Anda di halaman 1dari 53

Interaksi 1

Cacat Istimewa Kurang Upaya Kelainan Upaya Bermasalah

Handicap Impairment Disability Special child Exceptional children

Sesuatu kelemahan yang terdapat pada seseorang akibat daripada sesuatu kekurangan yang menghadkan atau menghalang dia memenuhi peranan sebagai seorang yang normal.
Sesuatu jenis kecacatan mungkin menjadi masalah dalam satu persekitaran yang berlainan.

Contohnya seorang pelajar pekak mungkin merasa cacat kerana sukar bermain alat muzik dalam pancaragam sekolah dengan kanak-kanak biasa. Sebaliknya kanak-kanak yang sama tidak merasa tercacat ketika dalam makmal sains.

Sesuatu yang menghalang seseorang melakukan kerja atau tugas tertentu yang dapat dilakukan oleh individu normal Heward (2003) Individu kurang upaya ini

tidak cacat, kecuali kekurangan itu membawa kepada masalah seperti pembelajaran, masalah peribadi, masalah pergaulan.
Contoh : Kanak-kanak lumpuh

Ketidaknormalan dari aspek psikologi, fisiologi dan anatomi. Ia juga berkaitan ketidaknormalan struktur atau fungsi dari segi psikologi, fisiologi dan anatomi. Contohnya kekurangan dari aspek pendengaran atau penglihatan.

Kanak-kanak yang mempunyai ciriciri mental, fizikal dan emosi yang berbeza dari norma sehingga mereka memerlukan pendidikan yang khusus.

KANAK-KANAK YANG SUKAR BELAJAR

KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

Kedua-dua kumpulan pelajar ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka (Heward,2003)

hampir 4% daripada populasi dunia terdiri daripada individu luar biasa atau kanak-kanak berkeperluan khas (Kail 2001)

Apa yang membezakan ? ciri-ciri mental (pencapaian akademik) keupayaan deria (mendengar dan melihat) Keupayaan komunikasi (bertutur dan menulis) tingkah laku (mengawal diri) emosi ciri-ciri fizikal

Hallahan & Kaufman (2006): pendidikan khas merupakan satu bentuk

pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas

Gargulio (2003) :

pendidikan khas merupakan program pengajaran khusus yang direka bentuk bagi memenuhi keperluan pelajar berkeperluan khas. Ia mungkin memerlukan penggunaan bahan, peralatan dan kaedah pengajaran khusus

Siapa

P.Khas

Apa

Di mana

Guru yang dilatih khusus untuk mengajar kanak-kanak berkeperluan khas Pakar-pakar ahli psikologi sekolah (kaunselor), terapi bahasa dan pertuturan, terapi fizikal Ahli keluarga

Kurikulum tidak jauh berbeza dengan pelajar biasa (UPSR, PMR & SPM) kanak-kanak m. penglihatan & m. pendengaran. Kurikulum yang diubahsuai kanak-kanak bermasalah pembelajaran

Dalam bilik darjah biasa Kelas berasingan Sekolah berasingan Institusi

Asal Usul Jean-Mac Gaspard Itard (1775-1838)

Merawat seorang budak berumur 12 tahun bernama Victor (Budak Liar Aveyron). Dijumpai merayau di hutan dan tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Victor juga pekak dan bisu. Ramai pakar tidak yakin bahawa kanak-kanak ini boleh diajar

Bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar kurang upaya penglihatan dan pendengaran Dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961

sekolah khas bermakna sekolah yang

menyediakan layanan pendidikan khas untuk murid-murid kurang upaya

1926 1931

Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney - Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian, Sandakan (JKM) Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih, diperkenalkan Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-Quran Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan, Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyenggaraan alatan Braille

1948
1953 1958

1962
1963 1977 1978 1983 1984

1954 1954 1963

Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam, Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah), Tanjong Bunga, Pulau Pinang Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah biasa yang dipilih Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas, Cheras Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh, Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam

1978
1979 1985

1987

1962 1988

Program pereantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran

1993 1994

Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki), Kuala Lumpur Pembukaan kelas-kelas program inklusif secara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara

1995 Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan

DEKLARASI HAK-HAK KEMANUSIAAN SEJAGAT (1948) di Jomtien Thailand Hak bagi setiap individu mendapat pendidikan. 1959, PBB mengistyharkan HAK KANAKKANAK SEDUNIA - Kanak-kanak istimewa berhak mendapat penjagaan yang khusus dan bimbingan mengikut kecacatan AKTA PELAJARAN 1961 LAPORAN JAWATANKUASA KABINET 1978

Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169


"Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerjaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihakpihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Disamping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan."

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan 1981 menentukan peranan KPM, KKM dan JKM. AKTA PENDIDIKAN 1996 menteri hendaklah

mengadakan pendidikan khas di sekolah khasdi bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan sesuai.

Public Law 94-142 (PL 94-142) telah diperkenalkan pada 29 November 1975.
Sebelum ini ianya dikenali sebagai Akta Pendidikan untuk Semua Kanak-Kanak Cacat ( Education for All

Handicapped Children Act).

Undang-undang mengenai hak kanak-kanak khas untuk menerima pendidikan dan sekiranya ibu bapa gagal dan ingkar maka tindakan undangundang boleh dikenakan ke atas mereka.

Kanak-kanak yang menghadapi masalah kecacatan akan diberi peluang belajar bersama-sama dengan kanak-kanak biasa namun kelas khas akan diwujudkan jika kanak-kanak ini tidak mampu belajar seperti kanak-kanak biasa yang lain.

1990 - Akta Pendidikan Individu Kurang Upaya (Individuals with Disabilities Act, Public Law 94476) atau singkatannya IDEA diperkenalkan.

memberi penekanan terhadap: 1. pendidikan untuk semua, 2. persekitaran yang paling tidak mengehadkan (least restrictive environment ) 3. pentaksiran yang tidak mendiskriminasi, 4. penyediaan khidmat sokongan yang berkaitan, 5. hak ibu bapa yang membantah (due process) 6. pendidikan yang sesuai (Rancangan Pendidikan Individu).

1974 J/kuasa Inkuiri Pendidikan Kanakkanak Cacat Warnock ditubuhkan. Bertujuan : mengkaji semual pendidikan khas di Britain. 1978 Laporan Warnock diumumkan. Laporan ini menekankan kepada konsep percampuran diantara kanak-kanak berkeperluan khas dengan kanak-kanak biasa yang dikenali sebagai integrasi atau inklusifdiperluaskan.

Dasar ini dilaksanakan dan diamalkan hingga ke hari ini. Dasar ini juga dijadikan panduan kepada negara lain dalam melaksanakan pendidikan khas. Akta Pendidikan 1981 pula meletakkan kepentingan peranan ibu bapa dalam perlaksanaan pendidikan khas.

Akta kanak-kanak 1989 (Childrens Act, 1989) memperkukuhkan perlaksanaan pendidikan khas melalui dua perubahan:
amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas yang sebelum ini dilakukan oleh hanya ahli perubatan dipinda kepada konsep koloboratif iaitu diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khas mengikut kepakaran dan keperluan. konsep pengasingan tempat belajar kanak-kanak berkeperluan khas diganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar bersama dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang sama.

1.

2.

Pemerhatian : Ciri-ciri Umum Ujian Saringan Ujian Diagnostik

Membuat pemeriksaan dan mendapat pengesahan kecacatan

Mendaftar anak ke Unit Pendidikan Khas JPN Mendaftar anak di JKM Pengagihan murid oleh panel penilai

Penilaian murid oleh panel penilai

Temubual oleh panel penilai bersama ibu bapa/penjaga

Penempatan murid ke program yang bersesuaia Tempoh percubaan selama satu bulan

Pengesahan penempatan

1. Ibubapa/penjaga menghantar anak ke sekolah. 2. Doktor membuat pemeriksaan dan pengesahan tentang kecacatan. 3. Ibubapa/penjaga mendaftar anak dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Kad OKU. ->Sekolah terus ke PPD -> Borang Pendaftaran dan Cadangan Penempatan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas (BPKKU (Pindaan 1/2009). 4. Ibubapa/Penjaga mendaftar anak ke JPN/PPD. JPN/PPD keluarkan surat bagi tujuan ujian temuduga (murid dan ibu bapa) 5. Ujian Temuduga Jawatankuasa Penentuan Penempatan sekolah. Memanjangkan dokumen berkenaan ke PPD ke Unit Pend. Khas SPSPK di Jabatan Pelajaran Negeri.

6. Jawatankuasa Penempatan Murid Berkeperluan Khas Negeri bermesyuarat menentukan sekolah yang sesuai mengikut keperluan dan kekosongan. 7. Unit Pendidikan Khas, SPSPK di Jabatan Pelajaran Negeri menyalurkan senarai penempatan murid yang terpilih masuk ke Program Integrasi kepada Ibubapa/penjaga berkenaan. 8. Ibubapa membuat pengesahan dengan pihak sekolah. Mengisi Borang P.U.(A) 275. 9. Ibubapa/penjaga mendaftar anak di sekolah Prgram Integrasi. 10. Prasekolah (berumur 4+) 11. Persekolahan Tahun satu.

Mula Ambil Borang Pendaftaran Kanak-kanak Berkeperluan Khas Di Jabatan Pelajaran Negeri Isi Borang Dan Buat Pemeriksaan bersama doktor pakar di hospital Kembali Borang Yang Lengkap Ke Jabatan Pelajaran Negeri Proses Penilaian Temuduga Ibu Bapa Tawaran Penempatan Tempoh Percubaan Pengesahan Penempatan

Sekolah berasrama

kelas khas sepenuh masa kelas biasa separuh masa Kelas khas separuh masa kelas biasa dengan perkhidmatanpendidikan sokongan kelas biasa dengan perkhidmatan rundingan untuk guru normal kelas normal sepenuh masa

Kurang

Teruk Tahap Masalah

Tahap 6 : Pusat Penjagaan/ Latihan Harian

Tahap 5 : Kelas Khas penuh masa Program Khas dengan Guru Khas
Tahap 4: kelas khass Separuh Masa Program Khas Guru Biasa Tahap 3 : Kelas Biasa Guru Biasa Perkhidmatan Guru Khas Tahap 2 : Kelas biasa Guru Biasa Khidmat sokongan dan Guru Khas Tahap 1 : Kelas Biasa Guru Biasa Kurikulum Biasa

Bilangan murid

Ringan

Ramai

Siapa yang boleh mendaftar di Sekolah Pendidikan Khas (SPK)?


Murid bermasalah pendengaran Murid bermasalah penglihatan Murid bermasalah pembelajaran

Berapa Lama Tempoh Pembelajaran Di Sekolah Pendidikan Khas (SPK)?


Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah rendah adalah enam (6) tahun Tempoh belajar minimum bagi murid-murid berkeperluan khas di sekolah menengah adalah lima (5) tahun Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah mengikut keperluan murid

berkenaan (Pekeliling Ikhtisas Bil.16/2002)

23 SKPK Masalah Pendengaran 5 SKPK Masalah Penglihatan 2 SMPK Masalah Pendengaran 1 SMPK Masalah Penglihatan 1 SMPK M.Pendengaran + M.Penglihatan + M. Pembelajaran (3 + 1)

Satu program yang menempatkan murid khas di kelas khas di dalam sebuah sekolah biasa. Pentadbiran program ini adalah di bawah pentadbiran sekolah. Seorang PENYELARAS program bertindak sebagai ketua dilantik bagi mengendalikan program ini.

Pendidikan inklusif merupakan program yang mengintegrasikan murid berkeperluan khas ke dalam sistem persekolahan biasa. Proses memasukkan murid secara fizikal dan sosiologikal ke dalam kelas biasa dan diberikan pendidikan mengikut keperluan masing-masing. Tujuannya - untuk memberi peluang kepada murid khas untuk menerima pengajaran, pembelajaran dan menyertai semua aktiviti bersama dengan murid normal - Murid berkeperluan khas ini dapat menyesuaikan diri dari awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan dan menjadikan mereka lebih berupaya, mampu berdikari, dan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyumbang.

Inklusif penuh Murid berkeperluan khas mengikuti sepenuhnya kelas biasa dengan dibantu oleh seorang guru pembantu 2. Inklusif separa Murid berkeperluan khas mengikuti kelas biasa dengan tidak sepenuhnya tetapi hanya mata pelajaran tertentu mengikut keperluannya 3. Inklusif tempat Murid berkeperluan khas menghadiri perhimpunan, menggunakan lain-lain kemudahan sekolah seperti kantin, tandas, perpustakaan dan sebagainya bersama dengan murid lain yang normal.
1.

Program Pendidikan Khas Integrasi Teknik dan Vokasional ditadbirkan oleh Jabatan Pendidikan Teknikal. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal, telah ditubuhkan pada tahun 1964.

Visi - pendidikan berkualiti menjana kecemerlangan murid berkeperluan khas selaras dengan sistem pendidikan kebangsaan.

Memberi kelulusan untuk membuka kelas pendidikan khas Menjalankan latihan untuk guru pendidikan khas Menyediakan kewangan untuk pengurusan program pendidikan khas

1.Sekolah-sekolah khas untuk murid-murid a. bermasalah penglihatan (buta langsung dan rabun) b. bermasalah pendengaran (pekak teruk dan separa pekak) c. bermasalah pembelajaran ( 28 SKPK, 2 SMPK ,& 2 SMPKV) 2. Program Integrasi Pendidikan Khas (bermasalah penglihatan dan masalah pendengaran atau bermasalah pembelajaran ( 1509 program di 1430 buah sekolah) 3. Program KIA 2 M penyelaras 4. Program pemulihan khas (tahun 2 & 3) 5. Program Pendidikan Murid Orang Asli/ Penan dan Kelas Orang Asli Dewasa ( 93, tahun 2008 dan 103 tahun 2009) KEDAP (program one off) ; contoh Paloh Inai,Phg

6. Program Sekolah Model khas Komprehensif RMK 9 diingkatkan (Prasekolah Tingkatan 3 (1+1 buah) 7. Program Banduan Muda dan Juvana ( 6 sekolah integreti dan 2 sekolah Henry Gurney) 8. Program Transisi ke Kerjaya ( 6 buah rintis (2007), 16 buah peluasan (2008) dan 2 buah program bagi setiap negeri 9. Program Rintis Pendidikan Khas pelbagai kecacatan, down sindrom dan disleksia (multiple-disabilities and preventive developmental disorder) 10. Program Rintis Murid Pintar Cerdas dan Berbakat PCB 11. Pusat Perkhidmatan Pendidikan khas (3PK) 14 buah 12.Program Outreach Pendidikan Khas 13.Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) khas untuk murid berkeperluan khas

Peraturan Pendidikan 1997 Hanya kanak-kanak yang mampu mengurus diri layak untuk mengikuti sistem persekolahan kerajaan

Pusat Pemulihan Dalam Komuniti JKM TASPUTRA NURY Cleft Lip and Palate Association of Malaysia (CLAMPAM) Pusat Down Syndrome (KIWANIS) Persatuan Orang Buta Malaysia (POBM) Rumah Orang Cacat Malaysian Care Persatuan Kanak-Kanak Cacat Akal MFD Kiwanis NASOM- Persatuan Austima Kebangsaan Malaysia Malaysia CARE Lions Club Rotary Club dan lain-lain lagi.

0177071139
rosman@iptho.edu.my