Anda di halaman 1dari 1

Keluarga H. MODENAR Jl.

Veteran 51 PAMEKASAN

Assalamualaikum Wr. Wb Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, kami mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Saudara dalam acara Tasyakuran Kedatangan kami dari Tanah Suci ekkah !

H. MODENAR & Hj. JUMAATI


"ang #nsya Allah akan kami laksanakan nanti pada

Undang an
Sabtu, 19 Maret 2005 KEPADA Yth. Bpk/Saudara .. .
Created by. Kemuning 331132

$ari Tanggal +am Tempat

! ! ! !

Sa%tu &' aret ())* &,-.) Wi% /malam0 Rumah kami, +l- 1eteran *& 2amekasan

Atas kehadiran serta do3a Bapak / Saudara kami sekeluarga menyampaikan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb

$ormat kami

H. M O D E N A R
Sekeluarga

Maaf tidak menerima sumbangan kecuali doa