Anda di halaman 1dari 3

SYARIF USMAN

Jl. Bhayangkara No. 5 Laden Dusun Barat PAMEKASAN


Sebagai ungkapan rasa Syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan nikmat yang telah kami terima dan dengan mengharap Ridho Allah, kami mohon kehadiran Bapak/Sdr. untuk hadir dalam acara Syukuran atas keberangkatan kami beserta keluarga ke Tanah Suci Mekkah Al-Mukarromah Wal Madinah Al-Muna aroh nanti pada !

Unda nga n
Rabu, 22 Desember 2004

"ari Tanggal 'am Tempat

! ! ! !

Rabu ## $esember #%%& ().%% Wib *ba+da Maghrib,, Rumah kami, 'l. Bhayangkara -o. .

Kepada Yth

Bapak/Sdr ________________________

/aden-$usun Barat 0amekasan

"ormat kami 1ang berbahagia SYARIF USMAN Sekeluarga

di

PAMEKASAN

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluarga, manakala Bpk/Sdr berkenan hadir, atas do+a barokahnya kami haturkan ucapan terima kasih.

Mohon maaf apabila penulisan nama dan alamat kurang benar

NB : Mohon maaf tidak menerima Sumbangan kecuali doa


Created by. Kemuning 331132

Kel. MOH. SAHRAWI


Selatan Balai Desa Lembung Galis Pamekasan

Assalamualaikum Wr. Wb
$engan memohon Rahmat dan Ridho Allah S t, kami mengharap kehadiran Bapk/Sdr pada acara Selamatan Men2elang keberangkatan kami ke Makkatul Mukarromah yang 3nsya Allah akan dilaksanakan nanti pada "ari Tanggal 'am Tempat ! ! ! ! Minggu (# $esember #%%& (&.%% Wib *Siang, Rumah kami, Selatan Balai /embung 4alis 5 0amekasan

Unda nga n
Minggu, 12 Desember 2004

Kepada Yth

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami sekeluaga, bilamana Bpk/Sdr berkenan hadir pada acara tersebut, guna memberikan do+a dan magh6irahnya. Atas perhatian dan kehadirannya kami menyampaikan terima kasih.

Bapak/Sdr ________________________

di

Wassalamualaikum Wr. Wb.

MOH. SAHRAWI
Sekeluarga

Mohon maaf apabila penulisan nama dan alamat kurang benar

Created by. Kemuning 331132