Kes 1 : Lawatan Pemerhatian 5S

1. 2. 3. 4. Bentuk Kumpulan Kecil Tentukan Kawasan Pelaksanaan Lawatan Pemerhatian Perbincangan Penyediaan Laporan - Keadaan Semasa - Cadangan Tindakan

5. Pembentangan Laporan

Kes 2 : Rancangan Plan Tindakan
1. Bentuk Kumpulan Kecil 2. Tentukan Kawasan Pelaksanaan 3. Penyediaan Pelan Tindakan Kumpulan i. Apa ii. Dimana iii. Cadangan Tindakan iv. Bila 4. Perbincangan Kumpulan 5. Pembentangan Laporan

MS/DOE/ssy/nba/EVALFORM.DOC/PB131 – 19.7.2001

1

Kes 3 : Tugasan Kumpulan
1.

Bentuk polisi 5S, Carta Organisasi 5S dan pelan lantai.

2. Bincang tugas-tugas Jawatankuasa Pemandu dan Sediakan Pelan Tindakan Amalan 5S Keseluruhan organisasi 3. Bincang tugas-tugas Jawatankuasa Latihan dan Promosi 4. Senaraikan fail/dokumen yang perlu ada untuk program 5S dan sediakan senarai kandungan untuk Fail Jawatankuasa Pemandu, JK Latihan dan JK Audit.
5.

Rancang Tindakan Aktiviti 5S satu kawasan yang dipilih(Boleh Gunakan Borang pemerhatian) - Bilik Mesyuarat.

6. Senaraikan maklumat di sudut 5s.

MS/DOE/ssy/nba/EVALFORM.DOC/PB131 – 19.7.2001

2