Anda di halaman 1dari 1

PERANAN MEDIA GAMBAR DALAM PENGAJARAN KOSAKATA BAHASA ARAB DI TK.

AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH AMBUNTEN TIMUR KECAMATAN AMBUNTEN TAHUN PELAJARAN 2009-2010.[