Anda di halaman 1dari 46

FRAMEWORK PENGAJARAN

5minit

Set Induksi

Langkah Pengajaran

Kemahiran 30minit mengajar

Perkembangan

*PBD

Kaedah & teknik

Aktiviti Pembelajaran 5 minit

Penutup

PENDEKATAN & STRATEGI


*PBD (Pengurusan Bilik Darjah)

KOMPONAN KEMAHIRAN MENGAJAR


1. Kemahiran penyampaian set induksi.

2. Kemahiran penyoalan.

3. Kemahiran variasi rangsangan.


4. Kemahiran menerang.

5. Kemahiran penggunaan ABM.


6. Kemahiran penggunaan papan kapur.

7. Kemahiran peneguhan.
8. Kemahiran penutup.

KEMAHIRAN INDUKSI SET

Menimbulkan minat/perhatian

Menggerakan minda untuk tumpuan

Membuat perkaitan antara pelajaran baru Kefahaman tajuk yang dengan pengetahuan sedia ada. baru

CARA MEMBUAT INDUKSI SET


MEWUJUDKAN MOTIVASI Membangkitkan ingin tahu Menggunakan teknik bercerita Menggunakan soalan mencabar
Unsur unsur saspens

MENSTRUKTUR Had tugas yang akan dijalankan satu siri soalan cara pelaksanaan tugas Menyatakan aktiviti/tugas

MENARIK PERHATIAN MEMBUAT PERKAITAN Menggunakan nada suara Mengaitkan pengetahuan lepas murid Menggunakan alat bantu mengajar Mengaitkan dengan isi pel baru. Menggunakan gerakan,isyarat,kontak mata Mengaitkan dengan isu semasa. Menunjukkan aktiviti luar biasa Mengaitkan minat /pengalaman murid
Gambar/Carta/illutrasi

KESAN SET INDUKSI KE ATAS P&P

Tanda persediaan untuk belajar Menumpu perhatian Wujud suasana aktif dan seronok Masalah disiplin dapat dikurangkan Guru lebih motivasi

KEMAHIRAN MENERANG

Memahami konsep/idea/ arahan

Mengesan makna, istilah,perkataan

Objektif Kemahiran

Dapat menaakul & meramalkan peristiwa

Menjelaskan semula&membuat aktiviti

Arah Permulaan [ induksi Set ] Penerangan guru: Menarik dan mengekalkan perhatian murid Sesuai dengan isi pelajaran. Membangkit kesediaan murid untuk belajar Jelas, ringkas dan tepat.
Kemahiran Ilustrasi [ perkembangan ]

Penyusunan Idea [ perkembangan ] Pengurusan Kemahiran menerang Idea dikembangkan secara teratur/sistematik Penerangan lisan jelas,bahasa yang mudah,nada,lancar, susunan ayat dan tepat. Penutup Rumusan/Kesimpulan Isi - isi penting dinyatakan secara bertulis Isi - isi penting disusun secara teratur Penutup ringkas tepat dan jelas

Penggunaan contoh /sumber pelajaran


Contoh : Slaid,gambar berwarna benda benda maujud.

Contoh/sumber yang sesuai , menarik & mencukupi


z

Guru tidak merancang objektif pelajaran dengan tepat.

Guru tidak menguasai isi pelajaran

Penerangan Guru Terjejas

Wujud ofisialisme

Terlalu kerap merujuk pada buku

Tidak menguasai kemahiran menyoal

ABM

Pembelajaran lebih seronok

Penglibatan murid dalam pembelajaran

Penanggapan dan pemehaman murid lebih cepat & berkesan

Pembelajaran lebih realistik &memberi pengalaman

Pemilihan Bahan Bantu Mengajar


1. BBB hendaklah sesuai dengan tahap

minda murid, umur, pengetahuan sedia ada dan pengalaman murid. 2. Bahan tersebut sesuai dengan situasi dan peredaran zaman. Contoh ICT dan LCD. 3. Penglibatan pelbagai deria.

KEMAHIRAN PENGGUNAAN ABM


Kesan Pengajaran : Penyampaian lebih mudah, membantu objektif pengajaran, menarik dan berkesan. ABM PENGAJARAN Kesan Pembelajaran: membantu kefahaman pelajar, konsentrasi bertambah, kawalan kelas dan ingatan lebih baik. ABM PEMBELAJARAN
cth:

Carta, graf, peta, spesimen, model, slaid, radio, perakam radio,OHP, VCD, TV, LCD.
Cth :

Buku teks, bahan bercetak, buku rujukan, petikan, calculator, komputer, radas, alat alat ujikaji

Penggunaan ABM
Pemilihan ABM
Berapa dan apakah jenis, bentuk yang perlu disediakan? Adakah ia relevan dengan objektif pengajaran, aras kebolehan pelajar? Adakah ia membantu proses P&P? Adakah ia menarik minat dan mencabar kognitif pelajar? Pertimbangan dari segi kos ABM Apakah matlamat ABM berkenaan?

Aplikasi ABM Dalam P&P


Bilakah ABM sesuai digunakan dengan berkesan? Berapakah ABM yang perlu dibuat? Perlu atau tidak pelajar menyentuh atau mengguna ABM ? Di mana posisi guru semasa menerang / menggunakan ABM? Berapa lamakah ABM itu perlu digunakan? Adakah perlu penilaian spt soaljawab atau ujian?

KEMAHIRAN MENYOAL

Kenapa Perlu Menyoal


Menarik minat pelajar dan mewujudkan konsentrasi. Menilai penyampaian guru dari segi pemahaman pelajar. Membimbing pemikiran murid. Menjengkilkan pemikiran / perbincangan. Mengulangkaji pelajaran yang lepas. Menggalakkan mutu pemikiran yang tinggi. Menambahkan interaksi antara guru - pelajar dan sesama pelajar.

tahap soalan

penyoalan
teknik penyoalan

kelancaran menyoal

TAHAP SOALAN

Penilaian

Sintesis
Analisis Aplikasi Kefahaman Pengetahuan
Taksonomy of Educational - Bloom

TINGGI
SKRIP IMPILISIT [ Minda] Penilaian & Penghayatan

SEDERHANA TEKS IMPILISIT [Teks & Minda]

Aplikasi Sintesis Analisis

RENDAH TEKS EKSPLISIT [Teks]

Mengingat/Mengecam Terjemahan

Taksonomi Kategori & Peringkat Pemahaman . Pearson & Johnson

Perkembangan Soalan Kepada Pelajar

Hujah/idea kepada idea lain


Soalan Divergen

Soalan Konvergen
Soalan Terbuka

Bertumpu satu hujah/idea

Membimbing berfikir mendalam dan meluas

Soalan Menduga
Jawapan dengan contoh

Soalan Peringkat Permulaan


Pierce & Lorber 1977

CONTOH - CONTOH SOALAN - BLOOM


Jenis Soalan Pengetahuan
mentafrifkan Menguji kebolehan menghuraikan dan mengingat semula mengenal fakta - fakta, idea-idea, melabelkan prinsip - prinsip dari memadankan memilih bahan pengajaran dan menyatakan pembelajaran. namakan senaraikan Contoh: siapa Siapakah Menteri Pendidikan yang ketiga? apa Nyatakan dua barang yang merbahaya bila kepada kanak - kanak? mana

Tingkah laku

Kefahaman

Tingkah Laku
Kebolehan calon menterjemah idea memahami, dan menginterpretasikan fakta asas, konsep, prinsip/ pelajaran yang telah lalu.

Soalan
bezakan anggarkan terangkan berikan contoh merumuskan interpretasikan tuliskan mengapa nyatakan semula

Contoh:

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pembelajaran bermakna?


Mesej apakah yang hendak disampaikan oleh penceramah itu.

Aplikasi

Tingkah Laku
Menguji kebolehan calon menggunakan fakta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah baru.

Soalan
bagaimana selesaikan carikan kirakan gunakan huraikan tunjukkan

Berdasarkan keterangan tadi bagaimana ia boleh menjejaskan perniagaan runcit?

Dengan menggunakan formula tersebut , bagaimana anda menyelesaikan soalan ini?

Analisis

Aktivitii Tingkah Laku


Menguji kebolehan calon membuat perbandingan dan menghuraikan faktor faktor perbezaan, kesamaan , andaian, bukti dan perhubungan

Soalan
bandingkan bezakan analisiskan asingkan kategorikan

Bandingkan kelebihan makan gaji dengan kerja sendiri? Bagaimanakah muzik pop mencerminkan remaja kita?

Bezakan apa yang disukai dengan apa yang tidak disukai?

Sintesis

Tingkah Laku
Menguji calon menggabungkan unsur - unsur untuk mendapat satu kesimpulan atau unsur yang baru.

Soalan
rumuskan

kesimpulan ciptakan rekakan gubahkan. intergrasikan gabungkan

Bagaimanakah cara menyelesaikan masalah ekonomi merudum?


Gubahkan satu lagu patriotik berdasar Melayu Baru ? Aras ini tidak sesuai untuk lisan

Penilaian

Tingkah Laku

Soalan
kritikan komen menilai buktikan mengesahkan pendapat

Menguji kebolehan calon membuat keputusan, kritikan atau penilaian berdasarkan ukuran tertentu, rasional tertentu.

Guru Berkualiti Aspirasi Negara. Nilaikan.


Apakah komen anda mengenai Belajar Untuk Peperiksaan Aras ini tidak sesuai untuk lisan

KEMAHIRAN PENYOALAN
Pembentukan soalan
Jelas, tepat & ringkas

Berhenti seketika
Memberi masa kepada pelajar untuk memikir jawapan

Fokus satu idea


Soalan konvergen

Melayan jawapan
Memberi pujian, melengkapkan jawapan, membaiki jawapan.

Fokus pelbagai
Soalan Divergen

Memberi bimbingan
Memberi petunjuk /membantu pelajar.

Sebaran seluruh kelas

Keberkesanan Penyoalan
Beri masa yang cukup sesuai dengan aras soalan dan panjang pendek soalan. Sesi soalan dalam suasana mesra, tidak formal dan natural. Elak ketegangan dan rasa takut pelajar. Soalan dituju kepada semua pelajar termasuk pelajar yang duduk di belakang, kurang cerdik dan cerdik. Tanya soalan dahulu , beri masa untuk fikir dan sebut nama pelajar. Sebut nama pelajar dahulu sebelum menyoal. Ini untuk pelajar yang kurang konsentrasi. Soalan betul atau tidak - cuba elakkan. Galakkan murid menyoal guru dan rakan sebaya.

Respon Soalan Pelajar


Soalan yang tiada kaitan dengan pelajaran harus ditangguhkan jawapannya.

Memulang balik soalan kepada pelajar untuk dijawab.


Soalan yang susah, guru memberi bayangan jawapan. Sekiranya guru tidak mengetahui jawapan - akui dan cari jawapan masa yang lain. Terima jawapan daripada pelajar dengan alasan yang munasabah.

Respon Jawapan Pelajar


Jawapan harus dilayan dan diplomatik. Jawapan murid secara ramai harus dielakkan. Kelas jadi bising dan timbul masalah disiplin pelajar. Perlu angkat tangan untuk menjawab soalan. Murid yang tidak angkat tangan perlu disuruh untuk menjawab soalan. Guru tidak perlu ulang jawapan pelajar kecuali ketegasan diperlukan. Pelajar perlu mendengar jawapan pelajar lain dan menyatakan sama ada betul atau kurang tepat. Pelajar yang tidak memberi perhatian disuruh ulang semula jawapan. Guru tidak selalu menerima jawapan pertama sebagai yang tepat dan tidak diulang.

Bila Soalan Patut Ditanya


Soalan digunakan sekerap mungkin yang sesuai iaitu peringkat

permulaan, perkembangan dan penutup.


Peringkat Permulaan . Meninjau pengetahuan sedia ada. Mengaitkan pelajaran yang lepas dengan yang baru. Menarik perhatian dan minat pelajar.

Peringkat Perkembangan
Menguji kefahaman pelajar mengenai isi - isi penting yang telah dipelajari.

Memastikan pemikiran pelajar sentiasa cergas. Mengawal minat pelajar semasa P&P.

Peringkat Penutup. Merumus dan mengulang isi - isi penting yang telah dipelajari. Menguji kefahaman pelajar secara keseluruhan.

KEMAHIRAN PENEGUHAN

PENEGUHAN
Prinsip
Peneguhan diberi sebaik saja pelajar menunjukkan tingkah laku positif Teknik peneguhan hendaklah sesuai dengan umur dan status sosial. Peneguhan negatif harus dielakkan. Peneguhan ikhlas dan jujur.

Kesan
Galakkan dan semangat ingin belajar Mewujudkan dan mengulangi tingkah laku positif . Mempengaruhi pelajar lain menunjukkan tingkah laku baik. Menambah keyakinan dan rasa dihargai untuk terus berusaha. Perhubungan guru dengan pelajar bertambah erat.

respon jawapan

gerak isyarat

sumbangan pelajar

KEMAHIRAN PENEGUHAN
Lisan positif
Guru menggunakan sebutan: baik-bagus-ya. Hebat. Mengulang jawapan pelajar

Gerak isyarat positif

Lisan negatif bukan-salah-tidakkurang lengkapmenyindir-jawapan buruk

Senyuman-anggukan Gerak isyarat negatif kepala- menepuk tangan Menggelengkan kepalaangkat ibu jari. tunjuk muka marahDampingan goyangkan tangan Berdiri sebelah muridSentuhan duduk disisi murid Menyentuh kepalabahu -bhg belakang

Mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru untuk menarik perhatian pelajar terhadap fakta penting pelajaran

Bangkit perhatian dan mengekal minat P&P. Mendorong pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Pelajar menggunakan pelbagai deria & motivasi dalam pembelajaran. Suasana P&P positif. Disilplin terkawal

VARIASI RANGSANGAN

Tiga Perubahan Tingkah Laku


GURU Pergerakan Fizikal Guru Gerak : kiri - kanan depan - belakang

Pergerakan Anggota Guru tangan -kepala tangan - hentian


Perubahan Nada Suara mendatar - lantang lantang - senyap

PELAJAR
Tiga Perubahan Tingkah Laku Perubahan Fokus Deria mendengar - menonton melihat - merasa

Pergerakan Fizikal Pelajar menulis - melukis - duduk demonstrasi - lakonan

Penglibatan Lisan Pelajar menyoal - menjawab cerita - bincang

Kejelasan Susunan Teknik persembahan

Menjelaskan konsep,idea, isi pelajaran, gambarajah, lebih berkesan

Memberi peluang kpd murid untuk mencatat nota

Memahami langkah-langkah, dan sususnan idea

Kemahiran Penggunaan Papan Tulis


Kejelasan
Saiz tulisan yang sesuai.

Susunan
Tulisan dan rajah sesuai dengan ruang. Jelas dilihat & disusun secara sistematik.

Tulisan kemas dan tepat.


Gambarajah jelas dan ringkas.

Teknik Persembahan
Memudahkan konsep dan idea. Melibatkan pelajar. Masa yang sesuai.

Melihat keberkesanan P&P

Merumus & Mengulangi isi pelajaran yang penting


Memberi aktiviti tambahan cth kerja rumah, soalan atau hasilan kerja. Kaitan dengan subjek akan datang

Kemahiran Penutup
Perkaitan kognitif & Motivasi
Aktiviti rumusan Meringkas isi penting. Aktiviti penilaian. Aktiviti pengukuhan Mewujudkan perasaan ingin tahu dan menunjukkan sifat kemesraan guru. Mengaitkan pelajaran akan datang. Mengekalkan fakta fakta penting utk jangka panjang Memotivasikan pelajar belajar seterusnya

Selamat Jumpa Kembali


Sekian Terima Kasih