Anda di halaman 1dari 3

CEKLIST PENILAIAN PEMERIKSAAN FISIK

NAMA MAHASISWA NIM NO 1. 2. 3. 4. ASPEK YANG DINILAI Persiapan alat Persiapan klien Persiapan lingkungan Pelaksanaan a. Mencuci tangan b. Keadaan umum c. ! " ensi# su$u# nadi# perna%asan d. Pemeriksaan kepala &ambut " 'pen(ebaran)pertumbu$an# keadaan rambut# *arna rambut dan bau rambut+ Wa,a$ " *arna kulit *a,a$# struktur *a,a$ Mata - Amati kelengakapan dan kesimetrisan klien - Pada kel.pak mata amati edema# peradangan# ben,.lan# pt.sis# bulumata - Amati k.n,uungt./a# sclera - Pada pupil# li$at re%leks pupil - K.rnea dan iris" amati adan(a peradangan# gerakan b.la mata es keta,aman# luas pandang Mulut " Apaka$ keadaan bibir klien# amati keadaan gusi dan gigi# amati keadaan lida$# amati .r.%aring Hidung " Amati tulang $idung dan p.sisi septum nasi# amati lubang $idung# perdara$an+ elinga " amati dan raba bentuk telinga# ukuran telinga dan ketegangan daun telinga e. Pemeriksaan le$er rak$ea " amati dan raba p.sisi trakea dan adan(a pembesarann(a Kelen,ar tir.id " amati dan raba p.sisi trakea dan adan(a pembesarann(a Kelen,ar lim%e " adaka$ pembesaran dan pembengkakan kelen,ar lim%e PENILAIAN YA TIDAK KET

%. Pemeriksaan integument " amati kebersi$an kulit pasien# kelainan kelainan pada kulit# periksa ke$angatan kulit# kelembaban# tesktur dan turg.r. g. Pemeriksaan pa(udara dan ketiak 'bila perlu+ " amati ukuran pa(udara dan pembengkakan# bentuk pa(udara# peruba$an *arna# retraksi# pembengkakan dan raba adan(a ben,.lan# n(eri tekan# secret (ang keluar $. Pemeriksaan t$.raks $.raks depan 0entuk Pergerakan dada aktil %remitus Perkusi " apaka$ ter,adi sura res.nan 's.n.r+# pekak# timpani# $iperres.nan Suara na%as dan suara na%as tamba$an Iktus k.rdis 0un(i ,antung $.ra1 kebelakang 0entuk Pergerakan dada aktil %remitus Perkusi Suara na%as dan suara na%as tamba$an i. Abd.men 0entuk abd.men 0ising usus Perkusi Palpasi " rasa n(eri# massa) tum.r Palpasi $epar Palpasi lim%e Palpasi kandung kemi$ Palpasi massa %eses ,. pemeriksaan ekstremitas atas Kesimetrisan Kekuatan Kuku 2& 'capillar( re%ill time+ 3edem k. Pemeriksaan genetalia dan anus 'bila perlu+ l. Pemeriksaan ekstremitas ba*a$ Kesimetrisan Kekuatan 3edem &e%lek patella

Hasil a. Klien n(aman dan pri/ac( ter,aga b. Alat dirapikan kembali c. K.munikasi untuk terminasi Kediri# 555555555555552612 Penilai

'5555555555555.+