Anda di halaman 1dari 3

Jangan Lupakan Istighfar Saudara-saudariku, seorang laki-laki pernah menemui Syaikh Bin Baz rahimahullahu taala dan berkata

kepada beliau, Wahai Syaikh, sudah 7 tahun aku belum juga dikaruniai anak. Tidaklah Syaikh mewasiatkan kepadanya kecuali dengan satu kalimat saja, Perbanyaklah istighfar. Sungguh, setelah setahun berlalu, lelaki ini datang lagi kepada Syaikh Bin Baz untuk mengabarkan kepada beliau, bahawa istrinya sedang hamil. *** Hasan al-Basri rahimahullahu taala pernah didatangi seorang laki-laki. Orang tersebut mengadu kepada al-Hasan, Langit belum juga menurunkan hujan. Berkata al-Hasan: Perbanyaklah istighfar. Lalu datang lagi seorang yang lain untuk mengadukan kefakirannya. Perbanyaklah istighfar, ucap Hasan al-Basri. Kemudian datang lagi seorang yang lain dan berkata kepada al-Hasan, Isteriku mandul tidak boleh memiliki anak Perbanyaklah istighfar, jawab al-Hasan. Mendengar jawapan-jawapan Hasan al-Basri kepada setiap yang mengadukan kondisinya, orang-orang di tempat itu pun bertanya kepada beliau rahimahullah, Apakah engkau selalu mengucapkan perbanyaklah istighfar kepada setiap orang yang datang (me ngadu) kepadamu? Hasan al-Basri lantas berkata kepada mereka, Tidakkah kalian membaca firman Allah subhaanahu wa taala,

Maka aku katakan kepada mereka; Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia

Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai (Q.S. Nuh: 10-12) semua ini barulah kenikmatan dunia. Maka bagaimana lagi dengan yang di akhirat? Tidakkah cukup bagi kita, bahawa istighfar itu mampu menghindarkan seorang muslim dari azab? Sesungguhnya ada dua hal yang membuat seseorang selamat dari azab Allah. Pertama, Rasulullah sallallaahu alaihi wa sallam (yakni kehadiran Beliau sallallaahu alaihi wa sallam di antara suatu kaum). Allah azza wa jalla berfirman,

Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka (Q.S. Al-Anfal: 33). Berkata Ibnu Abbas radhiallaahu anhuma tentang ayat ini. Allah tidak akan mengazab penduduk suatu negeri sampai Nabi sallallaahu alaihi wa sallam dan orang-orang beriman keluar dari negeri tersebut. Kedua, istighfar (iaitu, orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah). Firman Allah subhaanahu wa taala,

Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun (Q.S. Al Anfal: 33). *** Maka mulai kini, jangan pernah kalian tinggalkan istighfar, wahai saudara-saudariku yang mulia. Kerana untuk yang demikian itu, Nabi sallallaahu alaihi wa sallam bersabda,

Berbahagialah mereka yang mendapati lembaran-lembaran amalnya dipenuhi dengan istighfar yang banyak. (H.r. Ibnu Majah, An-Nasai, dan Ath-Thabrani.) Tak perlu kita malu dan ragu untuk membiasakan lisan beristighfar, saudara-saudariku.

Mulailah dari diri kita sendiri, tanpa harus dilihat orang lain. Ucapkanlah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga beliau, dan para sahabatnya. *Diterjemahkan dari video berbahasa Arab, kiriman dari seorang kawan Nigeria hafizhahallaah, dengan tambahan seperlunya. ** Referensi: - Al-Quran Al-Karim cetakan Madinah Diselesaikan di Riyadh, KSA, 2 Muharram 1435 H / 6 November 2013