Anda di halaman 1dari 1

JANDA ATNIMA SRABUNAN TEJA TIMUR PAMEKASAN

Assalamualaikum Wr. Wb
Dengan memohon Rahmat dan Ridlo Allah SWT, kami bermaksud menyelenggarakan

Atas kehadiran 0apak1Saudara kami menghaturkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

WALIMATUL HAJJ
dalam rangka keberangkatan ke Tanah Suci Makkatul Mukarromah Wal Madinatul Munawwarah Yang Insya Allah akan dilaksanakan nanti 11 Januari 2004 !ari pada Minggu "" #anuari $%%& "' D(ul)aidah "&$& ! #am Tempat %'*%% Wib +,agiRumah kami, Srabunan . Te/a Timur ,amekasan
Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah Aku datang memenuhi panggilan-Mu Aku datang memenuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu Sesungguhnya segala puji nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu

!ormat kami Ttd

JANDA ATNIMA

Kepada Yang Terhormat :


Bapak / Saudara di ____________________________
Created by. Kemuning 331132

Tanggal

Maaf tidak menerima sumbangan kecuali d a!