Anda di halaman 1dari 17

MALAYSIA DAN

KERJASAMA
SERANTAU
ASA & MAPHILINDO
OLEH
MOHAMAD SYAMSUL IZWAN BIN MD FAUZI
Perjanjian Ekonomi dan Persahabatan Negara-
negara Asia Tenggara (SEAFET) (1959)
(Tanah Melayu & Filipina)

Persatuan Asia Tenggara (ASA) (1961)


(Tanah Melayu, Negara Thai, & Filipina)

MAPHILINDO (1963)
(Tanah Melayu, Filipina & Indonesia)

Persatuan Negara-negara Asia Tenggara


(ASEAN)(1967)
(Malaysia, Negara Thai, Filipina, Singapura, &
Indonesia)

Pertubuhan kerjasama serantau di Asia Tenggara


ASA
PERSATUAN NEGARA ASIA
SEJARAH

 Sebelum ASA, ada pertubuhan SEAFET.

 SEAFET tidak berjaya.

 Lalu Malaysia, Filipina & Negara Thai menubuhkan ASAS


(Association of Southeast Asian States ).

 Pertubuhan ini dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman kepada


Presiden Carlos P. Garsia ( Presiden Filipina ) pada tahun1959.

 Nama ASAS kemudian ditukar kepada ASA


(Association of Southeast Asia). ( 31 Julai 1961 ).
TUJUAN
 Penubuhan ASA yang disertai dengan Pengisytiharan Bangkok pada 1 Ogos
1961 yang antara lain bertujuan untuk :

3. Kerjasama ekonomi, sosial, budaya, saintifik dan pentadbiran.

5. Menubuhkan mekanisme berkesan untuk mempertingkatkan kerjasama


dalam pelbagai bidang, terutama sains dan pentadbiran.

7. Mengadakan kemudahan latihan dan penyelidikan untuk kepentingan


bersama serta mempertingkatkan pengajian berkenaan Asia Tenggara.

9. Berusaha mewujudkan keamanan dan kestabilan politik serantau


MATLAMAT

 ASA bukan satu pertubuhan bercorak politik tetapi lebih


cenderung dalam membangunkan bidang ekonomi dan
sosial supaya fahaman Komunis dapat dibendung dan
dihapuskan dirantau ini
HUBUNGAN KERJASAMA
 Menganjurkan rombongan kebudayaan di kalangan negara
angggota ASA.

 Mengadakan program pertukaran tenaga pengajar antara


universiti.

 Menggalakkan kegiatan pelancongan di kalangan negara


anggota.

 Mengadakan pertukaran maklumat dalam bidang teknikal


dan kepakaran.
ASA GAGAL
 ASA tidak kekal lama kerana perselisihan faham berlaku
antara negara anggota.

 FILIPINA
Menarik diri.
Membantah hasrat Tanah Melayu untuk memasukkan Sabah dalam cadangan
penubuhan Malaysia.
Tahun 1962, Filipina membuat tuntutan ke atas Sabah, tetapi Kerajaan British tak
layan.

 INDONESIA
Enggan menyertai ASA
Mambantah cadangan penubuhan Malaysia
Menentang secara kekerasan melalui dasar konfrontasi.
MAPHILINDO
MALAYSIA+ PHILIPINES +INDONESIA
SEJARAH
 MAPHILINDO adalah gabungan nama tiga buah negara –
Malaysia, Filipina dan Indonesia.

 Pada awal tahun 1963, penubuhan Malaysia mendapat


penentangan dari Indonesia dan Filipina.

 Rundingan telah diadakan di Tokyo antara Tuanku Abdul


Rahman & Dr. Subandrio (Menteri Luar Indonesia) pada Mei
1963.

 Pada Ogos 1963, Tuanku Abdul Rahman, Sukarno &


Macapagal bertemu di Manila untuk berunding.
MAPHILINDO DITUBUHKAN
 Ketiga-tiga pemimpin setuju untuk menubuhkan MAPHILINDO
dengan harapan ia dapat menyelesaikan :

Krisis konfrantasi & tuntutan Filipina ke atas Sabah ;

Mewujudkan perpaduan antara ketiga-tiga buah negara ;

Mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan &


kemasyarakatan.
 Pemimpin Filipina dan Indonesia bersedia menyokong
Malaysia jika penduduk dalam Persekutuan Malaysia.

 Sokongan dan persetujuan rakyat Sabah dan Sarawak


akan ditentukan oleh satu jawatankuasa bebas yang
tidak menyebelahi mana-mana pihak,iaitu Setiausaha
Agung PBB atau wakilnya.

 PBB telah membentuk satu suruhanjaya yang diketuai


oleh Lawrence Michealmore untuk :

◦ meninjau kembali pandangan penduduk Sabah dan Sarawak


mengenai pembentukan Malaysia

◦ mengkaji kerja-kerja yang dijalankan oleh Suruhanjaya Cobbold.


 Kajian dijalankan dari 16 Ogos hingga 5 September 1963.

 Kajian ini lewat disebabkan timbulnya beberapa kerumitan


dalam menjalankan tinjauan.

 Masalah yang timbul menyebabkan laporan PBB tidak dapat


disiapkan sebelum atau pada tarikh penubuhan Malaysia.

 Tarikh 31 Ogos 1963 terpaksa ditunda sehingga laporan


disiapkan pada 14 September 1963.Jawatankuasa PBB
mengesahkan :

70% penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia.

Laporan Suruhanjaya Cobbold adalah benar.

 Oleh itu,tarikh 16 September 1969 telah dipilih sebagai


tarikh pengisytiharan Malaysia.
MAPHILINDO GAGAL
 Malangnya, Filipina & Indonesia tidak berpuas hati
dengan keputusan PBB itu.

 Mereka terus menentang.

 PembentukanMAPHILINDO mengalami kegagalan.


 Filipina memutuskan hubungan diplomatik dengan
Malaysia.

 Indonesia melancarkan konfrontasi secara terbuka


ke atas Malaysia
TAMAT