Anda di halaman 1dari 2

Refleksi Nama : Jeyadevi A/P Panneerselvam No.

I/C : 790106-04-5012

Pengenalan

Tugasan ini adalah satu tugasan yang perlu dilaksanakan secara individu untuk subjek RBT________ ini. Pensyarah Dalam Pembimbing untuk matapelajaran ini. Saya ini

adalah___________________.

pelaksanaan

tugasan

perlu

menghasilkan satu rancangan pengajaran harian bagi matapelajaran kemahiran hidup tahun 5.

Saya dan rakan kumpulan saya Pn. Santi A/P Seeralan, kami berdua diberi tajuk Promosi Jualan. Kami telah mengagihkan tugasan antara kami supaya ia tidak begitu merumitkan kami. Kami merancang rancangan pengajaran yang hendak dijalankan serta aktiviti-aktivitinya dengan teliti. Sebagai seorang guru dalam bilik darjah hendaklah menggunakan pelbagai teknik dan kaedah untuk membolehkan murid melakukan proses pembelajaran dengan baik. Bahan bahan yang saya gunakan untuk tajuk saya iaitu Promosi Jualan ialah kad manila, beberapa gambar contoh promosi jualan,surat khabar,gunting,gam,pensel warna dan sebagainya.

Kekuatan Secara keseluruhannya, saya telah menjalankan pengajaran dengan jayanya. Tayangan slide show dapat menarik perhatian dan minat murid. Murid berminat dalam melihat slide show dan dapat memberikan respon yang baik dan dapat menjawab soalan guru dengan tepat. Ini kerana saya paparan power point yang saya tayangkan menunjukkan contoh contohnya sekali Murid-murid juga dapat menghasilkan poster promosi jualan dengan baik dan dapat membentangkanya mengikut kumpulan.

Kelemahan Terdapat juga kelemahan dalam permainan yang saya jalankan. Iaitu, Pengagihan masa. Murid-murid tidak dapat menyiapkan poster mereka dalam masa yang diberikan. Mereka mengambil masa untuk menyediakan poster. Saya terpaksa meminta mereka berhenti dan terus membentangkannya.

Penutup Setelah menyenaraikan kelemahan dan kekuatan aktiviti yang saya jalankan, saya dapati perancangan yang sempurna dan masa yang sesuai akan dapat menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, bersemangat dan menyeronokkan. Saya akan mengambil langkah penambahbaikan yang

sewajarnya bagi memastikan aktiviti saya akan menjadi lebih menyeronokkan seterusnya mencapai objektif .Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada

pensyarah, rakan-rakan yang menolong saya untuk menyediakan rph ini. Sekian terima kasih.