Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN


KOLEJ SAINS DAN PENGURUSAN SARAWEL
KURSUS:
DIP. PENGAJIAN SYARIAH
SESI:
JULAI 2012
SEMESTER:
SEMESTER 2
PENGAMBILAN JANUARI 2012
SUBJEK:
USUL AL-FIQH 2
(TS 22123)
NAMA PENSYARAH:
NURHAFIZA BT MARZUKIE
1

KOLEJ SAINS DAN PENGURUSAN SARAWEL


Kampus Kuching, Sarawak
Lot 22-25, Taman Sentosa (Fasa 1)
Batu 8 Jalan Penrissen Lama,
93250 Kuching, Sarawak.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM
SEMESTER
KREDIT
SESI

: Diploma Pengajian Syariah


: Sem 2/Januari 2012
: Tiga (3) Jam
: Julai 2012.

MATA KULIAH
KOD SUBJEK
TARAF
PENSYARAH

BIL
1

OBJEKTIF SUBJEK
Memperkenalkan dasar-dasar, kaedah-kaedah serta rumusan-rumusan
perundangan Islam

Memahami tujuan dan maksud yang terkandung dalam arahan-arahan


syari

Memupuk kemampuan dalam menginterprestasi permasalahanpermasalahan fiqh

: USUL AL-FIQH 2
: TS 22123
: Teras Major
: Nurhafiza bt Marzukie

BIL
HASIL PEMBELAJARAN
1 Melahirkan pelajar yang mempunyai kefahaman serta pengetahuan
tinggi dan berkemampuan menguasai ilmu-ilmu dan konsep asas
dengan berkesan

Membina jati diri pelajar supaya mereka berkeupayaan untuk


berkomunikasi secara berkesan sekaligus dapat menyampaikan
pendapat serta pemahaman mereka kepada masyarakat umumnya
Membentuk graduan yang kompeten serta berkeupayaan untuk
mengaplikasikan aspek pembelajaran secara keseluruhan.
Melahirkan pelajar serta ahli ,asyarakat yang berkebolehan
menyesuaikan diri serta dinamik dalam menghadapi pelbagai situasi
meliputi semua aspek kehidupan

Minggu
Kuliah
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kulia
h
Jam

Amali
Tajuk / Jam

Aktiviti
P&P

Capaian
LO/Obj.

Pendaftaran Pelajar Sem 2 (Ambilan


Januari 2012)
(1)
02/07/2012
HINGGA
06/07/2012

MUQADDIMAH KULIAH USUL FIQH 2

(2)
09/07/2012
HINGGA
13/07/2012

3 Jam

Pengenalan tentang istinbat hukum


melalui kefahaman teks syarak dan
sudut bahasa
Kaedah bahasa sebagai metod
istinbat dan teks syarak.

KAEDAH PERTAMA: METOD


PENGAMBILAN MAKNA NASKH

Ibarat Naskh (makna yang tersurat) 3 Jam


Isyarat Naskh (makna yang tersirat)
Dilalat Naskh (Keutamaan makna
naskh)
Isyarat Naskh (Penyempurnaan
makna Naskh

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Mengemukakan Pelajar memahami


soalan di akhir gambaran
pengajaran
pembelajaran Usul
Fiqh 2 yang
merupakan
kesinambungan Usul
Fiqh 1

Diskusi tajuk
Perbincangan
yang telah
dan menyoal
dipelajari/Latihan pelajar
Pengukuhan

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

Taksiran
Penilaian

(3)
16/07/2012
HINGGA
20/07/2012

KAEDAH
KEDUA:
MUKHALLAFAH
SEBALIKNYA)

(4)
23/07/2012
HINGGA
27/07/2012

3 Jam

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

Diskusi tajuk
Perbincangan
yang telah
dan menyoal
dipelajari/Latihan pelajar
Pengukuhan

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

Jenis mafhum mukhallafah yang


disepakati sebagai hujah
3jam
Jenis mafhum mukhallafah yang
disepakati sebagai tidak hujah
Jenis mafhum mukhallafah yang
tidak disepakati oleh ulama samada
hujah atau tiadanya

KAEDAH KETIGA: KEJELASAN HUJAH


NASKH DAN TINGKATANNYA.

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Mafhum washft
Mafhum ghayah
Mafhum syart
Mafhum adad
Mafhum laqad

KAEDAH KEDUA: MAFHUM


MUKHALLAFAH (FAHAM
SEBALIKNYA) sambungan

(5)
30/07/2012
HINGGA
03/08/2012

MAFHUM
(FAHAM

Pengenalan kaedah
Ciri-ciri kejelasan hujah
Asas perbezaan antara kejelasan
hujah dan ketidakjelasan hujah

3 Jam

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

(6)
06/08/2012
HINGGA
10/08/2012

KAEDAH KETIGA: KEJELASAN HUJAH


NASKH DAN TINGKATANNYA.
sambungan

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

3 Jam

(7)
13/08/2012
HINGGA
17/08/2012

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Asas perbezaan tingkatan dalam


bahagian kejelasan dan
ketidakjelasan hujah
Tingkatan kejelasan hujah

UJIAN PENILAIAN 1

3 Jam

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (20/8/2012-24/08/2012)

(8)
27/08/2012
HINGGA
31/08/2012

TAKWIL

(9)
03/09/2012
HINGGA
07/09/2012

KAEDAH KEEMPAT:
KETIDAKJELASAN HUJAH NASKH
DAN TINGKATANNYA

(10)
10/09/2012
HINGGA
14/09/2012

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

3 Jam

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

3 Jam

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

Mufassar
Muhakkam
Apabila berlaku percanggahan
antara bentuk penghujahan di atas

Pengenalan kaedah
Ciri-ciri ketidakjelasan hujah
Asas perbezaan antara kejelasan
hujah dan ketidakjelasan hujah

KAEDAH KEEMPAT:
KETIDAKJELASAN HUJAH NASKH
DAN TINGKATANNYA sambungan

3 Jam

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Asas perbezaan tingkatan dalam


bahagian kejelasan dan
ketidakjelasan hujah
Tingkatan ketidakjelasan hujah

(11)
17/09/2012
HINGGA
21/09/2012

KAEDAH KELIMA: MUSYTARAK DAN


PENGHUJAHANNYA

(13)
01/10/2012
HINGGA
05/10/2012

KAEDAH KETUJUH: AL-KHAS DAN


PENGHUJAHANNYA

(14)
08/10/2012
HINGGA
12/10/2012

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

3 Jam

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

3 Jam

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Pelajar didedahkan
dengan pelbagai
kaedah dalam Usul
Fiqh 2.

3 Jam

KAEDAH KEENAM: AL-AM DAN


PENGHUJAHANNYA

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

Ciri-ciri dan jenis-jenisnya

(12)
24/09/2012
HINGGA
28/09/2012

Diskusi tajuk
yang telah
dipelajari

Definisi
Hukum
Contoh-contohnya

Definisi
Hukum
Contoh-contohnya

3 Jam
UJIAN PENILAIAN 2
Diskusi tajuk yang telah
7

Perbincangan
dan menyoal
pelajar

dipelajari
MINGGU ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER (15.10.2012 HINGGA
19.10.2012)
CUTI AKHIR SEMESTER (22.10.2012 HINGGA 26.10.2012)

JAM KONTRAK KESELURUHAN: 42 Jam Kontrak

RUJUKAN SUBJEK
1.
2.

RUJUKAN UTAMA
TAMBAHAN

: A. Hanafie (MA), 1997, Usul Fiqh, Klang Book Center (KBC).

: Mohd. Salleh Haji Ahmad, 2011, Pengantar Syariat Islam, Pustaka Haji Abdul Majid.

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

...
NURHAFIZA BT MARZUKIE

.
TUAN HJ. MOHD. JAWI MATLAYER BIN SULONG

Pensyarah Pengajian Syariah


Kolej Sains dan Pengurusan Sarawel

Ketua Pegawai Eksekutif


Kolej Sains dan Pengurusan Sarawel