Anda di halaman 1dari 1

1R 8.159.

15am

100 2.3 (i) 100 !" # !"$. %" ! &'(# )*+ ,-. %" 100 !" # #. %" " .# .. &*"


TAHUN Tema Tajuk 5 Melur F.Utama F.Sampingan 9.1510.15am "AHASA M#$A%U O jekti! Akti&iti 3.3 Aras 3(i) 5.2 Aras 1 (i) Murid membaca dan menjawab soalan berdasarkan teks cerita. 1. 2. 3. ". Murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Murid membaca teks sekali lagi dan menelitti isi isinya. Murid berbincang tentang !engajaran yang terda!at dalam cerita. Murid menjawab soalan !ema#aman. %%M& Motivasi Cerita

'.(urikulum Nilai Re!lek)i TAHUN Tema Tajuk * R+) F.Utama 11.051,.05pm F.Sampingan "AHASA M#$A%U O jekti! Akti&iti

$.Moral 'eyakinan

Mari %ercerita Cerita $endek 1.5 Aras 3 (i)

(.3 Aras 2 (i)

Murid da!at mencari isi !enting dan membacakannya ke!ada kelas. 1. 2. 3. ". Moral 'erjasama Murid meneliti teks. Murid meneliti )rasa yang dicetak berwarna. Mereka berbual secara ber!asangan tentang maksud )rasa yang tersurat dan tersirat. Murid mencari isi !enting dan membacakannya ke!ada kelas.

'.(urikulum Nilai