiasa patepang jeung si Nyi Iteung.Iteung tos ganti ngarana mereun.” :”Mana? mana? Oh beneur geuningan eta Nyi Iteung.aduh mana si Kabayan teh.Tos nepi di Jakarta tiluana teh langsung ngadatangan tempat audisi Boyband.Iteungnya ?’’(Sabari nunjuk-nunjuk ka TV) :”Mana ? oh enya eta mah si Iteung .nyaeta reporter Ripuh jeung Eksis.” (Sabari ningali TV) bu .boga TV gede.” :”Eh…eh Kabayan.rek milu nonton TV.” Isukana Kabayan.urang oge nyaho niat maneh ka dieu. :”Aduh.Kumaha atuhnya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung?”(Sabari nyepengan tarang) Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta.” :”Heu maneh mah (Sabari ngagetok tarang si Nanang).reporter Risis.Aranjeun hoyong jadi artis? Hoyong terkenal di saluruh jagat raya? Hayu urang ngiringan audisi Boyband di Jakarta..” :”Oh…he’euh nya bener.jadi artis.beuki geulis geuningan.Demi nulungan sobat.”(Sabari asup ka imah Kabayan) Cenang Kabayan Nanang Kabayan Cenang Nanang Kabayan Nanang Cenang Kabayan :”Hey Kabayan.tapi naha beda pisan.Pas tiluannana keur malikir.aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna.gaya lah ayeuna mah geus jadi juragan.” :”Bener tah Kabayan.Iklan naon eta.gening aya oge si Kabayan teh .di jamin araranjeun pasti terkenal.hihihi.yeuh nya lamun geus jadi artis mah atuh ngarana kudu alus.ceunah rek audisi naha teu aya-aya? Tah.maenya sok Iteung?Ganti ku anu leuwih keren.” (Sabari manehna kaluar tina layar TV sareng ngabagikeun formulir ka Kabayan) Kabayan Nanang Cenang :”Wah..naha eta teh asa siga….

komentator nangtukeun saha pamenangna.”(Sabari ngaharewos ka ceuli si Kabayan) :”Buru.jeung Nanang teh jantenanu meunang janten Boyband terkenal.” :”Jahe jang.” :”Aduh.sok atuh tampilkeun penampilan aranjeun.” :”Wasta abdi Kevin.arek nampilkeun moal.anu ngarana Boyband Hotts.si Komentator bingungeun.” :”Hehh!!! (Sabari nenggeul meja) :”Tuh pan bener ceuk si Cenang. Cenang. anjeun sadaya ge pasti bingung.buru atuh dahar jahena engke bisi komentatorna ngamuk. jahe.jahe sok atuh emam heula jahena.beneur ceuk si Nanang teh.Cenang . hayu urang tinggal adegana.” :”Kabayan.” :”Naon Ambu ?”(Sabari kaluar ti layar TV) :”Ieu jahe.ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus-alus.jahe.” Pas Kabayan .Pamaeh dasar…”(Sabari ngajitak tarang si Cenang) :”Enya atuh kuring teh lieur.maneh mah nya. .David jeung Kevin.” :”Tah.Kabayan Akhirna patepang jeung Syahlacin dina hiji acara.”(Sabari mere jahe ka Kabayan) :”Enya-Enya abdi emam jahena.nuhunnya Ambu nuhun. :”Uhuk-Uhuk-Uhuk.hararese kitu oge. nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi.”(sabari asup deui ka layar TV) :”Enya sami-sami.eh ari maneh cecep.mentator :”Sok.” :”Geus welah teu nanaon.perkenalkeun heula saha aranjeun.jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora Kabaya Ujug-ujug serek.Teu di sangka-sangka Kabayan.” :”Perkenalkeun wasta abdi David.anu aya di otak kuring teh ngan ngaran cecep hungkul.” :”Oke.” :(Nyepeng tarang sabari bingung mikirkeun ngaran)”Nami abdi Cecep. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan.” :”Nuhun bu!!!”(Sabari ngabentuk formasi) ayan nang ang ayan ang nang ang mentator ayan bu ayan bu ayan bu ang mentator nang mentator ts Sanggeus audisina rengse.

ung nt ung .” :”Heh.” ung orter ung Ujug-ujug Kabayan jeung sobatna datang tuluy nanya ka Syahlacin. jabaning koreografer na teh super galak.ku sabab Iteung datangna telat.” :”Iteung…bener ieu mah iteung.Up to you lah!”(Sabari ninggalkeun iteung) :”Huuuuh.dasar jalma gelo.”(Sabari malingkeun sirah) Pas dina acara eta Iteung teh papanggih jeung si Ayanti.tong di turutan. :”Ehem.cangor maneh mah.”(Sabari ngadelekan Syahlacin) Iteung :”Enya urang telat kunaon kitu?” ayan ung nang ung nang ayan ung ang ung nti nti :”Uhh. Hotts teh keur latihan sareng koreograferna..!’’ :”Eh eta mah cirri kahas kuring.Syahlacin teh artis anu kasohor.you now?” :”Enya.enya.tapi kusabab ti acara anu lain heula.eh geningan datangna kabeurangan..geuslah urang rek indit heula ka acara lain heula.kamu tong loba omong.tapi Kabayan teu bener latihanana kusabab mikiran si Iteung wae.Reporter Iteung :”Kunaon nami anjeun Syahlacin?” :”Kusabab saya alay cin.ceunah artis terkenal.ehem aya anu kabeurangan yeuh.” :”Keun welah.nepika kabogoh ge poho.maenya boga kabogoh siga saha eta Kabayan.”OMG menurut abdi mah nya.” :”Astaghfirulohnya.!” Isukannana.” orter :”Kumaha tanggepan anjeun ka Boyband Hotts anu pendatang anyar tapina tiasa naek daun?” . :”Iteung…Iteung anjeun teh Nyi Iteung pan?” :”Aduh anjeun sahanya abdi mah Syahlacin.enya.dangukeunnya urang teh telat lain pamalesan. teras manehna duaan teh pa’adu omongeun.” :”Anjeun yakin?” :”Insya allahnya abdi mah yakin sesuatu pisan.abdi tiada tandinganana.ah kang Kabayan mah pasti apal Iteung rek ngagentos ngaran naon ge !” :”Tong sok kenal atuh ieh meuni kampungan pisan!” :”Ari maneh Iteung sombonglah ayeuna mah geus jadi artis teh.” :”Hey.

teu bareng jeung si Anangka ?” :”Teu ah da tos putus jeung si eta mah. buruu !”(Sabari ngangkat mistar) :”Enya bu. :”Eh David ti mana ?” :”Ti tempat latihan. hayu urang balik.dua.” :(Latihan nari-nari.” :”Asiiiiiik.” :”Koreografer lain korek.meuni David wae anu di tanya ari urang jeung si Nanang teu di tanya. cape yeuh” :”Tah. Reporter Ayanti :”Ayanti.” :”Enya.tapina si Kabayan henteu bener) eografer :”David.david.Teras Ayanti the ngadeukeutan wae si Kabayan.aya kasempatan keur kuring atuh…!.” :”Tumben maneh pinter..” :”Adeuuyy.he’euh bener. sok mulai deui latihanana.geuslah.(Sabari mulai deui latihana) ayan ang nang eografer ts as tos rengse latihana.”(Sabari seserian) :”Eh…geus atuh ah.henteu heureuy ketang. Syahlacin teh cemburu.Koreografer Hotts :”Hiji.”(Sabari ngungudag Ayanti) :”Punteunnya aya urusa naon?” nti ayan ang nti nang nti ang ayan nang ayan nti .ari maneh kunaon meuni teu bener wae titadi.” :”Nya enya atuh sanajan nanyana ka David hungkul teu nanaon atuh da sarua.ayeuna mah kuring jomblo.tilu mulai.” :”Ah. Ayanti teh langsung bogoh ka si kabayan..Kumaha lanjutan caritana urang tinggal adegan ieunya.” (Sabari neggeul suku si Kabayan make mistar) :”Hampura bu korek.Kabayan patepang jeung si Ayanti.” :”Ayanti. hayu atuh.” :”Ti payun nya neng Ayanti.”(Sabari seuri isin) Ti saprak Ayanti panggih jeung si Kabayan .

” ung nti ayan aentos si Kabayan angkat Ayanti megat Iteung teras ngabisikeun hiji hal.ayeuna David mah aya di leungeun kuring. :”Bener.” :”Heu maneh mah ongkoh artis terkenal.tapi anu kitu ge teu ngarti eta teh paribahasa. Sanggeus kajadian eta teh Kabayan langsung nelepon Syahlacin dina telepon teh Kabayan ngomel-ngomel ka Syahlacin.ngomong-ngomong Ceunah Ayanti jeung David the nuju caketnanya?” :”Hmmm. Ayanti ku abdi anteurkeun uih urang nunggu di mobilnya.orter :”Abdi si Reporter Risis Ripuh jeung Eksis. :”Punteun Kabayan…”(Suara anu lembut) :”Aya naon?”(Raray sarius) ung ayan hlacin ayan .Teras isukana Syahlacin boga inisiatif nyemperkeun Kabayan sabari rek menta maaf. Iteung :”Halo. maksadna teh si David keur dekeut ka urang.”(Raray narsis) :”Ikh.” :”Geus-geus tong ribut.”(Sabari narik leungeun si Iteung) :”Ihh tong narik-narik leungeun syahlacin atuh. tos nya abdi pan artis terkenal. teu bogoh deui ka maneh.!” :”Naon Syahlacin pipilueun wae ? Nya salah maneh oge teu narima david ti baheula.” nti ayan Ujug-ujug Syahlacin datang.. jool sibuk kudu indit deui ka acara salanjutna.keur naon urang cemburu ka ayanti pan urang jeung ayanti geulisan urang.aya naon Kabayan ?Tumben nelpon ka urang?” nti ung nti ung nti ung ayan :”Ai maneh teh kunaon? Ngomel-ngomel ka Ayanti? Cemburunya?” (Raray kapedean) :”astagfirulohnya meuni ge’er pisan maneh the.”(Sabari nutup telepon) Sanggeus Kabayan nutup telepon Syahlacin teh nyadar lamun manehna teh masih bogoh ka Kabayan..”(Sabari seuri sinis) :”Mana si David ? eweuh di lengeun didinya.meni so pisan.” :”Henteu abdi jeung Ayanti mah rencang cakeut hungkul . rek kumaha oge David mah tetep bogoh ka Syahlacin salami -lamina. Oh My God aya naon sih? Meuni siga aya sesuatunya.” :”Heh tong sok nya janten jalma teh.Ayanti jeung David teh ngan rerencangan hungkul. :”Heh syahlacin kadieu.” :”Hehehe.

enya urang jujur yeuh. Ayanti :”Aww.Teras rencana Iteung bade naon ka dieu?” :”Iteung mutuskeun rek ngiring kang Kabayan ka Kampung.punteun nya Kabayan.ahh maneh mah ngabohong.Iteung jeung sobatsobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan.” Isukna.Iteung ngiring mulang ka desa teu puguh jeung si kabayan.” :”Ah.da urang teh sabenerna Iteung punteun urang teu ngaku.ung :”Urang rek menta maaf nya ka maneh.bener eta teh.Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula.” :”Tah ieu kakara iteung anu kang Kabayan kenal.tuh pan buuk kuring acak-acakan.Kabayan.awas maneh banci.” Di tukangeun manehna aya Ayanti anu ngadangukeun manehna dua’an ngawengkong.meuni kaktus pisan.” :”Salah ari maneh lain kaktus.” :”Hmmm..ketus kuya.”(Sabari nabrak Cenang) ayan ung ayan ung Nanang Ayanti Cenang Nanang Cenang :”Ari maneh nakunaon nabrak kuring.kusabab Iteung isin ka infotaiment.!” :”Oh enya-enya.urang sabenerna bogoh keneh ka maneh. ITEUNG SARENG KABAYAN TEH HIRUP BAHAGIA “TAMAT’’ .”(Sabari ninggalkeun Cenang jeung Nanang) :”Ihh.Ayanti ngarasa sedih teras mutuskeun angkat ka luar kota.” :”Bener.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->