Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 LAPORAN PROGRAM AKU JANJI CALON UPSR 2013 1. 2. 3. &. *. 0. 1. Nama Program Tarikh ari ! "asa Tem%at +$,ekti)asaran 2utiran akti.iti : AKU JANJI : 23 Januari 2013 : #a$u ! 10.30 %agi : 'e(an )k Pekan Air Panas : "em$eri suntikan moti.asi ke%a/a muri/ tahun 0 $agi mengha/a%i %e%eriksaan UP)# 2013. : 10 +rang muri/ tahun 0. :

10.00 %agi Keti$aan i$u3 $a%a %en,aga serta %en/a-taran 10.30 %agi 4 2a5aan 'oa o6eh Usta7 "ohama/ #a7i 2in , Toki(oon. 4 U5a%an a6u a6uan o6eh 8n. "ohama/ 'in 2in A$/u66ah 9 :uru 2esar ;. Peni6aian Program : ;.1 Kekuatan Program ;.2 Ke6emahan Program : :

;.3 <a/angan Penam$ah$aikan : =. 'okumentasi 2ergam$ar :

'ise/iakan :

'isemak :

'isahkan :

>>>>>>>>>

>>>>>>>>.

>>>>>>>..

ak <i%ta Ter%e6ihara ? )ektor Jaminan Kua6iti3 Ja$atan Pe6a,aran Johor 1= "a5 2012 4 Ke6uaran 03 @ Pin/aan 00

Anda mungkin juga menyukai