Anda di halaman 1dari 3

Perencanaan Struktur Balok Disain awal tinggi balok h dapat ditentukan berdasarkan Tabel 8 SNI 2002 dan lebar

balok dapat diambil .

Pada perencanaan balok, distribusi beban pelat terhadap balok berupa amplop, sehingga dinamakan metode amplop. Dalam metode amplop terdapat 2 jenis bentuk pelat yaitu bentuk segitiga dan bentuk trapezium. Beban pelat yang terdistribusi dalam bentuk segitiga ataupun trapezium, diekivalenkan menjadi beban merata. Hal ini akan memudahkan dalam menghitung gaya-gaya dalam pada balok tersebut.

lx

ly

Beban merata ekivalen pada bidang trapesium

lx q A lx ly-lx lx B

RA = . [( RA = q lx (2ly- lx)

] lx q

Mmaks = RA ly lx lx q ( lx + (ly-lx))- (ly-lx) lx q (ly-lx) Mmaks = RA ly- q lx2 ( lx + ly- lx) (ly-lx) lx q (ly-lx) Mmaks = RA ly- q lx2 ( ly - lx ) Mmaks = RA ly q lx ( lylx lx2) q lx (ly-lx)2 q lx (ly2 -2 lylx + lx2)

Mmaks = RA ly Mmaks = RA ly Mmaks = RA ly Mmaks = RA ly

q lx [2( lylx lx2) + (ly2 -2 lylx + lx2)] q lx (lylx lx2) + (ly2 -2 lylx + lx2) q lx (lylx lx2 +ly2 - 2 lylx + lx2) q lx (ly2 - lylx + lx2) q lx (ly2 - lylx + lx2) q lx (ly2 - lylx + lx2) q lx (ly2 - lylx + lx2)

Mmaks = q lx (2ly- lx) ly Mmaks = Mmaks = Mmaks = Mmaks = q lx (2ly- lx) ly q lx (2ly2- lxly) -

q lx (2ly2- lxly - ly2 +lylx - lx2) q lx (ly2 - lx2)

Mmaks segiempat = Mmaks trapezium q ek ly2 = q ek = q q lx (ly2 - lx2) (ly2 - lx2)

Beban merata ekivalen pada bidang segitiga

lx q

lx

RA = q lx2 Mmaks = q lx2 lx q lx lx lx

Mmaks = Mmaks =

q lx3 q lx3

qlx3

Mmaks segiempat = Mmaks segitiga q ek lx2 = q ek = q lx q lx3