5.0

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN

Pegawai Atasan

Senarai Tugas

Kuasa

Hubungan

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia: Mengarah dan Memantau

PENTADBIRAN 1. Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Pengurusan Kewangan dan Akaun Pengurusan Dokumen Dan Rekod Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

Melantik

PK1/PK HEM/PK KK : Menerima arahan daripada Guru Besar

P E N T A D B I R A N

Melulus

KPT: Menentukan/ Menyediakan dokumen PT:

2.
Ketua Akauntan Negara: Menentukan dasar Perakaunan dan Memantau

3. 4. 5. 6.

Menilai

S E N A R A I T U G A S K U A S A D A N H U B U N G A N

Memantau

Menyediakan dokumen GURU AKAUN:

Mengesahkan

Menyemak dan mengesahkan PTR/PAP: Menyedia dan menyimpan dokumen dan rekod

Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti: Memantau

7.

Pengarah Pelajaran Negeri: Mengarah dan Memantau

PPD: Mengarah dan Memantau

7

6.0

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

PENTADBIRAN
• Pegawai kerajaan tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Semua guru dikehendaki membaca dan mematuhi Perintah Am tersebut. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan Cemerlang. Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas. Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah. Bertanggungjawab menjaga harta benda sekolah. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang dinamik, cekap dan berkesan.

P E N T A D B I R A N

• •

• •

P E R A T U R A N P E R A T U R A N P E N T A D B I R A N

• •

KEDATANGAN GURU
• Berada di sekolah sekurang-kurangnya lima belas(15) minit sebelum jadual pertama persekolahan dan balik tiga puluh(30) minit selepas jadual waktu terakhir atau masa yang ditetapkan oleh Guru Besar. Waktu tiba dan balik hendaklah dicatatkan sendiri dan ditandatangani di dalam Buku Kedatangan Guru. Guru perlu memaklumkan ketidakhadiran ke sekolah kepada Guru Besar dengan segera. Rekod Mengajar, buku rujukan, anak kunci bilik-bilik khas dan surat akuan doktor hendaklah diserahkan kepada Guru Besar semasa bercuti. Kelewatan atas sebab tertentu perlu dimaklumkan kepada Guru Besar.

8

Guru bertugas mingguan hendaklah mengendalikan perhimpunan ini.) • • P E N T A D B I R A N PERATURAN PEJABAT • Guru-guru ditegah mengambil fail-fail atau dokumen dari pejabat sekolah tanpa keizinan Guru Besar.7. Mesyuarat Agung PIBG. Penolong Kanan atau Kerani. Mengambil/menulis buku-buku stok kecuali guru yang berkenaan P E R A T U R A N P E R A T U R A N P E N T A D B I R A N dipertanggungjawabkan. Mengarah kakitangan pejabat untuk membuat sesuatu urusan tanpa kebenaran Guru Besar atau Penolong Kanan. 9 .II/(24) bertarikh 14.(BS)8591/Jld. Hari Sukan Sekolah dan Hari Anugerah Cemerlang. Menggunakan telefon pejabat untuk tujuan peribadi. 4/1984 KP. Atur cara perhimpunan hendaklah dijalankan seperti yang telah ditetapkan mengikut Pekeliling Ikhtisas Bil. Mengambil/membaca Buku Diari Sekolah melainkan dengan keizinan Guru Besar atau Penolong Kanan. Berbual-bual atau membuat kerja yang tidak berkaitan dengan urusan.84. Surat-surat penting untuk tindakan guru yang berkenaan boleh difotokopi dengan memaklumkan kepada ketua kerani sekolah dan direkodkan.PERHIMPUNAN • Semua guru perlu hadir dalam perhimpunan rasmi yang diadakan pada setiap hari Isnin. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah (Mesyuarat Guru. • Guru-guru dilarang : Membaca surat-surat yang berada di atas meja Guru Besar.

• Guru boleh dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti.SJ/A/(30) Bertarikh 24 Disember1993. Mengambil tindakan yang diperlukan. • • Mengambil salinan surat dari fail pejabat. • Surat yang diedarkan kepada guru hendaklah diambil tindakan dengan kadar segera. P E R A T U R A N P E R A T U R A N P E N T A D B I R A N CUTI : CUTI REHAT/CUTI PENGGAL • Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP(PP)0046. surat itu boleh disimpan setelah tindakan diambil. 10 .SURAT-MENYURAT • Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak yang berkenaan. • Jika surat tersebut ditujukan kepada guru dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Guru Besar. guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah. P E N T A D B I R A N KUNJUNGAN KE PPD DAN JPN • Guru-guru tidak digalakkan ke PPD atau JPN tanpa surat rasmi daripada Guru Besar.

Cuti ini boleh diluluskan oleh Guru Besar hanya atas sebab-sebab kecemasan dan upacara agama bagi tempoh 7 hari dalam setahun (Dengan syarat tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran) 11 . Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti. • Cuti sakit yang melebihi 90 hari dalam setahun sama ada berterusan atau sebaliknya akan dilaporkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran untuk menentukan pembayaran gaji. Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan. • Kelulusan Cuti Tanpa gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun diluluskan oleh Pengarah Pelajaran Negeri. P E N T A D B I R A N CUTI TANPA GAJI • Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. • • Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. • Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari. • Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan ke luar negeri hanya boleh diambil sekali dalam tempoh 4 tahun. • Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun. • Cuti Tanpa gaji kakitangan bukan guru boleh diberi selepas semua cuti rehat telah habis. P E N T A D B I R A N P E R A T U R A N P E R A T U R A N CUTI REHAT KHAS • • Cuti rehat Khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.CUTI SAKIT.

Guru Lelaki : Seluar trek /seluar panjang yang sesuai. kemeja sukan. keguruan dan P E R A T U R A N P E R A T U R A N P E N T A D B I R A N 12 . kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. semua guru digalakkan memakai pakaian seragam unit masingmasing. • Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dikehendaki memakai pakaian rasmi selepas waktu tersebut. • Pada hari Rabu. kelulusan P E N T A D B I R A N Jabatan Pelajaran Negeri. semua guru diwajibkan memakai baju batik. kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. Pada hari Jumaat. baju trek atau jersi. • Pakaian berbentuk seluar dan baju yang merupakan pakaian negara lain tidak dibenarkan bagi guru perempuan. kemeja sukan. • • Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut yang sesuai dan kemas. sesuai dengan profesion masyarakat timur. • • Pada hari Khamis.CUTI KE LUAR NEGARA • Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara mesti mendapat minggu sebelum tarikh bercuti. baju trek. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dikehendaki memakai pakaian yang sesuai iaitu:Guru Perempuan : Seluar trek. semua guru lelaki digalakkan memakai pakaian baju Melayu yang lengkap. Borang permohonan perlu diisi selewat-lewatnya 4 PAKAIAN • Guru hendaklah berpakaian kemas.

P E N T A D B I R A N BILIK GURU. • Guru yang menghadapi masalah dalam bidang perjawatan boleh berurusan dengan Guru Besar. kokurikulum dan pentadbiran perlu melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi. 13 . • Guru yang diberikan tugas-tugas kurikulum. • Waktu Senggang (free period) guru hendaklah dipenuhi melakukan perkaraperkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. • Kebersihan dan keselamatan bilik guru serta harta benda sekolah merupakan tanggungjawab semua guru. Guru Cemerlang. • Guru perlu memupuk hubungan profesional yang baik. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN. • Guru yang menghadapi masalah dalam pengajaran boleh berurusan dengan Ketua Panitia Mata Pelajaran. cekap dan bertanggungjawab. P E R A T U R A N P E R A T U R A N P E N T A D B I R A N TUGAS.PERHUBUNGAN SESAMA GURU. Penolong Kanan atau Guru Besar. • Guru tidak digalakkan membenarkan murid berada di bilik guru. sihat dan semangat kerja berpasukan.

lengkap dan kemas kini. BUKU STOK DAN INVENTORI • Penolong Kanan / Ketua Panitia dan guru-guru bertanggungjawab menguruskan buku stok/ inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat. Semua invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok. • Semua pelawat perlu berjumpa dengan Guru Besar/ Penolong Kanan terlebih dahulu. • Guru-guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Guru Besar. 14 . • Guru-guru juga diwajibkan menghadiri mesyuarat yang diadakan oleh Penolong Kanan dan Ketua Panitia. Buku ini akan disemak dari semasa ke semasa oleh Guru Besar/ Penolong Kanan. • • Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan.PELAWAT. P E R A T U R A N P E R A T U R A N P E N T A D B I R A N MESYUARAT GURU • Guru Besar akan mengadakan mesyuarat guru dari semasa ke semasa dan kehadiran adalah wajib. P E N T A D B I R A N PEMBELIAN • Guru yang hendak membeli Bahan Bantuan Mengajar mesti memohon kebenaran dengan menggunakan borang nota minta yang diperoleh di pejabat dengan disahkan oleh Ketua Panitia/ Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Guru Besar.

• Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar perlu dibaca dengan teliti dan dipatuhi. mengikut peraturan dan mendapat kebenaran daripada pihak yang berkenaan. • Guru bertanggungjawab menjaga peralatan yang digunakan dan memulangkannya dalam keadaan yang baik. P E R A T U R A N P E R A T U R A N P E N T A D B I R A N ARAHAN DAN PEKELILING. • Sekiranya pekeliling itu daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Nota: Tertakluk kepada peraturan peringkat sekolah 15 . PENGGUNAAN ALAT-ALAT • Semua peralatan perlu digunakan dengan betul. P E N T A D B I R A N KEAHLIAN KELAB GURU/ PIBG • Semua guru secara automatik menjadi anggota kelab guru dan PIBG sekolah.TANDA NAMA • Semua guru wajib memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi di sekolah. • Guru atau pihak berkenaan yang gagal mematuhi semua arahan yang ditetapkan akan diberi amaran bertulis.Sebarang kerosakan perlu dilaporkan. Jabatan Pelajaran/Pejabat Pelajaran Daerah guru hendaklah kembalikan ke pejabat sekolah setelah tindakan diambil.

3.0 SENARAI TUGAS. 5. Pengurusan Panitia Mata pelajaran Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Pencerapan Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Perkembangan Staf/ Latihan Dalam Perkhidmatan Memantau Melantik PK1/PK HEM/ PK KK : Menerima arahan daripada Guru Besar KPT: Melulus Menilai 4. 6. 16 . 8. Menentukan/ Menyediakan dokumen PT: Menyediakan dokumen GURU AKAUN: Menyemak dan mengesahkan PTR/PAP: Menyedia dan menyimpan dokumen dan rekod S E N A R A I T U G A S K U A S A D A N H U B U N G A N Mengesahkan 7. KUASA DAN HUBUNGAN Pegawai Atasan Senarai Tugas Kuasa Hubungan K U R I K U L U M Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia: Mengarah dan Memantau Ketua Akauntan Negara: Menentukan dasar Perakaunan dan Memantau Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti: Memantau Pengarah Pelajaran Negeri: Mengarah dan Memantau PPD: Mengarah dan Memantau KURIKULUM 1. 2.5.

Menetapkan sistem fail dan dokumen Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Menentukan dasar pengurusan aset sekolah Menetapkan syarat/peraturan agihan kelas Menetapkan prosedur rekod persediaan mengajar Dasar penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan. JPN. Menentukan hari penghantaran rekod persediaan mengajar untuk pengesahan Guru Besar / Penolong Kanan.0 PERATURAN-PERATURAN KURIKULUM KURIKULUM • Guru Besar bertanggungjawab menjadi pengerusi jawatankuasa tersebut dan semua Penolong Kanan ialah Naib Pengerusi. Anggota Jawatankuasa terdiri daripada : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran. harian dan rekod persediaan mengajar. Menentukan kriteria jenis buku/ Bahan Bantuan Mengajar Menentukan Jadual Waktu : Menetapkan sesi persekolahan (pagi/petang) Menetapkan sistem Jadual Waktu (anjal/biasa) 17 K U R I K U L U M • P E R A T U R A N P E R A T U R A N K U R I K U L U M • • • • • • • • • .6. KPM dan Akta Pendidikan Kebangsaan Menetapkan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah sebanyak 4 kali setahun. Penyelaras Jadual Waktu Guru Penyelaras Media Guru SPBT Guru Bimbingan Guru Pemulihan Khas • Menentukan Dasar Kurikulum Sekolah selaras dengan dasar-dasar yang ditentukan oleh PPD.

Penilaian dan Peperiksaan. Melantik Jawatankuasa Peperiksaan. PANITIA MATA PELAJARAN : • • • Melantik Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran. Menentukan dasar perbelanjaan tahunan bagi kurikulum dan panitia Merancang dan melaksanakan program/aktiviti untuk peningkatan akademik. Menetapkan sistem pentadbiran penilaian sekolah. penggubalan soalan. • • • • • Menjalankan “post mortem” untuk penambahbaikan selepas setiap program. skema penskoran dan pengawasan. Guru Besar dan semua Penolong Kanan ialah penasihat Jawatankuasa Panitia Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun dengan kehadiran Penasihat. Menentukan dasar-dasar penilaian dan peperiksaan meliputi penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian.Menetapkan agihan tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar Menetapkan sistem Jadual Waktu Ganti. K U R I K U L U M P E R A T U R A N P E R A T U R A N K U R I K U L U M 18 . • • • • Ketua Panitia Mata Pelajaran menyedia dan menyelenggara fail panitia. Menentukan setiap panitia menyediakan dasar latihan untuk meningkatkan prestasi murid.

• Rekod Persediaan Mengajar mestilah diserahkan kepada Guru Besar atau wakilnya untuk disemak dan diperiksa pada hari yang ditetapkan. Melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas khas yang ditentukan oleh Guru Besar dan Penolong Kanan Mengambil tindakan sewajarnya berkaitan dengan :Jadual Kedatangan Kutipan yuran/pelbagai bayaran Buku/Kad Laporan Kemajuan Pendidikan Buku/Kad Pelaporan Gerak Kerja Kokurikulum Kad Kesihatan Kad Kesihatan • Menyedia dan mempamerkan Jadual Waktu Kelas dan Jadual Tugasan Murid di dalam kelas. Menyusun barang dan alatan di dalam kelas untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif.REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR • Semua guru mestilah menyediakan Rekod Persediaan Mengajar dengan sempurna. kebersihan kelas dan murid-muridnya. P E R A T U R A N P E R A T U R A N K U R I K U L U M • • 19 . • Rekod Persediaan Mengajar ialah dokumen penting mengikut Undang-undang Sekolah Akta Pendidikan 1996 dan Pekeliling 3/1999 dan diserahkan kepada Guru Besar pada akhir tahun. K U R I K U L U M GURU KELAS • • Bertanggungjawab terhadap disiplin.

GURU KHAS/BUKAN GURU KELAS • Boleh diarah untuk menjadi guru kelas sepenuh masa atau mengganti/mengambil alih tugas sementara kerana ketiadaan guru kelas. Guru lain dibenarkan berada di dalam bilik darjah itu dengan tujuan membantu pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru dilarang : Menukar masa pengajaran/jadual waktu tanpa kebenaran Guru Besar. Membuat persediaan mengajar atau alatan. K U R I K U L U M P E R A T U R A N P E R A T U R A N K U R I K U L U M JADUAL WAKTU DAN MASA MENGAJAR • Guru hendaklah mengajar mengikut Rekod Persediaan Mengajar dan jadual waktu yang ditetapkan. Pendidikan Islam. Penolong Kanan/Ketua Panitia dan Guru Besar boleh membuat penyeliaan dan pencerapan. Matematik. • Membuat dan melaksanakan tangggungjawab dan tugas-tugas khas yang ditentukan oleh Guru Besar dan Penolong kanan. Duduk di kerusi atau meja sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran. Meninggalkan atau mengganti jadual yang ditetapkan dengan pelajaran lain dengan alasan mata pelajaran itu tidak penting atau guru itu sendiri tidak berminat. Membiarkan murid-murid bersenam/bermain bersendirian di padang tanpa kehadiran guru. • • Membantu guru kelas dan boleh diberi masa yang lebih untuk mengajar. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelajaran khusus yang diajar seperti Bahasa Inggeris. • Bilik-bilik khas (jika ada) mestilah dilengkapkan dengan alatan mengajar yang sesuai. • • • 20 . Pemulihan dan sebagainya.

MASA TIDAK MENGAJAR • Tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah melainkan ada urusan penting dan mendapat kebenaran daripada Guru Besar. Pengurusan Panitia Penilaian dan Peperiksaan Jadual Waktu Pengurusan Kewangan Bilik-bilik Khas Menetapkan Jawatankuasa Pencerapan Menetapkan Jadual waktu pencerapan sekurang-kurangnya dua kali setahun K U R I K U L U M P E R A T U R A N P E R A T U R A N K U R I K U L U M PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH : • • • Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menentukan Jawatankuasa Pusat Sumber berfungsi dengan berkesan. Memastikan Pusat Sumber Sekolah diurus dengan baik dan bilangan buku mencukupi. 21 . • • • • • • • • • Menentukan sistem pemantauan yang berkesan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran. SISTEM PEMANTAUAN.

Memastikan semua panitia mata pelajaran menjalankan aktiviti-aktiviti K U R I K U L U M peningkatan akademik . melaksana. BUKU LATIHAN / RAMPAIAN. makmal komputer. BILIK-BILIK KHAS • Semua guru hendaklah mematuhi peraturan-peraturan penggunaan bilik-bilik khas seperti bilik makmal sains. P E R A T U R A N P E R A T U R A N K U R I K U L U M PERKEMBANGAN STAF • • Mengedar dan memproses borang keperluan latihan Mengadakan Latihan Dalam Perkhidmatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. bilik pendidikan seni dan bilikbilik khas yang lain. bilik matematik. bilik SAL. PSS. bilik pemulihan. BUKU RUJUKAN GURU • Buku-buku rujukan/risalah-risalah hak sekolah yang dipinjam hendaklah dipulangkan pada hujung tahun atau apabila bertukar. • Sebarang kerosakan atau kehilangan perlu dimaklumkan kepada pihak yang berkenaan. bilik muzik. surau. • Semua kunci bilik-bilik khas hendaklah disimpan di pejabat. bengkel KH. UJIAN DAN PENILAIAN 22 . • • Merancang.PROGRAM PENINGKATAN : • Mengadakan program peningkatan akademik berdasarkan kajian dan keperluan sekolah. menilai dan menambah baik program.

ujian dan penilaian yang diberi kepada murid-murid hendaklah diperiksa selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Nota: Tertakluk kepada peraturan peringkat sekolah 23 .• Semua kerja latihan. P E R A T U R A N P E R A T U R A N K U R I K U L U M • Laporan Kemajuan Prestasi pengajaran dan pembelajaran murid hendaklah dilengkapkan. • Latihan dan ujian topikal diberi mengikut keperluan untuk mengetahui tahap pencapaian/prestasi murid-murid. K U R I K U L U M • Guru Besar/Penolong Kanan dan Ketua Panitia akan memeriksa buku-buku rampaian/latihan dan buku kerja murid sebanyak enam (6) buah atau bilangan yang diambil secara rawak.

2. 1.5. Pengurusan Pendaftaran dan penempatan murid 6. Pengurusan Bimbingan 3. Pengurusan Keselamatan Kesihatan dan keceriaan 5. Pengurusan Aduan dan Maklum balas Pelanggan Pengarah Pelajaran Negeri: Mengarah dan Memantau PPD: Mengarah dan Memantau 24 . Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid 4. Pengurusan Kantin Melulus Ketua Akauntan Negara: Menentukan dasar Perakaunan dan Memantau Menilai Menentukan/ Menyediakan dokumen PT: Menyediakan dokumen GURU AKAUN: Menyemak dan mengesahkan PTR/PAP: Menyedia dan menyimpan dokumen dan rekod Memantau Mengesahkan Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti: Memantau 8. Pengurusan Asrama 7. Pengurusan Disiplin Mengarah dan Memantau Melantik PK1/PK HEM/ PK KK : Menerima arahan daripada Guru Besar KPT: 2.0 SENARAI TUGAS. KUASA DAN HUBUNGAN Pegawai Atasan Senarai Tugas Kuasa Hubungan H A L E H W A L M U R I D S E N A R A I T U G A S K U A S A D A N H U B U N G A N Ketua Pengarah Hal Ehwal Murid Pelajaran Malaysia: 1.

JPN. E H W A L M U R I D 25 . • Cara menulis/mengisi/menanda semua ruangan hendaklah dipatuhi seperti peraturan yang tercatat dalam Buku Kedatangan. Menetapkan sistem fail dan dokumen Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Sekolah Dasar penyediaan Rancangan Aktiviti Tahunan dan rekod laporan pelaksanaan aktiviti. Memantau dan menilai program Hal Ehwal Murid • • • • P E R A T U R A N P E R A T U R A N H A L • • JADUAL KEDATANGAN • Buku Kedatangan ialah dokumen penting sekolah. Jika Guru Kelas bercuti atau berkursus. Menentukan hari penghantaran rekod pelaksanaan aktiviti untuk pengesahan Guru Besar / Penolong Kanan. KPM dan Akta Pendidikan. Guru kelas hendaklah menandakan setiap hari dan dihantar ke pejabat pada waktu pertama jadual waktu.0 PERATURAN-PERATURAN HAL EHWAL MURID H A L E H W A L M U R I D HAL EHWAL MURID • Guru Besar bertanggungjawab menjadi pengerusi jawatankuasa tersebut dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ialah Naib Pengerusi. Menetapkan Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Hal Ehwal Murid sekurangkurangnya 4 kali setahun. tugas ini diambil alih oleh guru penyelaras. Anggota Jawatankuasa terdiri daripada : Setiausaha Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Anggota Jawatankuasa Hal Ehwal Murid • Menentukan Dasar Hal Ehwal Murid Sekolah selaras dengan dasar-dasar yang ditentukan oleh PPD.6.

• P E R A T U R A N P E R A T U R A N H A L • • GURU BERTUGAS • Bertanggungjawab mengawasi semua hal mengenai murid-murid . E H W A L M U R I D 26 . buku kerja. PENDAFTARAN MURID • Pendaftaran kemasukan pelajar ke Tahun Satu mesti diuruskan setiap tahun berdasarkan kepada syarat-syarat umur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran / Jabatan. • Murid yang tidak hadir selama tiga (3) hari berturut-turut tanpa sebarang makluman hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar. Sebarang kutipan wang/yuran sekolah hendaklah diserahkan kepada Guru Besar secepat mungkin.Menulis catatan ke dalam Buku Laporan Guru Bertugas. buku bacaan tambahan dsbnya sebelum mendapat kebenaran Guru Besar.KESIHATAN DAN KESELAMATAN • Guru kelas atau guru yang bertugas mingguan hendaklah segera berhubung dengan ibu bapa/penjaga murid sekiranya terdapat kes-kes yang berkaitan dengan kesihatan murid. H A L E H W A L M U R I D MENGUTIP WANG DAN PEMBELIAN BUKU • Guru-guru tidak dibenarkan mengutip wang daripada murid-murid tanpa arahan atau kebenaran bertulis daripada Guru Besar. Resit rasmi sekolah hendaklah dikeluarkan/diberikan kepada murid yang menjelaskan yuran. • Murid sakit/mendapat kemalangan yang perlu dihantar balik ke rumah atau ke klinik/hospital hendaklah direkodkan dalam Buku Laporan Guru Bertugas. Murid-murid tidak boleh diarah/dipaksa untuk membeli buku-buku panduan.

• Semua kes disiplin murid yang berat dan tidak dapat diselesaikan oleh guru haruslah dirujuk kepada Penolong Kanan HEM untuk tindakan. Skim Pinjaman Buku Teks dan sebagainya dibahagikan secara adil dan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. • Semua Guru Kelas dipertanggungjawabkan untuk menyedia dan menyimpan rekod perkembangan individu. murid mesti dilaporkan serentak • Ibu bapa / Penjaga murid perlu dihubungi jika berlakunya kes ponteng dan kes disiplin. P E R A T U R A N P E R A T U R A N H A L • Rekod Bulanan ( Retan Bulanan) kehadiran dengan rekod kesihatan. • Ketua Penyelaras / Penolong Kanan HEM ialah pegawai yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penguatkuasaan peraturan dan pelaksanaan perancangan aktiviti HEM peringkat sekolah. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH.• Pihak sekolah perlu menguruskan urusan perpindahan murid dan segala peraturan yang telah disediakan. • Semua guru ialah Guru Disiplin Sekolah dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan dan mengawal perkembangan tingkah laku serta disiplin murid. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak sekolah. E H W A L Nota: Tertakluk kepada peraturan peringkat sekolah M U R I D 27 . • Segala bantuan yang diberi khas kepada murid seperti pakaian seragam sekolah. mematuhi H A L E H W A L M U R I D • Setiap murid perlu diberi peluang menggunakan kemudahan secara adil dan saksama.

5. Pengurusan Unit Beruniform Menilai 4. Pengurusan Persatuan dan Kelab Melulus Melantik PK1/PK HEM/ PK KK : Menerima arahan daripada Guru Besar KPT: Ketua Akauntan Negara: Menentukan dasar Perakaunan dan Memantau 3. Pengurusan Sukan dan Permainan 2. KUASA DAN HUBUNGAN Pegawai Atasan Senarai Tugas Kuasa Hubungan K O K U R I K U L U M Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia: Mengarah dan Memantau Kokurikulum 1. Pengurusan Sukan Tahunan Memantau Menentukan/ Menyediakan dokumen PT: Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti: Memantau Mengesahkan Menyediakan dokumen GURU AKAUN: Menyemak dan mengesahkan PTR/PAP: Menyedia dan menyimpan dokumen dan rekod S E N A R A I T U G A S K U A S A D A N H U B U N G A N Pengarah Pelajaran Negeri: Mengarah dan Memantau PPD: Mengarah dan Memantau 28 .0 SENARAI TUGAS.

KPM dan Akta Pendidikan. Menentukan jadual aktiviti Kokurikulum: Menetapkan sesi pelaksanaan aktiviti kokurikulum Menetapkan agihan tugas guru penasihat / pemimpin • • • • • • 29 . Mingguan dan rekod laporan pelaksanaan aktiviti.6. Menetapkan Mesyuarat kurangnya 4 kali setahun. Memantau dan menilai pelaksanaan aktiviti Kokurikulum. Penyelaras Aktiviti Kokurikulum Guru Penasihat Aktiviti Kokurikulum Guru Pemimpin Aktiviti Kokurikulum • Menentukan Dasar Kokurikulum Sekolah selaras dengan dasar-dasar yang ditentukan oleh PPD. Menetapkan prosedur pelaksanaan aktiviti Kokurikulum : Dasar penyediaan Rancangan Aktiviti Tahunan. JPN. Menetapkan aktiviti Kokurikulum yang hendak dilaksanakan di sekolah. Menentukan hari penghantaran rekod pelaksanaan aktiviti untuk pengesahan Guru Besar / Penolong Kanan. Anggota Jawatankuasa terdiri daripada : Setiausaha Aktiviti Kokurikulum.0 PERATURAN-PERATURAN KOKURIKULUM KOKURIKULUM • Guru Besar bertanggungjawab menjadi pengerusi jawatankuasa tersebut dan Penolong Kanan Kokurikulum ialah Naib Pengerusi. Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah sekurang- • K O K U R I K U L U M • P E R A T U R A N P E R A T U R A N K O K U R I K U L U M • • • • • Menetapkan sistem fail dan dokumen Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah Menetapkan syarat / peraturan agihan penyertaan murid. Menentukan kriteria jenis alatan pelaksanaan aktiviti Kokurikulum.

Setiap kes ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum mesti diambil tindakan.GERAK KERJA KOKURIKULUM • Pastikan kegiatan dijalankan dengan penuh minat dan mencapai tahap kemajuan/prestasi yang membanggakan. aktiviti K O K U R I K U L U M P E R A T U R A N P E R A T U R A N K O K U R I K U L U M 30 . • Ibu bapa / Penjaga murid mesti dihubungi untuk mendapat kebenaran secara bertulis jika ada murid yang terpilih untuk menghadiri aktiviti Kokurikulum di luar kawasan / peringkat sekolah . memantau pengurusan dan Kokurikulum sepanjang waktu Kokurikulum. • Semua guru wajib hadir dan bertanggungjawab menyediakan/membuat laporan kegiatan yang dijalankan. • Semua Guru Penyelaras kegiatan Kokurikulum Sekolah mesti mematuhi semua peraturan dan undang-undang pengurusan aktiviti Kokurikulum Sekolah. • Penolong Kanan Kokurikulum dan Ketua Guru Penyelaras Kokurikulum Sekolah mesti berada di sekolah untuk menyelia. • Semua Guru Penyelaras diwajibkan menyediakan Buku Persediaan Pengurusan Kokurikulum Mingguan dan dihantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk semakan dan pengesahan. • Kehadiran murid dalam setiap aktiviti Kokurikulum mesti direkod oleh Guru-guru Penyelaras. • Semua Guru Penyelaras mesti menyediakan Pelan Induk Rancangan Tahunan pelaksanaan aktiviti-aktiviti Kokurikulum pada peringkat sekolah dengan merujuk Takwim Kokurikulum Tahunan. • Sebagai Ketua Penyelaras aktiviti Kokurikulum sekolah / Penolong Kanan Kokurikulum ialah pegawai yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penguatkuasaan peraturan dan pelaksanaan.

Nota: Tertakluk kepada peraturan peringkat sekolah K O K U R I K U L U M P E R A T U R A N P E R A T U R A N K O K U R I K U L U M 31 .• Semua Guru Penyelaras setiap kegiatan Kokurikulum dikehendaki menyediakan rekod-rekod dan data. • Penghargaan perlu diberi kepada murid-murid yang berjaya dan melibatkan diri secara aktif pada peringkat sekolah dan sebagainya.

0 PROSES KERJA 7.1 Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Menyelaras Perkhidmatan dan Muka surat Perjawatan ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengarah Pelajaran Perak Pegawai Pelajaran Daerah Aktiviti Subaktiviti 32/136 Proses Kerja 1.Menerima pekeliling arahan / Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan 2.7.1.Mengarah pegawai menguruskan Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan 3.Menerima jawapan daripada pihak atasan P E N G U R U S A N P E R K H I D M A T A N D A N P E R J A W A T A N 32 .Mengesahkan Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan Undang-Undang / Peraturan SPI 1/1972 SPI 5/1998 SPI 11/1999 SPP 6/1999 SPP 2/1999 SPP 7/2001 SPP 17/2001 SPP 1/2002 SPP 8/2002 SPP 2/2003 P E N T A D B I R A N 4.1 7.

0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 8.1 Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Menyelaras Perkhidmatan dan Muka Perjawatan surat ini MULA Subaktiviti 8.8.1.1 33/136 P E N T A D B I R A N Menerima pekeliling arahan / Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan Mengarah pegawai menguruskan Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan Tidak Ya Setuju Mengesahkan Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan Menerima jawapan daripada pihak atasan P E N G U R U S A N P E R K H I D M A T A N D A N P E R J A W A T A N TAMAT 33 .

1 Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Menyelaras Perkhidmatan dan Perjawatan Aktiviti Tindakan Muka surat ini 34/136 Subaktiviti 9.1. P E N G U R U S A N P E R K H I D M A T A N D A N P E R J A W A T A N 34 . Aktiviti 9. Mengesahkan Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan Menerima jawapan daripada pihak atasan 4. Catatan Menerima pekeliling arahan / Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan Mengarah pegawai menguruskan Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan berkaitan P E N T A D B I R A N 2.0 SENARAI SEMAK.9.1 Bil 1. 3.

4.1 Pengurusan Kewangan dan Akaun Menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 35/136 Proses Kerja 1.2 7.2. Pegawai Pelajaran Daerah SPK 8/2008 SPK 9/2008 SPK 10/2008 P E N G U R U S A N K E W A N G A N D A N A K A U N 35 .0 PROSES KERJA 7. Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengarah Pelajaran Perak 3.7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Akaun Melantik Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Menetapkan Dasar Pengurusan Kewangan dan Akaun Memantau dan Menilai Aktiviti Kewangan dan Akaun Undang-Undang / Peraturan SPK 14/2001 SPK 1/2007 SPK 4/2007 SPK 5/2007 SPK 3/2008 SPK 6/2008 P E N T A D B I R A N 2.

2 8.1 Pengurusan Kewangan dan Akaun Menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Sekolah Muka surat ini 36/136 MULA P E N T A D B I R A N Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Akaun Melantik Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Setuju Tidak Ya Menetapkan Dasar Pengurusan Kewangan dan Akaun P E N G U R U S A N K E W A N G A N D A N A K A U N Memantau dan Menilai Aktiviti Kewangan dan Akaun TAMAT 36 .8. 0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.2.

9.1 Pengurusan Kewangan dan Akaun Menubuhkan Jawatankuasa Kewangan Aktiviti Tindakan Muka surat 37/136 ini Catatan Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kewangan dan Akaun P E N T A D B I R A N 2. Melantik Jawatankuasa Kewangan dan Akaun 3.2 9. Aktiviti Subaktiviti Bil 1.0 SENARAI SEMAK. Menetapkan Dasar Pengurusan Kewangan dan Akaun 4.2.9. P E N G U R U S A N K E W A N G A N D A N A K A U N Memantau dan Menilai Aktiviti Kewangan dan Akaun 37 .

1 Pengurusan Dokumen dan Rekod Menyelaras Pengurusan Dokumen dan Rekod Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 38/136 Proses Kerja 1. Menerima dokumen dan rekod daripada pihak atasan 2. Mengesahkan dokumen dan rekod 4. Mengarah pegawai menguruskan dokumen dan rekod yang berkaitan 3.0 PROSES KERJA 7. Pegawai Pelajaran Daerah P E N G U R U S A N D O K U M E N D A N R E K O D 38 .3 7. Memantau pengurusan dokumen dan rekod sekolah Undang-Undang / Peraturan SPI 9/1999 P E N T A D B I R A N Pengarah Pelajaran Perak.3.7.

0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 8.3.1 39/136 MULA P E N T A D B I R A N Menerima dokumen dan rekod daripada pihak atasan Mengarah pegawai menguruskan dokumen dan rekod yang berkaitan Setuju Tidak Ya Mengesahkan dokumen dan rekod P E N G U R U S A N D O K U M E N D A N R E K O D Memantau dan Menilai Aktiviti Kewangan dan Akaun TAMAT 39 .3 Pengurusan Dokumen dan Rekod Menyelaras Pengurusan Muka Dokumen dan Rekod surat ini Subaktiviti 8.8.

Memantau pengurusan dokumen dan rekod sekolah P E N G U R U S A N D O K U M E N D A N R E K O D 40 . 9. Aktiviti Subaktiviti Bil 1.3 9.9.3.1 Pengurusan Dokumen dan Rekod Menyelaras Pengurusan Dokumen dan Rekod Aktiviti Tindakan Muka surat 40/136 ini Catatan Menerima dokumen dan rekod daripada pihak atasan Mengarah pegawai menguruskan dokumen dan rekod yang berkaitan P E N T A D B I R A N 2. Mengesahkan dokumen dan rekod 3.0 SENARAI SEMAK. 4.

1 Pengurusan Kurikulum Menubuhkan Jawatankuasa Kurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengarah Pelajaran Perak Pegawai Pelajaran Daerah Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 41/136 Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan 1.0 PROSES KERJA 7.4 7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kurikulum Sekolah Melantik Jawatankuasa Kurikulum Menetapkan Dasar Kurikulum Memantau dan Menilai Aktiviti Kurikulum P E N T A D B I R A N 2. 3.7. 4.4. P E N G U R U S A N K U R I K U L U M 41 .

4.8.4 Pengurusan Kurikulum Menubuhkan Jawatankuasa Kurikulum Muka surat ini 42/136 Subaktiviti 8. 0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 8.1 MULA P E N T A D B I R A N Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kurikulum Sekolah Melantik Jawatankuasa Kurikulum P E N G U R U S A N K U R I K U L U M Menetapkan Dasar Pengurusan Kurikulum Setuju Tidak Ya Memantau dan Menilai Aktiviti Kurikulum TAMAT 42 .

9.0 SENARAI SEMAK. Memantau dan Menilai Aktiviti Kurikulum P E N G U R U S A N K U R I K U L U M 43 .1 Pengurusan Kurikulum Menubuhkan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat 43/136 ini Catatan Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kurikulum Sekolah P E N T A D B I R A N 2. Melantik Jawatankuasa Kurikulum 3.4 9.4. Aktiviti Subaktiviti Bil 1. Menetapkan Dasar Kurikulum 4. 9.

Melantik Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 3. Menetapkan Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid 4.5 Pengurusan Hal Ehwal Murid Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Aktiviti Subaktiviti 7.5.7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengarah Pelajaran Perak Pegawai Pelajaran Daerah P E N G U R U S A N H A L E H W A L M U R I D 2.0 PROSES KERJA 7. Memantau dan Menilai Aktiviti Pengurusan Hal Ehwal Murid 44 .1 Muka surat ini 44/136 Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan P E N T A D B I R A N 1.

1 MULA P E N T A D B I R A N Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Menetapkan Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid Setuju P E N G U R U S A N H A L E H W A L M U R I D Tidak Ya Memantau dan Menilai Aktiviti Hal Ehwal Murid TAMAT 45 . 0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 8.5 Pengurusan Hal Ehwal Murid Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Muka surat ini 45/136 Subaktiviti 8.5.8.

9.0 SENARAI SEMAK.
Aktiviti Subaktiviti Bil
1.

9.5 9.5.1

Pengurusan Hal Ehwal Murid Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Aktiviti Tindakan Muka surat ini 46/136

Catatan

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Menetapkan Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid Memantau dan Menilai Aktiviti Pengurusan Hal Ehwal Murid

P E N T A D B I R A N

2.

3.

4.

P E N G U R U S A N H A L E H W A L M U R I D

46

7.0

PROSES KERJA
7.6 7.6.1 Pengurusan Kokurikulum Menubuhkan Jawatankuasa Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengarah Pelajaran Perak

Aktiviti Subaktiviti

Muka surat ini

47/136

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

1

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum Sekolah

P E N T A D B I R A N

2. Melantik Jawatankuasa Kokurikulum 3. Menetapkan Dasar Pengurusan Kokurikulum 4. Memantau dan Menilai Aktiviti Kokurikulum

Pegawai Pelajaran Daerah

P E N G U R U S A N K O K U R I K U L U M

47

8. 0 CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti Subaktiviti 8.6 8.6.1 Pengurusan Kokurikulum Menubuhkan Jawatankuasa Kokurikulum Muka surat ini 48/136

MULA
Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum Mengadakan Mesyuarat Sekolah Pengurusan Kokurikulum Melantik Jawatankuasa Kokurikulum

P E N T A D B I R A N

Menetapkan Dasar Pengurusan Kokurikulum Setuju Setuju

Tidak Tidak Ya

Y a
Memantau dan Menilai Aktiviti Kokurikulum

P E N G U R U S A N K O K U R I K U L U M

TAMAT

48

9. Aktiviti Subaktiviti Bil 1.6 9.0 SENARAI SEMAK. Menetapkan Dasar Pengurusan Kokurikulum Memantau dan Menilai Aktiviti Kokurikulum 4.6. P E N G U R U S A N K O K U R I K U L U M 49 .1 Pengurusan Kokurikulum Menubuhkan Jawatankuasa Kokurikulum Aktiviti Tindakan Muka surat ini 49/136 Catatan Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum Sekolah P E N T A D B I R A N 2.9. Melantik Jawatankuasa Kokurikulum 3.

1 Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Muka surat Menubuhkan Jawatankuasa 50/136 Persekitaran dan Kemudahan Fizikal ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengarah Pelajaran Perak Pegawai Pelajaran Daerah Aktiviti Subaktiviti Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan P E N T A D B I R A N 1.7 7.7. Menetapkan Dasar Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal 4.7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal 2. Memantau dan Menilai Aktiviti Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal P E N G U R U S A N P E R S E K I T A R A N D A N K E M U D A H A N F I Z I K A L 50 . Melantik Jawatankuasa Persekitaran dan Kemudahan Fizikal 3.0 PROSES KERJA 7.

0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 8.7.1 P E N T A D B I R A N MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Melantik Jawatankuasa Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Setuju P E N G U R U S A N P E R S E K I T A R A N D A N K E M U D A H A N F I Z I K A L Tidak Ya Menetapkan Dasar Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Memantau dan Menilai Aktiviti Pengurusan Persekitaran dan TAMAT 51 .7 Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Muka surat ini 51/136 Subaktiviti 8.8.

7. 3. Aktiviti Subaktiviti Bil 1. 52 . 9.7 9.1 Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Aktiviti Tindakan Muka surat 52/136 ini Catatan P E N T A D B I R A N Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Melantik Jawatankuasa Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Menetapkan Dasar Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Memantau dan Menilai Aktiviti Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal P E N G U R U S A N P E R S E K I T A R A N D A N K E M U D A H A N F I Z I K A L 2. 4.0 SENARAI SEMAK.9.

10 Tahun 2008 .Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat Skim Pinjaman Kereta Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. 5 Tahun 2007 . 6 Tahun 2008 . (Pekeliling Perkhidmatan. Arahan Perbendaharaan dan lain-lain).Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Kewangan Bil.8 Tahun 2008 Mengenai Arahan Perbelanjaan Berhemat KPM Surat Pekeliling Kewangan Bil.Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan 53 P E N T A D B I R A N S E N A R A I 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U N D A N G U N D A N G P E K E L I L I N G . 5 Tahun 1998 : Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996 Pekeliling Ikhtisas Bil 9 Tahun 1999 : Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan Pekeliling Ikhtisas Bil.Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.2 Tahun 1999 . Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Dibiayai Oleh Institusi Kewangan Tempatan Pekeliling Kewangan Bil.Borang Kebenaran Potongan Gaji .Pekeliling Perbendaharaan .Arahan Perbelanjaan Berhemat Kementerian Pelajaran Malaysia Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 9 Tahun 2008 . 14 Tahun 2001 . BIL 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pekeliling ICT Bil.1 Tahun 2002 : Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mengikut Sistem Terbuka Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2007 .Peraturan Perakaunan Semasa Penutupan Akaun Tahun 2007 Pekeliling Kewangan Bil.Skop Kerja. 6 Tahun 1999 : Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2007 . 3 Tahun 2006 .3 Tahun 2008 .Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Pekeliling Kewangan Bil. Dokumen Pembayaran Serta Carta Aliran UNDANG-UNDANG /PEKELILING Proses Penyelenggaraan ICT Cawangan Bahagian/JPN/PPD/PPG & Institusi Pendidikan Perintah Am A 30 Ordinan Pelajaran 1957 Pekeliling Ikhtisas Bil. 7 Tahun 2001 : Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah Pekeliling Perkhidmatan Bil.Garis Panduan Pelaksanaan Sistem ePerolehan Di Jabatan/Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Pekeliling ICT Bil.10. 8 Tahun 2008 .2 Tahun 2003 : Panduan Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan Untuk Skim Perkhidmatan Yang Mempunyai Kelayakan Masuk Penilaian Menengah Rendah (PMR) Atau Sijil Rendah Pelajaran (SRP) Dan Ke Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2008 Surat Pekeliling Am Bil.Pemilikan Dan Pengisytiharan Harta Oleh Pegawai-Pegawai Awam Di Bawah Peraturan 10. 17 Tahun 2001 : Penguatkuasaan Surat Aku Janji Untuk Pegawai Awam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2003 . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Pekeliling Kewangan Bil. 1959 Pekeliling Ikhtisas Bil.Garis Panduan Perbelanjaan Peruntukan Khas Kepada Sekolah Kluster Surat Pekeliling Kewangan Bil.KWAPM Pekeliling Kewangan Bil.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING Senarai undang-undang merupakan petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk oleh seseorang pegawai. 8 Tahun 2002 : Senarai Kelayakan Yang Diktiraf Kerajaan Yang Perlu Digunakan Dalam Urusan Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 1972 : Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran. 11 Tahun 1999 : Pengedaran Surat Siaran dan Pekeliling Kementerian Pendidikan Pekeliling Ikhtisas Bil.

Garis Panduan Jawapan/Maklum Balas Audit Kepada Teguran/Pemerhatian KAN & BAD dalam KPM P E N T A D B I R A N S E N A R A I U N D A N G U N D A N G P E K E L I L I N G 54 . Menghantar.25 26 27 28 Surat Pekeliling ICT Bil.11 Tahun 2003 .Kontrak Bagi Membekal.Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT KPM Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2008 .Garis Panduan Mengenai Struktur Tadbir Urus Jawatankuasa Laman Web/Portal Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling Perolehan Bil. 1 Tahun 2007 . Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan SekolahSekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Perak Pekeliling Jabatan Bil. 2 Tahun 2007 .

Matematik dan Bahasa Inggeris Perakuan Anjakan Gaji Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Perlantikan Guru Juruaudit Dalam Permohonan Skim Pembiayaan Komputer Permohonan Pembelian Barang/Perkhidmatan Melebihi Hadnya Permohonan Pembiayaan Komputer Bagi Abggota Perkhidmatan Awam Permohonan Kelulusan Tuntutan Elaun-Elaun Kerana Berpindah Rumah Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen Maklumat Lembaga Gaji / Elaun Pegawai Perkhidmatan Pendidikan/Staf Sokongan Borang Permohonan Bayaran Perpindahan dan Pertukaran bagi Keskes Pertukaran Atas Permohonan Sendiri Permohonan Pengecualian Faedah Bantuan Sara Hidup (COLA) Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.11. 1/2006 Penyata Perubahan Mengenai Pendapatan Seseorang Pegawai Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Dalam Bidang Sains.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BORANG Borang Perubahan Gaji ( Kew 320) Pind. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Surat Aku Janji Perakuan Kemasukan Ke Dalam Perjawatan Berpencen Borang KOD FM/01/01 FM/01/02 FM/01/03 FM/01/04 FM/01/05 FM/01/06 FM/01/07 FM/01/08 FM/01/09 FM/01/10 FM/01/11 P E N T A D B I R A N S E N A R A I 12 13 14 FM/01/12 FM/01/13 FM/01/14 B O R A N G Y A N G D I G U N A K A N 15 16 17 18 19 20 21 FM/01/15 FM/01/16 FM/01/17 FM/01/18 FM/01/19 FM/01/20 FM/01/21 22 23 24 FM/01/22 FM/01/23 FM/01/24 55 . 28/2005 Borang Permohonan Bayaran Perpindahan dan Pertukaran bagi Keskes Pertukaran Atas Permohonan Sendiri Pemeriksaan Doktor Untuk Pelantikan ke Perkhidmatan Kerajaan Borang Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Surat Akuan Sumpah Borang Soalan Keselamatan Unit Tapisan Keselamatan Laporan Perkhidmatan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 Opsyen Perisytiharan Harta Mengikut Peraturan 10.

25 26 27 Borang Permohonan Bagi Mengikut Kursus Induksi Mengulangi Ujian Akhir Kementerian Pelajaran Malaysia Kebenaran Untuk Mengambil Peperiksaan Borang Permohonan Kelulusan Untuk Mengikuti Kursus Pengajian Jarak Jauh/Sambilan Borang Permohonan bagi Mengikuti Kursus Induksi/Mengulangi Ujian Akhir Kementerian Pendidikan Malaysia Permohonan Pertukaran Guru Terlatih Dalam Daerah Pengecualian Mengikuti Kursus ETeMS Permohonan Cuti Haji di Bawah Perintah Am 34 & 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 1984 Permohonan Menduduki Kompleks/Rumah Guru Permohonan untuk Melakukan Pekerjaan Luar Borang Permohonan untuk Mendapatkan Surat Kebenaran bagi Masuk ke Maktab/Universiti Tempatan ( Kursus Sepenuh Masa) Surat Penerimaan Tawaran Guru-guru Sandaran Tanpa Latihan Perguruan Borang Permohonan Kebenaran Untuk Mengikuti Kursus secara Sambilan di bawah Program Jarak Jauh/Luar Kampus Permohonan untuk Mendapatkan Surat Kebenaran Masuk ke Institut FM/01/25 FM/01/26 FM/01/27 28 29 30 31 32 33 34 FM/01/28 FM/01/29 FM/01/30 FM/01/31 FM/01/32 FM/01/33 FM/01/34 P E N T A D B I R A N S E N A R A I 35 FM/01/35 36 FM/01/36 B O R A N G Y A N G D I G U N A K A N 37 Pengajian Tempatan Awam/UNITEM ( Kursus Secara Sambilan/Pengajian Jarak Jauh ) FM/01/37 38 39 40 Permohonan Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri Permohonan untuk Merlawat ke Luar Negeri Tidak Termasuk Negerinegeri Komunis dan Negeri-negeri Terhad Permohonan Pertukaran Anggota Kumpulan Sokongan Kementeria Pelajaran Malaysia Permohonan untuk Menggunakan Bangunan dan Kawasan Sekolah Borang Permohonan Mengajar Program Pendidikan Khas Permohonan Sijil Penyelesaian Cukai Pendapatan/Penyata Cukai Pendapatan Permohonan untuk Membuat Kutipan Derma Kebenaran Keluar Waktu Bertugas Rasmi FM/01/38 FM/01/39 FM/01/40 41 42 43 44 45 46 47 FM/01/41 FM/01/42 FM/01/43 FM/01/44 FM/01/45 FM/01/46 Kebenaran Keluar Waktu Bertugas Rasmi FM/01/47 56 .

Pengurusan Kewangan dan Akaun N O R M A Peratus Kerja 100% K E R J A 3.0 NORMA KERJA Norma kerja merupakan petunjuk pengukuran prestasi yang telah ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu kerja. Pengurusan Hal Ehwal Murid 6.12. Pengurusan Dokumen dan Rekod 4. Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal 57 . Sasaran (Produk/Proses /Kepuasan Pelanggan) Sebenar (Catatan) Bil V 1. Pengurusan Kokurikulum 7. Pengurusan Kurikulum 5. Jenis Kerja KPI P E N T A D B I R A N Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan 2.

1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Menubuhkan Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Perak Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pegawai Pelajaran Daerah SPI 10/1993 P.(A) 531 SPI 3/1999 SPI 1/2000 SPI 2/2000 SPI 3/2000 SPI 4/2000 Muka surat ini 58/136 Proses Kerja 1.1 7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sekolah. Melantik Jawatankuasa Panitia Menetapkan dasar Pengurusan Panitia Memantau dan Menilai Aktiviti Panitia (rujuk Standard Kualiti) Undang-Undang / Peraturan SPI 4/1986 SPI 3/1990 K U R I K U L U M 4. 3.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7. P E N G U R U S A N P A N I T I A M A T A P E L A J A R A N 58 .7.1.U. 2.

0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.1. K U R I K U L U M Melantik Jawatankuasa Panitia Tidak Ya Setuju P E N G U R U S A N P A N I T I A M A T A P E L A J A R A N Menetapkan Dasar Pengurusan Panitia Memantau dan Menilai Aktiviti Panitia (rujuk Standard Kualiti) TAMAT 59 .1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Menubuhkan Jawatankuasa Muka Panitia Mata Pelajaran surat ini 59/136 MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sekolah.1 8.8.

Melantik Jawatankuasa Panitia 3.1.0 SENARAI SEMAK.1 9.1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Menubuhkan Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 60/136 K U R I K U L U M Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sekolah.9. Aktiviti Subaktiviti Bil 1. Memantau dan Menilai Aktiviti Panitia (rujuk Standard Kualiti) 60 . 9. Menetapkan Dasar Pengurusan Panitia 4. P E N G U R U S A N P A N I T I A M A T A P E L A J A R A N 2.

2 7. Menetapkan dasar Pengurusan Jadual Waktu Undang-Undang / Peraturan SPI 3/1981 SPI 1/1982 K U R I K U L U M 4.1 Pengurusan Jadual Waktu Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Perak SPI 7/1994 Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI 10/1995 Muka surat ini 61/136 Proses Kerja 1. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sekolah. Memantau dan Menilai Pengurusan Jadual Waktu Pegawai Pelajaran Daerah P E N G U R U S A N J A D U A L W A K T U 61 .7.2.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7. Melantik Jawatankuasa Jadual waktu 3. 2.

1 Pengurusan Jadual Waktu Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah Muka surat ini 62/136 K U R I K U L U M MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Jadual Waktu P E N G U R U S A N J A D U A L W A K T U Melantik Jawatankuasa Jadual Waktu Setuju Tidak Ya Menetapkan Dasar Pengurusan Jadual Waktu Memantau dan Menilai Pengurusan Jadual Waktu TAMAT 62 .0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.8.2 8.2.

9. 3.1 Pengurusan Jadual Waktu Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini 63/136 Catatan K U R I K U L U M 1. 2. P E N G U R U S A N J A D U A L W A K T U 63 .2 9.0 SENARAI SEMAK.2. Aktiviti Subaktiviti Bil 9. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Jadual Waktu Melantik Jawatankuasa Jadual waktu Menetapkan dasar Pengurusan Jadual Waktu Memantau dan Menilai Pengurusan Jadual Waktu 4.

11/1994 SPI Bil. Menetapkan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran di dalam dan di luar kelas 2.3. 7/1994 Muka surat ini 64/136 Proses Kerja 1.3 7.1 Aktiviti Subaktiviti Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Mengurus Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Perak SPI 3/1999 Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pegawai Pelajaran Daerah SPI 1/2000 SPI Bil. Mengesahkan Rekod Mengajar Undang-Undang / Peraturan SPI 3/1990 SPI 10/1993 K U R I K U L U M 4. 9/1998 SPI Bil. Menyelia dan Memantau pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran P E N G U R U S A N P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N 64 . Menetapkan Dasar Penyediaan Rekod Mengajar 3.7.0 PROSES KERJA 7.

0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.8.3 8.3.1 Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Mengurus Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Muka surat ini 65/136 K U R I K U L U M MULA Menetapkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran di dalam dan diluar kelas Menetapkan dasar Penyediaan Rekod Mengajar P E N G U R U S A N P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N Tidak Ya Setuju Mengesahkan Rekod Mengajar Menyelia dan Memantau pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran TAMAT 65 .

0 SENARAI SEMAK. 3.3. 4. Aktiviti Subaktiviti Bil 9.1 Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Mengurus Perlaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Aktiviti Tindakan Muka surat ini 66/136 Catatan 1.9. Menetapkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran didalam dan diluar kelas Menetapkan dasar Penyediaan Buku Rancangan Mengajar Mengesahkan Buku Rancangan Mengajar K U R I K U L U M 2.3 9. Menyelia dan Memantau pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran P E N G U R U S A N P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N 66 .

Melaksanakan Pencerapan. Menetapkan Dasar Pencerapan 4.4.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Pencerapan 2.4 7.7. Penilaian dan Analisis P E N G U R U S A N P E N C E R A P A N P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N 67 . Melantik Jawatankuasa Pencerapan 3.1 Pengurusan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Menubuhkan Jawatankuasa Muka surat 67/136 Pencerapan Sekolah ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Perak Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pegawai Pelajaran Daerah Undang-Undang / Peraturan SPI 3/1999 SPI 4/1986 K U R I K U L U M Proses Kerja 1.

1 Melaksanakan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Menubuhkan Jawatankuasa Pencerapan Sekolah Muka surat ini 68/136 K U R I K U L U M M E L A K S A N A K A N P E N C E R A P A N MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Pencerapan Melantik Jawatankuasa Pencerapan Tidak Ya Setuju Menetapkan Dasar Pencerapan Melaksanakan Pencerapan.4. Penilaian dan Analisis TAMAT P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N 68 .0 Carta Aliran Kerja Aktiviti Subaktiviti 8.8.4 8.

Melaksanakan Pencerapan.0 SENARAI SEMAK.4. 9. Penilaian dan Analisis P E N G A J A R A N D A N P E M B E L A J A R A N 69 . Melantik Jawatankuasa Pencerapan 3.9. Aktiviti Subaktiviti Bil 1.4 9.1 Pengurusan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Menubuhkan Jawatankuasa Pencerapan Sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini 69/136 K U R I K U L U M M E L A K S A N A K A N P E N C E R A P A N Catatan Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Pencerapan 2. Menetapkan Dasar Pencerapan 4.

Memantau dan mengesahkan.5 7. dokumen dan rekod Peperiksaan dan Penilaian Ketua Jemaah Nazir danJjaminan Kualiti SPI Bil. Melantik Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian 3. 1/2008 SPI Bil.1 Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Menubuhkan Jawatankuasa Muka surat Penilaian dan Peperiksaan ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Perak Aktiviti Subaktiviti 70/136 Proses Kerja 1.7.5. 1/1980 SPI Bil. Menetapkan dasar Peperiksaan dan Penilaian 4. 4/2003 Pegawai Pelajaran Daerah P E N G U R U S A N P E N I L A I A N D A N P E P E R I K S A A N 70 . 9/2003 SPI Bil. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian Undang-Undang / Peraturan SPI Bil. 4/2003 K U R I K U L U M 2.0 PROSES KERJA 7.

8.5 8.1 Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Menubuhkan Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan Muka surat ini 71/136 K U R I K U L U M MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan P E N G U R U S A N Melantik Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan Tidak Ya Setuju Menetapkan dasar Penilaian dan Peperiksaan Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Penilaian dan Peperiksaan TAMAT P E N I L A I A N D A N P E P E R I K S A A N 71 . 0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.5.

P E N G U R U S A N P E N I L A I A N D A N P E P E R I K S A A N 72 .5 9.9. Menetapkan dasar Penilaian dan Peperiksaan Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Penilaian dan Peperiksaan 4. 9.5.0 SENARAI SEMAK.1 Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Menubuhkan Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 72/136 K U R I K U L U M Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Melantik Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 2. Aktiviti Subaktiviti Bil 1. 3.

6.0 PROSES KERJA 7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Undang-Undang / Peraturan SPI Bil. Menetapkan dasar Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 4.7.1 Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menubuhkan Jawatankuasa Muka surat Teknologi Maklumat dan ini Komunikasi Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Aktiviti Subaktiviti 73/136 Proses Kerja 1.6 7. Melantik Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. 14/2007 SPI BIL 8/2000 SPI BIL 19/2000 K U R I K U L U M 2. Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pengarah Pelajaran Perak Ketua Jemaah Nazir danJaminan Kualiti P E N G U R U S A N Pegawai Pelajaran Daerah T E K N O L O G I M A K L U M A T D A N K O M U N I K A S I 73 .

1 Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menubuhkan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Muka surat ini K U R I K U L U M 74/136 MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Melantik Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tidak Ya Setuju P E N G U R U S A N Menetapkan Dasar Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi TAMAT Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi T E K N O L O G I M A K L U M A T D A N K O M U N I K A S I 74 . 0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.8.6.6 8.

0 SENARAI SEMAK.6.9.1 Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menubuhkan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Aktiviti Tindakan Muka surat ini 75/136 Catatan K U R I K U L U M Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunkasi P E N G U R U S A N 2. Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunkasi T E K N O L O G I M A K L U M A T D A N K O M U N I K A S I 75 . Aktiviti Subaktiviti Bil 1. Melantik Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunkasi 3. Menetapkan dasar Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunkasi 4.6 9. 9.

0 PROSES KERJA 7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menetapkan Dasar Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Undang-Undang / Peraturan SPI 10/2000 SPI 6/1999 K U R I K U L U M 2. P E N G U R U S A N P U S A T S U M B E R S E K O L A H 76 .7. 4.1 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menubuhkan Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pengarah Pelajaran Perak Pegawai Pelajaran Daerah Penyelaras Pusat Kegiatan Guru Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 76/136 Proses Kerja 1.7. 3.7 7.

7 8.8.1 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menubuhkan Jawatankuasa Pusat Muka Sumber Sekolah surat ini 77/136 K U R I K U L U M MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Tidak Ya Setuju P E N G U R U S A N Menetapkan dasar Pengurusan Pusat Sumber Sekolah P U S A T S U M B E R S E K O L A H TAMAT Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Pengurusan Pusat Sumber Sekolah 77 .0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.7.

1 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menubuhkan Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 78/ 136 K U R I K U L U M Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah P E N G U R U S A N 2.7 9.0 SENARAI SEMAK. Melantik Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menetapkan dasar Pengurusan Pusat Sumber Sekolah 3. 4. Memantau dan mengesahkan dokumen dan rekod Pengurusan Pusat Sumber Sekolah P U S A T S U M B E R S E K O L A H 78 .9. 9.7. Aktiviti Subaktiviti Bil 1.

7. menganalisis dan mengesahkan dokumen dan rekod Pengurusan Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Undang-Undang / Peraturan Pengarah Pelajaran Perak Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pegawai Pelajaran Daerah P E R K E M B A N G N S T A F 79 .8. Menetapkan Dasar Pengurusan Perkembangan Staf/ Latihan Dalam Perkhidmatan 4. Melantik Jawatankuasa Perkembangan Staf/ Latihan Dalam Perkhidmatan 3.0 PROSES KERJA 7. Memantau.8 7.1 Pengurusan Perkembangan Staf /Latihan Dalam Perkhidmatan Menubuhkan Jawatankuasa Muka Perkembangan Staf/Latihan Dalam 79/136 surat ini Perkhidmatan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia P E N G U R U S A N K U R I K U L U M Aktiviti Subaktiviti Proses Kerja 1. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Perkembangan Staf/Latihan dalam Perkhidmatan 2.

8. 0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 8.1 K U R I K U L U M MULA Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sekolah Perkembangan Staf/latihan dalam Perkhidmatan Melantik Jawatankuasa Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan P E N G U R U S A N Tidak Ya Setuju Menetapkan Dasar Perkembangan Staf/Latihan dalam Perkhidmatan Memantau. menganalisis dan mengesahkan dokumen dan rekod TAMAT P E R K E M B A N G N S T A F 80 .8.8 Pengurusan Perkembangan Staf /Latihan Dalam Perkhidmatan Menubuhkan Jawatankuasa Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Muka surat ini 80/136 Subaktiviti 8.

Aktiviti Subaktiviti Bil 1. Pengurusan Perkembangan Staf /Latihan Dalam Perkhidmatan Menubuhkan Jawatankuasa Muka Perkembangan Staf/Latihan Dalam surat 9. P E N G U R U S A N P E R K E M B A N G N S T A F 81 .1 81/136 Perkhidmatan ini Aktiviti Tindakan Catatan 9.8 K U R I K U L U M Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Melantik Jawatankuasa Perkembangan staf/ Latihan Dalam Perkhidmatan Menetapkan dasar Penilaian dan Peperiksaan Memantau dan mengesahkan rekod peperiksaan dan Penilaian 2. 3.9.0 SENARAI SEMAK. 4.8.

Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (Lab) SR & SM SPI Bil. 18. 9 10.Perlantikan Guru Data SPI Bil. (Pekeliling Perkhidmatan.Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan SK SPI Bil.Garis Panduan Perlaksanaan Sistem Bimbingan Taulan SPI Bil.Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam P & P SPI Bil. 2/2002 . 3/2005 . 5/2003 . UNDANG-UNDANG /PEKELILING P.Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap 1 Sekolah Rendah SPI Bil.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING Senarai undang-undang pekeliling merupakan petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk oleh seseorang pegawai. 8/2002 . U N D A N G U N D A N G P E K E L I L I N G 14. 2.Pelaksanaan Sains & Matematik Dalam Bahasa Inggeris Pada Tahun 2003 Di SJK SPI Bil.Pelaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (Pafa) SPI Bil. 14/2007 . Arahan Perbendaharaan dan lain-lain) BIL 1. 16. 12/2002 . 9/2002 . 17/2002 . (A) 531 – Akta Pendidikan(Kurikulum Kebangsaan)1997 SPI Bil. 5/2008 .10.U. 11.Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah SPI Bil.Penggunaan Buku Panduan Penilaian Pencapaian Al-Quran KBSR SPI Bil.Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kbsr & KBSM K U R I K U L U M S E N A R A I 7 8. 12/2004 . 12. 9/2003 .P & P Bahasa Inggeris Mulai Tahun 1 Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T) SPI Bil.Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 (Percubaan) SPI Bil. 10/2002 . 3.Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan Dan Media Sekolah SPI Bil. 3/2007 .Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab SPI Bil. 4/2003 . 82 .Pelaksanaan Sains & Matematik Dalam Bahasa Inggeris Pada Tahun 2003 SPI Bil. 15. 6. 17. 11/2002 . 13. 6/2003 .Kertas Soalan Peperiksaan Dwibahasa Bagi Sains & Matematik SPI Bil. 1/2008 . 4. 5.

Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dlm P & P Bah.Senarai Istilah Sains SR Dlm. Kesihatan SPI Bil. 28.Penggunaan Simbol RM (Ringgit Malaysia) Dalam Peperiksaan K U R I K U L U M K U R I K U L U M S E N A R A I S E N A R A I 33. 30.Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan B. 16/2000 . Pend. 7/1993 .Cina & Tamil SPI Bil. 23/1998 .Garis Panduan Kurikulum Prasekolah SPI Bil.Inggeris Di Sekolah SPI Bil. B.Kebenaran Murid Menduduki Peperiksaan Awam SPI Bil. Tamil 1993 SPI Bil. 11/1994 .Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah SPI Bil.Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah SPI Bil. 7/1997 . 17/1998 . 23. 3/1999 . Teks & Bk. PMR & SPM SPI Bil. 1/1999 . Soalan Peperiksaan SPI Bil. 2/1994 . 35.P & P Bahasa Arab Di SK SPI Bil. 5/1993 . SPI Bil. 3/2000 .Penggunaan Bk. 1/2000 . 36.Pelaksanaan Mata Pel. Pendidikan SPI Bil. 25/1998 . 10/1995 . 26/1998 . 26. 7/1994 . 4/1994 . U N D A N G U N D A N G P E K E L I L I N G U N D A N G U N D A N G P E K E L I L I N G 34.Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah SPI Bil. 12/1999 . 39. 24. 32. 21. 31. 22. 83 . 25. 29.Latihan & Aktiviti Yg. 10/1999 .Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah Dlm.Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dlm.Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR SPI Bil.Penilaian Perkara Asas Fardu ’Ain (PAFA) Dalam UPSR.Pelaksanaan Bahasa Malaysia Di SRJK (C) Dan SRJK (T) Dan Bahasa Inggeris Di Sksrk Serta Kokurikulum Di SR SPI Bil. 27.Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina & Bahasa Tamil Di SK SPI Bil.Penggunaan Bahan Tambahan Dalam P & P Kajian Tempatan & Sains Thn.Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran & Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah SPI Bil. 9/1998 .19. Kurikulum Sekolah & IPT SPI Bil. Jasmani Dan Pend. Diperakui Kem. 37. 38.Penyediaan Rekod Pengajaran & Pembelajaran SPI Bil.4 SPI Bil. 20. 10/1993 .

SPI Bil.40. 2/1974 . 3/1979 .Penggunaan Benda-Benda Dalam Kelas-Kelas Amali dan Makmal Sains Di Sekolah SPI Bil. SPI Bil. 10/1991 . 5/1992 .Panitia Mata Pelajaran SPI Bil. 53. 5/1984 . 51. 3/1987 . 4/1986 . 43. 15/1989 . 45. 1/1982 .Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah SPI Bil.Pendidikan Sivik Di Sekolah-Sekolah SPI Bil. 52. 48.Kegunaan dan Unit Metrik di Sekolah-Sekolah S E N A R A I 50.Pendidikan Jasmani SPI Bil. 47.Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah SPI Bil.Pelaksanaan Bahasa Malaysia Baku K U R I K U L U M SPI Bil.Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 SPI Bil. U N D A N G U N D A N G P E K E L I L I N G 84 .Penukaran Unit-Unit Timbang dan Sukat Imperial kepada Unit-Unit Timbang dan Sukatan Metrik Dalam Sukatan Pelajaran Hisab Rendah 1965 SPI Bil. 49.Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Dalam Kelas Oleh Guru Besar 46. 41. 11/1988 .Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR SPI Bil. 42. 2/ 1993 . 44. 9/1989 . 2/1980 .Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Baku SPI Bil.Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa SPI Bil. 1/1980 .

20. 13. 15. SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN BORANG Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum Surat Panggilan Mesyuarat Borang Kehadiran Mesyuarat Format Minit Mesyuarat Borang Jadual Guru Ganti Carta Organisasi Panitia Mata Pelajaran Takwim Panitia Mata Pelajaran Borang Biodata Guru Rumusan Guru Mata Pelajaran Borang Senarai Buku Teks/Rujukan /BBM Analisis “Head count” Program Peningkatan Mata Pelajaran Tahun….. 23. 18. 25. 28. 17. 6. 14. 27.0 BIL 1. Borang Anggaran Perbelanjaan Panitia Nota Minta Borang JSU Borang Semakan Latihan Murid Borang Pemberitahuan Masalah Kerja Murid Maklum Balas Pemberitahuan Masalah Kerja Murid Borang Pencerapan Klinikal P& P Carta Organisasi Induk PSS Rekod Penggunaan Pusat Sumber Sekolah Rekod Perolehan Majalah Rekod Pinjaman Bahan Bantuan Mengajar Rekod pinjaman Buku Secara Kelompok Borang Keperluan Latihan Guru/Kakitangan Surat Jemputan Penceramah Surat Pengesahan daripada Penceramah Format Laporan Kursus KOD Lampiran FM 02/01 Lampiran FM 02/02 Lampiran FM 02/03 Lampiran FM 02/04 Lampiran FM 02/05 Lampiran FM 02/06 Lampiran FM 02/07 Lampiran FM 02/08 Lampiran FM 02/09 Lampiran FM 02/10 Lampiran FM 02/11 Lampiran FM 02/12 Lampiran FM 02/13 Lampiran FM 02/14 Lampiran FM 02/15 Lampiran FM 02/16 Lampiran FM 02/17 Lampiran FM 02/18 Lampiran FM 02/19 Lampiran FM 02/20 Lampiran FM 02/21 Lampiran FM 02/22 Lampiran FM 02/23 Lampiran FM 02/24 Lampiran FM 02/25 Lampiran FM 02/26 Lampiran FM 02/27 Lampiran FM 02/28 K U R I K U L U M S E N A R A I B O R A N G Y A N G D I G U N A K A N 85 . 8. 24. 3. 26. 5. 4. 7. 10. 12. 21. 19. 16.11. 22. 2. 11. 9.

0 NORMA KERJA Norma kerja merupakan petunjuk pengukuran prestasi yang telah ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu kerja.12. Sebenar Bil Jenis Kerja KPI Sasaran (Catatan) 1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Peratus Kerja 100% K U R I K U L U M 2 Pengurusan Jadual Waktu Tempoh siap 7 hari sebelum awal tahun N O R M A K E R J A 3 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Peratus sukatan dihabiskan Bilangan kali dicerap 100% 4 Pengurusan Pencerapan 2 kali setahun 60 hari 5 Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Selesai 6 Peratus kerja 100% 7 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Peratus kerja 100% 8 Pengurusan Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Peratus kerja 100% 86 .

Meluluskan Dasar SPI Bil 4 /1997 Pengurusan Disiplin Pegawai Pelajaran Daerah 4. Memantau dan SPI Bil 8/2001 Menilai Dokumen dan SPI Bil 9/2001 Rekod Disiplin SPI Bil 10/2001 SPI Bil 7/2003 SPI Bil Mei /2007 SPI Bil 11/2008 SPI Bil 16/1998 SPI Bil 6/2001 P E N G U R U S A N D I S I P L I 87 .1.0 PROSES KERJA Aktiviti 7. Melantik Jawatankuasa SPI Bil 3 /1993 Disiplin Pengarah Pelajaran Negeri SPI Bil 6/1995 SPI Bil 7/1995 3.7.1 7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia SPI Bil 9/1975 Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil 7/1986 SPI Bil 2/1991 M U R I D 2.1 Pengurusan Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 87/136 H A L Subaktiviti Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian E H W A L 1.

1 Pengurusan Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Muka surat ini 88/136 H A L MULA E H W A L Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Disiplin M U R I D Tidak Ya Setuju P E N G U R U S A N Meluluskan Dasar Pengurusan Disiplin Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Disiplin TAMAT D I S I P L I 88 .8.1.0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.1 8.

1 Pengurusan Disiplin Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Aktiviti Tindakan Muka surat ini 89/136 H A L Catatan E H W A L 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid 2 Melantik Jawatankuasa Disiplin M U R I D 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Disiplin 4 Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Disipli P E N G U R U S A N D I S I P L I 89 .9.1.1 9.0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid 2.0 PROSES KERJA 7. Melantik Jawatankuasa Bimbingan Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil 5/1976 SPI Bil 1/1985 SPI Bil 2/1999 M U R I D 3. Meluluskan Dasar Pengurusan Bimbingan Pengarah Pelajaran Negeri. Aktiviti Subaktiviti H A L Muka surat ini 90/136 Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian E H W A L 1.7.1 Pengurusan Bimbingan Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.2. 4. Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Bimbingan Pegawai Pelajaran Daerah P E N G U R U S A N B I M B I N G A N 90 .2 7.

8.1 Pengurusan Bimbingan Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Muka surat ini 91/136 H A L MULA E H W A L Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Bimbingan M U R I D Setuju Tidak Ya Meluluskan Dasar Pengurusan Bimbingan Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Bimbingan P E N G U R U S A N TAMAT B I M B I N G A N 91 .0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.2 8.2.

0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.2 9.1 Pengurusan Bimbingan Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 92/ 136 H A L 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid E H W A L 2 Melantik Jawatankuasa Bimbingan M U R I D 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Bimbingan P E N G U R U S A N 4 Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Bimbingan B I M B I N G A N 92 .9.2.

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.3 7. Meluluskan Dasar Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid SPI Bil 10/2007 4. Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Bantuan dan Kebajikan Murid Pegawai Pelajaran Daerah SPI Bil4/2008 B A N T U A N D A N K E B A J I K A N Pengarah Pelajaran Negeri.1 Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid Menubuhkan Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 93/136 Aktiviti Subaktiviti H A L Undang-Undang / Peraturan E H W A L 1.3. Melantik Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil 4/1999 SPI Bil 4/ 2001 SPI Bil 8/2006 3. SPI Bil 7/2002 SPI Bil 1/2006 P E N G U R U S A N 93 .0 PROSES KERJA 7. Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian M U R I D SPI Bil 5/ 1979 2.7.

0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti 8.3.8.3 Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid Menubuhkan Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid Muka surat ini 94/136 H A L Subaktiviti 8.1 MULA E H W A L Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid M U R I D Tidak Ya Setuju Meluluskan Dasar Pengurusan Bantuan dan Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid TAMAT P E N G U R U S A N B A N T U A N D A N K E B A J I K A N 94 .

0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.1 Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid Menubuhkan Jawatankuasa Bantuan Muka 95/ dan Kebajikan Murid surat ini 136 Aktiviti Tindakan Catatan H A L 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid E H W A L 2 Melantik Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid M U R I D 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid 4 Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Bantuan dan Kebajikan Murid P E N G U R U S A N B A N T U A N D A N K E B A J I K A N 95 .3 9.3.9.

SPI Bil 4/2002 SPI Bil 6 /2000 Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil 8/1988 SPI Bil 12/1989 K E S E L A M A T A N .1 Pengurusan Keselamatan.4 7. Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Keselamatan.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7. Melantik Jawatankuasa Keselamatan. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.4. SPI Bil 7 / 2000 Kesihatan dan Keceriaan Pegawai Pelajaran Daerah 4.H A L 7. K E S I H A T A N & K E C E R I A A N 96 . SPI Bil 11/2000 SPI Bil 8 /1999 Pengarah Pelajaran Negeri. Meluluskan Dasar Pengurusan Keselamatan. Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian SPI Bil 6/1983 2. Kesihatan dan Keceriaan Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan SPI Bil 1/1996 3. Kesihatan dan Keceriaan Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Muka surat ini 96/136 E H W A L Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan M U R I D P E N G U R U S A 1. Kesihatan dan Keceriaan.

Kesihatan dan Keceriaan Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan.H A L 8.1 Pengurusan Keselamatan.Kesihatan dan Keceriaan Tidak Ya Setuju Meluluskan Dasar Pengurusan Keselamatan.4 8. K E S I H A T A N & K E C E R I A A N 97 .0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.4. Kesihatan dan TAMAT K E S E L A M A T A N . Kesihatan dan Keceriaan Muka surat ini 97/136 E H W A L MULA M U R I D P E N G U R U S A Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pengurusan Keselamatan.

Kesihatan dan Keceriaan K E S E L A M A T A N .1 Pengurusan Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan Aktiviti Tindakan Muka surat ini 98/136 E H W A L Catatan 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid M U R I D P E N G U R U S A 2 Melantik Jawatankuasa Keselamatan.4. Kesihatan dan Keceriaan 4 Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Keselamatan. K E S I H A T A N & K E C E R I A A N 98 . Kesihatan dan Keceriaan Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan.4 9.0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.H A L 9. Kesihatan dan Keceriaan 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Keselamatan.

SPI Bil 3/2001 3.7.1 Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid Menubuhkan Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 99/136 H A L Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan E H W A L 1. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian M U R I D P E N G U R U S A 2.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7.5 7.5. Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pendaftaran dan Penempatan Murid P E N D A F T A R A N & P E N E M P A T A N M U R I D 99 . Melantik Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil 5A/1975 SPI Bil 13/1988 SPI Bil 10/1998 Murid Pengarah Pelajaran Negeri. Meluluskan Dasar Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid Pegawai Pelajaran Daerah 4.

8.1 Pengurusan Pendaftaran Dan Penempatan Murid Menubuhkan Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid Muka surat ini 100/136 H A L E H W A L MULA M U R I D Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid P E N G U R U S A Melantik Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid Tidak Ya Setuju Meluluskan Dasar Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pendaftaran dan Penempatan TAMAT P E N D A F T A R A N & P E N E M P A T A N M U R I D 100 .0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.5 8.5.

1 Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid Menubuhkan Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid Aktiviti Tindakan Muka surat ini 101/136 H A L Catatan E H W A L 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid 2 Melantik Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid M U R I D P E N G U R U S A 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid 4 Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pendaftaran dan Penempatan Murid P E N D A F T A R A N & P E N E M P A T A N M U R I D 101 .5 9.0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.5.9.

6. Meluluskan Dasar Pengurusan Asrama Pengarah Pelajaran Negeri. Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Asrama P E N G U R U S A N A S R A M A 102 .6 7.7.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7. Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian 2. Melantik Jawatankuasa Asrama Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil 1/1987 SPI Bil 12/1989 M U R I D 3. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.1 Pengurusan Asrama Menubuhkan Jawatankuasa Asrama Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Muka surat ini 102/136 H A L Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan E H W A L 1. SPI Bil 5/1995 Pegawai Pelajaran Daerah 4.

6.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.1 Pengurusan Asrama Menubuhkan Jawatankuasa Asrama Muka surat ini 103/136 Aktiviti Subaktiviti H A L MULA E H W A L Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Asrama M U R I D Tidak Ya Setuju P E N G U R U S A N A S R A M A Meluluskan Dasar Pengurusan Asrama Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pengurusan Asrama TAMAT 103 .6 8.8.

0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.5.9.5 9.1 Pengurusan Asrama Menubuhkan Jawatankuasa Asrama Aktiviti Tindakan Muka surat 104/ ini 136 Catatan H A L 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid E H W A L 2 Melantik Jawatankuasa Asrama M U R I D 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Asrama P E N G U R U S A N A S R A M A 4 Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pengurusan Asrama 104 .

7. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7.7 7. Meluluskan Dasar Pengurusan Kantin Pengarah Pelajaran Negeri.7.1 Pengurusan Kantin Menubuhkan Jawatankuasa Kantin Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Muka surat ini 105/136 E H W A L H A L Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan 1. Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pengurusan Kantin Pegawai Pelajaran Daerah M U R I D P E N G U R U S A N K A N T I N 105 . Melantik Jawatankuasa Kantin Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil 7/1976 SPI Bil 6/ 1978 SPI Bil 1/1981 3. Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian SPI Bil 6/1976 2. SPI Bil 2/1983 SPI Bil 5/1995 4.

7 8.1 Pengurusan Kantin Menubuhkan Jawatankuasa Kantin Muka surat ini 106/136 H A L E H W A L MULA M U R I D Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Melantik Jawatankuasa Kantin P E N G U R U S A N K A N T I N Tidak Ya Setuju Meluluskan Dasar Pengurusan Kantin Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pengurusan Kantin TAMAT 106 .8.7.0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.

7 9.7.1 Pengurusan Kantin Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kantin Aktiviti Tindakan Muka surat ini 107/136 H A L Catatan 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid E H W A L 2 Melantik Jawatankuasa Kantin M U R I D 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Kantin P E N G U R U S A N K A N T I N 4 Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Pengurusan Kantin 107 .9.0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.

Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Aduan dan Maklum Balas Pegawai Pelajaran Daerah 108 .8 7.8. Melantik Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Rujuk Kepada Kes 3.1 Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Menubuhkan Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 108/136 E H W A L Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan Surat Pekeliling Jabatan /Kementerian 1. Meluluskan Dasar Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pengarah Pelajaran Negeri. P E N G U R U S A N A D U A N & M A K L U M B A L A S P E L A N G G A N 4. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7. M U R I D 2.H A L 7.

1 Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Menubuhkan Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Muka surat ini 109/136 E H W A L MULA M U R I D Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid P E N G U R U S A N A D U A N & M A K L U M B A L A S P E L A N G G A N Melantik Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Tidak Ya Setuju Meluluskan Dasar Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Memantau dan Menilai Dokumen dan Rekod Aduan dan Maklum Balas Pelanggan TAMAT 109 .8.0 CARTA ALIRAN KERJA Aktiviti Subaktiviti 8.H A L 8.8 8.

110 .0 SENARAI SEMAK Aktiviti Subaktiviti Bil 9.8. Menilai Dokumen dan Rekod Aduan dan Maklum Balas Pelanggan.H A L 9.1 Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Menubuhkan Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Aktiviti Tindakan Muka surat ini 110/136 E H W A L Catatan M U R I D 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Hal Ehwal Murid 2 Melantik Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan P E N G U R U S A N A D U A N & M A K L U M B A L A S P E L A N G G A N 3 Meluluskan Dasar Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan 4 Memantau.8 9.

Keselamatan Diri Pelajar di Sekolah-sekolah Garis Panduan dari Segi Pencegahan Kebakaran bagi Bangunan Domitori dan Asrama.10.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H A L H A L E H H A W E L A H L W E A H L M W U A R M L I U D R M I U D R S I E D N S A E R N A S A I E R N A U A I N R D U A A N I N D G U A N U D G N A D N U A G N N D G U A N D G P A E N K P G E E L K I P E L E L I K I N E L G L I I N L G I N G SPI Bil 9 /1975 SPI Bil 7/1986 SPI Bil 2/1991 SPI Bil 3/1993 SPI Bil 6/1995 SPI Bil 16/1998 SPI Bil 7/1995 SPI Bil 4/1977 SPI Bil 6/2001 SPI Bil 8/2001 SPI Bil 9/2001 SPI Bil 10/2001 SPI Bil 7/2003 SPI Bil 8/2003 SPI Mei /2007 SPI Bil 5 /1976 SPI Bil 1/1985 SPI Bil 2/1999 SPI Bil 5//1979 SPI Bil 4/1999 SPI Bil 4/2001 SPI Bil11/2001 UNDANG-UNDANG /PEKELILING Disiplin di Sekolah . Peraturan di Sekolah Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin sekolah Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid Lapor kepada Polis Salah Laku yang Berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar Sekolah Hukuman ke atas Murid Menghisap Rokok Peringatan Menyertai Pengaruh Negatif Siber Cafe. Dadah dan Gangster. Keselamatan Diri Murid dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menangani Masalah Keselamatan. Pusat Permainan Video Terhadap Murid-murid Sekolah Pemantapan Pengurusan Disiplin di sekolah Penglihatan Pelajar dengan Kegiatan Negatif Semua Guru adalah Guru Disiplin Kuasa Guru Merotan Murid Penggunaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau Laku Musnah ( Vandalisme di Kalangan Murid-murid Sekolah Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah Kemudahan Bilik untuk Perkhidmatan Pelajaran dan Kerjaya. 23 SPI Bil 8/2006 24 25 26 27 28 29 SPI Bil 6 /1983 SPI Bil 8/1988 SPI Bil 12/1989 SPI Bil 1/1996 SPI Bil 8/1999 SPI Bil 6/2000 111 . Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah Penganjuran Program Motivasi di Sekolah Perkhidmatan Kebajikan Sekolah Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks ( SPB T ) Kementerian Pendidikan Pindaan Syarat kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) Kementerian Pendidikan Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT ) Kementerian Pendidikan Garis Panduan Perlaksanaan Borang Maklumat Murid bagi Tujuan Agihan Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan di Sekolah Bantuan Kerajaan Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan. Sikap Mengutamakan Keceriaan dan Kebersihan di kalangan Pelajar.

Kekemasan dan Kerapian Berpakaian Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Amalan Kebersihan di Sekolah 1998. Taun ( Kolera) Penyakit Kuning ( Hipetitis A ) dan Keracunan Makanan Rancangan Kesihatan Sekolah Penampilan Diri Pelajar.2000 Kemasukan Murid-murid Warganegara Ke Sekolahsekolah Sewa yang Dikhaskan untuk Murid-murid Dagang( Expatriate ) Penerimaan Murid / Pelajar Baru dan Hari Pertama Sekolah. Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta.Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta Panduan untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-kantin Sekolah untuk Murid-murid Berbilang Agama Penambahan Syarat-syarat Pelaksanaan kepada Pekeliling Ikhtisas Bil 7/1976 Mengenai Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-kantin Sekolah untuk Murid-murid Berbilang Agama Jualan Makanan Dan Minuman Di Kantin-kantin Sekolah untuk Murid-murid Berbilang Kaum Kantin Sekolah Keracunan Makanan di Sekolah-sekolah H A L E H W A L M U R I D S E N A R A I U N D A N G U N D A N G P E K E L I L I N G 112 .30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 SPI Bil 7/2000 SPI Bil 11/2000 SPI Bil 4/2002 SPI Bil 6/1976 SPI No 4/1981 SPI Bil 2/1982 SPI Bil 1/1983 SPI Bil 5/1988 SPI Bil 2 / 1989 SPI Bil 2/1996 SPI Bil 6/1998 SPI Bil 6/1997 SPI Bil 5A/1975 SPI Bil 13/1988 44 SPI Bil 10/1998 45 SPI Bil 3/2001 46 47 SPI Bil 6/1976 SPI Bil 7/1976 48 SPI bil 6/1978 48 49 50 SPI Bil 1/1981 SPI Bil 2/1983 SPI Bil 5/1995 Mencegah Kebakaran di Sekolah Membanteras Jenayah di Kalangan Murid Sekolah Perlaksanaan Program Sekolah Selamat Panduan untuk Menjaga Kesihatan dan Kebersihan Kantin Sekolah Kebersihan di Sekolah-sekolah Kempen Anti Denggi di Sekolah-sekolah Garis Panduan Kempen Antimerokok Penyakit-penyakit Demam Kepialu (Tiroid) . Panduan tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah serta Umur Menduduki Peperiksaan bagi Sekolah Kerajaan. Pindaan bagi Para 2 Surat Pekelilinag Ikhtisas Bil 10/1998 Panduan tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah serta Umur Menduduki Peperiksaan bagi Sekolah Kerajaan.

11.0 SENARAI BORANG DAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H A L BORANG Borang Pemantauan Maklumat Pengurusan Disiplin Di Sekolah Format Kebenaran keluar Kawasan Sekolah Format Surat Amaran Pertama untuk Ketidakhadiran ke Sekolah Format Surat Jawapan ibubapa/ penjaga Format Surat Amaran Kedua Untuk Ketidakhadiran ke Sekolah Format Surat Amaran Terakhir untuk ketidakhadiran ke Sekolah Format Surat Pemberitahuan Pembuangan Sekolah Format Surat Lantikan Pengawas Sekolah Borang Permohonan Bantuan di Bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Borang Ringkasan Permohonan Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Contoh Surat Panggilan Penyerahan Bantuan KWAPM kepada Ibu Bapa / Penjaga Borang maklumat Mengenai Murid yang Menyertai RMT Borang kehadiran Murid RMT Borang Maklumat Murid RMT ( KP/RMT/C ) Borang Maklumat Murid Guru SBT ( SBT3/2008 ) KOD FM03/01 FM03/02 FM03/03 FM03/04 FM03/05 FM03/06 FM03/07 FM03/08 FM03/09 M U R I D E H W A L 10 FM03/10 S E N A R A I B O R A N G Y A N G D I G U N A K A N 11 12 13 14 FM03/11 FM03/12 FM03/13 FM03/14 FM03/15 FM03/16 FM03/17 15 16 Borang Maklumat SBT Sekolah (SBT 2/2008 ) Contoh Surat Makluman Pemberian Bantuan Tuisyen di Bawah Skim Bantuan Tuisyen ( SBT 1/2008) Contoh Surat Perakuan Penerimaan Bantuan Tuisyen di Bawah Skim Bantuan Tuisyen Borang Permohonan untuk Berkhidmat Sebagai Guru Tuisyen SBT ( SBT 4/2008 ) Surat Perlantikan Sebagai Guru Tuisyen SBT( SBT 5/2008 ) Borang Tuntutan Bayaran Tuisyen Guru (SBT 6(a)/2008 ) Penyata Senarai Murid yang Layak Menerima Bantuan Tuisyen/ Kehadiran Murid (SBT 6(b)/2008 ) Borang Laporan Pemantauan Kelas SBT di Sekolah ( SBT 7/2008 ) Borang laporan Pemantauan Kelas SBT oleh Pegawai Akademik Pejabat Pelajaran Daerah( SBT 8/2008 ) Borang Penentuan Kelayakan Murid SPBT ( SPBT 1.Pind 11/03 ) Borang pengakuan Pendapatan untuk Penjaga Yang Tiada Penyata 17 FM03/18 18 19 21 22 23 24 25 26 FM03/19 FM03/20 FM03/21 FM03/22 FM03/23 FM03/24 FM03/25 FM03/26 Gaji 113 .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Contoh Surat Akuan Sekolah untuk Murid Mendapat Rawatan di Hospital Borang Permohonan Penempatan Murid ke Tahun 1 Borang Permohonan Kemasukan Semula / Pendaftaran Lewat ( Borang SR/KSLP ) Borang Permohonan Bertukar Sekolah ( Dalam Negeri ) Borang Permohonan Bertukar Sekolah ( Antara Negeri ) Borang Penempatan Murid Ke Tingkatan 1 ( Lampiran A ) Borang Penempatan Ke Tingkatan 1 Tanpa Kelas Peralihan ( Lampiran B ) Borang Penempatan Warga Asing ke Tingkatan 1 ( Lampiran C ) Borang Pengesahan Masuk Sekolah Menengah ( Lampiran D ) Contoh Borang Memasuki Asrama Contoh Surat Tawaran Masuk Asrama dan Lampiran yang berkaitan Borang Laporan Pemeriksaan Kantin/ Dapur Asrama FM03/27 FM03/28 FM03/29 FM03/30 FM03/31 FM03/32 FM03/33 FM03/34 FM03/35 FM03/36 FM03/37 FM03/38 H A L E H W A L M U R I D S E N A R A I B O R A N G Y A N G D I G U N A K A N 114 .

Pengurusan Kantin 8. Pengurusan Pendaftaran dan penempatan murid Peratus jenis kerja yang dilaksanakan 100% N O R M A K E R J A 6. Pengurusan Disiplin E H W A L 2. Pengurusan Asrama 7. Pengurusan Keselamatan Kesihatan dan keceriaan 5. Pengurusan Bimbingan 3. Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid M U R I D 4. NORMA KERJA Norma kerja merupakan petunjuk pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.12. Pengurusan Aduan dan Maklum balas pelanggan 115 . Bil Jenis Kerja KPI Sasaran Sebenar H A L 1.

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum Sekolah 2. Memantau dan Menilai Aktiviti Sukan dan Permainan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Pengarah Pelajaran Perak. 9/2000 SPI Bil.1 7.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Menubuhkan Jawatan kuasa Sukan dan Permainan Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Muka surat ini 116/136 Aktiviti Subaktiviti Proses Kerja UndangUndang / Peraturan K O K U R I K U L U M 1. 1/1989 SPI Bil.0 PROSES KERJA 7.7. 7/2006 116 . Pegawai Pelajaran Daerah SPI Bil 7/1977 P E N G U R U S A N S U K A N D A N P E R M A I N A N SPI Bil.1. Melantik Jawatankuasa Sukan dan Permainan 3. 24/1998 SPI Bil. Meluluskan dasar Pengurusan Sukan dan Permainan 4.

1.1 Pengurusan Sukan Dan Permainan Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Sukan dan Permainan MULA Muka surat ini 117/136 K O K U R I K U L U M Aktiviti Subaktiviti Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum Sekolah Melantik Jawatankuasa Sukan dan Permainan Tidak Ya Meluluskan dasar Pengurusan Sukan dan Permainan Memantau dan Menilai Aktiviti Sukan dan Permainan Setuju P E N G U R U S A N S U K A N D A N P E R M A I N A N TAMAT 117 .8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.1 8.

1 Pengurusan Sukan Dan Permainan Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Sukan dan Permainan Aktiviti Muka surat ini Tindakan 118/136 Catatan 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Kokurikulum Sekolah Melantik Jawatankuasa Sukan dan Permainan K O K U R I K U L U M 2 3 Meluluskan dasar Pengurusan Sukan dan Permainan Memantau dan Menilai Aktiviti Sukan dan Permainan 4 P E N G U R U S A N S U K A N D A N P E R M A I N A N 118 .1.0 SENARAI SEMAK.1 9.9. Aktiviti Subaktiviti Bil 9.

20/2000 Pegawai Pelajaran Daerah SPI Bil. Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Persatuan dan Kelab Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia SPI Bil 8/1971 P E N G U R U S A N SPI Bil.1 Pengurusan Persatuan dan Kelab Menubuhkan Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Muka surat ini 119/136 Aktiviti Subaktiviti Proses Kerja Undang-Undang / Peraturan K O K U R I K U L U M 1. Memantau dan Menilai Aktiviti Persatuan dan Kelab Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil. Meluluskan dasar Pengurusan Persatuan dan Kelab 4. SPI Bil.0 PROSES KERJA 7. 8/2000 SPI Bil. 1/1988 SPI Bil.7.2. 12/2001 SPI Bil. 5/1986 2. 18/2000 SPI Bil. 7/1999 Pengarah Pelajaran Perak.2 7. Melantik Jawatankuasa Pengurusan Persatuan dan Kelab 3. 3/1984 SPI Bil. 7/2006 P E R S A T U A N D A N K E L A B 119 .

2 8.8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.1 Pengurusan Persatuan dan Kelab Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Persatuan dan Kelab Muka surat ini 120/136 Aktiviti Subaktiviti MULA K O K U R I K U L U M Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Persatuan dan Kelab Melantik Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Tidak Ya Meluluskan dasar Pengurusan Persatuan dan Kelab Memantau dan Menilai Aktiviti Persatuan dan Kelab Setuju P E N G U R U S A N TAMAT P E R S A T U A N D A N K E L A B 120 .2.

Memantau dan Menilai Aktiviti Persatuan dan Kelab P E N G U R U S A N P E R S A T U A N D A N K E L A B 121 .9.2 9.2.1 Pengurusan Persatuan dan Kelab Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Persatuan dan Kelab Aktiviti Muka surat ini Tindakan 121/136 Catatan Aktiviti Subaktiviti Bil 1 Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Persatuan dan Kelab K O K U R I K U L U M 2. Meluluskan dasar Pengurusan Persatuan dan Kelab 4.0 SENARAI SEMAK 9. Melantik Jawatankuasa Pengurusan Persatuan dan Kelab 3.

Melantik Jawatankuasa Pengurusan Unit Beruniform Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti SPI Bil.Meluluskan dasar Pengurusan Unit Beruniform Pengarah Pelajaran Perak. 13/2000 2. 7/2006 3.3.7. P E N G U R U S A N 4.3 7. 24/1998 SPI Bil.1 Pengurusan Unit Beruniform Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Unit Beruniform Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Muka 122/136 surat ini Undang-Undang / Peraturan Proses Kerja K O K U R I K U L U M 1.Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Unit Beruniform Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia SPI Bil.0 PROSES KERJA Aktiviti Subaktiviti 7.Memantau dan Menilai Aktiviti Unit Beruniform Pegawai Pelajaran Daerah U N I T B E R U N I F O R M 122 .

1 Pengurusan Unit Berunifom Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Unit Berunifom MULA Muka surat ini 123/136 Aktiviti Subaktiviti Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Unit Berunifom Melantik Jawatankuasa Unit Berunifom K O K U R I K U L U M Tidak Ya Setuju Meluluskan dasar Pengurusan Unit Berunifom Memantau dan Menilai Aktiviti Unit Berunifom P E N G U R U S A N TAMAT U N I T B E R U N I F O R M 123 .3 8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.8.3.

Memantau dan Menilai Aktiviti Unit Beruniform P E N G U R U S A N U N I T B E R U N I F O R M 124 . Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Unit Beruniform 2.9. Melantik Jawatankuasa Pengurusan Unit Beruniform 3.0 SENARAI SEMAK. Aktiviti Subaktiviti Bil 9. Meluluskan dasar Pengurusan Unit Beruniform 4.1 Pengurusan Unit Beruniform Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Unit Beruniform Aktiviti Muka surat ini Tindakan 124/136 Catatan K O K U R I K U L U M 1.3 9.3.

7.0
Aktiviti

PROSES KERJA
7.4 7.4.1 Pengurusan Sukan Tahunan Menubuhkan Jawatankuasa Sukan Tahunan Pegawai YangMeluluskan / Dirujuk Muka surat ini 125/ 136

Subaktiviti

Proses Kerja

Undang-Undang / Peraturan

K O K U R I K U L U M

1.Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sukan Tahunan

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

SPI Bil. 7/1988 SPI Bil. 1/1989 SPI Bil. 9/2000
P E N G U R U S A N

2.Melantik Jawatankuasa Pengurusan Sukan Tahunan

Ketua Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

SPI Bil. 7/2006

3.Meluluskan dasar Pengurusan Sukan Tahunan

Pengarah Pelajaran Perak,

4.Memantau dan Menilai Aktiviti Sukan Tahunan

Pegawai Pelajaran Daerah

S U K A N T A H U N A N

125

8.0

CARTA ALIRAN KERJA
8.4 8.4.1 Pengurusan Sukan Tahunan Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Sukan Tahunan Muka surat ini 126/136

Aktiviti Subaktiviti

MULA

K O K U R I K U L U M

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sukan Tahunan Melantik Jawatankuasa Sukan Tahunan

Tidak Ya

Setuju Meluluskan dasar Pengurusan Sukan Tahunan Memantau dan Menilai Aktiviti Sukan Tahaunan

P E N G U R U S A N

S U K A N T A H U N A N

TAMAT

126

9.0 SENARAI SEMAK.
Aktiviti Subaktiviti Bil 9.3 9.3.1 Pengurusan Sukan Tahunan Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Sukan Tahunan Aktiviti Muka surat ini Tindakan 127/136 Catatan

1.

Mengadakan Mesyuarat Pengurusan Sukan Tahunan

K O K U R I K U L U M

2.

Melantik Jawatankuasa Pengurusan Sukan Tahunan

3.

Meluluskan dasar Pengurusan Sukan Tahunan

4.

Memantau dan Menilai Aktiviti Sukan Tahunan

P E N G U R U S A N

S U K A N T A H U N A N

127

Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Rekacipta Sekolah Penyertaan Pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan atau Badan Induk Sukan Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. 1/1988 SPI Bil. Arahan Perbendaharaan dan lain-lain) BIL 1 UNDANG-UNDANG /PEKELILING Surat Pekeliling Ikhtisas SPI Bil. (Pekeliling Perkhidmatan. Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6.10. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 7/1988 8/1988 10/1988 1/1989 4/1992 SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah. K O K U R I K U L U M SPI Bil. PUP Bil. 4/1995 9/1995 2/1997 2/1997 P E K E L I L I N G 3/1997 128 . 5/1986 S E B A R A I U N D A N G U N D A N G SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah. SPI Bil. 1/1995 SPI Bil.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING Senarai undang-undang pekelilingmerupakan petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk oleh seseorang pegawai. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 7/1977 3/1984 2/1986 Pengelolaan Walkathon di sekolah-sekolah Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan di Sekolah-sekolah Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. SPI Bil.

Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah K O K U R I K U L U M S E B A R A I U N D A N G U N D A N G Akta Pendidikan Perintah Am Semua Pekeliling Perbendaharaan Semua Pekeliling Kewangan Surat Pekeliling Profesional Kementerian Pendidikan Ordinan Pelajaran 1957 Surat-surat arahan dari Kementerian Pendidikan P E K E L I L I N G 129 . SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di bawah Akta Pendidikan 1996. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. Penggalakkan Aktiviti Fotografi di Kalangan Murid Sekolah Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam di Sekolah-Sekolah. 2 3 4 5 6 7 8 2/1998 5/1998 24/1998 1/1999 7/1999 8/1999 8/2000 9/2000 13/2000 14/2000 17/2000 18/2000 20/2000 12/2001 5/2002 2/2006 Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah Panduan Kesedaran Diri Pelajar Semasa PJK serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pendaftaran Kegiataan Seni Bela Diri Sekolah-sekolah Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil.SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Rukunegara Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik ekolah. SPI Bil. Gerakan Membaca di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil.

11.0 SENARAI BORANG/CONTOH DOKUMEN YANG DIGUNAKAN BIL BORANG KOD FM04/01 FM04/02 FM04/03 FM04/04 FM04/05 FM04/06 FM04/07 FM04/08 FM04/09 FM04/10 FM04/11 FM04/12 FM04/13 FM04/14 FM04/15 K O K U R I K U L U M 1 Surat Notis Mesyuarat Agung 2 Contoh Minit Mesyuarat Agung 3 Contoh Surat Jemputan Ahli Jawatankuasa 4 Contoh Minit Mesyuarat Ahli Jawatankuasa 5 Contoh Kertas Cadangan Projek 6 Contoh Laporan Tahunan 7 Contoh Laporan Aktiviti Mingguan 8 Senarai Semak Pengurusan Aktiviti Ko Kurikulum 9 Contoh Surat kebenaran Ibu Bapa/Penjaga 10 Contoh Surat Permohonan Khidmat Hakim 11 Contoh Surat Permohonan Pinjaman Alatan 12 Contoh Surat Pelantikan Dalaman 13 Contoh Rekod Kehadiran KoKurikulum 14 Contoh Borang Penilaian KoKurikulum 15 Contoh Borang Permohonan Melancong Sekolah S E B A R A I B O R A N G / C O N T O H D O K U M E N Y A N G D I G U N A K A N 130 .

Bil Jenis Kerja KPI Peratus Jenis Kerja yang dilaksanakan Sasaran Sebenar 1.0 NORMA KERJA Norma kerjamerupakan petunjuk pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Pengurusan Sukan Dan Permainan 100 % K O K U R I K U L U M 2. Pengurusan Unit Beruniform 4.12. Pengurusan Persatuan dan Kelab N O R M A K E R J A 3. Pengurusan Sukan Tahunan 131 .

13.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan. Nama Pegawai : Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S E N A R A I J A W A T A N K U A S A Y A N G D I A N G G O T A I : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 132 .

Nama Pegawai Jawatan Tarikh Bil 1 : : : Butir-Butir Tugas Catatan selesai S E N A R A I T U G A S H A R I A N F A I L M E J A 133 .14.0 SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

PENGHARGAAN 1. Jamaai B. ZULKIFLI BIN BDUL GHANI Pensyarah Kanan IAB 9.Lodin • Pengerusi : En. Mat Saad B. Bain B. Baharom v En. Zahidi B. IBRAHIM PP Unit Kepiawaian dan Dokumentasi Sektor Jaminan Kualiti 10. Seroman v En. Mohd Rodzi B.Hj Yahya B. EXCO Majlis Guru Besar Perak 8.Penyelaras: En. Pengarah Pelajaran Perak 4. Pengarah-Pengarah Pelajaran Negeri 3. PJK • Naib Pengerusi : En. Pengarah Institut Aminuddin Baki 5. MOHD RAZIF B. Abu Arshad • AJK: v En. Zulkifly 134 . EXCO Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia 7. EN. M. Mohamad • Penyelaras : Tn. EN. Khalid B. Hj. Mohamad • Pen. Mohd Noor Rashid B. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 2. Mohd. Zulkifly B. PPN v En. Ahmad . Pegawai Pelajaran Daerah-Daerah Negeri Perak 6. Hj Arshad B. Youb • Setiausaha : Tn. Meor LOP. PANEL PENYEDIAAN MPK/FM MGB NEGERI PERAK • Penasihat : Tn.

Hjh. Hj. Hashim v Pn. Norihan Bt. Yaakob. Ahmad Husni B. Abd. Suratman v En. Koay Guan Soon v En. Nordin v Pn. Limat 135 . Karim v Pn. Abdul Halim B. Hamzah v En. PPT v En. Mohd. Tarmiji v En. Hj. Hj. Norhayati Bt. Ambiah v Tn. Hjh. Norhayati Bt. Hj. PPT v En. Shafie v En. Fatimah Bt. Malek v Pn. Hjh. Mohd Tahir v En. Rehela Bee Bt. Mohd Isa. Noraini Bt. Saad. Alimaton Bt. Munuyandi a/l Shanmugam v En. Aminuddin B. MUNSYI v Pn. Mohamad Ali. Zamilah Bt. Yaacob v Pn. Ismail B. Peviyasamy a/l Narayanansamy v Pn. Hj. Koh Yin Piul v En. Abdullah Zawawi v Tn. Mohamad Husaini B. Ahmad Yusof B. Mohammed Khdziri B. Abdul Manan.v En. Ibrahim v Cik. v En. Noor Rihan Bt.Hj. Mohd Tarmizi B. Mokhtar B. Ab. v Pn. Mohd Dahalan v Tn. Mohd Shalehin B. Abu Naim B.

AUTOGRAF 136 .

.

1.0

BIDANG TUGAS DAN SENARAI TUGAS
B I D A N G T U G A S D A N S E N A R A I T U G A S

Bertanggungjawab Kepada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Pengarah Pelajaran Negeri, Ketua Akautan Negara, Ketua Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti dan Pegawai Pelajaran Daerah didalam Merancang, Menyelaras, Melaksana, Mengambil Tindakan Susulan dan Penambaikan ke Atas Perkara-Perkara Berikut: BIDANG TUGAS: PENTADBIRAN SENARAI TUGAS 1.Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan 2.Pengurusan Kewangan dan Akaun 3.Pengurusan Dokumen dan Rekod 4.Pengurusan Kurikulum 5.Pengurusan Hal Ehwal Murid 6.Pengurusan Kokurikulum 7.Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal

BIDANG TUGAS: KURIKULUM SENARAI TUGAS 1.Pengurusan Panitia Mata Pelajaran 2.Pengurusan Jadual Waktu 3.Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran 4.Pengurusan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran 5.Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan 6.Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 7.Pengurusan Pusat Sumber 8.Pengurusan Perkembanga Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan

1

BIDANG TUGAS: HAL EHWAL MURID SENARAI TUGAS 1.Pengurusan Disiplin 2.Pengurusan Bimbingan 3.Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid 4.Pengurusan Keselamtan, Kesihatan dan Keceriaan 5.Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid 6.Pengurusan Asrama 7.Pengurusan Kantin 8.Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan

B I D A N G T U G A S D A N S E N A R A I T U G A S

BIDANG TUGAS: KOKURIKULUM SENARAI 1.Pengurusan Sukan dan Permainan TUGAS 2.Pengurusan Persatuan dan Kelab 3.Pengurusan Unit Beruniform 4.Pengurusan Sukan Tahunan

2

3.0.

OBJEKTIF ORGANISASI 3.1.
Visi

Menjadikan SKNP antara sekolah terbilang di Perak menjelang tahun 2010. 3.2. Misi

O B J E K T I F

Bersama meningkatkan kecemerlangan Pendidikan berteraskan 'Komuniti Berilmu, Perak Terbilang' dalam bidang: • • Pengurusan kepimpinan yang berkesan. Akademik berasaskan P & P yang berkualiti dan berkesan bagi mencapai keputusan peperiksaan yang terbilang. • Sahsiah dalam pembangunan insan bagi mewujudkan individu yang mempunyai jati diri. • Sukan dan kokurikulum secara saintifik dan bersistematik.
O R G A N I S A S I

3.5.

Objektif dan Matlamat

SKNP sebagai institusi untuk mendidik murid-murid peringkat sekolah rendah sebagai persediaan ke sekolah menengah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bidang-bidang yang dicakupi adalah seperti berikut:

3.5.1. Pengajaran 3.5.2. Pembelajaran 3.3.3. Bimbingan dan pembentukan sahsiah 3.3.4. Gerakerja Luar 3.3.5. Pentadbiran 3.3.6. Perhubungan dengan komuniti dan agensi luar

3

3. Dasar Kualiti SKNP komited untuk menyedia dan melaksanakan Pengajaran & D A S A R D A N O B J E K T I F K U A L I T I Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.3. dasar kualiti berserta dengan objektifnya disemak semula dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh bersesuaian dengan keperluan organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Memastikan 100 peratus aduan pelanggan yang diterima diambil tindakan supaya pengurusan sekolah berjalan lancar.2. 3. Objektif Kualiti 3.1.5. 4 . Melaksanakan pengurusan kewangan yang efisyen tanpa teguran audit. taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati. Meningkatkan prestasi akademik sebanyak 5 peratus berdasarkan kepada pencapaian tahun semasa ATAU mencapai minima 65 peratus lulus keseluruhan.5. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluankeperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.5.3.5. 3. Bagi memastikan tujuan ini tercapai.4. Dasar kualiti ini di sebar luas kepada seluruh anggota SKNP melalui media cetak.

3.6

Piagam Pelanggan

Bahawasanya kami warga SKNP akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami : o o o Melahirkan pelajar yang cemerlang, berdisplin dan berakhlak mulia Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didik sekolah ini Menjalinkan hubungan yang baik antara guru, ibubapa dan masyarakat sekeliling o o Melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin Mewujudkan kepimpinan dan perkhidmatan yang berteraskan ketakwaan dan

P I A G A M

P E L A N G G A N

o prinsip musyawarah

5

4.0.

Carta Organisasi / Lokasi Pegawai

GURU BESAR

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

BIMBINGAN SR PENDAFTARAN DISIPLIN PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBAJIKAN MURID TEKNOLOGI MAKLUMAT SPBT PROJEK 3K KESELAMATAN LAWATAN PANITIA MATA KANTIN / RMT /PROJEK SUSU SBT PENILAIAN & PEPERIKSAAN KWAPM STAF S0KONGAN CELIK 3M J/KUASA KURIKULUM KEWANGAN SEKOLAH DATA & EMIS

UNIT BERUNIFORM

SUKAN & PERMAINAN

PERSATUAN & KELAB

PENYELIAAN BANGUNAN

KELAB GURU & STAF SOKONGAN

JADUAL WAKTU

6

SEKOLAH KEBANGSAAN NEGERI PERAK JALAN TUN ABDUL RAZAK 30000 IPOH PERAK.

Gambar

KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PERKARA Maklumat Pegawai Bidang Tugas & Senarai Tugas Objektif Organisasi Carta Organisasi/Lokasi Pegawai Senarai Tugas. Kuasa dan Hubungan Peraturan-peraturan Pentadbiran Proses Kerja Carta Aliran Kerja Senarai Semak MUKASURAT i 1 3 6 7 8 32 Senarai Undang-undang dan Pekeliling Senarai Borang Norma Kerja Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Senarai Tugas Harian Penghargaan Autograf Lampiran (Contoh-contoh borang) 132 133 134 136 .

NAMA ALAMAT KOD SEKOLAH GRED NO TEL NO FAX ALAMAT e-MAIL (i) .

.

.

.

4.8 Pengurusan Jadual Waktu Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Perkembangan Staf / Latihan Dalam Perkhidmatan 3.3 3.2.1.1.1.0.3.4.2. Timbalan Pengarah Pelajaran.5.1.1. Pengurusan Disiplin 3.3.6 3.2. Pengurusan Sukan dan Permainan Pengurusan Persatuan dan Kelab Pengurusan Unit Beruniform Pengurusan Sukan Tahunan 3.1.4.2.4 3. Kesihatan dan Keceriaan Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid Pengurusan Asrama Pengurusan Kantin Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan 3. 3. 3. 3.7 Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Pengurusan Kewangan dan Akaun Pengurusan Dokumen dan Rekod Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal 3.2.2.7. menyelaras. Pentadbiran 3.3 3.3.3.2. 3.3. Pengurusan Bimbingan Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid Pengurusan Keselamatan. 3. 3. Kurikulum 3.1.7 3.4. Bidang Umum Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pelajaran. Kokurikulum 3.2.1.2 3. Hal Ehwal Murid 3.3.1.5 3.3.2 3. 3.8.5. 3.4.4 3.4. 9 . dan Pegawai Pelajaran Daerah.4.3.6 3.4. 3.6.1 3. menilai dan melaksana penambahbaikan ke atas perkhidmatan utama yang berikut: 3.1.4.2.2. FUNGSI UTAMA & AKTIVITI UTAMA Pengurusan Sekolah Rendah bertanggungjawab di dalam merancang.4.2.1. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran 3.4.5 3.

4.0 4.1.1 PROSES KERJA Pentadbiran 4. Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Proses Kerja Menyelaras Perkhidmatan dan Perjawatan Melaksanakan Prosedur Perkhidmatan dan Perjawatan AKTIVITI Jawatan Guru Besar Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir Rendah /Pembantu Am Pejabat Mengemas kini Rekod Perkhidmatan dan Perjawatan CARTA ALIRAN Pengurusan Perkhidmatan dan Perjawatan Mula Menyelaras Perkhidmatan dan Perjawatan Melaksanakan Prosedur Perkhidmatan dan Perjawatan Mengemas kini Rekod Perkhidmatan dan Perjawatan Tamat 10 .1.

2.4.0 4.1 PROSES KERJA Pentadbiran 4.1. Pengurusan Kewangan dan Akaun Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Menguruskan Kewangan dan Akaun Menyemak Kewangan dan Akaun AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Guru Akaun CARTA ALIRAN Pengurusan Kewangan dan Akaun Mula Mul Menubuhkan Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Menguruskan Kewangan dan Akaun Menyemak Kewangan dan Akaun Tamat 11 .

4. Pengurusan Dokumen dan Rekod Proses Kerja Menyelaraskan Dokumen dan Rekod Menguruskan Dokumen dan Rekod Mengendalikan Dokumen dan Rekod AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir Rendah/ Pembantu Pengurusan Murid/ Juruteknik CARTA ALIRAN Pengurusan Rekod dan Dokumen Mula Menyelaraskan Dokumen dan Rekod Menguruskan Dokumen dan Rekod Mengendalikan Dokumen dan Rekod Tamat 12 .1.0 4.1 PROSES KERJA Pentadbiran 4.3.

4.4.1 PROSES KERJA Pentadbiran 4. Pengurusan Kurikulum Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Kurikulum Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Menyelaras Aktiviti Kurikulum Melaksanakan Aktiviti Kurikulum AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran S/U Kurikulum CARTA ALIRAN Pengurusan Kurikulum Mula Menubuhkan Jawatankuasa Kurikulum Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Menyelaras Aktiviti Kurikulum Melaksanakan Aktiviti Kurikulum Tamat 13 .0 4.1.

Pengurusan Hal Ehwal Murid Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Hal Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Ehwal Murid (HEM) Menyelaras Aktiviti Hal Ehwal Murid Setiausaha Hal Ehwal Murid Melaksanakan Aktiviti Hal Ehwal Murid CARTA ALIRAN Pengurusan Hal Ehwal Murid Mula Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Menyelaras Aktiviti Hal Ehwal Murid Melaksanakan Aktiviti Hal Ehwal Murid Tamat 14 .0 4.1 PROSES KERJA Pentadbiran 4.5.4.1.

1 PROSES KERJA Pentadbiran 4.4.1. Pengurusan Kokurikulum Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa KoKurikulum Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Menyelaras Aktiviti Kokurikulum Melaksanakan Aktiviti Kokurikulum AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan KoKurikulum S/U Kokurikulum CARTA ALIRAN Pengurusan Kokurikulum Mula Menubuhkan Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Menyelaras Aktiviti Kokurikulum Melaksanakan Aktiviti Kokurikulum Tamat 15 .0 4.6.

AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Guru Kelas Pekerja Rendah Awam/ Pekerja Swasta Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Kemudahan Fizikal.4.7 Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal.1.0 4. Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Kemudahan Fizikal Menguruskan Penyelenggaraan CARTA ALIRAN Pengurusan Persekitaran Dan Kemudahan Fizikal Mula Menubuhkan Jawatankuasa Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Kemudahan Fizikal. Melaksanakan Tugas Pengurusan dan Kemudahan Fizikal Menguruskan Penyelenggaraan Tamat 16 .1 PROSES KERJA Pentadbiran 4.

1.2.4. Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Menguruskan Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Mengadakan Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Menguruskan Stok/Inventori Panitia Mata Pelajaran Melaksanakan Aktiviti Panitia Mata Pelajaran AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Panitia SU Panitia CARTA ALIRAN Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Mula Menubuhkan Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran Menguruskan Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Mengadakan Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Menguruskan Stok/Inventori Panitia Mata Pelajaran Melaksanakan Aktiviti Panitia Mata Pelajaran Tamat 17 .2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4.0 4.

0 4.2.2.2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4.4. Pengurusan Jadual Waktu Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Menguruskan Jadual Waktu. AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha CARTA ALIRAN Pengurusan Jadual Waktu Mula Menubuhkan Jawatankuasa Jadual Waktu Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Menguruskan Jadual Waktu Tamat 18 .

Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Proses Kerja Mengurus Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Menyelaraskan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Menguruskan Kelas/Bilik Khas Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Guru Kelas/ Bilik Khas Guru Mata Pelajaran CARTA ALIRAN Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Mula Mengurus Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Menyelaraskan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Menguruskan Kelas/Bilik Khas Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Tamat 19 .2.3.0 4.4.2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4.

2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4.4.4. Pengurusan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Menguruskan Mesyuarat Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Melaksanakan Proses Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Guru Besar / Penolong Kanan/ Guru Cemerlang/ Ketua Panitia CARTA ALIRAN Pengurusan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Mula Menubuhkan Jawatankuasa Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Menguruskan Mesyuarat Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Melaksanakan Proses Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Tamat 20 .0 4.2.

Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Menyelaras Penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian dan Penggubalan Soalan Mentadbir Penilaian dan Peperiksaan AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Panitia Setiausaha Peperiksaan Guru Mata Pelajaran Penggubalan Soalan Mentadbir Peperiksaan dan Pemarkahan CARTA ALIRAN Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian Mula Menubuhkan Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Menyelaras Penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian dan Penggubalan Soalan Mentadbir Penilaian dan Peperiksaan Penggubalan Soalan Mentadbir Peperiksaan dan Pemarkahan 21 Tamat .4.5.2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4.2.0 4.

0 4.6 Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menguruskan Perisian Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajaran dan Pembelajaran.2. AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Penyelaras Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Bestari CARTA ALIRAN Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Mula Menubuhkan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi Menguruskan Perisian Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajaran dan Pembelajaran.4.2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4. Tamat 22 .

2.2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4.0 4.4.7 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menyelaraskan Aktiviti Pusat Sumber Sekolah Melaksanakan Aktiviti Pusat Sumber Sekolah AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Guru Penyelaras Media Ketua Panitia CARTA ALIRAN Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Mula Menubuhkan Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menyelaraskan Aktiviti Pusat Sumber Sekolah Melaksanakan Aktiviti Pusat Sumber Sekolah Tamat 23 .

2 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Kurikulum 4.8 Pengurusan Perkembangan Staf /Latihan Dalam Perkhidmatan Proses Kerja AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Setiausaha Menubuhkan Jawatankuasa Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Melaksanakan Aktiviti Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan CARTA ALIRAN Pengurusan Perkembangan Staf /Latihan Dalam Perkhidmatan Mula Menubuhkan Jawatankuasa Perkembangan Staf Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Melaksanakan Aktiviti Perkembangan Staf/Latihan Dalam Perkhidmatan Tamat 24 .0 4.2.4.

0 4.1 Pengurusan Disiplin Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Menyelaraskan Aktiviti Jawatankuasa Disiplin Menguruskan Aktiviti Jawatankuasa Disiplin Melaksanakan Aktiviti Disiplin AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan HEM Setiausaha Disiplin Guru Disiplin CARTA ALIRAN Pengurusan Disiplin Mula Menubuhkan Jawatankuasa Disiplin Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Menyelaraskan Aktiviti Jawatankuasa Disiplin Menguruskan Aktiviti Jawatankuasa Disiplin Melaksanakan Aktiviti Disiplin Tamat 25 .3.3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4.4.

2 Pengurusan Bimbingan AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan HEM Guru Bimbingan Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Bimbingan Menyelaraskan Aktiviti Jawatankuasa Bimbingan Melaksanakan Program Bimbingan CARTA ALIRAN Pengurusan Bimbingan Mula Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Bimbingan Menyelaraskan Aktiviti J/kuasa Bimbingan Melaksanakan Program Bimbingan Tamat 26 .4.3.0 4.3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4.

3 Pengurusan Bantuan dan Kebajikan Murid AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan HEM Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Menyelaraskan Aktiviti Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid Melaksanakan Aktiviti Bantuan dan Kebajikan Murid Setiausaha CARTA ALIRAN Pengurusan Bantuan Dan Kebajikan Mula Menubuhkan Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Menyelaraskan Aktiviti Jawatankuasa Bantuan dan Kebajikan Murid Melaksanakan Aktiviti Bantuan dan Kebajikan Murid Tamat 27 .4.0 4.3.3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4.

3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4. Menyelaraskan Aktiviti Jawatankuasa Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan HEM Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa.0 4. Kesihatan dan Keceriaan Melaksanakan Aktiviti Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan Melaksanakan Aktiviti Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan Setiausaha CARTA ALIRAN Pengurusan Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan Menyelaraskan Aktiviti Jawatankuasa Keselamatan. Keselamatan. Kesihatan Dan Keceriaan Mula Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan.3. Kesihatan dan Keceriaan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan. Kesihatan dan Keceriaan Tamat 28 .4 Pengurusan Keselamatan.4.

5.3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4.4.3. Menyelaraskan Aktiviti Pendaftaran dan Penempatan Murid Melaksanakan Aktiviti Pendaftaran dan Penempatan Murid Melaksanakan Pendaftaran dan Penempatan Murid Setiausaha Pembantu Tadbir Rendah CARTA ALIRAN Pengurusan Pendaftaran Dan Penempatan Murid Mula Menubuhkan jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid Menyelaraskan Aktiviti Pendaftaran dan Penempatan Murid Melaksanakan Aktiviti Pendaftaran dan Penempatan Murid Melaksanakan Pendaftaran dan Penempatan Murid Tamat 29 . Pengurusan Pendaftaran dan Penempatan Murid AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan HEM Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Murid Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa.0 4.

6 Pengurusan Asrama AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan HEM Penyelia Asrama Warden Pembantu Pengurusan Murid Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Asrama Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Asrama Menguruskan Pentadbiran Asrama Menguruskan Pentadbiran Murid Asrama Membantu Pengurusan Murid CARTA ALIRAN Pengurusan Asrama Mula Menubuhkan Jawatankuasa Asrama Mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Asrama Menguruskan Pentadbiran Asrama Menguruskan Pentadbiran Murid Asrama Membantu Pengurusan Murid Tamat 30 .3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4.4.3.0 4.

7 Pengurusan Kantin AKTIVITI Jawatan Guru Besar Penolong Kanan Hem SU Kantin Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Kantin Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa dan Menyelaraskan Aktiviti Kantin Melaksanakan Aktiviti Kantin CARTA ALIRAN Pengurusan Kantin Mula Menubuhkan Jawatankuasa Kantin Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Menyelaraskan Aktiviti Kantin Melaksanakan Aktiviti Kantin Tamat 31 .3.0 4.4.3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4.

3 PROSES KERJA Hal Ehwal Murid 4. AKTIVITI Jawatan Guru Besar Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Menguruskan Dokumen dan Rekod Aduan dan Maklum Balas Pelanggan PK HEM Setiausaha CARTA ALIRAN Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Mula Menubuhkan Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Menguruskan Dokumen dan Rekod Aduan dan Maklum Balas Pelanggan Tamat 32 .3.8 Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Pelanggan.4.0 4.

4.0 4.4 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Pengurusan Kokurikulum 4. Menguruskan aktiviti Jawtankuasa Sukan dan Permainan Menyelaraskan Aktiviti Sukan dan Permainan Melaksanakan Aktiviti Sukan dan Permainan Tamat 33 .1 Pengurusan Sukan dan Permainan Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Sukan dan Permainan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Sukan dan Permainan Menguruskan Aktiviti Jawatankuasa Sukan dan Permainan Menyelaraskan Aktiviti Sukan dan Permainan Melaksanakan Aktiviti Sukan dan Permainan AKTIVITI Jawatan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat CARTA ALIRAN Pengurusan Sukan dan Permainan Mula Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Sukan dan Permainan Menguruskan Mesyuarat Jawatan Kuasa Sukan dan Permainan.4.

4 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Pengurusan Kokurikulum 4.0 4.2 Pengurusan Persatuan dan Kelab Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Menguruskan Aktiviti Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Menyelaraskan Aktiviti Persatuan dan Kelab Melaksanakan Aktiviti Persatuan dan Kelab AKTIVITI Jawatan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat CARTA ALIRAN Pengurusan Persatuan dan Kelab Mula Menubuhkan Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Menguruskan Aktiviti Jawatankuasa Persatuan dan Kelab Menyelaraskan Aktiviti Persatuan dan Kelab Melaksanakan Aktiviti Persatuan dan Kelab Tamat 34 .4.4.

4.4 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Pengurusan Kokurikulum 4.0 4.3 Pengurusan Unit Beruniform Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Unit Beruniform Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Unit Beruniform Menguruskan Aktiviti Jawatankuasa Unit Beruniform Menyelaraskan Aktiviti Pengurusan Unit Beruniform Melaksanakan Aktiviti Pengurusan Unit Beruniform AKTIVITI Jawatan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat CARTA ALIRAN Pengurusan Unit Beruniform Mula Menubuhkan Jawatankuasa Unit Beruniform Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Unit Beruniform Menguruskan Aktiviti Jawatankuasa Unit Beruniform Menyelaraskan Aktiviti Unit Beruniform Melaksanakan Aktiviti Unit Beruniform Tamat 35 .4.

4 Pengurusan Sukan Tahunan AKTIVITI Jawatan Guru Besar PK Kokurikulum Setiausaha Sukan Proses Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Sukan Tahunan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan Melaksanakan Aktiviti Sukan Tahunan CARTA ALIRAN Pengurusan Sukan Tahunan Mula Menubuhkan Jawatankuasa Sukan Tahunan Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Sukan Tahunan Melaksanakan Aktiviti Sukan Tahunan Tamat 36 .4.4 PROSES KERJA Perkhidmatan Utama Pengurusan Kokurikulum 4.4.0 4.

5.3.0 SENARAI BORANG 5. 5.2. Borang Jadual Waktu 5.6.1. 5. 5.7.4.1. 5. 5. 5. 5.6.2.1.1. 5.2.4.2.1. Borang Pencerapan Klinikal Pengajaran dan Pembelajaran *Senarai borang-borang di atas merupakan contoh sahaja.2.3. 5.2.1. Borang Jadual Ganti. 5.2. Jabatan Penlajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing.4.4.4. 5. BORANG PENGURUSAN PANITIA Senarai Semak Isi Kandungan Fail Panitia Mata Pelajaran Laporan Pelaksanaan Program Panitia Mata Pelajaran Program Peningkatan Matapelajaran Borang “Head Count” Mata Pelajaran Borang Maklumat Guru Jadual Waktu Peribadi Borang Senarai Buku Teks dan Rujukan Borang Anggaran Perbelanjaan 5. BORANG PENGURUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan Borang Penerimaan / Penolakan Tawaran Perkhidmatan Borang Butiran Diri (Sekolah) Borang Akuan Sumpah Borang Aku Janji (Sekolah) Borang Permohonan Tapisan Keselamatan Borang Kew 8 (Laporan Perubahan) 5. 5. 5.5.5.4.1. Jadual Pencerapan 5.8.5.4.7. 5.6. 37 .3.1. BORANG PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Rekod Penggunaan Bilik Khas Rekod Pengambilan dan Pemulangan Alatan Senarai Inventori Jadual Kedatangan Pelajar “Head count” Rekod Penghantaran Persediaan Mengajar. 5.2.4.3.4. Borang-borang lain tertakluk kepada borang terkini Kementerian Pelajaran Malysia.2.1.1. 5.1.5.3.3. 5.5.2. 5. BORANG PENGURUSAN PENCERAPAN 5.2.3.1. 5.5.1. 5.2.2.2.3.5. 5. Borang SR (Waran Perjawatan) 5. 5. BORANG PENGURUSAN JADUAL WAKTU 5.4.

8. 5.6.7.6.2.2.7. BORANG PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Carta Alir Pengubalan Soalan.6.8. 5. BORANG PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) Rekod Penggunaan PSS Borang Pinjaman Bahan/Alatan PSS Rekod lawatan Rasmi PSS Borang Data / Rekod buku dan alatan PSS Rekod Pinjaman / Pulangan Buku / Bahan PSS Stok dan Inventori PSS 5. 5.4.8.6. Kad Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) 5. 5. 5. 5. BORANG PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK) Borang Penggunaan Bilik TMK Borang Rekod Penggunaan Alatan TMK Borang Gerakan Alatan TMK Borang Laporan Kerosakan TMK 5.6.9.6. 5.3.1. 5. Borang Laporan Latihan Dalam Perkhidmatan. BORANG PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF/LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 5.9.4. 5.7.7.6.9.5. 5.6.3.1.8.4. 5. Agihan Tugas Penyedia / Penggubal Soalan Jadual Spesikasi Ujian / Item Penyerahan Draf Soalan dan Skema Jawapan Rekod Pengambilan Kertas Soalan oleh Pengawas Peperiksaan Penyerahan Skrip Jawapan Murid Borang Analisis Item 5.6.3. 5. 5.8.8.3.6. 5. 5.1.2.7. 5.7.1.5.8. 5. 38 .5. Borang Penilaian Kursus.2.9. 5.

sebuah sekolah yang berhampiran Istana Iskandariah. memulakan projek membina dan menyiapkan tiga blok bangunan tiga tingkat dan sebuah kantin di tapak Lot 6797 Mukim Sayong dan siap sepenuhnya pada 10 Februari 1995. Syarikat Procop Realty Sdn.0 LATAR BELAKANG ORGANISASI 1. Sekolah Perempuan Bukit Chandan dijadikan Cawangan Sekolah Laki-Laki. Pada tahun 1925 berpindah ke bangunan Rumah Bulat berhadapan bangunan Madrasah Idrisiah. SKNP mengadakan Perhimpunan Ulung yang dihadiri oleh YB Dato’ Abdul Rahim bin Abdul Majid. Pada 13 Mac 1995. SKNP dirasmikan oleh DYMM Sultan Azlan Muhibbuddin Shah pada 29 Jun 1996. 3 . murid-murid memulakan persekolahan di sekolah baru. Sekolah Laki-Laki Bukit Chandan dijadikan sekolah cawangan. Tahun 1923. Sejarah Perkembangan Organisasi Sekolah Kebangsaan Negeri Perak mulanya berada di Mukim Sayong. Bukit Chandan telah dibina pada tahun 1927. Kuala Kangsar. Tahun 1965 Sekolah Laki-Laki Bukit Chandan dan Sekolah Perempuan Istana Hulu dicantumkan dengan nama Sekolah Kebangsaan Bukit Chandan.1. Pada 3 Oktober 1970 SKRPM telah dirasmikan oleh DYMM Raja Perempuan Muzwin. sekolah ini telah ditukarkan dengan nama bersempena nama Permaisuri Almarhum Sultan Idris II. Pada tanggal 21 April 1995. Berasal dari istana lama dikenali “Istana Hulu”.1. Kementerian Pendidikan Malaysia telah membina sebuah bangunan tambahan baru dua tingkat yang terletak berhampiran Istana Hulu pada tahun 1980. Pada tahun 1993. Awal tahun 1959 Sekolah Perempuan Istana Hulu dan Sekolah Perempuan Bukit Chandan disatukan dengan nama Sekolah Perempuan Istana Hulu. Dengan titah Almarhum DYMM Sultan Iskandar Shah. Pada 2 Mei 1995. Seterusnya dengan perkenan DYMM Raja Perempuan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengarah Pendidikan Perak. Bhd. siap dibina pada tahun 1928 dan dinamakan Sekolah Perempuan Bukit Chandan. majlis penyerahan bangunan kepada Jabatan Pendidikan telah diadakan. murid-murid dari Bukit Chandan berpindah (menumpang) di bangunan Madrasah Idrisiah.

PPT En. Hj.. Mustapha bt Zainal Abidin. Mohd Zahari b. Mat Rasit. PJK En. Nordin. PJK En. Hj. Muhammad b. Megat Abdul Manan. Musa En. AMP. Ahmad. PPT En. Mohd Nadzri b. Puteri Aishah bt Megat Itam En. Abu Bakar b. Mohd Zain b. Abdul Ghani b. Ahmad En.Senarai Guru Besar yang pernah berkhidmat di sekolah ini adalah seperti jadual di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tahun 1956 1965 1967 1980 1986 1987 1988 1989 1999 2003 2005 Guru Besar Pn. PJK Tn. Uda Ahmad En. Megat Ahmad Noh b. PJK 4 . Busu Ahmad. Abdul Kadir b. Hj. Mohd Jamaai b. Hj. Jemari Tn.

Buku Skrap – Johan Negeri Pertandingan 3K – Johan Kebangsaan Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan – Ketiga Kebangsaan Pertandingan Pusat Sumber – Johan Negeri Pertandingan Sekolah Selamat – Empat Terbaik Kebangsaan Pertandingan Kebersihan & Lanskap – Johan Negeri Anugerah Persijilan MS ISO 9001:2000 Pengurusan P&P 5 . 9 10 11 Tahun 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2007 Kejayaan Pertandingan 3K – Johan Negeri Memanah MSSPK – Johan Negeri Melahirkan Penjaga Gol Terbaik Hoki USM Antarabangsa Hoki USM. Antarabangsa – Naib Johan Kanival Sains & Teknologi.Antara kejayaan yang yang diperolehi sekolah ini adalah seperti jadual di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8.

2.3. Pengajaran 2. 1. Pembelajaran 2. Bidang-bidang yang dicakupi adalah seperti berikut: 2.2. Perak Terbilang' dalam bidang: • • Pengurusan kepimpinan yang berkesan. Visi dan Misi Visi : Menjadikan SKNP antara sekolah terbilang di Perak menjelang tahun 2010.1. Misi: Bersama meningkatkan kecemerlangan Pendidikan berteraskan 'Komuniti Berilmu.2.2.1.4.2.2. Pentadbiran 2. Perhubungan dengan komuniti dan agensi luar 6 .3.6. Objektif dan Matlamat SKNP sebagai institusi untuk mendidik murid-murid peringkat sekolah rendah sebagai persediaan ke sekolah menengah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Gerakerja luar 2.2. Akademik berasaskan Pengajaran & Pembelajaran (P & P) yang berkualiti dan berkesan bagi mencapai keputusan peperiksaan yang terbilang. Bimbingan dan pembentukan sahsiah 2. • Sahsiah dalam pembangunan insan bagi mewujudkan individu yang mempunyai jati diri.5. • Sukan dan kokurikulum secara saintifik dan bersistematik.2.

1. ibubapa dan masyarakat sekeliling o Melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin o Mewujudkan kepimpinan dan perkhidmatan yang berteraskan ketakwaan dan o prinsip musyawarah 7 .5 1. Bagi memastikan tujuan ini tercapai. dasar kualiti berserta dengan objektifnya disemak semula dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan yang berterusan dan menyeluruh bersesuaian dengan keperluan organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan.4. 2. Piagam Pelanggan Bahawasanya kami warga SKNP akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami : o o o Melahirkan pelajar yang cemerlang.6. 1. Dasar Kualiti SKNP komited untuk menyedia dan melaksanakan Pengajaran & Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Memastikan 100 peratus aduan pelanggan yang diterima diambil tindakan supaya pengurusan sekolah berjalan lancar. Melaksanakan pengurusan kewangan yang efisyen tanpa teguran audit. Objektif Kualiti Meningkatkan prestasi akademik sebanyak 5 peratus berdasarkan kepada pencapaian tahun semasa atau mencapai minima 65 peratus lulus keseluruhan. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan. berdisplin dan berakhlak mulia Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak didik sekolah ini Menjalinkan hubungan yang baik antara guru. 1. Dasar kualiti ini di sebar luas kepada seluruh anggota SK NEGERI PERAK melalui media cetak. 3. taklimat pengurusan dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.

2. CARTA ORGANISASI CONTOH: CARTA ORGANISASI SKNPK GURU BESAR PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PENOLONG KANAN PENTADBIRAN BIMBINGAN SR PENOLONG KANAN KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM SUKAN & PERMAINAN PERSATUAN & KELAB PENYELIAAN BANGUNAN KELAB GURU & STAF SOKONGAN PENDAFTARAN DISIPLIN KEWANGAN SEKOLAH DATA & EMIS PUSAT SUMBER KEBAJIKAN MURID SPBT PROJEK 3K KESELAMATAN LAWATAN KANTIN / RMT / PROJEK SUSU SBT KWAPM PENILAIAN & PEPERIKSAAN STAF SOKONGAN 8 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI CELIK 3M J/KUASA KURIKULUM SEKOLAH PANITIA MATA PELAJARAN JADUAL WAKTU .0.

9 .

SEKOLAH KEBANGSAAN NEGERI PERAK JALAN TUN ABDUL RAZAK 30000 IPOH PERAK. NAMA ALAMAT KOD SEKOLAH GRED NO TEL NO FAX ALAMAT e-MAIL .

1.5. 3.2.0 Latar Belakang Organisasi 1.0 Proses Kerja Aktiviti Proses Kerja Carta Aliran 10 – 36 5. 3. 3. 1.0 Senarai Borang 37 – 38 2 .KANDUNGAN BIL PERKARA MUKASURAT 1.1.0 Fungsi Utama & Aktiviti Utama 3. Sejarah Perkembangan Organisasi Visi dan Misi Objektif dan Matlamat Dasar Kualiti Objektif Kualiti Piagam Pelanggan 3–7 2.3.0 Carta Organisasi 8–8 3.3.4. 3. 1. 1.2.4.5. 1. Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal Murid Kokurikulum Bidang Umum 9–9 4.6.1.