Anda di halaman 1dari 5

1/5

BORANG PEMARKAHAN PERSEDIAAN (PAKAIAN) PERTANDINGAN KAWAD KAKI SISPA KEBANGSAAN 2013
IPT Nama Ketua Platun

NO. GILIRAN

Bil Persediaan * 1. Pakaian Asas Jambul Beret Lencana Beret Baju Tanda Nama Lencana Bahu Seluar Tali pinggang selempang Angklet Kasut Kawad

Perkara
Kekemasan

Penilaian Tiada Ada

Markah Diperolehi 33

A.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2
2 2 2 2

2 2
18

2. Kekemasan Diri dan Pakaian Rambut / Tudung / Boot Hitam Berkilat Ikatan tali kasut kemas Kaki Seluar Kemas Peralatan uniform serta kedudukan Pakaian Kemas dan bergosok 3. Keseragaman Warna / Bentuk/Jenis Beret Baju seluar Kasut Tanda Nama

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

12 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

JUMLAH KESELURUHAN (63 ) : Markah Penuh persediaan


NAMA DAN TT HAKIM Catatan: 1. Perkara A1 -

: ............ 63

x 25 =
TARIKH:

2 markah untuk semua ada 0 markah jika salah seorang tidak memakainya 3 markah untuk semua baik 2 markah untuk 2/3 anggota sahaja yang baik 1 markah untuk 1/3 anggota sahaja yang baik 0 markah jika semua kurang baik.

2. Perkara A2 &A3 -

DOKUMEN UNTUK HAKIM/ PENGADIL SAHAJA

Sah digunakan untuk Perhimpunan Kebangsaan SISPA Tahun 2013 SAHAJA

2/5 BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN KAWAD KAKI SISPA KEBANGSAAN 2013


PASUKAN : .........................................................
PERGERAKAN KAWAD B 1. Kawad Asas Pergerakan masuk Padang a. Pergerakan masuk padang ( Berjalan ) b. Berhenti c. Mengadap ke hadapan d. Buka Barisan e. Ke Kanan Lurus dan Pandang depan 2. Kawad Statik a. Bergerak ke kanan b. Bergerak ke kiri c. Menghadap ke hadapan d. Empat langkah ke kiri 3. Kawad Dinamik a. Cepat Jalan b. Hormat ke hadapan c. Hormat ke kanan d. Ke belakang pusing semasa berjalan e. Hentak kaki f. maju g. Hormat selaku terima sijil h. Tukar langkah semasa berjalan(3x) i. Ke belakang pusing semasa berjalan j. tukar langkah perlahan k. Ke belakang pusing semasa perlahan berjalan l. Pandang kanan m. Pandang depan n. Tukar langkah cepat o. Henti p. Mengadap Hadapan q. Ke kanan lurus r. Pandang hadapan 4. kejasama skuad a. Jarak antara barisan b. Jarak antara fail c.Drassing Baris 5. Penalti a.Anggota skuad tidak cukup seorang b.Anggota skuad terjatuh/ menolak c.Membuat Pergerakan kawad di luar kawasan yang ditetapkan d.Gagal meneruskan kawad f. Mengeluarkan suara g.Pakaian asas terlucut / tidak ditempatnya h. Aksesori terlucut / Tidak di tempatnya i. Bukan Pergerakan yang ditetapkan JUMLAH PANALTI YANG DIKENAKAN JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
DOKUMEN UNTUK HAKIM/ PENGADIL SAHAJA

NO. GILIRAN :
Markah Diperolehi 0 0 0 0 0 PERGERAKAN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

Bilangan(kekerapan) 5 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

Sah digunakan untuk Perhimpunan Kebangsaan SISPA Tahun 2013 SAHAJA

3/5

Markah Penuh Kawad Asas

:............ - ............ = .......... (pergerakan) (penalti) 90

x 40 =

Catatan: 1. Perkara B1,B2,B3&B4 - 3 markah untuk pergerakkan Baik semua anggota (betul.kemas, Seragam& cergas) - 2 markah untuk 1-2 orang melakukan pergerakan kurang baik - 1 markah untuk 3-4 orang melakukan pergerakan kurang baik - 0 markah jika melebihi 5 orang melakukan pergerakan kurang baik.

DOKUMEN UNTUK HAKIM/ PENGADIL SAHAJA

Sah digunakan untuk Perhimpunan Kebangsaan SISPA Tahun 2013 SAHAJA

4/5 BORANG MARKAH KETUA PLATUN PERTANDINGAN KAWAD KAKI SISPA KEBANGSAAN 2013
PASUKAN : ............................................... NO. GILIRAN :

NAMA KETUA PLATUN :.

PERGERAKAN KAWAD c 1. Kawad Asas Pergerakan masuk Padang a. Pergerakan masuk padang ( Berjalan ) b. Berhenti c. Mengadap ke hadapan d. Buka Barisan e. Ke Kanan Lurus dan Pandang depan 2. Melapor a. Berjalan b. Berhenti c. Hormat d. Bahasa Melapor e. Berpusing f. Berjalan dan Berhenti 3. Kawad Statik a. Bergerak ke kanan b. Bergerak ke kiri c. Menghadap ke hadapan d. Empat langkah ke kiri 4. Kawad Dinamik a. Bergerak ke kanan b. Cepat Jalan c. Hormat ke hadapan d. Hormat ke kanan e. Ke belakang pusing semasa berjalan f. Hentak kaki g. maju h. Hormat selaku terima sijil i. Tukar langkah semasa berjalan(3x) j. Ke belakang pusing semasa berjalan k. tukar langkah perlahan l. Ke belakang pusing semasa perlahan berjalan m. Pandang kanan n. Pandang depan o. Tukar langkah cepat p. Henti q. Mengadap Hadapan r. Ke kanan lurus s. Pandang hadapan 5. Kawalan dan Penyertaan a. Mengikut urutan b. Kawalan skuad c. Nada Suara
DOKUMEN UNTUK HAKIM/ PENGADIL SAHAJA

Markah Diperolehi PERGERAKAN 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 HUKUMAN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 0 3 3 1 2 3

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

Sah digunakan untuk Perhimpunan Kebangsaan SISPA Tahun 2013 SAHAJA

5/5

6. Melapor Keluar a. Berjalan b. Berhenti c. Hormat d. Bahasa Melapor e. Berpusing f. Berjalan dan Berhenti g. bergerak ke kanan h. Berjalan keluar

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 0 3 3 3 3 1 2 3

0 0

1 1

2 3 2 3 JUMLAH

7. Penalti a. Ketua Platun bergerak bersama pasukan * b. Memberi hukuman kawad di luar kawasan yang ditetapkan c. Gagal meneruskan kawad d.Memberhentikan skuad tidak tepat di tengah e. Melapor tidak berada pada kedudukan yang betul f. Pakaian asas terlucut / tidak ditempatnya g.Tidak mengadap kepada skuad ketika memberi hukuman h. Aksesori terlucut / Tidak di tempatnya i. Tidak mengikut urutan j. Bukan bahasa hukuman yang ditetapkan JUMLAH PANALTI YANG DIKENAKAN JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

Bilangan (kekerapan) 15 10 15 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Markah Penuh ketua Skuad

:............ - ............ = ....... (markah) (penalti) 150

x 35=

..................................................................... Tanda tangan Hakim

............................................ Tarikh

.................................................................... Nama Hakim Catatan: 1. Perkara C1-C6 -

.......................................... Masa

Pergerakan(betul.kemas& Cergas) Hukuman (Betul, jelas dan harkat yang betul) 3 markah untuk pergerakkan/hukuman Baik 2 markah untuk pergerakan /hukuman kurang baik 1 markah untuk pergerakan / hukuman tersekat/terhenti 0 markah pergerakan/hukuman salah

Masa keseluruhan Masa diperuntukkan Beza

15 minit

DOKUMEN UNTUK HAKIM/ PENGADIL SAHAJA

Sah digunakan untuk Perhimpunan Kebangsaan SISPA Tahun 2013 SAHAJA