Anda di halaman 1dari 17

PROGRAM PENINGKATAN BAND PRESTASI

SEKOLAH BAND 3 KEPADA BAND 2


ATAU TERUS KE BAND 1
2013
SEKTOR JAMINAN KUALITI
BERSAMA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH
JABATAN PELAJARAN JOHOR

PROGRAM COACHING & MENTORING

OBJEKTIF
Melahirkan lebih banyak sekolah SKK
dan SBT di negeri Johor.
Membimbing sekolah di Band 3 untuk
meningkatkan prestasi ke Band 2 atau
band 1
meningkatkan kecemerlangan dalam
bidang kurikulum, kokurikulum, jaringan
dan jalinan, etos dan watak sekolah
melalui perancangan yang sistematik
dan berkesan.

PROGRAM COACHING & MENTORING

OBJEKTIF
Melahirkan lebih banyak sekolah SKK
dan SBT di negeri Johor.
Membimbing sekolah di Band 3 untuk
meningkatkan prestasi ke Band 2 atau
band 1
meningkatkan kecemerlangan dalam
bidang kurikulum, kokurikulum, jaringan
dan jalinan, etos dan watak sekolah
melalui perancangan yang sistematik
dan berkesan.

PROGRAM COACHING & MENTORING

OBJEKTIF
Melahirkan lebih banyak sekolah SKK
dan SBT di negeri Johor.
Membimbing sekolah di Band 3 untuk
meningkatkan prestasi ke Band 2 atau
band 1
meningkatkan kecemerlangan dalam
bidang kurikulum, kokurikulum, jaringan
dan jalinan, etos dan watak sekolah
melalui perancangan yang sistematik
dan berkesan.

PROGRAM COACHING & MENTORING

KATEGORI BIMBINGAN

Kategori 1 : Sekolah Band 3 yang berpotensi


naik ke Band 2
atau terus ke Band 1

Kategori 2 : Sekolah yang asalnya berada di


Band 1 atau 2
tetapi merosot ke Band 2 atau 3
dan berpotensi
naik semula ke Band 2 atau band 1

PROGRAM COACHING & MENTORING

STRATEGI
PELAKSANAAN

Pra Persediaan

Perjumpaan dengan pemimpin sekolah terlibat

Lawatan Bimbingan menggunakan


pendekatan Model GROW

Pelaporan dan Kajian Impak

APA ITU GROW ?

Model coaching terbaik di dunia

Bermula 1980an diperkenalkan oleh John Whitmore (2003)

Boleh diguna untuk pelbagai bentuk masalah

Memerlukan kemahiran interpersonal yang baik untuk kesan


yang efektif

APA ITU GROW ?

Sasaran

Klien menetapkan apa yang hendak dicapai

Mestilah spesifik, boleh diukur, dicapai, relevan dan bertentu


masa

Sasaran mestilah sesuatu yang klien benar-benar hendak


capai bukan sepatutnya capai

Sasaran yang mempunyai perkataan better, less atau


improved adalah sasaran yang tidak jelas.

APA ITU GROW ?

Realiti

Status semasa apa yang telah disasarkan

Pernyataan realiti sepatutnya sejelas mungkin. Contohnya


sasaran GPS 2013 ialah 1.00, realitinya apakah GPS pada
tahun 2012?

Boleh melibatkan kemahiran, pengetahuan dan sumber yang


klien ada untuk mencapai sasaran. Contohnya, tahap
kemahiran guru/murid yang ada untuk mencapai sasaran
GPS 1.00

APA ITU GROW ?

Halangan

Senaraikan faktor yang menghalang klien untuk mencapai


sasaran

Coach dan klien hendaklah mengenal pasti halangan


tertentu yang menghentikan klien untuk bergerak mencapai
sasaran

Halangan boleh disebabkan oleh orang lain, faktor dalaman


klien atau mungkin kekurangan sumber masa, kewangan,
kemahiran dan sokongan

APA ITU GROW

Senaraikan pilihan yang ada untuk mengatasi setiap


halangan

Jika halangan telah dikenal pasti dan jelas, maka tentulah


mudah mencari jalan melepasinya

Halangan perlu diatasi satu persatu

Contohnya, jika kemahiran guru menjadi satu halangan


untuk mencapai GPS 1.00, apakah option yang ada untuk
mengatasinya.

APA ITU GROW ?

Coach dan klien bersetuju untuk menyenaraikan tindakan


seterusnya

Setiap option/pilihan dibuat tindakan seterusnya satu


persatu

Klien hendaklah menyelesaikan tindakan tersebut dalam


tempoh tertentu

Coach hendaklah sentiasa membantu dan menyokong klien


melaksanakan tindakan seterusnya

GOAL SETTING
TAHUN

GPS

GPS
PURATA

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

2013

2014

2015

2016

Jurang Potensi
Sekolah Berdasarkan Trend
GPS

UPSR

AKHIR
KEPUTU
PERCUB
TAHUN Potensi
ETR
SAN
AAN
__________ __________ __________ JURANG
SEBENA
2013
____(TH5
__
___
R UPSR
)

Potensi Mata Pelajaran UPSR


Bil

Mata
Pelajaran

Bilangan Calon
TOV/ETR

AKHIR TH5
______
ETR THN 6
______
AKHIR TH5
______
2
BM(K)
ETR THN 6
______
AKHIR TH5
______
BAHASA
3
INGGERIS
ETR THN 6
______
AKHIR TH5
______
4
MATEMATIK
ETR THN 6
______
AKHIR TH5
______
5
SAINS
ETR THN 6
______
AKHIR TH5
______

BC/BT (K)
ETR THN 6
______
AKHIR TH5
______

BC/BT(T)
ETR THN 6
______
AKHIR TH5
JUMLAH (mengikut ______
MP dikira GPS
ETR THN 6
Sekolah)
______
1

Dafta
Ambil
r

Menguasai

Tidak
Menguasai

TH

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

GPMP

BM(P)

HALANGAN DAN OPTION


BIL

SENARAI HALANGAN

SENARAI OPTION

WAY FORWARD/WILL (TINDAKAN SETERUSNYA)


BI
L

FOKUS

PROGRAM

SUMBER

MASA/
KEKERAPA
N

Anda mungkin juga menyukai