Anda di halaman 1dari 8

Teori Kepimpinan Tradisional

Teori

tret Teori tingkah laku Teori situasi

Teori tradisional

Pemimpin mempunyai tret pemimpin yang BERKESAN

TEORI TRET

Keberkesanan bergantung pada tingkah laku pemimpin Teori teori X dan Y Grid Pengurusan

Teori tingkah laku

Teori teori X dan Y

Cara beranggapan seorang pemimpin terhadap staf akan menentukan tingkah laku pemimpin Teori X- beranggap staf dimotivasi oleh wang ringgit, malas, dipaksa Organisasi tidak akan mempunyai ruang untuk stafnya memaksimumkan kebolehan dan potensi Teori Y- beranggap stafnya rajin, bercita-cita tinggi,mempunyai sikap positif, bertanggungjawabm Pemimpin akan mengurangkan kawalan malah mengupayakan mereka dalam melaksanakan tugas

Grid pengurusan
Keprihatinan penghasilanmengutamakan produktiviti Keprihatinan manusiamengutamakan perhubungan pekerja

Teori Situasi
Persekitaran organisasi yang berbeza memerlukan cara kepimpinan yang berbeza

Kontinjensi Fiedler
Situasi Hersey dan Blanchard

Kontinjensi Fiedler

Situasi Hersey dan Blanchard Gaya kepimpinan perlu mengikut tahap kematangan ahli Kematangan psikologikal = kerajinan, kebolehan dan kesediaan untuk menerima tanggungjawab Kematangan pengendalian tugas = kemahiran dan pengetahuan teknikal

Tidak terdapat satu cara yang terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi Situasi = tahap sokongan staf

Keberkesanan ^ situasi ^