Anda di halaman 1dari 20

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 6.

3 Kerajaan Bani Abbasiyah

Apakah kesudahan kerajaan Umaiyah yang muncul sebelum kerajaan Abbasiayah?

A) Pengenalan 1. Penentangan dari dalam dan luar negara 2. Sebab penentangan: i) Diskriminasi terhadap gologan mawali ii) Khalifah mengabaikan tanggungjawab iii) Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan ditentang

i) Diskriminasi terhadap gologan Mawali

Mawali golongan bukan keturunan Arab (Parsi dan


Barbar)

Bentuk diskriminasi:
a. Tidak mendapat jawatan yang dianggap layak b. Dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi Bentuk diskriminasi:

Akibat Mawali menyokong dan menyertai gerakan


Abbasiyah

ii) Khalifah mengabaikan tanggungjawab

Mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat Mengabaikan ajaran Islam Membangkitkan kemarahan rakyat

iii) Pemilihan khalifah ditentang

Pemilihan khalifah mengikut warisan ditentang


sebilangan orang Islam

Antaranya golongan Syiah dan Khawarij


Syiah Khawarij
Golongan orang Islam yang menentang Khalifah Ali bin Abu Talib dan Bani Umaiyah

Golongan orang Islam yang menyokong Khalifah Ali bin Abu Talib

Syiah

Khawarij

Kedua-dua golongan ini muncul selepas peristiwa Perang Sifn

Khalifah Bani Abbasiyah Fasa Pertama (Pemerintahan oleh khalifah) (749-847 M.)
Antara Khalifah Terkenal:

Fasa Kedua (Pemerintahan oleh kerajaan kecil) (847-1194 M.)

Fasa Ketiga (Pemerintahan oleh khalifah) (1194-1258 M.)

i. Abu Abbas al-Saffah

(750-754 M.) Abu Jaafar al-Mansur (754-775 M.) Harun al-Raasyid (786-775 M.) Abdullah al-Makmun (813-833 M.)

847-946 M. 946-1055 M. 1031-1157 M. Turki Bani Buwayh Bani Saljuk

selepas gerakan Revolusi Abbasiyah.

dikendalikan secara terbuka Sejak zaman Khalifah Umar Abdul Aziz bergeraka secara sulit Gerakan ditaja Ali bin Abdullah

gerakan kukuh Dua pahlawan besar: i. Abu Salamah al-Khallal ( Ketua di Kufah) ii. Abu Muslim al-Khurasani (Ketua di Khurasan)

diasakan 750 M.

Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah

pusat operasi a. Khurasan b. Kufah c. Humaimah

kempen diteruskan atas nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad s.a.w.) untuk dapatkan sokongan

Kerajaan Bani Abbasiayah sempena nama al-Abbas bapa saudara Nabi Mumammad s.a.w sistem warisan/monarki (sistem keturunan raja) Semasa pemerintahan Abu Jaafar al-Mansur pusat pemerintahan Damsyik ----> Babhdad berakhir 1258 M. ibu kota ditawan tentera Mongul Hulagu Khan

C)Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah 1. Zaman kegemilangan Khalifah Harun al-Rashid Puteranya al-Makmun 2. Masa itu Kota Baghdad berperanan pusat intelektual pusat penyebaran ilmu 3. Penyebaran ilmu berlaku: penulisan penterjemahan karya asing dalam bahasa Arab 4. Baitulhikmah (institusi keilmuan) dibina di Baghdad

Baitulhikmah
1. Didirikan zaman Khalifah Harun al-Rashid (786-809 M.) 2. Mencapai kegemilangan zaman Khalifah al-Makmun (813-833 M.) 3. Semasa zaman ini aktiviti penterjemahan:

mencapai kemuncak menjadi lebih sistematik Penterjemah bekerja secara kumpulan Aktiviti diawasi seorang penyelaras

5. Kegiatan utama penterjemahan karya falsafah dan sains penterjemahan dari bahasa Yunani 6. Kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap: Tahap 1: mencatat segala idea atau percakapan Tahap II: mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi ke dalam sebuah buku Tahap III: Mengarang (teliti, diatur ke dalam bahagian dan bab tertentu)

7. Fakta menarik berkaitan perkembangan ilmu: penglibatan ulama dalam penulisan 761 M. ramai ulama mula menyusun hadis menghasilkan tulisan dalam bidang kah, tafsir, sejarah dsb. 8. Antara ulama terkenal: Imam Malik (penyusunan buku al-Muwatta) Ibn Ishaq (penyusunan sejarah hidup Nabi) Abu Hanifah (penyusunan kah dan pendapat ijtihad) Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syai Imam Ahmad bin Hanbal

9. Zaman ini terdapat pemisahan antara:

ilmu tafsir ilmu sirah (sejarah hidup Nabi Muhammad s.a.w.) ilmu hadis

10. Perkembangan intelektual: a. Penterjemahan

Sanskrit Suriani Yunani

2 aspek penting perkembangan intelktual : Selain penterjemahaan, 1. mencipta dan membuat pembaharuan karya

menghuraikan dan penambahbaikan keterangan ulasan menerima hasil penulisan Eropah (Zaman Gelap) mempertingkatkan kegiatan penyelidikan kajian sarjana Islam sampai ke Eropah membawa kebangkitan Eropah

2. Berbakti kepada kebudayaan dunia

Ringkasan Sumbangan Bani Abbasiyah

Baghdad Pusat penyebaran ilmu Pusat intelektual Penulisan Penterjemahan Baitul hikmah Penglibatan ulama dalam penulisan Pembaharuan karya Eropah Kebangkitan imlu Eropah

Kesimpulan

Baghdad dan Cordova (ilmu pengetahuan) Membuka mata ilmu wan Eropah Lahir zaman pemulihan budaya
(Renaissanse)

Kegigihan ulama dan ilmuan meninggalkan warisan sangat ternilai

Teladan Untuk Kecemerlangan Ilmu

keterbukaan kesediaan menimba ilmu (sumber asing, penterjemahan) Membaiki dan meningkatkan mutu karya asal Berlaku percambahan dan perkembangan ilmu

Tamat