Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Wr.

Wb
KELUARGA AMSIH / P. MINA KERTAGENA LAOK-KADUR PAMEKASAN MENIKAH Dengan memohon Rahmat dan Ridlo Allah SWT, kami bermaksud menyelenggrakan Selamatan Pernikahan Anak Kami Yang Insya Allah dilaksanakan pada : Hari : KA IS Tanggal : !" Sya#al !$"% H &am : '()'' Wib Tempat : Dsn *unung alang Kertgena +aok, Kadur,-mk erupakan suatu kehormatan bagi kami sekeluarga apabila .apak/Sdr berkenan hadir untuk memberikan do0a restu pada kedua mempelai) Atas kehadiran .apak/Sdr kami sampaikan terima kasih

SYAHIRUDDIN
( Putera Amsih/P. Mina )

dengan

FITHNIYAH
( Puteri K. Moh. Saie ) 12 Syawal 1425 H

K e p a d a Yth :
Bapak / Sdr .. ... di ____________________________

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Wassalamualaikum Wr. Wb
Hormat kami, AMSIH / P. MINA Sekeluarga Turut mengundang : Mempe a! "e#d$a

( .S. !r " #um $ %& '

Created by. emuning !!11!2