Anda di halaman 1dari 2

Tandakan ( / ) pada pilihan jawapan anda berdasarkan skala berikut :

1. Sangat tidak menguasai 2. Tidak menguasai 3. Sederhana 4. Menguasai 5. Sangat menguasai


(A) Tahap Pembaca Baru (Emergent reader )

1. Memegang buku dengan posisi dengan betul iaitu secara menegak. 2. Membuka halaman dalam buku dengan betul iaitu dari kiri kekanan. 3. Melihat pada halaman kiri sebelum halaman kanan. 4. Menunjukkan bahagian atas halaman. 5. Menunjukkan bahagian bawah halaman. 6. Menunjukkan muka hadapan buku dengan betul. . Menunjukkan muka belakang buku dengan betul. !. Menunjukkan nama judul buku cerita dengan betul. ". Menunjukkan di mana permulaan cerita. 1#. Meramalkan jalan cerita berdasarkan ilustrasi muka hadapan buku. (B) Tahap Pembaca Awal (Early Reader ) 11. Memahami bahawa gambar adalah untuk dilihat dan tulisanadalah untuk dibaca. 12. Menunjukkan gambar pada halaman kiri dan kanan denganmenggunakan jari apabila diminta untuk menunjukkan dimana bahagian $ang sedang dibaca. 13. Menunjukkan perkataan pada halaman kiri dan kanan denganmenggunakan jari apabila diminta untuk menunjukkan dimana bahagian $ang sedang dibaca. 14. Menuding pada perkataan $ang biasa dilihat. 15. Mencari perkataan $ang dikenali. 16. Memahami bahawa tulisan adalah bersambung daripada ataske bawah. 1 . Menunjukkan huru% dengan betul apabila diminta. 1!. Menunjukkan perkataan dengan betul apabila diminta. 1". Menunjukkan huru% besar dengan betul apabila diminta. 2#. Menunjukkan huru% kecil dengan betul apabila diminta. (C) Tahap Pembaca Maju (Fluent Reader ) 21. Mengenal tanda &noktah' tanda koma dan tanda seru( dalamteks dengan baik. 22. Menuding pada perkataan demi perkataan ketika membaca. 23. Membaca dengan kuat tetapi secara lambat dan berhati)hati. 24. Memadankan perkara $ang disebut dengan perkataan $angterdapat pada halaman dengan cara menuding jari. 25. Mengenali huru% dengan baik. 26. Menggunakan bun$i huru% ketika mengeja. 2 . Mengenali sejumlah perkataan mudah. 2!. Membaca buku dengan menggunakan gambar untuk membentuk cerita $ang bermakna dan berkaitan antara satu sama lain. 2". Menceritakan semula berdasarkan gambar)gambar $angterdapat dalam buku. 3#. Menceritakan semula jalan cerita dalam buku tanpa melihat teks atau gambar.